Cinkciarz.pl

Serinus Energy warunkowo pozyskał 21 mln USD w ramach ABB

Serinus Energy warunkowo pozyskał 21 mln USD z oferty przeprowadzonej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) z redukcją zapisów 787 936 852 akcji oferowanych i akcji w subskrypcji w cenie 0,02 GBP za nową akcję zwykłą, podała spółka. Serinus buduje księgę popytu "Osoby zarządzające - Jeffrey Auld, Andrew Fairclough i Eleanor Barker złożyli zapisy na akcje w subskrypcji w cenie oferty" - czytamy komunikacie. Serinus planuje dziś skierować do akcjonariuszy memorandum informacyjne ze wskazaniem przesłanek i uzasadnieniem oferty i subskrypcji wraz z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 10:00 (czasu londyńskiego). "Oferta i subskrypcja będą ważne między innymi pod warunkiem podjęcia uchwał walnego zgromadzenia oraz pod warunkiem dopuszczenia nowych akcji zwykłych do obrotu na AIM....

Serinus przeprowadzi ofertę akcji o wartości ok. 20 mln USD w ramach ABB

Serinus Energy przeprowadzi ofertę plasowania akcji o wartości ok. 20 mln USD w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) po cenie 2 GBP za sztukę, podała spółka. Wpływy z oferty zostaną przeznaczone na poczet planowanego umorzenia zadłużenia zamiennego wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji. Serinus planuje zbudować księgę popytu "Wpływy netto zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOR kwoty 16,5 mln USD w ramach propozycji oraz na sfinansowanie instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji" - czytamy w komunikacie. Jak wyjaśnia spółka, EBOR warunkowo zgodził się umorzyć kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia "Deed of Release". "W zamian spółka zapłaci EBOR...

Serinus miał 13,74 mln USD straty netto, 12,31 mln USD straty EBIT w I-III kw.

Serinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 5,61 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus Energy odnotował 13,74 mln USD skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 12,31 mln USD wobec 1,84 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18,16 mln USD w I-III kw. 2020 r. wobec 15,47 mln USD rok wcześniej. "W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 18,2 mln USD brutto (w analogicznym okresie 2019 r. - 15,5 mln USD), tj. 16,9 mln USD (w analogicznym okresie 2019 r. - 14,3 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W...

Serinus otrzymał od EBOR zwolnienie z konieczności spełnienia kowenantów

Serinus otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwolnienie od wymogu spełnienia kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r., podała spółka. Serinus otrzymał od EBOR zwolnienie od wymogu spełnienia kowenantów "Spółka otrzymała 2 listopada 2020 r. od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zwolnienie za okres do 31 grudnia 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym, wraz ze zwolnieniem z wymogu dokończenia restrukturyzacji warunków kredytu zamiennego, którego termin odroczono do 26 lutego 2021 r., wcześniej wyznaczony termin upływał 18 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010...

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż ws. udziału w koncesji Satu Mare

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), ubiegając się o stwierdzenie, że jest pełnoprawnym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji Satu Mare, należącego wcześniej do Oilfield Exploration Business Solutions (OEBS) Serinus Energy składa wniosek do Trybunału Arbitrażowego "Wniosek dotyczy byłego partnera spółki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym na koncesji Satu Mare w Rumunii, tj. spółki Oilfield Exploration Business Solutions S.A. . Spółka ubiega się w nim o stwierdzenie przez trybunał arbitrażowy, że jest w pełni uprawnionym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji, przypadającego wcześniej na OEBS. Spółka wniosła ponadto o wydanie postanowienia zobowiązującego OEBS do dokonania wszelkich niezbędnych czynności formalnoprawnych w celu przeniesienia 40-proc. udziału na Serinus w związku z niewykonaniem przez OEBS zobowiązań umownych wynikających z zawartej...

Serinus miał 12,47 mln USD straty netto, 10,8 mln USD straty EBIT w I poł. 2020

Serinus Energy odnotował 12,47 mln USD skonsolidowanej straty netto w I połowie 2020 wobec 4,21 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Serinus podsumowuje wyniki z pierwszej połowy roku Strata operacyjna wyniosła 10,8 mln USD wobec 1,37 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,28 mln USD w I poł. 2020 r. wobec 6,45 mln USD rok wcześniej. "W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 13,3 mln USD brutto (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD), tj. 12,4 mln USD (w I półroczu 2019 r. - 6,4 mln USD) po pomniejszeniu o opłaty koncesyjne. W Rumunii wypracowano przychody na poziomie 9,9 mln USD (w I półroczu 2019 r. -...

Serinus spłaci część zadłużenia wobec EBOR z 12-miesięcznym odroczeniem

Serinus Energy uzyska odroczenie spłaty zadłużenia wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), które zakłada zapłatę 2 mln USD w dniu 30 czerwca 2020 r. i spłatę pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD za 12 miesięcy, podała spółka. Serinus z odroczonym wyrokiem z powodu pandemii koronawirusa "W związku z panującą pandemią COVID-19 i jej krótkoterminowym wpływem na ogólną sytuację ekonomiczną, spółka wystąpiła z wnioskiem o odroczenie spłaty zadłużenia kapitałowego, którego termin płatności, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu zamiennego, upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z warunkami odroczenia w dniu 30 czerwca 2020 r. spółka zapłaci 2 mln USD z zadłużenia należnego do spłaty, natomiast spłata pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD, została odroczona o 12 miesięcy. Na...

Serinus Energy zaczyna korektę. Spółka zmniejszyła straty w 2019 roku

Serinus odnotował 1,94 mln USD skonsolidowanej straty po opodatkowaniu przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,89 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln USD wobec 1,42 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, pomniejszone o opłaty koncesyjne sięgnęły 22,51 mln USD w 2019 r. wobec 7,85 mln USD rok wcześniej. W 2019 r. Serinus wypracował przychody brutto w wysokości 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), w tym 15,2 mln USD (w 2018 r. - 0 USD) w Rumunii i 9,2 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD) w Tunezji, podano w raporcie. "Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły niemal trzykrotnie, tj. do poziomu 24,4 mln...
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Serinus [SEN] – Gorące spółki dnia

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym. Spółka opublikowała wczoraj raport z wynikami za trzeci kwartał. Te okazały się na tyle mocne, że zapowiedziano podwyższenie prognoz całorocznych. Spółka miała w tym okresie rekordowe wyniki. Zysk netto sięgnął 23,96 mln wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 29,46 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 34,36 mln zł wobec 16,34 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,26 mld zł wobec 846,3 mln zł rok wcześniej. Jeszcze lepiej wygląda zysk netto liczony od początku roku, wynosi już 48,48 mln zł w porównaniu z zaledwie 2,19 mln zł zysku rok wcześniej. Na wykresie nie widać jednak euforii, wyniki były...

Analiza na zamówienie: Serinus [SEN] – rosną przychody, teraz czas na zyski

Serinus Energy to międzynarodowa spółka naftowa prowadząca działalność w Rumunii i Tunezji. Notowania spółki nie wyglądają najlepiej i od wielu lat podlegają trendowi spadkowemu. Trudno się zresztą dziwić skoro spółka od lat także notuje ujemne wyniki finansowe. Pewnych nadziei można szukać w tym, że strata za ubiegły rok była relatywnie niska na tle wcześniejszych lat. Przychody są na dużo niższym poziomie niż w latach 2013-15. Pozytywnie pod względem przychodów wypadł II kwartał, kiedy przychody były na najwyższym poziomie od kilku lat, mimo tego faktu, spółka i tak zakończyła kwartał na stracie netto. Strata netto za pierwszą połowę roku jest wyższa niż przed rokiem. Jedyne więc pozytywy fundamentalne to wzrost przychodów i wydobycia ropy. 14 listopada poznamy kolejny raport kwartalny. Pozytywnie rynek...
Gorące spółki dnia

Serinus [SEN], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia 18.09.2018

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 8%, otwierając się spora luką wzrostową. Także obroty dopisały tego dnia i były najwyższe od połowy czerwca. Bezpośrednim powodem nagłego skoku ceny były informacje o zakończeniu prac wiertniczych w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii. Po pierwsze odwiert został dokonany sporo przed czasem oraz poniżej planowanych kosztów. Kluczowe jest jednak to, że udało się odkryć trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. W szerszym spojrzeniu na wykresie nic się nie zmiana, informacja jednak może przyczynić się do podtrzymania sentymentu i dobrnięcie choćby do najbliższego oporu w rejonie 0,90 zł. PlayWay to jeden z czołowych producentów i...

Serinus Energy [SEN] – kolejne odbicie od wsparcia 0,90 zł – analiza na zamówienie

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Spółka była jednym z mocniejszych punktów wczorajszej sesji, notując blisko 10% wzrosty podparte sporym wolumenem. Jak się okazało, była to reakcja na zwiększenie udziału przez Quercus Parasolowy SFIO w akcjonariacie spółki do ponad 5%. Wcześniej spółka raportowała zmniejszenie starty netto względem roku poprzedniego. Ciekawostką są także informacja o planach wejścia na londyńską giełdę (jednocześnie pozostając na GPW). Patrząc na wykres widać dość dynamiczne odbicie. Szersze spojrzenie wskazuje, że ostatnie spadki osiągnęły historycznie najniższy poziom, naruszając wcześniejsze dołki. Generalnie jednak od blisko 2 lat okolice 0,90 zł służą jako wsparcie, doprowadzając kilka razy do odbicia. Możliwe więc, że podobnie będzie tym razem. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne,...
gorące spółki dnia

Emperia [EMP], Serinus [SEN] – Gorące spółki dnia 8.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka. Spółka drożała podczas wtorkowej sesji o ponad 6% przy podwyższonych obrotach. Była to reakcja rynku na informacje dotyczące możliwego przejęcia spółki przez litewską firmę Maxima Grupe. Szacuje się, że jeżeli doszłoby do ogłoszenia wezwania na akcje to oferta przekraczałaby poziom 100 zł na akcje. Od strony technicznej wybicie linii korekty jest sygnałem do wzrostów. Podobnie korekty kończyły się już wcześniej. Wydaje się więc, że najbliższym celem popytu jest poziom 100 zł. Dalsze ruchy ceny będą zależały od informacji...
gorące spółki dnia

Serinus [SEN], Alma [ALM] – Gorące spółki dnia 7.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Serinus Energy jest międzynarodową spółką poszukiwawczo-wydobywczą ropy i gazu. Spółka zyskała podczas środowej sesji 3,5% przy całkiem niezłych obrotach. Te utrzymują się od końca sierpnie, w tym czasie popyt powoli pcha kurs na nieco wyższe poziomy. Potencjalnym scenariuszem na najbliższy czas jest więc atak lub nawet próba wybicia oporu, który współtworzy konsolidację trwającą od końca kwietnia. Celem powinien więc być poziom 1,27 zł. Wzrosty są też reakcją na pozytywną informację dotyczącą próby wznowienia produkcji w Tunezji, która został wstrzymana w związku z niepokojami społecznymi. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne,...
wolumen

Przed zamknięciem. Wawel [WWL] i Serinus Energy [SEN]

Wawel D1 W wyniku ostatnich spadków kurs Spółki zjechał do strefy wsparcia składającej się z dwóch linii. Zielona przechodzi przez dołek na poziomie 983 zł oznaczony strzałką. Niebieska przechodzi przez ten sam dołek i przez późniejszy dołek, przez co jest lekko nachylona i obecnie znajduje się na poziomie 1003 zł. W związku z tym mamy podwyższone szanse na odbicie. Jaka może być skala tego odbicia? Z braku lepszych pomysłów proponuję sięgnąć po zniesienia Fibonacciego. Najbliższe 38,2% znajduje się na poziomie 1072 zł. W tym miejscu w poniedziałek mieliśmy jakieś zawirowania widoczne jako dolny knot dziennej świecy. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację