Conotoxia

Rainbow tours rekomenduje 1,5 zl dywidendy na akcje z zysków zatrzymanych

Warszawa, 14.09.2022 (ISBnews) - Zarząd Rainbow Tours zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze środków pozostawionych w spółce w okresach ubiegłych jako zyski zatrzymane, w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd ma na celu "zapewnienie akcjonariuszom udziału w zyskach wypracowywanych przez spółkę w okresach sprzyjającej koniunktury, w szczególności wygenerowanych i osiągniętych w okresie roku obrotowego 2019 (tu: okres normalnego funkcjonowania spółki w historycznie rekordowym dla spółki pod względem przychodów roku 2019), ale także w okresie roku obrotowego 2021, dotkniętego jeszcze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale wskazującego na poprawę warunków prowadzenia działalności touroperatorskiej w odniesieniu do 'pandemicznego' roku 2020, co skutkowało osiągnięciem zysku netto, który jednakże ze względów ostrożnościowych (przed potwierdzeniem realizacji oczekiwanych poziomów sprzedaży) pierwotnie został pozostawiony...

Rainbow Tours szacuje usługi czarteru od PLL LOT na 364,5 mln zł zimą 2022/2023

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Wartość usług czarterowych świadczonych na rzecz Rainbow Tours przez Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) w sezonie turystycznym Zima 2022/2023 wynosi szacunkowo 364,5 mln zł, podała spółka. "Umowa czarteru wraz z załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym 'Zima 2022/2023', na rejsach samolotami Boeing 787-8 Dreamliner i Boeing 787-9 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności emitenta w turystycznym sezonie zimowym na tzw. destynacjach egzotycznych (Dominikana, Kuba, Meksyk, Wietnam, Tajlandia). W ramach uzgodnień objętych treścią załącznika rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypada na dzień 02.11.2022 r., zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie na dzień 06.05.2023 r. W dniu podpisania załącznika wartość usług czarterowych stanowi łączny szacowany ekwiwalent wartości...

Przedsprzedaż Rainbow Tours w sezonie letnim wzrosła o 36,7% r/r wg stanu na 30 czerwca

Warszawa, 05.07.2022 (ISBnews) - Przedsprzedaż imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Lato 2022" (wycieczki realizowane w okresie kwiecień - październik br.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 czerwca wyniosła 282 066 osób, co oznacza wzrost o 36,7% r/r, podała spółka. Oznacza to też wzrost poziomu przedsprzedaży o ok. 1,9% w porównaniu do tego samego okresu 2019 r., przy czym "rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej", podano w komunikacie. Spółka zaznacza, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października...

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Rainbow Tours postanowiło zysk netto za 2021 r. w łącznej kwocie 19,09 mln zł pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, podała spółka. Rainbow Tours odnotował 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 42,21 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 19,09 mln zł wobec 29,9 mln zł straty rok wcześniej. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje bml | enea notowania | lotos akcje notowania | notowania ccc | gpw notowania | giełda cyfrowy polsat | echo investment akcje |

Rainbow Tours odnotował 218 535 rezerwacji na imprezy z oferty sezonu ‘Lato 2022’

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2022" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2022 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 31 maja 2022 roku (według stanu rezerwacji na 31 maja 2022 r.) wyniosła 218 535 rezerwacji, podała spółka. Oznacza to: - wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" (zrealizowanej do dnia 31.05.2022 r.) o około 45,68% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 (tu: funkcjonowanie spółki w okresie stopniowego "odbudowywania" poziomów rezerwacji i istniejącego, choć zmniejszającego się w porównaniu do roku 2020, wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez spółkę), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2021", według stanu rezerwacji na dzień 31.05.2021 r., kiedy...

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydują 30 VI o zatrzymaniu zysku za 2021 r.

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Rainbow Tours, zwołane na 30 czerwca br., postanowi by zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 r., wynoszący 19,09 mln zł, pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z projektów uchwał. Rainbow Tours odnotował 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 42,21 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 19,09 mln zł wobec 29,9 mln zł straty rok wcześniej. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania biomed lublin | azoty gpw | amica cena akcji | orlen kurs...
Gorące spółki dnia

Rainbow Tours [RBW], BioMaxima [BMX] – Gorące spółki dnia

"Prognozujemy przychody/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto w wysokości 93,4/ 23,9/ 23,4/ 18,8 mln zł w I kw. 2022, co oznacza osiągnięcie wyższych wyników finansowych w tym kwartale niż w całym, rekordowym dla spółki 2021 roku (przychody/ zysk netto na poziomie 79,1/ 10,2 mln zł)" - napisano w raporcie. Obecnie przed popytem zadanie wybicia ostatniego wierzchołka przy 23,50 zł.

Rainbow Tours miało 17,27 mln zł zysku netto, 39,33 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Rainbow Tours odnotował 17,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 42,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,89 mln zł wobec 45,61 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 39,33 mln zł wobec 28,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 279,42 mln zł w 2021 r. wobec 434,46 mln zł rok wcześniej. "W konsekwencji występowania kolejnych fal pandemii, trzeciej - mającej miejsce wiosną 2021 roku i czwartej - jesienią 2021 roku, wyniki finansowe roku 2021, mimo zdecydowanej poprawy poziomów sprzedaży osiąganych w sezonie Lato 2021 (w okresie miesięcy czerwiec-wrzesień 2021 roku), również były obarczone negatywnymi skutkami związanymi z obniżeniem...

Rainbow Tours miało wstępnie 18,72 mln zysku netto, 40,01 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Rainbow Tours odnotowało 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 42,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe, wstępne dane. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł w ub.r. 40,01 mln zł wobec 28,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 1 279,42 mln zł wobec 434,46 mln zł rok wcześniej. Jednostkowy zysk netto w ub.r. wyniósł 19,09 mln zł wobec 29,9 mln zł straty rok wcześniej. Spółka zastrzegła, że prezentowane wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raportach rocznych, których publikacja została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w...

Rainbow Tours odnotował 139 098 rezerwacji na imprezy z oferty sezonu ‘Lato 2022’

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2022" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2022 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 31 marca 2022 roku (według stanu rezerwacji na 31 marca 2022 r.) wyniosła 139 098 rezerwacji, podała spółka. Oznacza to: - wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" (zrealizowanej do 31 marca 2022 r.) o około 60,5% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021, tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2021", według stanu rezerwacji na dzień 31 marca 2021 r., kiedy dla tego okresu 2021 roku zanotowano 86 647 rezerwacji, - spadek poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022" (zrealizowanej do 31 marca 2022 r.) o około -11%...

Rainbow Tours miało wstępnie 36,37 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2021

Warszawa, 17.11.2021 (ISBnews) - Rainbow Tours miało 1 007,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 51,1 mln zł zysku EBITDA i 36,37 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2021 r., wobec odpowiednio 418,36 mln zł, -2,24 mln zł i -14,26 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 30,56 mln zł wobec 8,27 mln zł straty rok wcześniej, podano także w komunikacie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione 26 listopada 2021 r., przypomniała spółka. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pekao giełda | amrest akcje kupno | średni kurs rubla nbp | kurs ropy | fale...

Rainbow: Liczba rezerwacji imprez turystycznych na XI 2021-III 2022 to 47,2 tys.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Zima 2021/2022" (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2021 r. - marzec 2022 r.) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2021 roku wyniosła 47 197 rezerwacji, podała spółka. "Ze względu na okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku zarząd emitenta przyjął jako okres referencyjny (porównywalny) dla danych objętych niniejszym raportem okres realizowany w 2019 roku dla przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2019/2020". W okresie referencyjnym, tj. od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2019 roku zanotowano 50 967 rezerwacji, co oznacza, że poziom przedsprzedaży (liczba rezerwacji) w ramach przedsprzedaży oferty sezonu 'Zima 2021/2022" jest niższy o około 7,4% w relacji do liczby rezerwacji dla tego samego...

Rainbow Tours ma umowę na usługi czarteru z PLL LOT o wartości 109,3 mln zł

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Rainbow Tours zawarło z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT załącznik do ramowej umowy czarteru w sezonie turystycznym Zima 2021/2022, zgodnie z którym wartość usług czarterowych (rejsy potwierdzone, bez uwzględnienia wartości rejsów opcjonalnych) to szacunkowo 109,3 mln zł, podała spółka. "Umowa czarteru wraz z załącznikiem dotyczy świadczenia przez PLL LOT na rzecz spółki lotniczych usług czarterowych w sezonie turystycznym Zima 2021/2022, na rejsach samolotem Boeing 787-8 Dreamliner, niezbędnych do prowadzenia podstawowej działalności emitenta w turystycznym sezonie zimowym na destynacjach egzotycznych. W ramach uzgodnień objętych treścią załącznika dotyczącego sezonu turystycznego Zima 2021/2022 rozpoczęcie świadczenia usług czarterowych przypada na dzień 4 listopada 2021 roku, zaś ich zakończenie przewidziano maksymalnie (opcjonalnie) na dzień 6 maja 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Rainbow...
Symbol GPW na tle wykresu

Rainbow Tours potwierdził odwrócenie trendu spadkowego. Analiza techniczna notowań spółki

Od przeceny spowodowanej pandemią, notowania spółki charakteryzują się podwyższoną zmiennością – chociaż .od minimum z 2020 kurs wzrósł blisko 400%, miejscami notował nawet 60% korekty. Rainbow Tours zanotował trzy mocne sesje z kolei Od kwietniowego maksimum kurs zanotował ponad 35% korektę i tym samym dotarł w okolice 22-23 PLN gdzie znajdowało się silny rejon wsparcia wyznaczony również przez linię trendu wzrostowego.  Obecnie kurs zanotował trzy mocne sesje z kolei i tym samym potwierdził odwrócenie trendu spadkowego trwającego od kwietnia. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy w krótkim terminie konsolidację w okolicy oporu na poziomie 27,50 PLN, co przełoży się na schłodzenie wartości wskaźnika RSI, a następnie atak na tegoroczne szczyty.  Negacją powyższego scenariusza byłoby zamknięcie się notowań poniżej poziomu 22,00 PLN. Autor poleca również: ...

Rainbow Tours wycenione na 32,70 zł przez BM Banku Pekao

BM Banku Pekao zakłada, że w tym roku Rainbow Tours zanotuje 34 mln zł zysku netto przy obrotach rzędu 1,21 mld zł. W roku 2022 zysk netto ma spaść do 29,5 mln zł, a przychody wzrosnąć do 1,78 mld zł. Na wykresie mamy próbę wybicia z konsolidacji. Jeżeli się tu uda, zapewne kolejnym celem stanie się dzisiejsza wycena przy 32,70 zł.

Rainbow Tours miało 14,57 mln zł straty netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Rainbow Tours odnotowało 14,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 14,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 15,74 mln zł wobec 16,68 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,62 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 281,22 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej Rainbow Tours po II kwartałach 2021 roku wzrosły o 13,7%, przy czym szczegółowa prezentacja tej pozycji wynikowej wskazuje, że wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych nieznacznie wzrosła we wskazanym okresie (w relacji do tego samego okresu roku 2020) zaledwie o 5,7%. Również w segmencie pośrednictwa grupa kapitałowa zanotowała wzrost przychodów; przychody ze sprzedaży w...

Rainbow przełamie trend wzrostowy, natomiast Mercator idzie w stronę 307 zł

Spływające ze świata informacje o nowych, groźniejszych wariantach koronawirusa sprawiają, że wizja pełnego otwarcia wraz z postępem szczepień częściowo się ulatnia. Na tym stanie rzeczy tracą m.in. biura podróży, takie jak Rainbow. Wprowadzanie kolejnych ograniczeń może skutecznie uderzyć w zainteresowanie ofertami, co przekłada się na giełdową wycenę. W opozycji do tego stoi Mercator, dla którego przedłużanie się pandemii stanowi dodatkowy zysk. W ciągu najbliższym dni upaść może trend wzrostowy na Rainbow. Niepewność związana z nowymi obostrzeniami uderza w kurs spółki. Z kolei Mercator kontynuuje wzrosty do 307 zł, wskazuje Michał Palaczyk. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=mzgtDA_gxVM Rainbow z problemami - Pewnego rodzaju problemy przez całe wakacje może mieć branża turystyczna. Linie lotnicze mają się dużo lepiej niż...

Jakie spółki wybrać na kolejny lockdown w Polsce? Podpowiada Marcin Tuszkiewicz

Obecnie w mediach coraz częściej przewijać zaczyna się wątek tzw. 4 fali i kolejnego lockdownu. Przed takim scenariuszem ostrzegają również rządowi oficjele i choć ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy jest to element motywowania do szczepień, czy realna groźba, to warto jednak zawczasu przeglądnąć, które spółki na GPW najlepiej poradziły sobie z dotychczasowymi ograniczeniami życia gospodarczego. Większość podmiotów nie zostanie mocno dotknięta przez potencjalny lockdown. W grupie największego ryzyka znajduje się Rainbow i Enter Air. Na drugim biegunie są spółki IT oraz (co oczywiste) medyczne. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=cVt6y7KiQvI Czeka nas kolejny lockdown? W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej opinii, które wskazują, że pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła i prędzej czy później czeka nas...

Wiceprezesi zarządu Rainbow Tours: T. Czapla i R. Talarek chcą przejść do RN

Członkowie zarządu Rainbow Tours - wiceprezesi Tomasz Czapla i Remigiusz Talarek, zrezygnowali z dniem 30 czerwca z członkostwa w zarządzie co - zgodnie z treścią pisemnych rezygnacji - podyktowane zostało zamiarem kandydowania do składu rady nadzorczej, podała spółka. "Kandydatami do rady nadzorczej spółki są dotychczasowi, wieloletni członkowie zarządu spółki, panowie Tomasz Czapla oraz Remigiusz Talarek Przedmiotowe, planowane zmiany w radzie nadzorczej i towarzyszące im zmiany w zarządzie wpisują się w mające miejsce w spółce od 2016 roku procesy konsekwentnych i systematycznych zmian w składzie zarządu spółki, które mają charakter naturalnej 'zmiany pokoleniowej'" - czytamy w komunikacie. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała...
Gorące spółki dnia

CDRL [CDL], Rainbow Tours [RBW] – Gorące spółki dnia

Takie wyniki nie są oczywiście zaskoczeniem, z uwagi na bardzo słaby okres i lockdown w I kwartale. „W I kwartale 2021 roku na poziom przychodów wpłynęły przede wszystkim ograniczenia związane w wprowadzeniem lockdownu od okresu Świąt Bożego Narodzenia w grudniu 2020 roku” - wskazano w komentarzu. Od końca kwietnia mamy spadki na wykresie, jednak ich dynamika każe przypuszczać, że jest to tylko korekta. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 30 zł, to szansa na odbicie zapewne pojawi się przy dolnej krawędzi kanału i zarazem wsparciu w rejonie 27-28 zł.

Rainbow Tours miało 9,22 mln zł straty netto, 4,73 mln zł straty EBITDA w I kw.

Rainbow Tours odnotowało 9,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,64 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 4,73 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,41 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 273,82 mln zł rok wcześniej. "Przychody Rainbow Tours S.A. w okresie I kwartału 2021 roku spadły o 72,5% w relacji do okresu porównywalnego I kwartału 2020 roku (I kwartał 2020 roku był kwartałem odznaczającym się w zasadzie w całym okresie rosnącymi poziomami sprzedaży; zahamowanie sprzedaży nastąpiło dopiero od drugiej połowy marca 2020 roku), przy czym...

Rainbow Tours wycenione na 30,90 zł. Notowania w kanale wzrostowym

Analitycy BM Banku Pekao, w raporcie z 21 maja, podnieśli cenę docelową spółki Rainbow Tours do 30,9 zł z 17 zł wcześniej. Dzisiaj spółka traci niemal 3% przy dość solidnych obrotach. Wszystko wskazuje na to, że na wykresie rozpoczyna się korekta. Poniżej kluczowe cytaty z raportu. "Rok 2021 powinien pozwolić na częściową odbudowę przychodów (szacujemy 69 proc. poziomu z 2019 roku), a odpowiednio dostosowane koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) po trudnym 2020 roku powinny wspierać osiąganą rentowność w 2021 roku - zysk netto szacujemy na 23,9 mln zł (84 proc. poziomu za 2019 roku). Oczekujemy powrotu przychodów spółki do poziomu z 2019 roku w 2022 roku" - napisano w raporcie. "Uwzględniając nasze prognozy, spółka jest wyceniona na poziomie 19,5x/12,2x C/Z’21/22....

Rainbow Tours miało 42,21 mln zł straty netto, 45,61 mln zł straty EBIT w 2020

Rainbow Tours odnotowało 42,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Wystąpienie pandemii koronawirusa SARS CoV 2 miało wpływ na obniżenie wartości przychodów grupy kapitałowej i wpływ na jej wynik finansowy w całym roku obrotowym 2020. Przychody grupy zanotowane w roku 2020 (434 456 tys. zł) stanowiły jedynie 24,88% wartości przychodów ze sprzedaży w rekordowym roku 2019 (1 745 960 tys. zł). Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dużej części roku 2020 oraz sytuacja epidemiczna spowodowały, że grupa zanotowała dla roku 2020 stratę netto w wysokości 42 208 tys. zł (dla roku 2019 był to przy uwzględnieniu wprowadzonych, koniecznych odpisów aktualizujących wynik w kontekście...

Rainbow dominował wczoraj w indeksie sWIG80

Wall Street zakończyło dzień z symboliczną zniżką. Posiedzenie Fed i następujące po nim wystąpienie prezesa Jerome’a Powella nie wpłynęło istotnie na rynki. Rezerwa spodziewa się wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach, m.in. ze względu na efekt bazy (niskie odczyty w ubiegłym roku) oraz ze względu na „wąskie gardła” w produkcji. Rainbow urósł wczoraj o 8,5%, wczoraj na krajowym parkiecie wszystkie kluczowe indeksy zyskiwały Po posiedzeniu stopa procentowa pozostała bez zmian, a nad ograniczeniem skupu aktywów nawet nie rozmawiano. Sezon wynikowy wciąż pozostaje na tapecie, wczoraj wyniki opublikowała spółka Apple – zysk na akcje w I kw. 2021 r. wyniósł 1,4 USD wobec konsensusu 0,99 USD. Spółka zapowiedziała skup akcji własnych za 90 mld USD. Swój raport przedstawił również Facebook – zysk na...

Rainbow Tours z ostatnią falą wzrostów na GPW? Komentuje Marcin Tuszkiewicz

Postępujący proces szczepień sprawia, że na horyzoncie pojawia się powrót do normalności, w tym otwarcie się na turystykę i podróże lotnicze. Beneficjentami tego stanu rzeczy powinny być spółki pokroju Rainbow Tours, czy też EnterAir, jednak jak wskazuje Marcin Tuszkiewicz, prawdopodobnie są one już na ostatniej fali wzrostów, ponieważ ich wyceny powracają do poziomów wyjściowych, a perspektywy nie są aż tak różowe. Rainbow Tours znajduje się na ostatniej fali wzrostów, a wyłamanie może zwiastować mocne spadki, twierdzi Marcin Tuszkiewicz. Popyt na biznesowe połączenia lotnicze może już nigdy nie wrócić do wcześniejszych poziomów, co uderza w branżę lotniczą. Również EnterAir dochodzi do poziomów, w których jego wycena może być uważana za wysoką. https://www.youtube.com/watch?v=gW1N49tTafI Rainbow z ostatnią falą wzrostów? - Tutaj systematycznie rynek się wspina...

Rainbow Tours miało wstępnie 40,86 mln zł straty netto w 2020 r.

Rainbow Tours miało 434,46 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 28,26 mln zł straty EBITDA i 40,86 mln zł straty netto w 2020 r., wobec odpowiednio 1 746 mln zł, 56,07 mln zł zysku i 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Rainbow Tours przedstawia swoje wyniki finansowe "Wpływ na wyniki i działalność prowadzoną w ramach grupy kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 miała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd spółki ocenia, iż wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało wpływ na wyniki i działalność prowadzoną w ramach grupy kapitałowej Rainbow Tours także w roku obrotowym 2021" - czytamy w komunikacie. Publikację raportu rocznego Rainbow Tours zaplanowano na 30 kwietnia 2021 r. Rainbow Tours to operator...

Rainbow Tours miało 0,66 mln zł zysku netto, 2,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Rainbow Tours odnotowało 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 44,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,39 mln zł wobec 54,16 mln zł zysku rok wcześniej. Zarząd spółki Rainbow Tours ocenia, iż pandemia Covid-19 będzie miała wpływ na obniżenie wartości przychodów spółki w całym roku obrotowym 2020 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 137,14 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 816,34 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 14,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 48,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 418,36 mln zł w porównaniu z 1478,42 mln zł...

Rainbow Tours miało wstępnie 14,26 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2020

Rainbow Tours miało 418,36 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,65 mln zł zysku EBITDA i 14,26 mln zł straty netto w okresie I-III kw. 2020 r., wobec odpowiednio 1 478,42 mln zł, +75,5 mln zł i +48,56 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rainbow Tours miało 418,36 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 8,26 mln zł wobec 44 mln zł zysku rok wcześniej, podano także w komunikacie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione 20 listopada 2020 r., przypomniała spółka. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Rainbow Tours miało 14,92 mln zł straty netto, 16,68 mln zł straty EBIT w I poł.

Rainbow Tours odnotowało 14,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rainbow Tours odnotowało 14,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 16,68 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,22 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 662,08 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 9,13 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej. "Zarząd spółki ocenia, iż wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało i ma wpływ na obniżenie wartości przychodów spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2020. W zależności...

Akcje Rainbow Tours wystrzeliły w górę, kurs ponad 20% wyżej

Podczas piątkowej sesji na GPW możemy obserwować kiepskie nastroje. W Europie również nie widać przesadnego optymizmu, główne parkiety na Starym Kontynencie znajdują się pod kreską. Na naszym polskim podwórku, indeks dwudziestu największych spółek traci około 0,8%. Jednak patrząc na mniejsze spółki, na szczególną uwagę zasługuje Rainbow Tours, gdzie w pewnej chwili wzrosty przekraczały 20%! Akcje Rainbow Tours dynamicznie w górę Kurs akcji RBW rośnie ponad 20% w piątek  Rainbow Tours 24% w górę na piątkowej sesji! Podczas piątkowej sesji możemy obserwować solidne wzrosty na spółce Rainbow Tours (RBW). W pewnym momencie ruch w górę wyniósł nawet ponad 24%, podczas gdy aktualnie część wzrostów została wymazana i osyluje w rejonach 15 zł. Na rynku nie pojawiła się jednak żadna informacja, czy komunikat, który...

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali na walnym zgromadzeniu, by zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26,12 mln zł pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z podjętych uchwał. Rainbow Tours zdecydowało by zysk netto za rok obrotowy 2019 pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane Rainbow Tours odnotował 28,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,56 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,12 mln zł wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej. Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.
Gorące spółki dnia

DataWalk [DAT], Rainbow Tours [RBW] – Gorące spółki dnia

Zdaniem spółki, pandemia negatywnie odbija się na wynikach całorocznych, a nawet w 2021 roku. Perspektywy nie są więc najciekawsze, a odbicie od końca marca, które przyniosło zwyżkę notowań o ponad 360%, może zawierać już w cenach elementy rządowego wsparcia w tym bonu turystycznego. Kurs oscyluje w okolicach wsparcia przy 15,30 zł i jeżeli na rynek szybko nie wrócą lepsze nastroje, to spadki prawdopodobnie będą miały swoją kontynuację.

Rainbow Tours miał 0,8 mln zł zysku netto, 2,99 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Rainbow Tours odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rainbow podsumowuje wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,82 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 246,02 mln zł rok wcześniej. "Wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało i ma wpływ na ryzyko i możliwość obniżenia wartości przychodów spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours w całym roku obrotowym 2020. W zależności od możliwości wystąpienia różnych scenariuszy rozwoju i czasokresu trwania przedmiotowej sytuacji kryzysowej na rynkach turystycznych na świecie, przedmiotowa sytuacja kryzysowa może mieć również wpływ na sytuację gospodarcza i finansową grupy...

Rainbow Tours miał 28,6 mln zł zysku netto, 38,81 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Rainbow Tours odnotował 28,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rainbow Tours odnotował 28,6 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 38,81 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 745,96 mln zł w 2019 r. wobec 1 599,11 mln zł rok wcześniej. "Przygotowując ofertę na 2019 rok spółka znacząco ograniczyła program imprez, wyciągając wnioski z poprzedniego sezonu. Ograniczenie to wpłynęło na spadek liczby uczestników, którzy skorzystali z usług spółki w 2019 roku, jednocześnie poprawiając znacząco marżę produktową. W 2019 roku z usług spółki skorzystało 491 tys. osób, podczas gdy w 2018 roku liczba uczestników wyniosła 501,3...

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia przez kontrahentów usług, głównie hotelowo-destynacyjnych, tj. należności, co do których istnieje potencjalne wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności, podała spółka. Łączna wartość odpisów aktualizacyjnych wyniosła 9 268 tys. zł. Badania sprawozdań finansowych spółki Dodatkowo w ramach procesu badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej Rainbow Tours zarząd postanowił o wprowadzeniu dodatkowych korekt obciążających wynik finansowy w łącznej kwocie 3 878 tys. zł, podano. "Utworzenie przedmiotowych odpisów oraz innych korekt w konsekwencji będzie miało wpływ na wynik finansowy emitenta za rok obrotowy 2019 oraz na wynik finansowy grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, przy...

BoomBit i CD Projekt spółkami na czerwiec? Sprawdź 9 typów dla GPW

Dziewięciu analityków z dziewięciu różnych domów maklerskich wytypowało dziewięć spółek prowzrostowych na miesiąc czerwiec dla portalu Parkiet. Specjaliści opierający swoje prognozy głównie na analizie technicznej wytypowali na zaczynający się właśnie miesiąc następujące spółki: Dom Development, JSW, Famur, CD Projekt, BoomBit, Cyfrowy Polsat, Rainbow Tours, PKN Orlen oraz Amicę. Portfel analityków, zarobił w maju 18,7%.  Każdy miesiąc w 2020 r. zakończył się na plusie.  2 spółki gamingowe weszły w skład portfela na miesiąc czerwiec.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  BoomBit wytypowany przez Piotra Kaźmierkiewicza  Analityk z Biura Maklerskiego Pekao postawił w czerwcu na producenta gier: BoomBit. Zdaniem Kaźmierkiewicza, na wykresie widoczna jest sekwencja coraz wyżej umiejscowionych dołków, co tylko potwierdza silny trend wzrostowy na walorach spółki. Wspomniał on również o obecnym podejściu kursu...
Spadki na rynku

WIG20 tracił niemal 3,5%, notowania złotówki również w dół, komentuje M. Tuszkiewicz

Indeks WIG20 spadał w środę o około 3,5% sygnalizując koniec „powrotu do normalności”. Notowania polskiej złotówki również dołączają do trendu w związku z odpływem kapitału od bardziej ryzykownych aktywów. Więcej o środowej sesji na GPW oraz nastrojach wśród inwestorów w programie Marcina Tuszkiewicza ze Squaber.com. Indeks WIG20 zamykał środową sesję ze stratą 3,38%, co jest najsilniejszym spadkiem od 23 marca Akcje Rainbow zyskiwały niemal 10% i testowały w trakcie dnia poziom 16,4 zł Na wykresie KGHM widać natomiast powrót pod 50 EMA oraz formację outside bar, która zdaniem Tuszkiewicza może być sygnałem do spadków GPW szybko wymazuje euforię. Rainbow pozytywnie zaskakuje, co dalej z KGHM? - Z kolei jedną z najbardziej zyskujących spółek jest jednocześnie ta najbardziej narażona na klapę. Chodzi...

Rainbow Tours z 37,8 mln zł zysku netto za 2019 rok. Spółka czeka na rządową pomoc

Rainbow Tours wypracował 37,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 68,89 mln zł zysku EBITDA przy 1 758 mln zł obrotów w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019, wybrane, wstępne skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019 oraz za okres porównywalny (rok obrotowy 2018) kształtują się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 1 758 368 tys. zł - za rok obrotowy 2019, 1 599 106 tys. zł - za rok obrotowy 2018; - skonsolidowany wynik netto: 37 824 tys. zł - zysk netto za rok obrotowy 2019, 7 560 tys. zł - zysk...
Gorące spółki dnia

Rainbow Tours [RBW], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała wczoraj o zawarciu umowy wydawniczej ze spółką Shori Games, która wyda gry "Knights Fight 2" oraz "The Cash: Criminal Minds" na platformach iOS oraz Android. Premiery tych gier zaplanowano odpowiednio na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 roku. "Oba produkty już na aktualnym etapie produkcji prezentują wysoką jakość i adresują, podobnie do marki Real Boxing atrakcyjną niszę... Rozważamy również komercjalizację gier na innych platformach, w tym na Nintendo Switch" - powiedział

Sygnał ostrzegawczy na Rainbow Tours w obliczu koronawirusa

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Rainbow Tours oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Koronawirus obciąża Rainbow Tours - Sygnał ostrzegawczy pojawił się na spółce Rainbow Tours, która pozostaje obciążona koronawirusem, który zniechęca do podróżowania. Rynek zareagował na strefę podaży na poziomie 34 zł, a dotychczasowa próba jego przebicia zakończyła się fiaskiem. Spółka może ulec korekcie w rejon 27-28 zł, co może dać okazję do jej ponownego zakupu. Na ten...
Gorące spółki dnia

Play [PLY], Rainbow Tours [RBW] – Gorące spółki dnia 27.08.2019

Gorącą spółką dnia dzisiejszego - wtorku, jest spółka Play , która rośnie dziś ponad 6,86 procent. Spółka wystartowała z poziomów 31,8 zł tworząc spora lukę na wykresie z zakończenia dnia poprzedniego. Podczas wtorkowych notowań wykres pokazuje siłę, kiedy to z godziny na godzinę spółka jest wyżej. Aktualnie, notowana jest po 32,80 zł za akcję, jednak jeśli obecne tempo utrzyma się, wówczas wykres przełamie impas z poziomu 33 zł za akcję. Zdaje się, że wzrost spółki napędzany jest przede wszystkim opublikowanymi dziś wynikami. Raport przekazany przez zarząd wskazuje, iż podmiot wygenerował 467 mln zł w obecnym półroczu. To zdecydowanie dobry wynik, stąd też odpowiednia reakcja na wykresie. W tym momencie osiągnięcie poziomu 33 - 33,20 zł zdaje się być osiągalne jeszcze...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Orange Polska, Rainbow Tours, Stalexport Autostrady

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Dane finansowe i operacyjne Orange za III kwartał  Zarząd Orange Polska przekazał wybrane dane finansowe i operacyjne za trzeci kwartał. Wzrost skorygowanej EBIDTA o 7,5% r/r odzwierciedla głównie poprawę trendu przychodów, wyższe zyski ze sprzedaży aktywów oraz skuteczne wdrożenie działań w obszarze roamingu.  Poniżej przedstawiamy tabele z głównymi danymi:   Rainbow Tours podaje szacunkowe wstępne wyniki kwartalne  Zarząd Rainbow Tours przedstawił szacunkowe wyniki finansowe narastająco za trzy kwartały 2018 roku. Dane mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja wyznaczona jest na 15 listopada.  Wyniki kształtują się...

Rainbow Tours [RBW] – na półtorarocznych minimach – analiza na zamówienie

Rainbow Tours jest touroperatorem, należącym do największych w Polsce organizatorów imprez turystycznych. Początki spółki sięgają 1990 roku. W lipcu spółka raportowała wzrost przychodów ze sprzedaży wycieczek oraz wczasów do poziomu 240,4 mln zł (+13,6% rdr), z drugiej jednak strony od początku roku notowania spółki osuwały się o 50%. Podmiot stał się niewątpliwie ofiarom prowadzonej obecnie przez konkurencję wojny cenowej, będąc wiceliderem polskiego rynku turystycznego posiadając w nim 19% udziałów. Chociaż wyniki finansowe w 2017 wskazywały na kilkudziesięcioprocentowy wzrost to analitycy DM BZ WBK są zdania, że liczby wyglądają dobrze tylko na pierwszy rzut oka: „Przychody ze sprzedaży wyglądają dobrze, ale spodziewane marże z okresu wakacyjnego mogą nie być tak wysokie, jak rok temu. Na rynku turystycznym trwa wojna cenowa. Wycieczki...
gorące spółki dnia

Dębica [DBC], Rainbow [RBW] – Gorące spółki dnia 18.05.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: 25-27 maja, Karpacz - 22 Konferencja WallStreet - posłuchaj na żywo prezesów największych spółek giełdowych i spotkaj się z redakcją Comparic.pl Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Czwartkowe notowania otworzyły się luką wzrostową i dość szybko poszybowały w górę. Ostatecznie udało się wypracować około 4% wzrostu ceny przy dość niskich obrotach. Dzień wcześniej spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał. Zysk netto podskoczył o 23,5% przy lekkim spadku przychodów. Spółce udało się także obniżyć koszty produkcji, jednak głównym czynnikiem był spadek cen materiałów...
gorące spółki dnia

Polenergia [PEP], Rainbow [RBW] – Gorące spółki dnia 7.03.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Notowania spółki otworzyły się we wtorek sporą luką wzrostową. W sumie akcje zdrożały tego dnia o około 18% przy bardzo wysokich obrotach. Bezpośrednim powodem takiej reakcji rynku były informacje o wstępnej umowie ze Statoil Holding Netherlands dotyczącej sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach zależnych, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Wykres dzienny pokazuje, że cena pnie się do góry od...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Rainbow Tours [RBW] i Prima Moda [PMA]

Rainbow Tours D1 Rainbow Tours świadczy usługi turystyczne. Kurs Spółki znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu przez ostatnie cztery tygodnie mieliśmy korektę w formie łagodnie nachylonego trendu spadkowego pod niebieską linią. Dzisiaj nastąpiło jej przełamanie. Jest to zapowiedź kolejnej fali wzrostowej. Opory nie istnieją. Pogorszenie nastąpiłoby w razie przełamania zielonej linii trendu wzrostowego, która obecnie znajduje się na poziomie 41,10 zł. Prawie równolegle do niej biegnie czerwona linia, która obecnie znajduje się na poziomie 46 zł. W przyszłości cena może się od niej odbić. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX Prima Moda D1 Primamoda jest fimą obuwniczą. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym, ale od stycznia w ramach tego trendu mamy płaską korektę....
wolumen

Przed zamknięciem. Wybicie na Próchniku [PRC] i Rainbow Tours [RBW]

Próchnik D1 Na Próchniku dzieje się coś ciekawego. Pod koniec stycznia miało miejsce mocne wybicie połączone z dużymi obrotami. Na wykresie powstał długi biały korpus, którego dolna połowa od tamtej pory jest skutecznym wsparciem. Dzisiaj znowu mamy wybicie połączone z obrotami. W związku z tym spodziewam się wzrostu, choć jego skalę trudno przewidzieć. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 1,27 i został oznaczony czerwoną linią. Problemem może być ustawienie stop lossa, ponieważ nie ma jednego poziomu, którego przełamanie jednoznacznie zapowiadałoby dalsze obsuwanie się ceny. Dzisiejsze wybicie załamie się jeśli cena spadnie poniżej zielonej linii na 1,09, ale poniżej tego poziomu są inne wsparcia, na przykład wspomniana na początku dolna połowa korpusu z 27 stycznia. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ