Conotoxia

Redan nabył prawa do znaków towarowych Top Secret

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Redan wypełnił warunki umowy nabycia praw do znaków towarowych oraz innych praw zawartej z Top Secret, podała spółka. "W konsekwencji Redan nabył od TS następujące aktywa: 1) prawa do znaków towarowych posiadanych przez TS, w tym prawa do znaku 'Top Secret'; 2) prawa do domen internetowych, w...

Redan miał 15,72 mln zł straty netto, 1,1 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 15,72 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2022 r. wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,1 mln zł wobec 1,42 mln...

Redan miał 1,66 mln zł straty netto, 41 tys. zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 1,66 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,54 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41 tys. zł wobec 701 tys....

Redan miał 6,37 mln zł straty netto, 3 mln zł straty EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 6,37 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r. wobec 3,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,21 mln zł wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,56 mln zł w 2021 r. wobec 76,74...

Redan miał 1,36 mln zł straty netto, 1,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Redan odnotował 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,01 mln zł wobec 11,9 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,65 mln zł w III kw....

Redan miał 3,63 mln zł straty netto, 2,58 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Redan odnotował 3,63 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,58 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,83 mln zł w I...

Redan miał 1,65 mln zł straty netto, 1,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Redan odnotował 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,36...

Redan miał 22,23 mln zł zysku netto, 8,28 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Redan odnotował 22,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 45,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 8,28 mln zł wobec 70,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług sięgnęły 130,65 mln zł w...

Redan zmniejszył rezerwy na ew. ryzyko spłaty kredytu Top Secret do 3 mln zł

Redan zdecydował o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret do 3 mln zł, podała spółka. Redan utworzył rezerwy na roszczenia z prowadzonych sporów sądowych Redan oraz Top Secret Sp. z o.o. są współkredytobiorcami kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw na podstawie umowy kredytowej  zawartej...

Redan zmienił warunki emisji i wydłużył harmonogram spłaty obligacji serii F

Redan dokonał zmiany warunków emisji (WEO) obligacji serii F, wyemitowanych przez spółkę 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda oraz wydłużenia harmonogramu ich spłaty, podała spółka. Redan ze zmianami warunków emisji obligacji serii F Redan zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od 17...

Redan: Wierzyciele przyjęli układ w Top Secret

Zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ w Top Secret dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego, poinformował Redan. "Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez zarząd Redan, po podliczeniu głosów nadzorca układu stwierdził przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. Następnym krokiem w ramach toczącego się postępowania o zatwierdzenie układu będzie złożenie przez Top Secret sp....

Redan liczy na wyższe marże na sprzedaży w kraju i na Ukrainie

Redan liczy na wyższą marżę na sprzedaży towarów w kraju, jak i na Ukrainie w kolejnych okresach, poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Redan spodziewa się poprawy warunków prowadzenia swojego biznesu "W efekcie wprowadzonych pod koniec sierpnia br. zmian w zasadach współpracy ze spółkami z grupy Top Secret, w kolejnych okresach spodziewamy się...

Redan miał 27,71 mln zł zysku netto, 1,65 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Redan odnotował 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 24,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 9,35 mln zł straty rok wcześniej. Koronawirus głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki spółki Redan Skonsolidowane przychody z...

Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

Redan liczy, że w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Spółka wyklucza w obecnej sytuacji przeprowadzenie jakiejkolwiek emisji akcji. Redan: w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach "Liczymy,...

Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł...

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln zł w VII

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% r/r. Redan: Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie...

Redan sprzedał 100% udziałów Top Secret Radosławowi Wiśniewskiemu

Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego "Redan informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku została zawarta pomiędzy panem Radosławem Wiśniewskim...

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Redan: Bogusz Kruszyński prezesem spółki "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu spółki poprzedniej kadencji 2016-2020 uchwałą rady nadzorczej z dnia 17 maja 2016...

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz...

Redan miał 9,84 mln zł straty netto, 5,74 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w...

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim, założycielem i większościowym akcjonariuszem Redanu, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100% udziałów spółki działającej pod firmą Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim "Z postanowień listu intencyjnego wynika, że: strony postanowiły o...

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

Redan odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 58,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 45,64 mln zł wobec 46,43 mln zł straty rok...

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln zł, podał Redan. Spółki Redanu zwróciły subwencje 15 maja 2020 r. spółki grupy kapitałowej Redan wystąpiły do PFR między innymi o wykładnię różnic w...

Redan szacuje wartość odpisów aktualiz. na 20,8 mln zł na koniec 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł, podała spółka. Redan szacuje wartość odpisów aktualizujących za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł "Łączna wartość...

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała...

Redan: Po ponownym otwarciu, sprzedaż Top Secret będzie niższa o ok. 50% r/r

Redan otworzył prawie wszystkie sklepy Top Secret w Polsce i szacuje, że w najbliższych miesiącach obroty w sklepach stacjonarnych zanotują sprzedaż na poziomie 40-50% z porównywalnego okresu 2019 r., poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i renegocjuje część umów z najemcami. Sklepy Top Secret otwarte, jednak...
gpw

Redan z zyskiem 24,93 mln zł netto w III kw. 2019 r. – spółka nieznacznie podbija

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.  "Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca...
Spadek wartości akcji

Przychody Grupy Redan spadły o 14% r/r do ok. 44 mln zł w czerwcu

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa  o 14% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 239 mln zł i była niższa o ok. 13% r/r. Na rynku modowym sprzedaż...

Redan – 7,89 mln zł straty netto w I poł. 2018 r. Akcje blisko tegorocznych minimów.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za pierwsze półrocze. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.  Firma zanotowała w pierwszej połowie roku 7,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,5 mln zł straty rok...

Redan – planuje emisję obligacji na 13 mln zł

Redan planuje emisję 13.000 dwuletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł. Otrzymał od potencjalnego inwestora pozytywną decyzję w sprawie objęcia wszystkich papierów, które spółka zamierza wyemitować - podał Redan w komunikacie. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 990 zł. Redan podał, że 7 mln zł zostanie przeznaczone na...

Redan – publikuje szacunkowe dane za czerwiec

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła ok. 50 mln i była nieznacznie niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 273 mln zł i była niższa...
Gorące spółki dnia

11BIT Studios [11B], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia 25.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: 11 bit studios to studio z Warszawy tworzące gry wieloplatformowe dostępne na całym świecie. Wtorkowa sesja zapowiadała się ciekawie ze względu na długo...

Redan [RDN] – blisko upadku ważnego wsparcia – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka ma za sobą 6 spadkowych miesięcy z rzędu, a biorąc pod uwagę sporą przecenę od początku października, miesiąc ten także może nie należeć do udanych. W sumie, od początku bieżącego roku spółka...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Redanie [RDN]

Sygnity D1 Od marca kurs Sygnity znajdował się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią, która właśnie została przełamana. Linia była też górnym ramieniem klina zniżkującego, czyli formacji która często poprzedza zmianę trendu na wzrostowy. W związku z tym dzisiejszy wzrost jest sygnałem kupna. Następnym oporem jest luka bessy, której górne ograniczenie...
Gorące spółki dnia

Redan [RDN], PZU [PZU] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. Na końcu wczorajszego wpisu pokusiłem się o prognozę dla Polnordu. Dzisiejsza sesja zakończyła się dla niego wzrostem o 1,1% co jest niestety wartością zdecydowanie za małą by mogła ona trafić do cyklu Gorących spółek dnia. Proponuję za to spojrzeć na...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Orzeł Biały [OBL] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zakończyła ostatnią sesję ubiegłego tygodnia na poziomie 6,4% nad kreską....

Przed zamknięciem. Synektik [SNT], Redan [RDN]

Synektik Kurs Synektik wybił się z formacji trójkąta symetrycznego składającego się z dwóch niebieskich linii generując pozytywny sygnał. Na podstawie szerokości trójkąta można spodziewać się wzrostu do około 18 zł. Poziom ten oznaczono zieloną linią. Jednocześnie nastąpiło przełamanie czerwonej linii trendu spadkowego. Wprawdzie linia ta przechodzi przez tylko dwa punkty...
gorące spółki dnia

Getin Holding [GTN], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podmioty wchodzące w skład Grupy to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność bankową, leasingową, doradztwa oraz dystrybucji produktów finansowych. Dwie mocne sesje z rzędu doprowadziły do przełomu w notowaniach...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw....

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie – 16 maja 2016

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Wykres z tygodniowym interwałem czasowym pokazuje, że obecnie ważą się losy ruchu wzrostowego, który trwa od początku roku. Z jednej strony wcześniej przełamana...
gorące spółki dnia

Decora [DCR], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją artykułów do wykończenia i dekoracji wnętrz produkowanych z tworzyw sztucznych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej...
gorące spółki dnia

Zastal [ZST], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Jednostka dominująca jest spółką świadczącą usługi w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części oraz remontu wyrobów metalowych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać...
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Wejdź na stronę brokera HFT i...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz smartfony. Wejdź na...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zakończyła wczorajszą sesję 6% wzrostem. Była to druga w ostatnim czasie tak udana sesja, poprzednia miała miejsce również w czwartek ale...
gorące spółki dnia

Braster [BRA], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Braster jest spółką, której działalność będzie opierać się na produkcji rewolucyjnego narzędzia do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet, w postaci termograficznego testera BRASTER. Spółka wzrosła wczoraj o ponad 11% zamykając się ponad poniedziałkowym otwarciem. Jest to pozytywny sygnał podparty...

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie – 7 lipca 2015

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs po odbiciu od górnej krawędzi kanału wzrostowego nadal przebywa w fazie spadkowej. Świece z dłuższymi dolnymi cieniami wskazują na to, że spadki mają raczej łagodny, typowo korekcyjny charakter....

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Na wykresie tygodniowym widać, że kurs porusza się w trendzie wzrostowym od początku 2013 roku. Jesteśmy w stanie wyznaczyć kanał wzrostowy, który jest całkiem nieźle respektowany. Aktualne spadki zaczęły się właśnie od testu...
gorące spółki dnia

Arctic [ATC], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Arctic jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Spółka zdrożała wczoraj o dobre 6% na bardzo przyzwoitym obrocie. Delikatnie naruszona została linia korekty, a właściwie górna krawędź kanału spadkowego....
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. W asyście bardzo wysokich obrotów doszło wczoraj do dużych wzrostów, które wydawały się, że otwierają drogę w okolice 9 zł czyli historycznego...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Monnari [MON] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka drugi dzień z rzędu wzrastała o prawie 20% przy ogromnych obrotach. Doszło do wybicia, trwającego od prawie 1,5 roku poziomu oporu....
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Krezus [KZS] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zdrożała wczoraj o blisko 20%. Sesji towarzyszyły naprawdę duże obroty. Działo się tak wiele, że wykres jaki pokazuję jest interwałem tygodniowym....

Redan [RDN] – odbicie od wsparcia

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Na wykresie tygodniowym widać, że kurs ma problem z wybiciem powyżej czerwonej linii bessy. Nie tak dawano nastąpiło kolejne, już 5 zejście w dół po zderzeniu z tą barierą. Warto zwrócić uwagę, na...

Redan [RDN] – czas na spadki ?

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Na wykresie tygodniowym widać, że kurs znajduje się blisko strefy oporu, łączącej ostatnie trzy szczyty. Kształt poprzedniej świecy (pin bar) wskazuje na realizację zysków przy tym poziomie. Może to oznaczać spadki w najbliższym...
Cormay [CRM], Redan [RDN] - gorące spółki dnia 28 sierpnia 2014

Cormay [CRM], Redan [RDN] – gorące spółki dnia 28 sierpnia 2014

W dzisiejszych gorących spółkach dnia dwie świetnie zachowujące się walory na wczorajszej sesji. Cormay i Redan, o którym piszemy już trzeci raz: Cormay: Spółka odbiła od wsparcia nieco je przebijając, jednak zamknięcie było wyraźnie pod dyktando byków, dlatego już wtedy można było spodziewać się wzrostu kursu. Wczoraj nastąpił prawdziwy wystrzał, a...
Gorące społki dnia KGHM [KGH], Redan [RDN] 25 sierpnia 2014

Gorące społki dnia KGHM [KGH], Redan [RDN] 25 sierpnia 2014

W najbliższym tygodniu na pewno będzie wiele spółek, na które warto będzie zwrócić uwagę, natomiast biorąc pod uwagę piątkową sesję wybrałem dwie: KGHM i Redan. KGHM: Miedziowy gigant przebił w zeszły tygodniu 135zł jednak wyraźnie widać górny cień świecy, który odrzucił wyższe poziomy. Pokazuje to, że podaż jednak jest silna w...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia: Redan i Skotan 22 sierpnia 2014

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Redan: Spółka była prawdziwą gwiazdą wczorajszej sesji. +25% wzrostu robi bardzo duże wrażenie. Wzrost spowodowany był ogłoszeniem możliwości sprzedaży mniejszościowego pakietu spółki zależnej Adesso za 35mln złotych. Adesso zarządza siecią sklepów dyskontowych TextilMarket. Dawałoby to wycenę akcji na 3,90zł...