Conotoxia
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Konsorcjum Rafako ma umowę na kocioł biomasowy za 42,3 mln zł netto

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - Konsorcjum Rafako (partner) i Rafako Innovation (lider) - spółki zależnej - podpisało umowę z Barlinek Inwestycje na budowę układu ciepłowniczego zasilanego biomasą w Barlinku, podało Rafako. Wartość umowy to 42,3 mln zł netto. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu ciepłowniczego zasilanego biomasą, tj.: dedykowanego układu spalania czystej biomasy w ciepłowni wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z infrastrukturą budowlaną i techniczną oraz budowa układu dostarczenia ciepła do odbiorników na terenie zakładu produkcyjnego zamawiającego w Barlinku. To pierwszy nowy projekt w Grupie Rafako, pozyskany po zakończeniu procesu restrukturyzacji spółki, podkreślono. "Powrót Rafako na rynek stał się faktem. Wygraliśmy postępowanie przetargowe na projekt, który jest niezmiernie istotny biznesowo dla naszej grupy kapitałowej. Transformacja energetyczna ciepłownictwa...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako do 31 października br.

Warszawa, 16.09.2022 (ISBnews) - Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 31 października 2022 r., podało Rafako. Pierwotnie termin ten został określony na 29 lipca 2022 roku, następnie na 15 września 2022 r. "W porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia z Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Spółka zal. Rafako otrzymała wypowiedzenie umowy dot. Jaworzna III od NJGT (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy, w pierwszym akapicie podaliśmy błędnie, że rozwiązaniu uległa umowa na budowę bloku - chodziło o umowę na świadczenie prac eksploatacyjnych oraz koordynacyjnych w odniesieniu do bloku. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Spółka zależna Rafako - E003B7 otrzymała oświadczenie Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) o rozwiązaniu umowy na świadczenie prac eksploatacyjnych oraz koordynacyjnych w odniesieniu do bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec września 2022 roku, a więc z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, podało Rafako. "Nadto, zarząd emitenta wyjaśnia, że w oświadczeniu nie wskazano przyczyn złożenia...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako ma nadzieję na szybkie mediacje z Tauronem ws. bloku w Jaworznie

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Rafako ma nadzieję na szybkie przeprowadzenie mediacji z Tauronem ws. bloku 910 MW w Jaworznie, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. W jego ocenie, konflikt ze spółką Skarbu Państwa poważnie zagraża procesowi inwestorskiemu w Rafako. "Mam nadzieję, że ta konferencja zamyka etap rozmowy przez media. Cieszę się, że dowiedziałem się w trakcie tej konferencji z Twittera Tauronu, że jakieś stanowisko mediacyjne zostało przekazane do Prokuratorii Generalnej, bo tego nie wiedziałem. Mam nadzieję, że to otworzy ścieżkę rozmów, ale bardzo szybkich. Jeśli jest sygnał, żeby rozmawiać, to jestem gotowy się spotkać z prezesem Tauronu zawsze" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej poświęconej uszkodzeniom bloku energetycznego. W jego ocenie, w kwestii bloku Tauron "poszedł na wojnę" z Rafako, która zagraża procesowi...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Spółka zależna Rafako otrzymała wypowiedzenie umowy dot. Jaworzna III od NJGT

Warszawa, 30.08.2022 (ISBnews) - Spółka zależna Rafako - E003B7 otrzymała oświadczenie Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) o rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec września 2022 roku, a więc z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, podało Rafako. "Nadto, zarząd emitenta wyjaśnia, że w oświadczeniu nie wskazano przyczyn złożenia oświadczenia, natomiast powołano się na zastrzeżone - jak podano do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym emitenta numer 61/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku - dla każdej ze stron umowy, prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego okresu...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako zaprzecza doniesieniom Taurona o wstrzymaniu prac w Jaworznie

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Tauron Polska Energia (TPE) stwierdził, że Rafako zaprzestało prac naprawczych na bloku w Jaworznie; Rafako zaprzecza i zapewnia, że wykonuje prace kontraktowe, wynika z oświadczeń obu spółek. "Po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze, by dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku było możliwe" - czytamy w oświadczeniu Tauron Polska Energia. Tauron w swoim piśmie ocenia, że "działania Rafako wpisują się w prowadzoną od dłuższego czasu narrację szantażu biznesowego i mają na celu wymuszenie na Tauronie odstąpienia od realizacji kontraktu, a w konsekwencji rezygnację z dotyczących inwestycji gwarancji bankowych na kwotę 600 mln zł". "Pracownicy Rafako są cały czas obecni na bloku, a Rafako nie zaprzestało wykonywania prac naprawczych. Naprawa leja prowadzona jest zgodnie z ustaleniami...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako i Nowe Jaworzno Grupa Tauron rozpoczęły mediacje ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 11.08.2022 (ISBnews) - Rafako i Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) rozpoczęły mediacje przed Prokuratorią Generalną dotyczące wypracowania nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok o mocy 910 MW w Jaworznie będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością, podały spółki. "W środę odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne. W jego trakcie strony zadeklarowały chęć współpracy służącą wypracowaniu optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego pracy bloku 910 MW, podczas którego dokończone zostaną testy, optymalizacja i strojenie jednostki. Okres przejściowy jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania bloku w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których będzie stanowił istotny elementem stabilizujący polski system energetyczny. Sprawne zakończenie okresu przejściowego jest ważne nie tylko dla Rafako i Grupy Tauron, ale również dla stabilności systemu energetycznego...

Spółki Taurona i Rafako mają umowę ws. prac eksploatacyjnych dot. bloku w Jaworznie

Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Spółka E003B7 - spółka w 100% kontrolowana przez Rafako - zawarła z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną od Taurona, umowę na prace eksploatacyjne oraz koordynacyjne w odniesieniu do bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III, podało Rafako. Wartość umowy to 7,5 mln zł netto. "Istotne postanowienia umowy obejmują: 1. Zlecenie spółce zależnej świadczenia na rzecz NJGT, w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznej i prawidłowej pracy bloku, następujących prac: i. prac eksploatacyjnych rozumianych jako czynności potrzebne do eksploatacji urządzeń, instalacji i innych systemów technologicznych bloku ; ii. prac koordynacyjnych rozumianych jako prace mające na celu koordynację działań pomiędzy podmiotami realizującymi...

Spółki Taurona i Rafako mają umowę ws. mediacji dot. bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 05.08.2022 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna od Taurona, spółka E003B7 - spółka w 100% kontrolowana przez Rafako i konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, podał Tauron. "Zamiar przeprowadzenia mediacji spowodowany jest koniecznością zmiany warunków ugody zawartej 2 grudnia 2021 r., w szczególności dotyczących okresu przejściowego (tj. okresu, w którym realizowane są prace optymalizacyjne i strojeniowe, w tym testy, próby i pomiary) dla bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, który pierwotnie miał się zakończyć do 30 października 2022 r." - czytamy w komunikacie. Kwestia sporna, która zaistniała pomiędzy stronami na obecnym, końcowym etapie realizacji kontraktu, dotyczy ustalenia...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako do 15 września br.

Warszawa, 01.08.2022 (ISBnews) - Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 15 września 2022 r. (poprzednio termin ten został przedłużony do 29 lipca br.), podało Rafako. "29 lipca 2022 roku doszło do uzgodnienia pomiędzy emitentem, inwestorem i PBG woli przedłużenia zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania inwestora do nabycia 7.665.999 akcji emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol, a więc pośrednio 34.800.001 akcji emitenta należących do...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako przy linii trendu i czytelnym wsparciu – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie Rafako mamy ciekawą technikę. Od końca marca kurs porusza się bokiem, w bardzo łagodnej korekcie. Obecnie kurs dociera do linii trendu wzrostowego oraz czytelnego wsparcia opartego o kilka ostatnich dołków. Wydaje się, że przy poprawie sentymentu na rynkach akcji, popyt mógłby powalczyć w tym rejonie o odbicie.
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako zawarło ugodę z Mostostalem Warszawa; otrzyma 15,43 mln zł

Warszawa, 11.07.2022 (ISBnews) - Rafako zawarło z Mostostalem Warszawa ugodę, na mocy której rozstrzygnięto ostatecznie o roszczeniach obu spółek związanych z umową na projekt, dostawę i montaż rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin dla dwóch linii ZTUO Szczecin z 2016 roku, podało Rafako. "Na mocy ugody, Mostostal Warszawa dokona na rzecz emitenta, zgodnie z postanowieniami ugody, płatności kwoty 15 432 359,04 zł. W Ugodzie postanowiono, iż jej zawarcie oraz płatność w/w kwoty na rzecz emitenta, wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia emitenta i Mostostalu Warszawa związane z umową, co nie dotyczy jednak uprawnień lub roszczeń Mostostalu Warszawa z tytułu rękojmi i gwarancji jakości powstałych do dnia zawarcia ugody" - czytamy w komunikacie. Zawarcie ugody stanowi będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Rafako...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako nawiązuje współpracę z Koreańczykami ws. atomu

Polska spółka Rafako podpisała z Korea Hydro & Nuclear Power porozumienie dotyczące współpracy obydwu firm przy projektach z zakresu energetyki jądrowej. Współpraca ma objąć projekty realizowane lokalnie oraz międzynarodowo, a sam protokół został zawarty na pięć lat. Rafako nawiązuje międzynarodowa współpracę Podstawowym przedmiotem współpracy ma być doradztwo, wsparcie inżynieryjne oraz dostawa urządzeń. Zakres ten jednak może zostać rozszerzony w przyszłości. Jak podało Rafako, porozumienie firm zakłada ścisłą współpracę w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Strony uzgodniły, że będą współpracowały na płaszczyźnie wspólnych badań i rozwoju w ramach współpracy z rządem RP i innymi przedsiębiorstwami. Informacje o współpracy firm podniosły notowania spółki o blisko 5% jednak w chwili obecnej skala zwyżek została przycięta (+3.1%). Strona popytowa spółki zaatakowała dzisiaj ograniczenie utworzone przez lokalny szczyt z 20 czerwca,...
rafako

Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako do 29 lipca br.

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 29 lipca 2022 r. (pierwotnie, termin ten został określony na 30 czerwca 2022 r.), podało Rafako. "W porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia z Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako ma porozumienie z KHNP ws. projektów w energetyce jądrowej w Polsce i za granicą

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Rafako i Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji projektów z zakresu energetyki jądrowej. Chodzi o wspólny udział w projektach jądrowych realizowanych zarówno na terenie Polski, jak i w innych krajach, podało Rafako. "Fakt, że najwięksi gracze na rynku energetyki jądrowej na świecie, podpisują z Rafako takie umowy, dobitnie świadczy, że jesteśmy naturalnym partnerem wszystkich, którzy są poważanie zainteresowani udziałem w polskim Programie Energetyki Jądrowej. Mamy doskonałe zaplecze projektowe i wykonawcze oraz kadr. Nasza firma od ponad 70 lat tworzy i modernizuje polską energetykę i jest najlepszym gwarantem przeprowadzonej z sukcesem transformacji energetycznej - niezbędnej dla spełnienia warunków środowiskowych, ale koniecznej także wobec zmian na rynku zasobów naturalnych" - powiedział prezes...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Akcjonariusze Rafako zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Rafako postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w wysokości 35,11 mln zł na pokrycie strat poniesionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, wynika z podjętych uchwał. Rafako odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 316,88 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 35,11 mln zł wobec 297,52 mln zł straty rok wcześniej. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: giełda selvita | lotos kurs akcji | ccc akcje prognozy | kurs akcji pkobp | cena akcji biomed | kurs dolara...
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Rafako [RFK] – Gorące spółki dnia

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 23,39 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej. Spoglądając na wykres dzienny, cały czas widoczna jest presja popytu na kolejny atak na maksima z lutego i marca w bliskim rejonie psychologicznego poziomu 2 zł.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Rafako miało 27,54 mln zł zysku netto, 23,65 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Rafako odnotowało 27,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,65 mln zł wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,44 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 153,63 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 23,39 mln zł wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs...
rafako

Portfel zamówień Rafako wynosił 662 mln zł na koniec marca

Warszawa, 24.05.2022 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła 662 mln zł, podała spółka. Z tego na okres kwiecień - grudzień br. przypada 526 mln zł. Na SPV Jaworzno przypada 141 mln zł z całego portfela (całość na 2022 r.). "Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty spowodowany bardzo ostrożnym podejściem sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej. Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla grupy. Po zamknięciu procesu inwestorskiego sytuacja w tym zakresie powinna ulec znaczącej poprawie" - czytamy...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

MS Galleon ma zgody antymonopolowe na przejęcie kontroli nad Rafako

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - MS Galleon uzyskał zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a także serbskiego organu antymonopolowego, na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Rafako, podała spółka. Pozyskanie powyższych zgód stanowiło jeden z warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży, a w konsekwencji i w umowie inwestycyjnej. Pod koniec marca br. PBG w restrukturyzacji zawarło z Rafako i MS Galleon AG trójstronną umowę, na podstawie której PBG sprzeda austriackiemu inwestorowi bezpośrednio i pośrednio 42,47 mln akcji Rafako (tj. łącznie 26,4% kapitału) za 28,45 mln zł. Uzgodniono także, że Rafako wyemituje dla nowego inwestora akcje za max. 280 mln zł. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako podpisało aneks do umowy inwestycyjnej z MS Galleon

Warszawa, 09.05.2022 (ISBnews) - Rafako podpisało z MS Galleon aneks do umowy inwestycyjnej, ustalający szczegóły dotyczące objęcia akcji nowej emisji Rafako przez austriackiego inwestora oraz udzielenia spółce wsparcia finansowego, podało Rafako. "Zgodnie z postanowieniami aneksu numer 1, istotne zmiany umowy inwestycyjnej dotyczą: 1. Uzgodnienia, że nowe akcje w kapitale zakładowym emitenta zostaną objęte przez inwestora (lub podmiot/podmioty przez niego wskazane), w drodze wykonania prawa z emitowanych nieodpłatnie i niezbywalnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 akcji nowej emisji, utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia wszystkich transakcji przewidzianych umową sprzedaży; 2. Uzgodnienia, że akcje nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie w...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Rafako [RFK] – Gorące spółki dnia

Zysk operacyjny wyniósł 16,24 mln zł wobec 308,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 537,02 mln zł w 2021 r. wobec 1207,77 mln zł rok wcześniej. Jak podano w raporcie, kluczowy wpływ na spółkę miało pozyskanie nowego inwestora w postaci MS Galleon z Grupy Michała Sołowowa, co spodobało się akcjonariuszom firmy.
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Portfel zamówień Rafako wynosił 616 mln zł na koniec grudnia 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła 616 mln zł na koniec grudnia 2021 r., z czego do realizacji w 2022 r. - 613 mln zł, podała spółka. "Grupa ma obecnie problemy z uzupełnianiem swojego portfela zamówień o nowe projekty. Jednym z powodów jest brak dostępnych limitów gwarancyjnych na nowe projekty z uwagi na bardzo ostrożne podejście sektora finansowego do wyników operacyjnych jednostki dominującej. Powoduje to ograniczenie możliwości utrzymania portfela zamówień na poziomie, który pozwoliłby w dłuższym terminie na pokrycie kosztów stałych i generowanie oczekiwanej nadwyżki finansowej dla grupy. Sytuacja powinna ulec zdecydowanej poprawie w przypadku powodzenia procesu inwestorskiego Rafako, który jest mocno zaawansowany" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako miało 3,34 mln zł zysku netto, 16,24 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Rafako odnotowało 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 316,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,24 mln zł wobec 308,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 537,02 mln zł w 2021 r. wobec 1207,77 mln zł rok wcześniej. "Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze zdarzenia, miały miejsce już po 31 grudnia 2021 roku, a więc po okresie, którego dotyczy to sprawozdanie. Spółka MS Galleon, z Grupy Michała Sołowowa, podpisała umowę warunkową na zakup pakietu. Inwestor docenił potencjał Rafako - szczególnie w kontekście transformacji polskiej energetyki. Proces ten wymusza podejmowanie różnych decyzji w zakresie zabezpieczenia dostaw energii i rozwoju całej branży energetycznej,...
rafako

Rafako miało szacunkowo 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Rafako odnotowało 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i 16,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej przy 537 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły 544,4 mln zł, zaś strata brutto na sprzedaży sięgnęła 7,4 mln zł, podano w komunikacie. "Zarząd emitenta wyjaśnia, że dodatni wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej emitenta w IV kwartale 2021 roku miała korekta wyceny kontraktów długoterminowych w związku z zawarciem ugody oraz podpisaniem aneksów dotyczących kontraktu nr 2013/0928/Ri na 'Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie:...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako ma aneks do umowy z JSW Koks wydłużający czas realizacji do 30 VI 2023 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Rafako zawarło z JSW Koks - spółką zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - ugodę w ramach mediacji i aneks do umowy na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin, podała spółka. Termin realizacji umowy został wydłużony do 30 czerwca 2023 r., a wynagrodzenie Rafako z tytułu umowy wzrosło o 150,6 mln zł do 447,4 mln zł netto. Istotne postanowienia ugody i aneksu obejmują m.in. zmianę harmonogramów realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zmianę terminu do którego nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego dla kompletnego obiektu, który został określony jako dzień 30 czerwca 2023 r., podano w komunikacie. JSW Koks powierzyła także Rafako wykonanie robót i zadań dodatkowych związanych z realizacją bloku energetycznego odpowiednio za kwoty 20 450 000 zł i...

Rafako chce komercjalizować technologię modernizacji bloków 200 MW w Polsce i za granicą

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Rafako chce skomercjalizować technologię modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MW i jest zainteresowane projektami w Polsce i za granicą, w szczególności w państwach bałkańskich, poinformowała prezes Rafako Innovation Justyna Mosoń. "Biorąc pod uwagę, że jest to technologia skalowalna i dająca się replikować, to Rafako będzie ją komercjalizować w kilku konfiguracjach technologicznych" - powiedziała Mosoń podczas spotkania prasowego. Podstawowym wariantem ma być technologia opracowana na potrzeby modernizacji bloku nr 6 w należącej do Taurona Polskiej Energii elektrowni Jaworzno III. Dodatkowo Rafako chce rozszerzyć ofertę o modernizację jednostek ciepłowniczych, modernizację z konwersją na gaz ziemny, potencjalnie także z możliwością wykorzystania wodoru. "Będziemy udostępniać naszą technologię na zasadach rynkowych, na zasadzie licencji" - dodała prezes Rafako Innovation przygotowuje kompleksowe analizy ekonomiczne tej...

Rafako i Mostostal Warszawa przejęły prace dot. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Rafako i Mostostal Warszawa zawarły z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - porozumienie, na podstawie którego spółki przejęły prowadzenie prac eksploatacyjnych na czas uruchomienia bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca br., podało Rafako. "Zgodnie z istotnymi postanowieniami porozumienia: 1. Wykonawca zobowiązał się do prowadzenia na własną odpowiedzialność i ryzyko od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku prac eksploatacyjnych, mających na celu uruchomienie bloku, wskazanych w porozumieniu i na zasadach w nim określonych; 2. Wykonawca zobowiązał się do: I. opracowania instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac uruchomieniowych bloku w terminie 3 dni od daty zawarcia porozumienia; Ii. opracowania projektu...

Inwestor został zaproszony do negocjacji zakupu akcji Rafako po 0,67 zł za sztukę

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zaakceptowało cenę akcji Rafako wynoszącą 0,67 zł za walor w ofercie o od międzynarodowego renomowanego inwestora dotyczącej nabycia 42 466 000 mln akcji Rafako, należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited, podały Rafako o PBG. Inwestor został zaproszony do negocjacji, jednak nie ma na nie wyłączności. "Zarząd Rafako uzyskał informację o: 1. Kierunkowej akceptacji przez PBG oferty, a w tym oferowanej przez inwestora ceny za jedną akcję emitenta w wysokości 0,67 zł; 2. Przekazaniu przez doradcę inwestorowi w dniu 2 marca 2022 roku informacji o kierunkowej akceptacji przez PBG oferty, o której mowa w punkcie 1. powyżej, a także zaproszenia do negocjacji dotyczących nabycia przez inwestora 42 466 000 akcji emitenta...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Analiza fundamentalna Rafako. Nietrafiony kontrakt Jaworzno pogrążył spółkę?

Rafako to polski podmiot operujący w branży energetycznej. Spółka od wielu lat boryka się z problemami, które bardzo mocno uderzyły w jej giełdową wycenę. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, kontrakt na Jaworzno III okazał się dla nich złym wyborem, jednak ostatnio pojawiły się pierwsze dobre informacje. Rafako od kilku lat mierzy się z bardzo poważnymi problemami. Kontrakt Jaworzno III był dla spółki sporym niewypałem. W latach 2019-2020 spółka zanotowała łącznie ponad 800 mln zł straty. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=yhubnR_SED4 Problemy Rafako - Polska energetyka jest przestarzała i musimy się coraz mocniej zmieniać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o energetykę, to ona głównie stoi na węglu, a tak naprawdę obecne przepisy coraz mocniej...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako na rocznych maksimach. Od października 2021 walory spółki zyskały blisko 80%

W trakcie poniedziałkowej sesji Rafako notuje wzrost notowań o 3,44%, co przekłada się na osiągniecie przez nich rocznych maksimów. Spółka wyraźnie odbiła w trakcie ostatnich miesięcy, a jej wycena wzrosła o blisko 80% od początku października 2021. Należy jednak wskazać, że w 2017 roku wycena spółki wynosiła ponad 8 zł za walor, wobec dzisiejszych 1,80 zł. Rafako w górę o 3,44% w trakcie dzisiejszej sesji. Kurs spółki znajduje się na rocznych maksimach. Od początku października walory Rafako zyskały blisko 80%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Rafako na rocznych maksimach W trakcie dzisiejszego otwarcia Rafako notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 3,44%, co oznacza wzrost o 0,06 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło...
Gorące spółki dnia

Rafako [RFK], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Plan na 2022 rok zakłada osiągnięcie 3,8 mld zł przychodów ze sprzedaży i wolumen sprzedaży - ok. 26 tys. sztuk. Wielton planuje też zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. Na wykresie trwa walka o wybicie ponad opór 10,60 zł co mogłoby zostać uznane za zakończenie sporej korekty.
rafako

Rafako otrzymało warunkową ofertę nabycia akcji od międzynarodowego inwestora

Warszawa, 17.02.2022 (ISBnews) - Rafako otrzymało od międzynarodowego renomowanego inwestora warunkową ofertę dotyczącą nabycia 42 466 000 mln akcji Rafako, należących obecnie do PBG oraz Multaros Trading Company Limited, a także zapewnienia dofinansowania dłużnego, podała spółka. "Oferta nie jest związana z listem intencyjnym, o którym mowa w raporcie bieżącym emitenta z dnia 21 stycznia 2022 roku. Emitent w dalszym ciągu prowadzi równoległe rozmowy z inwestorem wskazanym w tym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie. Warunki zawieszające ofertę to m.in. uzyskanie przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doprowadzenie przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku w Jaworznie, dokonanie rozliczeń finansowych lub zawarcie z Gaz-System porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, zawarcie...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Na wczorajszej sesji lekko zyskały indeksy na Wall Street, tym razem to szeroki rynek wyrażony indeksem S&P 500 (+0,9%) zyskał mocniej niż spółki technologiczne z indeksu Nasdaq (+0,5%). Zgodnie ze wskazaniami z handlu pozasesyjnego udaną sesję po publikacji wyników zaliczył Alphabet (+7,4%), jednak zdecydowanie nastroje popsuła Meta, która w handlu pozasesyjnym traci niemal 20%. Krajowy parkiet na wczorajszej sesji należał do najmocniejszych w Europie Właściciel Facebooka opublikował gorsze od oczekiwań zyski za IV kw. – spółka zarobiła 3,67 USD na akcję wobec konsensusu na poziomie 3,84 USD, rozczarowujące są również prognozy na I kw. 2022 r. – Meta spodziewa się przychodów w przedziale 27-29 mld USD, a analitycy szacowali przychody w tym okresie na ok 30,1 mld USD, nieco mniejsza od...
Gorące spółki dnia

Rafako [RFK], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu firma złożyła wniosek do KNF w związku z planem przeniesienia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przełomie roku kurs spółki podskoczył o ponad 75%, choć szersza tendencja nadal pozostaje spadkowa. Obecnie wydaje się, że po 20% przecenie, pojawia się szansa na kolejne odbicie.
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Akcje Rafako w górę o blisko 6%. Spółka podpisała list intencyjny z Siemensem

W trackie poniedziałkowego otwarcia Rafako notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny, wynoszą obecnie blisko 6%. Pozytywny sentyment na walorach spółki jest pochodną listu intencyjnego podpisanego ze spółką Siemens. Obecna wycena Rafako pozostaje jednak daleko w tyle za poziomami obserwowanymi jeszcze w 2017. Rafako w górę o 5,89% w trakcie sesji. Wycena spółka powróciła powyżej 1,50 zł za walor. Jeszcze w 2017 wycena Rafako wynosiła ponad 8 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Rafako rośnie o 5,89% W trakcie dzisiejszej sesji Rafako notuje prawdziwy wystrzał swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 5,89%, co oznacza wzrost  o 0,084 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 1,43 zł. Aktualnie inwestorzy wyceniają więc spółkę na równo 1,51 zł,...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Spółka zależna Rafako ma list intencyjny dot. współpracy z Siemensem

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Rafako Innovation - spółka zależna Rafako - podpisało z Siemens Energy Global GmbH & Co. KG i Siemens Energy (Siemens) list intencyjny, którego przedmiotem jest współpraca jego stron w zakresie pozyskiwania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe, a także w przypadku pozyskania tego rodzaju zamówień, współpraca - w formie podwykonawstwa - stron tego listu intencyjnego przy realizacji tych prac, podało Rafako. "Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego: 1. Spółka zależna i Siemens będą wspólnie i w dobrej wierze dążyć do wypracowania wspólnych ofert handlowych, jak również promować ich rozwiązania techniczne, w celu pozyskania zamówień na realizację prac mających na celu modernizację bloków energetycznych klasy 200 MWe; 2. W przypadku, gdy spółka zależna...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], Rafako [RFK] – Gorące spółki dnia

Strony zamierzają współpracować, na zasadzie niewyłączności, na rzecz wspierania przygotowywanej oferty Westinghouse. Amerykańska firma liczy na doświadczenie i kompetencje Rafako w zakresie konstrukcji stalowych i instalacji modułowych, które mogą wesprzeć wybór jej oferty w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej oraz okazać się przydatne w podobnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rafako ma porozumienie z WEC ws. udziału w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Rafako podpisało porozumienie z Westinghouse Electric Company (WEC), które ustala zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów wodnych ciśnieniowych AP1000, w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podało Rafako. "Rafako jest naturalnym partnerem wszystkich, którzy są poważnie zainteresowani udziałem w polskim Programie Energetyki Jądrowej. Jako firma, która od dekad buduje i modernizuje polską energetykę, z doskonałym zapleczem projektowym i wykonawczym oraz doświadczoną kadrą, jesteśmy kluczowym partnerem do przeprowadzenia procesu dekarbonizacji polskiej energetyki, procesu, którego nie da się zatrzymać. Zakończyliśmy z sukcesem restrukturyzację i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, a udział Rafako w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce jest elementem naszej strategii powrotu...
rafako

Rafako ma list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym

Warszawa, 21.01.2022 (ISBnews) - Rafako zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji nabycia 42,47 mln akcji Rafako należących obecnie do PBG oraz Multaros oraz udzielenia spółce finansowania w kwocie co najmniej 70 mln zł, podało Rafako. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych rozmów z potencjalnym inwestorem. Decyzja o realizacji transakcji będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych: wyników badania due diligence, możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Rafako i uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, wymieniono w komunikacie. Wspomniane finansowanie w kwocie co najmniej 70 mln zł ma być udzielone w celu zapewnienia Rafako adekwatnego kapitału obrotowego; sfinansowania przedterminowej spłaty - z dodatkowym dyskontem - wybranych wierzytelności objętych układem...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako blisko zeszłorocznych maksimów – zapiski giełdowego spekulanta

W komunikacie spółka zastrzegła jednak, że aneks w żaden sposób nie rozstrzyga zaistniałych wcześniej sporów między firmami i nie oznacza wycofania się spółki z dotychczasowych stanowisk, czy też potwierdzenia stanowiska jednej ze stron umowy przez drugą stronę, nie kończy mediacji, nie uchyla skutków wynikających z dotychczasowej korespondencji stron umowy, a także nie stanowi zrzeczenia się przez Rafako i JSW Koks uprawnień wynikających z umowy lub przepisów prawa.
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako ma aneks do umowy z JSW Koks dot. budowy bloku energetycznego w Koksowni Radlin

Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy ws. budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Kokos Oddział KKZ - Koksownia Radlin, podało Rafako. "Istotne postanowienia aneksu, obejmują: 1. Podział wskazanych w aneksie etapów rozliczeniowych umowy na mniejsze części, z tym zastrzeżeniem, iż zawarcie aneksu nie wpływa na obowiązujący harmonogram realizacji umowy tj. nie zmienia terminów realizacji poszczególnych prac składających się na etapy rozliczeniowe umowy; 2. Zobowiązanie emitenta do zawarcia, ze spełniającymi określone w aneksie kryteria, podwykonawcami/podmiotami umów podwykonawczych lub porozumień wiążących się z umowami podwykonawczymi; 3. Zobowiązanie emitenta do podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia realizacji określonych prac, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zwiększenia liczby frontów dostępnych do realizacji, jak również liczby zaangażowanych pracowników emitenta, podwykonawców...
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako chce kontynuować rozmowy o inwestycji tylko z FIPP FIZAN

Warszawa, 11.01.2022 (ISBnews) - Rafako oświadczyło, że odstąpiło od wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Polimeksem-Mostostalem i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz od procedowania w obecnym kształcie i układzie podmiotowym listu intencyjnego zawartego z powyższymi oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron i JSW Koks, podała spółka. Rafako zadeklarowało, że zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego indywidualnie z FIPP FIZAN z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). "Zasadniczym powodem złożenia przez emitenta oświadczenia jest niezależny od emitenta impas w procesie inwestorskim dotyczącym emitenta, tj. dotyczącym nabycia przez Fundusz oraz Polimex (łącznie 'inwestorzy') akcji emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (PBG) (7 665 999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (Multaros) (34 800 001...
rafako

Akcjonariusze Rafako zdecydują 2 II o emisji obligacji zamiennych na akcje na rzecz ARP

Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Rafako zdecydują o emisji do 100 obligacji imiennych serii M, zamiennych na akcje, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł na rzecz Agencji Restrukturyzacji Przemysłu (ARP), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 2 lutego 2022 r. Cena emisyjna każdej obligacji będzie wynosić 1 000 000 zł i będzie równa jej wartości nominalnej. "Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej, która jest równa, większej z dwóch następujących wartości: (i) 90% średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia przez obligatariusza oświadczenia o Konwersji; lub (ii) 2,0 zł" - czytamy w projektach uchwał. W...
rafako

Rafako ma porozumienie ws. mediacji z JSW dot. bloku w Koksowni Radlin

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Rafako podpisało z JSW Koks - spółką zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - wstępne porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji dotyczących umowy na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin, podała spółka. "Istotne postanowienia porozumienia obejmują: 1. Potwierdzenie przez emitenta i JSW woli kontynuacji mediacji wraz z dążeniem do zakończenia mediacji ugodą, z poszanowaniem słusznych interesów emitenta i JSW; 2. Zobowiązanie emitenta i JSW, które nie stanowi (i) zrzeczenia się roszczeń, (ii) uznania roszczeń drugiej strony, czy też (iii) rezygnacji z jakichkolwiek uprawnień, a którego treścią jest powstrzymanie się w trakcie mediacji od dochodzenia względem siebie roszczeń związanych z zadaniem inwestycyjnym lub umową, jak i wykonywania uprawnień z umowy, które zniweczyłyby mediację ; 3. Uzgodnienie, że podstawą...

Tauron i Rafako mają ugodę i aneksy do umowy ws. bloku 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna od Taurona, spółka E003B7 - spółka w 100% kontrolowana przez Rafako i konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa podpisały ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, dotyczącą bloku 910 MW w Jaworznie, podał Tauron. " reguluje w szczególności następujące kwestie: 1. Potwierdzony został termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. 2. Konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku. 3. NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad...
rafako

Rafako ma memorandum o współpracy z EDF w zakresie energetyki jądrowej

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Rafako podpisało z Electricité de France (EDF) memorandum o współpracy w odniesieniu do planowanej budowy elektrowni jądrowej w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej, podała spółka. "Zgodnie z memorandum, jego przedmiotem jest ustalenie zasad, na których emitent i EDF dokonają, w dobrej wierze i z należytą starannością, oceny zamierzonej współpracy w odniesieniu do projektu, przy założeniu, że emitent miałby stać się podwykonawcą EDF (lub jej podmiotu stowarzyszonego) w zakresie produkcji zbiorników, zbiorników ciśnieniowych oraz powiązanych z tym usług w ramach projektu, z zastrzeżeniem, iż ostateczny zakres współpracy pomiędzy Emitentem i EDF może zostać rozszerzony przez komitent sterujący, o którym mowa poniżej" - czytamy w komunikacie. Porozumienie zarządy obu firm podpisały w Paryżu, podczas trwającej w stolicy Francji World...
rafako

Rafako miało 81,08 mln zł zysku netto, 71,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) - Rafako w restrukturyzacji odnotowało 81,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 11,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 71,37 mln zł wobec 7,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,38 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 301,56 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 12,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 259,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 390,38 mln zł w porównaniu z 795,52 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2021 roku grupa zanotowała 390 380 tys....
Rafako zyskało aż 12,1 proc. Podczas wczorajszej sesji na GPW dominowała zieleń

Rafako zyskało w piątek 5,67 procent. WIG20 tracił na tle zachodnich indeksów

W minionym tygodniu WIG20 stracił -3,3% i był jednym z najsłabszych indeksów w Europie. Lekkie wzrosty odnotował DAX/CAC40, a S&P500 stracił tyko 0,3%. Duże spółki dosięgła (zasłużona) korekta na bankach (- 4,4%) i energetyce -5,5% (niezasłużona) mimo dobrych szacunkowych danych PGE/ENA i wciąż sprzyjającego otoczenia rynkowego. Niemniej największe straty zanotowały najsłabsze spółki w tym roku czyli Allegro (-17%, -52% YTD) i Mercator (-9%, 74% YTD). Akcje Rafako wzrosły w piątek o 5,67%, a w skali tygodnia o przeszło 10% Allegro traciło po raporcie za 3Q’21 i skasowało całe zyski po informacji o ekspansji na rynki CEE. Obecnie kurs akcji największej platformy e-commerce w Polsce jest poniżej ceny IPO (43 PLN). W mWIG40 również wyróżniały się spółki publikujące raporty okresowe. Benefit stracił...
rafako

Rafako ma wstępne warunki umowy inwestycyjnej z FIPP FIZAN i Polimeksem

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - Rafako podpisało z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) i Polimeksem - Mostostalem wstępne warunki umowy inwestycyjnej, która zakłada nabycie akcji Rafako i udzielenie 31 mln zł finansowania, podała spółka. "Przedmiotem wstępnych warunków jest ustalenie wstępnych warunków dotyczących: (i) nabycia przez Fundusz oraz Polimex akcji emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (7 665 999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (34 800 001 akcji) oraz (ii) zapewnienia przez inwestorów emitentowi finansowania do kwoty 31 000 000 zł po zamknięciu nabycia akcji" - czytamy w komunikacie. We wstępnych warunkach ustalono m.in., że: - łączna liczba akcji Rafako będąca przedmiotem nabycia od PBG i Multaros...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ