XTB

Redan miał 3,63 mln zł straty netto, 2,58 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Redan odnotował 3,63 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,58 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,83 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 39,28 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 Redan SA poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł, to jest o 1,7 mln zł wyższą niż w tym samym okresie 2020 r. Największe znaczenie dla pogorszenia wyniku miał szybszy przyrost kosztów niż realizowanej marży na sprzedaży towarów. Wynik netto jest niższy o 2 mln zł r/r. W roku 2021 głównym kanałem generowania przychodów była sprzedaż...

Redan miał 1,65 mln zł straty netto, 1,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Redan odnotował 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,36 mln zł rok wcześniej. "Po I kw. 2021 Redan poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 1,3 mln zł, to jest o 0,9 mln zł niższą niż w tym samym okresie 2020 r. Największe znaczenie dla poprawy wyniku miał wzrost zrealizowanej marży na sprzedaży towarów. Wynik netto jest niższy o 1,7 mln zł r/r. Wynika to jednak z dodatniego salda na oczekiwanych stratach kredytowych w I kw. 2020 r. " - czytamy...

Redan miał 22,23 mln zł zysku netto, 8,28 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Redan odnotował 22,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 45,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 8,28 mln zł wobec 70,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług sięgnęły 130,65 mln zł w 2020 r. wobec 367,02 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku...

Redan zmniejszył rezerwy na ew. ryzyko spłaty kredytu Top Secret do 3 mln zł

Redan zdecydował o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret do 3 mln zł, podała spółka. Redan utworzył rezerwy na roszczenia z prowadzonych sporów sądowych Redan oraz Top Secret Sp. z o.o. są współkredytobiorcami kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw na podstawie umowy kredytowej  zawartej z HSBC Continental Europe Oddział w Polsce w grudniu 2014 r. "W związku z tym, w przypadku, gdyby Top Secret Sp. z o.o. nie spłacił w odpowiednim terminie przypadającej na niego części kredytu, Redan byłby zobowiązany do tej spłaty. Zarząd Redan ocenił, iż sytuacja Top Secret Sp. z o.o. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. uległa poprawie m.in. dzięki przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, w związku z tym podjął decyzję o zmniejszeniu...

Redan zmienił warunki emisji i wydłużył harmonogram spłaty obligacji serii F

Redan dokonał zmiany warunków emisji (WEO) obligacji serii F, wyemitowanych przez spółkę 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda oraz wydłużenia harmonogramu ich spłaty, podała spółka. Redan ze zmianami warunków emisji obligacji serii F Redan zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od 17 grudnia 2020 r., podkreślono. "Zmiany WEO dotyczą: 1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu obligacji do dnia 10 sierpnia 2023 r. 2) zmiany harmonogramu wykupu częściowego (amortyzacji) obligacji w ten sposób, że: a) w dniu 20 grudnia 2020 r. emitent wykupi 300 obligacji b) w latach 2021-2022 emitent będzie wykupował obligacje następująco: w I kwartale brak wykupu, w miesiącach kwiecień - listopad po 200 obligacji co miesiąc, natomiast w grudniu 300 obligacji c) w 2023 r. emitent będzie...

Redan: Wierzyciele przyjęli układ w Top Secret

Zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ w Top Secret dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego, poinformował Redan. "Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez zarząd Redan, po podliczeniu głosów nadzorca układu stwierdził przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. Następnym krokiem w ramach toczącego się postępowania o zatwierdzenie układu będzie złożenie przez Top Secret sp. z o.o. wniosku do właściwego sądu o zatwierdzenie układu. Układ wejdzie zaś w życie po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd" - czytamy w komunikacie. Pod koniec listopada Redan poinformował, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret na spisie wierzytelności ujęto wierzytelności Redanu w łącznej kwocie 40,39 mln zł. Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w...

Redan liczy na wyższe marże na sprzedaży w kraju i na Ukrainie

Redan liczy na wyższą marżę na sprzedaży towarów w kraju, jak i na Ukrainie w kolejnych okresach, poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Redan spodziewa się poprawy warunków prowadzenia swojego biznesu "W efekcie wprowadzonych pod koniec sierpnia br. zmian w zasadach współpracy ze spółkami z grupy Top Secret, w kolejnych okresach spodziewamy się poprawy warunków prowadzenia naszego biznesu. Dotyczyć to będzie zarówno wzrostu marży na sprzedaży towarów oraz zdjęcia z Redanu ryzyka niesprzedanych towarów pod marką Top Secret, za które odpowiedzialność przejęła spółka prowadząca kanały dystrybucji" - powiedział Kruszyński, cytowany w komunikacie. Kruszyński podkreślił, że prognozowany jest również wzrost sprzedaży do odbiorców zagranicznych. "W przypadku Ukrainy, po zakończeniu w minionym roku sprzedaży towarów do odbiorców hurtowych, od marca tego roku prowadzimy bezpośrednią sprzedaż online poprzez...

Redan miał 27,71 mln zł zysku netto, 1,65 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Redan odnotował 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 24,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 9,35 mln zł straty rok wcześniej. Koronawirus głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki spółki Redan Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej z sięgnęły 42,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 67,91 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 21,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 106,54 mln zł w porównaniu z 298,13 mln zł rok wcześniej. "Największy wpływ na wynik na sprzedaży osiągnięty po 3 kwartałach...

Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

Redan liczy, że w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Spółka wyklucza w obecnej sytuacji przeprowadzenie jakiejkolwiek emisji akcji. Redan: w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach "Liczymy, że będzie stopniowo powracać traffic w sklepach i wydaje się, że na chwilę obecną jest to kluczowy czynnik, aby liczyć na wzrost sprzedaży w sklepach i dalszy rozwój sieci. Po naszej stronie wykonaliśmy wszystkie działania, aby zmaksymalizować sprzedaż, nastąpiły zmiany parametrów kolekcji, aby pasowała do obecnych potrzeb klientów, mamy przygotowanych i zmotywowanych pracowników w sklepach. Teraz najważniejsze, aby realnie zaczęło przybywać klientów w sklepach" - powiedział ISBnews Kruszyński. Top Secret chce...

Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,52 mln zł wobec -18,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody razem ze sprzedaży sięgnęły 64,17 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 230,22 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego...

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln zł w VII

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% r/r. Redan: Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł "W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki...

Redan sprzedał 100% udziałów Top Secret Radosławowi Wiśniewskiemu

Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego "Redan informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku została zawarta pomiędzy panem Radosławem Wiśniewskim a emitentem umowa sprzedaży 16.728 udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389 na rzecz kupującego. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Sprzedane...

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Redan: Bogusz Kruszyński prezesem spółki "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu spółki poprzedniej kadencji 2016-2020 uchwałą rady nadzorczej z dnia 17 maja 2016 r. Jego dotychczasowy mandat wygaśnie w dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i udzielającego zarządowi absolutorium za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie. "Oczekujemy, że w skali roku wyniki grupy kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych...

Redan miał 9,84 mln zł straty netto, 5,74 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 110,98 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,08 mln zł wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje