XTB
Akcje spółki Sanok RC

SANOK – mocna marka pod presją zewnętrzną

Głównymi segmentami rynkowymi Grupy Sanok są: segment motoryzacji, segment budownictwa, segment rolnictwa i przemysłu oraz segment mieszanek gumowych. Największą popularnością na krajowym rynku cieszą się mieszanki gumowe, w Europie Wschodniej pasy klinowe, z kolei na terenie Unii Europejskiej i pozostałych rynkach wyroby dla motoryzacji. Oryginał artykułu znajduje się na www.relacjerynku.pl Sanok - profil spółki Swoją działalność operacyjną Sanok prowadzi w ramach Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company, którą oprócz polskiej jednostki dominującej tworzą także zagraniczne spółki zależne, ulokowane np. w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Niemczech, w Chinach i w Meksyku. Daje to szeroką ekspozycję produktów Grupy Sanok na rozległe światowe rynki zbytu. Warto podkreślić, że tylko sprzedaż eksportowa wynosi obecnie ok. 68% ogółu przychodów Grupy, podczas gdy sprzedaż krajowa jedynie ok....

Sanok Rubber: Wzrosty cen surowców utrzymają się do połowy 2022 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Wysoka dynamika wzrostu cen surowców prawdopodobnie utrzyma się do połowy 2022 roku, poinformował prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski. "Pierwotnie liczyliśmy na to, że czwarty kwartał przyniesie stabilizację cen surowców, ale duża dynamika wzrostu cen nadal się utrzymuje i końca tych wzrostów nie widać. Obecnie spodziewamy się, że potrwa to do połowy 2022 roku, a co najmniej połowy drugiego kwartału. Na szczęście, nie mamy problemów w zakresie pozyskiwania surowców" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji. W jego ocenie, w motoryzacji nakłada się na to kryzys z dostępem do półprzewodników, co sprawia, że w tym segmencie możliwe jest, że nawet 4-6 kwartałów będą dla spółki trudne i "nieprzyjazne". "Stabilizacji w obszarze półprzewodników spodziewamy się w 2023 roku" - dodał. Jak podkreślił prezes,...

Capex Sanok Rubber wyniesie ok. 40 mln zł w 2021 roku

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Sanok Rubber podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych w 2021 roku na poziomie ok. 40 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski. "W zakresie capeksu skończymy ten rok bliżej 40 mln zł, czyli poniżej naszych wcześniejszych prognoz, bo zaczynaliśmy od 50 mln zł, czy nawet 60 mln zł, ale druga połowa roku pokazuje, że nadal musimy realizować plan inwestycyjny z dużą ostrożnością, ze względu na niepewność co do najbliższych miesięcy, szczególnie na rynku motoryzacyjnym" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. W III kwartale nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 9 mln zł, a po trzech kwartałach capex znajdował się na poziomie 24,95 mln zł. "Jesteśmy w trakcie planowania budżetu na rok 2022, więc jest za wcześnie, by mówić o konkretnym planie nakładów na przyszły...

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych ma za sobą udane trzy kwartały 2021 roku. Sam trzeci kwartał można uznać za bardzo dobry, szczególnie na tle narastającej od drugiego kwartału presji kosztowej i braku stabilności w jednym z istotnych segmentów sprzedaży (branża motoryzacyjna z brakami komponentów). Grupa Sanok Rubber przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa Sanok Rubber Company zanotowała w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku prawie 884 mln zł przychodów (+25% rdr), co pomimo presji otoczenia biznesowego pozwoliło na wypracowanie 49,2 mln zł zysku operacyjnego (+52% rdr) i zwiększenie rentowności na tym poziomie o 1 pkt proc., do 5,6%. Z kolei na poziomie EBITDA marża zbliżyła utrzymała się blisko 11%, co przełożyło się na ponad 96 mln zł wyniku EBITDA (+22%...

Nowe spółki z GPW na liście faworytów DM BOŚ: Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno

"Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega widocznym zmianom. Na listę długich pozycji dodajemy Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action oraz Grodno, natomiast usuwamy Lotos, Kęty, Neuca, Toya oraz Sanok. Lista podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku pozostaje bez zmian" - napisano w raporcie DM BOŚ.
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber obniżył planowany capex na ten rok do ponad 40 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne grupy Sanok Rubber wyniosą ponad 40 mln zł w 2021 roku, wobec wcześniej zakładanych 60 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski. "W obszarze inwestycji działamy bardzo ostrożnie, bo sytuacja na rynku wciąż jest niestabilna. Raczej widzimy już, że zaplanowany capex częściowo przesunie się na kolejny rok. Zrealizujemy najprawdopodobniej w tym roku inwestycje na poziomie 40 mln zł plus" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. W I półroczu br. grupa zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 15,9 mln zł, w porównaniu do 32,5 mln zł rok wcześniej i 56,1 mln zł w I półroczu 2019 roku. "Większość środków przeznaczymy na segmenty mieszanek i budownictwa, nieco mniej na motoryzację. Równomiernie we wszystkich segmentach rozłożony będzie natomiast capex odtworzeniowy" - dodał...

Sanok Rubber: Poziom marż z I półr. nie do utrzymania w II poł. 2021 roku

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Duża presja kosztowa sprawia, że Sanok Rubber oczekuje obniżki marż w II półroczu 2021 roku, a szczególnie IV kwartał stoi także pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o poziom sprzedaży, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Bardzo duża presja kosztowa w trzech obszarach, surowców, cen energii i płac, sprawia, że oczekujemy raczej obniżki marż w II półroczu 2021 roku, a szczególnie w IV kwartale pod znakiem zapytania stoi poziom przychodów, klienci coraz częściej kasują lub przesuwają zamówienia" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. W I półroczu 2021 roku rentowność netto w grupie Sanok Rubber wyniosła 5%, w porównaniu do 2,5% rok wcześniej i była taka sama, jak w analogicznym okresie przedpandemicznego roku 2019. Zdaniem prezesa, najgorsze, jeśli chodzi o wzrosty cen surowców...

Sanok Rubber miał 13,83 mln zł zysku netto, 18,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Sanok Rubber odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,24 mln zł wobec 3,85 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 301,09 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 181,08 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2021 r. spółka miała 30,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 604,17 mln zł w porównaniu z 440,89 mln zł rok wcześniej. "Sprzedaż grupy w I półroczu 2021 r. była zdecydowanie wyższa od zrealizowanej w I półroczu...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.

Akcjonariusze Sanok Rubber zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Akcjnariusze Sanok Rubber Company zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 26,88 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podano w uchwałach. Kwotę 0,27 mln zł przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaś kwotę 16,15 mln zł - na kapitał zapasowy. "Dzień dywidendy: 6 lipca 2021r., termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2021r." - czytamy w uchwale. Sanok Rubber odnotował 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 43,3 mln zł wobec 34,33 mln zł zysku rok wcześniej. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi...

Sanok Rubber: II kwartał może być porównywalny do okresu sprzed pandemii

Sanok Rubber zanotuje "imponujący wzrost" r/r w II kwartale, natomiast w porównaniu do kwartałów sprzed pandemii koronawirusa, z lat 2018-2019, będzie to wynik porównywalny, zapowiedział prezes Piotr Szamburski. "Pierwszy kwartał był wyjątkowo dobry, wydaje się, że drugi kwartał będzie troszkę słabszy, przede wszystkim w motoryzacji. Oczywiście, w ujęciu rok do roku będzie to imponujący wzrost, ale w porównaniu do kwartałów niecovidowych, z lat 2018-2019, zapewne będzie dość płasko" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. Jak podkreślił, duże znaczenie dla dalszej części roku będzie miał rozwój sytuacji na rynku surowców, które w ostatnich miesiącach wyraźnie drożeją, o kilka-kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. "Tendencje w obszarze surowców nie są pozytywne i jeszcze nie miały odzwierciedlenia w naszych wynikach. Druga sprawa to zmiana na rynku pracy,...

Sanok Rubber miał 16,42 mln zł zysku netto, 37,2 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Sanok Rubber Company odnotował 16,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,6 mln zł wobec 11,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 37,2 mln zł wobec 26,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 303,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 259,81 mln zł rok wcześniej. "Wyniki pierwszego kwartału oceniamy bardzo dobrze, szczególnie że wzrosty przychodów i zysków zanotowaliśmy we wszystkich głównych obszarach biznesowych, a baza porównawcza pierwszego kwartału 2020 roku nie była istotnie naznaczona pandemią. Zapoczątkowane w drugiej połowie zeszłego roku ożywienie koniunktury u naszych klientów, szczególnie z branży motoryzacyjnej, przełożyło się na...

Sanok Rubber liczy na ‘dobry’ I kwartał oraz poprawę wyników w 2021 roku

Sanok Rubber Company powinien poprawić wyniki finansowe w 2021 roku, o ile nie będzie powtórki z załamania rynku, z jakim mieliśmy do czynienia w 2020 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber prognozuje dobre wyniki finansowe w bieżącym roku "Pierwszy kwartał upływa dobrze, w segmentach budownictwa i przemysłu sytuacja jest stabilna, choć w budownictwie możliwe są różne scenariusze, są pewne obawy, że negatywne efekty pandemii będą tu odczuwane z opóźnieniem. Z kolei w motoryzacji widać większe przyspieszenie, ale nie u wszystkich klientów" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. Z perspektywy grupy lepiej wygląda sytuacja w uszczelnieniach karoseryjnych, a gorzej z systemach antywibracyjnych, podkreślił. "Jeśli nie będzie powtórki z 2020 roku, to w całym 2021 roku wyniki powinny być lepsze, choć są zagrożenia, takie jak...

Capex Sanok Rubber wzrośnie do ok. 60 mln zł w 2021 roku

Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber Company wyniosą ok. 60 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do ok. 50 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber zwiększa nakłady inwestycyjne "Patrzymy na inwestycje w tym roku dość ostrożnie, sytuacja wciąż jest niestabilna, choć jeśli obecny trend poprawy się utrzyma, będziemy selektywnie wracać do wstrzymanych w 2020 roku projektów i powrócimy do capeksu, o którym mówiliśmy. Zakładam, że nakłady w 2021 roku mogą wynieść około 60 mln zł" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji. W 2020 r. nakłady grupy wyniosły ok. 50 mln zł, choć plany były większe. Jak podkreślił prezes, inwestycje dotyczyć będą przede wszystkim odnowienia parku maszynowego wraz ze wzrostem wydajności linii produkcyjnych. "Będziemy głównie realizowali projekty raczej w obszarze poza segmentem motoryzacji" -...

Sanok Rubber miał 36,22 mln zł zysku netto, 44,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Sanok Rubber odnotował 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok Rubber przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 44,08 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej. "Zamykamy rok 2020 pozytywnymi wynikami osiągniętymi po gwałtownym i niespodziewanym załamaniu sprzedaży - szczególnie głębokim w segmencie motoryzacji, które miało miejsce w drugim kwartale - oraz stopniowej poprawie koniunktury w kolejnych miesiącach. W konsekwencji przychody ze sprzedaży grupy osiągnięte w 2020 roku były tylko o 7,2% niższe aniżeli w całym 2019 roku. Dzięki prowadzonym działaniom oszczędnościowym i optymalizacyjnym uzyskaliśmy poprawę wyniku z działalności operacyjnej. Wynik EBITDA ponownie przekroczył próg 100 mln zł" - napisał prezes Piotr Szamburski w liście do akcjonariuszy. Kluczowym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje