XTB
Siedziba banku santander

Santander BP z zyskiem netto 495,4 mln zł w III kw. – wykres na strefie oporowej

Santander Bank Polska w opublikowanym raporcie finansowym wykazuje, że zysk netto w III kwartale 2018 roku wyniósł 495,4 mln zł, natomiast po trzech kwartałach 2018 roku zysk spółki wynosi 1.569,1 mln zł - niższy o prawie 6 procent w okresie analogicznym zeszłego roku. Po trzech kwartałach 2018 roku dochody ogółem banku wyniosły 6.202,3 mln zł, czyli wyższe 7,8 proc. rdr, a koszty wyniosły 2.803,6 mln zł, rosnąc 12 proc. rdr. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.422,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.422 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 6 proc. rdr i 2 proc. kdk. Bank podał również, że wzrost kosztów pracowniczych i działania o 10,5 proc. rdr nastąpił w związku z realizacją projektu...
Odział Santander Bank

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

Santander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Raport z I kw. 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 636,31 mln zł wobec 1 608,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 538,24 mln zł wobec 520,06 mln zł rok wcześniej. "W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła dobre wyniki z działalności podstawowej pomimo obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich w oparciu o orzeczenie TSUE w sprawie takich kredytów (C 383/18). - Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 1,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po...
Odział Santander Bank

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

Centralny Bank Irlandii (Central Bank of Ireland) wydał decyzję o zatwierdzeniu sporządzonego przez Santander Bank Polska prospektu podstawowego dotyczącego programu emisji euroobligacji średnioterminowych o wartości do 5 mld euro (programu EMTN), podał bank. Santander BP: Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt  ws. programu obligacji Santander podał jednocześnie, że 13 maja br. Fitch Ratings przyznał rating dla programu EMTN - program ten otrzymał rating dla długu długoterminowego niezabezpieczonego BBB+, a dla długu krótkoterminowy rating F2, podano w komunikacie. We wrześniu 2018 r. Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK)...
Odział Santander Bank

DM BOŚ obniża rekomendację dla Santander BP

Zgodnie z raportem datowanym na 23 października, DM Bank Ochrony Środowiska obniżył cenę docelową dla spółki Santander BP do 369,1 zł z 450,4 zł, jednocześnie obniżając rekomendację do poziomu „trzymaj” z „kupuj”. Analitycy zauważają, iż bieżący kurs akcji banku dyskontuje zbyt szybki wzrost EPS. - Mimo ostatniego etapu cyklu gospodarczego nie dostrzegamy więcej przestrzeni dla progresji marż wynikającej z wyższych stóp procentowych w najbliższym/średnim okresie, co wysuwa na pierwszy plan wzrost organiczny jako sposób na dalszą poprawę rentowności, aczkolwiek ma to swoje ograniczenia na dojrzałym rynku – napisano w raporcie DM BOŚ wskazuje potencjalne fuzje i przejęcia jako alternatywę dla spółki, jednak koszta tych procesów mogłyby znacznie obciążyć wyniki finansowe w najbliższych kwartałach. Analitycy jako główne ryzyko wskazują ustawę o pomocy...

Santander z potencjałem dalszych spadków? Analiza spółki [wideo]

Podczas dzisiejszego przeglądu na kanale Comapric24.tv, Adam Rak podjął się analizy spółki Santander SA. Podczas analizy wskazane zostały najważniejsze strefy dla spółki, dlatego zapraszamy do krótkiego przeglądu analizy technicznej oraz kilku słów na temat analizy obecnej sytuacji spółki pod względem fundamentalnym. Dziś, czyli podczas wtorkowej serii "Tymczasem an GPW" podjęty został temat spółki Santander SA, która niedawno opublikowała swoje wyniki finansowe. Spółka z technicznego punktu widzenia znajduje się w bardzo istotnym miejscu. Bliskie okolice wsparcia cenowego 16,7 zł - oraz z wyraźną tendencją spadkową. W tym momencie ryzyko wybicia wsparcia zdaje się o wiele większe, niż szansa dalszej kontynuacji wzrostów. Kolejnymi poziomami wsparcia jest dopiero strefa z grudnia ubiegłego roku - czyli poziom 15 zł za akcję. Zapraszamy do zapoznania się z...
Odział Santander Bank

eFaktoring, eWindykacja i eUmowy – ułatwienia dla przedsiębiorców w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do windykacji zaległych należności i zawierania umów online. Santander Bank Polska po raz kolejny wspiera przedsiębiorców W Santander Bank Polska wprowadzamy rozwiązania, aby pomóc klientom w prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesu. Tym razem w bankowości internetowej Mini Firma udostępniliśmy zestaw nowych możliwości, które będą wspierać i ułatwiać codzienne zarządzanie biznesem - to profesjonalne wsparcie ekspertów usług prawnych i windykacyjnych. Dzięki rozwiązaniom eUmowy, eFaktoring i eWindykacja, nasi klienci mogą szybko i sprawnie załatwić dużą część formalności. Wspieramy w codziennym prowadzeniu biznesów, aby nasi klienci -...
Odział Santander Bank

Santander Bank z obniżoną rekomendacją i wyceną na poziomie 255,80 zł

Haitong Bank utrzymuje rekomendację NEUTRALNIE dla Santander Bank Polska, pomimo zaangażowania banku w kredyty frankowe, oraz obniża cenę docelową akcji o 32 proc. do 255,8 PLN (z

Wakacje kredytowe w czasie koronawirusa. Rzecznik Finansowy ma zastrzeżenia do dwóch banków

Rzecznik Finansowy wystąpił do prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez BNP Paribas Bank i Santander Bank przy podpisywaniu aneksów o tzw. „wakacje kredytowe". Wnioskuje też o wydanie decyzji tymczasowej, która zabezpieczy interesy klientów korzystających z tej możliwości. Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu BNP Paribas pod pozorem przekazania kredytobiorcy informacji „ustawowych" informuje o wysokości kapitału pozostałego do spłaty i kapitału odroczonego Taka forma zdaniem Rzecznika Finansowego może budować pole do przyszłych naruszeń interesów konsumentów  Oprócz krytycznej oceny działalności banków pod kątem prawnym, Rzecznik Finansowy zwraca też uwagę na nadużycie przez banki szczególnego zaufania publicznego Koronawirus i wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy ma pewne zastrzeżenia Wnioski Rzecznika Finansowego dotyczą umieszczenia w aneksach regulujących...
Logo santander

Santander BP: II półrocze ma szansę być lepsze dla akcji kredytowej banku

Santander Bank Polska ocenia, że II połowa bieżącego roku może być lepsza dla akcji kredytowej banku niż pierwsze półrocze, pod warunkiem utrzymania sie odbicia w gospodarce i przy jednoczesnym zakończeniu wsparcia z tarczy finansowej PFR, poinformowali członkowie zarządu. Santander Bank Polska ocenia, że II połowa bieżącego roku może być lepsza dla akcji kredytowej banku niż pierwsze półrocze "U nas zauważamy mniejszy popyt na finansowanie. I to jest powodem tych poziomów , które mamy. Pozyskaliśmy wielu klientów, mamy nowe rozwiązania. To jest wynik zmniejszenia popytu, a nie zaostrzenia warunków dostępności finansowania" - powiedział prezes Michał Gajewski podczas telekonferencji. "Widzimy odbicie. Drugi kwartał był niejednorodny, maj-czerwiec to była zupełnie 'inna historia' niż kwiecień. Jeśli to odbicie będzie kontynuowane, to możemy zobaczyć wzrost kredytów. Pieniądze,...
Odział Santander Bank

Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego

Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank. Santander BP zawiesił projekt banku hipotecznego "Zarząd Santander Bank Polska S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2018 z dnia 7 marca 2018 r. oraz nr 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r., informuje, iż w dniu 6 maja 2020 r. podjął uchwałę o zawieszeniu projektu utworzenia banku hipotecznego w strukturach Grupy Banku oraz o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego" - czytamy w komunikacie. W marcu 2018 r. bank (wówczas jako Bank Zachodni WBK) poinformował, że jego...
Odział Santander Bank

Santander – cięcie stóp obniży wynik o 380-450 mln zł – zapiski giełdowego spekulanta

Santander Bank Polska – notowania sektora bankowego znalazły się pod podwójną presją. Po pierwsze, silna przecena w okresie wybuchu paniki związanego z koronawirusem, silnie przeceniła akcje banków. W połowie marca pojawiło się odbicie no

Santander Bank Polska traci 3,4% po wynikach. Strona przychodowa jednak zgodna z prognozami

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) raportował wyniki za II kw. br., podając, że zysk netto spółki w drugim kwartale 2019 roku spadł do 607,2 mln zł z 651,3 mln zł rok wcześniej. Zysk należny udziałowcom Santander Bank Polska po I połowie 2019 roku wynosił 957,9 mln zł, był więc 12,3 proc. niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik ROE wynosi 10,3 proc. Akcje Santander Bank Polska w dół po wynikach „Strona przychodowa banku oraz koszty były w II kwartale zbliżone do oczekiwań rynkowych, największe odchylenie w stosunku do konsensusu dotyczyło zawiązanych odpisów” – komentował w rozmowie z Comparic24.tv Radosław Chodkowski: Santander Bank Polska deklaruje, że chce osiągnąć w tym roku zysk netto wyższy niż w ub.r. i "walczy" o poprawę tego wyniku, poinformował...
Odział Santander Bank

Santander Bank Polska – ponad 767 mln zł zysku netto w IV kwartale

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Przed chwilą spółka opublikowała wyniki uzyskane w IV kwartale roku, poniżej szczegóły z raportu. Spółka wypracowała w IV kwartale ubiegłego roku 767,11 mln zł zysku netto wobec 548,99 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1534,15 mln zł wobec 1379,45 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 497,28 mln zł wobec 515,39 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 205,85 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 152,67 mld zł na koniec IV kw. 2017. W I-IV kw. 2018 r. bank miał 2365,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej...
Odział Santander Bank

Santander Bank Polska ułatwia bankowość osobom niepełnosprawnym

W Polsce jest około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, które mogą się zmagać z brakiem dostępności. Santander Bank Polska od wielu lat podejmuje działania, by finanse były dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to okazja, by na te potrzeby zwrócić szczególną uwagę. Santander: udogodniona bankowość dla niepełnosprawnych 5 maja Rada Europy obchodzi „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej”, jednocześnie celebrujemy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mierzą się z wieloma utrudnieniami, a przecież każda firma może wiele zrobić we własnym zakresie, by ułatwić im codzienne funkcjonowanie. W Santander Bank Polska zrozumienie i empatia towarzyszą również w identyfikowaniu i wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na różnorodne...

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 6,9% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 6,9% r/r do 153 236 mln zł na koniec I kw. 2020 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 5,2% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank. Podsumowanie akcji kredytowych Na dzień 31 marca 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 153 236,5 mln zł i w porównaniu z końcem 2019 r. wzrosły o 3,1%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie w wysokości 151 188,9 mln zł, należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w łącznej wysokości 1 101,2 mln zł oraz należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 946,4 mln zł, podano. "Należności od klientów indywidualnych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację