XTB

Serinus utworzył spółkę zależną Serinus Energy Romania Trading do obrotu gazem

Warszawa, 07.10.2021 (ISBnews) - Serinus utworzył nową spółkę zależną, która będzie się zajmować obrotem gazem pod firmą Serinus Energy Romania Trading S.r.l., podała spółka. Początkowo nowy podmiot będzie zajmować się sprzedażą gazu wydobywanego w Rumunii przez Serinus, który nie jest objęty umową z Vitol. "Serinus Energy Romania Trading S.r.l. powstała w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do rumuńskiego rynku gazu pracującym dla Serinus licencjonowanym podmiotom, zajmującym się obrotem gazem oraz w celu pełnego wykorzystania cen błękitnego paliwa w Rumunii" - czytamy w komunikacie. Serinus Energy Romania Trading S.r.l. będzie w pełni licencjonowana przez rumuński urząd regulacji energetyki (rum. Autoritatea Naională de Reglementare în domeniul Energiei) i będzie mogła sprzedawać zarówno gaz wydobywany przez Serinus, jak i przez inne firmy, zakończono. Serinus to międzynarodowa...

Serinus Energy nie wyklucza akwizycji

Serinus Energy bierze po uwagę akwizycje jako wsparcie rozwoju organicznego swojej działalności, poinformował prezes Jeffrey Auld. "Serinus rozważa możliwość akwizycji" - powiedział Auld podczas telekonferencji. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. W I półroczu 2021 r. przychody Serinusa wyniosły 15,9 mln USD, w porównaniu do 13,28 mln USD rok wcześniej, a zysk EBITDA 5,5 mln USD, wobec 5 mln USD rok wcześniej. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig wykres | gpw jsw | dolar kurs prognoza | akcje mbank | eurocash giełda | kurs comarch | kęty notowania |

Serinus liczy na wzrost wydobycia gazu ze złoża Moftinu

Po kompresji pierwszego odwiertu na złożu Moftinu w Rumunii, co powinno nastąpić na przełomie sierpnia i września, Serinus Energy spodziewa się wzrostu produkcji gazu ziemnego z tego złoża, poinformował prezes Jeffrey Auld. "Proces kompresji pierwszego odwiertu na złożu Moftinu zakończy się jeszcze w sierpniu lub na początku września. W jego efekcie mamy nadzieję na wzrost produkcji gazu, a przynajmniej powstrzymanie naturalnego spadku produkcji" - powiedział Auld podczas telekonferencji. W I półroczu 2021 r. średnie wydobycie Serinus Energy wyniosło 2012 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed), w porównaniu do 2097 boed rok wcześniej. Z tego w Rumunii było to 1422 boed (wobec 1495 boed), a w Tunezji 570 boed (wobec 601 boed). CEO spółki podkreślił jednocześnie, że decyzja o wstrzymaniu odwiertu poszukiwawczego Sancrai-1 w...

Serinus miał 5,5 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Serinus Energy odnotował 5,5 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2021 roku wobec 5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. "Wynik EBITDA stanowi dla Serinus kluczowy wskaźnik efektywności, będący dla kierownictwa spółki miernikiem jej rentowności gotówkowej. Wynik ten liczony jest jako wynik finansowy netto, powiększony o kwotę należnych odsetek i podatków oraz odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych. EBITDA nie jest standardowym wskaźnikiem przewidzianym w MSSF, w związku z czym może nie być wprost porównywalna ze wskaźnikami stosowanymi przez inne podmioty. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. wynik EBITDA Grupy wzrósł o 0,5 mln USD do poziomu 5,5 mln USD (w analogicznym okresie 2020 r. - 5,0 mln USD), przede wszystkim dzięki wyższej...
Gorące spółki dnia

Pharmena [PHR], Serinus Energy [SEN] – Gorące spółki dnia

Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad 20 m w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m. Nowo odkryte złoże charakteryzuje się dużym potencjałem wydobywczym, który może przełożyć się na znaczny zwrot z inwestycji dla Serinus. Na wykresie popyt zdaje się mieć otwartą drogę do oporu przy 1,23 zł.

Serinus Energy: W otworze Sancrai-1 w Rumunii natrafiono na gaz ziemny

Serinus Energy wykrył gaz ziemny w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii, podała spółka. "Wiercenie zakończyło się na docelowej planowanej głębokości 1 600 m. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19% poniżej kwoty przewidzianej w budżecie" - czytamy w komunikacie. Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad 20 m w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m. "W nawierconym interwale zmierzona całkowita zawartość gazu wynosi od 5,5% do 11,1%, przy szacowanej średniej porowatości wynoszącej od 23% do 27%. Analiza petrofizyczna przeprowadzona przed uzbrojeniem odwiertu również potwierdziła obecność strefy gazonośnych piaskowców plioceńskich. W dalszej kolejności spółka przystąpi do ich perforacji i opróbowania, a następnie...

Serinus miał 1,01 mln USD straty netto, 0,49 mln USD straty EBIT w I kw. 2021 r.

Serinus Energy odnotował 1,01 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,76 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln USD wobec 0,54 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,58 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 7,92 mln USD rok wcześniej. Serinus Energy planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 11,5 mld USD w całym 2021 roku, poinformował CEO Jeffrey Auld. "Zakładamy, że capex w 2021 roku wyniesie 11,5 mln USD" - powiedział Auld podczas wideokonferencji. W I kwartale nakłady inwestycyjne Serinus Energy wyniosły 3,5 mln USD (w tym 3 mln USD w Rumunii i 0,5 mln USD w Tunezji), w porównaniu do 2,7...

Serinus miał 9,3 mln USD straty netto, 16,64 mln USD straty EBIT w 2020 r.

Serinus Energy odnotował 9,3 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 16,64 mln USD wobec 4,52 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,03 mln USD w 2020 r. wobec 24,37 mln USD rok wcześniej. "Znaczące zakłócenia w 2020 roku nie powinny przesłonić postępów, jakie poczyniła spółka. Skupiając się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników spółki, udało nam się również osiągnąć kilka ważnych etapów w rozwoju biznesu. Wydobycie w 2020 r. wyniosło średnio 2 340 boe/d w porównaniu do 1 389 boe/d w 2019 r. Udało się to osiągnąć pomimo istotnych zakłóceń zewnętrznych, związanych z globalną...

Serinus Energy zyskał wczoraj imponujące 19%!

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostami większości indeksów. WIG wzrósł 0,6%, WIG20 0,9%, sWIG80 0,4%, a jedynie mWIG40 zanotował nieznaczną stratę (-0,1%). Wśród blue-chipów większość spółek zanotowała wzrosty, a najmocniejsze były Mercator (6,4%), Dino (4,9%) oraz LPP (3,9%). Serinus Energy odnotował bardzo dobrą sesję Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniało się XTB, które po publikacji wyników kwartalnych wzrosło o 12% oraz Serinus, który zyskał 19%. Nieznaczne wzrosty zanotowały także indeksy w Europie i w USA. DAX wzrósł 0,1%, CAC 0,3%, a FTSE 0,35%. Z kolei w USA S&P zyskał 0,2%, a Nasdaq 0,9%. Dzisiaj nie ma publikacji kluczowych danych, natomiast najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie środowe posiedzenie FOMC. Dla naszego rynku z kolei w tym tygodniu istotny może okazać się wyrok TSUE dot. kredytów...

Serinus Energy najsilniejszą spółką w indeksie sWIG80

Pierwsze godziny handlu za Oceanem zapowiadały kontynuację wzrostów, jednak gdy w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja o planach podniesienia podatku od zysków kapitałowych z poziomu 20% do 39,6% dla osób zarabiających powyżej 1 mln USD, rynek zareagował gwałtowną wyprzedażą aktywów, choć skala spadków ostatecznie nie była duża – indeksy S&P 500 i Nasdaq zakończyły dzień z niecałą 1%-ową korektą, a dziś kontrakty wskazują na neutralne otwarcie. Serinus zyskał wczoraj prawie 14 procent, krajowe indeksy zakończyły wczoraj serię spadków Oficjalne informacje na temat podatku Prezydent Joe Biden ma ogłosić w przyszłym tygodniu. Sezon wynikowy trwa, do największych amerykańskich spółek, które dziś opublikują raport za ubiegły kwartał zaliczymy Honeywell i American Express. Wczoraj odbyło się posiedzenie EBC, bank nie zmienił swojej polityki, a...

Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują 13 V o buy-backu do 10% akcji

Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 maja br., o nabyciu nie więcej niż 114 066 063 akcji własnych, tj. 10% wszystkich akcji spółki, podano w projektach uchwał. Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują o buy-backu "Cena minimalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, wynosi 0,01 GBP; cena maksymalna, z wyłączeniem kosztów, jaka może zostać zapłacona za akcję zwykłą, będzie stanowić wyższą z następujących wartości: A) kwota równa 5% powyżej średnich notowań rynkowych akcji zwykłych spółki według Załącznika AIM do Daily Official List Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie za pięć dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym została zawarta umowa w sprawie nabycia akcji; lub B) cena w ostatniej niezależnej transakcji lub w najwyższej aktualnej niezależnej ofercie...

Serinus Energy miał wstępnie 24 mln USD przychodów w 2020 r.

Serinus Energy odnotował 24 mln USD przychodów w 2020 r. według wstępnych danych, wobec 24,4 mln USD rok wcześniej, podała spółka. Serinus Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Przychody w Rumunii wyniosły wstępnie 16,9 mln USD (w 2019 r. - 15,2 mln USD) a przychody w Tunezji sięgnęły 7,1 mln USD (w 2019 r. - 9,2 mln USD), podano w komunikacie. "Nakłady inwestycyjne wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. - 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008" - czytamy dalej. Średnie dzienne wydobycie wyniosło 2 340 boe/d (w 2019 r. - 1 389 boe/d), w tym: - w Rumunii - 1 788 boe/d (w 2019 r. - 961 boe/d), - w Tunezji -...

Serinus: Ok. 667 boe/d przepływu w teście na odwiercie Moftinu-1008 w Rumunii

W testach odwiert Moftinu-1008 w Rumunii uzyskał przepływ 4 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d), podał Serinus Energy. Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu-1008 został wykonany na głębokość 1 000 metrów. "Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje cztery poziomy nasycone gazem, tj. piaskowce A1, A2, A3 oraz B1. Wszystkie cztery warstwy zostały poddane perforacji i uzbrojone. Spółka podjęła też decyzję o przeprowadzeniu testów przepływu dla piaskowców z warstw A2 i A3 - oddzielnego dla każdej strefy, jak i przepływu wspólnego" - czytamy w komunikacie. Odwiert oczekuje obecnie na podłączenie, bowiem rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu został ukończony, ale wymaga przeprowadzenia finalnych testów ciśnienia, podano także. O rozpoczęciu realizacji odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii Serinus informował w połowie...

Serinus rozpoczął odwiert Moftinu-1008 w Rumunii

Serinus rozpoczął realizację odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii, podała spółka. Serinus rozszerza swoją działalność "W trakcie wykonywania odwiertu Moftinu-1008 na planowaną głębokość całkowitą 1 000 metrów, spodziewane jest przewiercenie pięciu gazonośnych formacji piaskowców, z których trzy są obecnie eksploatowane poprzez odwiert Moftinu-1007. Moftinu-1008 znajduje się około 1,4 kilometra na północny wschód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. W przypadku uzyskania pomyślnego wyniku wierceń otwór zostanie uzbrojony, opróbowany i włączony do eksploatacji, poprzez połączenie go rurociągiem przesyłowym z zakładem Moftinu" - czytamy w komunikacie. Spółka i zatrudnieni przez nią wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich procedur w celu zaradzenia niepewności związanej z pandemią COVID-19, w związku z czym w ocenie Serinus odwiert może zostać wykonany z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy...

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o przydzieleniu akcji dla EBOR-u

Akcjonariusze Serinusa zdecydowali o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Serinus podkreślił, że jest teraz gotowy do zakończenia procesu dokapitalizowania  "Zwyczajne walne zgromadzenie Serinus Energy plc podjęło uchwałę specjalną w sprawie: (A) udzielenia radzie dyrektorów, zgodnie z art. 10 ust. 2 statutu spółki, ogólnego i bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania wszelkich uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału: (i) 728 788 669 akcji w związku z ofertą (ii) 59 148 183 akcji w związku z subskrypcją; oraz (iii) liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki po dopuszczeniu do obrotu w związku z subskrypcją...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje