XTB

Redan miał 15,72 mln zł straty netto, 1,1 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 15,72 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2022 r. wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,1 mln zł wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 45,84 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 42,83 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2022 Redan poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 2,5 mln zł, wobec 2,6 mln straty w tym samym okresie 2021 r. W związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Redan dokonał dodatkowych odpisów dotyczących rozliczeń z tą spółką, obciążając...

Redan miał 1,66 mln zł straty netto, 41 tys. zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 1,66 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,54 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41 tys. zł wobec 701 tys. zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,14 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 20,97 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2022 r. Redan uzyskał 401 tys. zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców, jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związanych z obsługą zamówień z e-commerce. Stanowiło to 10% łącznej wartości: (i) uzyskanej w tym czasie marży na sprzedaży towarów pod marką Top Secret w...

Redan miał 6,37 mln zł straty netto, 3 mln zł straty EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Redan odnotował 6,37 mln zł jednostkowej straty netto w 2021 r. wobec 3,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,21 mln zł wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,56 mln zł w 2021 r. wobec 76,74 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży osiągnęły 96,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się o 36% do blisko 14 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 14% wpłynęło to na poprawę wyniku operacyjnego o 2,2 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -5,2 mln zł" - napisał prezes Bogusz Kruszyński w liście do...

Redan miał 1,36 mln zł straty netto, 1,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Redan odnotował 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,01 mln zł wobec 11,9 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,65 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 13,85 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4,98 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 1,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,08 mln zł w porównaniu z 53,14 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła -1,89 mln zł wobec -10,29 mln zł rok wcześniej. "Wyniki Redan uległy po trzech kwartałach br. wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego....

Redan miał 3,63 mln zł straty netto, 2,58 mln zł straty EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Redan odnotował 3,63 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,58 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 42,83 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 39,28 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 Redan SA poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł, to jest o 1,7 mln zł wyższą niż w tym samym okresie 2020 r. Największe znaczenie dla pogorszenia wyniku miał szybszy przyrost kosztów niż realizowanej marży na sprzedaży towarów. Wynik netto jest niższy o 2 mln zł r/r. W roku 2021 głównym kanałem generowania przychodów była sprzedaż...

Redan miał 1,65 mln zł straty netto, 1,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Redan odnotował 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,36 mln zł rok wcześniej. "Po I kw. 2021 Redan poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 1,3 mln zł, to jest o 0,9 mln zł niższą niż w tym samym okresie 2020 r. Największe znaczenie dla poprawy wyniku miał wzrost zrealizowanej marży na sprzedaży towarów. Wynik netto jest niższy o 1,7 mln zł r/r. Wynika to jednak z dodatniego salda na oczekiwanych stratach kredytowych w I kw. 2020 r. " - czytamy...

Redan miał 22,23 mln zł zysku netto, 8,28 mln zł straty EBIT w 2020 r.

Redan odnotował 22,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 45,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 8,28 mln zł wobec 70,94 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i usług sięgnęły 130,65 mln zł w 2020 r. wobec 367,02 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku osiągnęliśmy znacznie lepsze wyniki finansowe niż w poprzednim roku, choć nadal ponieśliśmy stratę. Olbrzymia poprawa nastąpiła, pomimo że był to bardzo trudny i specyficzny okres. Z jednej strony działalność całej gospodarki, a w szczególności branży odzieżowej została mocno ograniczona z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przełożyło się to na znaczne zmniejszenie obrotów. Duże zmiany wystąpiły także w strukturze Grupy Redan w związku...

Redan zmniejszył rezerwy na ew. ryzyko spłaty kredytu Top Secret do 3 mln zł

Redan zdecydował o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret do 3 mln zł, podała spółka. Redan utworzył rezerwy na roszczenia z prowadzonych sporów sądowych Redan oraz Top Secret Sp. z o.o. są współkredytobiorcami kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw na podstawie umowy kredytowej  zawartej z HSBC Continental Europe Oddział w Polsce w grudniu 2014 r. "W związku z tym, w przypadku, gdyby Top Secret Sp. z o.o. nie spłacił w odpowiednim terminie przypadającej na niego części kredytu, Redan byłby zobowiązany do tej spłaty. Zarząd Redan ocenił, iż sytuacja Top Secret Sp. z o.o. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. uległa poprawie m.in. dzięki przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, w związku z tym podjął decyzję o zmniejszeniu...

Redan zmienił warunki emisji i wydłużył harmonogram spłaty obligacji serii F

Redan dokonał zmiany warunków emisji (WEO) obligacji serii F, wyemitowanych przez spółkę 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda oraz wydłużenia harmonogramu ich spłaty, podała spółka. Redan ze zmianami warunków emisji obligacji serii F Redan zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od 17 grudnia 2020 r., podkreślono. "Zmiany WEO dotyczą: 1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu obligacji do dnia 10 sierpnia 2023 r. 2) zmiany harmonogramu wykupu częściowego (amortyzacji) obligacji w ten sposób, że: a) w dniu 20 grudnia 2020 r. emitent wykupi 300 obligacji b) w latach 2021-2022 emitent będzie wykupował obligacje następująco: w I kwartale brak wykupu, w miesiącach kwiecień - listopad po 200 obligacji co miesiąc, natomiast w grudniu 300 obligacji c) w 2023 r. emitent będzie...

Redan: Wierzyciele przyjęli układ w Top Secret

Zgromadzenie wierzycieli przyjęło układ w Top Secret dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego, poinformował Redan. "Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez zarząd Redan, po podliczeniu głosów nadzorca układu stwierdził przyjęcie układu w Top Secret Sp. z o.o. Następnym krokiem w ramach toczącego się postępowania o zatwierdzenie układu będzie złożenie przez Top Secret sp. z o.o. wniosku do właściwego sądu o zatwierdzenie układu. Układ wejdzie zaś w życie po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd" - czytamy w komunikacie. Pod koniec listopada Redan poinformował, że w toku postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret na spisie wierzytelności ujęto wierzytelności Redanu w łącznej kwocie 40,39 mln zł. Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w...

Redan liczy na wyższe marże na sprzedaży w kraju i na Ukrainie

Redan liczy na wyższą marżę na sprzedaży towarów w kraju, jak i na Ukrainie w kolejnych okresach, poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Redan spodziewa się poprawy warunków prowadzenia swojego biznesu "W efekcie wprowadzonych pod koniec sierpnia br. zmian w zasadach współpracy ze spółkami z grupy Top Secret, w kolejnych okresach spodziewamy się poprawy warunków prowadzenia naszego biznesu. Dotyczyć to będzie zarówno wzrostu marży na sprzedaży towarów oraz zdjęcia z Redanu ryzyka niesprzedanych towarów pod marką Top Secret, za które odpowiedzialność przejęła spółka prowadząca kanały dystrybucji" - powiedział Kruszyński, cytowany w komunikacie. Kruszyński podkreślił, że prognozowany jest również wzrost sprzedaży do odbiorców zagranicznych. "W przypadku Ukrainy, po zakończeniu w minionym roku sprzedaży towarów do odbiorców hurtowych, od marca tego roku prowadzimy bezpośrednią sprzedaż online poprzez...

Redan miał 27,71 mln zł zysku netto, 1,65 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Redan odnotował 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 24,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 9,35 mln zł straty rok wcześniej. Koronawirus głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki spółki Redan Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej z sięgnęły 42,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 67,91 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 21,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 106,54 mln zł w porównaniu z 298,13 mln zł rok wcześniej. "Największy wpływ na wynik na sprzedaży osiągnięty po 3 kwartałach...

Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

Redan liczy, że w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Spółka wyklucza w obecnej sytuacji przeprowadzenie jakiejkolwiek emisji akcji. Redan: w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach "Liczymy, że będzie stopniowo powracać traffic w sklepach i wydaje się, że na chwilę obecną jest to kluczowy czynnik, aby liczyć na wzrost sprzedaży w sklepach i dalszy rozwój sieci. Po naszej stronie wykonaliśmy wszystkie działania, aby zmaksymalizować sprzedaż, nastąpiły zmiany parametrów kolekcji, aby pasowała do obecnych potrzeb klientów, mamy przygotowanych i zmotywowanych pracowników w sklepach. Teraz najważniejsze, aby realnie zaczęło przybywać klientów w sklepach" - powiedział ISBnews Kruszyński. Top Secret chce...

Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,52 mln zł wobec -18,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody razem ze sprzedaży sięgnęły 64,17 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 230,22 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego...

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln zł w VII

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% r/r. Redan: Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł "W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki...

Redan sprzedał 100% udziałów Top Secret Radosławowi Wiśniewskiemu

Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego "Redan informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku została zawarta pomiędzy panem Radosławem Wiśniewskim a emitentem umowa sprzedaży 16.728 udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389 na rzecz kupującego. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Sprzedane...

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Redan: Bogusz Kruszyński prezesem spółki "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu spółki poprzedniej kadencji 2016-2020 uchwałą rady nadzorczej z dnia 17 maja 2016 r. Jego dotychczasowy mandat wygaśnie w dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i udzielającego zarządowi absolutorium za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie. "Oczekujemy, że w skali roku wyniki grupy kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych...

Redan miał 9,84 mln zł straty netto, 5,74 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 110,98 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,08 mln zł wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej.

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim, założycielem i większościowym akcjonariuszem Redanu, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100% udziałów spółki działającej pod firmą Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim "Z postanowień listu intencyjnego wynika, że: strony postanowiły o przystąpieniu do negocjacji handlowych mających na celu uzgodnienie warunków zbycia przez emitenta na rzecz akcjonariusza wszystkich, tj. 16 728 udziałów spółki posiadanych przez emitenta, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 10 000 zł ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.; warunkiem zbycia ww. udziałów spółki będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych,...

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

Redan odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 58,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 45,64 mln zł wobec 46,43 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 70,94 mln zł wobec 39,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 369,98 mln zł w 2019 r. wobec 555,79 mln zł rok wcześniej. Dotychczas działalność grupy kapitałowej Redan opierała się na dwóch filarach - sektorze modowym, czyli marce Top Secret i segmencie dyskontowym, w którym działa sieć sklepów TXM. Jednak w 2019 r. w wyniku zmiany okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10...

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln zł, podał Redan. Spółki Redanu zwróciły subwencje 15 maja 2020 r. spółki grupy kapitałowej Redan wystąpiły do PFR między innymi o wykładnię różnic w definicji statusu średniego przedsiębiorcy pomiędzy regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych i Średnich Firm" a decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzająca warunki przyznawania pomocy publicznej z 27 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z 27 kwietnia 2020 r., podano. "Jednak w dniu 28 maja 2020 r. weszła w życie zmiana Regulaminu MŚP, która doprecyzowała zapisy dotyczące określania statusu wielkości przedsiębiorstwa . Według tej...

Redan szacuje wartość odpisów aktualiz. na 20,8 mln zł na koniec 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł, podała spółka. Redan szacuje wartość odpisów aktualizujących za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł "Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania Redan wymienionych powyżej wyniesie zatem na 31 grudnia 2019 r. kwotę 87,4 mln zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Redan łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania wskazanych w niniejszym raporcie będzie wykazana w kwocie 20,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wymienione powyżej odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej...

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała spółka. Dofinansowanie dla spółek "Spółki z grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza...

Redan: Po ponownym otwarciu, sprzedaż Top Secret będzie niższa o ok. 50% r/r

Redan otworzył prawie wszystkie sklepy Top Secret w Polsce i szacuje, że w najbliższych miesiącach obroty w sklepach stacjonarnych zanotują sprzedaż na poziomie 40-50% z porównywalnego okresu 2019 r., poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i renegocjuje część umów z najemcami. Sklepy Top Secret otwarte, jednak bez nadziei na duże zyski Otworzyliśmy prawie wszystkie nasze sklepy w poniedziałek. Zakładaliśmy w naszym wcześniejszym scenariuszu, że otworzymy sklepy w drugiej połowie maja. Decyzją rządu zostaliśmy nieco zaskoczeni. Konieczność przygotowania sklepów i pracowników do nowych wymogów bezpieczeństwa oraz zgrania logistyki sprawiło, że jeszcze nie wszędzie doszło do fizycznych uruchomień - powiedział Kruszyński w rozmowie z ISBnews. Spodziewamy się w pierwszej kolejności pewnego odreagowania i tymczasowo nieco wyższego poziomu sprzedaży, choć i tak niższego...
Symbol GPW na tle wykresu

Redan z zyskiem 24,93 mln zł netto w III kw. 2019 r. – spółka nieznacznie podbija

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.  "Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca Redan SA utraciła kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca br. dane są konsolidowane metodą praw własności. Utrata kontroli spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w...
Spadek wartości akcji

Przychody Grupy Redan spadły o 14% r/r do ok. 44 mln zł w czerwcu

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa  o 14% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 239 mln zł i była niższa o ok. 13% r/r. Na rynku modowym sprzedaż towarów w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 23 mln zł i była wyższa o ok. 7% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 111 mln zł i była ok. 3% wyższa r/r, podano. "Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w czerwcu 2019 wyniosły 1,9 mln zł, co oznacza spadek o 24% w stosunku do czerwca 2018 roku. W ujęciu...

Redan – 7,89 mln zł straty netto w I poł. 2018 r. Akcje blisko tegorocznych minimów.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami za pierwsze półrocze. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.  Firma zanotowała w pierwszej połowie roku 7,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,5 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 278,85 mln zł w I połowie 2018 roku wobec 284,99 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 11,12 mln zł wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -12 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,1 mln zł. Jest to efektem lepszych wyników w obu segmentach - zmniejszenia...

Redan – planuje emisję obligacji na 13 mln zł

Redan planuje emisję 13.000 dwuletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł. Otrzymał od potencjalnego inwestora pozytywną decyzję w sprawie objęcia wszystkich papierów, które spółka zamierza wyemitować - podał Redan w komunikacie. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 990 zł. Redan podał, że 7 mln zł zostanie przeznaczone na objęcie przez spółkę nowo wyemitowanych akcji TXM, 5 mln zł na częściową spłatę kredytu Redanu wobec HSBC Bank Polska, wynikającego z umowy o kredyt importowy i linię akredytyw, a 1 mln zł na zabezpieczenia produktów pozabilansowych, takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy. Oprocentowanie obligacji będzie stałe, termin wykupu wyniesie 2 lata. Obligacje będą amortyzowane: po 200 obligacji będzie wykupywane przez Redan co miesiąc z...

Redan – publikuje szacunkowe dane za czerwiec

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu br. wyniosła ok. 50 mln i była nieznacznie niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 273 mln zł i była niższa o ok. 1% r/r. "Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec czerwca 2018 wyniosła 140,8 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 1% w odniesieniu do czerwca 2017" - czytamy w komunikacie. W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w czerwcu 2018 r. wyniósł ok. 29 mln zł, co oznacza spadek o 2% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 165 mln zł i ukształtowała się tym samym poziomie co...
Gorące spółki dnia

11BIT Studios [11B], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia 25.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: 11 bit studios to studio z Warszawy tworzące gry wieloplatformowe dostępne na całym świecie. Wtorkowa sesja zapowiadała się ciekawie ze względu na długo wyczekiwaną premierę gry „Frostpunk”. Jak się okazało, gra zebrała pozytywne recenzje na portalu Metacritic. Oceny przyznawane przez recenzentów wahają się od 75 do 90 punktów na 100 możliwych. Średnia ocena jest wysoka i wynosi 85 pkt. PAP Biznes wyliczył, że w ciągu ostatnich 90 dni oceniono 98 gier, wśród nich tylko 4 otrzymały wyższą średnią ocenę niż 85 punktów. Można więc mówić o dobrym debiucie nowej gry. Akcje spółki drożały...

Redan [RDN] – blisko upadku ważnego wsparcia – analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka ma za sobą 6 spadkowych miesięcy z rzędu, a biorąc pod uwagę sporą przecenę od początku października, miesiąc ten także może nie należeć do udanych. W sumie, od początku bieżącego roku spółka straciła na wartości ponad 40%. Na wykresie w skali tygodniowej widać, że trwa próba przełamania ważnego wsparcia okolic 1,45 zł. Poziom ten łączy dwa poprzednie dołki, a jego upadek może oznaczać, że spadki będą zmierzały na historyczny dołek notowań czyli w rejon 0,80 zł. W tym roku odnotowujemy jedynie mniejsze korekty i jak na razie nic nie wskazuje aby trend spadkowy uległ odwróceniu. Przed historycznym dnem, ewentualnym wsparciem może okazać...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Sygnity [SGN] i Redanie [RDN]

Sygnity D1 Od marca kurs Sygnity znajdował się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią, która właśnie została przełamana. Linia była też górnym ramieniem klina zniżkującego, czyli formacji która często poprzedza zmianę trendu na wzrostowy. W związku z tym dzisiejszy wzrost jest sygnałem kupna. Następnym oporem jest luka bessy, której górne ograniczenie na poziomie 4,55 zł oznaczono zieloną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Redan D1 Czarna linia na wykresie to SK-1 czyli średnia krocząca o kroku 1 dodana w celu poprawienia widoczności cen zamknięcia. Przez dłuższy czas kurs Redanu znajdował się w trendzie spadkowym....
Gorące spółki dnia

Redan [RDN], PZU [PZU] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. Na końcu wczorajszego wpisu pokusiłem się o prognozę dla Polnordu. Dzisiejsza sesja zakończyła się dla niego wzrostem o 1,1% co jest niestety wartością zdecydowanie za małą by mogła ona trafić do cyklu Gorących spółek dnia. Proponuję za to spojrzeć na dwie inne spółki: Pierwszą z nich jest Redan. Obszarem, w którym działa spółka jest sektor odzieżowy. Notowania spółki znajdują się w trendzie wzrostowym. Ostatni miesiąc upłynął pod znakiem konsolidacji przy maksimach trendu oraz na poziomach zbliżonych do maksimów z przełomu kwietnia i maja. Wczorajszy wzrost o 6,46% kończy okres stagnacji i teraz z większym optymizmem można patrzeć na notowania Redanu w najbliższych dniach. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Orzeł Biały [OBL] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zakończyła ostatnią sesję ubiegłego tygodnia na poziomie 6,4% nad kreską. Cały wrzesień był niezwykle udany, gdyż akcje podrożały o 33% przy dość wysokich obrotach. Piątkowe wzrosty doprowadziły do kolejnego testu kluczowego i często respektowanego oporu okolic 2,65 zł. Styl podejścia daje szanse na pokonanie oporu. Należy także pamiętać, że od początku roku cena porusza się w trendzie wzrostowym. Jeżeli trend ma być kontynuowany to prędzej czy później opór powinien pęknąć. Jeżeli tak się stanie to kurs powinien rosnąć przynajmniej do...

Przed zamknięciem. Synektik [SNT], Redan [RDN]

Synektik Kurs Synektik wybił się z formacji trójkąta symetrycznego składającego się z dwóch niebieskich linii generując pozytywny sygnał. Na podstawie szerokości trójkąta można spodziewać się wzrostu do około 18 zł. Poziom ten oznaczono zieloną linią. Jednocześnie nastąpiło przełamanie czerwonej linii trendu spadkowego. Wprawdzie linia ta przechodzi przez tylko dwa punkty zwrotne, co zmniejsza jej wiarogodność, ale za to obejmuje okres od października 2014, co z kolei czyni ją bardziej wiarygodną. Przełamanie tej bariery sugeruje wzrost większy, niż tylko do wspomnianych 18 zł. Przełamaniu obu wspomnianych barier towarzyszyły wyjątkowo wysokie obroty. W historii notowań Spółki tylko raz zdarzyło się, że wolumen obrotu był większy. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z prawdziwą "dobrą zmianą". Redan Kilka dni temu kurs...
gorące spółki dnia

Getin Holding [GTN], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Podmioty wchodzące w skład Grupy to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność bankową, leasingową, doradztwa oraz dystrybucji produktów finansowych. Dwie mocne sesje z rzędu doprowadziły do przełomu w notowaniach bankowej spółki. Wczorajsze wzrosty o 6,8% przy podwyższonym wolumenie doprowadziły do poprawienia maksimum trwającej od sierpnia zwyżki ale przede wszystkim sprawiły, że wybita została ponad 2,5 letnia linia trendu spadkowego, która w tym okresie była często i dokładnie respektowana. Pojawia się wiec dawno niewidziany sygnał kupna. Co ważne cała zwyżka budowana jest przy wyższych obrotach. Daje to szansę na kontynuację wzrostów. Kluczowy opór to okolice 1,40 zł, choć dojście tak...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 3,4% przy bardzo przyzwoitym, najwyższym w trwającym miesiącu wolumenie. Taki obraz dobrze świadczy o stronie kupującej, która prawdopodobnie wyprowadza atak na kluczowy opór przy 2,65 zł. To wszystko ma miejsce na tle bardzo słabego szerokiego rynku. Tym bardziej pojawia się szansa na kontynuowanie układu coraz wyżej położonych ekstremów, z którym mamy do czynienia od początku roku. Ostatnio o spółce...

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie – 16 maja 2016

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Sprawdź ofertę brokera HFT w zakresie inwestycji na spółkach z GPW Wykres z tygodniowym interwałem czasowym pokazuje, że obecnie ważą się losy ruchu wzrostowego, który trwa od początku roku. Z jednej strony wcześniej przełamana została linia trendu i z tej perspektywy ruch wzrostowy mógł być tylko swego rodzaju re-testem, gdyż dotarł do linii od dołu, a w tych okolicach mamy także często i dość dokładnie respektowany opór 2,65 – 2,70 zł. Losy tegorocznego odbicia nie są jednak jeszcze przesądzone. Kluczową rolę powinno odegrać lokalne wsparcie przy 2 zł. Jeżeli poziom ten upadłby to wzrosną szansę na to, że cena będzie kierować się w stronę...
gorące spółki dnia

Decora [DCR], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją artykułów do wykończenia i dekoracji wnętrz produkowanych z tworzyw sztucznych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. W trakcie poniedziałkowej, mocno świątecznej sesji pozytywnie na tle rynku wyróżniła się spółka Decora, która wzrosła o prawie 6%. Spółka należy do „gorących” od początku trwającego roku, kiedy zaczął się bardzo dynamiczny wzrost. Poniedziałkowy sukces popytu sprawia, że kurs znajduje się na maksimum trendu wzrostowego. Na wykresie tygodniowy widać, że już wcześniej pokonana została kilkuletnia lina trendu spadkowego. Cena powinna więc nadal rosnąć, a kolejny...
gorące spółki dnia

Zastal [ZST], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Jednostka dominująca jest spółką świadczącą usługi w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części oraz remontu wyrobów metalowych. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. W zakończonym niedawno miesiącu spółka zdrożała o 38%. Także nowy miesiąc zaczyna się bardzo optymistycznie, gdyż wczorajsza sesja przyniosła kolejne 13% zwyżki. Od lutowego dołka wzrosty sięgają już 100%. Podczas poniedziałkowej sesji pojawił się kolejny sygnał techniczny jakim było wybicie poziomu ostatniego szczytu trendu spadkowego. Nie jest tylko lokalny poziom ale ważny opór jaki wyznacza dołek z 2012 roku co widać na poniższym...
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Podczas wczorajszej sesji posiadacze akcji tej firmy stali się bogatsi o kolejne 15%. Piszę kolejne, gdyż w ostatnim czasie szczęśliwcy posiadający akcje stają się bogatsi każdego dnia średnio o 15-20%. Jest to więc największa gwiazda naszej giełdy w minionym miesiącu. W samym tylko marcu kurs podskoczył o niemal 290%, a w tym tygodniu mamy już 100% wzrostu. Wszystko to...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz smartfony. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka rosła podczas pierwszej sesji nowego tygodnia o ponad 11% przy dość przyzwoitych obrotach. Pod względem technicznym mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym oraz kilkumiesięczną korektą, która na obecnych poziomach osiąga zasięg dotychczas największej korekty z 2014 roku. Technika wskazuje więc na silną reakcję na poziom wsparcia w rejonie 4,20 zł. Po podjęciu walki...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Trakcja [TRK] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka zakończyła wczorajszą sesję 6% wzrostem. Była to druga w ostatnim czasie tak udana sesja, poprzednia miała miejsce również w czwartek ale tydzień temu. Po dość mocnych spadkach kurs powoli zdaje się odzyskiwać siły. Ma to miejsce na ważnym technicznie poziomie bo przy głównej linii trendu wzrostowego poprowadzonej od początku 2013 roku. Jej upadek byłby sygnałem dość dużego kalibru świadczącym o słabnięciu trendu. Aktualne odreagowanie ma jeszcze trochę miejsca aby się rozwinąć. Cena powinna dotrzeć przynajmniej do poziomu ostatniego wierzchołka czyli 2,65 zł. Jeżeli udałoby się go wybić to kolejne problemy pojawią...
gorące spółki dnia

Braster [BRA], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Braster jest spółką, której działalność będzie opierać się na produkcji rewolucyjnego narzędzia do diagnostyki onkologicznej piersi u kobiet, w postaci termograficznego testera BRASTER. Spółka wzrosła wczoraj o ponad 11% zamykając się ponad poniedziałkowym otwarciem. Jest to pozytywny sygnał podparty wysokimi obrotami, który pojawia się w okolicach ważnego wsparcia 11 zł. Z szerszej perspektywy nie ma jednak póki co żadnego znaczenia. Niebawem kurs może testować linię trendu spadkowego. Jej wybicie będzie wstępnym sygnałem poprawy, a potwierdzenie powrotu do wzrostów otrzymamy wówczas, gdy wybity zostanie ostatni szczyt tego trendu czyli 15,34 zł. Jest to zarazem znaczący opór, który łączy kilka wcześniejszych ekstremów. Warto więc w najbliższym czasie mieć na oku tę...

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie – 7 lipca 2015

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs po odbiciu od górnej krawędzi kanału wzrostowego nadal przebywa w fazie spadkowej. Świece z dłuższymi dolnymi cieniami wskazują na to, że spadki mają raczej łagodny, typowo korekcyjny charakter. Potwierdza to także analiza wolumenu, który wyraźnie maleje w okresie spadków. Kluczowa strefa wsparcia to okolice 2,60 – 2,70 zł. Interwał dzienny potwierdza moją prognozę z wyższego horyzontu czasowego. Korekta przyjęła kształt formacji flagi i mimo, że osiągnęła już zasięg poprzedniej korekty, nie widać oznak świadczących o powrocie kupujących. Zaznaczona fioletowym okręgiem świeca pin bar mogłaby tworzyć z poprzednim dołkiem formację podwójnego dna, choć powstała ona na niskich obrotach i jak...

Redan [RDN] – Analiza na zamówienie

Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Na wykresie tygodniowym widać, że kurs porusza się w trendzie wzrostowym od początku 2013 roku. Jesteśmy w stanie wyznaczyć kanał wzrostowy, który jest całkiem nieźle respektowany. Aktualne spadki zaczęły się właśnie od testu górnej krawędzi. Poprzedzone było one jednak bardzo silnym impulsem wzrostowym co może wskazywać, że są tylko korektą. Na to samo wskazuje analiza obrotów, które wyraźnie maleją w czasie spadków. Kluczowym wsparciem wydaje się być okolica 2,70 zł czyli cała seria wcześniejszych wierzchołków. Interwał dzienny także podkreśla poprzez zachowanie wolumenu korekcyjny charakter spadków. Porównując aktualną korektę do poprzedniej widać, że osiągnięty został już jej pełny zasięg (zielone prostokąty). Mimo to odbicie po...
gorące spółki dnia

Arctic [ATC], Redan [RDN] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Arctic jako spółka holdingowa realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Spółka zdrożała wczoraj o dobre 6% na bardzo przyzwoitym obrocie. Delikatnie naruszona została linia korekty, a właściwie górna krawędź kanału spadkowego. Wydaje się, że szanse na trwałe wybronienie ponad rocznej linii trendu wzrostowego rosną. Jeżeli dojdzie do wybicia poziomu poprzedniego, lokalnego wierzchołka to utworzy się niewielka formacja podwójnego dna, która mogłaby być początkiem końca ponad 30% spadków. O takim potencjalnym scenariuszu piszemy od 27 marca. Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Na szczycie długoterminowego trendu wzrostowego można zauważyć formację trójkąta prostokątnego. Ma...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. W asyście bardzo wysokich obrotów doszło wczoraj do dużych wzrostów, które wydawały się, że otwierają drogę w okolice 9 zł czyli historycznego szczytu z 2011 roku. Tak jednak się nie stało i choć 10% wzrosty są imponujące, to jednak popołudniowe cofnięcie sprawia, że na otwarcie kolejnego etapu trendu wzrostowego należy jeszcze poczekać. Komputronik jest polskim dystrybutorem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Przed sesją spółka podała bardzo pozytywną informację o dołączeniu do grupy handlowej Expert Group. Dzięki zawartej umowie Komputronik uzyska dostęp do warunków handlowych wynegocjowanych przez grupę z poszczególnymi dostawcami na rynku...
gorące spółki dnia

Redan [RDN], Monnari [MON] – Gorące spółki dnia

W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Kapitałowa Redan jest jednym z wiodących podmiotów działających na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na detalicznym rynku odzieżowym. Spółka drugi dzień z rzędu wzrastała o prawie 20% przy ogromnych obrotach. Doszło do wybicia, trwającego od prawie 1,5 roku poziomu oporu. Wczoraj opisywałem dokąd może dotrzeć cena po wybiciu tego poziomu. Kolejny opór to 3,42 zł, który wydaje się niemal pewnym celem kupujących. Zachodzi pytanie skąd tak dynamiczne wzrosty, skoro nie pojawiła się żadna przełomowa informacja. Krążą plotki, że jeden z domów maklerskich ujawnił swoim klientom raport o spółce, zawierający rekomendację kupna z ceną docelową znacznie powyżej aktualnej ceny (ceny z wtorku). Zapewne niebawem raport ujrzy światło dzienne, ale na kupno...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ