XTB

Cena akcji spółki z GPW wzrosła dziś o 19%! Największy wzrost od kwietnia 2021 r.

Spółka deweloperska Rank Progress notuje dzisiaj wzrost rzędu blisko 19%. Z kursu 2,14 zł jej wartość zwiększyła się do 2,55 zł. To kontynuacja rozpoczętych przez nią na początku listopada zwyżek. Od kursu otwarcia 6 listopada notowania wzrosły o prawie 26%. Cena akcji urosła o prawie 26% Analizując notowania spółki Rank Progress...

Rank Progress miało 14,93 mln zł zysku netto, 20,09 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 14,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,09 mln zł wobec 6,76 mln zł straty rok wcześniej. "W pierwszym półroczu grupa wygenerowała...

Rank Progress miał 9,44 mln zł zysku netto, 16,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 9,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,71 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Rank Progress miał wstępnie 9,44 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Rank Progress miał 17,87 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 16,71 mln zł zysku na działalności operacyjnej i 9,44 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 2,93 mln zł, czytamy w...

Rank Progress miał 3,49 mln zł zysku netto, 0,6 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r. wobec 54,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł wobec 82,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,46 mln zł w 2021 r....
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał wstępnie 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Rank Progress odnotował wstępnie 3 489 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r., podała spółka, powołując się na niezaudytowane dane. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł wstępnie 601 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły wstępnie 61 464 tys. zł w 2021 r., a zysk na sprzedaży...

Rank Progress miał 5,53 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 5,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,4 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Rank Progress miał 1,36 mln zł zysku netto, 6,76 mln zł straty EBIT w I półr.

Warszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 10,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,76 mln zł wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej. "Za stratę odpowiadał przede wszystkim ujemny wynik na nieruchomościach,...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał wstępnie 1,36 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress odnotował wstępnie 1 359 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r, podała spółka prezentując szacunkowe dane. "Grupa Kapitałowa Rank Progress: 1. przychody ze sprzedaży: 24 926 tys. zł, 2. zysk / strata na sprzedaży: 2 842 tys. zł, 3. zysk na działalności operacyjnej: minus...
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress wyemituje obligacje o wart. nominalnej do 50 mln zł

Warszawa, 13.09.2021 (ISBnews) - Rank Progress wyemituje nie więcej niż 50 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka. Jednocześnie określono próg emisji wynoszący co najmniej 30 000 obligacji, by doszła ona...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał 3,24 mln zł straty netto, 2,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021

Rank Progress odnotował 3,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 28,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,51 mln zł w I...

Rank Progress miał 57,34 mln zł zysku netto, 85,18 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Rank Progress odnotował 57,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 85,18 mln zł wobec 20,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,64...
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress miał szacunkowo 57,3 mln zł zysku netto w 2020 r.

Rank Progress odnotował 57,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rank Progress przedstawia swoje wyniki finansowe Rank Progress zanotował wstępnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 119,64 mln zł, 85,17 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 57,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rank Progress miał 10,5 mln zł zysku netto, 20,58 mln zł zysku EBIT w III kw.

Rank Progress odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress publikuje wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 20,58 mln zł wobec 33,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,6...

Rank Progress sprzedał Trei RE działki w Skarżysku-Kam. za 14 mln zł netto

Rank Progress sprzedał na rzecz Trei Real Estate Poland nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej o powierzchni 4,43 ha za 14 mln zł netto, podał Rank Progress. Rank Progress sprzedaje nieruchomości "Zarząd emitenta informuje, iż na potrzeby umowy sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z umową, w...
Money, pieniądze, Comparic

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Rank Progress odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress podsumowuje wyniki z pierwszego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 28,61 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej. "W pierwszym kwartale...

Rank Progress miał 8,08 mln zł zysku netto, 20,68 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Rank Progress odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rank Progress odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego "Rok 2019, podobnie jak rok poprzedni dla grupy kapitałowej Rank Progress S.A. upłynął pod znakiem porządkowania...

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 r.

Rank Progress miał 8,08 mln zł niezaudytowanego zysku netto w 2019 roku, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 103,95 mln zł, podała spółka. Niezaudytowane zyski netto w 2019 r. "Zarząd Rank Progress przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Rank Progress za 2019 rok: 1. Przychody ze sprzedaży:...

Akcje Rank Progress 2% w górę. Spółka miała niemal 18 mln zł zysku w III kw.

Rank Progress odnotował 17,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Ochrony Środowiska, Herkules, Rank Progress

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BOŚ prezentuje główne założenia w aktualizacji Ramowej...
Gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia 28.06.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Akcje spółki drożały w trakcie środowej sesji...

Echa wykresów (HA,Renko,XO): Rank Progress – od grudnia 40% w górę

Echa wykresów to cykl, w którym prezentujemy analizę techniczną danego instrumentu wykonaną na kilku rodzajach wykresów. Każdy z nich jest inny, daje innego typu sygnały, ma inne atuty. Po za świecami japońskimi, wykorzystamy także wykresy renko, które doskonale wskazują poziomy wsparcia i oporu, heikin ashi – pokazujące trendy czy...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Rank Progress [RNK] i Monnari [MON]

Rank Progress D1 Rank Progress to firma z branży deweloperskiej. Kurs Spółki właśnie przełamał trzykrotnie testowaną linię trendu spadkowego. Jest to sygnał kupna. Jego wiarygodność zwiększa to, że kolejne odbicia od linii (1, 2, 3) były coraz mniejsze i trwały coraz krócej. Najbliższym oporem jest oznaczony czerwoną linią szczyt z...
gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Rank Progress [RNK] – Gorące spółki dnia 18.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Asbis jest podmiotem dominującym grupy zajmującej się dystrybucją komponentów i sprzętu komputerowego. Po kilku dniach słabej korekty, popyt w końcu wkroczył do akcji....
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Mennica [MNC] – Gorące spółki dnia 6.12.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Ogromnym i nagłym wzrostem cen akcji otworzyła...

Rank Progress [RNK] – będzie kolejne odbicie? – analiza na zamówienie

Spółka działa w branży inwestycyjno-deweloperskiej. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu. Spółka inaczej niż wiele firm deweloperskich nie może zaliczyć bieżącego roku do udanych. Po za majowym wystrzałem, cena pełznie bokiem. Jest to efekt słabych wyników np. straty odnotowanej w pierwszym półroczu. Spółka generalnie traci...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał sprzedaży na CD Projekt [CDR] i kupna na Rank Progress [RNK]

CD Projekt H1 Na początku czerwca kurs CD Projektu przełamał czarną krótkoterminową linię trendu wzrostowego. Po krótkiej korekcie papier powrócił do trendu wzrostowego, ale już z mniejszą dynamiką. W ten sposób powstał klin zwyżkujący. Dzisiaj cena zgodnie z teorią wybiła się dołem z tej formacji. Jest to negatywny sygnał. Jego...

Rank Progress [RNK] – spadki przy malejących obrotach – analiza na zamówienie

Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Wykres w skali tygodniowej pokazuje, że w pierwszej połowie maja doszło do silnego wybicia w górę. Z tej perspektywy trudno ocenić czy była to tylko chwilowa zwyżka czy...
Gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], ABC Data [ABC] – Gorące spółki dnia 18.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Wczorajsza...
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Bytom [BTM] – Gorące spółki dnia 15.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Spółka...
gorące spółki dnia

Rank Progress [RNK], Efekt [EFK] – Gorące spółki dnia 8.05.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Emitent prowadzi działalność inwestycyjno-deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Spółka...
wolumen

Przed zamknięciem. JSW [JSW] i Rankprogress [RNK]

JSW Od końca listopada na JSW mamy korektę. Dwa tygodnie temu nastąpiło przełamanie niebieskiej linii trendu spadkowego. Dalsza poprawa nastąpiłoby w razie przełamania czerwonej linii, która znajduje się na poziomie 69,25 i dzisiaj została przetestowana trzeci raz. Rankprogress Rankprogress jest deweloperem. Kurs Spółki przez ostatni miesiąc znajdował się w trendzie spadkowym pod...