Conotoxia

Wig-Gry ulega globalnym nastrojom. Nowe informacje od BLO, CRJ, SIM i BBT

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień spadkiem o 0,72%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry stracił 0,74%. Bloober Team chce zostać liderem gier z gatunku horror do 2027...

Euforia na akcjach SimFabric po podpisaniu umowy z Microsoftem. Kurs rośnie o niemal 40%

Blisko 40% odbicie notuje dzisiaj producent gier SimFabric. Jeszcze do niedawna spółka pogrążona była w spadkach, po tym jak wiarę w nią utracił główny akcjonariusz PlayWay, sprzedając jej akcje. Dzisiaj SimFabric pochwalił się umową z Microsoft, co wprawiło inwestorów w euforię, doprowadzając do zawieszenia notowań.

Powrót do konsolidacji na Wig-Games5. Nowe informacje od PDG, STA, DGE i BLO

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień spadkim o 0,70%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry stracił 2,72%. Pyramid Games z sukcesem zakończył zbiórkę na rozbudowę "Occupy Mars" Studio, po...

WIG-Gry kończy tydzień wzrostem o 6,4%! Nowe informacje od PCF Group, Movie Games i SimFabric

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień wzrostem o 4,10%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 6,40%. PCF Group publikuje wyniki i ogłasza nową strategię Zgodnie ze wstępnymi...

Wzrosty na spółkach gamingowych. Nowe informacje od PlayWay, SimFabric i Ultimate Games

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień wzrostem o 1,79%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 1,65%. PlayWay sprzedał wszystkie udziały w Movie Games PlayWay zakończył procesu budowy...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień wzrostem o 0,56%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 1,11%. SimFabric - koszty 'Quantum Storm' zwróciły się w 100% w ciągu...

Ten Square Games zapowiada dwie premiery na 2023 rok. Tygodniowy przegląd sektora gamingowego

Zapraszamy na przegląd wybranych informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD PROJEKT, 11BIT, HUUUGE, TEN SQUARE GAMES i CI Games zakończył tydzień wzrostem o 0,45%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 0,63%. Ten Square Games przedstawia plany na 2023 rok  Spółka w 2023...
Gorące spółki dnia

SimFabric [SIM], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia

Odmienni zachowują się notowania niedawnego akcjonariusza SimFabric czyli PlayWay. Po sporej przecenie firma odrabia straty. Wczoraj pokazała wyniki za III kwartał, które doprowadziły do mocnego odbicia. Na wykresie kurs zbliża się do głównej strefy oporu przy 340 zł. PlayWay odnotował 42,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 51,07 mln zł wobec 47,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,75 mln zł wobec 66,96 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 111,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 93,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,34 mln zł w porównaniu z 160,09 mln zł rok wcześniej.

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt,11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem o 9,90%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 11,94%. Longterm Games z debiutem pierwszej gry  W czwartek 3 listopada odbyła się premiera pierwszej gry od...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Sporo dzieje się ostatnio na akcjach SimFabric. Po wyjściu z akcjonariatu PlayWay, kurs runął o kilkadziesiąt procent. Wczoraj pojawiła się próba zainicjowania odbicia po pozytywnych wieściach dotyczących premiery gry "Gardenia" na konsole PS4/PS5. Gra po 72 godzinach od wydania zarobiła na całkowite pokrycie kosztów produkcji oraz marketingu. SimFabric odpowiedzialny był za produkcję, portowanie i wydanie gry. Jest również właścicielem praw majątkowych do gry. "Aktualnie zespół portingowy emitenta skupiony jest na jak najszybszym wydaniu gry na konsole Nintendo Switch oraz Xbox One/Xbox series X/S. Natomiast zespół spółki zależnej emitenta VRFabric S.A. kończy prace, związane z wydaniem gry na gogle wirtualnej rzeczywistości i jeszcze w tym roku gra powinna zostać wydania w sklepie Steam VR, Vive Port. Zespół VRFabric S.A. przygotowuje również grę do wydania w sklepie Meta Oculus Store oraz PlayStation Store VR" - czytamy w komunikacie.

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt,11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem o 3,67%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 4,13%. Drago entertainment Podpisał z Gamedust list intencyjny rozpoczynający negocjacje w zakresie przeniesienia przez Gamedust portu gry...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt,11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem o 1,64%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 2,73%. Bloober Team Pracuje nad remakiem gry "Silent Hill 2" na zlecenie japońskiej firmy Konami od 2019...

SimFabric: Premiera gry ‘Gardenia’ na konsole PS4/PS5 wyznaczona na 28 października

Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Premiera gry "Gardenia" na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store została wyznaczona na 28 października 2022 r., podał SimFabric. Cena gry będzie wynosić 19,99 euro za sztukę. W procesie powstawania gry SimFabric odpowiedzialny był za jej produkcję, portowanie i wydanie. Spółka jest również właścicielem praw majątkowych...

SimFabric – komentarz analityka BDM

PlayWay chce sprzedać do 2.810.000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96% w kapitale zakładowym spółki (wartość rynkowa pakietu to 29,8 mln PLN). Pomimo, iż PlayWay nie był aktywnym akcjonariuszem i nie wspierał biznesowo spółki, posiadanie takiego akcjonariusza jest niewątpliwe dużym atutem dla tego typu podmiotów. SimFabric traci ważnego akcjonariusza PLW podaje, że podjął...
Logo playway

PlayWay zaoferuje do sprzedaży max. 44,96% akcji SimFabric

Warszawa, 05.10.2022 (ISBnews) - PlayWay zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 2 810 000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce, podał PlayWay. "Przewiduje się, że transakcja zostanie zakończona w dniu 14 października 2022 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży...

SimFabric miał 0,31 mln zł zysku netto, 0,55 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - SimFabric odnotował 0,31 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,55 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mln zł...

VRFabric – spółka zależna SimFabric – złożyła wniosek o dopuszczenia akcji na NewConnect

Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - VRFabric - spółka zależna SimFabric - złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii A, B i C tj. wszystkich akcji VRFabric w liczbie 1 269 000 na rynek NewConnect, podał SimFabric, który posiada 48,86% akcji tej spółki. "VRFabric została powołana do realizacji piątego filaru strategii zrównoważonego rozwoju...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt, 11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem o 3,12%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 4,65%. Forever Entertainment Planuje 8 premier gier na platformie Nintendo Switch do końca roku, 4 na...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG_GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt, 11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem aż o 5,14%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 5,29%. CD Projekt prezentuje plan na kolejne kwartały Spółka odnotował 113,75 mln...

SimFabric miał szac. 2,6 mln zł jedn. zysku netto, 3,2 mln zł zysku EBITDA w I półr.

Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - SimFabric odnotował 2,6 mln zł jednostkowego zysku netto i 3,2 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r., przy 4,6 mln zł przychodó1), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane...

SimFabric rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 24.08.2022 (ISBnews) - SimFabric podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Celem tego procesu jest wybór najlepszego sposobu realizacji długoterminowej strategii spółki, polegającej na dalszym rozwoju i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki. "W trakcie przeglądu emitent będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów. Zarząd będzie...

Kurs akcji SimFabric wzrósł o 6,38% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Akcje spółki SimFabric zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,38% i wyniósł 15,85 zł. SimFabric jest 419. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2022 roku. SimFabric jest...

Przeniesienie notowań SimFabric na rynek główny GPW nastąpi 12 sierpnia

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o dopuszczeniu i wprowadzenia akcji SimFabric do obrotu na głównym rynku od 12 sierpnia br. po przeniesieniu notowań z NewConnect, podała spółka. "Zarząd SimFabric powziął informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał: "1....

Simfabric otwiera się na technologię blockchain. Prognoza wyników na 2Q 2022

Spodziewamy się, że w 2Q’22 struktura przychodów ze sprzedaży produktów spółki się nie zmieniła, za blisko 2/3 odpowiadały zaliczki na tworzenie projektów zewnętrznych (Koch Media, Nacon), ok. 0,6 mln PLN wygenerowały usługi związane z e-learningiem, a resztę portfel aktualnych, przeportowanych gier. Szacujemy, że w omawianym okresie SimFabric wypracował 2,4...

SimFabric uruchomił pierwszy projekt gry w oparciu o model play to earn i blockchain

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - SimFabric uruchomił produkcję pierwszego projektu gry w oparciu o model "play to earn" oraz technologię blockchain, podała spółka. Pierwszy projekt gry, będący realizacją nowego VI filaru strategii spółki, będzie finansowany z grantu na rozwój technologii blockchain, przyznanego spółce przez szwajcarską Fundację DFINITY 9 marca 2022 r....

SimFabric: ‘Train Mechanic Simulator VR’ zadebiutował w Chinach na urządzeniach HTC Vive

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Chińska wersja gry "Train Mechanic Simulator VR" na urządzenia wirtualnej rzeczywistości HTC Vive zadebiutowała w sklepie Viveport, podał SimFabric. Cena gry została ustalona na 24,99 euro. Gra została wydana przez spółkę zależną SimFabric - VRFabric, która jest odpowiedzialna za porting i wydanie jej na urządzenia wirtualnej...

SimFabric rozszerzył strategię o gry w modelu play to earn z wykorzystaniem blockchain

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - SimFabric podjął decyzję o rozszerzeniu Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2027 o 6. filar, polegający na produkcji gier w modelu play to earn, przy wykorzystaniu technologii blockchain, kryptowalut oraz NFT, podała spółka. Strategia opiera się na 5 podstawowych filarach: I. Tworzenie gier własnych II. Portowanie gier z portfolio...
Gorące spółki dnia

Rafako [RFK], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu firma złożyła wniosek do KNF w związku z planem przeniesienia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przełomie roku kurs spółki podskoczył o ponad 75%, choć szersza tendencja nadal pozostaje spadkowa. Obecnie wydaje się, że po 20% przecenie, pojawia się szansa na kolejne odbicie.

Przychody SimFabric wzrosły o 17,9% r/r do szacunkowych 11,18 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów SimFabric wzrosły o 17,93% r/r do 11,18 mln zł w 2021 r., przy wzroście zysku EBIT o 33,19% r/r do 4,63 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wartość środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 10,18 mln zł, co...

SimFabric ma list intencyjny ws. zakupu działek w Katowicach pod Centrum B+R

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - SimFabric podpisał list intencyjny na zakup dwóch działek budowlanych położonych w Katowicach, o łącznej powierzchni 1,73 ha, na których planowana jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. Łączna kwota zakupu gruntu została ustalona na 2,77 mln zł netto. "Łączna kwota zakupu gruntu została...

SimFabric ma umowę z HeartBeat IE na wydanie gry ‘Gardenia’ w Chinach

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - SimFabric zawarł umowę wydawniczą z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Chinach na dystrybucję gry "Gardenia" na terytorium Chin, podała spółka. Studio ustaliło także datę wydania gry "Gardenia: Prologue" na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store na 26 listopada 2021 r. "W związku z zawarciem...

DM BDM: PKO BP z wyceną 43 zł, SimFabric z rekomendacją KUPUJ

W swoich najnowszych rekomendacjach DM BDM przeanalizował spółki PKO BP i SimFabric. Największy polski bank został wyceniony przez analityków na 43 zł, przy utrzymaniu rekomendacji „Akumuluj”, co wynika z dobrych wyników za 1 półrocze. Z kolei SimFabric otrzymał „Kupuj”, przy cenie docelowej równej 24,10 zł (pierwsza rekomendacja). PKO BP...

SimFabric liczy na przeniesienie notowań na rynek główny GPW w II poł. br.

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - SimFabric zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w drugiej połowie tego roku, a także wprowadzić dwie spółki zależne na NewConnect, poinformowała prezes Julia Leszczyńska. "Uzyskaliśmy kilka dofinansowań i grantów, co pozwoli na dalszą realizację przyjętej w 2019 strategii...

SimFabric otrzymał dofinansowanie na kosmiczne projekty – zapiski giełdowego spekulanta

Informacja ta wpływa jednak pozytywnie na działalność spółki w dłuższym okresie czasu. Patrząc na wykres, od wielu miesięcy niewiele się dzieje. Cały czas jest jednak respektowane kluczowe wsparcie w rejonie 20 zł, a ewentualne wybicie linii trendu mogłoby być czytelnym sygnałem rozpoczynającym większe odbicie.

SimFabric otrzyma 855 tys. zł dofinansowania od NCBR na projekt zw. z AR i AI

Blind Warrior  - spółka zależna od SimFabric otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund, podała spółka. "Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,08 mln zł z czego wartość dofinansowania otrzymanego...

SimFabric otrzyma 11,75 mln zł dofinansowania na budowę centrum B+R

SimFabric podpisał umowę z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,11 mln zł, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,59 mln zł...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Równocześnie MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric na wydanie gry "Thief Stories" na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series S X, a z VRFabric na wydanie gry "Thief Stories VR" na gogle wirtualnej rzeczywistości. Notowania SimFabric wyglądają słabo od dłuższego czasu. Od ponad pół roku kurs respektuje jednak wsparcie w rejonie 20 zł.

SimFabric ma porozumienie z PlayWay ws. nowej serii gier ‘Thief Stories’

PlayWay  - spółka zależna od SimFabric - podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier "Thief Stories", podała spółka. "Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych o świat 'Thief Simulator' oraz możliwości swobodnego rozwoju marki 'Thief Simulator Mobile' na urządzeniach mobilnych, MobileFabric w porozumieniu...

SimFabric ma 6 nowych umów z GroMar dot. usług e-learningowych

SimFabric podpisał 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi dotyczących realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka, podała spółka. Suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto, podano także. "Projekty będą realizowane przez oddział w...

SimFabric podpisuje kolejne umowy na realizację projektów e-learningowych

17 maja 2021 roku spółka SimFabric podpisała 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi, związanych z usługami programistycznymi w dziedzinie e-learningu. Zostały one zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Łączny portfel zamówień SimFabric na usługi...
Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Spółka ma także mocną pozycję gotówkową, gdyż na jej kontach znajduje się 11 mln zł. Zdaniem prezes spółki, cały 2021 rok ale szczególnie druga połowa roku zapowiada się obiecująco. W trzecim kwartale spółka chce zadebiutować na rynku głównym GPW, a na NewConnect wprowadzić dwie spółki zależne - MobileFabric oraz VRFabric. Z zysku za 2020 rok, spółka przeznaczy 44% na wypłatę dywidendy. Na wykresie niewiele się dzieje. Od początku roku mamy bardzo wąska konsolidację. Wybicie z konsolidacji może wskazać przyszły ruch kursu.

SimFabric liderem na NewConnect w branży gamedev!

Blisko 2,5 mln zł przychodów i ponad 1,1 mln zysku w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. zagwarantowały wydawcy i producentowi gier – SimFabric S.A. – pozycję lidera wśród spółek gamingowych na giełdzie NewConnect. Opublikowany 10 maja 2021 r., raport okresowy podsumowujący podjęte przez Spółkę działania i wyniki finansowe...

SimFabric ma decyzję o 15,18 mln zł dofinansowania do Centrum B+R od MRPiT

Złożony przez SimFabric protest do wniosku o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), podała spółka. Łączna wartość...

SimFabric stworzy serię gier w oparciu o markę Gumball 3000

W dniu 10 marca 2021 r. SimFabric S.A. wraz z Emilem Leszczyńskim oraz Maximillionem Cooperem, twórcą marki Gumball 3000, zawiązała spółkę GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie. W oparciu o słynne rajdy samochodowe, znane jako Gumball 3000, GR Games stworzy unikatową serię gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych. Kapitał...
play2chill

Jutro debiut Play2Chill z grupy PlayWay. Kiedy i czy warto kupić akcje – historia i statystyki

Z kolei za szansami na wzrosty w kolejnych miesiącach przemawia po za głównym udziałowcem i statystykami, także roczny lock-up (zakaz sprzedaży akcji przez zarząd) ale przede wszystkim umiejętność czerpania z najlepszych wzorców. "Motor Mechanic Simulator" nawiązuje do "Car Mechanic Simulator" i „House Flipper”. A zapowiedziana wczoraj gra „Far North Survival” czyli symulator przetrwania za kołem podbiegunowym budzi skojarzenia z wielkim hitem Creepy Jar czyli „Green Hell”. Inwestorzy mogą mieć pewne nadzieje, a czy się one spełnią, to będzie zależało od jakości gier Play2Chill.

SimFabric ma umowę dot. budowy centrum B+R Space Engine Lab w Katowicach

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego "Negocjacje dotyczące warunków współpracy, w tym również dotyczącye zasad finansowania projektu mają rozpocząć się...

SimFabric: akcje mocno w górę mimo twitterowej wymiany ognia

Akcje SimFabric niespodziewanie drożeją w środę o niemal 15% wybijając ponownie powyżej poziomu 40 zł. Ostatnie 10 sesji przyniosło spadek notowań waloru o 28,14%, w tym poniedziałkowa sesja z 7 września 14,96% i wtorkowa z 8 września o 15,66%. Za silne spadki w poniedziałek i wtorek odpowiada rozpętanie twitterowej...

Simfabric mocno w dół. Twitterowa wojna spółki z blogerem w tle

Kurs akcji Simfabric spada we wtorek o ponad 18% wracając do poziomów z początku czerwca w okolicach 34 zł. Obniżka notowań zniosła kurs nawet poniżej 30 zł. W tle spadków miejsce miała twitterowa wojna zapoczątkowana przez Simfabric w odpowiedzi na wpis blogera, który zaprezentował spojrzenie na aktualną sytuację spółki....