Conotoxia

GPW zdecydowała o wycofaniu akcji Radpolu z obrotu od 4 lutego

Warszawa, 26.01.2022 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wycofaniu akcji Radpolu z obrotu na rynku regulowanym od 4 lutego, podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji spółki oznaczonych kodem PLRDPOL00010, z dniem 4 lutego 2022 roku nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na głównym rynku GPW" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w styczniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji Radpolu z obrotu na rynku regulowanym. 17 września 2021 r. akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur...

Radpol i PGS Software mają zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji Radpolu i PGS Software z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółkom: - Radpol SA z siedzibą w Człuchowie - z dniem 4 lutego 2022 r. - PGS Software SA z siedzibą we Wrocławiu - z dniem 25 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka zadebiutowała...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Radpol miał 4,7 mln zł zysku netto, 6,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Radpol odnotował 4,7 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,39 mln zł wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,29 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 38,52 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 10,29 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 5,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 129,57 mln zł w porównaniu z 103,99 mln zł rok wcześniej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji...
Money, pieniądze, Comparic

W wezwaniu na akcje Radpolu zawarto transakcje na 6 937 437 akcji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF na akcje Radpolu zawarto 14 października 2021 r. transakcje na 6 937 437 akcji spółki, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. THC SICAV-RAIF nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia transakcji,tj. 15 października 2021 r., podano także. 8 czerwca br. THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału. Cena nabycia wynosiła 3 zł za jedną akcję. Pod koniec września br. Radpol złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, po tym jak 17 września br. akcjonariusze...

Radpol złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Radpol złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. 17 września br. akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane...

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia czynności w tej sprawie, wynika z uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 147 818,15 zł" - czytamy w uchwale. Jednocześnie spółka informuje, że do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy trzech akcjonariuszy dotyczące uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu. Radpol to wytwórca i dostawca...

Radpol miał 4,89 mln zł zysku netto, 6,02 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Radpol odnotował 4,89 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,02 mln zł wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,74 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 36,06 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 5,72 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,27 mln zł w porównaniu z 65,47 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 r. Radpol odnotował dla działalności kontynuowanej sprzedaż na poziomie 83,3 mln zł, co oznacza wzrost...

THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na 25,79% akcji Radpolu po 3 zł za sztukę

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na sprzedaż 9,87 mln akcji Radpolu, stanowiących 25,79% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 3 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania, wzywający zamierza nabyć do 9 866 400 akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania do 9 866 400 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami posiadanymi przez Radpol, do 38 260 605 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada do 38 260 605 akcjom, stanowiącym do...

W wezwaniu na akcje Radpolu zawarto transakcje na 13 274 190 akcji

W wyniku wezwania na akcje Radpolu zawarto transakcje na 13 274 190 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania w dniu 30 lipca 2021 r. zawarto transakcje, których przedmiotem było 13 274 190 akcji spółki Radpol S.A." - czytamy w komunikacie. THC SICAV-RAIF nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia transakcji, tj. 2 sierpnia 2021 r., podano także. 8 czerwca br. THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału. Cena nabycia wynosiła 3 zł za jedną akcję Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do...

Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA w I poł. 2021

Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA (wobec 7,48 mln zł rok wcześniej) przy 82,27 mln zł przychodów (wobec 65,47 mln zł rok wcześniej) w I półroczu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2021 roku spółka wygenerowała 27-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie wynik brutto na sprzedaży wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25% (bez uwzględnienia dofinansowania ze środków FGŚP - wzrost 31%), EBITDA była wyższa o 42% (bez uwzględniania dofinansowania - wzrost 57%), wynik brutto z działalności kontynuowanej był dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (bez uwzględniania dofinansowania wzrost o 149%)" - czytamy w...
fabryka Radpol

THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na 62,53% akcji Radpolu po 3 zł/szt.

THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału, podał podmiot pośredniczący. Cena nabycia to 3 zł za jedną akcję. "Podmiot nabywający akcje, tj. wzywający zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku wezwania do 38 260 605 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada do 38 260 605 akcjom spółki, stanowiącym do 100% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Według harmonogramu, zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 28 czerwca do 27 lipca. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 30 lipca. Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest Grzegorz Jan Bielowicki. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiada 14,34 mln akcji spółki (37,47%...

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r.

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd Radpolu rekomendował wcześniej przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający ze sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5 591 048,53 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale. W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocnika akcjonariusza THC SICAV RAIF S.A. Fund 3, w ramach punktu 8 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia...

Radpol miał 0,83 mln zł zysku netto z dz. kont., 1,5 mln zł EBIT w I kw. 2021 r.

Radpol odnotował 0,83 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 0,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 29,41 mln zł rok wcześniej. "W okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku spółka wypracowała wyższe sprzedaże oraz lepsze wskaźniki rentowności niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co potwierdza, że pandemia w tym okresie nie wpłynęła istotnie na działalność i funkcjonowanie spółki. Utrudnieniem w prowadzonej przez emitenta działalności była duża zmienność cen podstawowych surowców oraz ich ograniczona dostępność. Nie wpłynęło to jednak negatywnie...

Radpol rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 5 lipca; ZWZ odbędzie się 24 maja

Radpol proponuje ustalić dzień dywidendy na 5 lipca, a termin jej wypłaty - na 12 lipca br., podała spółka. Akcjonariusze Radpolu zdecydują o wypłacie dywidendy - w rekomendowanej wcześniej wysokości 0,06 zł na akcję, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 maja br. Radpol proponuje ustalić dzień dywidendy na 5 lipca "1. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy (D) na dzień 5 lipca 2021 roku. 2. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 roku" - czytamy w projekcie uchwały. W marcu br. Radpol zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła,...
fabryka Radpol

Radpol chce osiągnąć 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu 3 lat

Radpol liczy na osiągnięcie 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu trzech lat, poinformowała prezes Anna Kułach. "Chciałabym, żeby sprzedaż Radpolu była podzielona mniej więcej w proporcji 40/60 w ciągu najbliższych trzech lat, czyli żeby udział sprzedaży eksportowej sięgał 40% całości" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Podkreśliła, że sprzedaż eksportowa daje większe korzyści w zakresie marż i efektywności produkcji. "Podpisałabym się dzisiaj pod stwierdzeniem, że w ciągu trzech lat chcielibyśmy osiągnąć 40-proc. udział sprzedaży eksportowej" - podsumowała prezes. W 2020 r. sprzedaż eksportowa Radpolu wyniosła 19,58 mln zł i miała 14,8% udziału w przychodach. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla...
fabryka Radpol

Radpol analizuje możliwość zmiany profilu produkcji Elektroporcelany Ciechów

Radpol w ramach przeglądu opcji dla Elektroporcelany Ciechów analizuje możliwość zmiany profilu produkcji i nie wyklucza możliwości zbycia lub wynajęcia zakładu, poinformowała prezes Anna Kułach. "Rynek elektroporcelany jest dosyć schyłkowy, więc my dla tego zakładu szukamy nowych zastosowań, nie tylko z punktu widzenia samego zakładu, ale z punktu widzenia produktów. Pracujemy nad nowymi produktami, które można wytwarzać w tym zakładzie. Na razie nie przewidujemy zmian, jeśli chodzi o kwestie własnościowe" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Na tle pozostałych zakładów spółki, marżowość i efektywność Elektroporcelany Ciechów jest słabsza. Jednocześnie jego produkcja najmniej pasuje do głównego biznesu Radpolu. "Nie jest więc wykluczone, że analiza opcji strategicznych zakończy się decyzją związaną z odejściem od produktu, odejściem od zakładu, wynajęciem tego zakładu albo...

Radpol zakłada w 2021 r. przychody wyższe niż w 2019 r. przy rentowności z ub.r.

Radpol zakłada, że przychody w 2021 r. będą wyższe niż odnotowane w 2019 r., ale rentowność utrzyma się na poziomie odnotowanym w 2020 r., poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol informuje o swoich prognozach dotyczących przychodów "Planujemy przychody wyższe niż w 2019 r. - nie spektakularnie więcej, ale powrót do 2019 plus - ale przy wskaźnikach rentowności z roku 2020. Oznacza to, że przychody będą może nie istotnie wyższe, natomiast wyniki powinny być wyższe" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Dodała, że spółka planuje kontynuować optymalizację produkcji. "Jeżeli tylko rynek będzie miał zapotrzebowanie na chociażby rury w obszarze tworzywowym, których wolumeny podnieśliśmy w ubiegłym roku, to nadal mamy pomysły na to, żeby je jeszcze podnosić" - wskazała prezes. W 2020 r. Radpol odnotował 6,85 mln zł...
fabryka Radpol

Radpol chce opublikować nową strategię na początku 2022 roku

Radpol zakłada, że opublikuje nową strategię na początku 2022 r., poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol opublikuje nową strategię na początku 2022 r. "Nowa strategia powinna objąć już 2022 r., więc początek przyszłego roku to czas, kiedy chciałabym opublikować nową strategię" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Wskazała też, że w sprawozdaniu za 2021 r. znajdzie się podsumowanie realizacji obecnej strategii, która obejmuje lata 2018-2021. W nowej strategii spółka planuje opisać obszary takie, jak środowisko, przemysł i kwestie nowych produktów na rynkach. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja....

Radpol planuje ok. 12 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2021 r.

Radpol planuje ok. 12 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2021 r., poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol informuje o swoich planach dotyczących nakładów inwestycyjnych "Zaplanowaliśmy 12 mln zł, przy czym zmiany rynkowe mogą tę kwotę zwiększyć lub obniżyć. W tym jest kwota przeznaczona na nową linię produkcyjną, która kosztuje 1 mln euro" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Jej zdaniem, regularne, "zdrowe" nakłady inwestycyjne w spółce powinny wynosić 6-7 mln zł rocznie, czyli mniej więcej w wysokości amortyzacji. "To jest zapewnienie odtworzenia linii produkcyjnych, jak również modernizacja w związku ze zmieniającą się sytuacją technologiczną" - dodała prezes. Jak podano w raporcie rocznym, w 2020 r. Radpol zainwestował w majątek trwały 4,7 mln zł, tj. kwotę porównywalną do roku 2019. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu...
fabryka Radpol

Radpol rekomenduje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję

Radpol rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję, podała spółka. Radpol może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zarząd spółki Radpol podjął uchwałę rekomendującą zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 w wysokości 5 591 048,53 zł w następujący sposób: - przeznaczenie kwoty 2 295 636,3 zł na wypłatę dywidendy, co daje 6 groszy dywidendy na akcję; - przeznaczenie kwoty 3 295 412,23 zł na kapitał zapasowy spółki (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w komunikacie. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej spółki, jej aktywności inwestycyjnej oraz celów strategicznych, a także ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy wynikających z...

Radpol miał 6,85 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2020 r.

Radpol odnotował 6,85 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk netto ogółem (z uwzględnieniem straty z działalności zaniechanej) wyniósł odpowiednio: 5,59 mln zł wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,42 mln zł wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r. wobec 146,63 mln zł rok wcześniej. "W roku 2020, podczas gdy wiele firm borykało się z pozyskaniem finansowania, podpisaliśmy umowę na finansowanie obrotowe na kolejne dwa lata, o ile wcześniej umowy zawierane były jedynie na okresy kolejnych 12 miesięcy. Wskaźniki zdefiniowane w umowie kredytowej raportujemy w tym roku na...

Radpol miał 3,99 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w III kw. 2020 r.

Radpol odnotował 3,99 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol raportuje wypracowane przez siebie wyniki w III kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 5,38 mln zł wobec 4,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 42,24 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,56 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,99 mln zł w porównaniu z 115,75 mln zł rok wcześniej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz...

Radpol chce zakończyć sprzedaż majątku Wirbetu do połowy 2021 r.

Radpol zakłada, że proces sprzedaży majątku zamkniętego zakładu Wirbet powinien zakończyć się do połowy przyszłego roku, poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol: proces sprzedaży majątku zamkniętego zakładu Wirbet powinien zakończyć się do połowy przyszłego roku "W zakładzie pozostał nieduży poziom zapasów do upłynnienia, są to zapasy, które powinny sprzedać się do końca roku" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku zakładu, spółka rozmawia z inwestorami zarówno zainteresowanymi zakupem całości majątku, jak i jego poszczególnych składników. "Ten proces trwa. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniami w ciągu półtora roku, czyli do połowy przyszłego roku zakończymy proces spieniężenia majątku Wirbetu" - dodała prezes. W styczniu br. Radpol zdecydował o podjęciu przez zarząd czynności zmierzających do zakończenia prowadzenia działalności operacyjnej w ramach zakładu produkcyjnego Wirbet...

Radpol miał 2,6 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w II kw. 2020 r.

Radpol odnotował 2,6 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol podsumowuje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 3,72 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,06 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 42,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 2,57 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,47 mln zł w porównaniu z 73,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (bez uwzględnienia wsparcia rządowego w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP) wyniósł 6,77 mln zł wobec...

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie Radpolu, zwołane na 17 sierpnia 2020 r., zdecyduje o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w kwocie 4 587 262,32 zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Radpol nie planuje wypłacać dywidendy "Mając na względzie obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz jej negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, zarząd spółki uznał, że przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku na kapitał zapasowy spółki przyczyni się do rozwoju spółki, realizacji założeń przyjętej strategii na lata 2018-2021 oraz dalszego efektywnego budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd spółki zwraca ponadto uwagę na ograniczenia wynikające z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej...

Spółka Bielowickiego podniosła cenę w wezwaniu na akcje Radpolu do 2 zł/ szt.

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - podniósł cenę, po której nabywane będzie 100% akcji Radpolu, do 2 zł za sztukę, podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Nowe ceny akcji Radpolu Poprzednia cena wynosiła 1,32 zł za sztukę. 29 maja zarząd Radpolu stwierdził, że nie odpowiada ona wartości godziwej akcji. 18 czerwca THC SICAV-RAIF S.A. wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), przypomniano. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są...

Spółka G.Bielowickiego wydłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Radpolu do 8 VII

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), podali wzywający i pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Nowy termin nabycia akcji Radpolu Nowy przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 13 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 lipca 2020 r. Akcje stanowią 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, wyznaczona cena to 1,32 zł na akcję, przypomniano. 29 maja zarząd Radpolu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji...

Radpol ocenia, że cena w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej

Zarząd Radpolu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka. Radpol: cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji "Zarząd stwierdza, że cena akcji proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej akcji spółki" - czytamy w stanowisku. W ocenie zarządu, plany strategiczne wzywającego dotyczące spółki nie zostały sformułowane w wezwaniu w sposób na tyle precyzyjny, by umożliwić zarządowi odniesienie się poprzez zajęcie szczegółowego stanowiska, podano także. W połowie maja THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji...

Jacek Fotyma odwołany z zarządu Radpolu

Rada nadzorcza Radpolu odwołała Jacka Fotymę ze składu zarządu, podała spółka. Jednocześnie prezes Anna Kałuch oraz członek zarządu Marek Biczysko zostali powołani na kolejną, dziewiątą kadencję, która rozpoczęła się 8 maja 2020 roku. Radpol odwołał Jacka Fotymę ze składu zarządu "Uchwała odwołująca ]...] Jacka Fotymę ze składu zarządu spółki nie zawiera przyczyn odwołania" - czytamy w komunikacie. "Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania członków zarządu spółki nowej, dziewiątej kadencji, która rozpocznie się z dniem 8 maja 2020 roku. Rada nadzorcza ponownie powołała w skład zarządu spółki Annę Kułach, powierzając jej funkcję prezesa zarządu. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu spółki również Marka Biczysko powierzając mu funkcję członka zarządu" - czytamy dalej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów...

Radpol miał 0,03 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw.

Radpol odnotował 0,03 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,58 mln zł w porównaniu z 0,01 mln zł rok wcześniej. Radpol podsumował pierwszy kwartał bieżącego roku Działalność zaniechana obejmuje działalność operacyjną zakładu produkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim, który docelowo zostanie zamknięty. Decyzję o konieczności stopniowego wygaszania produkcji podjęto w I kwartale 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,41 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 31,33 mln zł rok wcześniej. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych...
fabryka Radpol

Radpol [RDL] – poprawa wyników pod rządami nowego prezesa – analiza na zamówienie

Spółka zaliczyła w ostatnich latach potężny spadek notowań. Miały na to wpływ wyniki, które doznały pewnego załamania w latach 2016-17, kiedy spółka notowała straty. Obecnie sytuacja zaczyna się jednak poprawiać, widoczny jest spadek zadłużenia oraz wzrost rentowności. Raport za trzeci kwartał pokazał 2,73 mln zł zysku netto czyli więcej niż przed rokiem. Sumując wynik
Spółka Radpol odnotowała 2,13 mln zł zysku netto w 2018 r.

Radpol z 2,13 mln zł zysku w 2018 r. Akcje spółki zyskują 4%

Zgodnie z raportem Radpol za 2018 rok, spółka wypracowała 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto, a wynik EBIDTA wyniósł 11,26 mln zł. Zobacz również: Przegląd GPW – blisko 20% wzrost Ursusa, spadki na PGNiG 2018 r. 2017 r. Zysk/strata netto 2,13 mln zł -2,67 mln zł Zysk/strata operacyjna 5,18 mln zł -0,38 mln zł EBITDA  11,26 mln zł 5,73 mln zł Przychody ze sprzedaży 168,02 mln zł 154,01 mln zł - Spółka pierwszy raz od kilku lat zakończyła rok pozytywnym wynikiem netto i to w wysokości ponad 2 mln zł. Wynik na poziomie wskaźnika EBITDA jest niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym oraz prawie siedmiokrotnie wyższy niż w roku 2016. Sprzedaż na nowych rynkach i do nowych klientów sięga 11 mln zł. Trudnym procesem okazało się zdobywanie rynków zagranicznych, ponieważ wiele miesięcy zajął nam proces...
fabryka Radpol

Akcje Radpol w górę o 6%. Spółka dostarczy Veolii produktów za 5 mln zł rocznie

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku Spółka zawarła z Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Veolia, porozumienie ramowe na dostawę produktów Spółki m.in. materiałów preizolowanych. W jej ramach każdego roku Radpol dostarczy Veolii produktów o wartości 5 milionów złotych. Na GPW akcje Radpol zyskują w środę ponad 6%. Nowa współpraca co najmniej do końca 2021 roku „Porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony tj. od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych zgodnie z Porozumieniem ramowym przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Veolia wyniesie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) netto rocznie, czyli 15.000.000...

Radpol [RDL] – wybronione wsparcie – analiza na zamówienie

gpGrupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Wyniki za trzeci kwartał wykazały zysk w porównaniu ze stratą rok wcześniej. Wydaje się, że to wydarzenie podtrzymało trwającą od lipca tendencję boczną, w szerszym trendzie spadkowym. Pojawiły się nawet zapowiedzi wzrostu przychodów o 20-30% w ostatnim kwartale. Na razie jednak rynek przyjmuje te dane w dość ostrożny sposób. Od strony technicznej widać, że popyt był w stanie po raz trzeci wybronić wsparcie w rejonie 1,45 zł. Pojawia się więc niewielka przestrzeń do wzrostów. Wybicie linii bessy może oznaczać, że kurs będzie kierować się w stronę 1,90...
gorące spółki dnia

Radpol [RDL], Livechat [LVC] – Gorące spółki dnia 30.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Spółka zanotowała udaną końcówkę tygodnia, rosnąc w piątek o niemal 3% przy niezłych obrotach. Była to reakcja rynku na opublikowane przed rozpoczęciem sesji wyniki za trzeci kwartał. Wszystkie ważniejsze odczyty wypadły lepiej niż przed rokiem, stąd też dość pozytywna reakcja rynku. W szerszym spojrzeniu, spółka traci na wartości od 4 lat, wszelkie wzrosty warto rozpatrywać w kategoriach korekty. Obecne odbicie...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na KCI [KCI] i Radpolu [RDL]

KCI D1 KCI działa w branży medialnej, związanej z takimi tytułami jak "Gazeta Giełdy Parkiet", "Rzeczpospolita", czy "Uważam Rze". Od połowy lipca kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Dzisiejszy wzrost spowodował przełamanie linii trendu obejmującej ten okres. Wprawdzie linia biegła przez zaledwie dwa punkty zwrotne, ale mimo to dobrze odzwierciedla trend, a jej przełamanie nie budzi wątpliwości. Przełamanie zostało potwierdzone obrotami. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Radpol D1 Radpol dostarcza instalacje do przesyłu ciepła oraz wyroby z tworzyw sztucznych (np. termokurczliwe). Od dłuższego czasu kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Od...
gorące spółki dnia

Orange [OPL], Radpol [RDL] – Gorące spółki dnia 28.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Spółka opublikowała wczoraj wyniki za drugi kwartał. Te okazały się całkiem niezłe co przełożyło się na 3,5% wzrost ceny, choć w trakcie sesji wynik była znacznie lepszy. Na wykresie dziennym doszło do ustanowienia nowego maksimum trendu wzrostowego, z którym mamy do czynienia od końca kwietnia. Wydaje się, że układ ten powinien się utrzymać w najbliższym czasie i nadal celem popytu pozostaje opór w rejonie 5,65 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen...

Radpol [RDL] – analiza na zamówienie

Radpol SA to firma działająca na polskim rynku od 30 lat. Jest liderem w produkcji materiałów i produktów termokurczliwych z polietylenu wytwarzanych przy wykorzystaniu unikalnej technologii sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów. Na wykresie z tygodniowym interwałem panuje silny trend spadkowy. Jak widać z przeszłości, popyt uaktywniał się wielokrotnie dopiero przy poziomie 7,50 zł. Wydaje się, że kurs właśnie zmierza ponownie do tego poziomu. Aktualny ruch wzrostowy osiągnął już zasięg poprzedniej i zarazem największej korekty w panującym trendzie. Dodatkowo mamy poziom oporu na okrągłym i psychologicznym poziomie 10 zł. Kształty świec także zachęcają do spadków. Na wykresie dziennym widać, że jest to dość czytelna tendencja, respektująca strefy oporu. Aktualnie przy takiej strefie znajduje się cena. Jest to poziom poprzedniego dołka. Na...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ