XTB
górnicy

Bogdanka w tym roku bez dywidendy?

W komunikacie z 25 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła propozycję Zarządu z 15 maja dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z planami Zarządu Spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok. Zarząd Bogdanki zaproponował przeznaczenie całości zysku z 2019 na kapitał rezerwowy W poprzednich latach Spółka dzieliła się częścią zysków z Akcjonariuszami Cena akcji Bogdanki jest w silnym trendzie spadkowym Lubelski Węgiel Bogdanka nie chce wypłacić dywidendy W komunikacie z 15 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu, którą w dniu 25 maja pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza całość wypracowanego przez Spółkę zysku...
NTT System - logo

NTT System chce wypłacić kolejną dywidendę

W dniu 21 maja został opublikowany komunikat NTT System dotyczący sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że Spółka chce wypłacić w formie dywidendy przeszło 948 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę w kwocie 0,07 zł. NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 roku i już szósty raz chce podzielić się zyskami z swoimi akcjonariuszami NTT System jest największym polskim producentem komputerów stacjonarnych NTT System chce wypłacić dywidendę po raz kolejny W komunikacie z 21 maja podano, że Zarząd NTT System podjął uchwałę nt. sposobu podziału zysku za 2019 rok. Została już ona pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki. Z propozycji wynika, że NTT System wypłaci...
torpol

Torpol z dywidendą o wartości 20,7 mln zł

W komunikacie z 20 maja Torpol podał, że Zarząd podjął decyzję dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Z uchwały o której pozytywnie wypowiedziała się już Rada Nadzorcza wynika, że na dywidendę może być przeznaczone 20,7 mln złotych. Zarząd Torpol rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 31 lipca Spółka zadebiutowała na GPW 8 lipca 2014 roku i jak dotąd dywidendę wypłaciła czterokrotnie Torpol chce wypłacić drugą dywidendę z rzędu W komunikacie z 20 maja podano, że Zarząd Torpolu podjął decyzję o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że zysk w wysokości 27 745 040,95 złotych zostanie podzielony w następujący sposób: a) na zwiększenie kapitału rezerwowego kwota 6...

PCC Rokita – Spółka wypłaci 67,7 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z 18 maja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podano, że PCC Rokita wypłaci w postaci dywidendy 67,7 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta da dywidendę równą 3,41 zł. PCC Rokita wypłaci dywidendę mimo, że Zarząd chciał inaczej Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja Spółka zadebiutowała w 2014 i regularnie dzieli się zyskami PCC Rokita wypłaci dywidendę wbrew rekomendacji Zarządu W komunikacie z 18 maja Spółka PCC Rokita podała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 67,7 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da 3,41 zł. Jest to decyzja zaskakująca ponieważ wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w kwocie 105,6 mln złotych na kapitał...

GPW dziesiąta dywidenda już pod koniec lipca

W komunikacie z 18 maja przedstawione zostały propozycje dat ustalenia prawa do dywidendy oraz jej wypłaty. W wcześniejszej informacji podawano, że Zarząd chciałby, aby dywidenda wyniosła 100 732 800 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 2,40 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to wg propozycji Zarządu 28 lipca Dywidenda miałaby wynieść 2,40 zł na akcję Giełda Papierów Wartościowych zadebiutowała na rynku 9 listopada 2010 i od tego czasu dzieli się swoimi zyskami regularnie Giełda Papierów Wartościowych wypłaci dziesiątą dywidendę z rzędu W komunikacie z 18 maja Giełda Papierów Wartościowych doprecyzowała wcześniejszą informację z 17 kwietnia w którym to podano, że Zarząd Spółki chciałby w postaci dywidendy wypłacić kwotę 100 732 800,00 złotych. W przeliczeniu na jedną akcję oznacza to...
siedziba Grupy żywiec

Żywiec już bez dodatkowej dywidendy za rok 2019

W dniu 15 maja Żywiec przekazał do publicznej wiadomości informację o rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok 2019. Wynika z niej, że spółka nie wypłaci już dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok. Grupa Żywiec wypłaciła w grudniu zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za 2019 rok Zarząd Spółki proponuje nie wypłacać już dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok Grupa Żywiec wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2009 roku Zarząd Grupy Żywiec nie planuje wypłaty dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok W komunikacie z 15 maja Żywiec przekazał rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że Zarząd proponuje, aby Spółka z zysku za 2019 rok wypłaciła akcjonariuszom 154,1 mln złotych, czyli dokładnie tyle...
Logo playway

PlayWay – jest rekomendacja Zarządu w sprawie rekordowej dywidendy

W wtorek 12 maja opublikowany został komunikat dotyczący rekomendacji Zarządu PlayWay w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd chciałby w formie dywidendy wypłacić 62 436 000 złotych. Zarząd PlayWay proponuje wypłatę w formie dywidendy rekordowej kwoty Spółka znajduje się w silnym trendzie wzrostowym PlayWay wypłaci dywidendę trzeci raz z rzędu PlayWay: Zarząd chce wypłaty rekordowej dywidendy W komunikacie z 12 maja PlayWay podało, że Zarząd podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty w formie dywidendy przeszło 62 mln złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę na poziomie 9,46 zł. Zestawiając to z kursem akcji z czwartkowego zamknięcia sesji możemy spodziewać się stopy dywidendy na poziomie około 2,3%. Na dywidendę ma zostać przeznaczone  60 852 000...

Budimex z dywidendą niższą niż rok wcześniej

W komunikacie z 11 maja Budimex podał, że Zarząd spółki podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty w formie dywidendy kwoty 4,56 zł na każdą akcję. Dywidendą miałby zostać objęte wszystkie 25 530 098 akcji. Zarząd Budimexu podjął decyzję o rekomendacji wypłaty około 50% zysku z 2019 w formie dywidendy Budimex wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 11 lat Budimex to jedna z największych na polskim rynku firm branży budowlanej Budimex: dywidenda dwunasty raz z rzędu W opublikowanym w dniu 11 maja komunikacie Zarząd Budimexu przedstawił swoje propozycje dotyczące podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z przekazaną propozycją Zarząd chciałby w formie dywidendy wypłacić około 50% zysku netto za ubiegły rok. W komunikacie napisano, że rekomendacja ta uwzględnia aktualną trudną sytuację na...
Inpro

Inpro – spółka kolejny raz wypłaci dywidendę

W komunikacie z 11 maja Inpro podało, że Zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty przeszło 6 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda miałaby wynieść 0,15 zł brutto. Inpro nieprzerwanie od siedmiu lat dzieli się wypracowanym zyskiem Zarząd przedstawi swoją propozycję podziału zysku Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółka działa w branży deweloperskiej, która na razie bardzo nie ucierpiała w związku z kryzysem Inpro – dywidenda po raz siódmy W komunikacie z 11 maja Zarząd Inpro podał, że przedstawi do akceptacji Radzie Nadzorczej, a następnie zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę przeszło 6 mln złotych w formie dywidendy. Kwota ta dałaby 0,15 zł dywidendy na akcję, a zestawiając to z kursem Inpro z poniedziałkowego zamknięcia sesji na GPW...
mercator

Mercator Medical – dywidenda mimo straty w 2019 roku

Mercator Medical podał 8 maja, że Zarząd spółki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponował wypłatę w postaci dywidendy 5,3 mln złotych, co daje 0,5 zł na akcję. Dodatkowo Zarząd chciałby skupić milion akcji własnych. Mercator Medical w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości 1,85 mln zł Dzień ustalenia prawa do dywidendy to już 19 czerwca Spółka działa w branży, która powinna zarobić na koronawirusie Mercator Medical chce wypłacić dywidendę pomimo poniesienia straty w 2019 roku. W komunikacie z 8 maja pochodzącym od spółki Mercator Medical można przeczytać, że mimo poniesienia straty w 2019 roku Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zaplanowane na 3 czerwca wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,3 mln złotych. Kwota ta miałaby...

Geotrans: dywidenda w wysokości 4 mln złotych

W komunikacie z 7 maja Zarząd Spółki Geotrans podał informację, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy kwoty 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda ma wynieść 0,80 zł. Zarząd Geotrans rekomenduje wypłatę 0,80 zł na akcję w postaci dywidendy Spółka planuje skup akcji własnych Geotrans zadebiutował na rynku NewConnect 18 sierpnia 2015 roku i od początku dzieli się zyskami z akcjonariuszami Geotrans: dywidenda za rok 2019 W komunikacie z 7 maja do publicznej wiadomości przekazana została informacja o rekomendacji Zarządu Geotrans nt. sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w postaci dywidendy akcjonariusze spółki mieliby otrzymać 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta dałaby 0,80 zł...

Asbis – dywidenda w wysokości 0,075 USD na akcję

W komunikacie z 6 maja podano, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asbisu podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Z tytułu udziałów w zyskach akcjonariuszom spółki przypadnie jeszcze 0,075 USD na każdą akcję. Asbis w grudniu ubiegłego roku wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,06 USD na każdą akcję. Łączna dywidenda za 2019 rok wyniesie 0,135 USD na akcję Asbis wypłaca dywidendę w USD i warto pamiętać, o konsekwencjach podatkowych uczestnictwa w podziale zysku Asbis – dywidenda po raz drugi W komunikacie po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asbisu podano, że z zysku za 2019 rok spółka przeznaczy łączną kwotę 7,49 mln USD na dywidendę dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę, że jest 55,5 mln...

PKN Orlen – dywidenda za 2019 rok jednak nie tak hojna

W komunikacie z 05 maja Zarząd Spółki PKN Orlen podał, że postanowił zmienić swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. W formie dywidendy zostanie wypłacona 1/3 pierwotnie zakładanej kwoty. Zarząd PKN Orlen jeszcze w marcu planował na dywidendę przeznaczyć 1 283,1 mln zł Sytuacja makroekonomiczna zmieniła plany spółki dotyczące podziału zysku PKN Orlen to największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa paliwowo-energetyczna PKN Orlen: dywidenda trzy razy mniejsza niż zakładano Zarząd PKN Orlen poinformował 05 maja, że zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z nowymi zaleceniami zysk netto w wysokości 4 813 592 019,09 PLN ma zostać podzielony w następujący sposób: - kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN...

Dywidenda = zysk? Czy dołek już za nami?

Ostatni wpis w cyklu Dywidenda = zysk pojawił się 27 marca. Był to okres kiedy na rynku panował ekstremalny strach. Również Portfel Dywidendowy wyznaczył wtedy swoje lokalne minimum. Całkowity zysk naszego rachunku spadł wówczas do poziomu 2 095 złotych. Od tego czasu Portfel Dywidendowy zyskał blisko 5 000 złotych, a wypracowany zysk w ostatnim dniu kwietnia wynosił 6 993 złote. Na wykresie przedstawiającym zysk Portfela Dywidendowego widzimy wprawdzie, że do poziomów maksymalnych z lutego jeszcze sporo brakuje, ale w przeciwieństwie do głównych warszawskich indeksów nasz rachunek wykazuje około 7% wzrost w stosunku do poziomu z 31 grudnia ubiegłego roku. Jakie komunikaty publikują poszczególne spółki Portfela Dywidendowego? W ostatnich dniach pojawiło się kilka ciekawych komunikatów z spółek znajdujących się w naszym Portfelu. Najważniejszy dla nas,...

Małkowski-Martech – Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję

W komunikacie z 30 kwietnia spółka Małkowski-Martech poinformowała, że Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy kwotę 643 232,00 złotych. W przeliczeniu na jedną akcję da 0,08 zł dywidendy. Małkowski-Martech chce wypłacić dywidendę pierwszy raz od 2015 roku Spółka notowana jest na NewConnect od 15 listopada 2010 roku Małkowski-Martech zajmuje się produkcją bram przeciwpożarowych Małkowski-Martech chce wypłacić dywidendę pierwszy raz od 2015 roku Zarząd spółki w dniu 30 kwietnia podjął uchwałę dotyczącą planów podziału 1 303 925,88 zł zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd chce aby w postaci dywidendy została wypłacona kwota 643 232,00 złotych. Pozostała część zysku w wysokości 660 693,88 zł miała by zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Zestawiając propozycję Zarządu z kursem akcji z zamknięcia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację