Conotoxia
Gorące spółki dnia

Ryvu Therapeutics [RVU], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Obecnie jednak głównym projektem spółki jest esketamina DPI stosowana w lekoopornej depresji dwubiegunowej. Tu mamy już zakończoną II fazę badań, która przyniosła duży sukces dla spółki. W kolejnych tygodniach powinny także spłynąć pełne wyniki badań. Lek charakteryzuje duże bezpieczeństwo stosowania i wysoka skuteczność.

Projekt Ryvu Therapeutics dot. SEL120 rekomendowany do dofinansowania przez NCBR

Projekt Ryvu Therapeutics pn. "Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych" znalazł się na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 18 939 762,79 zł."Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności emitenta kandydata na lek - inhibitora kinaz CDK8/19. Będzie on scharakteryzowany w badaniu klinicznym fazy I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki) u pacjentów z guzami litymi, stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi nowotworami tego typu, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Okres realizacji projektu to wrzesień 2020 r. - grudzień 2023 r. Kandydat będzie się charakteryzował korzystną doustną drogą podania, jako monoterapia lub w...
Gorące spółki dnia

Answear [ANR], Ryvu Therapeutics [RVU] – Gorące spółki dnia

Dotąd badania były już prowadzone w USA. Cząsteczka ma znaleźć zastosowanie w leczeniu guzów litych, nowotworach hematologicznych, a także np. w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Ryvu Therapeutics rozszerza badania kliniczne fazy I SEL120 (RVU120)

Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, skupiająca się na odkrywaniu i rozwoju nowych terapii onkologicznych, informuje, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak i Niezależna Komisja Bioetyczna wyraziły zgodę na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce. Ryvu Therapeutics może rozszerzyć trwające już w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne W następstwie uzyskania wyżej wymienionych zezwoleń, Ryvu może rozszerzyć trwające już w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne o ośrodki onkologiczne w Polsce. Celem prowadzonego badania fazy I u pacjentów z AML lub HRMDS jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji związku SEL120 (RVU120), jak również określenie rekomendowanej dawki w fazie...

Przegląd informacji ze spółek, 7 stycznia 2021r.

Ryvu Therapeutics otrzymało od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz od Niezależnej Komisji Bioetycznej zgody na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120), selektywnego inhibitora kinazy CDK8/CDK19, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce, podała spółka. Zarząd BNP Paribas Bank Polska zaakceptował wysokość szacunku rezerwy na ryzyko prawne kredytów  mieszkaniowych w CHF na koniec 2020 r. w łącznej kwocie 200,3 mln zł, co oznacza zwiększenie rezerwy o 101,7 mln zł w stosunku do wartości bilansowej z 30 września 2020 r., podał bank. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2020 r. Grupa VRG oczekuje stopniowego powrotu do normalnych warunków w branży handlowej w drugiej połowie bieżącego roku, wynika...

Ryvu ma zgodę na badania I fazy SEL120 w ośrodkach onkologicznych w Polsce 

Ryvu Therapeutics otrzymało od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz od Niezależnej Komisji Bioetycznej zgody na przeprowadzenie badania fazy I SEL120 (RVU120), selektywnego inhibitora kinazy CDK8/CDK19, u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oraz zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w ośrodkach klinicznych Polsce, podała spółka. "W następstwie uzyskania wyżej wymienionych pozwoleń, spółka może rozszerzyć trwające już w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne o ośrodki onkologiczne w Polsce. Celem prowadzonego badania fazy I u pacjentów z AML lub HRMDS jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji związku SEL120 (RVU120) Celem prowadzonego badania fazy I u pacjentów z AML lub HRMDS jest ocena bezpieczeństwa i tolerancji związku SEL120 (RVU120), jak również określenie rekomendowanej dawki w fazie II (RP2D)" - czytamy w...

Ryvu Therapeutics złożyło wniosek o rozpoczęcie nowego badania klinicznego

Kraków, Polska – 4 stycznia 2021 – Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, skupiająca się na odkrywaniu i rozwoju nowych terapii onkologicznych, przekazała dzisiaj informację o złożeniu wniosku o rozpoczęcie nowego badania klinicznego (ang. CTA – clinical trial application) fazy I/II określającego profil bezpieczeństwa i skuteczność cząsteczki RVU120 (SEL120) wśród pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi. Ryvu Therapeutics robi duży krok w kierunku równoległego rozwoju klinicznego RVU120 (SEL120) Wniosek został złożony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), jak również do Niezależnej Komisji Bioetycznej. Badanie zostało zaprojektowane w dwóch fazach. Głównym celem fazy I będzie ocena bezpieczeństwa oraz tolerancji, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki (PD) oraz wstępnej aktywności...
Mikroskop

Udany rok dla polskiej biotechnologii. OncoArendi, Selvita, Ryvu, Celon Pharma, NanoGroup

NanoGroup rozgłos zyskał dzięki biobójczej maseczce. Wtedy akcje mocno zyskały na wartości. Spółka pracuje także nad innymi projektami, w tym nad autorskim lekiem POLEPI do terapii nowotworów jajnika i mięsaków. Ciekawie wyglądają także prace nad systemem do długoterminowego przechowywania i transportu organów. Celem firmy jest sprzedaż licencji większemu podmiotowi. Wykres pokazuje, że cała euforia po informacja o maseczkach została zasypana akcjami i cena wróciła na poziomy sprzed wybicia. Warto pamiętać, że inwestycja w biotechnologię zazwyczaj ma charakter bardzo długoterminowy, choć można zarobić na nagłych wybiciach ceny jak w przypadku NanoGroup.
Gorące spółki dnia

Ryvu Therapeutics [RVU], ML System [MLS] – Gorące spółki dnia

Spółka cały czas rozwija się i przyszły rok może być pewnym przełomem, kiedy uda się wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass czyli najważniejszy produkt firmy. Wyniki spółki są bardzo dobre, po trzech kwartałach roku zysk sięga 8,99 mln zł wobec 3,84 mln zł przed rokiem. Na wykresie cena oscyluje przy górnej krawędzi kanału spadkowego. Niewielka reakcja podażowa daje szansę na wybicie górą.

Ryvu Therapeutics: Pozytywne wyniki testów farmakodynamicznych związku SEL24/MEN1703

Ryvu Therapeutics S.A. , jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, przekazała dzisiaj informację o pozytywnych wynikach testów farmakodynamicznych związku SEL24/MEN1703 na podstawie danych uzyskanych w fazie eskalacji dawki będącej częścią trwającego badania klinicznego fazy I/II: DIAMOND-01 (CLI24-001; identyfikator Clinicaltrials.gov NCT03008187). SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie (ang. „first-in-class”), doustnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o potencjalnym zastosowaniu jako monoterapia w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML). Ryvu Therapeutics informuje o pozytywnych wynikach testów Poster zatytułowany “SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND Trial” zostanie zaprezentowany podczas 62 edycji konferencji American Society of...

Kamil Sitarz został powołany na członka zarządu Ryvu Therapeutics

Rada nadzorcza Ryvu Therapeutics powołała Kamila Sitarza na członka zarządu z dniem 23 listopada 2020 roku, podała spółka. Ryvu Therapeutics: Kamil Sitarz został powołany na członka zarządu "Pan dr Kamil Sitarz został równocześnie nominowany na stanowisko dyrektora ds. operacyjnych i będzie odpowiadał za projektowanie, wdrażanie i koordynację codziennych działań operacyjnych spółki, a także zarządzanie finansami oraz wydajnością pracy. Ponadto będzie odpowiadał za tworzenie i wdrażanie polityk, procedur i procesów korporacyjnych oraz zarządzanie funkcjami administracyjnymi i operacyjnymi w spółce" - czytamy w komunikacie Sitarz posiada tytuł magistra biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stopień naukowy doktora genetyki ludzkiej/medycznej uzyskany na Newcastle University - Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania. Jest także absolwentem programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, EM Normandie Business School oraz AESE...

Ryvu Therapeutics miało 12,14 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

Ryvu Therapeutics odnotowało 12,14 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 13,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 12,36 mln zł wobec 13,32 mln zł straty rok wcześniej. Wpływ na spadek kwartalnych przychodów Ryvu Therapeutics miała niższa wartość otrzymanych grantów i przychodów z umów partneringowych Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 5,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,14 mln zł rok wcześniej. Przychody z dotacji wyniosły 4,9 mln zł w III kw. br. wobec 6,91 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,75 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 34,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w...

Ryvu Therapeutics podsumowuje osiągnięcia trzeciego kwartału 2020 r.

Ryvu Therapeutics S.A. , jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, zaraportowała wzrost przychodów do wartości 30,0 mln PLN - w tym 15,2 mln PLN z umów partneringowych. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 5,5 mln PLN. Spółka podsumowała postępy w projektach naukowych, kluczowe działania i wydarzenia mające miejsce w raportowanym okresie. Obecny rok jest jednym z najbardziej intensywnych w naszej historii, taki też był trzeci kwartał. W ramach realizacji celów strategicznych przeprowadziliśmy z sukcesem emisję akcji serii I, z której pozyskaliśmy 143 mln PLN, co potwierdziło uznanie inwestorów giełdowych dla naszej wizji rozwoju Spółki. Związek SEL24/MEN1703 został podany pierwszym pacjentom w Europie i Stanach Zjednoczonych w ramach trwającego badania fazy...

Ryvu Therapeutics notuje największy spadek. Wczorajsza sesja zakończyła się drobnymi spadkami za Oceanem

Wczorajsza sesja zakończyła się drobnymi spadkami za Oceanem. Obecnie na wyceny spółek największy wpływ mają te same czynniki, które kreują rynek już od jakiegoś czasu. Pierwszym z nich jest rosnąca liczba przypadków zachorowań na Covid-19 w USA, choć póki co statystyki mają jeszcze zapas do rekordów, to jednak obawy o lockdowny cały czas pozostają w grze. Obecnie na wyceny spółek największy wpływ mają te same czynniki, które kreują rynek już od jakiegoś czasu Drugą kwestią, która ciągnie się już od tygodni są negocjacji ws. pakietu stymulacyjnego - niedawno zostało ogłoszone ultimatum ze strony Demokratów, że albo zostanie osiągnięte porozumienie do wtorku, albo nie ma szans na pakiet przed wyborami, teraz jednak mówi się o nadziejach na dojście do porozumienia do końca...

Ryvu Therapeutics zdecydował o zakończeniu 2 projektów badawczych

Zarząd Ryvu Therapeutics zdecydował o zakończeniu dwóch projektów badawczych, poinformowała spółka. Ryvu Therapeutics analizuje i zakańcza swoje projekty "Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. informuje o podjęciu 20 października 2020 roku decyzji o rewizji portfolio projektów przedklinicznych spółki. W konsekwencji spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych A2A/A2B oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności SMARCA2. Powyższa decyzja została podjęta po konsultacji z radą nadzorczą spółki" - podała spółka. Podejmując decyzje zarząd kierował się analizą wyników naukowych uzyskanych podczas przeprowadzonych dotychczas prac badawczo rozwojowych oraz możliwościami rozwojowymi projektów w dalszych etapach. Przeprowadzono także analizę obecnego i spodziewanego otoczenia konkurencyjnego oraz wyników badań, które zostały opublikowane przez podmioty konkurencyjne prowadzące badania nad związkami ukierunkowanymi na wyżej wymienione cele terapeutyczne, podano także. "Dzięki rewizji portfolio...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację