XTB

DM BDM: PKO BP z wyceną 43 zł, SimFabric z rekomendacją KUPUJ

W swoich najnowszych rekomendacjach DM BDM przeanalizował spółki PKO BP i SimFabric. Największy polski bank został wyceniony przez analityków na 43 zł, przy utrzymaniu rekomendacji „Akumuluj”, co wynika z dobrych wyników za 1 półrocze. Z kolei SimFabric otrzymał „Kupuj”, przy cenie docelowej równej 24,10 zł (pierwsza rekomendacja). PKO BP z ceną docelową 43,00 zł od DM BDM (poprzednio: 31 zł). Analitycy przewidują solidną dywidendę w przyszłym roku. SimFabric otrzymał rekomendację „Kupuj”, z ceną docelową 24,10 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PKO BP z wyceną 43 zł W swoim najnowszym raporcie analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli cenę docelową dla PKO BP z poprzednich 31 zł na akcję do 43 zł na akcję, przy podtrzymaniu zalecenia „Akumuluj”. Jak...

SimFabric liczy na przeniesienie notowań na rynek główny GPW w II poł. br.

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - SimFabric zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w drugiej połowie tego roku, a także wprowadzić dwie spółki zależne na NewConnect, poinformowała prezes Julia Leszczyńska. "Uzyskaliśmy kilka dofinansowań i grantów, co pozwoli na dalszą realizację przyjętej w 2019 strategii zrównoważonego rozwoju, a także ekspansję zagraniczną, gdzie rozpatrujemy poważnie takie rynki jak chiński czy Korei Południowej. W drugiej połowie zamierzamy przenieść grupę kapitałową i notowania z NewConnect na GPW. Z kolei dwie spółki MobileFabric S.A. oraz VRFabric S.A. zamierzamy wprowadzić na NewConnect" - powiedziała Leszczyńska, cytowana w komunikacie. SimFabric zanotował 2 157 tys. zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I poł. br., ponad 5-krotnie więcej r/r.. W samym II kw. 2021 r....

SimFabric otrzymał dofinansowanie na kosmiczne projekty – zapiski giełdowego spekulanta

Informacja ta wpływa jednak pozytywnie na działalność spółki w dłuższym okresie czasu. Patrząc na wykres, od wielu miesięcy niewiele się dzieje. Cały czas jest jednak respektowane kluczowe wsparcie w rejonie 20 zł, a ewentualne wybicie linii trendu mogłoby być czytelnym sygnałem rozpoczynającym większe odbicie.

SimFabric otrzyma 855 tys. zł dofinansowania od NCBR na projekt zw. z AR i AI

Blind Warrior  - spółka zależna od SimFabric otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund, podała spółka. "Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,08 mln zł z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa", które zostało przelane na konto Blind Warrior w ramach podniesienia kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy od dnia otrzymania przelewu z NCBR. Jak wyjaśnia spółka, podstawowym celem projektu jest...

SimFabric otrzyma 11,75 mln zł dofinansowania na budowę centrum B+R

SimFabric podpisał umowę z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,11 mln zł, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,59 mln zł z czego wartość dofinansowania to ponad 11,75 mln zł. "Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego planowane jest na koniec 2021 r." - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu. "Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Równocześnie MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric na wydanie gry "Thief Stories" na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series S X, a z VRFabric na wydanie gry "Thief Stories VR" na gogle wirtualnej rzeczywistości. Notowania SimFabric wyglądają słabo od dłuższego czasu. Od ponad pół roku kurs respektuje jednak wsparcie w rejonie 20 zł.

SimFabric ma porozumienie z PlayWay ws. nowej serii gier 'Thief Stories’

PlayWay  - spółka zależna od SimFabric - podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier "Thief Stories", podała spółka. "Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych o świat 'Thief Simulator' oraz możliwości swobodnego rozwoju marki 'Thief Simulator Mobile' na urządzeniach mobilnych, MobileFabric w porozumieniu z PlayWay podjęła decyzję o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric" - czytamy w komunikacie. Prawa majątkowe i autorskie do marki "Thief Stories" w całości należeć będą do MobileFabric, która ze sprzedaży gier z serii "Thief Stories" będzie uzyskiwać 100% wpływów. Jednocześnie podano, że PlayWay nie będzie rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani innych praw do gier z serii "Thief Stories". "Koncepcję zbudowania własnego brandu...

SimFabric ma 6 nowych umów z GroMar dot. usług e-learningowych

SimFabric podpisał 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi dotyczących realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka, podała spółka. Suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto, podano także. "Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o fundusze europejskie oraz fundusze kontrahentów instytucjonalnych. Umowy zostały podpisane na 12 miesięcy, a suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka" - czytamy w komunikacie. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu...

SimFabric podpisuje kolejne umowy na realizację projektów e-learningowych

17 maja 2021 roku spółka SimFabric podpisała 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi, związanych z usługami programistycznymi w dziedzinie e-learningu. Zostały one zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Łączny portfel zamówień SimFabric na usługi e-learningowego w tym roku przekroczył tym samym 6 mln złotych.  Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie oraz fundusze kontrahentów instytucjonalnych. Umowy zostały podpisane na 12 miesięcy, a suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski,...
Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Spółka ma także mocną pozycję gotówkową, gdyż na jej kontach znajduje się 11 mln zł. Zdaniem prezes spółki, cały 2021 rok ale szczególnie druga połowa roku zapowiada się obiecująco. W trzecim kwartale spółka chce zadebiutować na rynku głównym GPW, a na NewConnect wprowadzić dwie spółki zależne - MobileFabric oraz VRFabric. Z zysku za 2020 rok, spółka przeznaczy 44% na wypłatę dywidendy. Na wykresie niewiele się dzieje. Od początku roku mamy bardzo wąska konsolidację. Wybicie z konsolidacji może wskazać przyszły ruch kursu.

SimFabric liderem na NewConnect w branży gamedev!

Blisko 2,5 mln zł przychodów i ponad 1,1 mln zysku w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. zagwarantowały wydawcy i producentowi gier – SimFabric S.A. – pozycję lidera wśród spółek gamingowych na giełdzie NewConnect. Opublikowany 10 maja 2021 r., raport okresowy podsumowujący podjęte przez Spółkę działania i wyniki finansowe w pierwszym kwartale tego roku, pokazuje kolejne dynamiczne wzrosty zysków i przychodów grupy kapitałowej SimFabric S.A. SimFabric z rekordowymi wynikami na tle innych producentów gier komputerowych Rekordowe wyniki na tle innych producentów gier komputerowych obecnych na NewConnect, którzy opublikowali do tej pory swoje raporty okresowe za początek 2021 r., pozwoliły SimFabric na zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „gaming” i zwiastują pomyślne przeniesienie Spółki na duży parkiet. Spółka, w ramach przygotowań do przejścia na...

SimFabric ma decyzję o 15,18 mln zł dofinansowania do Centrum B+R od MRPiT

Złożony przez SimFabric protest do wniosku o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł. SimFabric z pozytywnie rozpatrzonym protestem "Celem niniejszego projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu" - czytamy w komunikacie. Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej projektu będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space...

SimFabric stworzy serię gier w oparciu o markę Gumball 3000

W dniu 10 marca 2021 r. SimFabric S.A. wraz z Emilem Leszczyńskim oraz Maximillionem Cooperem, twórcą marki Gumball 3000, zawiązała spółkę GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie. W oparciu o słynne rajdy samochodowe, znane jako Gumball 3000, GR Games stworzy unikatową serię gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych. Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł, a SimFabric S.A. objął 19% udziałów w spółce. SimFabric stworzy unikatową serię gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych  Gumball 3000 to międzynarodowy rajd samochodowy, odbywający się w Europie i Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Wydarzenie co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów, a w rajdach biorą udział nie tylko entuzjaści motoryzacji, ale również gwiazdy sportu, przedstawiciele świata biznesu oraz osoby publiczne. Na przestrzeni lat Gumball 3000...
play2chill

Jutro debiut Play2Chill z grupy PlayWay. Kiedy i czy warto kupić akcje – historia i statystyki

Z kolei za szansami na wzrosty w kolejnych miesiącach przemawia po za głównym udziałowcem i statystykami, także roczny lock-up (zakaz sprzedaży akcji przez zarząd) ale przede wszystkim umiejętność czerpania z najlepszych wzorców. "Motor Mechanic Simulator" nawiązuje do "Car Mechanic Simulator" i „House Flipper”. A zapowiedziana wczoraj gra „Far North Survival” czyli symulator przetrwania za kołem podbiegunowym budzi skojarzenia z wielkim hitem Creepy Jar czyli „Green Hell”. Inwestorzy mogą mieć pewne nadzieje, a czy się one spełnią, to będzie zależało od jakości gier Play2Chill.

SimFabric ma umowę dot. budowy centrum B+R Space Engine Lab w Katowicach

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego "Negocjacje dotyczące warunków współpracy, w tym również dotyczącye zasad finansowania projektu mają rozpocząć się w IK kwartale 2020 r. Po zakończonych negocjacjach rozpocznie się wspólna budowa centrum, podano. "Strony szacują, że wartość projektu wyniesie 25 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczą na infrastrukturę budowlaną, a 10 mln zł na wyposażenie laboratorium i koszty osobowe" - czytamy w komunikacie. Strony umowy zakładają, że otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab nastąpi do końca 2023 r. "Miejscem budowy będzie teren Game Village w Katowicach. To pierwsza w Polsce,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje