Conotoxia
Gorące spółki dnia

Serinus [SEN], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia

Dostaje sygnały, że po grę sięgają nie tylko nowi, ale również wiele graczy chętnie powraca do gry po dłuższym czasie, poinformowała vice president ds. relacji inwestorskich Karolina Gnaś. "Cieszymy się z rosnącego zainteresowania 'Cyberpunkiem 2077'. Z pewnością przyczyniła się do tego premiera serialu anime , który zbiera świetne recenzje i niewątpliwie wpłynął na rozpoznawalność naszej franczyzy. Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, wiedząc, że zainteresowane naszą grą są nie tylko osoby, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w Night City - dostajemy sygnały, że wiele graczy chętnie powróciło do gry po dłuższym czasie" - powiedziała Gnaś.

Serinus zakończył prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Canar-1 w Rumunii

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Serinus zakończył prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Canar-1 w Rumunii, podała spółka. Serinus uznał, że przeprowadzenie programu testów i uzbrojenie odwiertu nie jest uzasadnione. "Odwiert Canar-1 został wykonany na głębokość 1 570 metrów, z zadaniem dotarcia do trzech perspektywicznych stref występowania węglowodorów. Dane z rejestrów otworowych i odczyty parametrów gazu, na który natrafiono w takcie prac, dowodzą, że mimo oznak obecności gazu w tych strefach, wielkość złóż nie jest wystarczająco duża, aby uzasadnione było przeprowadzenie programu testów i uzbrojenie odwiertu" - czytamy w komunikacie. Spółka zawiesza działania na Canar-1, pozostawiając możliwość ewentualnego wykorzystania otworu w przyszłości do zrzutów wód poeksploatacyjnych, a wieża wiertnicza jest przenoszona do lokalizacji odwiertu Moftinu Nord-1, podano również. "Spółka koncentruje się obecnie na zapewnieniu...

Serinus miał 1,83 mln USD zysku netto, 8,08 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Serinus odnotował 1,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,66 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA wyniósł 8,08 mln USD wobec 5,51 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,26 mln USD w I poł. 2022 r. wobec 15,92 mln USD rok wcześniej. W I poł. br. średnia uzyskiwana przez spółkę cena węglowodorów netto wyniosła 154,83 USD/boe, w tym: średnia uzyskiwana cena sprzedaży ropy naftowej wyniosła 101,63 USD/bbl, a średnia uzyskiwana cena sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 33,80 USD/Mcf. "W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2022 r. łączne nakłady inwestycyjne spółki, przed uwzględnieniem korekt z tytułu kapitału obrotowego, ukształtowały się na poziomie...

Serinus Energy rozpoczął realizację odwiertu poszukiwawczego Canar-1 w Rumunii

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Serinus Energy rozpoczął prace wiertnicze na odwiercie poszukiwawczym Canar-1 w Rumunii, podała spółka. Odwiert Canar-1 będzie wykonany na głębokość 1 600 metrów, z zadaniem dotarcia do trzech perspektywicznych stref występowania węglowodorów. Obiekt perspektywiczny Canar znajduje się na północnej flance Basenu Carei, około 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu, należącego do spółki, podkreślono. "Celem wykonania odwiertu poszukiwawczego Canar-1 jest rozpoznanie dalszych zasobów węglowodorów na ścieżce migracji z efektywnej skały macierzystej w Kotlinie Carei. W przypadku gdy odwiert zakończy się sukcesem, to produkcja z Canar-1 będzie przesyłana do zakładu przetwarzania gazu Moftinu, wykorzystując jego wolne moce przerobowe" - czytamy w komunikacie. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji...

Serinus planuje 2-3 odwierty poszukiwawcze w Rumunii do końca tego roku

Warszawa, 08.06.2022 (ISBnews) - Serinus Energy planuje wykonanie dwóch odwiertów ukierunkowanych na dwa odrębne gazowe obiekty poszukiwawcze zlokalizowane w sąsiedztwie złoża gazowego Moftinu, a w zależności od ich wyników - zakłada wykonanie trzeciego odwiertu, który zamknie program wierceń na rok 2022, podała spółka. "Program wierceń poszukiwawczych w Rumunii jest w trakcie realizacji, a prace przygotowawcze prowadzone przed rozpoczęciem wierceń wyprzedzają przyjęty harmonogram. Plan spółki przewiduje wykonanie kolejno dwóch odwiertów, ukierunkowanych na dwa odrębne gazowe obiekty poszukiwawcze, zlokalizowane w sąsiedztwie złoża gazowego Moftinu i zakładu przetwarzania gazu. W zależności od wyników pierwszych dwóch odwiertów spółka zakłada wykonanie trzeciego odwiertu, który zamknie program wierceń na rok 2022" - czytamy w komunikacie. Dwa obiekty poszukiwawcze, które są celem wierceń, to obiekt poszukiwawczy Canar i...

Serinus chce być docelowo spółką dywidendową, ale raczej nie wypłaci dywidendy za 2022 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Serinus Energy dąży do tego, żeby w przyszłości być spółką dywidendową, ale jest raczej mało prawdopodobne, że wypłaci dywidendę z zysku za 2022 rok, poinformował CEO Jeffrey Auld. "Chcemy stać się spółką dywidendową, dzielącą się zyskiem z inwestorami regularnie, a nie jednorazowo, ale raczej w dłuższym okresie. Mało prawdopodobne jest, że wypłacimy dywidendę z zysku za 2022 rok" - powiedział Auld podczas telekonferencji. Szef spółki dodał, że trwa obecnie proces pozyskiwania zezwoleń na realizację odwiertów poszukiwawczych w Rumunii, które zaplanowane są na II połowę tego roku. Serinus planuje jeden odwiert głęboki i dwa płytkie z koncesji sąsiadującej ze złożem Moftinu. "W Rumunii jest to dość skomplikowany proces biurokratyczny, który zabiera sporo czasu. Mamy przygotowane lokalizacje odwiertów i zaczniemy...

Serinus miał 1,05 mln USD zysku netto, 3,1 mln USD zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 1,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,01 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,56 mln USD wobec 0,49 mln USD straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,1 mln USD wobec 2,6 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,36 mln USD w I kw. 2022 r. wobec 7,58 mln USD rok wcześniej. "W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2022 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,8 mln USD, tj. 76%, do poziomu 13,4 mln USD (w analogicznym okresie 2021 r. - 7,6 mln USD), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost średniej uzyskiwanej przez grupę ceny...

Serinus z atakiem na linię trendu spadkowego – zapiski giełdowego spekulanta

Kluczowe działania podjęte w jego ramach obejmowały uzyskanie odpowiednich zgód partnerów koncesji, przystąpienie do prac związanych z montażem pierwszych pomp wgłębnych w otworach na polu Sabria w Tunezji oraz odwiercenie kolejnego otworu eksploatacyjnego i pierwszego od 2015 r. otworu poszukiwawczego spółki (Sancrai-1) w Rumunii" - napisał dyrektor generalny Jeffrey Auld w liście do akcjonariuszy.
Stacja wydobywcza ropy

Serinus Energy planuje zwiększenie wydobycia w 2022 roku

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Serinus Energy, w związku z intensywnym programem inwestycyjnym zaplanowanym na 2022 rok, planuje w tym roku zwiększenie wydobycia, poinformował przewodniczący rady dyrektorów spółki Łukasz Rędziniak. "Dotychczas w pierwszym kwartale 2022 r., podobnie jak w 2021 r., zdolność spółki do generowania znacznych przepływów pieniężnych pozostawała na wysokim poziomie, co umożliwiło Serinus przystąpienie do realizacji intensywnego programu inwestycyjnego zaplanowanego na 2022 r. Obejmuje on m.in. wykonanie większej liczby odwiertów w Rumunii oraz szereg prac rekonstrukcyjnych, w tym zastosowanie metody mechanicznej eksploatacji złoża, w Tunezji. Oczekujemy, że realizacja inwestycji przełoży się na zwiększenie wydobycia w grupie do końca 2022 r. Również w kolejnych latach Serinus będzie mieć możliwości inwestowania kapitału w celu zwiększania wydobycia. Dzięki zakładanemu wzrostowi wydobycia, przy...

Serinus Energy miał 8,42 mln USD zysku netto, 12,3 mln USD zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 8,42 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 9,3 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln USD wobec 16,64 mln USD straty rok wcześniej. "EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. ukształtowała się na poziomie 12,3 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. - 6,6 mln USD)" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,98 mln USD w 2021 r. wobec 24,03 mln USD rok wcześniej. "Pomimo licznych wyzwań w 2021 r. Serinus rozwinął swoją działalność. Był to pierwszy w historii spółki rok obrotowy, w którym jej wynik finansowy był cały czas dodatni. Spółka obecnie generuje znaczne przepływy...

Serinus Energy rozpoczął program badań sejsmicznych 2D w Rumunii

Warszawa, 08.02.2022 (ISBnews) - Serinus Energy rozpoczął w Rumunii program badań sejsmicznych 2D, obejmujących obszar 105 km, podała spółka. Prace przy pozyskiwaniu danych zostały zaplanowane na dziesięć dni. Pozyskane dane zostaną następnie poddane przetworzeniu oraz analizie tzw. zmiany amplitudy z offsetem (ang. AVO). "Program będzie realizowany na północ od złoża gazu Moftinu i pozwoli na dodatkowe rozpoznanie sejsmiczne najbardziej perspektywicznych obiektów poszukiwawczych spółki w tym rejonie. Celem programu jest pozyskanie danych z nowych obszarów oraz uzupełnienie danych sejsmicznych 2D pozyskanych w toku uprzednich badań" - czytamy w komunikacie. Po przetworzeniu danych spółka oczekuje, że wyniki pozwolą na obniżenie ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi dotychczas obiektami poszukiwawczymi, a także na optymalną lokalizację trzech nowych odwiertów w ramach planowanego programu wierceń, którego realizacja ma...

Serinus Energy miał 0,84 mln USD zysku netto, 8,9 mln USD EBITDA w I-III kw.

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 0,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 13,74 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln USD wobec 12,31 mln USD straty rok wcześniej. "EBITDA za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r. wyniosła 8,9 mln USD (9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r. - 6,4 mln USD)" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,7 mln USD w I-III kw. 2021 r. wobec 18,16 mln USD rok wcześniej. "W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2021 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,5 mln USD, tj. 41%, do poziomu 25,7 mln USD (w analogicznym okresie 2020...

Serinus utworzył spółkę zależną Serinus Energy Romania Trading do obrotu gazem

Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Serinus utworzył nową spółkę zależną, która będzie się zajmować obrotem gazem pod firmą Serinus Energy Romania Trading S.r.l., podała spółka. Początkowo nowy podmiot będzie zajmować się sprzedażą gazu wydobywanego w Rumunii przez Serinus, który nie jest objęty umową z Vitol. "Serinus Energy Romania Trading S.r.l. powstała w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do rumuńskiego rynku gazu pracującym dla Serinus licencjonowanym podmiotom, zajmującym się obrotem gazem oraz w celu pełnego wykorzystania cen błękitnego paliwa w Rumunii" - czytamy w komunikacie. Serinus Energy Romania Trading S.r.l. będzie w pełni licencjonowana przez rumuński urząd regulacji energetyki (rum. Autoritatea Naională de Reglementare în domeniul Energiei) i będzie mogła sprzedawać zarówno gaz wydobywany przez Serinus, jak i przez inne firmy, zakończono. Serinus to międzynarodowa...

Serinus Energy nie wyklucza akwizycji

Serinus Energy bierze po uwagę akwizycje jako wsparcie rozwoju organicznego swojej działalności, poinformował prezes Jeffrey Auld. "Serinus rozważa możliwość akwizycji" - powiedział Auld podczas telekonferencji. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. W I półroczu 2021 r. przychody Serinusa wyniosły 15,9 mln USD, w porównaniu do 13,28 mln USD rok wcześniej, a zysk EBITDA 5,5 mln USD, wobec 5 mln USD rok wcześniej. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig wykres | gpw jsw | dolar kurs prognoza | akcje mbank | eurocash giełda | kurs comarch | kęty notowania |

Serinus liczy na wzrost wydobycia gazu ze złoża Moftinu

Po kompresji pierwszego odwiertu na złożu Moftinu w Rumunii, co powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września, Serinus Energy spodziewa się wzrostu produkcji gazu ziemnego z tego złoża, poinformował prezes Jeffrey Auld. "Proces kompresji pierwszego odwiertu na złożu Moftinu zakończy się jeszcze w sierpniu lub na początku września. W jego efekcie mamy nadzieję na wzrost produkcji gazu, a przynajmniej powstrzymanie naturalnego spadku produkcji" - powiedział Auld podczas telekonferencji. W I półroczu 2021 r. średnie wydobycie Serinus Energy wyniosło 2012 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed), w porównaniu do 2097 boed rok wcześniej. Z tego w Rumunii było to 1422 boed (wobec 1495 boed), a w Tunezji 570 boed (wobec 601 boed). CEO spółki podkreślił jednocześnie, że decyzja o wstrzymaniu odwiertu poszukiwawczego Sancrai-1 w...

Serinus miał 5,5 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 5,5 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2021 roku wobec 5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. "Wynik EBITDA stanowi dla Serinus kluczowy wskaźnik efektywności, będący dla kierownictwa spółki miernikiem jej rentowności gotówkowej. Wynik ten liczony jest jako wynik finansowy netto, powiększony o kwotę należnych odsetek i podatków oraz odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych. EBITDA nie jest standardowym wskaźnikiem przewidzianym w MSSF, w związku z czym może nie być wprost porównywalna ze wskaźnikami stosowanymi przez inne podmioty. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. wynik EBITDA Grupy wzrósł o 0,5 mln USD do poziomu 5,5 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. - 5,0 mln USD), przede wszystkim dzięki wyższej...
Gorące spółki dnia

Pharmena [PHR], Serinus Energy [SEN] – Gorące spółki dnia

Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad 20 m w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m. Nowo odkryte złoże charakteryzuje się dużym potencjałem wydobywczym, który może przełożyć się na znaczny zwrot z inwestycji dla Serinus. Na wykresie popyt zdaje się mieć otwartą drogę do oporu przy 1,23 zł.

Serinus Energy: W otworze Sancrai-1 w Rumunii natrafiono na gaz ziemny

Serinus Energy wykrył gaz ziemny w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii, podała spółka. "Wiercenie zakończyło się na docelowej planowanej głębokości 1 600 m. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19% poniżej kwoty przewidzianej w budżecie" - czytamy w komunikacie. Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad 20 m w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m. "W nawierconym interwale zmierzona całkowita zawartość gazu wynosi od 5,5% do 11,1%, przy szacowanej średniej porowatości wynoszącej od 23% do 27%. Analiza petrofizyczna przeprowadzona przed uzbrojeniem odwiertu również potwierdziła obecność strefy gazonośnych piaskowców plioceńskich. W dalszej kolejności spółka przystąpi do ich perforacji i opróbowania, a następnie...

Serinus miał 1,01 mln USD straty netto, 0,49 mln USD straty EBIT w I kw. 2021 r.

Serinus Energy odnotował 1,01 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,76 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln USD wobec 0,54 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,58 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 7,92 mln USD rok wcześniej. Serinus Energy planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 11,5 mld USD w całym 2021 roku, poinformował CEO Jeffrey Auld. "Zakładamy, że capex w 2021 roku wyniesie 11,5 mln USD" - powiedział Auld podczas wideokonferencji. W I kwartale nakłady inwestycyjne Serinus Energy wyniosły 3,5 mln USD (w tym 3 mln USD w Rumunii i 0,5 mln USD w Tunezji), w porównaniu do 2,7...

Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 r.

Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03 mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej. "Znaczące zakłócenia w 2020 roku nie powinny przesłonić postępów, jakie poczyniła spółka. Skupiając się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników spółki, udało nam się również osiągnąć kilka ważnych etapów w rozwoju biznesu. Wydobycie w 2020 r. wyniosło średnio 2 340 boe/d w porównaniu do 1 389 boe/d w 2019 r. Udało się to osiągnąć pomimo istotnych zakłóceń zewnętrznych, związanych z globalną...

Serinus Energy zyskał wczoraj imponujące 19%!

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami większości indeksów. WIG wzrósł 0,6%, WIG20 0,9%, sWIG80 0,4%, a jedynie mWIG40 zanotował nieznaczną stratę (-0,1%). Wśród blue-chipów większość spółek zanotowała wzrosty, a najmocniejsze były Mercator (6,4%), Dino (4,9%) oraz LPP (3,9%). Serinus Energy odnotował bardzo dobrą sesję Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniało się XTB, które po publikacji wyników kwartalnych wzrosło o 12% oraz Serinus, który zyskał 19%. Nieznaczne wzrosty zanotowały także indeksy w Europie i w USA. DAX wzrósł 0,1%, CAC 0,3%, a FTSE 0,35%. Z kolei w USA S&P zyskał 0,2%, a Nasdaq 0,9%. Dzisiaj nie ma publikacji kluczowych danych, natomiast najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie środowe posiedzenie FOMC. Dla naszego rynku z kolei w tym tygodniu istotny może okazać się wyrok TSUE dot. kredytów...

Serinus Energy najsilniejszą spółką w indeksie sWIG80

Pierwsze godziny handlu za Oceanem zapowiadały kontynuację wzrostów, jednak gdy w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja o planach podniesienia podatku od zysków kapitałowych z poziomu 20% do 39,6% dla osób zarabiających powyżej 1 mln USD, rynek zareagował gwałtowną wyprzedażą aktywów, choć skala spadków ostatecznie nie była duża – indeksy S&P 500 i Nasdaq zakończyły dzień z niecałą 1%-ową korektą, a dziś kontrakty wskazują na neutralne otwarcie. Serinus zyskał wczoraj prawie 14 procent, krajowe indeksy zakończyły wczoraj serię spadków Oficjalne informacje na temat podatku Prezydent Joe Biden ma ogłosić w przyszłym tygodniu. Sezon wynikowy trwa, do największych amerykańskich spółek, które dziś opublikują raport za ubiegły kwartał zaliczymy Honeywell i American Express. Wczoraj odbyło się posiedzenie EBC, bank nie zmienił swojej polityki, a...

Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują 13 V o buy-backu do 10% akcji

Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 maja br., o nabyciu nie więcej niż 114 066 063 akcji własnych, tj. 10% wszystkich akcji spółki, podano w projektach uchwał. Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują o buy-backu "Cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, wynosi 0,01 GBP; cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości: A) kwota równa 5% powyżej średnich notowań rynkowych akcji zwykłych spółki według Załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie...

Serinus Energy miał wstępnie 24 mln USD przychodów w 2020 r.

Serinus Energy odnotował 24 mln USD przychodów w 2020 r. według wstępnych danych, wobec 24,4 mln USD rok wcześniej, podała spółka. Serinus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody w Rumunii wyniosły wstępnie 16,9 mln USD (w 2019 r. - 15,2 mln USD) a przychody w Tunezji sięgnęły 7,1 mln USD (w 2019 r. - 9,2 mln USD), podano w komunikacie. "Nakłady inwestycyjne wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. - 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008" - czytamy dalej. Średnie dzienne wydobycie wyniosło 2 340 boe/d (w 2019 r. - 1 389 boe/d), w tym: - w Rumunii - 1 788 boe/d (w 2019 r. - 961 boe/d), - w Tunezji -...

Serinus: Ok. 667 boe/d przepływu w teście na odwiercie Moftinu-1008 w Rumunii

W testach odwiert Moftinu-1008 w Rumunii uzyskał przepływ 4 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d), podał Serinus Energy. Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu-1008 został wykonany na głębokość 1 000 metrów. "Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje cztery poziomy nasycone gazem, tj. piaskowce A1, A2, A3 oraz B1. Wszystkie cztery warstwy zostały poddane perforacji i uzbrojone. Spółka podjęła też decyzję o przeprowadzeniu testów przepływu dla piaskowców z warstw A2 i A3 - oddzielnego dla każdej strefy, jak i przepływu wspólnego" - czytamy w komunikacie. Odwiert oczekuje obecnie na podłączenie, bowiem rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu został ukończony, ale wymaga przeprowadzenia finalnych testów ciśnienia, podano także. O rozpoczęciu realizacji odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii Serinus informował w połowie...

Serinus rozpoczął odwiert Moftinu-1008 w Rumunii

Serinus rozpoczął realizację odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii, podała spółka. Serinus rozszerza swoją działalność "W trakcie wykonywania odwiertu Moftinu-1008 na planowaną głębokość całkowitą 1 000 metrów, spodziewane jest przewiercenie pięciu gazonośnych formacji piaskowców, z których trzy są obecnie eksploatowane poprzez odwiert Moftinu-1007. Moftinu-1008 znajduje się około 1,4 kilometra na północny wschód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. W przypadku uzyskania pomyślnego wyniku wierceń otwór zostanie uzbrojony, opróbowany i włączony do eksploatacji, poprzez połączenie go rurociągiem przesyłowym z zakładem Moftinu" - czytamy w komunikacie. Spółka i zatrudnieni przez nią wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich procedur w celu zaradzenia niepewności związanej z pandemią COVID-19, w związku z czym w ocenie Serinus odwiert może zostać wykonany z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy...

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o przydzieleniu akcji dla EBOR-u

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Serinus podkreślił, że jest teraz gotowy do zakończenia procesu dokapitalizowania  "Zwyczajne walne zgromadzenie Serinus Energy plc podjęło uchwałę specjalną w sprawie: (A) udzielenia radzie dyrektorów, zgodnie z art. 10 ust. 2 statutu spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału: (i) 728 788 669 akcji w związku z ofertą (ii) 59 148 183 akcji w związku z subskrypcją; oraz (iii) liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki po dopuszczeniu do obrotu w związku z subskrypcją...

Akcjonariusze Serinusa zdecydują 15 XII o przydzieleniu akcji dla EBOR-u

Akcjonariusze Serinusa zdecydują 15 grudnia br. na walnym zgromadzeniu o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podała spółka. Osiągnięcie porozumienia Serinusa z EBOR w sprawie umorzenia kredytu "Serinus osiągnął porozumienie z EBOR w sprawie umorzenia kredytu, w rezultacie czego spółka zostanie oddłużona, a środki pieniężne z działalności operacyjnej będą mogły zostać zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa. EBOR warunkowo zgodził się umorzyć kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia. W zamian spółka zapłaci EBOR kwotę 16,5 mln USD niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, a EBOR obejmie nieodpłatnie akcje zwykłe stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie dopuszczenia...

Serinus Energy warunkowo pozyskał 21 mln USD w ramach ABB

Serinus Energy warunkowo pozyskał 21 mln USD z oferty przeprowadzonej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) z redukcją zapisów 787 936 852 akcji oferowanych i akcji w subskrypcji w cenie 0,02 GBP za nową akcję zwykłą, podała spółka. Serinus buduje księgę popytu "Osoby zarządzające - Jeffrey Auld, Andrew Fairclough i Eleanor Barker złożyli zapisy na akcje w subskrypcji w cenie oferty" - czytamy komunikacie. Serinus planuje dziś skierować do akcjonariuszy memorandum informacyjne ze wskazaniem przesłanek i uzasadnieniem oferty i subskrypcji wraz z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 10:00 (czasu londyńskiego). "Oferta i subskrypcja będą ważne między innymi pod warunkiem podjęcia uchwał walnego zgromadzenia oraz pod warunkiem dopuszczenia nowych akcji zwykłych do obrotu na AIM....

Serinus przeprowadzi ofertę akcji o wartości ok. 20 mln USD w ramach ABB

Serinus Energy przeprowadzi ofertę plasowania akcji o wartości ok. 20 mln USD w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) po cenie 2 GBP za sztukę, podała spółka. Wpływy z oferty zostaną przeznaczone na poczet planowanego umorzenia zadłużenia zamiennego wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji. Serinus planuje zbudować księgę popytu "Wpływy netto zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOR kwoty 16,5 mln USD w ramach propozycji oraz na sfinansowanie instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, EBOR warunkowo zgodził się umorzyć kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia "Deed of Release". "W zamian spółka zapłaci EBOR...

Serinus miał 13,74 mln USD straty netto, 12,31 mln USD straty EBIT w I-III kw.

Serinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 5,61 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 12,31 mln USD wobec 1,84 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,16 mln USD w I-III kw. 2020 r. wobec 15,47 mln USD rok wcześniej. "W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 18,2 mln USD brutto (w analogicznym okresie 2019 r. - 15,5 mln USD), tj. 16,9 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. - 14,3 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W...

Serinus otrzymał od EBOR zwolnienie z konieczności spełnienia kowenantów

Serinus otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwolnienie od wymogu spełnienia kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r., podała spółka. Serinus otrzymał od EBOR zwolnienie od wymogu spełnienia kowenantów "Spółka otrzymała 2 listopada 2020 r. od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zwolnienie za okres do 31 grudnia 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym, wraz ze zwolnieniem z wymogu dokończenia restrukturyzacji warunków kredytu zamiennego, którego termin odroczono do 26 lutego 2021 r., wcześniej wyznaczony termin upływał 18 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010...

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż ws. udziału w koncesji Satu Mare

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), ubiegając się o stwierdzenie, że jest pełnoprawnym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji Satu Mare, należącego wcześniej do Oilfield Exploration Business Solutions (OEBS) Serinus Energy składa wniosek do Trybunału Arbitrażowego "Wniosek dotyczy byłego partnera spółki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym na koncesji Satu Mare w Rumunii, tj. spółki Oilfield Exploration Business Solutions S.A. . Spółka ubiega się w nim o stwierdzenie przez trybunał arbitrażowy, że jest w pełni uprawnionym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji, przypadającego wcześniej na OEBS. Spółka wniosła ponadto o wydanie postanowienia zobowiązującego OEBS do dokonania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych w celu przeniesienia 40-proc. udziału na Serinus w związku z niewykonaniem przez OEBS zobowiązań umownych wynikających z zawartej...

Serinus miał 12,47 mln USD straty netto, 10,8 mln USD straty EBIT w I poł. 2020

Serinus Energy odnotował 12,47 mln USD skonsolidowanej straty netto w I połowie 2020 wobec 4,21 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus podsumowuje wyniki z pierwszej połowy roku Strata operacyjna wyniosła 10,8 mln USD wobec 1,37 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 6,45 mln USD rok wcześniej. "W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 13,3 mln USD brutto (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD), tj. 12,4 mln USD (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W Rumunii wypracowano przychody na poziomie 9,9 mln USD (w I półroczu 2019 r. -...

Serinus spłaci część zadłużenia wobec EBOR z 12-miesięcznym odroczeniem

Serinus Energy uzyska odroczenie spłaty zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), które zakłada zapłatę 2 mln USD w dniu 30 czerwca 2020 r. i spłatę pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD za 12 miesięcy, podała spółka. Serinus z odroczonym wyrokiem z powodu pandemii koronawirusa "W związku z panującą pandemią COVID-19 i jej krótkoterminowym wpływem na ogólną sytuację ekonomiczną, spółka wystąpiła z wnioskiem o odroczenie spłaty zadłużenia kapitałowego, którego termin płatności, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu zamiennego, upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z warunkami odroczenia w dniu 30 czerwca 2020 r. spółka zapłaci 2 mln USD z zadłużenia należnego do spłaty, natomiast spłata pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD, została odroczona o 12 miesięcy. Na...

Serinus Energy zaczyna korektę. Spółka zmniejszyła straty w 2019 roku

Serinus odnotował 1,94 mln USD skonsolidowanej straty po opodatkowaniu przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,89 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln USD wobec 1,42 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, pomniejszone o opłaty koncesyjne sięgnęły 22,51 mln USD w 2019 r. wobec 7,85 mln USD rok wcześniej. W 2019 r. Serinus wypracował przychody brutto w wysokości 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), w tym 15,2 mln USD (w 2018 r. - 0 USD) w Rumunii i 9,2 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD) w Tunezji, podano w raporcie. "Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły niemal trzykrotnie, tj. do poziomu 24,4 mln...
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Serinus [SEN] – Gorące spółki dnia

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym. Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za trzeci kwartał. Te okazały się na tyle mocne, że zapowiedziano podwyższenie prognoz całorocznych. Spółka miała w tym okresie rekordowe wyniki. Zysk netto sięgnął 23,96 mln wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 29,46 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 34,36 mln zł wobec 16,34 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,26 mld zł wobec 846,3 mln zł rok wcześniej. Jeszcze lepiej wygląda zysk netto liczony od początku roku, wynosi już 48,48 mln zł w porównaniu z zaledwie 2,19 mln zł zysku rok wcześniej. Na wykresie nie widać jednak euforii, wyniki były...

Analiza na zamówienie: Serinus [SEN] – rosną przychody, teraz czas na zyski

Serinus Energy to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Notowania spółki nie wyglądają najlepiej i od wielu lat podlegają trendowi spadkowemu. Trudno się zresztą dziwić skoro spółka od lat także notuje ujemne wyniki finansowe. Pewnych nadziei można szukać w tym, że strata za ubiegły rok była relatywnie niska na tle wcześniejszych lat. Przychody są na dużo niższym poziomie niż w latach 2013-15. Pozytywnie pod względem przychodów wypadł II kwartał, kiedy przychody były na najwyższym poziomie od kilku lat, mimo tego faktu, spółka i tak zakończyła kwartał na stracie netto. Strata netto za pierwszą połowę roku jest wyższa niż przed rokiem. Jedyne więc pozytywy fundamentalne to wzrost przychodów i wydobycia ropy. 14 listopada poznamy kolejny raport kwartalny. Pozytywnie rynek...
Gorące spółki dnia

Serinus [SEN], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia 18.09.2018

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 8%, otwierając się spora luką wzrostową. Także obroty dopisały tego dnia i były najwyższe od połowy czerwca. Bezpośrednim powodem nagłego skoku ceny były informacje o zakończeniu prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii. Po pierwsze odwiert został dokonany sporo przed czasem oraz poniżej planowanych kosztów. Kluczowe jest jednak to, że udało się odkryć trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. W szerszym spojrzeniu na wykresie nic się nie zmiana, informacja jednak może przyczynić się do podtrzymania sentymentu i dobrnięcie choćby do najbliższego oporu w rejonie 0,90 zł. PlayWay to jeden z czołowych producentów i...

Serinus Energy [SEN] – kolejne odbicie od wsparcia 0,90 zł – analiza na zamówienie

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Spółka była jednym z mocniejszych punktów wczorajszej sesji, notując blisko 10% wzrosty podparte sporym wolumenem. Jak się okazało, była to reakcja na zwiększenie udziału przez Quercus Parasolowy SFIO w akcjonariacie spółki do ponad 5%. Wcześniej spółka raportowała zmniejszenie starty netto względem roku poprzedniego. Ciekawostką są także informacja o planach wejścia na londyńską giełdę (jednocześnie pozostając na GPW). Patrząc na wykres widać dość dynamiczne odbicie. Szersze spojrzenie wskazuje, że ostatnie spadki osiągnęły historycznie najniższy poziom, naruszając wcześniejsze dołki. Generalnie jednak od blisko 2 lat okolice 0,90 zł służą jako wsparcie, doprowadzając kilka razy do odbicia. Możliwe więc, że podobnie będzie tym razem. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne,...
gorące spółki dnia

Emperia [EMP], Serinus [SEN] – Gorące spółki dnia 8.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka. Spółka drożała podczas wtorkowej sesji o ponad 6% przy podwyższonych obrotach. Była to reakcja rynku na informacje dotyczące możliwego przejęcia spółki przez litewską firmę Maxima Grupe. Szacuje się, że jeżeli doszłoby do ogłoszenia wezwania na akcje to oferta przekraczałaby poziom 100 zł na akcje. Od strony technicznej wybicie linii korekty jest sygnałem do wzrostów. Podobnie korekty kończyły się już wcześniej. Wydaje się więc, że najbliższym celem popytu jest poziom 100 zł. Dalsze ruchy ceny będą zależały od informacji...
gorące spółki dnia

Serinus [SEN], Alma [ALM] – Gorące spółki dnia 7.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Serinus Energy jest międzynarodową spółką poszukiwawczo-wydobywczą ropy i gazu. Spółka zyskała podczas środowej sesji 3,5% przy całkiem niezłych obrotach. Te utrzymują się od końca sierpnie, w tym czasie popyt powoli pcha kurs na nieco wyższe poziomy. Potencjalnym scenariuszem na najbliższy czas jest więc atak lub nawet próba wybicia oporu, który współtworzy konsolidację trwającą od końca kwietnia. Celem powinien więc być poziom 1,27 zł. Wzrosty są też reakcją na pozytywną informację dotyczącą próby wznowienia produkcji w Tunezji, która został wstrzymana w związku z niepokojami społecznymi. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne,...
wolumen

Przed zamknięciem. Wawel [WWL] i Serinus Energy [SEN]

Wawel D1 W wyniku ostatnich spadków kurs Spółki zjechał do strefy wsparcia składającej się z dwóch linii. Zielona przechodzi przez dołek na poziomie 983 zł oznaczony strzałką. Niebieska przechodzi przez ten sam dołek i przez późniejszy dołek, przez co jest lekko nachylona i obecnie znajduje się na poziomie 1003 zł. W związku z tym mamy podwyższone szanse na odbicie. Jaka może być skala tego odbicia? Z braku lepszych pomysłów proponuję sięgnąć po zniesienia Fibonacciego. Najbliższe 38,2% znajduje się na poziomie 1072 zł. W tym miejscu w poniedziałek mieliśmy jakieś zawirowania widoczne jako dolny knot dziennej świecy. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ