XTB
Strona główna GPW Scope Fluidics akcje

Scope Fluidics akcje

Scope Fluidics S.A. to innowacyjna polska spółka z branży biomedycznej, która specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii diagnostycznych na skalę światową. Głównym produktem firmy jest system DiagScope, który pozwala na szybką i precyzyjną diagnostykę chorób zakaźnych i sepsy. DiagScope wykorzystuje innowacyjne metody detekcji, takie jak mikrofluidyka czy technologie DNA i białka.

Firma została założona w 2010 roku, a jej siedziba znajduje się w Lublinie. Od tego czasu zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie Polska Innowacyjna oraz w rankingu Technology Fast 50. Scope Fluidics współpracuje z renomowanymi instytutami badawczymi i klinikami, takimi jak Uniwersytet Harvarda czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Scope Fluidics notowania

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2018 roku. W ciągu ostatnich lat Scope Fluidics zyskała uznanie inwestorów dzięki swojemu potencjałowi innowacyjnemu i obiecującym wynikom badań klinicznych.

Hossa na rynku akcji, DAX najwyżej w 2019 roku

Akcje tej spółki rosną o 38% w miesiąc! Firma coraz bliżej patentu w USA

W ostatnich doniesieniach z dziedziny innowacji medycznych, firma Bacteromic, będąca częścią grupy kapitałowej Scope Fluidics, ogłosiła, że Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla ich zgłoszenia patentowego pod tytułem "Metoda i system szybkiego testowania wrażliwości na antybiotyki". 38% wzrostu w miesiąc Ta wiadomość z...

Scope Fluidics pikuje o 10% na informację o sprzedaży ponad 5% akcji

Total FIZ i Szymon Ruta chcą w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedać łącznie około 5,36% akcji Scope Fluidics SA (GPW: SCP) - poinformowała spółka w komunikacie. Informacja ta wywołała duże poruszenie na akcjach spółki, które rozpoczęły czwartkową sesję giełdową niemal 10% luką spadkową. FIZ Total, reprezentowany przez Ipopema...

Nieograniczone zyski to mit czy rzeczywistość? Ranking najbardziej zyskownych spółek z GPW

16 kwietnia 1991 r. po raz pierwszy zabił giełdowy dzwon na GPW. Podczas tej historycznej sesji obracano akcjami pięciu spółek, wartość obrotów wynosiła 2 tys. zł. Obecnie, ponad 30 lat później, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwia przedsiębiorstwom efektywne pozyskiwanie kapitału, a inwestorom udostępnia...
Scope Fluidics

Scope Fluidics otrzymał już całą kwotę 100 mln USD za sprzedaż 100% udziałów w Curiosity Diagnostics

Scope Fluidics S.A., notowana na rynku NewConnect (WSE NewConnect: SCP) biotechnologiczna spółka rozwijająca innowacyjne projekty wykorzystujące technologie mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce molekularnej, otrzymał z Bio-Rad Laboratories wstrzymaną część ceny nabycia stanowiącą 9,45 mln USD z kwoty 100 mln USD za sprzedaż 100% udziałów w swojej spółce zależnej Curiosity...
Scope Fluidics

Scope Fluidics przedterminowo spłacił 7 mln euro finansowania z EBI

Warszawa, 12.09.2022 (ISBnews) - Scope Fluids spłaciło przedterminowo 7 mln euro finansowania udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), podała spółka. Tym samym zakończona został współpraca grupy Scope Fluidics z EBI. Scope Fluidics dokonał przedterminowej spłaty całości finansowania udzielonego spółce przez EBI na podstawie umowy finansowania z dnia 7 września 2020...
Gorące spółki dnia

Scope Fluidics [SCP], XTPL [XTP] – Gorące spółki dnia

XTPL dostarczy i uruchomi urządzenie w II połowie 2022 r., a pierwsze wpływy z tej sprzedaży spółka odnotuje w III kwartale br. Sprzedane urządzenie DPS trafi do nabywcy przez chińskiego dystrybutora XTPL, firmę Yi Xin Technology. Klient wykorzysta DPS do prac w obrębie zaawansowanego mikromontażu (advanced packaging) w technologii półprzewodników.
Scope Fluidics

Scope Fluidics sprzedaje Curiosity Diagnostics do Bio-Rad Laboratories

Warszawa, Polska - Scope Fluidics S.A., notowana na rynku NewConnect (WSE NewConnect: SCP) biotechnologiczna spółka rozwijająca innowacyjne projekty wykorzystujące technologie mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce molekularnej, sprzedała 100% udziałów w swojej spółce zależnej: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. na rzecz Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO i BIOb) za łączną...
Scope Fluidics

Scope Fluidics spełnił warunki wypłaty 3 mln euro w II transzy finansowania z EBI

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Scope Fluidics otrzymał od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) informację, zgodnie z którą spełnił wszystkie warunki - zarówno operacyjne, jak i formalne - wypłaty drugiej transzy w wysokości 3 mln euro, w ramach umowy finansowania opiewającej łącznie na max. 10 mln euro, podała spółka. Scope spodziewa...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczyna dystrybucję systemu PCR|ONE

Scope Fluidics S.A., notowana na rynku NewConnect biotechnologiczna spółka rozwijająca innowacyjne projekty wykorzystujące technologie mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce molekularnej, rozpoczyna dystrybucję systemu PCR|ONE w ramach Programu Early Access. Za dystrybucję systemu jego użytkownikom końcowym odpowiedzialny jest polski dystrybutor, firma Bioanalytic sp. z o.o. Do wybranych ośrodków badawczych trafią...
Scope Fluidics

Scope Fluidics skończył walidację systemu BacterOMIC. W planach kolejna faza Programu Early Access

Scope Fluidics S.A., notowany na rynku NewConnect wyspecjalizowany podmiot z branży life science, który opracowuje i rozwija innowacyjne rozwiązania dla rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, zakończył badania walidacyjne zoptymalizowanego Panelu UNI systemu BacterOMIC.Badania potwierdziły zdolność systemu do wykrywania obecności mechanizmu oporności ESBL na podstawie 3 niezależnych oznaczeń oraz...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: przygotowany do produkcji skalowej panel MRSA/MSSA jest już po certyfikacyjnych badaniach klinicznych

Scope Fluidics S.A., notowany na rynku NewConnect wyspecjalizowany podmiot z branży life science, który opracowuje i rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne na potrzeby rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, poinformował o zakończeniu kolejnych badań klinicznych. Scope Fluidics poinformował o zakończeniu kolejnych badań klinicznych Trwające blisko cztery tygodnie testy potwierdziły wysoką skuteczność zoptymalizowanego...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne badania kliniczne panelu SARS-CoV-2

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne badania kliniczne panelu SARS-CoV-2 dostosowanego do produkcji skalowej, podała spółka. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysokie parametry diagnostyczne uzyskane przez zoptymalizowany panel. Prowadzone badania kliniczne są częścią procesu uzyskania certyfikacji CE IVD, umożliwiającej wprowadzenie produktów na rynek europejski, podano. W przypadku dostosowanego do...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął certyfikacyjne badania kliniczne dla panelu MRSA/MSSA

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Scope Fluidics rozpoczął certyfikacyjne badania kliniczne dla udoskonalonego panelu MRSA/MSSA, przeznaczonego do wykrywania bakterii gronkowca złocistego wrażliwego lub opornego na metycylinę. Prowadzone badania kliniczne są częścią procesu uzyskania certyfikacji CE IVD, umożliwiającej wprowadzenie produktów na rynek europejski, podano. Spółka zakończyła etap prac optymalizacyjnych dla panelu diagnostycznego MRSA/MSSA...
Scope Fluidics

25 kwietnia Scope Fluidics zaprezentuje się w prestiżowym konkursie MedTech Innovator

BacterOMIC, innowacyjny system diagnostyczny Spółki Scope Fluidics, znalazł się wśród  200 najwyżej ocenionych projektów prestiżowego konkursu MedTech Innovator i zostanie zaprezentowany  międzynarodowym ekspertom w Dublinie 25 kwietnia br. przez zespół Bacteromic sp. z o.o. – spółki zależnej Scope Fluidics S.A., notowanego na rynku NewConnect wyspecjalizowanego podmiotu z branży life...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozszerzył funkcjonalność panelu diagnostycznego systemu BacterOMIC

Scope Fluidics S.A., notowany na rynku NewConnect wyspecjalizowany podmiot z branży life science, który opracowuje i rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne na potrzeby rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, poinformował o rozpoczęciu badań przedrejestracyjnych rozszerzonego panelu diagnostycznego systemu BacterOMIC. Celem badań będzie walidacja i potwierdzenie skuteczności jakościowej, jak i ilościowej...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął walidację systemu BacterOMIC

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Scope Fluidics rozpoczął, w ramach właściwych badań przedrejestracyjnych, walidację systemu BacterOMIC z rozszerzonym panelem diagnostycznym, podała spółka. "Badania będą prowadzone w wewnętrznym laboratorium na materiale klinicznym otrzymanym ze szpitali. Celem badań jest potwierdzenie uzyskiwania przez system BacterOMIC powyżej 90% zgodności ilościowej oraz jakościowej oceny lekowrażliwości bakterii...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczyna certyfikacyjne badania kliniczne panelu SARS-CoV-2 w ramach projektu PCR|ONE

Scope Fluidics S.A., notowany na rynku NewConnect wyspecjalizowany podmiot z branży life science, który opracowuje i rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne na potrzeby rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, rozpoczął certyfikacyjne badania kliniczne dla dostosowanego do produkcji skalowej panelu SARS-CoV-2 w ramach projektu PCR|ONE. Spółka planuje również certyfikację w procedurze CE-IVD...
Scope Fluidics

Scope Fluidics miał 9,66 mln zł straty netto, 14,57 mln zł straty EBIT w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 15.02.2022 (ISBnews) - Scope Fluidics odnotował 9,66 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2021 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 14,57 mln zł wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej. Spółka nie odnotowała skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Natomiast pozostałe...
Scope Fluidics

Scope Fluidics wzmacnia ochronę patentową systemu BacterOMIC

Scope Fluidics S.A., wyspecjalizowany podmiot z branży life science, który opracowuje innowacyjne rozwiązania technologiczne na potrzeby rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, poinformował o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego decyzji w sprawie przyznania patentu chroniącego „chip mikroprzepływowy” – jeden z kluczowych elementów opracowanej przez Spółkę technologii BacterOMIC, przeznaczonej do przeprowadzenia...
Scope Fluidics

Europejski Urząd Patentowy przyznał warunkowo patent dla spółki zależnej Scope Fluidics

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Europejski Urząd Patentowy zdecydował o warunkowym przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego Bacteromic - spółki z grupy kapitałowej Scope Fluidics - zatytułowanego "Microfluidic chip", podało Scope Fluidics. "Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma kolejny list intencyjny ws. zbycia Curiosity Diagnostics

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podpisał z inwestorem list intencyjny (LoI) dotyczący potencjalnego nabycia przez inwestora 100% udziałów Curiosity Diagnostics - spółki w pełni kontrolowanej przez Scope Fluidics, która realizuje projekt PCR|ONE, podała spółka. "Zgodnie z LoI, emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji....

Scope Fluidics: BacterOMIC uzyskał europejski certyfikat dopuszczenia CE IVD

System BacterOMIC, opracowany w Grupie Scope Fluidics, otrzymał europejski certyfikat CE IVD, dający prawną możliwość dopuszczenia systemu do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Nowoczesne urządzenie diagnostyczne, opracowane przez zespół polskich  mikrobiologów i inżynierów  przeszło testy kliniczne pierwszego panelu diagnostycznego. Scope Fluidics: System BacterOMIC otrzymał europejski certyfikat CE IVD Badania potwierdziły funkcjonalność systemu...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: system BacterOMIC na progu dopuszczenia do rynku diagnostyki medycznej

Bacteromic Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Scope Fluidics S.A., zakończyła program testów walidacyjnych w ramach pierwszych właściwych badań przed rejestracyjnych systemu BacterOMIC. Uzyskane wyniki są podstawą do uzyskania certyfikacji CE-IVD, która daje prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Scope Fluidics: Zakończenie badań to...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: Bacteromic zakończył walidację badań przedrejestracyjnych

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Bacteromic - spółka zależna Scope Fluidics realizująca projekt BacterOMIC - zakończył walidację w ramach pierwszych właściwych badań przedrejestracyjnych, podał Scope Fluidics. W ramach testów przeanalizowano łącznie ponad 900 szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. System BacterOMIC skutecznie wykrył i sklasyfikował wzrost drobnoustrojów we wszystkich testowanych grupach...
Scope Fluidics

Scope Fluidics chce sprzedać udziały w Curiosity Diagnostics i Bacteromic

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podjęło uchwałę w sprawie dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC, podała spółka. Najważniejszym celem operacyjnym w odniesieniu do systemu PCR|ONE jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółce celowej rozwijającej system PCR|ONE, natomiast głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma list intencyjny ws. zbycia spółki zal. Curiosity Diagnostics

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podpisał z globalnym podmiotem list intencyjny (Letter of Intent, LoI) dotyczący potencjalnego nabycia przez inwestora 100% udziałów Curiosity Diagnostics - spółki w pełni kontrolowanej przez emitenta, która realizuje projekt PCR|ONE, podała spółka. "Zgodnie z LoI emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma pilotażową umowę wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC

Bacteromic - spółka zależna Scope Fluidics - podpisała pilotażową umowę wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC z Technicolor Polska, podała grupa. "Przedmiotem umowy jest rozwój u dostawcy małoskalowej linii produkcyjnej dedykowanej do wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC oraz działania R&D. Realizacja umowy powinna przyczynić się między innymi do optymalizacji kosztu wytworzenia...

Scope Fluidics: FDA nie rozpatrzy wniosku ws. PCR|ONE SARS-CoV-2 w trybie EUA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) poinformowała Curiosity Diagnostics - spółkę należącą do Scope Fluidics, iż nie będzie merytorycznie rozpatrywała wniosku o dopuszczenie systemu PCR|ONE panel SARS-CoV-2 w ramach przyspieszonej procedury Emergency Use Authorization (EUA), podał Scope Fluidics. "Swoją decyzję FDA uzasadniła koniecznością priorytetyzacji zgłoszeń ze względu na przewidywany poziom wolumenów testów...
Mikroskop

Scope Fluidics może wprowadzić system PCR|ONE panel SARS-CoV-2 do obrotu w UE

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics nadała systemowi PCR|ONE panel SARS-CoV-2 oznaczenie CE-IVD (certyfikacja CE-IVD) oraz nabyła prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Równolegle spółka kontynuuje przygotowania do Early Access Program. Certyfikacja CE-IVD dla drugiego panelu systemu PCR|ONE stanowi istotny element procesu poszukiwania...
Gorące spółki dnia

Bloober Team [BLO], Scope Fluidics [SCP] – Gorące spółki dnia

Badania zakończyły się pełnym sukcesem, spółka w komunikacie stwierdziła, że nowe test posiada 100% czułości oraz 100% swoistości i jest znacznie lepszy od obecnie stosowanych testów. Teraz spółka złoży podania o dopuszczenie testu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Na wykresie cena dotarła wczoraj pod linię trendu, na której zatrzymywały się wcześniejsze odbicia. Jeżeli udałoby się ją przebić, kurs będzie miał otwartą drogę do okolic 180 zł, a więc wcześniejszego szczytu.
Scope Fluidics

Scope Fluidics ogłosiło zakończenie badań klinicznych nad panelem SARS Cov-2

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, zakończyła proces badań klinicznych na panel SARS‑CoV‑2. Testy zostały przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, w którym spółka zrealizowała program badań przedrejestracyjnych panelu SARS-CoV-2 z włączeniem metody referencyjnej Point-of-Care. Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne - Jest...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne PCR|ONE panel SARS-CoV-2

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne PCR|ONE panel SARS-CoV-2, podała spółka. Badania kliniczne zakończyły się w zadeklarowanym terminie. Kontynuowane są prace nad optymalizacją systemu PCR|ONE pod kątem wymogów produkcji masowej. "Zgodnie z protokołem badania, wyniki systemu PCR|ONE zostały porównane z wynikami metody referencyjnej (point-of-care RT-PCR) stanowiącej obecnie standard diagnostyczny. Na...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął walidację systemu BacterOMIC w 3. zewn. laboratorium

Scope Fluidics rozpoczął walidację systemu BacterOMIC w trzecim zewnętrznym laboratorium na próbkach klinicznych, podała spółka. "Rozpoczęcie programu walidacji w trzecim zewnętrznym laboratorium jest zgodne z deklaracją spółki, zgodnie z którą w ramach tego programu testy będą odbywać się w co najmniej dwóch laboratoriach zewnętrznych. Biorąc pod uwagę aktualny wpływ pandemii...

Scope Fluids planuje przejście na rynek główny GPW bez podwyższenia kapitału

Scope Fluidics wystąpi do walnego zgromadzenia spółki ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) bez podwyższenia kapitału zakładowego, podała spółka. "Intencją zarządu jest przygotowanie stosownego prospektu oraz złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o jego zatwierdzenie na początku drugiej połowy 2021 r." -...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma zgodę RN na zawarcie umowy warrantowej z EBI

Rada nadzorcza Scope Fluidics wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), która jest uzupełnieniem umowy finansowania z września 2020 r., podała spółka. Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania finansowania dłużnego do wysokości 10 mln euro, podała spółka. Scope Fluidics może zawrzeć umowę warrantową z EBI "Planowane zawarcie umowy...
Scope Fluidics

Bacteromic przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485:2016, spełniając wymagania określone w normie. Przeprowadzenie audytu oznacza, że osiągnięty został jeden z elementów składających się na kamień milowy dot. rejestracji i certyfikacji systemu BacterOMIC. Dodatkowo przejście audytu...
Scope Fluidics

Spółka zależna Scope Fluidics z europejskim certyfikatem CEIVD!

Ultraszybki system PCR|ONE, opracowywany przez Curiosity Diagnostics, spółkę zależną należącą w całości do Scope Fluidics S.A., uzyskał europejski certyfikat CE IVD w zakresie diagnostyki gronkowca złocistego opornego na metycylinę. System PCR|ONE jest w stanie wykryć na poziomie molekularnym groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie zaledwie 15 minut. Scope Fluidics...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczęła walidację systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – rozpoczęła program testów walidacyjnych systemu w laboratorium jednego z wybranych ośrodków. Walidacja w zewnętrznym laboratorium na próbkach klinicznych będzie stanowić ocenę skuteczności systemu BacterOMIC w ramach badań przedrejestracyjnych. Realizacja testów ma przebiegać w co najmniej dwóch ośrodkach,...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończyła badania kliniczne błyskawicznego testu genetycznego PCR|ONE

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła proces badań klinicznych na panel gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA/MSSA). To bardzo istotny krok na drodze do wprowadzenia systemu PCR|ONE panel MRSA/MSSA do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Szacuje się,...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczęła certyfikacyjne testy kliniczne dla panelu MRSA

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z optymalizacją analizatora systemu PCR|ONE i rozpoczęła kliniczne testy certyfikacyjne na panel gronkowca złocistego (MRSA/SA) w zewnętrznym laboratorium szpitalnym. Zamiarem firmy jest jak najszybsze zakończenie testów i zgłoszenie panelu...
Scope Fluidics

Scope Fluidics miał 2,79 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w IV kw.

Scope Fluidics odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Scope Fluidics przedstawia swoje wyniki finansowe "Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności. Od stycznia 2019 r. zasadnicza...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończyła testy przedrejestracyjne panelu SARS Cov-2

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o udanych wynikach serii badań przedklinicznych dla panelu wirusowego SARS-Cov-2. Po przeprowadzonej optymalizacji protokołu testu system uzyskał wysokie wartości najistotniejszych klinicznie parametrów – 86 proc. czułości i 100 proc. swoistości. Scope Fluidics...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął weryfikację systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o realizacji szóstego etapu prac w projekcie BacterOMIC, w ramach którego rozpoczęto proces potwierdzenia działania poszczególnych elementów systemu zgodnie z ustalonymi protokołami oraz ustaloną specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów przedrejestracyjnych systemu BacterOMIC w laboratoriach klinicznych. Scope Fluidics...

Scope Fluidics z kolejnym europejskim patentem chroniącym technologię BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkową decyzję o przyznaniu patentu na innowacyjne rozwiązanie w systemie BacterOMIC tj. geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. To już drugi, europejski patent przyznany w tym roku dla...

Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla BacterOMIC

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office - EPO) o o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego "Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip",...

Scope Fluidics sprzedaje udziały w Curiosity Diagnostics. Interaktywny czat inwestorski z zarządem spółki

W piątek odbyła się rozmowa z członkami zarządu spółki Scope Fluidics: Piotrem Garsteckim oraz Szymonem Rutą. Format programu - czat inwestorski, pozwalał widzom zadawać pytania na żywo, bezpośrednio do gości programu. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny Comparic24.TV - Marcin Wenus. W piątek, na antenie Comparic24.tv został przeprowadzony czat inwestorski z...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma 13 umów NDA dot. sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics

Scope Fluidics ma obecnie podpisanych 13 umów o poufności (non disclosure agreement - NDA) z potencjalnymi nabywcami udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE, podał Scope Fluidics. Sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics jest najważniejszym celem Scope Fluidics "Kontynuowane są rozmowy z potencjalnymi nabywcami, z którymi spółka jest w...
Scope Fluidics

Scope Fluidics przedstawia status procesu M&A oraz prac nad realizowanymi projektami

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – poinformowała o realizacji zadań w ramach rozwoju projektów: PCR|ONE i BacterOMIC. Przedstawiciele Scope Fluidics w okresie dwóch ostatnich miesięcy kontynuowali rozmowy z dotychczasowymi i nowymi potencjalnymi nabywcami systemu. Spółka prowadziła także intensywne działania...
Scope Fluidics

NCBR udzieli 7,49 mln zł dofinansowania na projekt spółki Scope Fluidics

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics - ma otrzymać dofinansowanie projektu: "Opracowanie systemu PCR|COV - urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy" przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka. Scope Fluidics z dofinansowaniem na kolejny projekt "Projekt realizowany...
Scope Fluidics

Scope Fluidics pozyskał 20,5 mln zł, głównie na PCR|ONE, z emisji akcji serii H

Wybrani inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji serii H Scope Fluidics po cenie 160 zł, tym samym wnosząc 20,5 mln zł, podała spółka. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program early access (EA) systemu PCR|ONE. Scope Fluidics pozyskuje kapitał z akcji "Zakończona emisja stanowi ważny krok...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: spółka grupy podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski

Curiosity Diagnostics – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – podpisała list intencyjny w sprawie dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie Polski. Potencjalnym dystrybutorem systemu PCR|ONE na terenie Polski będzie firma Cormay S.A., która posiada szerokie doświadczenie oraz sieć dystrybucji i wsparcia dla klientów w zakresie produktów...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął ABB dot. plasowania do 127 915 akcji serii H

Scope Fluidics, w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na pozbawienie przez zarząd wszystkich obecnych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości względem akcji serii H, zawarł umowę o plasowanie akcji serii H z mBankiem, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka....
Scope Fluidics

Scope Fluidics wyemituje do 127 915 akcji serii H bez pp w ramach ABB

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Scope Fluidics planuje...
Scope Fluidics

Scope Fluidics prezentuje trzecią serię testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała wyniki trzeciej serii testów systemu BacterOMIC, poszerzając tym samym liczbę sprawdzonych antybiotyków na panelu testowym Uniwersalnym. Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji....
Scope Fluidics

Scope Fluidics będzie rozwijał nowy projekt na potrzeby przemysłu FMCG

Zarząd Scope Fluidics dokonał wyboru nowego projektu, zakładającego opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG, podała spółka. Scope Fluidics rozpoczął przygotowania planu działań operacyjnych w tym projekcie. Scope Fluidics planuje rozwijać nowy projekt Projekt będzie trzecim projektem realizowanym przez Scope Fluidics....
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął testy panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics - rozpoczęło program badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, podało Scope Fluidics. Program badań uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej właściwej dla miejsca przeprowadzenia badania. Scope Fluidics rozpoczęło program badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 Celem badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE...
Scope Fluidics

EBI pożyczy do 10 mln EUR spółce Scope Fluidics na opracowanie sprzętu diagnostycznego w zakresie chorób zakaźnych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się pożyczyć do 10 mln euro Scope Fluidics - polskiej spółce zajmującej się technologią medyczną, opracowującej innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki medycznej. Scope Fluidics wykorzystuje technologie mikroprzepływowe, polegające na manipulacji mikroobjętościami płynów w jednorazowym kartridżu diagnostycznym i koncentruje się na szybkiej charakterystyce antybiotykooporności bakterii...