XTB

Pure Biologics podsumowuje osiągnięcia finansowe i naukowe III kwartału br.

Pure Biologics (GPW:PUR)–polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery, opublikowała raport za III kwartał 2021 r., który podsumowuje wyniki finansowe i osiągnięcia naukowe tego okresu sprawozdawczego. Pure Biologics działa zgodnie z ustalonym planem Spółka zrealizowała kolejne etapy rozwoju przedklinicznego swojego portfolio, wzmocniła zespół naukowy,a jej sytuacja finansowa pozwala na realizację dalszych kroków milowych w swoich innowacyjnych projektach. W czerwcu br. do zespołu zarządzającego Pure Biologics dołączył dr Pieter Spee, który objął rolę Dyrektora Naukowego. Dr Spee, z wykształcenia biolog medyczny i immunolog, wniósł do zespołu bogate doświadczenie z zakresu rozwoju leków i zarządzania innowacjami w medycynie, które nabył pracując w firmach farmaceutycznych i mniejszych spółkach biotechnologicznych w Europie. - Każdy projekt w pipelinie Pure Biologics zapewnia...

Pure Biologics: Zakończyło się pierwsze badanie przedkliniczne leku PB001

Warszawa, 27.08.2021 (ISBnews) - Zakończyło się pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w ramach projektu PB001, który dotyczy rozwoju bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego do immunoterapii onkologicznej dla pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego i odbytu, podało Pure Biologics. "Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało jednocześnie angażuje receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym wywołanej badanym związkiem biologicznym" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, podczas wielokrotnego dawkowania badanego związku modelowego u zdrowych myszy nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych. U myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny w najwyższej dawce....
Pure Biologics

Pure Biologics otwiera współpracę z Twist Bioscience Corporation

Pure Biologics – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery – i Twist Bioscience Corporation - spółka oferująca wysokiej jakości syntetyczne DNA – ogłosiły dziś rozpoczęcie współpracy. Partnering ma na celu przyspieszenie procesu odkrywania leków immunoonkologicznych opartych na przeciwciałach realizowanego przez Pure Biologics. - Unikalne podejścia technologiczne i możliwości Twist pozwalają na szybkie generowanie różnorodnych bibliotek syntetycznych, bazując na najnowszej wiedzy w zakresie ich optymalnej randomizacji. W połączeniu z naszym portfolio immunoonkologicznym oraz zapleczem naukowym w dziedzinie terapeutycznych przeciwciał bispecyficznych i fuzyjnych, oczekujemy że współpraca przyspieszy nasz proces odkrywania i stworzy podstawy do poszerzenia zakresu naszych badań w przyszłości – mówi dr Filip Jeleń, Prezes Zarządu Pure Biologics S.A. Zgodnie z warunkami umowy, Twist...
Gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Pure Biologics [PUR] – Gorące spółki dnia

Pure Biologics w PB002 rozwija celowaną, selektywną aferezę opartą o aptamerowy filtr biomolekularny, która ma pomóc pacjentom cierpiącym na okresowe zaostrzenia w rzadkiej chorobie NMO (neuromyelitis optica). Rozpoczęcie kolejnych paneli badań przedklinicznych w projekcie PB002 zaplanowane jest na końcówkę 2021 r. i początek 2022 r. Dwie ostatnie sesje ubiegłego tygodnia odbyły się pod dyktando kupujących, co doprowadziło do przełamania linii korekty. Szerszy trend nadal jest wzrostowy.
Pure Biologics

Pure Biologics wybrał partnera, który poprowadzi pierwszy panel badań przedklinicznych w projekcie aptamerowym PB002

Spółka Pure Biologics – polska firma biofarmaceutyczna rozwijająca leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe oparte o przeciwciała i aptamery - w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniła wykonawcę - Instytut Przemysłu Organicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz), z którym podejmie się realizacji pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis). Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym. Celem zaplanowanego przez Pure Biologics pierwszego panelu badania jest wykonanie testów farmakokinetycznych dla modelowego przeciwciała anty-AQP4. Pure Biologics i projekt aptamerowy - W toku pierwszego badania planujemy ustalić optymalną dawkę przeciwciała, którą należy podać zwierzętom. Zostanie wyznaczony również m.in. okres półtrwania dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała (anty-AQP4) w krwiobiegu królika. Dalsze etapy badań będą miały na celu poznanie szeregu informacji nt. działania...

Pure Biologics otrzymał od EPO patent europejski dot. podstaw działania PureApta

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zakończył etap badania merytorycznego wynalazku Pure Biologics pt. "Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów" i wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego, podała spółka. Pure Biologics otrzymał patent europejski Patent europejski zostanie przyznany pod warunkiem wniesienia do EPO opłaty za publikację patentu oraz złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki urzędowe poza językiem angielskim. Zgłoszony pod numerem EP16846944.3 patent zostanie wydany po zakończeniu procedur formalnych w EPO, które mogą potrwać kilka miesięcy. Następnym krokiem spółki będzie rozpoczęcie procedury walidacyjnej w wybranych krajach europejskich, podano. "Udzielony patent dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje...
Pure Biologics

Pure Biologics zadebiutowała na GPW. Spółka biotechnologiczna wchodzi na giełdę

Akcje Pure Biologics – wrocławskiej firmy biotechnologicznej opracowującej oryginalne leki biologiczne – zadebiutowały dziś na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To czwarty debiut w 2020 roku, a jednocześnie pierwszy wśród spółek przenoszących swoje notowania z rynku NewConnect. Spółka Pure Biologics pozyskała od inwestorów 54 mln zł Debiut poprzedziła publiczna oferta akcji serii E, z której Spółka pozyskała od inwestorów 54 mln zł. Akcje sprzedawane były po 90 zł za sztukę, a redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła blisko 92% proc. - Dzisiejszy debiut to bardzo ważny dla nas moment i efekt pracy całego zespołu Pure Biologics. Realizujemy nasze zapowiedzi przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek równoległy GPW. Cieszymy się, że przy tym wydarzeniu dołączyli do nas nowi akcjonariusze...
Pure Biologics

Kurs akcji Pure Biologics wzrósł o 2,68% na debiucie na GPW, PDA – o 14,44%

Pure Biologics zadebiutowało dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 2,68% i wyniósł 115 zł, a kurs praw do akcji (PDA) o - 14,44% do 103 zł. Pure Biologics z dobrym otwarciem na GPW Pure Biologics jest 432. spółką notowaną na głównym rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Spółka zapowiadała, że po przeniesieniu notowań z rynku NewConnect, jej podstawowym zamiarem w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów. Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do...
Symbol GPW na tle wykresu

Pure Biologics zadebiutuje na GPW 14 grudnia

Biotechnologiczna spółka opracowująca innowacyjnej leki biologiczne zadebiutuje na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w najbliższy poniedziałek. Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości 54 mln zł. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect podstawowym zamiarem Pure Biologics w najbliższym roku będzie kontynuacja prac nad badanymi cząsteczkami, a także rozpoczęcie pierwszych eksperymentów w fazie przedklinicznej dla trzech innowacyjnych projektów. Przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy to kolejny, ważny kamień milowy w działalności firmy Zakończona sukcesem oferta publiczna oraz debiut akcji na rynku to konsekwencja długoterminowego rozwoju Spółki i szansa na jej dalszy dynamiczny wzrost. Dołączenie do grona spółek notowanych na rynku regulowanym GPW niewątpliwie uwiarygodni naszą pozycję rynkową, także w kontekście poszukiwania partnerów biznesowych do potencjalnej umowy partneringowej...
farmacja

Pure Biologics przydzielił wszystkie akcje w ofercie, pozyskując 54 mln zł

Pure Biologics przydzielił 600 000 akcji serii E w ofercie publicznej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję, podała spółka. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 mln zł."Zarząd dokonał przydziału łącznie 600 000 akcji serii E, w tym: - 100 000 akcji w transzy detalicznej , przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%, - 500 000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie. Cena emisyjna jednej akcji serii E była równa 90 zł. Łączna wartość wpłat wyniosła 54 000 000 zł "Mając powyższe na uwadze, oferta publiczna akcji serii E doszła do skutku" - czytamy dalej. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji serii...

Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 90 zł/szt.

Zarząd Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E ofercie publicznej na 90 zł za każdą akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł. Pure Biologics zaoferuje 600 000 nowych akcji serii E Pure Biologics zakończył w poniedziałek budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej spółka zaoferuje 600 000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100 000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500 000 akcji, podano. "W zakończonym dzisiaj procesie budowy księgi popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany...
Pure Biologics

Pure Biologics ustalił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 90 zł.

Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki biotechnologicznej Pure Biologics S.A. została ustalona na 90 zł za jedną akcję. Spółka oferuje 600.000 akcji. Oznacza to, że wartość oferty według tych parametrów wyniesie 54 mln zł. Pure Biologics zakończyła dziś budowanie Księgi Popytu W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 600.000 nowych akcji serii E po cenie emisyjnej 90 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 100.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 500.000 akcji. W zakończonym dzisiaj procesie budowy Księgi Popytu prowadzonym przez Biuro Maklerskie BOŚ S.A. inwestorzy instytucjonalni wyrazili duże zainteresowanie naszą ofertą. Odbyliśmy w trakcie roadshow wiele ciekawych spotkań i jestem zadowolony, że nasza strategia i plany inwestycyjne na najbliższe lata zostały pozytywnie odebrane. Spodziewane wpływy...
Pure Biologics

Pure Biologics rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Firma Pure Biologics S.A. opublikowała prospekt w związku z ofertą publiczną, w której zaoferowanych zostanie do 600.000 akcji serii E. Pure Biologics z emisji akcji serii E zamierza pozyskać ok. 57 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Spółki m.in. na realizację obecnie prowadzonych projektów B+R, a także na rozpoczęcie prac badawczych w zakresie nowych, alternatywnych celów molekularnych, które potencjalnie mogą stanowić cele terapeutyczne dla nowych leków w leczeniu nowotworów i układu immunologicznego. Pure Biologics S.A. planuje emisję akcji serii E Wielkość oferty nie przekroczy 600.000 akcji nowej emisji serii E. Od dnia 23 listopada 2020 r. rozpocznie się proces budowania Księgi Popytu. W dniu 20 listopada Spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę maksymalną akcji. Zapisy na akcje będą...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje