Conotoxia

VRFabric – spółka zależna SimFabric – złożyła wniosek o dopuszczenia akcji na NewConnect

Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - VRFabric - spółka zależna SimFabric - złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii A, B i C tj. wszystkich akcji VRFabric w liczbie 1 269 000 na rynek NewConnect, podał SimFabric, który posiada 48,86% akcji tej spółki. "VRFabric została powołana do realizacji piątego filaru strategii zrównoważonego rozwoju emitenta i koncentruje się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na gogle wirtualnej rzeczywistości, a także portowaniu gier z portofolio emitenta oraz innych studiów zewnętrznych na urządzenia VR" - czytamy w komunikacie. SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG-GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt, 11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem o 3,12%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 4,65%. Forever Entertainment Planuje 8 premier gier na platformie Nintendo Switch do końca roku, 4 na Xbox One oraz 2 na PS4, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie. Premiera gry "The House of The Dead: Remake" w wersji na konsole Xbox Series X i Xbox Series S została zaplanowana na 23 września br. Ultimate Games Odnotowało 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody sięgnęły 6,7 mln zł w II...

Tygodniowy przegląd sektora gamingowego Comparic.pl

Zapraszamy na przegląd informacji ze spółek gamingowych z ostatniego tygodnia. Indeks WIG_GAMES5 w którego skład wchodzą CD Projekt, 11BIT, HUUUGE, TSGAMES i CIGAMES  zakończył tydzień wzrostem aż o 5,14%. Natomiast indeks zrzeszający wszystkie spółki gamedev z głównego parkietu WIG-Gry wzrósł o 5,29%. CD Projekt prezentuje plan na kolejne kwartały Spółka odnotował 113,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 105,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,92 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 470,62 mln zł rok wcześniej. CD Projekt planuje wypuszczenie rozszerzenia do gry "Cyberpunk 2077" pod tytułem "Phantom Liberty" w 2023 r., podało studio w oficjalnym teaserze. Podczas prezentacji "Night City Wire: Edgerunners Special",...

SimFabric miał szac. 2,6 mln zł jedn. zysku netto, 3,2 mln zł zysku EBITDA w I półr.

Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - SimFabric odnotował 2,6 mln zł jednostkowego zysku netto i 3,2 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r., przy 4,6 mln zł przychodó1), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2022 r. w dniu 30 września 2022 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji, podano w komunikacie. SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała...

SimFabric rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 24.08.2022 (ISBnews) - SimFabric podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Celem tego procesu jest wybór najlepszego sposobu realizacji długoterminowej strategii spółki, polegającej na dalszym rozwoju i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki. "W trakcie przeglądu emitent będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów. Zarząd będzie brał pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora strategicznego, finansowego lub celowego" - czytamy w komunikacie. W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom, przy zastrzeżeniu poufności, mogą być udzielane dodatkowe informacje o spółce i jej podmiotach powiązanych. W związku z powyższym zarząd zaangażował doradców finansowych i prawnych, którzy wesprą go w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego. Obecnie nie została podjęta żadna decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji strategicznej...

Kurs akcji SimFabric wzrósł o 6,38% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - Akcje spółki SimFabric zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,38% i wyniósł 15,85 zł. SimFabric jest 419. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2022 roku. SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs dolara nowozelandzkiego do złotówki | dax indeks | kęty gpw | cd projekt red akcje | dow jones wykres | pkp cargo giełda | lpp akcje wykres |

Przeniesienie notowań SimFabric na rynek główny GPW nastąpi 12 sierpnia

Warszawa, 10.08.2022 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o dopuszczeniu i wprowadzenia akcji SimFabric do obrotu na głównym rynku od 12 sierpnia br. po przeniesieniu notowań z NewConnect, podała spółka. "Zarząd SimFabric powziął informację o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał: "1. Uchwała nr 756/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SimFabric S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW 2. Uchwała nr 757/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz...

Simfabric otwiera się na technologię blockchain. Prognoza wyników na 2Q 2022

Spodziewamy się, że w 2Q’22 struktura przychodów ze sprzedaży produktów spółki się nie zmieniła, za blisko 2/3 odpowiadały zaliczki na tworzenie projektów zewnętrznych (Koch Media, Nacon), ok. 0,6 mln PLN wygenerowały usługi związane z e-learningiem, a resztę portfel aktualnych, przeportowanych gier. Szacujemy, że w omawianym okresie SimFabric wypracował 2,4 mln PLN przychodów, 1,4 mln PLN EBITDA oraz 1,0 mln PLN zysku netto. Simfabric realizuje strategię rozwoju grupy SimFabric we współpracy z VRFabric wziął udział w czerwcowym festiwalu gier Next Fest w sklepie Steam. W trakcie tego festiwalu zaprezentowano wersje demo gier: „Gardenia VR”, „My Demon Wife” oraz „ElectriX”. Demo gry „ElectriX” osiągnęło peak na poziomie 52 graczy, „My Demon Wife” = 18, a „Gardenia VR” = 11. Rozbudowa strategii rozwoju grupy -...

SimFabric uruchomił pierwszy projekt gry w oparciu o model play to earn i blockchain

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - SimFabric uruchomił produkcję pierwszego projektu gry w oparciu o model "play to earn" oraz technologię blockchain, podała spółka. Pierwszy projekt gry, będący realizacją nowego VI filaru strategii spółki, będzie finansowany z grantu na rozwój technologii blockchain, przyznanego spółce przez szwajcarską Fundację DFINITY 9 marca 2022 r. w wysokości 25 tys. USD. Po zakończeniu 3-miesięcznej fazy prototypowej projekt planowany jest do przeniesienia do kolejnej fazy grantowej na rozwój technologii w wysokości 100 tys. USD. Po tej fazie projekt gry planowany jest do dalszej komercjalizacji już do pełnego produktu w modelu "play to earn", wymieniono w komunikacie. "Projekt gry jest pierwszym z trzech planowanych do realizacji przez grupę kapitałową SimFabric. Pierwszy projekt gry, na który emitent otrzymał grant jest...

SimFabric: ‘Train Mechanic Simulator VR’ zadebiutował w Chinach na urządzeniach HTC Vive

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Chińska wersja gry "Train Mechanic Simulator VR" na urządzenia wirtualnej rzeczywistości HTC Vive zadebiutowała w sklepie Viveport, podał SimFabric. Cena gry została ustalona na 24,99 euro. Gra została wydana przez spółkę zależną SimFabric - VRFabric, która jest odpowiedzialna za porting i wydanie jej na urządzenia wirtualnej rzeczywistości, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z PlayWay. "Wersja chińska gry powstała w wyniku współpracy bezpośrednio z właścicielem sklepu koncernem HTC, który zaproponował przygotowanie wersji chińskiej oraz wersji przeznaczonej zarówno na gogle wirtualnej rzeczywistości HTC Vive, jak i Oculus Rift" - czytamy w komunikacie. "Train Mechanic Simulator VR planowany jest również do wydania na urządzenia wirtualnej rzeczywistości w sklepie Oculus Store na urządzenia Oculus Rift oraz Meta Oculus 2, a także w...

SimFabric rozszerzył strategię o gry w modelu play to earn z wykorzystaniem blockchain

Warszawa, 25.02.2022 (ISBnews) - SimFabric podjął decyzję o rozszerzeniu Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2027 o 6. filar, polegający na produkcji gier w modelu play to earn, przy wykorzystaniu technologii blockchain, kryptowalut oraz NFT, podała spółka. Strategia opiera się na 5 podstawowych filarach: I. Tworzenie gier własnych II. Portowanie gier z portfolio spółek z grupy kapitałowej SimFabric III. Działalność badawczo-rozwojową i usługi e-learningowe IV. Tworzenie i portowanie gier na urządzenia mobilne V. Tworzenie i portowanie gier na urządzenia wirtualnej rzeczywistości "Zarząd spółki postanowił rozszerzyć Strategię zrównoważonego rozwoju o 6 filar, jakim jest: VI. Tworzenie gier w modelu play to earn w oparciu o technologię blockchain, kryptowaluty oraz NFT" - czytamy w komunikacie. Podstawowe założenia dla 6 filaru strategii to: 1. Wprowadzenie do portfolio SimFabric gier w modelu play...
Gorące spółki dnia

Rafako [RFK], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu firma złożyła wniosek do KNF w związku z planem przeniesienia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przełomie roku kurs spółki podskoczył o ponad 75%, choć szersza tendencja nadal pozostaje spadkowa. Obecnie wydaje się, że po 20% przecenie, pojawia się szansa na kolejne odbicie.

Przychody SimFabric wzrosły o 17,9% r/r do szacunkowych 11,18 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów SimFabric wzrosły o 17,93% r/r do 11,18 mln zł w 2021 r., przy wzroście zysku EBIT o 33,19% r/r do 4,63 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wartość środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 10,18 mln zł, co oznacza wzrost o 25,6% r/r, podano w komunikacie. Ostateczna informacja o wynikach finansowych osiągniętych w roku 2021 r. przez grupę zostanie zaprezentowana we właściwej formie w raporcie okresowym za rok 2021, którego publikacja została zaplanowana na 30 maja 2022 r., podano także. W połowie grudnia 2021 r. SimFabric złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planem przeniesienia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). SimFabric...

SimFabric ma list intencyjny ws. zakupu działek w Katowicach pod Centrum B+R

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - SimFabric podpisał list intencyjny na zakup dwóch działek budowlanych położonych w Katowicach, o łącznej powierzchni 1,73 ha, na których planowana jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. Łączna kwota zakupu gruntu została ustalona na 2,77 mln zł netto. "Łączna kwota zakupu gruntu została ustalona na sumę 2,768 mln zł netto. Łączna wartość projektu to ponad 25,11 mln zł, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,59 mln zł z czego wartość dofinansowania to ponad 11,75 mln zł" - czytamy w komunikacie. Data zakupu gruntu określona została w liście intencyjnym na 22 marca 2022 r. "Celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego...

SimFabric ma umowę z HeartBeat IE na wydanie gry ‘Gardenia’ w Chinach

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - SimFabric zawarł umowę wydawniczą z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Chinach na dystrybucję gry "Gardenia" na terytorium Chin, podała spółka. Studio ustaliło także datę wydania gry "Gardenia: Prologue" na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store na 26 listopada 2021 r. "W związku z zawarciem umowy, gra zostanie wydane na terytorium Chin na platformie sprzedażowej Steam z konta emitenta. Wydawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania marketingowe, związanych z promocją i sprzedażą gry na terytorium Chin oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane" - czytamy w komunikacie. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do gry pozostaną w SimFabric. Emitent udziela wydawcy licencji na okres 3 lat na dystrybucje gry na terytorium Chin, podano także. "Strony ustaliły, że zysk z gry...

DM BDM: PKO BP z wyceną 43 zł, SimFabric z rekomendacją KUPUJ

W swoich najnowszych rekomendacjach DM BDM przeanalizował spółki PKO BP i SimFabric. Największy polski bank został wyceniony przez analityków na 43 zł, przy utrzymaniu rekomendacji „Akumuluj”, co wynika z dobrych wyników za 1 półrocze. Z kolei SimFabric otrzymał „Kupuj”, przy cenie docelowej równej 24,10 zł (pierwsza rekomendacja). PKO BP z ceną docelową 43,00 zł od DM BDM (poprzednio: 31 zł). Analitycy przewidują solidną dywidendę w przyszłym roku. SimFabric otrzymał rekomendację „Kupuj”, z ceną docelową 24,10 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PKO BP z wyceną 43 zł W swoim najnowszym raporcie analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli cenę docelową dla PKO BP z poprzednich 31 zł na akcję do 43 zł na akcję, przy podtrzymaniu zalecenia „Akumuluj”. Jak...

SimFabric liczy na przeniesienie notowań na rynek główny GPW w II poł. br.

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - SimFabric zamierza przenieść notowania akcji z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w drugiej połowie tego roku, a także wprowadzić dwie spółki zależne na NewConnect, poinformowała prezes Julia Leszczyńska. "Uzyskaliśmy kilka dofinansowań i grantów, co pozwoli na dalszą realizację przyjętej w 2019 strategii zrównoważonego rozwoju, a także ekspansję zagraniczną, gdzie rozpatrujemy poważnie takie rynki jak chiński czy Korei Południowej. W drugiej połowie zamierzamy przenieść grupę kapitałową i notowania z NewConnect na GPW. Z kolei dwie spółki MobileFabric S.A. oraz VRFabric S.A. zamierzamy wprowadzić na NewConnect" - powiedziała Leszczyńska, cytowana w komunikacie. SimFabric zanotował 2 157 tys. zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I poł. br., ponad 5-krotnie więcej r/r.. W samym II kw. 2021 r....

SimFabric otrzymał dofinansowanie na kosmiczne projekty – zapiski giełdowego spekulanta

Informacja ta wpływa jednak pozytywnie na działalność spółki w dłuższym okresie czasu. Patrząc na wykres, od wielu miesięcy niewiele się dzieje. Cały czas jest jednak respektowane kluczowe wsparcie w rejonie 20 zł, a ewentualne wybicie linii trendu mogłoby być czytelnym sygnałem rozpoczynającym większe odbicie.

SimFabric otrzyma 855 tys. zł dofinansowania od NCBR na projekt zw. z AR i AI

Blind Warrior  - spółka zależna od SimFabric otrzymała bezzwrotne dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu SAR pn.: "Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji" w ramach Funduszu Alfa-Bridge RDS Fund, podała spółka. "Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,08 mln zł z czego wartość dofinansowania otrzymanego od NCBR wynosi 855 tys. zł, a pozostałą część stanowi finansowanie udzielone przez Fundusz RDS Fund w ramach realizacji programu POIR 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa", które zostało przelane na konto Blind Warrior w ramach podniesienia kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Projekt będzie realizowany przez 9 miesięcy od dnia otrzymania przelewu z NCBR. Jak wyjaśnia spółka, podstawowym celem projektu jest...

SimFabric otrzyma 11,75 mln zł dofinansowania na budowę centrum B+R

SimFabric podpisał umowę z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,11 mln zł, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,59 mln zł z czego wartość dofinansowania to ponad 11,75 mln zł. "Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego planowane jest na koniec 2021 r." - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu. "Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Równocześnie MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric na wydanie gry "Thief Stories" na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series S X, a z VRFabric na wydanie gry "Thief Stories VR" na gogle wirtualnej rzeczywistości. Notowania SimFabric wyglądają słabo od dłuższego czasu. Od ponad pół roku kurs respektuje jednak wsparcie w rejonie 20 zł.

SimFabric ma porozumienie z PlayWay ws. nowej serii gier ‘Thief Stories’

PlayWay  - spółka zależna od SimFabric - podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier "Thief Stories", podała spółka. "Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych o świat 'Thief Simulator' oraz możliwości swobodnego rozwoju marki 'Thief Simulator Mobile' na urządzeniach mobilnych, MobileFabric w porozumieniu z PlayWay podjęła decyzję o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric" - czytamy w komunikacie. Prawa majątkowe i autorskie do marki "Thief Stories" w całości należeć będą do MobileFabric, która ze sprzedaży gier z serii "Thief Stories" będzie uzyskiwać 100% wpływów. Jednocześnie podano, że PlayWay nie będzie rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani innych praw do gier z serii "Thief Stories". "Koncepcję zbudowania własnego brandu...

SimFabric ma 6 nowych umów z GroMar dot. usług e-learningowych

SimFabric podpisał 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi dotyczących realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka, podała spółka. Suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto, podano także. "Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o fundusze europejskie oraz fundusze kontrahentów instytucjonalnych. Umowy zostały podpisane na 12 miesięcy, a suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski, fizyka, matematyka i informatyka" - czytamy w komunikacie. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu...

SimFabric podpisuje kolejne umowy na realizację projektów e-learningowych

17 maja 2021 roku spółka SimFabric podpisała 6 nowych umów z GroMar sp. z o.o. z Łodzi, związanych z usługami programistycznymi w dziedzinie e-learningu. Zostały one zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Łączny portfel zamówień SimFabric na usługi e-learningowego w tym roku przekroczył tym samym 6 mln złotych.  Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie oraz fundusze kontrahentów instytucjonalnych. Umowy zostały podpisane na 12 miesięcy, a suma wynagrodzenia nie przekroczy 0,9 mln zł brutto. Dotyczą one realizacji usług e-learningowych na potrzeby opracowania e-materiałów z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski, język francuski,...
Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Spółka ma także mocną pozycję gotówkową, gdyż na jej kontach znajduje się 11 mln zł. Zdaniem prezes spółki, cały 2021 rok ale szczególnie druga połowa roku zapowiada się obiecująco. W trzecim kwartale spółka chce zadebiutować na rynku głównym GPW, a na NewConnect wprowadzić dwie spółki zależne - MobileFabric oraz VRFabric. Z zysku za 2020 rok, spółka przeznaczy 44% na wypłatę dywidendy. Na wykresie niewiele się dzieje. Od początku roku mamy bardzo wąska konsolidację. Wybicie z konsolidacji może wskazać przyszły ruch kursu.

SimFabric liderem na NewConnect w branży gamedev!

Blisko 2,5 mln zł przychodów i ponad 1,1 mln zysku w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. zagwarantowały wydawcy i producentowi gier – SimFabric S.A. – pozycję lidera wśród spółek gamingowych na giełdzie NewConnect. Opublikowany 10 maja 2021 r., raport okresowy podsumowujący podjęte przez Spółkę działania i wyniki finansowe w pierwszym kwartale tego roku, pokazuje kolejne dynamiczne wzrosty zysków i przychodów grupy kapitałowej SimFabric S.A. SimFabric z rekordowymi wynikami na tle innych producentów gier komputerowych Rekordowe wyniki na tle innych producentów gier komputerowych obecnych na NewConnect, którzy opublikowali do tej pory swoje raporty okresowe za początek 2021 r., pozwoliły SimFabric na zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „gaming” i zwiastują pomyślne przeniesienie Spółki na duży parkiet. Spółka, w ramach przygotowań do przejścia na...

SimFabric ma decyzję o 15,18 mln zł dofinansowania do Centrum B+R od MRPiT

Złożony przez SimFabric protest do wniosku o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł. SimFabric z pozytywnie rozpatrzonym protestem "Celem niniejszego projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu" - czytamy w komunikacie. Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej projektu będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space...

SimFabric stworzy serię gier w oparciu o markę Gumball 3000

W dniu 10 marca 2021 r. SimFabric S.A. wraz z Emilem Leszczyńskim oraz Maximillionem Cooperem, twórcą marki Gumball 3000, zawiązała spółkę GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie. W oparciu o słynne rajdy samochodowe, znane jako Gumball 3000, GR Games stworzy unikatową serię gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych. Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł, a SimFabric S.A. objął 19% udziałów w spółce. SimFabric stworzy unikatową serię gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych  Gumball 3000 to międzynarodowy rajd samochodowy, odbywający się w Europie i Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Wydarzenie co roku przyciąga dziesiątki tysięcy fanów, a w rajdach biorą udział nie tylko entuzjaści motoryzacji, ale również gwiazdy sportu, przedstawiciele świata biznesu oraz osoby publiczne. Na przestrzeni lat Gumball 3000...
play2chill

Jutro debiut Play2Chill z grupy PlayWay. Kiedy i czy warto kupić akcje – historia i statystyki

Z kolei za szansami na wzrosty w kolejnych miesiącach przemawia po za głównym udziałowcem i statystykami, także roczny lock-up (zakaz sprzedaży akcji przez zarząd) ale przede wszystkim umiejętność czerpania z najlepszych wzorców. "Motor Mechanic Simulator" nawiązuje do "Car Mechanic Simulator" i „House Flipper”. A zapowiedziana wczoraj gra „Far North Survival” czyli symulator przetrwania za kołem podbiegunowym budzi skojarzenia z wielkim hitem Creepy Jar czyli „Green Hell”. Inwestorzy mogą mieć pewne nadzieje, a czy się one spełnią, to będzie zależało od jakości gier Play2Chill.

SimFabric ma umowę dot. budowy centrum B+R Space Engine Lab w Katowicach

SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. SimFabric podpisał z ASI Gaming Investment Group umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego "Negocjacje dotyczące warunków współpracy, w tym również dotyczącye zasad finansowania projektu mają rozpocząć się w IK kwartale 2020 r. Po zakończonych negocjacjach rozpocznie się wspólna budowa centrum, podano. "Strony szacują, że wartość projektu wyniesie 25 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczą na infrastrukturę budowlaną, a 10 mln zł na wyposażenie laboratorium i koszty osobowe" - czytamy w komunikacie. Strony umowy zakładają, że otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab nastąpi do końca 2023 r. "Miejscem budowy będzie teren Game Village w Katowicach. To pierwsza w Polsce,...

SimFabric: akcje mocno w górę mimo twitterowej wymiany ognia

Akcje SimFabric niespodziewanie drożeją w środę o niemal 15% wybijając ponownie powyżej poziomu 40 zł. Ostatnie 10 sesji przyniosło spadek notowań waloru o 28,14%, w tym poniedziałkowa sesja z 7 września 14,96% i wtorkowa z 8 września o 15,66%. Za silne spadki w poniedziałek i wtorek odpowiada rozpętanie twitterowej wojny przez samą spółkę w odpowiedzi na post blogera z portalu "Bycze Gierki". O sytuacji związanej z twitterową burzą informowaliśmy już wczoraj SimFabric jest beneficjentem koronawirusowej hossy na gamingu, notowania spółki zyskały od początku roku ponad 290% Jednak ostatni miesiąc przyniósł załamanie kursu o niemal 20% SimFabric mocno w górę mimo afery Kurs akcji SimFabric we wtorek zahaczył nawet o poziomy tuż poniżej istotne oporu na 30 zł chwilowo schodząc do 29,80...

Simfabric mocno w dół. Twitterowa wojna spółki z blogerem w tle

Kurs akcji Simfabric spada we wtorek o ponad 18% wracając do poziomów z początku czerwca w okolicach 34 zł. Obniżka notowań zniosła kurs nawet poniżej 30 zł. W tle spadków miejsce miała twitterowa wojna zapoczątkowana przez Simfabric w odpowiedzi na wpis blogera, który zaprezentował spojrzenie na aktualną sytuację spółki. Zdaniem samego zainteresowanego za spadkami przemawia nieudana premiera Saboteur SiO oraz brak certyfikacji gry Driftland w Nintendo eShop. Akcje Simfabric od początku lipca zaliczyły korektę o ponad 60 proc. Simfabric chce pozwać blogera, który opisał obecne fundamenty spółki. W jego obronie stanęli przedstawiciele polskiej branży, w tym redaktor naczleny PAP nazywając przedstawicieli Simfabric "dzbanami" Nowa premiera gry Saboteur SiO spółki okazała się niewypałem Notowania Simfabric w sporej korekcie Akcje Simfabric jeszcze na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ