XTB

Pure Biologics rozpoczął badania w modelu zwierzęcym w projekcie PB003

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Pure Biologics rozpoczął - wraz z Jackson Laboratories - badania in vivo w ramach projektu rozwoju leku PB003, poinformowała spółka. "Celem rozpoczynającego się badania na zwierzętach jest zbadanie modelowej cząsteczki PB003 pod kątem farmakokinetyki oraz tolerancji w organizmie żywym. W badaniu wyznaczony zostanie okres półtrwania we krwi, jak również aspekty związane z bezpieczeństwem przy podaniu w dwóch różnych dawkach cząsteczki będącej połączeniem przeciwciała z immunoligandem w nowatorski format terapeutyczny. Wyniki badania dostarczą informacji pozwalających oszacować stabilność i profil bezpieczeństwa wysoce innowacyjnego formatu PB003 u pacjentów z nowotworami. Podanie cząsteczki modelowej zwierzętom rozpoczyna etap badań in vivo w projekcie PB003" - czytamy w komunikacie. PB003 jest czwartym z pięciu projektów Pure Biologics, które - według wcześniejszych zapowiedzi...

Pure Biologics zmodyfikowała plan rozwoju w projekcie PB004, wprowadzając fazę 0

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Pure Biologics zmodyfikowała plan rozwoju w projekcie PB004, wprowadzając fazę 0, która zaplanowana jest na IV kw. 2023 r., podała spółka. W ramach fazy 0 spółka na samym początku rozwoju klinicznego planuje uzyskać pierwsze, istotne informacje nt. efektywności związku. "Badanie kliniczne fazy 0 będzie polegało na podaniu pacjentom mikrodawek kandydata na lek bezpośrednio do guzów nowotworowych, co pozwoli potwierdzić mechanizm działania cząsteczki PB004 w złożonym mikrośrodowisku guza oraz lepiej oszacować potencjalną skuteczność kandydata na lek w terapii przeciwnowotworowej" - czytamy w komunikacie. Wyniki fazy 0 dostarczą spółce cennych z punktu widzenia dalszego rozwoju leku danych i dzięki temu na wcześniejszym etapie projektu, niższym kosztem uzyskana zostanie znaczna przewaga konkurencyjna, wyjaśniono. "Dane zebrane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w...

Pure Biologics rozwija technologię pozyskiwania aptamerów oraz rozszerza ochronę patentową platformy PureApta™

Pure Biologics , innowacyjna firma biotechnologiczna dysponująca własnymi platformami do wyszukiwania nowych leków biologicznychoraz tworząca terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, złożyła wniosek dot. kolejnego rozszerzenia ochrony patentowej autorskiej platformy PureApta™. Aptamery to nowy, gorący i aktywnie rozpoznawany przez big pharma obszar naukowy. Pure Biologics złożyła wniosek dot. kolejnego rozszerzenia ochrony patentowej Opracowane rozwiązanie stanowi rozszerzenie i uzupełnienie opatentowanej w Europie i USA metody syntezy i oczyszczania modyfikowanych oligonukleotydów (patenty EP3350195 i US10450673). Dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach platformy PureAptaTM możliwe jest uzyskiwanie jeszcze wyższej stabilności otrzymywanych aptamerów. Aptamery o lepszych parametrach stanowią atrakcyjny produkt do zastosowań terapeutycznych i diagnostycznych. Dotyczy to zarówno własnych projektów badawczo-rozwojowych Spółki, jak i projektów realizowanych przez Pure Biologics dla zewnętrznych klientów. Kolejne udoskonalenia platformy otwierają zatem ścieżkę do wykorzystywania...

Pure Biologics zakończył z sukcesem badania kontraktowe obejmujące selekcję aptameru

Warszawa, 17.08.2022 (ISBnews) - Pure Biologics z powodzeniem zakończył zlecone badania kontraktowe obejmujące selekcję aptameru rozpoznającego wskazany przez klienta cel białkowy, podała spółka. Selekcja wykorzystywała platformę technologiczną PureApta, powstałą w wyniku realizacji w spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. "Na mocy zlecenia Pure Biologics S.A. z sukcesem wykonała selekcję aptameru, dostarczając jego sekwencję i inne parametry. Aptamer klient planuje wykorzystać w rozwiązaniu terapeutycznym o potencjale antywirusowym. Za zlecenie spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 214 000 zł" - czytamy w komunikacie. Wraz ze zleceniem na badania kontraktowe spółka podpisała z klientem umowę gwarantującą udział w zyskach z tytułu komercjalizacji aptameru przez klienta. Wraz z pozytywnym zakończeniem badań kontraktowych pojawiła się szansa na realizację zysków z tytułu tej umowy, wskazano również. Umowa gwarantująca...

Pure Biologics ma umowę z Relitech z Holandii dot. nowego projektu aptamerowego

Warszawa, 03.06.2022 (ISBnews) - Pure Biologics zawarł z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap umowę o współpracy, której przedmiotem jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie, podała spółka. Relitech jest wiodącą, certyfikowaną firmą z branży technologii medycznych, z szerokim doświadczeniem w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu na całym świecie. "W ramach współpracy, której bezpośrednim celem jest wytworzenie pierwszego, prototypowego urządzenia, Pure Biologics opracuje innowacyjny filtr do dializy krwi oparty o technologie aptamerowe platformy PureApta, natomiast Relitech skonstruuje urządzenie medyczne do wykonania powyższej procedury, bazując na swojej opatentowanej technologii" - czytamy w komunikacie. Proces, którego celem jest opracowanie proof-of-concept urządzenia, potrwa ok....

Pure Biologics podsumowuje I kwartał 2022 r.

Pure Biologics (GPW: PUR), polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, opublikowała raport okresowy za I kwartał 2022 r., który podsumowuje wyniki finansowe i osiągnięcia naukowe Spółki. Pure Biologics kontynuowała realizację swoich flagowych projektów opartych na przeciwciałach oraz aptamerach, a także podjęła pierwsze kroki mające na celu rozszerzenie strategii rozwoju. Pure Biologics - Rozwój projektów naukowych - W I kwartale kontynuowaliśmy prace nad naszymi 5 projektami. W ramach PB001 przede wszystkim koncentrowaliśmy na opracowaniu przeciwciała bispecyficznego opartego w unikalne sekwencje wiążące cele molekularne. Opracowaliśmy też testy in vitro wykorzystujące komórki PBMC (peripheral blood mononuclear cell) izolowane z krwi dawców. W zakresie projektu PB003 opracowywaliśmy modelowe cząsteczki dwufunkcyjne. Cząsteczki te zostaną wykorzystane do przeprowadzenia badania proof-of-concept...
Pure Biologics

Pure Biologics podsumowuje osiągnięcia 2021 r.

Pure Biologics, polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, opublikowała raport roczny za 2021 r., który podsumowuje wyniki finansowe i osiągnięcia naukowe Spółki. Pure Biologics: Rozwój projektów naukowych „Miniony rok minął nam na intensywnej pracy w laboratoriach oraz budowaniu relacji biznesowych z partnerami na całym świecie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów w obydwu obszarach. Zgodnie z przewidywaniami weszliśmy jako firma w etap badań przedklinicznych w modelach zwierzęcych. Nasz pierwszy pilotażowy panel eksperymentalny w projekcie PB001, trwający w pierwszym półroczu, zakończył się dobrymi wynikami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo założonego mechanizmu działania. W projekcie PB002 przeprowadziliśmy natomiast pierwsze badanie na zwierzętach o charakterze technicznym, dzięki któremu wyznaczyliśmy określone parametry niezbędne w dalszych planowanych krokach eksperymentalnych. Pozostałe...
Pure Biologics

Pure Biologics rozpoczyna badania in vivo w projekcie PB004

Pure Biologics (GPW:PUR)–polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, poinformowała o podpisaniu umowy badawczej z The Jackson Laboratory (JAX), wiodącą amerykańską firmą świadczącą usługi badań na zwierzętach na całym świecie, aby rozpocząć pierwsze pilotażowe przedkliniczne badanie in vivow projekcie PB004, którego celem jest opracowanie kandydata na lek - przeciwciała immunoterapeutycznego mającego zastosowanie onkologii. Pure Biologics ma umowę badawczą z The Jackson Laboratory Projekt PB004 prezentuje nowatorską koncepcję terapeutyczną leczenia guzów litych i białaczki, w której cząsteczka bispecyficznego leku stymuluje infiltrujące guz komórki NK (naturalnych zabójców) do niszczenia komórek nowotworowych posiadających na powierzchni antygen związany z nowotworem – białko ROR-1. Głównym celem badania farmakokinetycznego, realizowanego we współpracy zThe Jackson Laboratory,jest wygenerowanie danych, które mogą pomóc przewidzieć...
Pure Biologics

Pure Biologics ma umowę na badania przedkliniczne w projekcie PB004

Warszawa, 28.03.2022 (ISBnews) - Pure Biologics zawarł z The Jackson Laboratory, amerykańską firmą świadczącą usługi badań na zwierzętach, umowę na wykonanie pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego w projekcie PB004, którego celem jest opracowanie kandydata na lek do terapii potrójnie ujemnego raka piersi, podała spółka. PB004 jest jednym z kluczowych projektów spółki, który dotyczy koncepcji terapeutycznej leczenia guzów litych i białaczki, w której cząsteczka bispecyficznego leku stymuluje infiltrujące guz komórki NK (Natural Killers - "naturalni zabójcy") do niszczenia komórek nowotworowych posiadających na powierzchni antygen związany z nowotworem - białko ROR-1, podano. "Głównym celem badania jest wygenerowanie danych, które mogą pomóc przewidzieć okres półtrwania cząsteczki PB004 u pacjentów z nowotworem. Okres półtrwania przeciwciał w ludzkim krwiobiegu (w tym przeciwciał terapeutycznych) oraz ludzkiej albuminy osocza...

Pure Biologics podpisuje umowę na wykorzystanie platformy PureApta™

Pure Biologics (GPW:PUR) – Polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, poinformowała o podpisaniu umowy gwarantującej podział zysków z komercjalizacji aptameru opracowywanego w ramach zlecenia na badania kontraktowe. Pure Biologics ma umowę na wykorzystanie platformy PureApta™ Przedmiotem zlecenia jest opracowanie aptameru, czyli krótkiego łańcucha DNA wiążącego określone cząsteczki, a w tym wypadku rozpoznającego specyficzne białko. Selekcja aptameru wykorzystywać będzie autorską platformę PureApta™. Zlecenie podlega jednorazowemu wynagrodzeniu („upfrontpayment”), w wysokości 214’000 PLN. W dodatku do zlecenia, z Klientem została podpisana umowa gwarantująca podział w zyskach. Na mocy tej umowy, Spółce przysługuje sześcioprocentowy udział w zyskach netto Klienta z komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego wykorzystującego opracowywany aptamer ("successfee"). Komercjalizacja może nastąpić na drodze sprzedaży czy licencjonowania rozwiązania na każdym...
budynki, Pure Biologics siedziba

Pure Biologics przeprowadza się do nowoczesnej powierzchni biurowo-laboratoryjnej

Pure Biologics (GPW:PUR)–polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, poinformowała o podpisaniu umowy najmu powierzchni laboratoryjno-biurowej w kompleksie „Business Garden” przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Pure Biologics przenosi się na powierzchnię ponad 3000m2 W ramach zawartej umowy, nie później niż 1 listopada 2022 r. Pure Biologics będzie miał do dyspozycji powierzchnię ponad 3.000m2 (z możliwością powiększenia o dodatkowe 550m2),na którą składać się będzie 1.400m2 powierzchni laboratoryjnej zaprojektowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami o podwyższonej klasie hermetyczności, pozwalająca na pracę z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego, oraz powierzchni biurowych i towarzyszących.Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat. Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa najmu dodatkowej powierzchni każdorazowo, gdy takie dodatkowe pomieszczenia będą wolne i przeznaczone na wynajem. Nowe laboratoria...

Pure Biologics podsumowuje osiągnięcia finansowe i naukowe III kwartału br.

Pure Biologics (GPW:PUR)–polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, opublikowała raport za III kwartał 2021 r., który podsumowuje wyniki finansowe i osiągnięcia naukowe tego okresu sprawozdawczego. Pure Biologics działa zgodnie z ustalonym planem Spółka zrealizowała kolejne etapy rozwoju przedklinicznego swojego portfolio, wzmocniła zespół naukowy,a jej sytuacja finansowa pozwala na realizację dalszych kroków milowych w swoich innowacyjnych projektach. W czerwcu br. do zespołu zarządzającego Pure Biologics dołączył dr Pieter Spee, który objął rolę Dyrektora Naukowego. Dr Spee, z wykształcenia biolog medyczny i immunolog, wniósł do zespołu bogate doświadczenie z zakresu rozwoju leków i zarządzania innowacjami w medycynie, które nabył pracując w firmach farmaceutycznych i mniejszych spółkach biotechnologicznych w Europie. - Każdy projekt w pipelinie Pure Biologics zapewnia...

Pure Biologics: Zakończyło się pierwsze badanie przedkliniczne leku PB001

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Zakończyło się pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w ramach projektu PB001, który dotyczy rozwoju bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego do immunoterapii onkologicznej dla pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego i odbytu, podało Pure Biologics. "Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało jednocześnie angażuje receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym wywołanej badanym związkiem biologicznym" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, podczas wielokrotnego dawkowania badanego związku modelowego u zdrowych myszy nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych. U myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny w najwyższej dawce....
Pure Biologics

Pure Biologics otwiera współpracę z Twist Bioscience Corporation

Pure Biologics – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery – i Twist Bioscience Corporation - spółka oferująca wysokiej jakości syntetyczne DNA – ogłosiły dziś rozpoczęcie współpracy. Partnering ma na celu przyspieszenie procesu odkrywania leków immunoonkologicznych opartych na przeciwciałach realizowanego przez Pure Biologics. - Unikalne podejścia technologiczne i możliwości Twist pozwalają na szybkie generowanie różnorodnych bibliotek syntetycznych, bazując na najnowszej wiedzy w zakresie ich optymalnej randomizacji. W połączeniu z naszym portfolio immunoonkologicznym oraz zapleczem naukowym w dziedzinie terapeutycznych przeciwciał bispecyficznych i fuzyjnych, oczekujemy że współpraca przyspieszy nasz proces odkrywania i stworzy podstawy do poszerzenia zakresu naszych badań w przyszłości – mówi dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics S.A. Zgodnie z warunkami umowy, Twist...
Gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Pure Biologics [PUR] – Gorące spółki dnia

Pure Biologics w PB002 rozwija celowaną, selektywną aferezę opartą o aptamerowy filtr biomolekularny, która ma pomóc pacjentom cierpiącym na okresowe zaostrzenia w rzadkiej chorobie NMO (neuromyelitis optica). Rozpoczęcie kolejnych paneli badań przedklinicznych w projekcie PB002 zaplanowane jest na końcówkę 2021 r. i początek 2022 r. Dwie ostatnie sesje ubiegłego tygodnia odbyły się pod dyktando kupujących, co doprowadziło do przełamania linii korekty. Szerszy trend nadal jest wzrostowy.
Pure Biologics

Pure Biologics wybrał partnera, który poprowadzi pierwszy panel badań przedklinicznych w projekcie aptamerowym PB002

Spółka Pure Biologics – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery - w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniła wykonawcę - Instytut Przemysłu Organicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), z którym podejmie się realizacji pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis). Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym. Celem zaplanowanego przez Pure Biologics pierwszego panelu badania jest wykonanie testów farmakokinetycznych dla modelowego przeciwciała anty-AQP4. Pure Biologics i projekt aptamerowy - W toku pierwszego badania planujemy ustalić optymalną dawkę przeciwciała, którą należy podać zwierzętom. Zostanie wyznaczony również m.in. okres półtrwania dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała (anty-AQP4) w krwiobiegu królika. Dalsze etapy badań będą miały na celu poznanie szeregu informacji nt. działania...

Pure Biologics otrzymał od EPO patent europejski dot. podstaw działania PureApta

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zakończył etap badania merytorycznego wynalazku Pure Biologics pt. "Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów" i wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego, podała spółka. Pure Biologics otrzymał patent europejski Patent europejski zostanie przyznany pod warunkiem wniesienia do EPO opłaty za publikację patentu oraz złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki urzędowe poza językiem angielskim. Zgłoszony pod numerem EP16846944.3 patent zostanie wydany po zakończeniu procedur formalnych w EPO, które mogą potrwać kilka miesięcy. Następnym krokiem spółki będzie rozpoczęcie procedury walidacyjnej w wybranych krajach europejskich, podano. "Udzielony patent dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje...
Pure Biologics

Pure Biologics zadebiutowała na GPW. Spółka biotechnologiczna wchodzi na giełdę

Akcje Pure Biologics – wrocławskiej firmy biotechnologicznej opracowującej oryginalne leki biologiczne – zadebiutowały dziś na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To czwarty debiut w 2020 roku, a jednocześnie pierwszy wśród spółek przenoszących swoje notowania z rynku NewConnect. Spółka Pure Biologics pozyskała od inwestorów 54 mln zł Debiut poprzedziła publiczna oferta akcji serii E, z której Spółka pozyskała od inwestorów 54 mln zł. Akcje sprzedawane były po 90 zł za sztukę, a redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła blisko 92% proc. - Dzisiejszy debiut to bardzo ważny dla nas moment i efekt pracy całego zespołu Pure Biologics. Realizujemy nasze zapowiedzi przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW. Cieszymy się, że przy tym wydarzeniu dołączyli do nas nowi akcjonariusze...
Pure Biologics

Kurs akcji Pure Biologics wzrósł o 2,68% na debiucie na GPW, PDA – o 14,44%

Pure Biologics zadebiutowało dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,68% i wyniósł 115 zł, a kurs praw do akcji (PDA) o - 14,44% do 103 zł. Pure Biologics z dobrym otwarciem na GPW Pure Biologics jest 432. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Spółka zapowiadała, że po przeniesieniu notowań z rynku NewConnect, jej podstawowym zamiarem w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów. Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do...
Symbol GPW na tle wykresu

Pure Biologics zadebiutuje na GPW 14 grudnia

Biotechnologiczna spółka opracowująca innowacyjnej leki biologiczne zadebiutuje na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w najbliższy poniedziałek. Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości 54 mln zł. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect podstawowym zamiarem Pure Biologics w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów. Przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy to kolejny, ważny kamień milowy w działalności firmy Zakończona sukcesem oferta publiczna oraz debiut akcji na rynku to konsekwencja długoterminowego rozwoju Spółki i szansa na jej dalszy dynamiczny wzrost. Dołączenie do grona spółek notowanych na rynku regulowanym GPW niewątpliwie uwiarygodni naszą pozycję rynkową, także w kontekście poszukiwania partnerów biznesowych do potencjalnej umowy partneringowej...
farmacja

Pure Biologics przydzielił wszystkie akcje w ofercie, pozyskując 54 mln zł

Pure Biologics przydzielił 600 000 akcji serii E w ofercie publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję, podała spółka. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 mln zł."Zarząd dokonał przydziału łącznie 600 000 akcji serii E, w tym: - 100 000 akcji w transzy detalicznej , przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%, - 500 000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 90 zł. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 000 000 zł "Mając powyższe na uwadze, oferta publiczna akcji serii E doszła do skutku" - czytamy dalej. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii...

Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 90 zł/szt.

Zarząd Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E ofercie publicznej na 90 zł za każdą akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł. Pure Biologics zaoferuje 600 000 nowych akcji serii E Pure Biologics zakończył w poniedziałek budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej spółka zaoferuje 600 000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100 000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500 000 akcji, podano. "W zakończonym dzisiaj procesie budowy księgi popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany...
Pure Biologics

Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 90 zł.

Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki biotechnologicznej Pure Biologics S.A. została ustalona na 90 zł za jedną akcję. Spółka oferuje 600.000 akcji. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł. Pure Biologics zakończyła dziś budowanie Księgi Popytu W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 600.000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500.000 akcji. W zakończonym dzisiaj procesie budowy Księgi Popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany inwestycyjne na najbliższe lata zostały pozytywnie odebrane. Spodziewane wpływy...
Pure Biologics

Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Firma Pure Biologics S.A. opublikowała prospekt w związku z ofertą publiczną, w której zaoferowanych zostanie do 600.000 akcji serii E. Pure Biologics z emisji akcji serii E zamierza pozyskać ok. 57 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Spółki m.in. na realizację obecnie prowadzonych projektów B+R, a także na rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych, alternatywnych celów molekularnych, które potencjalnie mogą stanowić cele terapeutyczne dla nowych leków w leczeniu nowotworów i układu immunologicznego. Pure Biologics S.A. planuje emisję akcji serii E Wielkość oferty nie przekroczy 600.000 akcji nowej emisji serii E. Od dnia 23 listopada 2020 r. rozpocznie się proces budowania Księgi Popytu. W dniu 20 listopada Spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę maksymalną akcji. Zapisy na akcje będą...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ