XTB
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Global Cosmed [GLC] – Gorące spółki dnia

To perspektywa wejścia na nowe rynki i rozszerzenia asortymentu produktów brandowych i oferty dla klientów B2B. W końcu, to realna szansa na skokowy rozwój naszych zakładów" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka. Notowania spółki mają pandemiczną hossę za sobą i obecnie stabilizują się w rejonie 4-5 zł. Kluczowe dla dalszych wzrostów będzie wybicie oporu przy 4,60 zł.
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce miały 11,01 mln zł zysku netto, 11,99 mln zł EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 11,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,99 mln zł wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA osiągnął poziom 15,2 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 67,85 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 29,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 256,06 mln zł w porównaniu z 223,56 mln zł rok wcześniej. "W...
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Polyslash [PSH] – Gorące spółki dnia

W przypadku realizacji wszystkich etapów prac zgodnie z planem obie gry mogą się ukazać jeszcze w IV kwartale tego roku” – poinformowała spółka w raporcie. Wykres nadal wygląda słabo, mimo wyników i zbliżających się premier, a także udziału PlayWay w akcjonariacie. W dużej mierze za taki obraz techniczny odpowiada słabszy sentyment do branży oraz potężny spadek obrotów na rynku NewConnect. Jedynym pozytywem jest fakt, że dołek w rejonie 6,70 zł budowany jest przy wzrastających obrotach, co może zwiększać szanse na atak na linię trendu.

ZM Ropczyce miało 12,05 mln zł zysku netto, 13,95 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 12,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,95 mln zł wobec 12,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,83 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 76,49 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku grupa kapitałowa ZM Ropczyce wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 172,4 mln zł, istotnie wyższym w porównaniu do I półrocza roku 2020 (+10,7%). Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2021 roku ukształtował się w wysokości 48,5 mln zł, z marżą brutto na poziomie 28,2%. Istotna poprawa marży brutto w...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

W wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zawarto transakcje na 100 384 akcji

W wezwaniu do sprzedaży akcji Zakładów Magnezytowych Ropczyce zawarto transakcje zbycia 100 384 akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM. "W wyniku w/w wezwania zawarto w dniu 21 maja 2021r. transakcje, których przedmiotem było 100 384 akcje" - czytamy w komunikacie. Do zakupu akcji w pierwszej kolejności został przez porozumienie wzywających wskazany Józef Siwiec, który nabędzie prawa z akcji w dniu rozliczenia transakcji, tj. 25 maja 2021 r., podano także. Na początku marca br. dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji Ropczyc, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu wynosiła 26,73 zł za akcję. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce miały 6,85 mln zł zysku netto, 8,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce przedstawiają swoje wyniki finansowe "Pierwszy kwartał 2021 r. możemy zaliczyć do udanych. Różnorodna oferta, stabilne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrych wyników, pomimo wysokiej skali niepewności oraz braku stabilności otoczenia rynkowego. Uzyskane wyniki stanowią również niepodważalny dowód na dojrzałość i efektywność działalności naszej organizacji, w której od wielu lat kluczową rolę ogrywa jej wielowymiarowa dywersyfikacja. Istotny wpływ na wyniki spółki ma również realizowany program motywacyjny dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa oraz konsekwentne działania w zakresie optymalizacji kosztów i lepszego gospodarowania majątkiem. Z umiarkowanym optymizmem podchodzimy...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

Zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji Zakładów Magnetyzowych Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja - miały zakończyć się 20 kwietnia, podano w komunikacie. Przedłużenie zapisów w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce Na początku marca br. dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825 akcji Ropczyc, stanowiących 16,9% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena w wezwaniu wynosi 26,73 zł za akcję. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 22 marca br. Według aktualizowanego harmonogramu, planowana data realizacji transakcji na GPW to 21 maja, a planowana data rozliczenia - 25 maja 2021 r. Na 6 kwietnia br. zwołano wcześniej walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze Ropczyc mają zdecydować o wycofaniu akcji spółki z obrotu. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce: Cena w wezwaniu mieści się w granicach wartości godziwej

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce) wyraził pozytywną opinię wobec ogłoszonego przez grupę akcjonariuszy wezwania na akcje spółki i uznał cenę zaproponowaną w wezwaniu za godziwą, podała spółka. "Wzywający nie zamierzają dążyć do wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian w dotychczasowej działalności spółki i jej grupy kapitałowej i traktują nabycie akcji jako część realizacji długoterminowej inwestycji strategicznej. Wzywający zamierzają rozwijać dotychczasową działalność spółki, nie zmieniając jej profilu" - czytamy w stanowisku zarządu. W opinii zarządu, przeprowadzenie wezwania nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w ZM Ropczyce ani na lokalizację prowadzonej działalności. "Zdaniem zarządu spółki cena proponowana w wezwaniu mieści się granicach wartości godziwej akcji spółki" - czytamy także Na początku marca dziewięciu wzywających ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 057 825...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują 6 IV o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydują 6 kwietnia br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 6 259 634 akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 2,5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 15 649 085 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa...

ZM Ropczyce rekomendują 1,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki. ZM Ropczyce może wypłacić dywidendę Z zysku za 2019 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję. ZM Ropczyce odnotowały 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 27,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 27,78 mln zł wobec 28,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa,...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce miały 27,56 mln zł zysku netto, 33,06 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 27,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce przedstawiają swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 33,06 mln zł wobec 34,59 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,67 mln zł w 2020 r. wobec 329,19 mln zł rok wcześniej. W 2020 roku spółka skutecznie zrealizowała strategię wielowymiarowej dywersyfikacji oraz program redukcji kosztów, co miało pozytywny wpływ na wzrost marży. "Rok 2020 był okresem bezprecedensowym w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych funkcjonowania wiodących segmentów przemysłu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Następujące po sobie fale ataku pandemii wirusa COVID-19 bezpośrednio znajdowały odzwierciedlenie w kolejnych restrykcjach masowo wprowadzanych przez rządy większości krajów. Bez podziału na kontynenty wpływ COVID-19 w...
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce miały 7,91 mln zł zysku netto, 9,45 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce odnotowały 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,45 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,85 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 69,61 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,56 mln zł w porównaniu z 252,04 mln zł rok wcześniej. "Miniony okres, chociaż był czasem...

ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję

Uczestnicy Programu Motywacyjnego w Zakładach Magnezytowych "Ropczyce" nieodpłatne nabyli w ramach realizacji pierwszej transzy programu łącznie 153 676 akcji spółki. Obecnie spółka posiada 1 753 331 akcji własnych, które nie biorą udziału w dywidendzie, w związku z tym liczba wszystkich akcji, które są uprawnione do udziału w dywidendzie wynosi 4 506 303, a wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł, podała spółka. ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję "Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku, dniem wypłaty dywidendy jest 12 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Pod koniec sierpnia zwyczajne walne zgromadzenie Ropczyc podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 4,51 mln zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję miała wynieść nie mniej...
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Cherrypick Games [CHP] – Gorące spółki dnia

Umowa została zawarta na dwa lata, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Na wykresie mieliśmy wyższe otwarcie, po którym cena zaczęła spadać. Wydaje się więc, że wybicie ponad wczorajsze maksimum może być traktowane jako sygnał kończący lipcową korektę.
Zapisy w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce zostały przedłużone do 18 maja

ZM Ropczyce miały 7,98 mln zł zysku netto, 12,18 mln zł zysku EBIT w II kw.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 7,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce podsumowują swoje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 12,18 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej. "W minionych miesiącach w europejskim przemyśle żelaza i stali, który jest naszym głównym segmentem działalności, obserwowaliśmy duże ograniczenia produkcyjne na niespotykaną dotąd skalę, głównie z powodu hamującej produkcji w branży motoryzacyjnej i przemyśle maszynowym. Ok. 9-proc. (r/r) spadek sprzedaży w tym sektorze udało nam się częściowo zniwelować zwiększeniem przychodów w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych, gdzie zanotowaliśmy prawie 50-proc. wzrost sprzedaży. Poprawa wyników (r/r) w drugim kwartale 2020 roku dobitnie pokazuje skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii 4D. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje