XTB

Ryvu: SEL24/MEN1703 podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej

Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych, poinformowała o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi w europejskim ośrodku klinicznym, w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 (CLI24-001; NCT03008187) prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML).  SEL24/MEN1703 – jest pierwszym w swojej klasie (ang. „first-in-class”), doustnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o potencjalnym zastosowaniu jako monoterapia w leczeniu AML. Ryvu Therapeutics S.A. poinformowała o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi Zgodnie z informacją podaną przez Spółkę Menarini Ricerche, będącą wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703, wspomniany pacjent otrzymał dawkę w ramach rozpoczęcia etapu ekspansji kohorty, po ukończeniu etapu eskalacji dawki, którego wyniki zostały zaprezentowane w czerwcu przez Menarini Ricerche,...

Ryvu miało 4,3 mln zł straty netto, 6,87 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Ryvu Therapeutics odnotowało 4,3 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2020 r. wobec 11,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ryvu Therapeutics podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 6,87 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA w II kw. 2020 r. wyniósł -4,44 mln zł wobec -9,42 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły łącznie 10,86 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 8,97 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 8,61 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 21,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 24,47 mln zł w porównaniu z 17,69 mln zł rok wcześniej. Wynik...

Zarząd Ryvu z prezesem Pawłem Przewięźlikowskim powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Ryvu Thearpeutics powołała do zarządu Pawła Przewięźlikowskiego na stanowisko prezesa kolejnej kadencji, zaś Krzysztof Brzózka i Setareh Shamsili zostali powołani na wiceprezesów, podała spółka. Ryvu Thearpeutics: Paweł Przewięźlikowski powołany na stanowisko prezesa kolejnej kadencji "Rada nadzorcza spółki w dniu dzisiejszym na mocy podjętej uchwały powołała członków zarządu spółki na kolejną, 5-letnią kadencję w dotychczasowym składzie, tj: 1) Paweł Przewięźlikowski - prezes zarządu 2) Krzysztof Brzózka - wiceprezes zarządu 3) Setareh Shamsili - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji

Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, z sukcesem uplasowała wszystkie z 2.384.245 oferowanych akcji serii I po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł. Ryvu Therapeutics uplasowała wszystkie z 2.384.245 oferowanych akcji serii I Oznacza to, że Spółka pozyskała od inwestorów ponad 143 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzone programy badawczo-rozwojowe Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), programy fazy przedklinicznej (20%) oraz programy fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii Ryvu Therapeutics na lata 2020-2022. W ramach przeprowadzonej oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie 2.384.245 akcje nowej emisji serii I, stanowiące ok. 15 proc. kapitału zakładowego Spółki...

Ryvu Therapeutics S.A. ustalił cenę emisyjną akcji na 60 zł

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. , jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję. W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje inwestorom wszystkie 2.384.245 nowych akcji. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii Spółki na lata 2020-2022. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł Emisja akcji serii I jest przeprowadzona w drodze...

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics podjęli uchwałę o emisji nowych akcji – rozpoczęcie budowy księgi popytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. , jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, podjęło decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru. Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o emisji akcji bez pp Emisja będzie stanowić nie więcej niż 15 proc. obecnego kapitału zakładowego Spółki. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Emisja stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju Ryvu Therapeutics na lata 2020-2022. Dziś rozpoczął się również proces budowania księgi popytu wśród inwestorów. Emisja akcji...

Ryvu Therapeutics: prezes P. Przewięźlikowski o biotechnologii w trakcie Covid-19

Od początku pandemii koronawirusa i rozrysowania marcowych dołków, biotechnologiczna spółka Ryvu Therapeutics stała się jedną z najgorętszych na polskiej GPW, zyskując do czerwcowych maksimów ponad 150%. Prowadząca badania kliniczne na terenie USA firma planuje uruchomić kolejne ośrodki również na Starym Kontynencie w tym Polsce. O obecnej fazie testów oraz kondycji branży biotechnologicznej w czasie pandemii Covid-19 na antenie Comparic24.tv opowiadał Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Ryvu Therapeutics. Ryvu Therapeutics otrzymuje sygnały z amerykańskich ośrodków o wznowieniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych Ryvu Therapeutics chce pozyskać ok. 150 mln zł z emisji akcji i przeznaczyć je na projekt SEL120 Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydują 13 lipca o emisji akcji bez pp https://www.youtube.com/watch?v=PtGfWRb_GIc Ryvu Therapeutics chce skupić się na flagowym projekcie SEL120 Jak wynika z opublikowanej...

Ryvu Therapeutics: Ośrodki w USA wznawiają rekrutację pacjentów

Ryvu Therapeutics otrzymuje sygnały z amerykańskich ośrodków o wznowieniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Spółka szacuje, że dotychczasowe opóźnienie wyniesie ok. 3 miesiące, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Brzózka. Ryvu zaprezentowało na wirtualnej konferencji American Association for Cancer Research (AACR), która odbyła się online 22-24 czerwca wyniki głównych programów badawczych spółki z obszarów immunoonkologii i immunometabolizmu nowotworów. Ryvu Therapeutics: Ośrodki w USA wznawiają rekrutację pacjentów "Prowadzimy nasze badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych, które były jednym z krajów, które najdotkliwiej odczuły pandemię koronawirusa. Natomiast z bardzo dużym zadowoleniem obserwujemy, że kolejne ośrodki kliniczne wracają do rekrutacji pacjentów. Na dziś szacujemy, że opóźnienie wyniesie około 3 miesięcy" - powiedział Brzózka z rozmowie z ISBnews. Wiceprezes poinformował, że na konferencji American Association for Cancer Research (AACR),...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację