XTB

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy

W ostatnim wpisie w cyklu Dywidenda = zysk? została podjęta decyzja o sprzedaży posiadanych akcji British Automotive Holding. Transakcję udało się przeprowadzić po kilku dniach oczekiwania na dotarcie ceny do wyznaczonego przeze mnie limitu wynoszącego 0,97 zł. Patrząc z perspektywy tego co później stało się z wartością akcji British Automotive Holding podjęta przez nas decyzja była bardzo trafiona. Nie zmienia to jednak faktu, że całą transakcję trzeba ocenić negatywnie, ponieważ przyniosła nam stratę. Od ostatniego wpisu na nasze konto wpłynęła też dywidenda z zysku wypracowanego przez Dektrę w 2019 roku. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup nowych akcji lub daje możliwość zwiększenia naszego zaangażowania, w którejś z posiadanych już spółek. Sprzedaż akcji British Automotive Holding, dywidenda z Dektry oraz kolejne...

Caspar Asset Management chce wypłacić solidną zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok

W opublikowanym 15 października komunikacie Zarząd Spółki Caspar Asset Management przekazał informację, że podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da 1,06 zł zaliczki na dywidendę. Caspar Asset Management zadebiutował na rynku NewConnect 2 grudnia 2011 roku Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 roku Caspar Asset Management prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami Caspar Asset Management chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok 15 października Zarząd Spółki Caspar Asset Management podał do publicznej wiadomości, że chciałby wypłacić 1,06 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok. Zestawiając tę kwotę z aktualnym kursem akcji Caspar Asset Management...
grodno logo

Grodno chce wypłacić 8 groszy dywidendy

W dniu 01 września Zarząd Grodno poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały o podziale zysku wypracowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 roku. Zgodnie z propozycją, która zostanie przedstawiona akcjonariuszom Grodno miałoby wypłacić 8 groszy dywidendy na akcję. Grodno chce wypłacić dywidendę po rocznej przerwie Zarząd Spółki chciałby, aby w postaci dywidendy zostało wypłacone 1 230 548,88 złotych Grodno stara się regularnie wypłacać dywidendę Grodno chce wypłacić 8 groszy dywidendy Komunikatem z 01 września Zarząd Grodno przekazał informację, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną opinię dotyczącą proponowanego sposobu podziału zysku. Z komunikatu dowiadujemy się, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki chciałyby, aby zysk wypracowany w okresie od 1 kwietnia 2019 r....
PragmaGO - logo

PragmaGO wypłaci blisko 11 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie z 26 sierpnia Zarząd  PragmaGO przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Piąta z nich dotyczy podziału wypracowanego w 2019 roku zysku oraz wypłaty dywidendy. PragmaGO wypłaci 10 733 451,30 złotych w formie dywidendy Spółka wypłaci drugą dywidendę z rzędu Aby uczestniczyć w podziale zysku trzeba posiadać akcje PragmaGO 21 października na zamknięciu sesji PragmaGO wypłaci w formie dywidendy blisko 11 mln złotych Komunikatem z 26 sierpnia Zarząd PragmaGO przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W tej najciekawszej dla długoterminowych inwestorów zapisano, że Spółka wypłaci w formie dywidendy 10 733 451,30 złotych. Kwota 6 878 324,58 złotych ma pochodzić z zysku netto z 2019 roku, a 3 855 126,72 złotych z kapitału zapasowego. Decyzja akcjonariuszy oznacza, że w przeliczeniu na...

Unima 2000 tym razem z dywidendą

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne, które odbyło się 18 sierpnia zawierającym treść podjętych przez akcjonariuszy uchwał możemy przeczytać między innymi, że Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2019 rok. Unima 2000 na ten cel ma przeznaczyć 382 970 złotych. Unima 2000 wypłaci 382 970 złotych w postaci dywidendy Spółka podzieli się wypracowanym zyskiem po rocznej przerwie Unima 2000 znajduje się aktualnie w ciekawym miejscu na wykresie Unima 2000 wypłaci dywidendę po rocznej przerwie Komunikatem po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne poinformowała, że wypłaci w formie dywidendy 382 970 złotych z zysku za 2019 rok. Kwota w wysokości 14 772,05 złotych ma zasilić kapitał zapasowy Spółki. Na kapitał zapasowy ma zostać przeznaczona też niewypłacona dywidenda przypadająca...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Akcjonariusze Livechat zdecydują o wypłacie rekordowej dywidendy

W komunikacie z 11 sierpnia Zarząd Livechat poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o pozytywnej rekomendacji propozycji podziału zysku za 2019 rok przygotowanej przez Zarząd Spółki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 18 sierpnia. Livechat wypłaca dywidendę nieprzerwanie od początku notowań na GPW Spółka chce przeznaczyć na dywidendę prawie 64 mln złotych Na wykresie Livechat obserwujemy dynamiczne wzrosty Livechat chce wypłacić kolejną dywidendę Komunikatem z 11 sierpnia Livechat poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną rekomendację dotyczącą zaproponowanego przez Zarząd Spółki sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z projektem uchwały, który ma być przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 18 sierpnia Spółka ma wypłacić jeszcze 1,28 zł dywidendy na akcję. Na poczet...

Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w historii

Massmedica w komunikacie z 05 sierpnia poinformowała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka chce wypłacić swoją pierwszą dywidendę w historii. Massmedica chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii Massmedica jest notowana na NewConnect od 18 kwietnia 2019 roku Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii W komunikacie z 05 sierpnia podano, że Zarząd Massmedica podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu na dywidendę ma zostać przeznaczona kwota 410,5 tys. złotych, co oznacza, że na każdą akcję wypłacone zostanie 0,17 zł dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 16,1 tys. złotych ma...
Trans Polonia logo

Trans Polonia chce wypłacić dywidendę po raz kolejny

W komunikacie z 31 lipca Trans Polonia podała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zgodnie z wolą Zarządu akcjonariuszom przypaść miałaby kwota przeszło 2 mln złotych. Zarząd Trans Polonia chce przeznaczyć całość zysku netto na dywidendę Spółka chce wypłacić dywidendę trzeci raz z rzędu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma odbyć się 27 sierpnia Trans Polonia chce wypłacić przeszło 2 mln złotych dywidendy Komunikatem z 31 lipca Zarząd Trans Polonii podał, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji wypłaty dywidendy. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółka miałaby wypłacić całość wypracowanego w 2019 roku zysku netto w wysokości 1 565 592,52 złotych. W formie dywidendy miałoby zostać wypłacone także 469 415,66 złotych, pochodzące z kapitału zapasowego Spółki. Łącznie dywidenda miałaby wynieść 2 035 008,18 złotych, co w przeliczeniu na...

Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Odlewni Polskich, które odbyło się 28 lipca przekazano do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych dywidendy Spółka przeznaczy 3 mln złotych na skup akcji własnych Spółka wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy W dniu 28 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odlewni Polskich. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy kwoty 5 166 030,25 złotych, która ma zostać podzielona pomiędzy 20 664 121 akcje Spółki. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zestawiając tę kwotę z ceną akcji z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag to spółka produkująca tabor kolejowy Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd Spółki chce zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy kwoty 33 750 000,75 złotych, co oznaczałoby dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 15 178 824,07 złotych miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jeśli propozycja Zarządu...
XPlus - logo

XPlus wypłaci rekordową dywidendę

Komunikatem z 22 lipca Zarząd XPlus poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 4 040 808,24 złotych. Pozostała część zysku za 2019 rok ma trafić na kapitał zapasowy Spółki. XPlus wypłaci 4 040 808,24 zł dywidendy Akcjonariusze Spółki zdecydowali, że dniem dywidendy będzie 29 lipca XPlus wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu XPlus wypłaci 4 040 808,24 złotych w formie dywidendy W przesłanej 22 lipca informacji Zarząd Spółki XPlus przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał przegłosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy sposobu podziału zysku wypracowanego przez XPlus w 2019 roku. Zgodnie z przegłosowaną przez Akcjonariuszy uchwałą w formie dywidendy zostanie wypłacona kwota 4 040 808,24 złotych. Oznacza ona, że dywidenda na każdą akcję wyniesie 0,06...

Dębica chce wypłacić dywidendę dwudziesty trzeci rok z rzędu

W komunikacie z 20 lipca Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej do oceny propozycję, z której wynika, że Spółka mogłaby wypłacić przeszło 56 mln złotych w formie dywidendy. Zarząd proponuje by Dębica wypłaciła 4,08 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy miałby być 09 października Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 23 lat Dębica chce wypłacić 4,08 zł dywidendy na akcję Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca Zarząd Spółki Dębica podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 56 315 220,00 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje dywidendę w wysokości 4,08 zł....
Teliani Valley

Teliani Valley Polska wypłaci kolejną dywidendę

W komunikacie z 16 lipca Zarząd Teliani Valley Polska poinformował, że akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że dywidenda wyniesie 2 grosze na każdą akcję. Akcjonariusze Teliani Valley Polska zdecydowali o wypłacie 114,4 tys. złotych w formie dywidendy Spółka wypłaci dywidendę po rocznej przerwie Teliani Valley Polska jest notowane na warszawskim parkiecie od 09 grudnia 2010 roku Teliani Valley Polska wypłaci 114,4 tys. złotych dywidendy Zarząd Spółki Teliani Valley Polska poinformował komunikatem z 16 lipca, że akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z ich decyzją zysk w wysokości 534 143,16 złotych został podzielony w następujący sposób. Kwota 114 400 złotych zostanie przeznaczona na dywidendę. Pozostała część zysku w...
kety

Grupa Kęty chce wypłacić rekordową dywidendę

W komunikacie z dnia 15 lipca Zarząd Grupy Kęty poinformował, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka może wypłacić rekordową dywidendę. Grupa Kęty chce wypłacić prawie 295 mln złotych w postaci dywidendy Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy był 21 września Spółka chce wypłacić dywidendę jedenasty raz z rzędu Zarząd Grupy Kęty chciałby wypłacenia rekordowej dywidendy W komunikacie z dnia 15 lipca opublikowanym przez Grupę Kęty przekazano do publicznej wiadomości rekomendację Zarządu dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z nią akcjonariusze mieliby otrzymać 294 838 892,81 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję dałoby dywidendę równą 30,73 zł. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji Grupy Kęty z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...

Oponeo.pl wypłaci dywidendę dziewiąty raz z rzędu

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Oponeo.pl Zarząd Spółki przekazał informację, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją Oponeo.pl wypłaci w formie dywidendy prawie 1,4 mln złotych. Oponeo.pl wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono już na 15 lipca Spółka wypłaci dywidendę już dziewiąty raz z rzędu Oponeo.pl wypłaci dziewiątą dywidendę z rzędu! Komunikatem z dnia 09 lipca Zarząd Oponeo.pl przekazał informację o podjętej przez akcjonariuszy Spółki uchwale dotyczącej sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją kwota 1 393 600 złotych zostanie wypłacona w postaci dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 15 611 994,98 złotych akcjonariusze zdecydowali przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki oznacza, że na każdą...

7FIT chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję

W komunikacie z 08 lipca Zarząd Spółki 7FIT przekazał informację, że podjął uchwałę zgodnie z którą zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą Zarządu w postaci dywidendy miałoby zostać wypłacone 107 550 złotych. 7FIT chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję Zarząd proponuje by dniem dywidendy był 26 sierpień Spółka chce wypłacić dywidendę po raz pierwszy w swojej historii 7FIT chce wypłacić 107 550 złotych w postaci dywidendy W dniu 08 lipca Zarząd Spółki 7FIT podał do publicznej wiadomości informację, że podjął uchwałę dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z komunikatem w postaci dywidendy miałoby zostać wypłacone 107 550 złotych z zysku netto w wysokości 507 041,74 złotych. Pozostała część zysku w wysokości...
Wasko

Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat

W komunikacie z 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat. Wasko wypłaci przeszło 1,8 mln złotych w formie dywidendy Akcjonariusze ustalili, że dniem dywidendy będzie 17 lipca Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku W dniu 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że akcjonariusze Spółki przyjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy z 4 416 144,72 zł zysku netto Spółki na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 823 750,00 złotych. Pozostała część zysku z 2019 roku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki....
lotos

Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu

W komunikacie z 30 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos Zarząd przekazał informację o uchwale dotyczącej podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z wcześniejszą wolą Zarządu Spółki akcjonariusze zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 184,9 mln złotych. Grupa Lotos wypłaci 1 złoty dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 14 września Spółka dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem czwarty raz z rzędu Grupa Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu W komunikacie z 30 czerwca Zarząd Grupy Lotos przekazał informację, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze podjęli uchwałę o przeznaczeniu 184,9 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 1 złoty dywidendy. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia sesji w Warszawie spodziewać się możemy, że...
Feerum

Feerum wypłaci pierwszą dywidendę od 2015 roku

W komunikacie z 29 czerwca Zarząd Feerum podał do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwale w sprawie podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy dywidenda wyniesie 0,50 zł na każdą akcję. Feerum wypłaci w formie dywidendy 4,77 mln złotych Spółka dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem ostatni raz w 2015 roku Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 10 września Feerum wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję Zgodnie z komunikatem z 29 czerwca opublikowanym po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Feerum Spółka w postaci dywidendy wypłaci 4,77 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta daje dywidendę równą 0,50 zł. Zestawiając ją z kursem Feerum z poniedziałkowego zamknięcia sesji w Warszawie inwestorzy mogą się...
maxcom

Maxcom z stopą dywidendy przekraczającą 10 procent

W komunikacie z 24 czerwca Zarząd Maxcom podał, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału wypracowanego zysku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy na dywidendę Spółka przeznaczy podobnie jak przed rokiem kwotę 5 400 000 złotych. Maxcom wypłaci w formie dywidendy 5 400 000 złotych Stopa dywidendy powinna przekroczyć 10% Spółka dzieli się wypracowanym zyskiem trzeci rok z rzędu Maxcom wypłaci hojną dywidendę W komunikacie z dnia 24 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom, które odbyło się dzień wcześniej podano, że Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2 złotych na akcję. Na dywidendę ma zostać przeznaczony cały zysk z 2019 roku oraz 2 386 000 złotych z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków z lat ubiegłych. Zestawiając kwotę dywidendy z kursem Maxcom z środowego zamknięcia sesji...
Sonel - logo

Sonel wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu

W komunikacie z 23 czerwca Sonel przekazał informację, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu 5,6 mln złotych na dywidendę. Decyzja akcjonariuszy jest niezgodna z wcześniejszą propozycją Zarządu, który rekomendował przekazanie całości zysku na kapitał zapasowy. Sonel wypłaci 5,6 mln złotych w postaci dywidendy Spółka wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu Stopa dywidendy wyniesie około 4,2% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy Zarząd Sonel w komunikacie 23 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podał, że została przyjęta uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Spółki kwota 5 600 000 złotych zostanie wypłacone w formie dywidendy. Pozostała część wypracowanego w ubiegłym roku zysku przeznaczona będzie na kapitał zapasowy. Biorąc pod uwagę, że...
Aqua

Aqua wypłaci ponad 9,4 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie z 22 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Aqua poinformował, że akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Aby otrzymać dywidendę trzeba kupić akcje Aqua jeszcze w tym miesiącu. Aqua wypłaci 0,73 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 01 lipca Aqua działa na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin Aqua wypłaci ponad 9,4 mln zł dywidendy Zarząd Aqua podał 22 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, że spółka wypłaci w formie dywidendy 9 480 507,08 złotych. Kwota ta oznacza, że dywidenda wyniesie 0,73 zł na akcję. Zestawiając tę wartość z kursem akcji Aqua z poniedziałkowego zamknięcia sesji spodziewać się można, że stopa dywidendy wyniesie około 4,5%. W uchwale zapisano, że dniem dywidendy będzie 01 lipca. Zgodnie...

Śnieżka wypłaci 32,8 mln złotych dywidendy

W dniu 16 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka. Wśród uchwał podjętych przez Akcjonariuszy jest decyzja o wypłacie w formie dywidendy 32,8 mln złotych z zysku za 2019 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śnieżki zdecydowało o wypłacie dywidendy Aby uczestniczyć w podziale zysku z 2019 roku należy zakupić akcje Spółki jeszcze w tym miesiącu Śnieżka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 17 lat Śnieżka wypłaci 32,8 mln złotych dywidendy W komunikacie z 16 czerwca podano, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śnieżki podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy zysk netto w wysokości 49 208 979,60 złotych ma zostać podzielony w następujący sposób: - 32 806 222,80 złotych ma trafić do akcjonariuszy w...
Forbuild

Forbuild chce wypłacić trzecią dywidendę z rzędu

W komunikacie z 15 czerwca Forbuild podał, że chce wypłacić 3 484 000 złotych w formie dywidendy. Jeśli Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przychyli się do propozycji Zarządu Spółka wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję. Forbuild chce wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję Pozostała część zysku z 2019 roku miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zakładowego Forbuild to spółka z branży budowlanej Forbuild chce wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 15 czerwca Forbuild podał, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposobu podziału zysku za 2019 rok. Pozytywną opinię nt. propozycji Zarządu wydała już Rada Nadzorcza. Zarząd Forbuild zaproponował aby zysk w wysokości 7 173 284,39 złotych został podzielony w następujący sposób. W formie dywidendy do akcjonariuszy miałoby...

Dywidenda = zysk? Kolejny raz mamy wolną gotówkę

Ostatni wpis w naszym długoterminowym cyklu Dywidenda=zysk? pojawił się 3 maja. Przekazałem w nim, że zostanie złożone zlecenie zakupu 56 akcji Asseco Business Solutions za łączną kwotę 2 023,86 zł. Zlecenie to zostało zrealizowane już 4 maja. Portfel Dywidendowy w trudnym 2020 roku w dalszym ciągu generuje zysk Otrzymaliśmy dywidendy z Inter rao i Asseco Business Solutions Czy powinniśmy zmienić skład naszego Portfela Portfel Dywidendowy w dalszym ciągu generuje zysk w trudnym dla akcjonariuszy 2020 roku. Jak widzimy na powyższej grafice maj nie był zbyt udanym miesiącem w wykonaniu komponentów Portfela Dywidendowego. A na pewno mógł być zdecydowanie lepszy. W czerwcu sytuacja wróciła do normy, a nasz rachunek w pierwszej połowie miesiąca wygenerował lepszy wynik niż wszystkie główne warszawskie indeksy. Dywidenda – najważniejsze...
Labo Print

Labo Print chce wypłacić drugą dywidendę z rzędu

W komunikacie z 12 czerwca dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Labo Print Zarząd podał, że chciałby wypłaty 542 640 złotych w formie dywidendy. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta dałaby dywidendę na poziomie 0,15 zł na akcję. Labo Print chce wypłacić dywidendę drugi rok z rzędu Spółka mimo debiutu na GPW w 2014 roku wypłaci dywidendę dopiero drugi raz Labo Print zajmuje się wydrukami wielkoformatowymi Labo Print chce wypłacić dywidendę drugi rok z rzędu W komunikacie z 12 czerwca Labo Print podał, że Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję. Ze względu na fakt, że Prezes i Wiceprezes Spółki posiadają przeszło 90% głosów na walnym przyjęcie uchwały powinno być tylko formalnością. Zestawiając propozycję Zarządu...

Pekabex – Zarząd zmienia wcześniejszą rekomendację i chce, aby Spółka wypłaciła dywidendę

W komunikacie z 10 czerwca Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z najnowszą propozycją w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 3,9 mln złotych z 7,3 mln złotych zysku. Jeszcze 29 maja Zarząd Pekabex rekomendował przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy 10 czerwca wcześniejsza rekomendacja podziału zysku została zmieniona Spółka planuje wypłatę dywidendy szósty raz z rzędu Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex jednak planuje wypłatę dywidendy Zarząd Pekabex 29 maja wydał komunikat, w którym zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w wysokości 7 320 254,74 złotych na kapitał zapasowy. W dniu 10 czerwca Spółka przekazała do publicznej wiadomości komunikat o zmianie wcześniejszej rekomendacji dotyczącej podziału wypracowanego zysku. Zgodnie z...

Talex – Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talexu, które odbyło się w dniu 09 czerwca podano, że Spółka wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze zdecydowali również, że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Talex wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję Uchwalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 czerwca Talex wypłaci dywidendę drugi rok z rzędu Talex wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję W komunikacie z dnia 09 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Talexu podano, że Spółka wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia sesji w Warszawie możemy spodziewać się, że stopa dywidendy wyniesie około 4,9%. Aby uczestniczyć w podziale zysku wypracowanego przez Spółkę należy posiadać akcje Talexu 22 czerwca (Dzień...

PKN Orlen wypłaci w formie dywidendy 427,7 mln złotych

W dniu 05 czerwca został opublikowany komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN Orlen. Wśród uchwał przegłosowanych przez akcjonariuszy Spółki znajduje się również ta dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen podjęło uchwałę zgodną z drugą propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku Ustalono, że dniem dywidendy będzie 14 lipca PKN Orlen to największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa paliwowo-energetyczna PKN Orlen wypłaci 1 zł dywidendy na akcję W dniu 05 czerwca zostały opublikowane wszystkie uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen. Zgodnie z uchwałą nr 7 Spółka z zysku z 2019 roku w wysokości 4,8 mld złotych wypłaci w formie dywidendy 427,7 mln złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę w...
Kompap

Kompap zamierza wypłacić 1,4 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie z 04 czerwca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap zwołało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w projektach uchwał Zarząd zaproponował wypłatę w formie dywidendy 1,4 mln złotych, czyli 0,3 zł na akcję. Kompap chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję Spółka ostatni raz dzieliła się wypracowanym zyskiem w 2016 roku Zarząd proponuje aby dniem dywidendy był 16 lipca Kompap chce wypłacić dywidendę po trzech latach przerwy W komunikacie z 04 czerwca Zarząd Spółki Kompap zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na 02 lipca. Wśród projektów uchwał znajduje się propozycja podziału wypracowanego przez Spółkę zysku. Wg propozycji Zarządu Kompap w formie dywidendy powinien wypłacić 1,4 mln złotych, co oznacza 0,30 zł dywidendy na akcję. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z czwartkowego zamknięcia...
city service

City Service ponownie chce wypłacić dywidendę

W opublikowanych 03 czerwca projektach uchwał przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Zarząd City Service zaproponował wypłatę w formie dywidendy 2,97 mln euro. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta oznacza dywidendę w wysokości 0,094 euro. City Service chce wypłacić w formie dywidendy 2,97 mln euro Zarząd Spółki proponuje aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był 30 czerwca Spółka chce wypłacić dywidendę po rocznej przerwie Akcjonariusze City Service zdecydują o wypłacie dywidendy W komunikacie z 03 czerwca Zarząd Spółki City Service przekazał do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 czerwca. W jednej z nich Zarząd Spółki zaproponował by w formie dywidendy wypłacić 2,97 mln euro. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę w...

Mennica Polska – Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy

W komunikacie z dnia 01 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennica Polska podała, że wypłaci w formie dywidendy 25 569 048 złotych. Spółka uchwaliła także program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Mennica Polska wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 06 czerwca Spółka będzie także realizować program skupu akcji własnych Mennica Polska wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję W dniu 01 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej opublikowane zostały dwa komunikaty dotyczące dystrybucji zysku wypracowanego przez Spółkę. Jeden z nich dotyczy wypłaty dywidendy. Możemy się z niego dowiedzieć, że Mennica Polska wypłaci w formie dywidendy 0,50 zł na akcję. Przy kursie z wtorkowego zamknięcia sesji możemy spodziewać się stopy dywidendy oscylującej...
Wadex

Wadex – czy wiemy jaką dywidendę wypłaci Spółka?

W dniu 29 maja spółka Wadex podała w komunikacie, że jeden z głównych akcjonariuszy chciałby przeznaczenia kwoty 1 322 912,80 złotych na wypłatę dywidendy. Tymczasem Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki Wadex chciałby przeznaczenia całości zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy Jeden z dwóch głównych akcjonariuszy Spółki chce wypłaty 0,40 zł dywidendy na każdą akcję Ostateczną decyzję dotyczącą dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca Wadex wypłaci dywidendę czy nie wypłaci? Historia podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Wadex w 2019 roku nieoczekiwanie zrobiła się dość ciekawa. Wszystko rozpoczęło się 07 kwietnia kiedy to Zarząd Spółki poinformował, że zamierza zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie całości zysku wypracowanego...
Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police – drugi rok z rzędu bez dywidendy

W dniu 27 maja do publicznej wiadomości przekazany został komunikat z którego dowiadujemy się, że Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy. Następnego dnia pozytywną opinię dotyczącą tej uchwały wydała Rada Nadzorcza Spółki. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police chce przeznaczyć 60 486 786,64 zł na powiększenie kapitału zapasowego Spółka nie wypłaci dywidendy już drugi rok z rzędu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police to jedna z największych firm chemicznych w Polsce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police drugi raz z rzędu nie wypłaci dywidendy W komunikacie z dnia 27 maja Zarząd Grupy Azoty podał, że planuje zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostawienie w firmie całości wypracowanego w 2019 roku zysku...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG – Zarząd chce wypłacić ponad 520 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z dnia 26 maja PGNiG podało, że Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wypłatę w postaci dywidendy kwoty 520 048 337,13 złotych. Oznacza to, że do akcjonariuszy może trafić 0,09 zł na każdą akcję. PGNiG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na każdą akcję Zarząd proponuje aby 20 lipca był dniem dywidendy PGNiG potrafi dzielić się wypracowanymi zyskami dość regularnie PGNiG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję W dniu 26 maja PGNiG podało, że Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy 0,09 zł na akcję. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia stopa dywidendy wyniosłaby 2,3%. W uchwale Zarząd PGNiG zaproponował także aby 20 lipca był dniem dywidendy, a sama wypłata miałaby nastąpić 03...
górnicy

Bogdanka w tym roku bez dywidendy?

W komunikacie z 25 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła propozycję Zarządu z 15 maja dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z planami Zarządu Spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok. Zarząd Bogdanki zaproponował przeznaczenie całości zysku z 2019 na kapitał rezerwowy W poprzednich latach Spółka dzieliła się częścią zysków z Akcjonariuszami Cena akcji Bogdanki jest w silnym trendzie spadkowym Lubelski Węgiel Bogdanka nie chce wypłacić dywidendy W komunikacie z 15 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu, którą w dniu 25 maja pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza całość wypracowanego przez Spółkę zysku...
NTT System - logo

NTT System chce wypłacić kolejną dywidendę

W dniu 21 maja został opublikowany komunikat NTT System dotyczący sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że Spółka chce wypłacić w formie dywidendy przeszło 948 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę w kwocie 0,07 zł. NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 roku i już szósty raz chce podzielić się zyskami z swoimi akcjonariuszami NTT System jest największym polskim producentem komputerów stacjonarnych NTT System chce wypłacić dywidendę po raz kolejny W komunikacie z 21 maja podano, że Zarząd NTT System podjął uchwałę nt. sposobu podziału zysku za 2019 rok. Została już ona pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki. Z propozycji wynika, że NTT System wypłaci...
torpol

Torpol z dywidendą o wartości 20,7 mln zł

W komunikacie z 20 maja Torpol podał, że Zarząd podjął decyzję dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Z uchwały o której pozytywnie wypowiedziała się już Rada Nadzorcza wynika, że na dywidendę może być przeznaczone 20,7 mln złotych. Zarząd Torpol rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 31 lipca Spółka zadebiutowała na GPW 8 lipca 2014 roku i jak dotąd dywidendę wypłaciła czterokrotnie Torpol chce wypłacić drugą dywidendę z rzędu W komunikacie z 20 maja podano, że Zarząd Torpolu podjął decyzję o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że zysk w wysokości 27 745 040,95 złotych zostanie podzielony w następujący sposób: a) na zwiększenie kapitału rezerwowego kwota 6...

PCC Rokita – Spółka wypłaci 67,7 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z 18 maja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podano, że PCC Rokita wypłaci w postaci dywidendy 67,7 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta da dywidendę równą 3,41 zł. PCC Rokita wypłaci dywidendę mimo, że Zarząd chciał inaczej Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja Spółka zadebiutowała w 2014 i regularnie dzieli się zyskami PCC Rokita wypłaci dywidendę wbrew rekomendacji Zarządu W komunikacie z 18 maja Spółka PCC Rokita podała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 67,7 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da 3,41 zł. Jest to decyzja zaskakująca ponieważ wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w kwocie 105,6 mln złotych na kapitał...

GPW dziesiąta dywidenda już pod koniec lipca

W komunikacie z 18 maja przedstawione zostały propozycje dat ustalenia prawa do dywidendy oraz jej wypłaty. W wcześniejszej informacji podawano, że Zarząd chciałby, aby dywidenda wyniosła 100 732 800 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 2,40 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to wg propozycji Zarządu 28 lipca Dywidenda miałaby wynieść 2,40 zł na akcję Giełda Papierów Wartościowych zadebiutowała na rynku 9 listopada 2010 i od tego czasu dzieli się swoimi zyskami regularnie Giełda Papierów Wartościowych wypłaci dziesiątą dywidendę z rzędu W komunikacie z 18 maja Giełda Papierów Wartościowych doprecyzowała wcześniejszą informację z 17 kwietnia w którym to podano, że Zarząd Spółki chciałby w postaci dywidendy wypłacić kwotę 100 732 800,00 złotych. W przeliczeniu na jedną akcję oznacza to...
siedziba Grupy żywiec

Żywiec już bez dodatkowej dywidendy za rok 2019

W dniu 15 maja Żywiec przekazał do publicznej wiadomości informację o rekomendacji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok 2019. Wynika z niej, że spółka nie wypłaci już dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok. Grupa Żywiec wypłaciła w grudniu zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za 2019 rok Zarząd Spółki proponuje nie wypłacać już dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok Grupa Żywiec wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2009 roku Zarząd Grupy Żywiec nie planuje wypłaty dodatkowej dywidendy z zysku za 2019 rok W komunikacie z 15 maja Żywiec przekazał rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że Zarząd proponuje, aby Spółka z zysku za 2019 rok wypłaciła akcjonariuszom 154,1 mln złotych, czyli dokładnie tyle...
Logo playway

PlayWay – jest rekomendacja Zarządu w sprawie rekordowej dywidendy

W wtorek 12 maja opublikowany został komunikat dotyczący rekomendacji Zarządu PlayWay w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd chciałby w formie dywidendy wypłacić 62 436 000 złotych. Zarząd PlayWay proponuje wypłatę w formie dywidendy rekordowej kwoty Spółka znajduje się w silnym trendzie wzrostowym PlayWay wypłaci dywidendę trzeci raz z rzędu PlayWay: Zarząd chce wypłaty rekordowej dywidendy W komunikacie z 12 maja PlayWay podało, że Zarząd podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty w formie dywidendy przeszło 62 mln złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da dywidendę na poziomie 9,46 zł. Zestawiając to z kursem akcji z czwartkowego zamknięcia sesji możemy spodziewać się stopy dywidendy na poziomie około 2,3%. Na dywidendę ma zostać przeznaczone  60 852 000...

Budimex z dywidendą niższą niż rok wcześniej

W komunikacie z 11 maja Budimex podał, że Zarząd spółki podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty w formie dywidendy kwoty 4,56 zł na każdą akcję. Dywidendą miałby zostać objęte wszystkie 25 530 098 akcji. Zarząd Budimexu podjął decyzję o rekomendacji wypłaty około 50% zysku z 2019 w formie dywidendy Budimex wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 11 lat Budimex to jedna z największych na polskim rynku firm branży budowlanej Budimex: dywidenda dwunasty raz z rzędu W opublikowanym w dniu 11 maja komunikacie Zarząd Budimexu przedstawił swoje propozycje dotyczące podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z przekazaną propozycją Zarząd chciałby w formie dywidendy wypłacić około 50% zysku netto za ubiegły rok. W komunikacie napisano, że rekomendacja ta uwzględnia aktualną trudną sytuację na...
Inpro

Inpro – spółka kolejny raz wypłaci dywidendę

W komunikacie z 11 maja Inpro podało, że Zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty przeszło 6 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda miałaby wynieść 0,15 zł brutto. Inpro nieprzerwanie od siedmiu lat dzieli się wypracowanym zyskiem Zarząd przedstawi swoją propozycję podziału zysku Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółka działa w branży deweloperskiej, która na razie bardzo nie ucierpiała w związku z kryzysem Inpro – dywidenda po raz siódmy W komunikacie z 11 maja Zarząd Inpro podał, że przedstawi do akceptacji Radzie Nadzorczej, a następnie zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę przeszło 6 mln złotych w formie dywidendy. Kwota ta dałaby 0,15 zł dywidendy na akcję, a zestawiając to z kursem Inpro z poniedziałkowego zamknięcia sesji na GPW...
mercator

Mercator Medical – dywidenda mimo straty w 2019 roku

Mercator Medical podał 8 maja, że Zarząd spółki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponował wypłatę w postaci dywidendy 5,3 mln złotych, co daje 0,5 zł na akcję. Dodatkowo Zarząd chciałby skupić milion akcji własnych. Mercator Medical w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości 1,85 mln zł Dzień ustalenia prawa do dywidendy to już 19 czerwca Spółka działa w branży, która powinna zarobić na koronawirusie Mercator Medical chce wypłacić dywidendę pomimo poniesienia straty w 2019 roku. W komunikacie z 8 maja pochodzącym od spółki Mercator Medical można przeczytać, że mimo poniesienia straty w 2019 roku Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zaplanowane na 3 czerwca wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,3 mln złotych. Kwota ta miałaby...

Geotrans: dywidenda w wysokości 4 mln złotych

W komunikacie z 7 maja Zarząd Spółki Geotrans podał informację, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy kwoty 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda ma wynieść 0,80 zł. Zarząd Geotrans rekomenduje wypłatę 0,80 zł na akcję w postaci dywidendy Spółka planuje skup akcji własnych Geotrans zadebiutował na rynku NewConnect 18 sierpnia 2015 roku i od początku dzieli się zyskami z akcjonariuszami Geotrans: dywidenda za rok 2019 W komunikacie z 7 maja do publicznej wiadomości przekazana została informacja o rekomendacji Zarządu Geotrans nt. sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z przyjętą Uchwałą w postaci dywidendy akcjonariusze spółki mieliby otrzymać 4 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta dałaby 0,80 zł...

Asbis – dywidenda w wysokości 0,075 USD na akcję

W komunikacie z 6 maja podano, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asbisu podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Z tytułu udziałów w zyskach akcjonariuszom spółki przypadnie jeszcze 0,075 USD na każdą akcję. Asbis w grudniu ubiegłego roku wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,06 USD na każdą akcję. Łączna dywidenda za 2019 rok wyniesie 0,135 USD na akcję Asbis wypłaca dywidendę w USD i warto pamiętać, o konsekwencjach podatkowych uczestnictwa w podziale zysku Asbis – dywidenda po raz drugi W komunikacie po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asbisu podano, że z zysku za 2019 rok spółka przeznaczy łączną kwotę 7,49 mln USD na dywidendę dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę, że jest 55,5 mln...

PKN Orlen – dywidenda za 2019 rok jednak nie tak hojna

W komunikacie z 05 maja Zarząd Spółki PKN Orlen podał, że postanowił zmienić swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. W formie dywidendy zostanie wypłacona 1/3 pierwotnie zakładanej kwoty. Zarząd PKN Orlen jeszcze w marcu planował na dywidendę przeznaczyć 1 283,1 mln zł Sytuacja makroekonomiczna zmieniła plany spółki dotyczące podziału zysku PKN Orlen to największa w Europie Środkowo-Wschodniej grupa paliwowo-energetyczna PKN Orlen: dywidenda trzy razy mniejsza niż zakładano Zarząd PKN Orlen poinformował 05 maja, że zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku. Zgodnie z nowymi zaleceniami zysk netto w wysokości 4 813 592 019,09 PLN ma zostać podzielony w następujący sposób: - kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN...

Dywidenda = zysk? Czy dołek już za nami?

Ostatni wpis w cyklu Dywidenda = zysk pojawił się 27 marca. Był to okres kiedy na rynku panował ekstremalny strach. Również Portfel Dywidendowy wyznaczył wtedy swoje lokalne minimum. Całkowity zysk naszego rachunku spadł wówczas do poziomu 2 095 złotych. Od tego czasu Portfel Dywidendowy zyskał blisko 5 000 złotych, a wypracowany zysk w ostatnim dniu kwietnia wynosił 6 993 złote. Na wykresie przedstawiającym zysk Portfela Dywidendowego widzimy wprawdzie, że do poziomów maksymalnych z lutego jeszcze sporo brakuje, ale w przeciwieństwie do głównych warszawskich indeksów nasz rachunek wykazuje około 7% wzrost w stosunku do poziomu z 31 grudnia ubiegłego roku. Jakie komunikaty publikują poszczególne spółki Portfela Dywidendowego? W ostatnich dniach pojawiło się kilka ciekawych komunikatów z spółek znajdujących się w naszym Portfelu. Najważniejszy dla nas,...

Małkowski-Martech – Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję

W komunikacie z 30 kwietnia spółka Małkowski-Martech poinformowała, że Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w postaci dywidendy kwotę 643 232,00 złotych. W przeliczeniu na jedną akcję da 0,08 zł dywidendy. Małkowski-Martech chce wypłacić dywidendę pierwszy raz od 2015 roku Spółka notowana jest na NewConnect od 15 listopada 2010 roku Małkowski-Martech zajmuje się produkcją bram przeciwpożarowych Małkowski-Martech chce wypłacić dywidendę pierwszy raz od 2015 roku Zarząd spółki w dniu 30 kwietnia podjął uchwałę dotyczącą planów podziału 1 303 925,88 zł zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd chce aby w postaci dywidendy została wypłacona kwota 643 232,00 złotych. Pozostała część zysku w wysokości 660 693,88 zł miała by zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Zestawiając propozycję Zarządu z kursem akcji z zamknięcia...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ