Conotoxia
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał 10,5 mln zł zysku netto, 20,58 mln zł zysku EBIT w III kw.

Rank Progress odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress publikuje wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 20,58 mln zł wobec 33,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,6 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 61,29 mln zł rok wcześniej. "W trzecim kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 35 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 62,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 55,9 mln zł, wobec 90,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejsze przychody wynikały z zawartej w okresie porównawczym, w lipcu 2019...

Rank Progress sprzedał Trei RE działki w Skarżysku-Kam. za 14 mln zł netto

Rank Progress sprzedał na rzecz Trei Real Estate Poland nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej o powierzchni 4,43 ha za 14 mln zł netto, podał Rank Progress. Rank Progress sprzedaje nieruchomości "Zarząd emitenta informuje, iż na potrzeby umowy sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z umową, w terminie do 2022 roku, emitent poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5_ kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2 mln zł w przypadku przekroczenia limitu kosztów usunięcia drzew określonych w ww. operacie" - czytamy także w komunikacie. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Rank Progress odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress podsumowuje wyniki z pierwszego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 28,61 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej. "W pierwszym kwartale grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 28,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej wynik na nieruchomościach, który wyniósł 26 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +33,9 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -7,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,2 mln zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane...

Rank Progress miał 8,08 mln zł zysku netto, 20,68 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Rank Progress odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego "Rok 2019, podobnie jak rok poprzedni dla grupy kapitałowej Rank Progress S.A. upłynął pod znakiem porządkowania i podnoszenia efektywności organizacyjnej oraz poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych kupnem należących do grupy nieruchomości, a także nowych możliwości inwestycyjnych" - napisał prezes Jan Mroczka, w liście załączonym do raportu rocznego. Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln zł wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej. "Obecnie w ramach grupy kapitałowej funkcjonuje sześć centrów handlowych. Bogate portfolio grupy umożliwiło wygenerowanie ponad 20,7 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Grupa w 2019 roku, wypracowała skonsolidowany zysk netto...

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 r.

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 roku, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 103,95 mln zł, podała spółka. Niezaudytowane zyski netto w 2019 r. "Zarząd Rank Progress przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Rank Progress za 2019 rok: 1. Przychody ze sprzedaży: 103 953 tys. zł, 2. Zysk na sprzedaży: 26 363 tys. zł, 3. Zysk na działalności operacyjnej: 20 683 tys. zł, 4. Wynik netto: 8 080 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta do raportu rocznego za rok 2019, którego publikacja została przewidziana na 29 kwietnia 2020 roku, podano także. Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

Akcje Rank Progress 2% w górę. Spółka miała niemal 18 mln zł zysku w III kw.

Rank Progress odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Bank Ochrony Środowiska jest komercyjnym bankiem uniwersalnym. który działalność rozpoczął 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Uczestniczy w finansowaniu sfery ochrony środowiska angażując środki własne oraz środki powierzone przez fundusze ekologiczne. Jego kapitalizacja wynosi 692 mln zł. Zarząd Banku zaktualizował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2018-2021. W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się: ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych...
Gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 28.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Akcje spółki drożały w trakcie środowej sesji o ponad 7% i była to kontynuacja zwyżki rozpoczętej we wtorek, kiedy kurs podskoczył o ponad 11%. Obie sesje odbyły się przy nie najgorszych jak na obecne warunki obrotach. Spółka nie przekazała żadnych nowych informacji, a najbliższy raport poznamy dopiero 27 września. Ciekawie za to wygląda technika. Na wykresie widać, że strefa wsparcia w rejonie 1,50 zł jest respektowana od początku ubiegłego roku. Odbicia od niej mają bardzo dynamicznych charakter...

Echa wykresów (HA,Renko,XO): Rank Progress – od grudnia 40% w górę

Echa wykresów to cykl, w którym prezentujemy analizę techniczną danego instrumentu wykonaną na kilku rodzajach wykresów. Każdy z nich jest inny, daje innego typu sygnały, ma inne atuty. Po za świecami japońskimi, wykorzystamy także wykresy renko, które doskonale wskazują poziomy wsparcia i oporu, heikin ashi – pokazujące trendy czy nawet wykresy punktowo symboliczne, które także mogą dostarczyć ciekawych i precyzyjnych informacji. Sprawdźmy więc co mówią wykresy! W dzisiejszym odcinku przyglądamy się spółce Rank Progress – przeanalizujemy ją na kilku typach wykresów. Na początek tradycyjny wykres świecowy: Notowania w skali dziennej pokazują nagłe, gwałtowne ożywienie jakie miało miejsce na początku grudnia. Oczywiście ma to związek z ogłoszoną wtedy wspólną inwestycją wraz ze spółką Vantage Development. Chodzi o dużą inwestycję deweloperską na powierzchni...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Rank Progress [RNK] i Monnari [MON]

Rank Progress D1 Rank Progress to firma z branży deweloperskiej. Kurs Spółki właśnie przełamał trzykrotnie testowaną linię trendu spadkowego. Jest to sygnał kupna. Jego wiarygodność zwiększa to, że kolejne odbicia od linii (1, 2, 3) były coraz mniejsze i trwały coraz krócej. Najbliższym oporem jest oznaczony czerwoną linią szczyt z maja 2017 na poziomie 2,69 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Monnari D1 Pod koniec sierpnia ubiegłego roku kurs Monnari przełamał zieloną linię trendu spadkowego. Później przez kilka miesięcy trwała konsolidacja pod niebieską linią znajdującą się na poziomie 9,43 zł. Wybicie spod...
gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Rank Progress [RNK] – Gorące spółki dnia 18.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Asbis jest podmiotem dominującym grupy zajmującej się dystrybucją komponentów i sprzętu komputerowego. Po kilku dniach słabej korekty, popyt w końcu wkroczył do akcji. Podczas wczorajszej sesji akcje podskoczyły o 3,8% przy wyższych obrotach niż w czasie sesji spadkowych. Wydaje się, że jest to krok w kierunku zakończenia korekty oraz wybicia poziomu ostatniego szczytu. W mediach nie pojawiły się żadne nowe informacje, wzrosty były efektem silnego trendu i świetnego nastroju na szerokim rynku. Ostatnią informacją godną zauważenia były szacunki, że wynik za ubiegły rok powinien przekroczyć wcześniejsze prognozy. Wykres dzienny pokazuje, że wybicie do...
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Mennica [MNC] – Gorące spółki dnia 6.12.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Ogromnym i nagłym wzrostem cen akcji otworzyła się wtorkowa sesja. Ostatecznie ruch ten zakończył się na około 22%, a obroty były najwyższe od pół roku. Wszystko to za sprawą informacji jaka pojawiła się już po poniedziałkowym zamknięciu. Spółka zawarła porozumienie z Vantage Development dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha. Wspólna inwestycja wyraźnie ożywiła uśpione od dłuższego czasu notowania. Od dłuższego czasu poziom 2...

Rank Progress [RNK] – będzie kolejne odbicie? – analiza na zamówienie

Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Spółka inaczej niż wiele firm deweloperskich nie może zaliczyć bieżącego roku do udanych. Po za majowym wystrzałem, cena pełznie bokiem. Jest to efekt słabych wyników np. straty odnotowanej w pierwszym półroczu. Spółka generalnie traci na wartości od maja ubiegłego roku, kiedy zakończył się okres niesamowicie silnej hossy. Patrząc na wykres dzienny, łatwo zauważyć, że kluczowe znaczenie ma w tym roku linii łącząca kilka dołków. Niebawem cena kolejny raz będzie ją testować, a zazwyczaj każdy test przynosił odbicie. Wydaje się, że można oczekiwać powtórki scenariusza, choć ciężko zakładać wzrostów większych niż do poziomu 2 zł. Z drugiej strony, brak odbicia i ewentualne przełamanie linii może...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na CD Projekt [CDR] i kupna na Rank Progress [RNK]

CD Projekt H1 Na początku czerwca kurs CD Projektu przełamał czarną krótkoterminową linię trendu wzrostowego. Po krótkiej korekcie papier powrócił do trendu wzrostowego, ale już z mniejszą dynamiką. W ten sposób powstał klin zwyżkujący. Dzisiaj cena zgodnie z teorią wybiła się dołem z tej formacji. Jest to negatywny sygnał. Jego potwierdzeniem byłoby przełamanie wsparcia oznaczonego zieloną linią na poziomie 82,50 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Rank Progress D1 Rank Progress działa na rynku deweloperskim. Kurs Spółki od połowy czerwca „kleił się” do czerwonej linii krótkoterminowego trendu spadkowego. Dzisiaj ją przełamał generując sygnał...

Rank Progress [RNK] – spadki przy malejących obrotach – analiza na zamówienie

Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Wykres w skali tygodniowej pokazuje, że w pierwszej połowie maja doszło do silnego wybicia w górę. Z tej perspektywy trudno ocenić czy była to tylko chwilowa zwyżka czy jednak trwalszy powrót do trendu z pierwszej połowy 2016 roku. Wybicie charakteryzowała spora dynamika oraz podwyższone obroty, dlatego nie skreślałbym jeszcze szans strony popytowej. Wykres dzienny wskazuje z jednej strony na mocno spekulacyjny charakter ostatnich wzrostów, gdyż cena równie szybko spadła do wcześniejszych poziomów, ale także pozytywną analizę wolumenu. Systematycznie malejące obroty w trakcie spadków, mogą wskazywać na to, że jest to korekta impulsu wzrostowego. Wydaje się, że warto obserwować dwa...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację