Conotoxia
ropczyce

ZM Ropczyce miały 7,91 mln zł zysku netto, 9,45 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce odnotowały 7,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,45 mln zł wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,85 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 69,61 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 20,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,56 mln zł w porównaniu z 252,04 mln zł rok wcześniej. "Miniony okres, chociaż był czasem...

ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję

Uczestnicy Programu Motywacyjnego w Zakładach Magnezytowych "Ropczyce" nieodpłatne nabyli w ramach realizacji pierwszej transzy programu łącznie 153 676 akcji spółki. Obecnie spółka posiada 1 753 331 akcji własnych, które nie biorą udziału w dywidendzie, w związku z tym liczba wszystkich akcji, które są uprawnione do udziału w dywidendzie wynosi 4 506 303, a wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł, podała spółka. ZM Ropczyce: Dywidenda wyniesie ostatecznie 1 zł na akcję "Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku, dniem wypłaty dywidendy jest 12 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Pod koniec sierpnia zwyczajne walne zgromadzenie Ropczyc podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 4,51 mln zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję miała wynieść nie mniej...
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Cherrypick Games [CHP] – Gorące spółki dnia

Umowa została zawarta na dwa lata, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Na wykresie mieliśmy wyższe otwarcie, po którym cena zaczęła spadać. Wydaje się więc, że wybicie ponad wczorajsze maksimum może być traktowane jako sygnał kończący lipcową korektę.
ropczyce

ZM Ropczyce miały 7,98 mln zł zysku netto, 12,18 mln zł zysku EBIT w II kw.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 7,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce podsumowują swoje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 12,18 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej. "W minionych miesiącach w europejskim przemyśle żelaza i stali, który jest naszym głównym segmentem działalności, obserwowaliśmy duże ograniczenia produkcyjne na niespotykaną dotąd skalę, głównie z powodu hamującej produkcji w branży motoryzacyjnej i przemyśle maszynowym. Ok. 9-proc. (r/r) spadek sprzedaży w tym sektorze udało nam się częściowo zniwelować zwiększeniem przychodów w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych, gdzie zanotowaliśmy prawie 50-proc. wzrost sprzedaży. Poprawa wyników (r/r) w drugim kwartale 2020 roku dobitnie pokazuje skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii 4D. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową...
ropczyce

ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje pierwszą część roku Zysk operacyjny wyniósł 3,84 mln zł wobec 16,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,22 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 101,27 mln zł rok wcześniej. Mimo, że miniony kwartał był czasem bez precedensu w globalnej gospodarce, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej 4D zrealizowały prawie 96% założeń sprzedażowych przyjętych na ten okres, poinformowano w komunikacie. Pierwszy kwartał 2020 roku był dużym wyzwaniem dla spółki oraz dla całej branży. Pragnę przypomnieć, że pierwszy kwartał 2019 roku był rekordowy i kończył 2,5 -...

ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) zdecydowały o likwidacji spółki zależnej Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. (WFOE) w Chinach oraz o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem do powołania spółki w 100% zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, podała spółka. ZM Ropczyce zdecydowały o likwidacji spółki zależnej w Chinach Misją spółki zależnej w USA będzie rozwijanie działalności handlowej i marketingowej w zakresie wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez ZM Ropczyce na rynkach Ameryki Północnej, podano w komunikacie. "Po przygotowaniu biznesplanu oraz niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, rejestracja spółki może nastąpić jeszcze w II kwartale 2020 roku. Kapitał założycielski spółki zostanie opłacony ze środków własnych emitenta, a jego poziom wynikał będzie z biznesplanu inwestycji" - czytamy dalej. Zamiar utworzenia spółki zależnej w USA związany jest z realizowaną strategią rozwoju,...

ZM Ropczyce miały 27,37 mln zł zysku netto, 34,59 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZM Ropczyce odnotowały powiększony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 34,59 mln zł wobec 50,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,19 mln zł w 2019 r. wobec 363,59 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku grupa kapitałowa Zakładów Magnezytowych Ropczyce odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik w historii grupy. Decydujący wpływ na jego poziom miały rekordowo wysokie wyniki uzyskane przez grupę w I kwartale 2019 roku. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, czyli strategii 4D, poinformowano w komunikacie. Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w 2019...
ropczyce

Ropczyce [RPC] – już niemal z 50% przeceną – analiza na zamówienie

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Fundamenty spółki w ostatnich latach wyglądały bardzo solidnie, problem pojawił się przy wynikach za drugi kwartał bieżącego roku, kiedy po raz pierwszy od wielu kwartałów, pojawiły się niższe przychody i zysk netto. Wyniki półroczne nadal jednak wyglądają dobrze. Wydaje się, że częściowo nagła podaż akcji mogła wynikać ze znacznie większych oczekiwań co do wyników, natomiast kluczowym powodem nagłych spadków są także kontrowersje wokół tzw. programu motywacyjnego. Wcześniejsze zapowiedzi sugerowały bowiem umorzenie akcji, natomiast do tego nie doszło, a sam kształt i założenia tego programu budzą liczne kontrowersje. Ropczyce zaliczane są do małych spółek i utrata zaufania do Zarządu, mogła przesądzić...
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], AC S.A. [ACG] – Gorące spółki dnia 12.08.2019

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Notowania spółki nieznacznie traciły podczas sesji z ubiegłego piątku. Odbyła się ona przy podwyższonych obrotach, a wpływ na to miała publikacja wyników za drugi kwartał. Spoglądając na wykres tygodniowy, widać że mamy do czynienia z ponad 40% przeceną, a cena dochodzi do miejsca łączącego poziom poprzedniego dołka oraz kilkuletniej linii trendu wzrostowego. Wydaje się, że w tym rejonie mogłoby dojść do zainicjowania choćby korekty ostatnich spadków, tym bardziej, że wyniki powinny do tego skłaniać. Mimo, że zysk w II kwartale wyniósł 2,7 mln zł i był sporo niższy niż przed rokiem, to jednak łącznie od początku roku spółka notuje rekordowo...
ropczyce

Ropczyce z rekordowym zyskiem w I półroczu. Akcje po 40% przecenie

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,95 mln zł wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 93,43 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2019 r. spółka miała 16,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 182,43 mln zł w porównaniu z 182,4 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,7 mln zł i był niższy o 15,3% r/r. "W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Ropczyce [RPC] – Gorące spółki dnia

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Akcje spółki znalazły się w czołówce poniedziałkowego poranku, drożejąc o nawet 7%. Czas pokazał, że z godziny na godzinę wynik stawał się coraz słabszy, na koniec schodząc poniżej 1%. Możliwe, że była to reakcja na wyniki opublikowane w miniony piątek. Spółka podała wtedy, że w pierwszym kwartale odnotowała 8,23 mln zł straty netto, co było dość spodziewanym wynikiem. Mimo straty, zarząd pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty prowadzonej restrukturyzacji. Pozytywnie wypadły przychody, które sięgnęły 48,29 mln zł, co jest niemal o 5 mln zł lepszym wynikiem niż rok temu. Spółka informowała także o trwających pracach nad dokumentacją wymaganej do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie...
ropczyce

Zapiski giełdowego spekulanta: Ropczyce – I kwartał zapowiada bardzo udany rok

Ropczyce – spółka porusza się w wieloletnim trendzie wzrostowym, co nie powinno dziwić ze względu na fakt uzyskiwania stabilnych wyników finansowych, które w ostatnich dwóch latach uległy dodatkowo znaczącej poprawie. Wczorajsza sesja przyniosła publikację raportu za pierwszy kwartał 2019 roku. Wynika z niego, że firma wypracowała 13,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,72 mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 20,41 mln zł czyli niemal 25% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,27 mln zł, wobec 88,97 mln zł rok wcześniej. Jest to więc kolejny bardzo mocny raport. Warto mieć na uwadze pewną cykliczność, gdyż pierwsze kwartały były zazwyczaj najsłabsze. Tegoroczny jest najsilniejszy...
ropczyce

Ropczyce – bardzo mocny I kwartał, notowania przy linii trendu

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka miała 13,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,72 mln zł wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 20,41 mln zł, o 24,6% więcej r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,27 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 88,97 mln zł rok wcześniej. "Wyniki za I kwartał 2019 roku to w głównej mierze efekt konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji we wszystkich aspektach...
Gorące spółki dnia

Ropczyce [RPC], Bloober Team [BLO] – Gorące spółki dnia 29.10.2018

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Akcje spółki drożały w miniony piątek o 2,8% przy mocno podwyższonych obrotach, choć wynik w trakcie sesji był nawet dużo lepszy. Tym samym kurs przybliżył się do szczytu z końca sierpnia, a narastający wolumen wskazuje na szansę przeprowadzenia ataku na tamten wierzchołek. Powodem zwyżki w piątek była publikacja wyników za trzeci kwartał. Spółka odnotowała w tym okresie niemal 10,6 mln zł zysku netto wobec 3,71 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny był ponad 2,5 razy wyższy niż przed rokiem, a przychody sięgnęły 92 mln zł, w porównaniu z nieco ponad 70 mln zł rok wcześniej. Od początku roku zysk wynosi...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Ropczyce, Unimot, Krezus

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Ropczyce – nowe akcje serii D i E Zarząd GPW podjął 23 października decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Ropczyce. Zarząd GPW stwierdził w uchwale, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest: 460 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda, 1 946 517 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wstępne szacunkowe dane kwartalne Unimot Zarząd...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację