XTB
Strona główna GPW Sanok Rubber akcje

Sanok Rubber akcje

Sanok Rubber Company SA to polska spółka z branży przemysłu gumowego, założona w 2001 roku w Sanoku. Firma specjalizuje się w produkcji opon i wyrobów gumowych do różnych zastosowań, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, budowlany i rolniczy. Sanok Rubber Company to jedna z wiodących firm w Polsce w swojej branży, zatrudniająca ponad 1500 pracowników w sześciu zakładach produkcyjnych na terenie Polski. Spółka ma również rozwiniętą sieć dystrybucji na całym świecie, eksportując swoje produkty do ponad 60 krajów na całym świecie. Sanok Rubber Company jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.

Sanok Rubber notowania

CCC miało 33,7 mln zł zysku netto, 79,3 mln zł zysku EBIT w II kw. r.obr. 2023

Jaka przyszłość czeka CCC i Sanok Rubber? Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Konrad Książak w najnowszym nagraniu na kanale Comparic Rynki przeprowadził szczegółową analizę fundamentalną dwóch spółek z warszawskiego parkietu: CCC S.A. (GPW: CCC) oraz Sanok Rubber Company SA (GPW: SNK). Ekspert w swoim badaniu skoncentrował się między innymi na takich istotnych czynnikach jak dynamika sprzedaży, poziom zadłużenia oraz wskaźnik marżowości,...
freepik-byk-bull-market-hossa-growth-zysk-profit-

Allegro rośnie o 50% w trzy tygodnie! Akcje lidera branży e-commerce najwyżej od ponad 15 m-cy

Notowania Allegro (GPW: ALE) po raz kolejny w ostatnim czasie osiągają najwyższy poziom cenowy od 12 miesięcy. Pierwsze godziny piątkowej sesji na GPW rozpoczęły się dla spółki ponad 5% wzrostami. Z pewnością jest do dobry czas dla lidera branży e-commerce w Polsce, co widać również po ogromnym zainteresowaniu ze...
Gorące spółki dnia

Sanok [SNK], Dino [DNP] – Gorące spółki dnia

Spadki po raporcie za IV kwartał odnotowało z kolei Dino. Spółka podała, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowała 437,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego wobec 292,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w IV kw. 2022 r. wyniósł 518,5 mln zł wobec 360,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 693 mln zł wobec 3 864 mln zł rok wcześniej. W całym 2022 r. Dino Polska odnotowało 1 132,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 805,3 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo iż wyniki są naprawdę mocne, oczekiwania analityków były nieznacznie wyższe. Notowania cały czas podlegają jednak trendowi wzrostowemu. Obecna korekta sięga około 10%.

Sanok Rubber spodziewa się ‘dużo gorszego’ II półrocza 2022 roku

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber zakłada, że wyniki II półrocza 2022 r. będą znacznie słabsze niż w I półroczu, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Nasi odbiorcy spodziewali się kolejnych podwyżek cen i budowali zapasy pod koniec I półrocza, szczególnie w czerwcu, co pomogło uzyskać dobre wyniki w II kwartale, ale...

Sanok Rubber ocenia, że akwizycja raczej nie zostanie zrealizowana w tym roku

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber ocenia, że jest mało prawdopodobne, iż zapowiadaną akwizycję poza segmentem motoryzacji uda się uzgodnić jeszcze w 2022 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Jest mało prawdopodobne, żeby akwizycja miała miejsce jeszcze w tym roku. Działamy w Polsce, a interesuje nas przede wszystkim obszar euro, mamy...

Sanok Rubber po rekordowym II kwartale br. ostrożnie patrzy w przyszłość

Grupa Sanok Rubber Company osiągnęła w drugim kwartale 2022 roku rekordowe 371,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 23% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Zysk operacyjny podwoił się do 37,1 mln zł, dzięki czemu marża EBITDA wzrosła o 2,8 pkt. proc., do 14,1 proc., a...

Sanok Rubber dokonał odpisu aktualizującego na 19,7 mln zł

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company po analizie testów na utratę wartości posiadanych udziałów spółki zależnej zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego w kwocie 19,7 mln zł, podała spółka. "Wynikiem przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółki zależnej Draftex Automotive GmbH jest konieczność...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RC zaprosił do sprzedaży do 806 457 akcji własnych po 13,86 zł za sztukę

Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 806 457 akcji zwykłych po cenie 13,86 zł za akcję, podała spółka. "Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 18 sierpnia 2022 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 25 sierpnia 2022 r. Przewidywany dzień zawarcia oraz rozliczenia transakcji...

Akcjonariusze Sanok RC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., a także o skupie akcji własnych dla programu motywacyjnego, podała spółka. "Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company za...

Grupa Sanok Rubber publikuje strategiczne kierunki rozwoju do roku 2025

Notowany na rynku głównym GPW wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych wkracza w okres nowej strategii biznesowej. Po latach dynamicznego rozwoju segmentu produktów dla motoryzacji Grupa Sanok Rubber skupi się na rozwoju pozostałych segmentów działalności, stawiając w centrum kwestię maksymalizacji osiąganych marż. W dalszej ekspansji segmentu automotive wykorzysta zdobyte know-how...

Sanok Rubber planuje akwizycje poza segmentem motoryzacji

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company, po długoterminowym ukierunkowaniu rozwoju grupy na segment produktów dla motoryzacji, skupi się na rozwoju pozostałych segmentów działalności, w tym poprzez akwizycje, stawiając w centrum kwestię maksymalizacji osiąganych marż, wynika z przyjętych właśnie "Kierunków strategicznych rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024". "W...

Sanok Rubber: Zakłócenia na rynku surowców będą trwałe, II półrocze będzie trudne

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Sanok Ruber spodziewa się kontynuacji trendu wzrostu cen surowców i problemów z ich dostępnością, co sprawia, że spadki marży mogą się utrzymać do końca 2022 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Musimy się przyzwyczaić do tego, że zakłócenia na rynku surowców będą trwałe, coraz powszechniejsze będą także...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

Sanok Rubber chce zwiększać rolę segmentów innych niż motoryzacja

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber planuje zmniejszyć uzależnienie grupy od sytuacji w segmencie motoryzacji poprzez rozwój pozostałych segmentów działalności, a także potencjalne wejście w nowe rodzaje działalności, związane z rozwiązaniami gumowo-metalowymi i metalowymi, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Musimy zwiększać rolę pozostałych segmentów poza motoryzacją, żeby zmierzać w stronę zrównoważenia...

Sanok Rubber planuje capex na ok. 50 mln zł w 2022 roku

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Sanok Rubber najprawdopodobniej wyniosą ok. 50 mln zł w 2022 roku w porównaniu do nieco ponad 40 mln zł w roku 2021, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Od 2020 roku znacząco ograniczaliśmy nakłady inwestycyjne, ale tak się długo nie da, bo jesteśmy firmą produkcyjną...
Akcje spółki Sanok RC

Grupa Sanok Rubber zakończyła I kw. 2022 r. z ponad 320 mln zł przychodu!

Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych kolejny kwartał mierzył się z narastającą presję kosztową i brakiem stabilności w branży motoryzacyjnej, jednym z głównych segmentów działalności, co w istotny sposób zaburza porównanie rok do roku. W rezultacie pomimo wzrostu przychodów zanotowano negatywne dynamiki zysków, co jednak było...

Sanok Rubber miał 4,89 mln zł zysku netto, 6,86 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 27.05.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company odnotował 4,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,86 mln zł wobec 21,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber ma warunkową umowę sprzedaży 79,71% udziałów QMRP

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company zawarł z Qingdao Zhangshi Shangija Technology warunkową umowę sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych wszystkich posiadanych przez siebie 79,71% udziałów w kapitale spółki QMRP, podał Sanok Rubber Company. "Wobec powyższego spółka informuje, że efektem wejścia w życie przedmiotowej umowy SPA, tj. po spełnieniu się...

Sanok Rubber spodziewa się, że capex powinien wynieść minimum 40 mln zł w 2022 roku

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company będzie bardzo ostrożnie podchodził do nakładów inwestycyjnych w 2022 roku, jednak minimalny poziom capeksu powinien wynieść ok. 40 mln zł, porównywalnie do roku 2021, poinformował przez Piotr Szamburski. "Capex w 2021 roku i tak został znacząco ograniczony. W tym roku nadal będzie on...
sanok

Sanok Rubber miał 30,45 mln zł zysku netto, 103,18 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber odnotował 30,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 36,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,85 mln zł wobec 44,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 103,18 mln zł...
sanok

Sanok Rubber dokonał odpisu wysokości 5,8 mln zł na chińską spółkę zależną

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - Sanok Rubber Company zakończył analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości i zdecydował o utworzeniu odpisu wysokości 5,8 mln zł na swoją chińską spółkę zależną QMRP w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2021 r., podała spółka. Jak wskazano, wynik przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych...
Akcje spółki Sanok RC

SANOK – mocna marka pod presją zewnętrzną

Głównymi segmentami rynkowymi Grupy Sanok są: segment motoryzacji, segment budownictwa, segment rolnictwa i przemysłu oraz segment mieszanek gumowych. Największą popularnością na krajowym rynku cieszą się mieszanki gumowe, w Europie Wschodniej pasy klinowe, z kolei na terenie Unii Europejskiej i pozostałych rynkach wyroby dla motoryzacji. Oryginał artykułu znajduje się na...

Sanok Rubber: Wzrosty cen surowców utrzymają się do połowy 2022 r.

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Wysoka dynamika wzrostu cen surowców prawdopodobnie utrzyma się do połowy 2022 roku, poinformował prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski. "Pierwotnie liczyliśmy na to, że czwarty kwartał przyniesie stabilizację cen surowców, ale duża dynamika wzrostu cen nadal się utrzymuje i końca tych wzrostów nie widać. Obecnie spodziewamy się,...

Capex Sanok Rubber wyniesie ok. 40 mln zł w 2021 roku

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Sanok Rubber podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych w 2021 roku na poziomie ok. 40 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski. "W zakresie capeksu skończymy ten rok bliżej 40 mln zł, czyli poniżej naszych wcześniejszych prognoz, bo zaczynaliśmy od 50 mln zł, czy nawet 60 mln zł, ale...

Grupa Sanok Rubber podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych i gumowo-metalowych ma za sobą udane trzy kwartały 2021 roku. Sam trzeci kwartał można uznać za bardzo dobry, szczególnie na tle narastającej od drugiego kwartału presji kosztowej i braku stabilności w jednym z istotnych segmentów sprzedaży (branża motoryzacyjna z brakami komponentów). Grupa Sanok...
APRS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2024 r.

Nowe spółki z GPW na liście faworytów DM BOŚ: Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno

"Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega widocznym zmianom. Na listę długich pozycji dodajemy Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action oraz Grodno, natomiast usuwamy Lotos, Kęty, Neuca, Toya oraz Sanok. Lista podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku pozostaje bez zmian" - napisano w raporcie DM BOŚ.
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber obniżył planowany capex na ten rok do ponad 40 mln zł

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne grupy Sanok Rubber wyniosą ponad 40 mln zł w 2021 roku, wobec wcześniej zakładanych 60 mln zł, poinformował prezes Piotr Szamburski. "W obszarze inwestycji działamy bardzo ostrożnie, bo sytuacja na rynku wciąż jest niestabilna. Raczej widzimy już, że zaplanowany capex częściowo przesunie się na...

Sanok Rubber: Poziom marż z I półr. nie do utrzymania w II poł. 2021 roku

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Duża presja kosztowa sprawia, że Sanok Rubber oczekuje obniżki marż w II półroczu 2021 roku, a szczególnie IV kwartał stoi także pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o poziom sprzedaży, poinformował prezes Piotr Szamburski. "Bardzo duża presja kosztowa w trzech obszarach, surowców, cen energii i płac, sprawia,...

Sanok Rubber miał 13,83 mln zł zysku netto, 18,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Sanok Rubber odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,24 mln zł wobec 3,85 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.

Akcjonariusze Sanok Rubber zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Akcjnariusze Sanok Rubber Company zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 26,88 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podano w uchwałach. Kwotę 0,27 mln zł przeznaczono na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaś kwotę 16,15 mln zł -...

Sanok Rubber: II kwartał może być porównywalny do okresu sprzed pandemii

Sanok Rubber zanotuje "imponujący wzrost" r/r w II kwartale, natomiast w porównaniu do kwartałów sprzed pandemii koronawirusa, z lat 2018-2019, będzie to wynik porównywalny, zapowiedział prezes Piotr Szamburski. "Pierwszy kwartał był wyjątkowo dobry, wydaje się, że drugi kwartał będzie troszkę słabszy, przede wszystkim w motoryzacji. Oczywiście, w ujęciu rok do...

Sanok Rubber miał 16,42 mln zł zysku netto, 37,2 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Sanok Rubber Company odnotował 16,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,6 mln zł wobec 11,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 37,2 mln zł wobec...

Sanok Rubber liczy na ‘dobry’ I kwartał oraz poprawę wyników w 2021 roku

Sanok Rubber Company powinien poprawić wyniki finansowe w 2021 roku, o ile nie będzie powtórki z załamania rynku, z jakim mieliśmy do czynienia w 2020 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber prognozuje dobre wyniki finansowe w bieżącym roku "Pierwszy kwartał upływa dobrze, w segmentach budownictwa i przemysłu sytuacja jest stabilna,...

Capex Sanok Rubber wzrośnie do ok. 60 mln zł w 2021 roku

Nakłady inwestycyjne Sanok Rubber Company wyniosą ok. 60 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do ok. 50 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber zwiększa nakłady inwestycyjne "Patrzymy na inwestycje w tym roku dość ostrożnie, sytuacja wciąż jest niestabilna, choć jeśli obecny trend poprawy się utrzyma, będziemy selektywnie...

Sanok Rubber miał 36,22 mln zł zysku netto, 44,08 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Sanok Rubber odnotował 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 51,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok Rubber przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 44,08 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej. "Zamykamy rok 2020 pozytywnymi wynikami osiągniętymi...
Gorące spółki dnia

Herkules [HRS], Sanok [SNK] – Gorące spółki dnia

Największy wpływ pandemia miała na sektor motoryzacyjny. Dla spółki jest to ważna część przychodów i jeżeli sytuacja w tym sektorze będzie się poprawiać, to także wyniki Sanok powinny nadal wzrastać. Warto dodać, że taki odczyt kwartalny, szczególnie jeżeli chodzi o zysk netto może okazać się początkiem trendu wzrostowego w wynikach, po kilku słabszych latach, który mimo wszystko były zyskowne. Wykres miesięczny pokazuje jak wielka przecena dotknęła Sanok i być może obecnie zaczyna się proces odrabiania strat.

Sanok Rubber zakończy przegląd opcji strategicznych najwcześniej w I poł. 2021r.

Sanok Rubber Company na pewno nie zakończy przeglądu opcji strategicznych w 2020 roku, a najwcześniej w I lub II kwartale 2021 roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber cały czas obserwuje zmiany na rynku, szczególnie w segmencie motoryzacji "Do końca roku nie zamkniemy przeglądu opcji strategicznych. Jeżeli już, to w pierwszym-...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber liczy, że w kolejnych miesiącach marże nie będą gorsze r/r

Sanok Rubber Company liczy na to, że kolejne miesiące będą co najmniej nie gorsze niż rok wcześniej pod względem marż, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber zbliża się do wcześniejszych oczekiwań sprzed pandemii "Mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą co najmniej nie gorsze jeśli chodzi o marże. Zbliżamy się do naszych...
Akcje spółki Sanok RC

Grupa Sanok Rubber w III kw. 2020 r. z wyraźnym wzrostem wyników na każdym poziomie

Notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych – Grupa Sanok Rubber – ma za sobą bardzo udany kwartał, będący wynikiem efektywności operacyjnej, rozważnej polityki kosztowej oraz wzrostu zamówień i powrotu do poziomu przychodów zgodnego z oczekiwaniami Zarządu. Wybrane skonsolidowane dane finansowe: Grupa Sanok Rubber Company wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku...
sanok

Sanok Rubber miał 19,91 mln zł zysku netto, 24,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Sanok Rubber Company odnotował 19,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 24,04 mln zł wobec 7,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto Sanok Rubber w I-III kw. 2020 r. wyniósł...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber nadal analizuje inwestycje w Niemczech i w Chinach

Sanok Rubber Company w dalszym ciągu analizuje potencjalne inwestycje na terenie Niemiec i Chin, ale decyzje w tej sprawie raczej nie zapadną w tym roku, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber Company w dalszym ciągu analizuje potencjalne inwestycje na terenie Niemiec i Chin "Cały czas analizujemy inwestycje w Chinach i w...
sanok

Sanok Rubber: Nie ma szans na odrobienie strat z II kwartału do końca roku

Październik zapowiada się "w miarę dobrze" w odniesieniu do oczekiwań Sanok Rubber Company z początku 2020 roku, ale nie ma możliwości, żeby do końca roku udało się odrobić straty poniesione w II kwartale z powodu pandemii koronawirusa, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber: Nie ma szans na odrobienie strat z...

Grupa Sanok Rubber Company powoli powraca na ścieżkę wzrostu

Sanok Rubber Company, notowany na GPW globalny wytwórca elementów gumowych, w naturalny sposób odczuł okres zamrożenia gospodarek i zawirowań rynkowych, związanych z pandemią koronawirusa. W rezultacie w drugim kwartale br. skonsolidowana sprzedaż spadła o 30%, do 181 mln zł, a wynik EBITDA skurczył się o 42%, do 11,9 mln...
sanok

Sanok Rubber miał 1,83 mln zł zysku netto, 3,47 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Sanok Rubber Company odnotował 1,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok Rubber Company odnotował 1,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 7,6...
Akcje spółki Sanok RC

Zarząd Sanok RC z prezesem Piotrem Szamburskim został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Sanok Rubber Company (Sanok RC) powołała na kolejną kadencję prezesa zarządu spółki Piotra Szamburskiego, wiceprezesów zarządu: Marcina Saramaka i Rafała Grzybowskiego oraz członków zarządu: Piotra Dołęgę i Martijna Merkx, podała spółka. Nowa kadencja zarządu Sanok RC Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z...
sanok

Akcjonariusze Sanok RC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company (Sanok RC) zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 34,3 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Sanok RC zdecydował o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy "Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto...
Akcje spółki Sanok RC

Akcjonariusze Sanok RC zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company (Sanok RC) zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 34,3 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Sanok RC planuje nie wypłacać dywidendy "Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału...
sanok

Sanok z mocną rekomendacją i silnymi wzrostami – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie mamy dynamiczną zwyżkę przy wzroście obrotów. Daje to spore szanse na przełamanie linii trendu spadowego i dalszy ruch w kierunku 17,50 zł czyli najbliższego oporu.
sanok

Sanok zarobił w I kwartale 8,9 mln zł. Odczuwa skutki Covid-19 i tnie prognozy

Sanok Rubber Company S.A. odnotował w pierwszym kwartale 8,9 mln zł. zysku netto oraz 12 mln zł. zysku operacyjnego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 260 mln zł. Kryzys w branży motoryzacyjnej dodatkowo spotęgowany pandemią koronawirusa miał wpływ na wyniki producenta wyrobów gumowych za I kwartał 2020 r. Grupa...

Sanok RC nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji

Sanok Rubber Company nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji, przy czym w pierwszej kolejności pod uwagę brane byłyby aktywa grupy w Chinach oraz Niemczech, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok RC nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji "Pandemia koronawirusa rzuca nowe światło na trwający przegląd opcji strategicznych, więc trudno dziś ocenić...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RC miało 8,9 mln zł zysku netto, 12,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Sanok Rubber Company odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok RC odnotował 8,9 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mln zł wobec 15,12...

Sanok RC: Należałoby rozważyć zatrzymanie zysku za 2019 r. w spółce

Sanok Rubber Company skłania się do rekomendowania walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szamburskiego. Sanok Rubber Company rekomenduje niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r. "Wiemy jaka jest sytuacja, musimy zadbać o przyszłość, o funkcjonowanie spółki. Pewnie należałoby rozważyć zatrzymanie zysku w spółce" -...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RC planuje ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Sanok Rubber Company zamierza ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r., poza koniecznymi do zapewnienia krótkookresowego wzrostu biznesu, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok ogranicza inwestycje z mniejszym potencjałem W tym roku będziemy ograniczali inwestycje, chyba że się okaże, że w obszarach, w których widzimy potencjał wzrostu, te inwestycje trzeba przeprowadzić - powiedział Szamburski...

Sanok Rubber Company osiąga zysk netto 41,6 mln zł w 2019 r.

Sanok Rubber Company, notowany na GPW wytwórca elementów gumowych, zanotował w roku 2019 wzrost skonsolidowanych przychodów o 3%, do 1.052,2 mln zł. Wypracował jednocześnie 88,3 mln zł EBITDA, co było zgodne z konsensusem biur maklerskich. Z kolei zysk netto 51,5 mln zł przekroczył oczekiwania rynkowe w wyniku zaksięgowanego aktywa...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber miał 51,46 mln zł zysku netto, 88,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

Sanok Rubber Company odnotował 51,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok Rubber Company odnotował zysk w 2019 roku Zysk operacyjny wyniósł 32,58 mln zł wobec 84,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RS z ponad 8 mln zysku netto w III kwartale 2019 roku

Sanok Rubber Company (Sanok RC) odnotował 8,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok RS z ponad 8 mln zysku netto w III kwartale 2019 roku Sanok Rubber Company specjalizuje się w...
sanok

Sanok [SNK] – z 70% przeceną – analiza na zamówienie

Działalność Stomil Sanok obejmuje projektowanie oraz produkcję wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka zanotowała w ostatnich dwóch latach blisko 70% przecenę. Wydaje się, że ma to związek z zyskami, które pogarszają się od połowy 2016 roku. W tym samym czasie przychody nadal notują bardzo stabilny poziom....
Gorące spółki dnia

Grupa Kęty [KTY], Sanok [SNK] – Gorące spółki dnia 8.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kęty działa obszarach produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet. Spółka zyskiwała podczas czwartkowej sesji niemal...
boś

DM BOŚ rekomenduje: “trzymaj” dla Asseco BS i “neutralnie” dla Sanoka

Zgodnie z raportem datowanym na 15 marca, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył rekomendację fundamentalną Asseco BS do "trzymaj"  oraz rekomendację relatywną "przeważaj". Wycena w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowana jest na poziomie 30,2 zł za akcję. Dla spółki Sanok obniżono krótkoterminową rekomendację relatywną do "neutralnie". Asseco BS "Pod względem biznesowym i...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na BZWBK [BZW] i Sanoku [SNK]

BZWBK D1 Kurs BZWBK od dwóch lat znajduje się w trendzie wzrostowym. Ostatnia faza tego trendu przebiegała pod niebieską linią oporu, która ostatnio została przełamana. Jest to sygnał kupna. Minimalny zasięg wzrostu powinien być porównywalny z amplitudą wahań pod niebieską linią, co daje poziom docelowy w okolicach 450 zł. Wybicie...
gorące spółki dnia

Cognor [COG], Sanok [SNK] – Gorące spółki dnia 27.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa prowadzi działalność w obszarze produkcji półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali, a także skupu, przerobu i sprzedaży złomów stali i metali. Spółka...
sanok

Zapiski giełdowego spekulanta: Sanok – od miesiąca w korekcie

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...

Zapiski giełdowego spekulanta: Enea, Sanok

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...
gorące spółki dnia

Sanok [SNK], GPW [GPW] – Gorące spółki dnia 17.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest działającym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym swoim Klientom usługi projektowania i niezawodne dostawy produkowanych wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, kombinacji z TPE,...

Zapiski giełdowego spekulanta: Sanok z próbą odbicia?

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz...

Zapiski giełdowego spekulanta: Sanok – 21 lutego 2017

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. ...
sanok

Sanok [SNK] – Analiza na zamówienie

Spółka jest działającym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym swoim Klientom usługi projektowania i niezawodne dostawy produkowanych wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, kombinacji z TPE, kombinacji gumy z innymi tworzywami, spełniające odpowiedzialne funkcje w wyrobach gotowych. Na wykresie tygodniowym widać, że niedawno doszło do odnotowania nowego, historycznego maksimum notowań. Cena jednak dość szybko...
wolumen

Przed zamknięciem. Astarta [AST] i Sanok [SNK]

Astarta Astarta jest przemysłowo-rolną spółką z Ukrainy. Przez kilka miesięcy kurs Astarty znajdował się w trendzie wzrostowym nad niebieską linią. W połowie października linia została przekroczona, ale nie było to mocne wybicie. Raczej trend wzrostowy przeszedł w konsolidację. Dolnym ograniczeniem tej konsolidacji była zielona linia na poziomie 53 zł. Teraz...