Conotoxia
rafako

Rafako złożyło wniosek o wznowienie mediacji z Tauronem ws. bloku w Jaworznie

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Rafako, jego spółka zależna E003B7 oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wspólny wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II, podało Rafako. " (...) emitent i spółka zależna złożyły oświadczenie o cofnięciu oświadczenia z dnia 28 września 2021 roku o odstąpieniu od zawartej na potrzeby tej mediacji umowy o mediację, na które to oświadczenie o cofnięciu NJGT wyraziła zgodę" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Rafako, E003B7 i NJGT wniosły o wyznaczenie terminu spotkania mediacyjnego, zakończono. Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje...
rafako

Rafako analizuje powrót do procesu inwestorskiego w zw. z porozumieniem z PFR

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Rafako analizuje czy zachodzą przesłanki powrotu do procesu inwestorskiego, polegającego na sprzedaży pakietu akcji oraz zapewnieniu spółce finansowania bezpośredniego, po tym, jak otrzymało od spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) list intencyjny podpisany przez NJGT, Polimex Mostostal, oraz Fundusze Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). "Zarząd emitenta analizuje, czy w świetle listu intencyjnego, zachodzą przesłanki powrotu emitenta do tzw. procesu inwestorskiego, o którym mowa w tym raporcie" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal podał 6 października, że zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list...

Polimex-Mostostal ma list intencyjny z Tauronem i PFR dot. nabycia akcji Rafako

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako, podał Polimex-Mostostal. "Przedmiotem listu intencyjnego jest wola podjęcia prac związanych z ustaleniem 1) możliwości prawnych oraz faktycznych i warunków utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu, 2) warunków transakcji, 3) współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami, a także 4) przeprowadzenia badania due diligence" - czytamy w komunikacie. Intencją NJGT nie byłoby nabycie akcji Rafako, lecz wola wsparcia...
rafako

Rafako miało 89,58 mln zł straty netto, 65,62 mln zł straty EBIT w II kw. 2021

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Rafako odnotowało 89,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 270,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 65,62 mln zł wobec 257,07 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,36 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 197,76 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 93,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 271,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 255 mln zł w porównaniu z 493,96 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2021 roku osiągnęły poziom 254 996...
rafako

Portfel zamówień Rafako wynosił 774 mln zł na koniec czerwca

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła 774 mln zł na koniec II kw. 2021 r., z czego na II półr. br. przewidziano realizacje za 532 mln zł, a na 2022 r. - za 241 mln zł, podała spółka. Portfel spółki-matki miał wartość 586 mln zł na koniec czerwca br., przy czym na II półr. tego roku przewidziano do realizacji 487 mln zł (i 98 mln zł na 2022 r.). Portfel SPV Jaworzno miał wartość 154 mln zł, z czego na II półr. br. - 16 mln zł (i 138 mln zł na 2022 r.), podano w raporcie półrocznym. "Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych...
rafako

Rafako wnioskuje do sądu o zakończenie mediacji z Tauronem ws. bloku w Jaworznie

Warszawa, 29.09.2021 (ISBnews) - Rafako i jego spółka zależna E003B7 skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej wniosek o zakończenie mediacji prowadzonej z Nowe Jaworzno Grupa Tauron, dotyczącej umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III, podała spółka. Rafako nie widzi możliwości zawarcia ugody. "Przywołana decyzja była motywowana tym, że ze względu na dotychczasowy przebieg mediacji oraz zgłaszane w jej trakcie stanowiska i oczekiwania stron umowy, emitent i spółka zależna nie widzą możliwości zakończenia mediacji poprzez zawarcie ugody" - czytamy w komunikacie. 8 września Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno...
rafako

Rafako planuje zwolnienia grupowe do 190 pracowników

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Zarząd Rafako podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych maksymalnie 190 pracowników i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka. "Przywołana decyzja jest motywowana sytuacją finansową emitenta i związaną z nią koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia w strukturze przedsiębiorstwa emitenta do sytuacji rynkowej w ramach prowadzonej działalności emitenta. Zarząd emitenta uznał, że restrukturyzacja w sferze zatrudnienia jest niezbędna" - czytamy w komunikacie. O zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych powiadomiono zakładowe organizacje związkowe, jak również zaproszono je do konsultacji, podano także. "Zgodnie z założeniami zarządu emitenta, zwolnienia grupowe, o których mowa powyżej będą dotyczyć maksymalnie 190 pracowników emitenta. Ostateczna liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu wymaganych...
rafako

Rafako miało wstępnie 3,33 mln zł straty netto z działalności kont. w I półr.

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - Rafako odnotowało 3,33 mln zł jednostkowej straty netto netto z działalności kontynuowanej w I półroczu 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży wyniosły 235,5 mln zł, koszty podstawowej działalności operacyjnej sięgnęły 247,4 mln zł, strata z pozostałej działalności operacyjnej wyniosła 13,4 mln zł, zaś strata netto z działalności kontynuowanej za I półrocze 2021 roku wyniosła 33,3 mln zł, podano. "Największy wpływ na wynik finansowy ma utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 16,2 mln zł oraz odsetki od instrumentów finansowych w wysokości 6,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Rafako będzie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach...
rafako

Prezes Rafako: Lutowy termin uruchomienia bloku w Jaworznie jest nierealny

Katowice, 20.09.2021 (ISBnews) - Termin ponownego uruchomienia bloku w Jaworznie w lutym 2022 r. jest praktycznie nierealny, poinformował ISBews prezes Rafako Jarosław Domagalski-Łabędzki. "Ponowne uruchomienie bloku w Jaworznie w terminie lutowym jest nierealne. Mam wrażenie, że zarząd Taurona nie wie, jak wygląda ta usterka i jaka jest skala problemu. Bez decyzji Taurona na pewno nic się nie zadzieje, czyli nie posuniemy się ani krok naprzód, a jesteśmy w stanie przeprojektować i wymienić elementy, które uległy awarii" - powiedział ISBnews Domagalski-Łabędzki w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Prezes dodał, że "wydawało się", iż administracja publiczna po tym jak spółka zasygnalizowała problem, podejmie jakieś decyzje. "Te jednak nawet jeśli zapadają, to kolejnego dnia się zmieniają. My czekamy na ostateczną decyzję i konkrety, tymczasem...
rafako

Rafako zamierza wstrzymać prace w Jaworznie III do czasu wyjaśnienia awarii

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwali Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku, podało Rafako. Wykonawca zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia. Rafako i E003B7: "1. Poinformowali zamawiającego, iż w związku z niewyjaśnieniem przez zamawiającego przyczyn rzeczonych zdarzeń i nieprawidłowości/ zaniedbań zamawiającego, a także istniejącym ryzykiem, iż warunki panujące na bloku nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, pozostających na jego terenie, wykonawca z kontraktu zamierza wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na...
rafako

Rafako: Alternatywnym scenariuszem jest wejście państwa w proces inwestorski

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Alternatywnym scenariuszem dla Rafako jest obecnie wejście państwa do procesu inwestorskiego w spółce, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. "Komercyjny proces inwestycyjny zakończył się w zasadzie niepowodzeniem. Nie widzę przesłanek, że w tym procesie nastąpi jakiś przełom, choć nie można tego wykluczyć. Potrzebujemy szukać alternatywnych rozwiązań. To np. skierowanie apelu do państwa, czy jest zainteresowane wejściem w ten proces inwestorski. Państwo powinno zainterweniować, by uniknąć strat" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej. Według niego, ten alternatywny scenariusz pozwoli przetrwać spółce i realizować dalej kontrakt w Jaworznie. Poinformował także, że jest prawdą, iż Rafako zwracało się do Taurona z propozycją wejścia do procesu inwestorskiego, ale nie otrzymało informacji zwrotnej. Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały dziś Nowe Jaworzno Grupa Tauron do...

Rafako zaczęło analizy scenariusza alternatywnego wobec procesu inwestorskiego

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Doradca Rafako w procesie pozyskania inwestora ocenia, że szanse powodzenia procesu inwestorskiego są niewielkie i rekomenduje rozpoczęcie działań alternatywnych, podała spółka. W związku z tym zarząd Rafako rozpoczął takie analizy. "1. Doradca zidentyfikował rosnące ryzyko niepowodzenia procesu inwestorskiego, a także określił, na dzień 8 września 2021 roku, szanse powodzenia procesu inwestorskiego jako niewielkie; 2. Zarekomendował rozpoczęcie przez zarząd i radę nadzorczą emitenta analiz możliwych do podjęcia działań, o charakterze alternatywnego do procesu inwestorskiego scenariusza; 3. Niezależnie od okoliczności z punktu 1. i 2. powyżej tj. niewielkich szans powodzenia procesu inwestorskiego, doradca nie może całkowicie wykluczyć powodzenia procesu inwestorskiego, z uwagi na to, że niewiążące rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie zakończyły się definitywnie" - czytamy w komunikacie. Zarząd Rafako wskazuje,...
rafako

Jarosław Pietrzyk zrezygnował z funkcji wiceprezesa Rafako ds. operacyjnych

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Jarosław Pietrzyk zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Rafako ds. operacyjnych oraz członkostwa w zarządzie spółki, podało Rafako w restrukturyzacji. "Wskazaną przez Jarosława Pietrzyka przyczyną rezygnacji jest wypełnienie misji związanej z przeprowadzeniem emitenta przez proces restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie. W skład zarządu Rafako wchodzą obecnie: prezes Radosław Domagalski-Łabędzki oraz członek zarządu Maciej Stańczuk. Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs funta kantor | pkn notowania | RSI | giełda amica | pge akcje kupno | nasdaq indeks | kurs korony szwedzkiej |

Lipcowe rekomendacje DM BOŚ. Najwięcej mają zyskać AB, Asbis, Pekao i Alior Bank

"Bogaty w kapitał i wolny od problemów związanych ze sporami sądowymi inicjowanymi przez frankowiczów Pekao znajduje się, w naszej ocenie, w dogodnej pozycji, by zostać beneficjentem oczekiwanego popandemicznego ożywienia gospodarczego" - napisano o Pekao.
rafako

Rafako wyceniana tylko na 0,60 zł przez DM BOŚ. Kurs w kanale wzrostowym

"W raporcie za I kw. 2021 r. spółka przyznała, iż kluczowe niepewności mające istotny wpływ na kontynuację działalności Rafako to: zakończenie postępowania o zawarcie układu z wierzycielami jednostki dominującej, realizacja zawartych umów z klientami oraz rozliczenie umów, których realizacja została przerwana na skutek wypowiedzenia umowy przez strony kontraktu, pozyskanie nowych źródeł finansowania, oraz pozyskanie inwestora strategicznego" - podano w raporcie.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje