XTB
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma kolejny list intencyjny ws. zbycia Curiosity Diagnostics

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podpisał z inwestorem list intencyjny (LoI) dotyczący potencjalnego nabycia przez inwestora 100% udziałów Curiosity Diagnostics - spółki w pełni kontrolowanej przez Scope Fluidics, która realizuje projekt PCR|ONE, podała spółka. "Zgodnie z LoI, emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji. W związku z powyższym inwestor zamierza rozpocząć proces due diligence. LoI ma charakter niewiążący i nie przesądza o strukturze transakcji. Zawarcie LoI nie oznacza dla żadnej ze stron powstania stosunku wyłączności - każda ze stron może niezależnie prowadzić rozmowy w zakresie, którego dotyczy LoI także z innymi podmiotami" - czytamy w komunikacie. Niniejszy list intencyjny został zawarty z innym podmiotem niż podmiot, z którym spółka podpisała list 29 sierpnia br. Negocjacje...

Scope Fluidics: BacterOMIC uzyskał europejski certyfikat dopuszczenia CE IVD

System BacterOMIC, opracowany w Grupie Scope Fluidics, otrzymał europejski certyfikat CE IVD, dający prawną możliwość dopuszczenia systemu do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Nowoczesne urządzenie diagnostyczne, opracowane przez zespół polskich  mikrobiologów i inżynierów  przeszło testy kliniczne pierwszego panelu diagnostycznego. Scope Fluidics: System BacterOMIC otrzymał europejski certyfikat CE IVD Badania potwierdziły funkcjonalność systemu BacterOMIC w diagnostyce lekowrażliwości bakterii wywołujących szereg zakażeń, m.in. układu oddechowego, krwi, dróg moczowych czy skóry. Jak podkreślają lekarze oraz eksperci WHO, zagadnienie oporności na działanie antybiotyków stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Podczas specjalistycznych testów, prowadzonych w niezależnych ośrodkach klinicznych, system uzyskał ponad 90% zgodność oceny lekowrażliwości dla 20 antybiotyków - w postaci klasyfikacji kategorii oporności: oporny/wrażliwy. W czasie dalszych prac, zarząd planuje rozbudowę systemu o kolejną pulę antybiotyków,...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: system BacterOMIC na progu dopuszczenia do rynku diagnostyki medycznej

Bacteromic Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Scope Fluidics S.A., zakończyła program testów walidacyjnych w ramach pierwszych właściwych badań przed rejestracyjnych systemu BacterOMIC. Uzyskane wyniki są podstawą do uzyskania certyfikacji CE-IVD, która daje prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na rynku Unii Europejskiej. Scope Fluidics: Zakończenie badań to decydujący krok na drodze do dopuszczenia systemu BacterOMIC do obrotu Zgodnie z przedstawionymi planami dalszego rozwoju BacterOMIC umożliwi testowanie systemu w ośrodkach diagnostycznych w ramach programu Early Access. W porównaniu z metodą referencyjną, system BacterOMIC uzyskał powyżej 90% zgodności oceny lekowrażliwości(w postaci klasyfikacji kategorii oporności: oporny/wrażliwy)dla 20 antybiotyków. Antybiotykooporność to jedno z najpoważniejszych, globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Problem pojawiania i rozprzestrzeniania się lekoopornych patogenów związany jest przede wszystkim  z nadużywaniem i...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: Bacteromic zakończył walidację badań przedrejestracyjnych

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Bacteromic - spółka zależna Scope Fluidics realizująca projekt BacterOMIC - zakończył walidację w ramach pierwszych właściwych badań przedrejestracyjnych, podał Scope Fluidics. W ramach testów przeanalizowano łącznie ponad 900 szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. System BacterOMIC skutecznie wykrył i sklasyfikował wzrost drobnoustrojów we wszystkich testowanych grupach bakterii. Wyniki wykazały także bardzo wysoki poziom powtarzalności. "W porównaniu z metodą referencyjną, system BacterOMIC uzyskał powyżej 90% zgodności oceny lekowrażliwości (w postaci klasyfikacji kategorii oporności: oporny/wrażliwy) dla 20 antybiotyków. Uzyskane wyniki dają podstawę do złożenia wniosku do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w ramach zgłoszenia systemu BacterOMIC jako wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Wniosek zostanie złożony niezwłocznie po opracowaniu potrzebnej dokumentacji. Jednocześnie Bacteromic...
Scope Fluidics

Scope Fluidics chce sprzedać udziały w Curiosity Diagnostics i Bacteromic

Warszawa, 27.09.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podjęło uchwałę w sprawie dalszych działań w ramach projektu PCR|ONE oraz projektu BacterOMIC, podała spółka. Najważniejszym celem operacyjnym w odniesieniu do systemu PCR|ONE jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółce celowej rozwijającej system PCR|ONE, natomiast głównym celem w projekcie BacterOMIC jest komercjalizacja systemu w drodze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Bacteromic. "Najważniejszym celem operacyjnym grupy Scope Fluidics w odniesieniu do systemu PCR|ONE jest sprzedaż udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółce celowej rozwijającej system PCR|ONE. W ramach realizacji tego celu zarząd spółki przyjął plan działań obliczonych na kontynuację budowania wartości systemu PCR|ONE. Działania objęte planem zostaną podjęte lub będą prowadzone w rocznym horyzoncie czasowym" - czytamy w komunikacie. Aktualnie spółka prowadzi rozmowy z wybranymi globalnymi podmiotami...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma list intencyjny ws. zbycia spółki zal. Curiosity Diagnostics

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Scope Fluidics podpisał z globalnym podmiotem list intencyjny (Letter of Intent, LoI) dotyczący potencjalnego nabycia przez inwestora 100% udziałów Curiosity Diagnostics - spółki w pełni kontrolowanej przez emitenta, która realizuje projekt PCR|ONE, podała spółka. "Zgodnie z LoI emitent i inwestor postanowili prowadzić negocjacje w celu ustalenia warunków potencjalnej transakcji. W związku z powyższym inwestor zamierza rozpocząć proces due diligence. Zawarcie LoI nie oznacza dla żadnej ze stron powstania stosunku wyłączności - każda ze stron może niezależnie prowadzić rozmowy w zakresie, którego dotyczy LoI także z innymi podmiotami" - czytamy w komunikacie. Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma pilotażową umowę wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC

Bacteromic - spółka zależna Scope Fluidics - podpisała pilotażową umowę wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC z Technicolor Polska, podała grupa. "Przedmiotem umowy jest rozwój u dostawcy małoskalowej linii produkcyjnej dedykowanej do wytwarzania kartridży dla systemu BacterOMIC oraz działania R&D. Realizacja umowy powinna przyczynić się między innymi do optymalizacji kosztu wytworzenia kartridży" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na rok. Podczas jej obowiązywania, strony zamierzają negocjować warunki potencjalnej współpracy w zakresie wielkoskalowej produkcji kartridży, podano także. Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj...

Scope Fluidics: FDA nie rozpatrzy wniosku ws. PCR|ONE SARS-CoV-2 w trybie EUA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) poinformowała Curiosity Diagnostics - spółkę należącą do Scope Fluidics, iż nie będzie merytorycznie rozpatrywała wniosku o dopuszczenie systemu PCR|ONE panel SARS-CoV-2 w ramach przyspieszonej procedury Emergency Use Authorization (EUA), podał Scope Fluidics. "Swoją decyzję FDA uzasadniła koniecznością priorytetyzacji zgłoszeń ze względu na przewidywany poziom wolumenów testów - tj. dostępności produktu diagnostycznego, a tym samym poziom wpływu na zaspokojenie zapotrzebowania w ochronie zdrowia na terenie Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie. Według zarządu Scope Fluidics, decyzja FDA nie wpływa na proces sprzedaży Curiosity Diagnostic, a przygotowanie kompletnego wniosku w ramach procedury EUA jest dobrym przygotowaniem do ewentualnego ubiegania się o autoryzację w ramach standardowej procedury 510(k) w przyszłości, podano także. FDA EUA to przyspieszona procedura dopuszczenia produktu do obrotu...
Mikroskop

Scope Fluidics może wprowadzić system PCR|ONE panel SARS-CoV-2 do obrotu w UE

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics nadała systemowi PCR|ONE panel SARS-CoV-2 oznaczenie CE-IVD (certyfikacja CE-IVD) oraz nabyła prawo do wprowadzenia systemu do obrotu na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Równolegle spółka kontynuuje przygotowania do Early Access Program. Certyfikacja CE-IVD dla drugiego panelu systemu PCR|ONE stanowi istotny element procesu poszukiwania nabywcy Curiosity Diagnostics, podkreślono. "Certyfikacja CE-IVD systemu PCR|ONE panel SARS-CoV-2 daje prawną możliwość dla Curiosity Diagnostics sprzedawania tego produktu dystrybutorom lub użytkownikom końcowym" - czytamy w komunikacie. W opinii zarządu spółki, wzmacnia to pozycję Curiosity Diagnostics jako uczestnika rynku urządzeń diagnostyki medycznej, potencjalnego konkurenta lub partnera dla innych producentów w segmencie automatycznych systemów PCR, działających w formacie Point-Of-Care. "Certyfikacja drugiego panelu PCR|ONE stanowi zwieńczenie dziewięciu lat pracy, ale i otwarcie  nowego etapu w...
Gorące spółki dnia

Bloober Team [BLO], Scope Fluidics [SCP] – Gorące spółki dnia

Badania zakończyły się pełnym sukcesem, spółka w komunikacie stwierdziła, że nowe test posiada 100% czułości oraz 100% swoistości i jest znacznie lepszy od obecnie stosowanych testów. Teraz spółka złoży podania o dopuszczenie testu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Na wykresie cena dotarła wczoraj pod linię trendu, na której zatrzymywały się wcześniejsze odbicia. Jeżeli udałoby się ją przebić, kurs będzie miał otwartą drogę do okolic 180 zł, a więc wcześniejszego szczytu.
Scope Fluidics

Scope Fluidics ogłosiło zakończenie badań klinicznych nad panelem SARS Cov-2

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej, zakończyła proces badań klinicznych na panel SARS‑CoV‑2. Testy zostały przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, w którym spółka zrealizowała program badań przedrejestracyjnych panelu SARS-CoV-2 z włączeniem metody referencyjnej Point-of-Care. Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne - Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zakończyliśmy badania kliniczne SARS-Cov-2. Ich zakończenie jest kluczowym elementem na drodze do uzyskania certyfikacji CE-IVD, która to z kolei jest ważnym elementem procesu komercjalizacji projektu.– komentuje Piotr Garstecki,  prezes zarządu ijeden z założycieli  Scope Fluidics. System PCR|ONE panel SARS-Cov-2 to ultraszybki system diagnostyczny, który ma wykrywać zakażenie koronawirusem. Spółka właśnie zakończyła kliniczne testy certyfikacyjne tego systemu. Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony został raport końcowy z badania...
Scope Fluidics

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne PCR|ONE panel SARS-CoV-2

Scope Fluidics zakończył certyfikacyjne testy kliniczne PCR|ONE panel SARS-CoV-2, podała spółka. Badania kliniczne zakończyły się w zadeklarowanym terminie. Kontynuowane są prace nad optymalizacją systemu PCR|ONE pod kątem wymogów produkcji masowej. "Zgodnie z protokołem badania, wyniki systemu PCR|ONE zostały porównane z wynikami metody referencyjnej (point-of-care RT-PCR) stanowiącej obecnie standard diagnostyczny. Na podstawie uzyskanych danych sporządzony został raport końcowy z badania. W badaniach klinicznych systemu PCR|ONE panel SARS-CoV-2, w pełnej puli badanych próbek, uzyskano dla wykrycia patogenu SARS-CoV-2 91,2% czułości oraz 100% swoistości. Jednocześnie dla próbek charakteryzujących się w badaniu referencyjnym parametrem Ct poniżej wartości 30, czyli próbek pochodzących od osób, zgodnie z literaturą, zakaźnych, system PCR|ONE panel SARS-CoV-2 uzyskał 100% czułości oraz 100% swoistości" - czytamy w komunikacie. W związku z...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął walidację systemu BacterOMIC w 3. zewn. laboratorium

Scope Fluidics rozpoczął walidację systemu BacterOMIC w trzecim zewnętrznym laboratorium na próbkach klinicznych, podała spółka. "Rozpoczęcie programu walidacji w trzecim zewnętrznym laboratorium jest zgodne z deklaracją spółki, zgodnie z którą w ramach tego programu testy będą odbywać się w co najmniej dwóch laboratoriach zewnętrznych. Biorąc pod uwagę aktualny wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie podmiotów uczestniczących w badaniu oraz brak możliwości przewidzenia, jak długo taka sytuacja się utrzyma, spółka przewiduje zakończenie właściwych badań przedrejestracyjnych w trzecim kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie. Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest...

Scope Fluids planuje przejście na rynek główny GPW bez podwyższenia kapitału

Scope Fluidics wystąpi do walnego zgromadzenia spółki ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) bez podwyższenia kapitału zakładowego, podała spółka. "Intencją zarządu jest przygotowanie stosownego prospektu oraz złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o jego zatwierdzenie na początku drugiej połowy 2021 r." - czytamy w komunikacie. Decyzję dotyczącą przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW spółka podjęła we wrześniu 2020 roku. Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje lotos cena | neuca kurs | cfd broker | bitcoin aktualnosci | kurs.dolara | echo investment...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma zgodę RN na zawarcie umowy warrantowej z EBI

Rada nadzorcza Scope Fluidics wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), która jest uzupełnieniem umowy finansowania z września 2020 r., podała spółka. Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania finansowania dłużnego do wysokości 10 mln euro, podała spółka. Scope Fluidics może zawrzeć umowę warrantową z EBI "Planowane zawarcie umowy warrantowej to konsekwencja zawartej w ubiegłym roku umowy finansowania. Jej zawarcie nie jest jednoznaczne z zaciągnięciem pierwszej transzy finansowania. Celem umowy jest zabezpieczenie finansowania naszych projektów" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Szymon Ruta, cytowany w komunikacie. Jak podkreślił, dywersyfikacja źródeł finansowania działalności to element modelu biznesowego Grupy Scope Fluidics. W najbliższych tygodniach odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, które będzie decydować o emisji warrantów niezbędnej do wykonania umowy przez spółkę. Umowa...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje