Conotoxia
Selena_otwarcie_instalacji

Krzysztof Ościłowicz zostanie CFO Seleny od 1 października

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seleny FM powołała z dniem 1 października br. Krzysztofa Ościłowicza na członka zarządu ds. finansowych (CFO), podała spółka. Powołanie do zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 27 maja 2021 r. "Krzysztof Ościłowicz karierę zawodową rozpoczął w PKN Orlen w 2005 roku jako kontroler finansowy, specjalizując się w sprawozdawczości zarządczej, zarządzaniu wartością spółki oraz wprowadzaniu narzędzi informatycznych w obszarze finansowym. Następnie był członkiem zespołu przygotowującego strategię na lata 2007-2013, odpowiadając za koordynację całego procesu i średnioterminowe planowanie finansowe. W latach 2009-2011 dołączył do Grupy Unipetrol (gas & oil) w Czechach jako dyrektor ds. controllingu, gdzie odpowiadał za przygotowanie i nadzorowanie programu restrukturyzacji oraz koordynację rocznego i średnioterminowego planu finansowego. W...
Gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], Synektik [SNT] – Gorące spółki dnia

O kolejnej zdobytej umowie poinformował w piątek Synektik. Jego czeska spółka zależna podpisała umowę z Nemocnice Jihlava na dostawę systemu da Vinci o wartości 53,58 mln czeskich koron. "Umowa dotyczy dostawy systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) do szpitala, instalację systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji. Wartość umowy wynosi netto 53 576 400 CZK" - czytamy w komunikacie. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 35 dni od daty otrzymania wniosku o rozpoczęcie realizacji ze strony szpitala. Umowa dotycząca drugiej części oferty (na pogwarancyjną opiekę serwisową na okres 5 lat) ma zostać zawarta w późniejszym terminie. Notowania od połowy ubiegłego roku poruszają się w kanale spadkowym. Aktualnie, sytuację techniczną poprawiłoby wybicie ponad lokalny opór przy 27 zł, co byłoby równoznaczne z podejściem pod maksima z sierpnia.
selena cc

Selena miała 23,41 mln zł zysku netto, 38,82 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 23,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 21,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27,18 mln zł wobec 28,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 38,82 mln zł wobec 39,51 mln zł rok wcześniej. "Dobry wynik operacyjny pierwszego półrocza to efekt pracy nad marżowością produktów, wynikający z podwyżek cen rynkowych. Wyzwaniem raportowanego okresu były z pewnością przepływy pieniężne, związane z inwestowaniem w kapitał pracujący, głównie zapasy. Warto wymienić tutaj trzy czynniki decydujące. Po pierwsze ogólny wzrost cen, zarówno surowców, materiałów do produkcji, jak i wyrobów gotowych. Z drugiej strony również to, że zwiększyliśmy nasze zapasy w...
Grupa Selena

Selena FM spodziewa się dobrych wyników za 2Q’22. Spółka kontynuuje ekspansję

Spółka pozytywnie zaskoczyła wynikami za 1Q’22 prezentując większy wzrost sprzedaży (+13% vs oczek.) i marży (>32% m. brutto), co wynikało z wyraźnego, ponad 20% wzrostu cen. Również wysokie ceny będą odpowiadały za znacznie lepsze wyniki w 2Q’22 niż nasze pierwotne założenia, choć zauważalny powinien być spadek wolumenów o ok. -12% r/r gł. na rynkach wschodnich. W 2H’22-2023 z kolei możliwe są korekty cen produktów, co będzie znosiło pozytywny efekt niższych kosztów surowcowych. Selena FM kontynuuje ekspansję W rezultacie po mocnym wykonaniu 1H’22 podnieśliśmy nasze prognozy EBITDA na cały rok o 16%. Jednocześnie okres 2H’22 będzie gorszy, a najtrudniejszy wydaje się 2023 rok, kiedy z opóźnieniem będzie widoczny wpływ blisko -30% r/r spadku nowych budów mieszkań. Niemniej szacujemy, że aż 40-50% sprzedaży...
Gorące spółki dnia

Famur [FMF], Selena FM [SEL] – Gorące spółki dnia

Niemniej wojna na Ukrainie i duża ekspozycja na rynek rosyjski oraz obawy recesyjne wpłynęły na większą ostrożność na 2H’22 i 2023 rok. Przy znacznie wyższym koszcie kapitału obniżamy naszą wycenę do 30,0 zł/akcję, ale mając na uwadze niską wycenę z dyskontem do grupy porównawczej czy długoterminowe perspektywy termomodernizacji budynków i rozwoju w nowym obszarze OZE podtrzymujemy rekomendację kupuj" - napisano w uzasadnieniu.
Selena_otwarcie_instalacji

Selena realizuje prognozy i pozytywnie zaskakuje wynikami

Selena zrealizowała nasze prognozy z ostatniej rekomendacji, a w 1Q’22 pozytywnie zaskoczyła z sukcesem implementując kolejne podwyżki cen produktów. Niemniej wojna na Ukrainie i duża ekspozycja na rynek rosyjski oraz obawy recesyjne wpłynęły na większą ostrożność na 2H’22 i 2023 rok. Przy znacznie wyższym koszcie kapitału obniżamy naszą wycenę do 30,0 PLN/akcję, ale mając na uwadze niską wycenę z dyskontem do grupy porównawczej czy długoterminowe perspektywy termomodernizacji budynków i rozwoju w nowym obszarze OZE podtrzymujemy rekomendację KUPUJ. Selena prezentuje solidne fundamenty przyszłych wzrostów Realizacja prognoz na 2021 „w punkt”. Nasze podejście do wyników zarówno 2021 jak i 2022 roku w ostatniej rekomendacji z września 2021 było b. konserwatywne (właściwe) w obliczu dużego wzrostu kosztów surowcowych. Podejście to dawało miejsce na pozytywne...
selena

Akcjonariusze Seleny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Seleny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w kwocie 43 545 445,46 zł w następujący sposób: a) kwotę, w wysokości 43 545 445,46 zł przekazać w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w uchwale. Spółka uzasadniła decyzję istotnym pogorszeniem się otoczenia gospodarczego. "Zatrzymanie wypracowanego zysku w spółce korzystnie wpłynie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności spółki. Podjęcie takiej decyzji przez akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe" - czytamy dalej. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest...
Selena_otwarcie_instalacji

Grupa Selena w I kw. 2022 r. miała rekordowe przychody, sięgające aż 421,6 mln zł

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, podsumowała wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku. Spółka zanotowała rekordowe przychody,się gające 421,6 mln zł – to wzrost aż o 20,6% r/r. O 30,5% wzrósł również zysk operacyjny, który wyniósł 25,8 mln zł. Rentowność brutto sprzedaży wyniosła po I kwartale 2022 roku 32,1%, czyli o 2,3 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Grupa Selena zwiększyła swój zysk operacyjny aż o 25,8 mln zł. (30,5%) Bardzo dobre wyniki Grupy Selena zostały wypracowane pomimo negatywnego wpływu agresji Rosji na terytorium Ukrainy. Na rezultaty finansowe złożyły się przychody wypracowane wskutek wprowadzenia aktualizacji cenników w ostatnim kwartale 2021 roku. – Początek 2022 roku przyniósł nam względny spokój w związku z częściowym ustabilizowaniem cen surowców oraz...
Selena_otwarcie_instalacji

Selena miała 25,02 mln zł zysku netto, 36,82 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 25,79 mln zł wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 36,82 mln zł wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 421,61 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 349,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy wyniosły 421,6 mln zł i były o 20,6% (tj. o 72,1 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów w...
Grupa Selena

Grupa Selena została nagrodzona Kryształem Polskiej Gospodarki

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, została nagrodzona Kryształem Polskiej Gospodarki. Kapituła konkursu przyznała Selenie nagrodę w kategorii „Odpowiedzialny biznes”, doceniają cm.in. jej działania na rzecz zrównoważonego budownictwa i ograniczenia zmian klimatycznych. Grupa Selena konsekwentnie realizuje swoją strategię Konkurs „Kryształy Polskiej Gospodarki” docenia działania przedsiębiorstw z polskim kapitałem oraz osób publicznych zaangażowanych w promocję i rozwój krajowej gospodarki. Podczas uroczystej gali nagrodzono laureatów w pięciu kategoriach: lokalny przedsiębiorca, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiedzialny biznes, osobowość roku oraz eksporter. Nagroda dla przedsiębiorstwa szczególnie zaangażowanego w działania w duchu odpowiedzialnego biznesu trafiła do Grupy Selena. – Dekarbonizacja budownictwa i działania na rzecz zrównoważonego rozwojuto fundamentalne elementy strategii Grupy Selena. Opracowując nasze produkty i usługi,od początku dbaliśmy o ich energooszczędność i komfort...
Selena_otwarcie_instalacji

Kurs akcji spółki Selena oscylują w okolicach 22,20 PLN

Kurs akcji spółki Selena FM (C/Z 7,23, C/S 0,3, C/WK 0,84, kapitalizacja 507 mln zł) zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej dostarczanej do ponad 70 krajów na całym świecie od 14 lat przebywa w obrębie kanału trendu bocznego. Od jego górne ograniczenia kurs ostatnio odbił się we wrześniu ub.r. Notowania spółki idą w górę Późniejsza zniżka kulminowała na razie na początku marca br. w apogeum paniki wywołanej militarną agresją Rosji wobec Ukrainy. W rezultacie tego spadku kurs osiągnął dolne ograniczenie kanału rozpoczętego pod koniec 2018 roku trendu wzrostowego. Kurs obecnie przebywa tuż poniżej lekko rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się poniżej również lekko rosnącej średniej 200-sesyjnej. Autor poleca również: Notowania USD/CHF na poziomie 0,9729. Frank liderem po słowach Jordana Euro będzie...

Selena FM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 06.05.2022 (ISBnews) - Selena FM zarekomendowała akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok i przekazanie całej kwoty 43,55 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. "Zarząd Selena FM podjął decyzję dotyczącą rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki dokonania podziału zysku za 2021 rok w wysokości 43 545 445,46 zł w następujący sposób: kwotę 43 545 445,46 zł przekazać w całości na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r....
selena

Selena FM w górę po wynikach. Zysk netto za 2021 przekroczył 100 mln zł

W trakcie poniedziałkowej sesji Selena FM notuje wzrost swojej giełdowej wyceny, który wynosi obecnie 1,33%, co jest wynikiem m.in. opublikowania wyników finansowych za rok 2021. W ubiegłym roku spółka zarobiła 102,7 mln zł, co jest sporym wzrostem względem roku 2020. Selena FM w górę o 1,33% w trakcie sesji. W 2021 zysk netto spółki wyniósł 102,7 mln zł. Spółka odbiła od wojennych dołków. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Selena FM w górę o 1,33% W trakcie dzisiejszych notowań Selena FM wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 1,33%, co oznacza wzrost o 0,30 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 22,50 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają więc bank na równo 22,80 zł. Tłem do pozytywnego sentymentu...
Selena_otwarcie_instalacji

Grupa Selena kontynuuje rozwój, osiągając w 2021 r. zysk netto na poziomie 102,7 mln zł

Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zakończył rok z zyskiem netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w historii jego działalności. Mimo niestabilnej sytuacji surowcowej oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw, spółka umocniła pozycję rynkową i wypracowała dobre wyniki finansowe, notując przychody ze sprzedaży na poziomie 1,73 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. r/r. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Selena wyniósł natomiast 92,7 mln zł. Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe w 2021 roku W 2021 roku Grupa Selena umocniła swoją pozycję na rynkach, na których jest obecna oraz wzmocniła i zdywersyfikowała łańcuchy dostaw. Istotnymi czynnikami, które destabilizowały sytuację rynkową, były dynamicznie zmieniające się ceny i dostępność surowców, a także nadal spotykane, zwłaszcza w pierwszych miesiącach roku, ograniczenia związane z pandemią.Działając...
Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena

Okres turbulencji w gospodarce potrwa jeszcze minimum kilka lat – twierdzi Krzysztof Domarecki z Grupy Selena

Zaburzenia łańcuchów dostaw, ograniczenia w dostępności surowców oraz skutki wojny mocno oddziałują na wszystkie sektory gospodarki. Jak wskazywali uczestnicy debaty o handlu zagranicznym w niestabilnych czasach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, nowe okoliczności mogą być jednak szansą na rozwój i sposobem na dywersyfikację rynków zbytu. Selena spodziewa się dalszych utrudnień w światowym łańcuchu dostaw W Katowicach trwa trzydniowe,największe w Europie Środkowej, spotkanie świata biznesu, nauki i polityki – 14 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jeden z najważniejszych panelów podczas drugiego dnia Kongresu poświęcony został kluczowym wyzwaniom w handlu zagranicznym. Nurtem przewodnim dyskusji była wojna w Ukrainie oraz jej następstwa, nie tylko w wymiarze gospodarczym. – Wojnę w Ukrainie należy postrzegać jako wynik zderzenia kultury politycznej opartej na XIX- wiecznym paradygmacie „koncertu mocarstw” ze skutkami...

Selena wyceniła aktywa chińskiej spółki w związku z potencjalną relokacją

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Selena FM przyjęła raport z wyceny aktywów spółki zależnej Selena Nantong Building Materials (Chiny), określający jej aktywa trwałe wraz z zapasami na 58,17 mln RMB (39,17 mln zł). Raport ma stanowić podstawę do rozpoczęcia negocjacji zasad ewentualnej relokacji zakładu z powodu objęcia strefy gospodarczej, w której funkcjonuje spółka, programem ochrony rzeki Jangcy, podała Selena FM. "Intencją emitenta przekazaną dziś jednostce zależnej jest, by raport stanowił podstawę do rozpoczęcia negocjacji zasad ewentualnej relokacji zakładu produkcyjnego Selena Nantong zlokalizowanego w Nantong Economic and Technological Development Zone (z ang. Strefa Rozwoju Ekonomicznego i Technologicznego w Nantong, Chiny) z władzami tej strefy i by wraz z takimi wytycznymi po podjęciu uchwały raport został przekazany przedmiotowej spółce zależnej" - czytamy w...
selena cc

Selena dokona odpisu w kwocie 6,8 mln zł z tytułu utraty wartości udziałów w Selena Vostok

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Selena FM, w związku z zaprzestaniem od lutego 2022 r. dostaw towarów z Polski do Rosji (z uwagi na zaistniałe przesłanki geopolityczne), w wyniku testu na utratę wartości udziałów zidentyfikowała konieczność dokonania dodatkowego odpisu aktualizującego w kwocie 6,8 mln zł z tytułu utraty wartości udziałów w spółce w 100% zależnej, tj. Selena Vostok, podała Selena FM. "Zarząd emitenta na bieżąco monitoruje i analizuje wpływ działań wojennych, trwających od 24 lutego 2022 roku na terytorium Ukrainy na działalność biznesową Grupy Selena. Z uwagi na dużą niepewność co do dalszego przebiegu wydarzeń na Ukrainie, trudno jest przewidzieć wpływ kryzysu na działalność emitenta i grupy w przyszłości. Zarząd Selena FM S.A. analizuje dostępne informacje i podejmuje starania, aby wraz...
Selena_otwarcie_instalacji

Grupa Selena uruchomiła nową instalację do produkcji biopolimerów

Grupa Selena – jeden z globalnych liderów sektora chemii budowlanej– wdrożyła nową linię do produkcji biopolimerów. Dzięki niej w zakładach Selena Industrial Technologies w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie produkowane będą innowacyjne tworzywa z naturalnych komponentów. Grupa Selena otwarła nową instalację do produkcji biopolimerów Grupa Selena była liderem i pierwszą polską dużą firmą koordynującą międzynarodowe konsorcjum, które od 2017 roku realizowało jeden z projektów finansowany ze środków Programu Horyzont 2020 (zarządzanych przez partnerstwo publiczno-prywatne: CircularBio-based Europe Joint Undertaking).W ramach programu sfinansowano m.in. projekt Biomotive, zrealizowany w ciągu ponad 4 lat przez centrum badawczo-rozwojowe Seleny i jej 15 zagranicznych partnerów. Projekt pozwolił między innymi na opracowanie nowych receptur biopolimerów, jak i wybudowanie instalacji do ich produkcji w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie. Spółka od początku...
selena

Grupa Selena kontynuuje inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii

Obecna od 30 lat na międzynarodowych rynkach Grupa Selena kontynuuje inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii. Znana z cenionych rozwiązań dla budownictwa Grupa, po rozszerzeniu oferty o rozwiązania fotowoltaiczne dla biznesu, o czym informowała w styczniu br., stawia na rozwój jako producent zielonej energii. Grupa Selena rozszerza swoje portfolio Grupa zamierza inwestować w odnawialne źródła energii, realizując i eksploatując projekty biogazowe, biometanowe, fotowoltaiczne i wiatrowe w Europie Centralnej oraz Wschodniej. Projekty z tego obszaru realizuje Selena Green Investments, która odpowiada za kompleksowe wsparcie inwestycji OZE. – Selena Green Investments (SGI) jest częścią Grupy Selena, odpowiadającą za rozszerzenie oferty o działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. SGI posiada stabilny, polski kapitał i wielopłaszczyznowo wspiera swoich partnerów, wśród których znajdują się m.in. firmy deweloperskie...
selena

Grupa Selena rozwija działalność w kierunku zrównoważonego rozwoju

Grupa Selena powołała nowy departament ds. sustainability. Jego zadaniem będzie m.in. projektowanie rozwiązań dla budynków spełniających najsurowsze wymagania środowiskowe, takie jak certyfikacja LEED czy BREEAM. To kolejny krok globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej w stronę zrównoważonego rozwoju. Grupa Selena powołała nowy departament ds. sustainability Zadaniem nowego departamentu będzie dostarczanie produktów i rozwiązań dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Grupa Selena chce projektować rozwiązania nie tylko dla obiektów energooszczędnych czy zeroemisyjnych, ale też dla budynków o najwyższych i najsurowszych ocenach środowiskowych, jak LEED Platinum czy BREEAM Excellent. Departamentem będzie kierowała Ewa Kosmala, od wielu lat związana z branżą zrównoważonego budownictwa. – Od początku działalności Grupy Selena, czyli od 1992 roku, koncentrujemy się na produktach i rozwiązaniach poprawiających efektywność energetyczną...
selena

Grupa Selena: Nowa oferta energetycznego dachu dla przemysłu i logistyki

Grupa Selena inwestuje w rozwój fotowoltaiki na dachach wielkopowierzchniowych. Polski lider branży chemii budowlanej rozszerza ofertę dla klientów biznesowych i oferuje kompletne rozwiązania dachowe obejmujące hydroizolacje dachów i instalacje fotowoltaiczne. Całe rozwiązanie dachowe objęte jest 15-letnią gwarancją. Grupa Selena inwestuje w rozwój fotowoltaiki na dachach wielkopowierzchniowych Grupa Selena od lat konsekwentnie wprowadza na rynek produkty, które zwiększają efektywność energetyczną budynków i poprawiają komfort ich użytkowania. Usługa dachów kompletnych pod nazwą Selena Energy będzie łączyła dotychczasowe rozwiązania Grupy Selena, takie jak papy i membrany dachowe, powłoki typu COOL-R® (która przyczynia się m.in. do zmniejszenia nakładów na klimatyzację w budynkach nawet o 50%) czy termoizolacje, z nowymi usługami, jak instalacja fotowoltaiczna i asekuracja. Całością prac modernizacyjnych na dachach będzie zarządzał zespół specjalnie powołanej nowej...
selena cc

Selena otwiera nowy zakład. Kurs w kanale spadkowym – zapiski giełdowego spekulanta

Odczyty znaczników pozwolą na szybkie załadunki bez opuszczania pojazdów. Spoglądając na wykres, mamy korektę w formie kanału spadkowego. Ostatnio cena dynamiczniej odbija, gdyby kurs opuścił kanał górą, byłby to pierwszy krok w stronę zakończenia korekty trwającej od początku września.
selena

Grupa Selena uruchomiła fabrykę chemii budowlanej w Węgrowie

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Grupa Selena uruchomiła w Węgrowie nowoczesny zakład swojej spółki Tytan EOS, w którym produkowane będą m.in. kleje do płytek, kleje do ociepleń, tynk maszynowy, obrzutka, zaprawy do murowania, fugi w 20 kolorach, hydroizolacje oraz wylewki, podała spółka. Fabryka posiada własne laboratorium kontroli jakości i wykorzystuje do produkcji zautomatyzowane rozwiązania. Przez ostatnie 12 miesięcy firma przystosowywała zakład do rozpoczęcia produkcji. Lokalizacja w centrum Polski umożliwia dogodny transport na terenie całego kraju oraz eksport do Ukrainy, Czech i Słowacji, podkreślono. "Z węgrowskiej fabryki będziemy wysyłać na cały świat produkty Tytan EOS, czyli jednej ze spółek Grupy Selena, która jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej, działającym na 4 kontynentach. Nowy zakład to także najwyższe standardy i bezpieczeństwo produkcji,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Selena FM podwyższyła cenę w skupie akcji własnych do 24 zł z 23 zł

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Selena FM odwołała ofertę skupu akcji własnych, ogłoszoną 2 grudnia i poinformowała o nowej ofercie, w której cena została podwyższona do 24 zł za walor wobec 23 zł we wcześniejszej ofercie, podała spółka. "Przyczyną odwołania oferty skupu akcji własnych z dn. 02.12.2021 r. jest decyzja zarządu emitenta o podwyższeniu proponowanej w ramach II transzy skupu akcji własnych spółki ceny za akcje" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka poinformowała, że uchwałą w sprawie przeprowadzenia drugiej transzy skupu akcji własnych postanowiła ogłosić nową ofertę skupu akcji własnych w ramach II transzy skupu akcji własnych. "W ramach nowej oferty skupu akcji własnych w II transzy skupu akcji własnych: a) nabytych zostanie nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych spółki, o łącznej...
selena cc

Grupy Selena zamknęła trzeci kwartał 2021 roku z zyskiem netto na poziomie 31,8 mln zł

Mimo niestabilnej sytuacji surowcowej Grupa Selena dzięki elastycznej strategii, szybko dostosowywanej do poszczególnych rynków zakończyła trzeci kwartał 2021 roku z zyskiem neto na poziomie 31,8 mln zł. Spółka, która jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciele marki TYTAN PROFESSIONAL, zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 493,1 mln zł.Stanowi to wzrost o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Selena wyniósł natomiast 36,5 mln zł. Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 r. Analizy wyników rynku budowlanego w trzecim kwartale 2021 r. są złożone. Na sytuację wpływały zakłócenia w transporcie, wzrosty cen i braki kluczowych surowców. Popyt utrzymywał się na dość stabilnym poziomie.Porównując wyniki z zeszłorocznymi, trzeba też pamiętać, że...
Symbol GPW na tle wykresu

Selena od połowy 2020 roku znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym

Notowania Selena od połowy 2020 roku znajdują się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Obecnie kurs zbliżył się do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Jak może zachować się kurs spółki w najbliższym czasie?  Selena - analiza techniczna notowań spółki W okolicy znajduje się również wsparcie w rejonie 23,40 PLN. Sygnał kupna wygenerował również wskaźnik MACD co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Oporem pozostaje poziom 25,00 PLN a następnie tegoroczny szczyt na poziomie 29,00 PLN.  Wyraźne zejście kwotowań poniżej 23,00 PLN otworzyłoby drogę spadku w okolice 20 PLN. Autor poleca również: Grupa Alumetal odnotowała kolejny mocno wzrostowy kwartał Notowania Mercator Medical odreagowały po dwóch dniach mocnej przeceny LPP zatrzymane po 22% odbiciu Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: index dow jones | kurs akcji cyfrowy polsat | akcje biomed | kurs jena prognozy | aktualny kurs dolara...
selena cc

Selena stawia na rozwój zespołu – w zarządzie po raz pierwszy ekspert odpowiedzialny za HR

Grupa Selena stawia na mocny rozwój kadr. Po raz pierwszy w historii spółki decyzją rady nadzorczej do zarządu Grupy dołączył ekspert ds. HR. Andrzej Zygadło, dotychczasowy globalny dyrektor HR, objął funkcję członka zarządu ds. personalnych (CHRO). Andrzej Zygadło związany jest z Grupą Selena od 2019 roku. Do tej pory pełnił funkcję globalnego dyrektora HR. Był odpowiedzialny m.in. za realizację strategicznych celów spółki w obszarze HR, czyli budowanie przewagi konkurencyjnej zespołu Seleny, pozyskiwanie talentów oraz kształtowanie zaangażowania i rozwoju pracowników. Na nowym stanowisku będzie pierwszą osobą w historii spółki odpowiedzialną za obszar HR na poziomie zarządu. - Zarówno rada nadzorcza, jak i zarząd Seleny, doskonale rozumieją, że siłą napędową rozwoju spółki są nasi pracownicy. Obecność w zarządzie pozwoli mi...
selena

DM BDM spodziewa się 135,4 mln zł zysku netto dla Selena FM w 2021

W swojej najnowszej prognozie wyników finansowych Dom Maklerski BDM podtrzymał założenia z ostatniej rekomendacji. Według analityków spółka Selena FM zanotuje wzrost przychodów (o ok. 10%), jednak wynika to głównie z wyższych cen produktów. Prognozowany zysk netto, za okres trzech pierwszych kwartałów, to 65,7 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,26 mld zł. DM BDM podtrzymuje wysokie prognozy wyników dla Selena FM. We wrześniu spółka wyceniona została na 44,30 zł (rekomendacja: Kupuj). Prognozowany zysk netto za rok 2021 to łącznie 135,4 mln zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Prognozy na 3 kw. bez zmian W swojej najnowszej prognozie wyników Dom Maklerski BDM podtrzymał założenia z ostatniej rekomendacji w sezonowo najlepszym kwartale roku, wskazując jednocześnie, że...

Selena FM uruchamia buy-back, w I transzy chce skupić 1 mln akcji po 24 zł/ szt.

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Zarząd spółki Selena FM podjął uchwałę w sprawie uruchomienia programu skupu i chce skupić w I transzy do 1 mln akcji własnych po cenie 24 zł, podała spółka. Buy-back będzie miał formę zaproszenia do składania ofert zbycia akcji spółki. Oferty można będzie składać od 12 do 20 października. Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu buy-backu działając na podstawie walnego zgromadzenia z 27 maja 2021 r. "Program skupu akcji własnych będzie odbywał się w transzach, w okresie od dnia 8.10.2021 r. do dnia 27.05.2024 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych" - czytamy w komunikacie. "W ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych: a) nabytych zostanie nie więcej niż 1 000 000 akcji własnych spółki, o...

Selena planuje budowę fabryki w Kazachstanie w latach 2022-2024

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Grupa Selena traktuje Kazachstan jako strategiczne miejsce do dalszej ekspansji w tej części świata i ma w planach kolejne inwestycje, m.in. projekt budowy fabryki na południu tego kraju w latach 2022-2024, podała spółka. Prezes Jacek Michalak poinformował ISBnews, że otwarta cztery lata temu fabryka w Nur-Sułtan osiągnęła już prawie swoje pełne moce produkcyjne. "Spółka nie zwalnia tempa rozwoju w tym regionie i ma już w planach kolejne inwestycje na najbliższe lata. Jedną z nich jest projekt budowy fabryki na południu Kazachstanu, planowany na lata 2022-2024. Otwarta cztery lata temu fabryka w Nur-Sułtan osiągnęła już prawie swoje pełne moce produkcyjne. Produkty trafiają na rynek kazachski oraz do południowej Syberii" - powiedział Michalak ISBnews. Selena podaje, że w ciągu...

Andrzej Zygadło został powołany do zarządu Seleny FM

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seleny FM powołała do zarządu spółki Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. personalnych (CHRO) z dniem 1 października 2021 roku, podała spółka. Powołanie do zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami zarządu, która rozpoczęła się 27 maja 2021 r., podkreślono. Andrzej Zygadło jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Na początku kariery zawodowej pracował na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich w takich firmach jak Wrozamet, Cussons, GE, Gillette, CeDo. Zajmował się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach produkcyjnych, handlowych, rozwojowych oraz usługowych. W latach 2008-2011 pracował w firmie Goodyear, gdzie objął stanowisko dyrektora personalnego w regionalnej centrali firmy w Pradze i odpowiadał...
selena

Selena FM z dynamiczną korektą po wynikach – zapiski giełdowego spekulanta

W pierwszym półroczu br. grupa kontynuowała prace nad rozwojem produktów przyjaznych dla środowiska, odpowiadając w ten sposób zarówno na zmiany legislacyjne, jak i rosnące zapotrzebowanie rynku. Notowania zmagają się z dynamiczną korektę i możliwe, że cena ponownie zejdzie do linii trendu.

Selena FM miała 21,76 mln zł zysku netto, 28,44 mln zł zysku EBIT w II kw. br.

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 21,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 28,44 mln zł wobec 34,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,12 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 294,93 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 39,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 723,08 mln zł w porównaniu z 559,95 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym...
selena

Selena FM z rekomendacją „KUPUJ” i ceną docelową 44,30 zł od DM BDM

W swoim najnowszym raporcie DM BDM wycenił Selena FM na 44,30 zł, przy jednoczesnej rekomendacji „Kupuj”. Biorąc pod uwagę cenę rynkową z dnia wydania rekomendacji (tj. 27 zł), to potencjał do wzrostów wynosi ponad 58%. Na korzyść spółki przemawia m.in. ugruntowana pozycja na rynku polski i rosyjskim, czy też dobra koniunktura w budownictwie, choć jednocześnie wysokie ceny surowców uderzają w rentowność. Selena FM z wyceną 44,30 zł i zaleceniem „Kupuj”. Przekłada się to na blisko 58% potencjału do wzrostów. W trakcie dzisiejszej sesji wycena spółki nieznacznie spada (-0,71%). Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Selena FM z wyceną 44,30 zł W najnowszym raporcie opracowanym przez Dom Maklerski BDM, na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Analitycznego,...

Selena miała 17,48 mln zł zysku netto, 19,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Selena odnotowała 17,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,76 mln zł wobec 9,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 349,47 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 282,71 mln zł rok wcześniej. "Na wzrost przychodów w I kwartale 2021 roku istotny wpływ miał organiczny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach. Kluczowym rynkiem pod tym kątem pozostaje obszar Unii Europejskiej, który w I kwartale odpowiadał za 68% przychodów ze sprzedaży Grupy Selena (wobec 67% w analogicznym okresie 2020 roku). Zyskał również region Ameryki Północnej i Południowej, który odpowiadał za 8% przychodów, notując wzrost o 1 pkt proc....

Zarząd Seleny FM z prezesem Jackiem Michalakiem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Seleny FM powołała zarząd spółki na kolejną kadencję z Jackiem Michalakiem jako prezesem, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, na podstawie których z dniem 27 maja 2021 roku powołała na kolejną trzyletnią wspólną kadencję członków zarządu spółki w następującym składzie: • Jacek Michalak - prezes zarządu, • Christian Dölle - wiceprezes zarządu ds. marketingu, • Sławomir Majchrowski - wiceprezes zarządu ds. handlowych, • Roman Dziuba - członek zarządu ds. operacyjnych" - czytamy w komunikacie. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008...
Jak skutecznie oszczędzać pieniądze – 5 sprawdzonych rad

Zarząd Selena FM rekomenduje skup do 3 mln akcji własnych po cenie 11-25 zł /szt

Zarząd Selena FM zarekomendował akcjonariuszom utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 75 mln zł na nabycie akcji własnych spółki oraz udzielenie upoważnienia zarządowi do przeprowadzenia programu skupu do 3 mln akcji po cenie w proponowanym przedziale 11-25 zł za sztukę, w terminie do 27 maja 2024 roku. Zarząd Selena FM zarekomendował akcjonariuszom utworzenie kapitału rezerwowego "Zarząd spółki rekomenduje, aby przedmiotem nabycia były akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 3 000 000 oraz, aby cena nabycia nie była niższa niż 11 zł i nie wyższa niż 25 zł za jedną akcję" - czytamy w raporcie. Akcje własne spółki podlegałyby nabyciu w celu: umorzenia lub dalszej odsprzedaży, wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub też ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez spółkę,...

Prezes Selena FM: Ekspansja zagraniczna pozostanie kluczowym elementem strategii

Wizja rozwoju Grupy Selena została dobrze opracowana i nie ma potrzeby wprowadzać do niej rewolucyjnych zmian. Kluczowym elementem jest ekspansja zagraniczna w Europie i Azji, poinformował ISBnews.TV Jacek Michalak, który w marcu br. objął funkcję prezesa spółki Selena FM. Prezes podtrzymał plany przejęć w najbliższym czasie. Grupa Selena nie będzie wprowadzała rewolucyjnych zmian "Nie przewiduję żadnej rewolucji w strategii. Ona sprawdza się zarówno w Polsce, jak i innych krajach i przynosi bardzo dobre efekty. Dlatego nie będzie żadnej rewolucji. Raczej ewolucja i ten sam kierunek, który mamy obecnie" - powiedział Michalak w rozmowie z ISBnews.TV. "Nie wykluczamy żadnych przejęć w przyszłości. To jest część naszej strategii. Chcielibyśmy rozwijać ekspansję na nowych rynkach i umacniać pozycję tam, gdzie już jesteśmy obecni. Jeśli chodzi...
Money, pieniądze, Comparic

Selena FM miała 76,24 mln zł zysku netto, 165,69 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Selena FM odnotowała 76,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 39,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Selena FM przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 127,18 mln zł wobec 63,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 165,69 mln zł wobec 101,83 mln zł rok wcześniej. Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8% i była wyższa o 3,8 pkt proc. r/r. "Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju...

Marek Tomanek złożył rezygnację z funkcji COO w zarządzie Selena FM

Marek Tomanek złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM oraz z pełnienia w nim funkcji członka zarządu ds. operacyjnych (COO) ze skutkiem na 30 kwietnia 2021 r., podała spółka. Marek Tomanek opuszcza zarząd Selena FM "Pan Marek Tomanek nie podał przyczyn złożenia rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.

J. Michalak zastąpi K. Domareckiego na stanowisku prezesa Selena FM od 1 marca

Rada nadzorcza Selena FM powołała na funkcję prezesa Jacka Michalaka, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych (CFO), podała spółka. Zastąpi on na stanowisku Krzysztofa Domareckiego, który złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 1 marca 2021 r. Zmiana na stanowisku prezesa w spółce Selena FM " w latach 1992-1995 pracował dla Huhtamaki, Leaf Poland jako dyrektor finansowy, w latach 1995-1998 dla PepsiCo, Wedel S.A. pełniąc funkcję kontrolera finansowego. W latach 1998-1999 pracował dla Pepsico, Frito Lay, Londyn jako kierownik planowania na region Europa, Bliski Wschód i Afryka, a w latach 1999-2000 w Pepsico Frito Lay jako kontroler regionalny Europy Wschodniej. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w firmie Carlsberg Poland (Okocim S.A.), Carlsberg UK z siedzibą w...
Gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia

Patrząc więc rok do roku, wyniki spółka nadal są bardzo mocne, wypadły jednak słabo w porównaniu ze średnią typowań analityków. Wydaje się, że zbyt wysokie oczekiwania to efekt ogólnie przyjętej teorii, że okres pandemii to prawdziwe żniwa dla producentów gier. Po za tym, spółka ma za sobą długotrwały trend wzrostowy i wszelkie negatywne zaskoczenie skutkuje realizacją zysków. Na wykresie przecena wyhamowała na lokalnym wsparciu. Testem siły popytu może okazać się domkniecie luki z piątku.
selena

Selena nie wyklucza przejęć i akwizycji, budżet to 100 mln euro

Mimo prognozowanego spowolnienia gospodarczego, Selena FM nie wyklucza możliwości nowych przejęć i akwizycji, podała spółka. Budżet M&A Grupy Selena to 100 mln euro, do alokowania w takich segmentach jak: hydroizolacja, wykańczanie wnętrz, dachy oraz okna i drzwi. Selena FM nie wyklucza możliwości nowych przejęć i akwizycji Spółka jest szczególnie zainteresowana rozwojem na rynkach europejskich: w krajach niemieckojęzycznych, we Francji, Włoszech, Beneluksie, Hiszpanii oraz Turcji, poinformowano. "Nowe przejęcia nie są kwestią wyceny, ale kwestią gotowości firm do łączenia się i racjonalnej oceny skutków pandemii dla firm w perspektywie 3-5 lat. Z tego powodu wiele procesów M&A w Europie jest spowolnionych. Mamy nadzieję, że w latach 2021-2022 procesy te zostaną uruchomione" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie. Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki...
selena

Selena FM miała 44,27 mln zł zysku netto, 76 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020

Selena FM odnotowała 44,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 26,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Selena FM odnotowała 44,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 66,17 mln zł wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 76 mln zł wobec 39,44 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z umówi z klientami sięgnęły 433,34 mln zł w III kw. 2020 r. wobec  391,76mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 035,5 mln zł w porównaniu...
selena

Grupa Selena – nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do 2019 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł, co oznacza niewielki spadek - o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT to 44,1 mln zł. Selena, mimo chwilowych spadków popytu spowodowanych ograniczeniem zamówień na materiały budowlane, kontynuuje działalność bez większych zmian i nie odnotowała do tej pory zakłóceń w dostawach surowców i materiałów produkcyjnych. Grupa Selena szeroko podsumowuje i raportuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa Selena osiągnęła w pierwszym półroczu 2020 roku dobre wyniki finansowe. Na niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w...
Gorące spółki dnia

Selena FM [SEL], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Spółka jest zdania, że gdyby nie przestój w produkcji, wynik ten byłby jeszcze lepszy i prawdopobnie zanotowano by historyczny rekord. Spoglądając na wykres nadal widać tendencję spadkową. Podczas ostatniego odbicia kurs wzrósł o ponad 100%, obecnie wydaje się, że kolejna szansa na podbicie notowań może pojawić się przy wsparciu w okolicach 4 zł.
selena

Selena FM dostarczyła powłokę COOL-R na dach lotniska Porto Alegre w Brazylii

Selena FM dostarczyła powłokę COOL-R, łączącą funkcję chłodzenia i wodoszczelności, na dach lotniska Porto Alegre w Brazylii o powierzchni 19 tys. m2, podała spółka. Selena FM dostarczyła powłokę COOL-R "Usunięto problemy hydroizolacyjne, a dzięki innowacyjnej powłoce COOL-R zewnętrzna temperatura dachu została obniżona z 86,4 stopni do 34,5 stopni Celsjusza. Tym samym bilans cieplny budynku zmienił się znacząco na korzyść, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery" - czytamy w komunikacie. "Podczas prowadzenia projektu w Brazylii nie tylko poradziliśmy sobie z nieszczelnościami dachu, ale także zaoferowaliśmy rozwiązanie redukujące jego temperaturę - co oznacza natychmiastowe zmniejszenie zużywanej przez klimatyzację energii elektrycznej i łatwiejsze chłodzenie budynku wewnątrz. W tym przypadku możemy spodziewać się oszczędności do 20%. Przy tak...
selena

Selena FM miała 5,18 mln zł zysku netto, 18,79 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Selena FM odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Selena FM odnotowała 5,18 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,14 mln zł wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 18,79 mln zł wobec 19,31 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 271,08 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku wzrost przychodów w Grupie Selena wynikał głównie ze sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży. W tym okresie na wynik rentowności brutto wpłynęły korzystne ceny surowców. Niższy zysk operacyjny jest efektem pozostałej działalności...
selena

Grupa Selena utrzymała ok. 600 miejsc pracy w Polsce dzięki tarczy antykryzys.

Grupa Selena w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała wsparcie, dzięki któremu mogła utrzymać prawie 600 miejsc pracy w Polsce, poinformował prezes Krzysztof Domarecki. W zakładzie produkcji klejów i uszczelniaczy Libra w Dzierżoniowie, należącym do Grupy Selena nie przeprowadzono żadnych zwolnień grupowych w okresie pandemii. Grupa Selena: dzięki tarczy antykryzysowej spółka utrzymała prawie 600 miejsc pracy "Pomoc rządowa w Polsce stabilizuje utrzymanie produkcji – szczególnie ważne z punktu widzenia zakładów nastawionych na eksport, które mocno zostały dotknięte obecnym kryzysem. W Librze zatrudniamy 114 pracowników i zgodnie z polityką zarządu zakład nie przeprowadzał zwolnień w okresie pandemii" - powiedział Domarecki, cytowany w komunikacie. "Dzięki rządowej pomocy łącznie w Grupie Selena ochroniliśmy prawie 600 miejsc pracy. Chociaż nie wszystkie spółki są objęte tarczą - efekt ten zamierzamy...
selena

Akcjonariusze Seleny zdecydują 10 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Seleny zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 czerwca 2020 r. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Selena zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok "Zarząd spółki Selena FM rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za 2019 rok w wysokości 52 663 039,31 zł w następujący sposób: a) kwotę 9 775 999,9 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; b) pozostałą kwotę, w wysokości 42 887 039,41 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. "Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy wynika z sytuacji ekonomicznej otoczenia biznesowego w jakim znajduje się Selena, powiązane jest z ryzykami, które niesie ze sobą kryzys epidemiczny COVID-19 i spodziewanymi...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ