XTB
Strona główna GPW Santander Bank Polska

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym. Powstał w 2001 roku, a jego główna siedziba znajduje się w Warszawie. Santander Bank Polska giełda świadczy pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedna z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Dodatkowo bank prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarzadzania aktywami i funduszami, działalności maklerskiej oraz handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego. Akcje Santander Bank Polska zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2001 roku.

Notowania Santander Bank Polska

Santander z próbą zakończenia dwutygodniowej korekty

Notowania sektora bankowego neutralnie zareagowały na wczorajsze doniesienia z amerykańskiego banku centralnego. Są to jednak korzystne dla sektora informacje, które powinny wpływać na dalsze podnoszenie stóp procentowych w Polsce. Na wykresie Santandera widać próbę zwrotu na północ po krótkiej korekcie. Jeżeli popyt podchwyci temat, wydaje się możliwe szybkie podejście pod czytelny opór przy 391 zł.

BM mBanku obniża rekomendacje BNP Paribas i Santander. PKO BP i Pekao SA pozostają w formie

W swoim najnowszym raporcie BM mBanku obniżyło rekomendację dla dwóch podmiotów z sektora bankowego, a chodzi o BNP Paribas i Santander. Jednocześnie podniesione zostały ich ceny docelowe, w tym również dla dwóch największych polskich banków, tak więc PKO BP i Pekao SA. Jak wskazują analitycy, cykl podwyżek stóp procentowych jeszcze się nie skończył, co powinno wspierać notowania bankowców. BNP Paribas z obniżoną rekomendacją i ceną docelową 105,00 zł od BM mBanku. Obniżenie rekomendacji zanotował również Santander. PKO BP i Pekao SA utrzymały rekomendację „Kupuj”. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl BNP Paribas i Santander z obniżoną rekomendacją W swoim najnowszym raporcie (z dnia 13 stycznia) Biuro Maklerskiego mBanku obniżyło rekomendację dla BNP Paribas (zmieniając zalecenie z „Kupuj”...

Santander Consumer Bank rozważa odwołanie od decyzji UOKiK o 44,2 mln zł kary

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Santander Consumer Bank jest w trakcie szczegółowej analizy decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kwestii 44,2 mln zł kary w związku z zakwestionowanymi praktykami dotyczącymi udzielania kredytów konsumenckich i na jej podstawie będzie podejmował dalsze działania biorąc pod uwagę odwołanie się od decyzji, jako jeden z możliwych scenariuszy, podał bank. "W swojej decyzji prezes UOKiK stwierdza naruszenie przez bank zbiorowych interesów konsumentów poprzez działania wprowadzające w błąd klientów. Podstawą do decyzji były praktyki opisane poniżej: a) Przesyłanie konsumentom indywidualnych, pisemnych propozycji zawarcia umowy kredytu konsumenckiego na określonych warunkach, a następnie odmowa udzielenia kredytu na zaproponowanych warunkach z przyczyn obiektywnych, tj. z uwagi na brak zdolności kredytowej lub udzieleniu go na warunkach innych niż przedstawione...

Santander Consumer Bank z karą 44 mln zł nałożoną przez UOKiK

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał, że Santander Consumer Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów. Szczególne wątpliwości wzbudziły dwie praktyki, a instytucja ma zapłacić 44 miliony złotych kary. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 44 mln zł kary na Santander Consumer Bank. Prezes Urzędu zakwestionował praktyki związane z udzielaniem kredytów konsumenckich: wliczanie kosztów związanych z ubezpieczeniem do całkowitej kwoty kredytu oraz przysyłanie klientom propozycji zawarcia umowy, z których wielu nie otrzymało w ogóle kredytu lub miał on inne warunki. Wliczanie składki z tytułu dodatkowej usługi ubezpieczenia do całkowitej kwoty kredytu. Konsument, który bierze w Santander Consumer Banku kredyt konsumencki wraz z ubezpieczeniem, może skredytować jego koszt. Bank jednak bezprawnie wlicza koszt składek ubezpieczeniowych do całkowitej kwoty kredytu. Zgodnie z art. 5 pkt...
Odział Santander Bank

UOKiK nałożył na Santander CB 44,2 mln zł kary za praktyki dot. kredytów konsumenckich

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 44,2 mln zł kary na Santander Consumer Bank (Santander CB) w związku z zakwestionowanymi praktykami dotyczącymi udzielania kredytów konsumenckich: wliczaniem kosztów związanych z ubezpieczeniem do całkowitej kwoty kredytu oraz przysyłaniem klientom propozycji zawarcia umowy, z których wielu nie otrzymało w ogóle kredytu lub miał on inne warunki, podał Urząd. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał, że Santander Consumer Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia organizacji konsumenckiej. Wątpliwości wzbudziły dwie praktyki: wliczanie składki z tytułu dodatkowej usługi ubezpieczenia do całkowitej kwoty kredytu. Konsument, który bierze w Santander Consumer Banku kredyt konsumencki wraz z ubezpieczeniem, może skredytować jego koszt. Bank jednak...

Santander Bank zaczyna korektę po wyrównaniu zeszłorocznego maksimum

Notowania sektora bankowego wyraźnie odżyły w ostatnim czasie. Generalnie, sytuacja wygląda całkiem pozytywnie od początku nowego roku na co wpływ oczywiście miała seria podwyżek stóp procentowych. Wydaje się jednak, że ten argument może być już w cenach, gdyż o kolejne podwyżki będzie coraz trudniej. Notowania Santandera wyrównały maksimum z ubiegłego roku. W krótkim terminie wydaje się więc, że korekcyjne spadki są nie do uniknięcia.

Santander BP: Wpływ podwyżek stóp proc. na wynik odstetkowy grupy to 1,31-1,47 mld zł

Warszawa, 10.01.2022 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżkach stóp procentowych - dla stopy referencyjnej łącznie o 215 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy Santander Bank Polska wysokości od 1 310 mln zł do 1 470 mln zł okresie kolejnych 12 miesięcy, podał bank powołując się na wstępne wyliczenia. Wpływ na wynik z odsetek Santander Bank Polska wyniesienie od 1 200 mln do 1 350 mln zł, zaś wpływ na wynik Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, sięgnie od 110 mln do 120 mln zł w kolejnych 12 miesiącach. "W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1 310 mln do...

Santander był wczoraj najmocniejszym przedstawicielem sektora bankowego na GPW

Na wczorajszej sesji istotnie zniżkował indeks Nasdaq (-1,3%), podczas gdy indeksowi S&P 500 udało się zakończyć dzień na symbolicznym plusie. Znacznie lepsze nastroje panowały w Europie, gdzie brytyjski indeks FTSE 100 zyskał 1,6%, francuski CAC40 1,4%, a niemiecki DAX 0,8%. Santander zyskał wczoraj ponad 2 proc. i był jedną z najsilniejszych spółek Obecnie inwestorzy nie reagują nerwowo na doniesienia o dynamicznym wzroście zachorowań na koronawirusa, z którym mamy do czynienia od kiedy Omikron stał się dominującym wariantem. W USA nowy dzienny rekord zachorowań przekroczył wczoraj 1 mln przypadków, niemal dwukrotnie przewyższając dotychczasowy rekord. Dziś poznamy odczyty indeksu PMI dla usług w USA, a także strefy euro i jej największych gospodarek. W Stanach Zjednoczonych opublikowany zostanie także raport ADP i zmiana zapasów ropy,...

Grupa EBI ma umowę z Santander BP dot. nowego finansowania dla MSP

Warszawa, 21.12.2021 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) podpisała z grupą Santander Bank Polska umowę transakcji sekurytyzacyjnej, która pozwoli rozszerzyć zakres finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG), podał EBI. Za pośrednictwem grupy EBI, grupa Santander Bank Polska udostępni polskim MŚP około 2 mld zł (444 mln euro). Zgodnie z umową, Grupa EBI udziela gwarancji na pierwszą stratę (FLP) w wysokości 342 mln zł (74 mln euro) w ramach syntetycznej sekurytyzacji portfela 2,7 mld zł (591 mln euro) należności leasingowych i kredytowych pochodzących od Santander Leasing SA, członka grupy Santander Bank Polska. Ekspozycja na transzę FLP Grupy EBI jest wspierana przez EFG, a transza senior zostanie zachowana przez inicjatora, podano. "Dzięki możliwościom zapewnionym...

Santander Bank blisko 14 miesięcznej linii trendu wzrostowego

Notowania sektora bankowego wyraźnie tracą w ostatnim czasie co ma związek z pogorszeniem nastrojów na szerokim rynku. Kurs Santander spada od połowy października o około 20%. Korekta jest już zatem dość spora. Patrząc na szerszy układ, wydaje się, że kluczowym punktem będzie test linii trendu jaka trwa od października ubiegłego roku. Odbicia można więc szukać w rejonie 305-307 zł.

Santander BP podwyższył limit łącznej wartości emisji BPW do 750 mln zł

Warszawa, 13.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Santander Bank Polska zdecydował o podwyższeniu limitu łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych (BPW) do kwoty 750 000 000 zł z 500 000 000 zł, podał bank. Rozliczenie emisji nastąpi 22 grudnia 2021 r. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 750 000 000 zł. BPW zostaną wykupione 22 grudnia 2023 roku. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 500 000 zł, podano "Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW; BPW będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 0,55%; BPW zostaną emitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej...

Santander BP: Wpływ 3 podwyżek stóp na wynik odsetkowy grupy to 1,1-1,26 mld zł

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżkach stóp procentowych w październiku, listopadzie i grudniu, wynoszących łącznie dla stopy referencyjnej 165 pkt bazowych, będą miały pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1 100 mln do 1 260 mln zł, podał bank. "Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, bank wskazuje, że decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 165 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku wynoszący od 1 000 mln do 1 150 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek...

Santander odnotował wczoraj znaczny wzrost. WIG20 zyskał ponad 2 proc.

Wtorek przyniósł powrót negatywnych nastrojów na globalnych rynkach akcji, na co wpływ nadal ma niepewność związana kolejną falą pandemii oraz potencjalnymi restrykcjami. W rezultacie mieliśmy do czynienia przepływem kapitału do bezpiecznych przystani, w tym na rynek długu, który skorzystałby na scenariuszu odsunięcia w czasie zacieśniania monetarnego przez główne banki centralne. Santander zakończył wczorajszą sesję nad kreską Traciły również notowania ropy naftowej oraz amerykański dolar, a główne indeksy akcji w Europie notowały blisko 1,0% spadki. Zdecydowanie bardziej nerwowo przebiegała sesja za oceanem, gdzie szeroki indeks S&P500 stracił blisko 2,0% i pogłębił tym samym piątkowe minima. Na tle rynków bazowych pozytywnie wyróżniał się krajowy rynek, gdzie WIG zyskał 1,75%. Niemniej wzrostom na GPW przewodził WIG20 z ponad 2,0% wzrostem. Najmocniej zyskiwały walory LPP, Santander...

Santander BP zamknął sprzedaż akcji Aviva TUnŻ i Aviva TU za 223,3 mln euro

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży akcji w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych na rzecz Allianz Holding EINS GMBH, za łączną cenę 223 317 482 euro, podał bank. "Santander Bank Polska informuje, (..) że w dniu 30 listopada 2021 r. doszło do zakończenia transakcji polegającej na: 1) sprzedaży przez bank: 4 125 akcji spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki, oraz 2 968 akcji spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz Allianz Holding EINS GMBH, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 223 317 482 euro; 2) rozwiązaniu umów dotyczących współpracy banku i Aviva International Holdings Limited w ramach spółek...

Santander BP zamknął sprzedaż ok. 10% akcji Aviva PTE za 14,18 mln euro

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży ok. 10% akcji Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, za 14,18 mln euro, podał bank. "Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2021 oraz 15/2021 z dnia 26 marca 2021 r., oraz w związku z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód właściwych organów, w tym wymaganych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej, a także pozostałych warunków uzgodnionych między stronami transakcji informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. doszło do zakończenia transakcji polegającej na sprzedaży przez bank 1 370 akcji spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje