XTB
Money, pieniądze, Comparic

W wezwaniu na akcje Radpolu zawarto transakcje na 6 937 437 akcji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF na akcje Radpolu zawarto 14 października 2021 r. transakcje na 6 937 437 akcji spółki, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. THC SICAV-RAIF nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia transakcji,tj. 15 października 2021 r., podano także. 8 czerwca br. THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału. Cena nabycia wynosiła 3 zł za jedną akcję. Pod koniec września br. Radpol złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, po tym jak 17 września br. akcjonariusze...

Radpol złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) - Radpol złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. 17 września br. akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane...

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia czynności w tej sprawie, wynika z uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 147 818,15 zł" - czytamy w uchwale. Jednocześnie spółka informuje, że do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy trzech akcjonariuszy dotyczące uchwały nr 4 w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu. Radpol to wytwórca i dostawca...

Radpol miał 4,89 mln zł zysku netto, 6,02 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Radpol odnotował 4,89 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,02 mln zł wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,74 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 36,06 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 5,72 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83,27 mln zł w porównaniu z 65,47 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 r. Radpol odnotował dla działalności kontynuowanej sprzedaż na poziomie 83,3 mln zł, co oznacza wzrost...

THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na 25,79% akcji Radpolu po 3 zł za sztukę

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na sprzedaż 9,87 mln akcji Radpolu, stanowiących 25,79% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, po 3 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania, wzywający zamierza nabyć do 9 866 400 akcji, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby akcji spółki, uprawniających do wykonywania do 9 866 400 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, do 25,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami posiadanymi przez Radpol, do 38 260 605 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada do 38 260 605 akcjom, stanowiącym do...

W wezwaniu na akcje Radpolu zawarto transakcje na 13 274 190 akcji

W wyniku wezwania na akcje Radpolu zawarto transakcje na 13 274 190 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "W wyniku wezwania w dniu 30 lipca 2021 r. zawarto transakcje, których przedmiotem było 13 274 190 akcji spółki Radpol S.A." - czytamy w komunikacie. THC SICAV-RAIF nabędzie prawa ze wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, w dniu rozliczenia transakcji, tj. 2 sierpnia 2021 r., podano także. 8 czerwca br. THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału. Cena nabycia wynosiła 3 zł za jedną akcję Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do...

Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA w I poł. 2021

Radpol miał wstępnie 10,64 mln zł EBITDA (wobec 7,48 mln zł rok wcześniej) przy 82,27 mln zł przychodów (wobec 65,47 mln zł rok wcześniej) w I półroczu 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2021 roku spółka wygenerowała 27-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie wynik brutto na sprzedaży wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25% (bez uwzględnienia dofinansowania ze środków FGŚP - wzrost 31%), EBITDA była wyższa o 42% (bez uwzględniania dofinansowania - wzrost 57%), wynik brutto z działalności kontynuowanej był dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (bez uwzględniania dofinansowania wzrost o 149%)" - czytamy w...
fabryka Radpol

THC SICAV-RAIF ogłosił wezwanie na 62,53% akcji Radpolu po 3 zł/szt.

THC SICAV-RAIF, działający w zakresie subfunduszu Fund 3, ogłosił wezwanie w związku z planowanym nabyciem do 23,92 mln akcji Radpolu, odpowiadających do 62,53% kapitału, podał podmiot pośredniczący. Cena nabycia to 3 zł za jedną akcję. "Podmiot nabywający akcje, tj. wzywający zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku wezwania do 38 260 605 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada do 38 260 605 akcjom spółki, stanowiącym do 100% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie. Według harmonogramu, zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 28 czerwca do 27 lipca. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 30 lipca. Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest Grzegorz Jan Bielowicki. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiada 14,34 mln akcji spółki (37,47%...

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r.

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd Radpolu rekomendował wcześniej przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający ze sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5 591 048,53 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale. W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocnika akcjonariusza THC SICAV RAIF S.A. Fund 3, w ramach punktu 8 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia...

Radpol miał 0,83 mln zł zysku netto z dz. kont., 1,5 mln zł EBIT w I kw. 2021 r.

Radpol odnotował 0,83 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 0,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 29,41 mln zł rok wcześniej. "W okresie 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2021 roku spółka wypracowała wyższe sprzedaże oraz lepsze wskaźniki rentowności niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co potwierdza, że pandemia w tym okresie nie wpłynęła istotnie na działalność i funkcjonowanie spółki. Utrudnieniem w prowadzonej przez emitenta działalności była duża zmienność cen podstawowych surowców oraz ich ograniczona dostępność. Nie wpłynęło to jednak negatywnie...

Radpol rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 5 lipca; ZWZ odbędzie się 24 maja

Radpol proponuje ustalić dzień dywidendy na 5 lipca, a termin jej wypłaty - na 12 lipca br., podała spółka. Akcjonariusze Radpolu zdecydują o wypłacie dywidendy - w rekomendowanej wcześniej wysokości 0,06 zł na akcję, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 maja br. Radpol proponuje ustalić dzień dywidendy na 5 lipca "1. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy (D) na dzień 5 lipca 2021 roku. 2. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 12 lipca 2021 roku" - czytamy w projekcie uchwały. W marcu br. Radpol zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 2,3 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 5,59 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,06 zł na akcję. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła,...
fabryka Radpol

Radpol chce osiągnąć 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu 3 lat

Radpol liczy na osiągnięcie 40% udziału eksportu w sprzedaży w ciągu trzech lat, poinformowała prezes Anna Kułach. "Chciałabym, żeby sprzedaż Radpolu była podzielona mniej więcej w proporcji 40/60 w ciągu najbliższych trzech lat, czyli żeby udział sprzedaży eksportowej sięgał 40% całości" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Podkreśliła, że sprzedaż eksportowa daje większe korzyści w zakresie marż i efektywności produkcji. "Podpisałabym się dzisiaj pod stwierdzeniem, że w ciągu trzech lat chcielibyśmy osiągnąć 40-proc. udział sprzedaży eksportowej" - podsumowała prezes. W 2020 r. sprzedaż eksportowa Radpolu wyniosła 19,58 mln zł i miała 14,8% udziału w przychodach. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla...
fabryka Radpol

Radpol analizuje możliwość zmiany profilu produkcji Elektroporcelany Ciechów

Radpol w ramach przeglądu opcji dla Elektroporcelany Ciechów analizuje możliwość zmiany profilu produkcji i nie wyklucza możliwości zbycia lub wynajęcia zakładu, poinformowała prezes Anna Kułach. "Rynek elektroporcelany jest dosyć schyłkowy, więc my dla tego zakładu szukamy nowych zastosowań, nie tylko z punktu widzenia samego zakładu, ale z punktu widzenia produktów. Pracujemy nad nowymi produktami, które można wytwarzać w tym zakładzie. Na razie nie przewidujemy zmian, jeśli chodzi o kwestie własnościowe" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021. Na tle pozostałych zakładów spółki, marżowość i efektywność Elektroporcelany Ciechów jest słabsza. Jednocześnie jego produkcja najmniej pasuje do głównego biznesu Radpolu. "Nie jest więc wykluczone, że analiza opcji strategicznych zakończy się decyzją związaną z odejściem od produktu, odejściem od zakładu, wynajęciem tego zakładu albo...

Radpol zakłada w 2021 r. przychody wyższe niż w 2019 r. przy rentowności z ub.r.

Radpol zakłada, że przychody w 2021 r. będą wyższe niż odnotowane w 2019 r., ale rentowność utrzyma się na poziomie odnotowanym w 2020 r., poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol informuje o swoich prognozach dotyczących przychodów "Planujemy przychody wyższe niż w 2019 r. - nie spektakularnie więcej, ale powrót do 2019 plus - ale przy wskaźnikach rentowności z roku 2020. Oznacza to, że przychody będą może nie istotnie wyższe, natomiast wyniki powinny być wyższe" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Dodała, że spółka planuje kontynuować optymalizację produkcji. "Jeżeli tylko rynek będzie miał zapotrzebowanie na chociażby rury w obszarze tworzywowym, których wolumeny podnieśliśmy w ubiegłym roku, to nadal mamy pomysły na to, żeby je jeszcze podnosić" - wskazała prezes. W 2020 r. Radpol odnotował 6,85 mln zł...
fabryka Radpol

Radpol chce opublikować nową strategię na początku 2022 roku

Radpol zakłada, że opublikuje nową strategię na początku 2022 r., poinformowała prezes Anna Kułach. Radpol opublikuje nową strategię na początku 2022 r. "Nowa strategia powinna objąć już 2022 r., więc początek przyszłego roku to czas, kiedy chciałabym opublikować nową strategię" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Wskazała też, że w sprawozdaniu za 2021 r. znajdzie się podsumowanie realizacji obecnej strategii, która obejmuje lata 2018-2021. W nowej strategii spółka planuje opisać obszary takie, jak środowisko, przemysł i kwestie nowych produktów na rynkach. Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje