XTB
selvita

Selvita nie będzie konsolidowała wyników Ardigen – zapiski giełdowego spekulanta

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu, Selvita posiadała 54,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ardigen. Jednocześnie wyjaśniono, że udział Selvity w kapitale zakładowym Ardigen nie uległ zmianie w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu i wynosi 46,74% kapitału zakładowego Ardigen. Notowania spółki oscylują na maksimach trendu wzrostowego.
Gorące spółki dnia

Artifex Mundi [ART], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

Również bez większej reakcji na wykresie odbyło się podczas publikacji nowej rekomendacji od Noble Securities dla biotechnologicznej Selvity. Analitycy podnieśli cenę docelową akcji do 97,5 zł z 96,2 zł oraz obniża rekomendację z "kupuj" do "akumuluj". "Pierwsze półrocze to kontynuacja wysokiej dynamiki wzrostu wyników w spółce, co przypisujemy realizacji strategii większej integracji w ramach GK. Backlog na początek września sugeruje, że w II półroczu pozytywne trendy zostaną podtrzymane. Na początku 2023 r. Selvita zyska dodatkową przestrzeń do rozwoju w wyniku oddania do użytkowania nowego centrum badawczego. Nieznacznie korygujemy cenę docelową z 96,2 zł do 97,5 zł, przy czym pozytywny wpływ na wycenę miało podniesienie prognoz, a negatywny wzrost kosztu finansowania i przecena spółek porównywalnych. Obniżamy rekomendację z kupuj do akumuluj" - napisano w raporcie. Na wykresie cena oscyluje blisko kluczowego wsparcia w rejonie 82 zł, co może sprzyjać zainicjowaniu odbicia.

Notowania spółki Selvita. Jak zachowuje się kurs spółki?

Kurs akcji notowanej na GPW biotechnologicznej firmy Selvita (C/Z 87,39, C/S 4,2, C/WK 6,69, kapitalizacja 1,55 mld PLN) świadczącej laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych od 2020 roku znajduje się w obrębie kanału trendu wzrostowego. Obecnie kurs akcji spółki próbuje przełamać poziom oporu wyznaczany przez maksima kursu z...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Ambra [AMB] – Gorące spółki dnia

Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 110,29 mln zł wobec 101,19 mln zł zysku rok wcześniej. Dynamika przychodów wzrosła o 15%, a sprzedaż na rynku polskim o 12%. „Pomimo niekorzystnych zjawisk sytuacja finansowa Grupy Ambra jest stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Pozwala to zarządowi po raz kolejny zaproponować zwiększoną do 1 zł kwotę dywidendy na akcję" - podano w raporcie.
Selvita cc

Selvita spodziewa się w br. dynamiki przychodów ‘równie dobrej, co w poprzednich latach’

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Selvita optymistycznie patrzy na poziom przychodów oczekiwany za cały 2022 r. i spodziewa się dynamiki "równie dobrej, co w poprzednich latach", poinformowali członkowie zarządu. W I półroczu grupa kapitałowa Selvita osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 199 mln zł wobec 142 mln zł rok wcześniej....
Selvita cc

Backlog Selvity na br. wynosi 358,9 mln zł, tj. co oznacza wzrost o 32% r/r

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Wartość zakontraktowanego portfela zamówień Selvity na rok 2022 wynosi 358,9 mln zł według stanu na 2 września br. i jest wyższa od backlogu opublikowanego we wrześniu ubiegłego roku na rok 2021 o 32%, podała spółka. "Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2022, wynikających z podpisanych na...

Selvita miała 3,72 mln zł zysku netto, 16,89 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Selvita odnotowała 3,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto bez programu motywacyjnego wyniósł 15,89 mln zł wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Narastająco za osiem miesięcy 2022 roku przychody spółki urosły r/r o 12% i przekroczyły 676 mln zł. Na wykresie zaczyna się odbicie po dużej przecenie. Technika wskazuje na otwartą drogę do testu linii trendu spadkowego.
Selvita cc

Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost. Szacowane przychody za I półrocze wzrosły aż o 46% r/r

Selvita S.A. – wchodząca w skład indeksu mWIG40, jedna z największych firm typu CRO (ang. ContractResearch Organization)w Europie, zaraportowała wstępne wyniki finansowe za Q2 i H1 2022*. Według opublikowanych szacunków Grupa kontynuuje bardzo dynamiczny wzrost, z nadwyżką realizując założenia zaprezentowanej w marcu strategii rozwoju na lata 2022-2025. Selvita z...

BM BNP Paribas stawia na gaming i biotechnologię w sierpniu. Faworytami PlayWay i Selvita

„Spółka konsekwentnie rozwija swój biznes, co potwierdziły wyniki za 1Q’22. Spółka pokazała znaczący wzrost backlogu, który wynosi ponad 270 mln zł, co przekłada się na wzrost o 38 proc. w ujęciu r/r. Selvita chce także zwiększać zakres swojej działalności i kompetencji poprzez transakcje na rynku M&A i rozpatruje obecnie kilkadziesiąt potencjalnych kandydatów do przejęcia. Głównymi punktami strategii działania spółki są obecnie dalszy rozwój segmentu drug discovery oraz budowa segmentu CDMO, który polega na kontraktowym wytwarzaniu leków. Oczekujemy utrzymania wysokiego tempa poprawy wyników, co powinno wyróżniać spółkę na tle rynku w otoczeniu pogarszającej się koniunktury gospodarczej”– uważają eksperci.

Chorwacka spółka Selvity zrealizuje zlecenie na 2,2 mln euro

Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - Chorwacka spółka zależna Selvity - Selvita d.o.o. - otrzymała zlecenie na na świadczenie usług badawczych dla jednej z największych spółek farmaceutycznych w Europie, podała spółka. Wartość zlecenia to 2,2 mln euro (10,35 mln zł) Jak informuje Selvita w komunikacie przedmiotem zecenia, które spółka będzie realizować do...

Biotechnologia wraca do łask inwestorów na GPW. Silne zwyżki Mercatora i Biomedu Lublin

Inne spółki z biotechnologii czy medycyny także dają dobre wzrosty. Dla przykładu Mabion w czerwcu wzrósł o niespełna 50% i teraz daje się wracać do trendu wzrostowego. Czy znowu to jest chwilowa moda, czy biotechnologia oraz spółki medyczne mają perspektywy długoterminowe? Zastanówmy się z perspektywy analizy technicznej.

Pięciu akcjonariuszy Ryvu, 32 – Selvity deklaruje chęć sprzedaży akcji po lock-upie

Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Ankiety przeprowadzone przez zarządy Ryvu Therapeutics i Selvity wykazały, że odpowiednio pięciu i 32 akcjonariuszy, którzy uzyskali akcje spółek w ramach programów motywacyjnych deklaruje chęć zbycia tych walorów w ciągu 30 dni po wygaśnięciu pierwszego okresu lock-upu, podały spółki. W związku z reallizacją programów motywacyjnych na...

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2021 rok na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Selvity S.A. uchwala, co następuje: postanawia zysk netto spółki za 2020 rok wynoszący 12 645 860 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"...

Selvita w formacji flagi. Wybicie pozwoli na atak na tegoroczne maksima – zapiski giełdowego spekulanta

Jest to efekt pracy naszych naukowców, którzy codziennie starają się dostarczać naszym klientom wysoką jakość usług" - skomentował prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie. Na wykresie układ korekcyjny przypomina formację flagi, z której wybicie górą powinno oznaczać dalsze wzrosty w kierunku tegorocznych maksimów.

Grupa Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale 2022 roku

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje rozwój we wszystkich segmentach biznesowych w pierwszym kwartale 2022 r. Selvita: Wzrost skali działalności w parze z wysoką marżowością W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Selvita S.A. zaraportowała przychody w wysokości 95,3 mln zł, co daje przyrost o 35% r/r. EBITDA...
Gorące spółki dnia

Vercom [VRC], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

Wzmocnienie osobowe spółki i większa integracja z Fideltą to elementy strategii mające na celu zwiększenie udziału projektów zintegrowanych w całości przychodów, a tym samym zwiększenie przychodów na pracownika" - podano w raporcie. Na wykresie dla kontynuacji zwyżki kluczowe jest wybicie ponad lukę przy 78 zł, co stało się faktem tuż przed Świętami.
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Mostostal Zabrze [MSZ] – Gorące spółki dnia

Obie wspomniane umowy realizowane będą głównie w trakcie bieżącego roku, przez co znacząco podnieśliśmy prognozę wyników na 2022 r. Utrzymanie tak wysokiego poziomu kontraktacji w segmencie budownictwa jest obarczone dużą niepewnością, przez co konserwatywnie założyliśmy spadek przychodów i wyników w kolejnym roku" - napisano w raporcie.

Selvita nie planuje emisji akcji w zw. z realizacją nowej strategii

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Selvita nie planuje na razie upubliczniania swoich spółek zależnych. Cały plan inwestycyjny o wartości ok. 950 mln zł, zawarty w strategii na lata 2022-2025, spółka chce sfinansować z gotówki i z długu, poinformował prezes Bogdan Sieczkowski. "W tym momencie takie plany nie są przedmiotem rozważania....
selvita

Selvita miała 9,38 mln zł zysku netto, 15,63 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Selvita odnotowała 9,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto bez wpływu programu motywacyjnego wyniósł 20,85 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 5,42 mln zł zysku...

Selvita S.A. osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 317,1 mln zł

Grupa Selvita kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności. Przychody komercyjne z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 148,0 mln zł i były wyższe o 30% w porównaniu do 2020 r., kiedy to wyniosły 114,1 mln zł. Selvita kontynuuję dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach biznesowych W samym czwartym kwartale 2021 r., przychody...

Selvita kupiła nieruchomość w Krakowie za 8,74 mln zł netto

Warszawa, 08.03.2022 (ISBnews) - Selvita kupiła od Ringier Axel Springer Polska niezabudowaną nieruchomość położoną w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 10 930 m2, sąsiadującą z nieruchomością, na której trwa obecnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita, podała spółka. Nieruchomość została nabyta...

Selvita i Immagene ogłaszają współpracę nad nowym projektem

Selvita S.A. - jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie oraz Immagene, holenderska firma biotechnologiczna, której misją jest opracowanie terapii nowej generacji w obszarze immunoonkologii, ogłaszają współpracę w ramach zintegrowanego projektu odkrywania leków. Selvita i Immagene ogłaszają współpracę Na przestrzeni ostatniego roku, Immagene i Selvita ściśle współpracowały nad zintegrowanym projektem...
selvita

Selvita planuje dalszy rozwój. Spółka zapowiada zmiany w organizacji oraz kolejne inwestycje

Selvita S.A.  jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie,ogłasza zmiany w Zarządzie i strukturze organizacyjnej, których celem jest przygotowanie Spółki do dalszego rozwoju oraz wzmocnienie jej pozycji na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Selvita informuje o podpisaniu przedwstępnej umowy kupna działki pod rozbudowę własnej powierzchni laboratoryjnej, która zabezpieczy dalszy wzrost...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

Łączna wartość usług, które będą realizowane przez grupę kapitałową Selvita na rzecz klienta w 2022 r. wynosi obecnie 3,3 mln euro (15,31 mln zł). Notowania Selvity nie specjalnie reagują na tę informację. Po naruszeniu rekordów hossy, kurs spada kierując się na najbliższe wsparci w rejonie 76 zł.

Selvita: Fidelta otrzymała zlecenie na badania o wartości 2,28 mln euro

Warszawa, 24.12.2021 (ISBnews) - Fidelta - chorwacka spółka zależna Selvity - otrzymała zlecenie o wartości 2,28 mln euro (ok. 10,57 mln zł) na identyfikację związku wiodącego, mogącego mieć zastosowanie w terapii astmy, w tym astmy ciężkiej, który będzie można poddać ocenie profilu bezpieczeństwa i dalej rozwijać w celu nominacji...
Gorące spółki dnia

Boryszew [BRS], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W naszych prognozach nie uwzględniamy na chwilę obecną kolejnych akwizycji, zaś w nadchodzących kwartałach oczekujemy stabilnego wzrostu organicznego w obszarze oferowanych usług badawczych, ogłoszenia nowej strategii spółki po wynikach 2021 oraz rozgrywania przez rynek strategii dalszych akwizycji" - podano w uzasadnieniu. Na wykresie mamy korektę i możliwy powrót kursu do linii trendu.

Selvita ma zlecenie wsparcia projektów spółki farmaceutycznej wart. 5,13 mln zł

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Selvita otrzymała zlecenie o wartości całkowitej 1,1 mln euro (5,13 mln zł) na podstawie umowy ramowej z 20 czerwca 2018 r. z jedną z największych spółek farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Niemczech, podała spółka. "Przedmiotem zlecenia jest wsparcie chemiczne w modelu FTE projektów badawczo-rozwojowych kienta...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

W I-III kw. spółka miała 321,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 80,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 932,52 mln zł w porównaniu z 1 329,48 mln zł rok wcześniej. Wyniki są więc zdecydowanie lepsze w porównania z ubiegłym rokiem. Notowania jednak mają już za sobą ogromny wzrost. Obecnie kurs po 17% spadku, powinien szukać odbicia na czytelnym wsparciu, opartym o wcześniejsze wierzchołki.

Prezes Selvity: Nowa strategia będzie uwzględniała również akwizycje

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Selvita pracuje nad przygotowaniem nowej strategii, która obok rozwoju organicznego będzie zakładała również dalsze akwizycje, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka planuje przedstawić dokument przy okazji prezentacji raportu rocznego. Selvita prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z kolejnymi podmiotami. "Pracujemy już teraz nad tym, jak powinna wyglądać...
selvita

Backlog Selvity na 2021 rok wynosi 296,8 mln zł

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok, z uwzględnieniem Fidelty wynosi obecnie 296,8 mln zł, podała spółka. "Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2021, wynikających z podpisanych na dzień 18 listopada 2021 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 296 794 tys. zł i...

Selvita miała 0,98 mln zł straty netto, 11,27 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Selvita odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. wobec 5,09 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto bez wpływu programu motywacyjnego wyniósł 10,5 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł zysku rok...
selvita

Grupa Selvita raportuje ponad 113% wzrostu przychodów w trzech kwartałach 2021 roku

Selvita S.A. - – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Selvita przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa...

Selvita bliska osiągnięcia celów strategii do 2023 r., nie zwalnia tempa

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Selvita jest bliska osiągnięcia celów zawartych w strategii na lata 2020-2023 i nie zamierza zwalniać tempa rozwoju w kolejnych kwartałach i latach. Spółka prowadzi rozmowy na temat akwizycji z kolejnymi podmiotami, ale priorytetem jest pełna integracja Fidelty, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Backlog pokazuje, że niewiele nam...
selvita

Backlog Selvity na 2021 r. wynosi obecnie 272,1 mln zł

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 30% w skali roku, podała spółka. "Pozytywnie patrzymy na drugą połowę roku, mocny wzrost zakontraktowania pokazuje, że czeka nas...

Grupa Selvita raportuje ponad 109% wzrost przychodów w I półroczu 2021

Selvita S.A. - –jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w I półroczu 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.Wzrost EBITDA i zysku netto był jeszcze wyższy,...

Selvita: zaproszenie na webinar 22.09 (środa) godzina 10:00

W imieniu Zarządu Selvita S.A, jednego z wiodących przedklinicznych CRO w Europie, serdecznie zapraszamy na wideokonferencję, podczas której Zarząd Spółki podsumuje wyniki finansowe i osiągnięcia Grupy Selvita w I półroczu 2021 r. oraz omówi plany rozwojowe. SELVITA:  wideokonferencja odbędzie się w środę, 22 września 2021 r. o g. 10.00. W konferencji...
selvita

Selvita otrzymała grant na utworzenie platformy technologicznej!

Selvita S.A. - –jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie,informuje o otrzymaniu 3,26 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej opracowanie nowych leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy. Łączna wartość projektu wynosi 6,26 mln PLN.Platforma pozwoli...

Sezon wyników na GPW. Selvita, TIM, Shoper, Ultimate Games, BoomBit oraz Ciech wśród prezentujących raporty

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 1 półrocze 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. Selvita, TIM, Ciech, Echo Investment, Monnari, Shoper, Ultimate Games, czy też BoomBit. W środę (22 września) wyniki zaprezentuje m.in. Selvita...

10 spółek z GPW – faworyci na wrzesień BM BNP Paribas

„Bardzo dobra sytuacja w branży transportowej przekłada się na silny popyt umożliwiający podwyżki cen, które równoważą rosnące koszty. Dzięki temu oczekujemy wyraźnej poprawy rezultatów w 2021 r., a dobrym zwiastunem są wyniki za 1Q, kiedy spółka wypracowała wysoką (6,9%) marżę EBITDA, a zarząd podtrzymał oczekiwania na br. (7,0% marży EBITDA, wzrost wolumenów sprzedanych sztuk z 15 tys. w 2020 do 20 tys. w 2021”
selvita

SELVITA zaprasza na webinar w środę 22.09 o godzinie 10:00

W imieniu Zarządu Selvita S.A, jednego z wiodących przedklinicznych CRO w Europie, serdecznie zapraszamy na wideokonferencję, podczas której Zarząd Spółki podsumuje wyniki finansowe i osiągnięcia Grupy Selvita w I półroczu 2021 r. oraz omówi plany rozwojowe. SELVITA: wideokonferencja odbędzie się w środę, 22 września 2021 r. o g. 10.00. W konferencji...

Wrześniowi faworyci BM BNP Paribas BP. JSW zastępuje Mo-Bruk

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu wyników po połączeniu z Fideltą, ponadto ograniczenie obostrzeń pandemicznych pozytywnie wpływać będzie na „odblokowanie” się rynku CRO pod względem nowych zamówień”.
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia

Ruch w stronę produkcji premium postrzegamy pozytywnie i oczekujemy, że ta linia będzie głównym czynnikiem wzrostu wyników w kluczowych segmentach spółki. Nie będzie to jednak odzwierciedlone na poziomie skonsolidowanym z uwagi na nasze założenia spadających wyników w działalności deweloperskiej w kolejnych latach: wyłączając działalność deweloperską prognozujemy wzrost skorygowanej EBITDA o 36 proc./14 proc. rdr w 2021/2022" - czytamy w raporcie.

Selvita otrzymała dofinansowanie na realizację swojego najnowszego projektu

Selvita S.A. - – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, informuje o otrzymaniu 4,7 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu odkrywania leków. Selvita dostała 4,7 mln PLN dofinansowania Łączna wartość projektu wynosi 7,8...
GPW sesja z dzwonkiem

Benefit, Budimex, Artifex Mundi i Selvita – to nowi faworyci BM BNP Paribas BP na sierpień

„Druga połowa roku powinna przynieść większy przerób (przesunięcie kontraktów w formule PiB) przy co najmniej utrzymaniu marży. Ponadto zarząd wskazuje, że Budimex obecnie nie odczuwa wzrostu cen surowców oraz istotnej presji na płace. Spółka również czuje się komfortowo z portfelem zleceń na poziomie blisko 13 mld PLN. W długim terminie jako właściwy oceniamy również kierunek rozwoju zagranicznego oraz w segmencie OZE” – oceniają eksperci BM BNP Paribas BP.
Gorące spółki dnia

All In! Games [ALG], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

Duży wpływ na wyniki miało właśnie przejęcie firmy Fidelity. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,42 mln zł wobec 29,73 mln zł rok wcześniej. Spółka bardzo pozytywnie ocenia także szanse na mocne raporty w kolejnych kwartałach. Na wykresie od końca marca mamy kanał wzrostowy. Obecnie po 13% korekcie pojawia się próba zainicjowania odbicia.

Spółka Selvity ma zlecenie od europejskiej spółki biotech. warte 4,01 mln euro

Fidelta, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej z europejską spółką biotechnologiczną o wartości 4 011 055 euro (ok. 18 359 802,05 zł), podała Selvita. "Przedmiotem zlecenia jest optymalizacja serii chemicznych Hit to Lead w zakresie leczenia idiopatycznego zwłóknienia płuc (IPF) i będzie realizowane w okresie kolejnych...

Selvita: Dean Bornilla dołącza do zespołu, obejmując stanowisko Vice President of Sales, Head of North America

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła, że do jej zespołu dołącza Pan Dean Bornilla, obejmując stanowisko Vice President of Sales, Head of North America. Selvita zatrudniła Deana Bornillę W Selvicie Dean Bornilla będzie odpowiedzialny za szeroki zakres działań związanych z rozwojem korporacyjnym i biznesowym Spółki...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Medinice [ICE] – Gorące spółki dnia

Rolą Medinice, pod warunkiem dojścia transakcji do skutku, będzie doprowadzenie obu projektów do etapu komercjalizacji oraz monetyzacji narzędzi medycznych Suction Knife oraz SpaceMaker. Od kwietnia kurs spadł o ponad 30%. Obecnie na poziomie wsparcia przy 28 zł doszło do odbicia i trwa próba jego rozwinięcia. Wydaje się, że kluczowe będzie wybicie ponad ostatni wierzchołek przy 31,30 zł.

Selvita rozpoczyna budowę własnej powierzchni badawczej

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, rozpoczyna budowę centrum badawczego w Krakowie. Spółka podpisała umowę z firmą PORR S.A., która będzie pełnić funkcję generalnego wykonawcy inwestycji. Wartość umowy netto wynosi 87 mln zł. Selvita podpisała umowę z firmą PORR S.A. Budowa własnego kompleksu laboratoryjno-biurowego ma fundamentalne...
selvita

Selvita ma kolejną umowę z Uniwersytetem Kalifornijskim, o wartości 4,18 mln USD

Selvita Inc. - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z Uniwersytetem Kalifornijskim, która przedłuża i rozszerza istniejącą współpracę pomiędzy stronami, podała Selvita. Wartość umowy wynosi USD 4,18 mln USD (15,91 mln zł). "Umowa będzie realizowana przez okres 36 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2021 r. a jej przedmiot obejmuje realizację...
selvita

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Selvity zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie Selvity S.A. postanawia zysk netto spółki za 2020 rok wynoszący 10 850 323 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Akcje Selvity (wcześniej Selvita...
CBDC-cyfrowa-waluta-banku-centralnego

Rekordowe wyceny spółek! Live Chat, Asseco Poland i Selvita na rocznych maksimach

W trakcie środowych notowań kilka spółek pochwalić może się osiągnięciem swoich rocznych maksimów, czy też najwyższych wyników w całej swojej historii notowań. Do grona tego zalicza się Asseco Poland, Live Chat oraz Selvita. W przypadku dwóch ostatnich spółek obecne roczne maksima są również historycznymi rekordami, natomiast Asseco przebiło poziomy...
selvita

Selvita notuje 3-krotny wzrost kursu i przejmuje Fideltę za 140 mln zł. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Selvita jest to polska firma zajmująca się odkrywaniem leków. Na warszawskim parkiecie zadebiutowała ona w 2019 roku i od tego momentu wycena jej akcji wzrosła blisko 3-krotnie, do poziomu 75 zł. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, spółka pochwalić może się wyraźnie rosnącymi wynikami finansowym, czy też inwestycjami,...

Selvita liderem wzrostów w indeksie mWIG40

Niewielką zwyżkę na środowej sesji odnotowały indeksy na Wall Street, przy czym najwyraźniej zyskiwał indeks Nasdaq (+0,6%). Niższa zmienność notowań i wyrównanie siły popytu i podaży widoczne jest na amerykańskim rynku już od początku tygodnia, zdaje się, że inwestorzy wyczekują na pozytywny sygnał, który dostarczyłby paliwa do dalszych wzrostów. Selvita...
selvita

Grupa Selvita raportuje ponad dwukrotny wzrost przychodów w I kwartale 2021 roku

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, zaraportowała w I kwartale 2021 r. 70,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym o 128 proc. r/r. Wynik EBITDA Grupy Selvita sięgnął 17,8 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł, wobec odpowiednio 7,3 mln zł...

Akcjonariusze Selvity przyjęli program motywacyjny na lata 2021-2024

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego, który będzie realizowany w latach 2021-2024, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Selvita przyjęła program motywacyjny W celu realizacji programu Paweł Przewięźlikowski (współzałożyciel, akcjonariusz i członek rady nadzorczej spółki) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 1 247 720 akcji. Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 27,19%...
Gorące spółki dnia

Atende [ATD], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia

W ubiegłym roku spółka miała 19,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 137,36 mln zł w porównaniu z 98,13 mln zł rok wcześniej. Na uwagę zasługuje także bardzo solidny portfel zamówień, którego wartość na 2021 rok sięga 171,2 mln zł. Na wykresie mamy za sobą niemal 17% korektę i próbę odbicia.

Selvita ma pozwolenie na budowę Centrum Usług Laboratoryjnych za 145 mln zł

Selvita uzyskała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w pobliżu obecnej siedziby spółki, podała Selvita. Zakończenie wartej 145 mln zł brutto inwestycji planowane jest na przełomie 2022/2023 r. Selvita uzyskała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie Niezwłocznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz zawarciu umowy z generalnym...

Selvita ma kilkanaście celów akwizycyjnych, ale nie deklaruje transakcji w 2021

Selvita prowadzi rozmowy z kilkunastoma potencjalnymi celami akwizycyjnymi, ale nie deklaruje finalizacji kolejnej transakcji przed końcem 2021 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Priorytetem na ten rok jest dobra integracja Fidelty, co nie znaczy, że nie prowadzimy rozmów w sprawie kolejnych akwizycji. Jesteśmy w rozmowach z kilkunastoma targetami, na różnym etapie...

Backlog Grupy Selvita z Fideltą na 2021 rok wynosi 171,2 mln zł

Backlog Grupy Selvita na 2021 rok włącznie z przejętą chorwacką spółką Fidelta wynosi 171,2 mln zł według stanu na 24 marca, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Dariusz Kurdas. "Przed końcem 2021 roku chcemy znacząco uzupełnić backlog, aczkolwiek zeszłoroczny, prawie 60-procentowy wzrost wydaje się być nie do utrzymania w związku z...
selvita

Selvita z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w 2020 roku

Selvita S.A. -  jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, zaraportowała 142,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o 35 proc. r/r. Wynik EBITDA Spółki sięgnął 33,1 mln zł, a zysk netto 19,9 mln zł, wobec odpowiednio 24,8 mln zł i 14,0 mln zł...

12 dużych spółek opublikuje raporty za 2020 już w tym tygodniu! Wśród nich m.in. Lotos, Tauron, Amica, czy też Celon Pharma

W nadchodzącym tygodniu aż 12 spółek notowanych w indeksach WIG20 i mWIG40 opublikuje swoje raporty roczne za 2020 rok. W gronie tym znajduje się m.in. Lotos, którego wycena znajduje się na poziomie marcowych dołków (ok. 44 zł za akcje). Zdecydowana większość publikacji odbędzie się w środę (31 marca), natomiast...

Selvita wybrana Giełdową Spółką Roku 2020

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, została wybrana Giełdową Spółką Roku w konkursie organizowanym przez największy biznesowy dziennik w Polsce – Puls Biznesu. Selvita oprócz zwycięstwa w głównym rankingu zdobyła pierwsze miejsce w kategoriach „Perspektywy rozwoju” oraz „Kompetencje Zarządu”. Wyniki konkursu potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia...

Selvita wejdzie w skład indeksu mWIG40

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, w wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ogłoszonej 4 marca br., została zakwalifikowana do indeksu mWIG40. Akcje Selvity wejdą do nowego indeksu po sesji z dnia 19 marca 2021 r. Do tej pory Spółka wchodziła w...

Selvita finalizuje proces akwizycji spółki Fidelta

Kraków, Polska – 4 stycznia 2021 r. – Selvita ogłosiła formalne zakończenie procesu nabycia od spółki Galapagos (notowanej na giełdach Euronext i NASDAQ) chorwackiej spółki Fidelta. Selvita zwiększa skalę swojej działalności Zamknięcie transakcji nastąpiło zgodnie z planem, niedługo po jej ogłoszeniu, które miało miejsce 23 listopada 2020 r. Na mocy umowy...
Mikroskop

Udany rok dla polskiej biotechnologii. OncoArendi, Selvita, Ryvu, Celon Pharma, NanoGroup

NanoGroup rozgłos zyskał dzięki biobójczej maseczce. Wtedy akcje mocno zyskały na wartości. Spółka pracuje także nad innymi projektami, w tym nad autorskim lekiem POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Ciekawie wyglądają także prace nad systemem do długoterminowego przechowywania i transportu organów. Celem firmy jest sprzedaż licencji większemu podmiotowi. Wykres pokazuje, że cała euforia po informacja o maseczkach została zasypana akcjami i cena wróciła na poziomy sprzed wybicia. Warto pamiętać, że inwestycja w biotechnologię zazwyczaj ma charakter bardzo długoterminowy, choć można zarobić na nagłych wybiciach ceny jak w przypadku NanoGroup.

Selvita ma 41,26 mln zł dofinans. od MFFiPR na Centrum Usług Laboratoryjnych

Selvita zawarła z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę o dofinansowanie projektu "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.", podała spółka. Centrum Usług Laboratoryjnych powstanie w Krakowie przy ul. Podole. Kwota dofinansowania wyniosła 41 261 136,35 zł. Selvita z projektem oszacowanym na kwotę...

Selvita nie wyklucza kolejnej akwizycji w 2021 roku

Selvita nie wyklucza kolejnego przejęcia w 2021 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Selvita planuje ambitny 2021 rok "Akwizycja Fidelty jest dużą akwizycją. W 2021 roku będziemy się koncentrować na procesach związanych z integracją obu spółek, jednak nie wykluczamy kolejnej akwizycji w 2021 roku" - powiedział Sieczkowski podczas czatu inwestorskiego. Jak zaznaczył, Fidelta...

Selvita obejmie 100% udziałów w spółce Fidelta. Walory spółki mocno drożeją

Wtorkowa sesja przyniosła bardzo dużą amplitudę zmian na giełdowym kursie Selvity. Początek sesji to blisko 9% wzrost, który doprowadził walory do poziomu 47,8 zł, jednak w kolejnych godzinach, luka wzrostowa była konsekwentnie domykana, a słabsza postawa w drugiej części sesji, sprowadziła walory w okolice 45 zł. Wzrosty wynikały między...

Selvita miała 5,09 mln zł zysku netto, 5,81 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Selvita odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej (według danych połączonych), podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,81 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej. Segment usługowy Selvity w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. osiągnął dobrą rentowność...

Selvita przejmie 100% udziałów w spółce Fidelta od Galapagos za ok. 140 mln zł

Selvita zawarła ze spółką Galapagos NV warunkową umowę, na mocy której nabędzie 100% udziałów w chorwackiej spółce Fidelta. Łączna wartość transakcji wyniesie 31,2 mln euro (ok. 140 mln zł) i zostanie sfinansowana ze środków własnych (30%) oraz poprzez finansowanie dłużne (70%). Po zakończeniu procesu akwizycji Fidelta będzie w pełni konsolidowana...

Selvita ma rekomendację dofinansowania centrum B+R w ramach konkursu MFPR

Selvita otrzymała rekomendację dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR), podała spółka. Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat. Selvita otrzymała...

Selvita z rekomendacją dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie

Selvita S.A. – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Selvita S.A. poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego...

Selvita podtrzymuje cel zrealizowania akwizycji w tym roku

Selvita podtrzymuje cel zrealizowania akwizycji jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Miłosz Gruca. Selvita podtrzymuje cel zrealizowania akwizycji jeszcze w tym roku "Proces poszukiwania celów akwizycyjnych jest mocno rozgrzany w Selvicie. Pogłębiamy analizy pierwszego targetu, na długiej liście jest kilkanaście spółek. Oczywiście, sukces naszej emisji miał wpływ na naszą pozycję negocjacyjną....

Selvita z bardzo dobrymi wynikami za I półrocze 2020 r. oraz rekordowym backlogiem

Selvita S.A.  – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zaraportowała za pierwsze półrocze bieżącego roku 67,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym aż o 47 proc. rdr. Zysk netto Spółki w pierwszym półroczu wyniósł 9,4 mln zł, wobec 4,6 mln zł przed rokiem, a wynik...

Selvita nabyła nieruchomość w Krakowie pod Centrum B+R za 10 mln zł netto

Selvita zawarła z Ringier Axel Springer Polska umowę przenoszącą własność niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9 893 m2, zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnej siedziby spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji za cenę w kwocie 10 mln zł netto, podała Selvita. Selvita rozwija...

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Selvita zdecydowała o przeznaczeniu zysku netto spółki za 2019 rok na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Selvita postanawia: Zysk netto spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31-12-2019, wynoszący 62...

Akcjonariusze Selvity zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Selvity zdecydują o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 sierpnia. Selvita zdecyduje o przeznaczeniu całości zysku, wypracowanego w 2019 roku na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie na podstawie art....

Ryvu Therapeutics: prezes P. Przewięźlikowski o biotechnologii w trakcie Covid-19

Od początku pandemii koronawirusa i rozrysowania marcowych dołków, biotechnologiczna spółka Ryvu Therapeutics stała się jedną z najgorętszych na polskiej GPW, zyskując do czerwcowych maksimów ponad 150%. Prowadząca badania kliniczne na terenie USA firma planuje uruchomić kolejne ośrodki również na Starym Kontynencie w tym Polsce. O obecnej fazie testów oraz...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ