AVA Trade
Kurs euro do złotego EURPLN 6 czerwca 2019

ZA Puławy miały 59 mln zł zysku netto, 57,05 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 43,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 57,05 mln zł wobec 54,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 653,27 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 881,54 mln zł rok wcześniej. "W II kwartale roku 2020 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano: A. spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów Segmentu Agro o 172,4 mln zł (tj. o 25,3%) - głównie z tytułu niższych wolumenów i cen sprzedaży saletry amonowej, RSM, mocznika i melaminy; B. spadek przychodów ze sprzedaży podstawowych...

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 653 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 153  mln zł w II kw. 2020 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane. ZA Puławy podsumowuje wypracowane wyniki ZA Puławy dokonały oceny wpływu pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej spółki w II kwartale 2020 roku, podkreślono. " - Segment Tworzywa Działalność w obszarze tworzyw jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na kaprolaktam było poprzedzone już w marcu 2020...

A. Zarzycka-Rzepecka została odwołana z funkcji wiceprezesa ZA Puławy

Rada nadzorcza Grupa Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" odwołała Annę Zarzycką - Rzepecką z funkcji wiceprezesa z dniem podjęcia uchwały, podał bank. Zmiany w zarządzie ZA Puławy "Pani Anna Zarzycka-Rzepecka pełniła funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu wchodzi w życie z dniem jej podjęcia" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży...

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 5,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" (ZA Puławy) zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 104,2 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45 zł dywidendy na akcję. ZA Puławy ostatecznie planuje wypłacać dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2019 rok. 1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 104 176 750 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,45 zł. 3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 115 000 szt. 4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 lipca 2020 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 16 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy stanowi 36,7% wypracowanego zysku za 2019 rok, podano również. Grupa Azoty...
Pliki dolarów amerykańskich

ZA Puławy miały 302,65 mln zł zysku netto, 617,73 mln zł EBITDA w 2019 r.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 302,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nie tylko wzrost, ale również spadek Zysk operacyjny wyniósł 373,71 mln zł wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 617,73 mln zł wobec 270,55 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 583,58 mln zł w 2019 r. wobec 3 577,92 mln zł rok wcześniej. "W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. były większe o 5,7 mln zł (tj. o 0,2%), w...

ZA Puławy z ponad 168 mln zł zysku w I kw. Akcje rosną o 1,5 %

Grupa Azoty Puławy to miejsce, w którym technologia i biznes łączą swoje siły, co umożliwia wzrost rolnictwa i innych działów gospodarki. To lider polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego, który od ponad 50 lat daje początek produktom otaczającego nas świata. Spółka jest liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Spółka wypracowała 168,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 86,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 207,57 mln zł wobec 107,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 068,69 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 910,49 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 165,56 mln zł wobec 91,07 mln zł zysku rok wcześniej. Sytuacja na...
azoty

Grupa Azoty: Police i Puławy publikują szacunkowe dane, kurs ATT spada o 6%

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Spółki z grupy opublikowały szacunkowe dane za III kwartał Poniżej szczegóły z raportów. Grupa Azoty miała w III kwartale 116,8 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy 2 324,7 mln zł przychodów - wynika z szacunkowych danych. Wynik EBITDA to 44,1 mln zł. "Zarząd emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od...
azoty

Grupa Azoty, Puławy i Police podają wyniki kwartalne – jak reagują akcje?

We wtorek spółki Azoty, Azoty Police i Azoty Puławy opublikowały wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz II kw. Ich podsumowanie można znaleźć poniżej: Azoty – strata netto w drugim kwartale wyniosła 48,3 mln zł, czyli więcej niż 39,3 mln zł podawane w szacunkach. W całym półroczu zysk spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł raportowanych rok wcześniej Azoty Puławy – zysk netto spadł w pierwszym półroczu do 90,6 mln zł ze 163,9 mln zł raportowanych przed rokiem Azoty Police – strata netto w pierwszym półroczu wyniosła 14,6 mln zł w stosunku do 100,2 mln zł zysku raportowanych w tym samym okresie rok wcześniej Wyższa strata netto niż wynikająca ze wstępnych wyników spowodowała, że na początku wtorkowej sesji...

Puławy [ZAP] – czekając na odbicie – analiza na zamówienie

Grupa Azoty Puławy działa na rynku nawozowo-chemicznym, zajmując się wytwarzaniem nawozów azotowych dla potrzeb rolnictwa oraz chemikaliów. Spółka wchodzi w skład Grupy Azoty, co jest widoczne na wykresach, które w dużej mierze się pokrywają. Podobnie jest zresztą z wynikami. Pogorszenie wyników obserwowaliśmy w 2017 roku oraz w pierwszym kwartale. Warto dodać do tego plany Grupy Azoty dotyczące stałego wzrostu inwestycji do 2020 roku, które mogą potrzebować finansowania z zewnątrz. Wydaje się, że są to główne powody spadków. Do tego warto wspomnieć, że w latach 2009-2016 Puławy stabilnie rosły i to aż o 900%. Spadki nie powinny więc dziwić. Co ciekawe, można zauważyć odwrotną korelację z WIG, gdyż spółka traciła w 2016 i 2017 roku, podczas gdy WIG wyraźnie zyskiwał. Obecna...
Logo grupa azoty

DM BOŚ aktualizuje rekomendacje dla 3 spółek chemicznych

W osobnych raportach datowanych na połowę maja wydanych dla spółek Azoty, Puławy oraz Police, BOŚ Dom Maklerski aktualizuje swoje rekomendacje oraz ceny docelowe: Azoty – Sprzedaj, cena docelowa w dół do 45 zł Puławy – Kupuj, cena docelowa w dół do 160 zł Police – Sprzedaj, cena docelowa w dół do 15,80 zł „Nasila się nasze pesymistyczne nastawienie do spółek sektora chemicznego, gdyż materializują się czynniki ryzyka, które przedstawiliśmy w 3 ostatnich raportach, a ich skutki są bardziej niekorzystne, niż zakładaliśmy. W konsekwencji oceniamy, że najbliższe 3 kwartały będą wyjątkowym wyzwaniem dla spółek giełdowych działających w branży” – czytamy w rekomendacji DM BOŚ. Najsilniejsza, procentowa zmiana kursu prognozowana jest w przypadku Puław (pomimo obniżenia wcześniejszej ceny docelowej). Od strony technicznej ruch...

Puławy – słabsze wyniki za 2017 rok

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 259,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 301,83 mln zł wobec 302,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 528,06 mln zł wobec 496,96 mln zł rok wcześniej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 490,9 mln zł w 2017 r. wobec 3 345,12 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy kapitałowej ZA Puławy z tytułu sprzedaży krajowej zmniejszyły się o 9,2 mln zł (tj. o 0,4% r/r), a z tytułu sprzedaży za granicę - zwiększyły się o 155 mln zł (tj. o 14,2% r/r), w tym odnotowano: - wzrost przychodów ze sprzedaży "podstawowych produktów chemicznych"...
boś

DM BOŚ: “Sprzedaj” dla Azotów, Puław i Polic

W datowanych na 23 stycznia rekomendacjach fundamentalnych, Dom Maklerski BOŚ zdecydował się utrzymać rekomendacje „sprzedaj” dla akcji spółek Azoty, Puławy oraz Police. Podtrzymuje również poziom cen docelowych kolejno na 50 zł, 159,60 zł oraz 15,40 zł za jedną akcję. „Podtrzymujemy negatywne nastawienie do Spółki (Sprzedaj + Niedoważaj, 12MEFV = 50,0  zł na akcję). W  poprzednich raportach podkreślaliśmy nasze obawy związane z ewentualnymi wzrostami kosztów gazu biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie cen ropy. Nadal uważamy, że koszty gazu w  2018 roku mogą okazać się wyższe niż w  2017 roku, jednak na szczęście dla Azotów negatywne efekty wzrostu cen gazu mogą być w  dużym stopniu zniwelowane przez ostatnio obserwowaną silną deprecjację USD względem PLN. Naszym zdaniem, to nie rosnące koszty gazu są w obecnej...
gorące spółki dnia

Pragma Inkaso [PRI], Puławy [ZAP] – Gorące spółki dnia 3.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka funkcjonuje w branży obrotu wierzytelnościami. Spółka należy do grona najsilniej zyskujących walorów w ostatnim czasie. Nie inaczej było podczas pierwszej sesji nowego miesiąca. Cena wzrosła o niemal 7% przy bardzo przyzwoitych obrotach. W całym spółka podrożała o blisko 25%. Dynamiczna zwyżka podparta wolumenem, może doprowadzić do zmiany długoterminowego trendu. Już w najbliższym czasie popyt powinien powalczyć o wybicie poziomu szczytu z maja ubiegłego roku. Na wykresie tygodniowy widać, że przyczyniłoby się to do zmiany układu dołków i szczytów na charakterystyczny dla nowego trendu wzrostowego. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty...
Gorące spółki dnia

Wielton [WLT], Puławy [ZAP] – Gorące spółki dnia 26.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Wielton jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji nieco ponad 3%. Była to pierwsza udana sesja od kilkunastu dni. Co bardzo istotne, po okresie wyprzedaży pojawił się także większy wolumen, który zdecydowanie przewyższa średnie obroty w całym okresie spadkowym od 25 maja. Jest to więc potencjalny sygnał końca korekty. Szerszy trend jest od dawna silnie wzrostowy, a obecnie kurs narusza linię trendu łączącą dołki od listopada ubiegłego roku. Jest to więc pod względem technicznym niezłe miejsce na zainicjowanie odbicia. Certyfikaty ING Turbo to notowane na...
gorące spółki dnia

Puławy [ZAP], Intercars [CAR] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Zakłady Azotowe Puławy SA są największym pod względem sprzedaży przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce. Spółka była jednym z liderów wzrostów na warszawskim parkiecie podczas środowej sesji. Wzrosty osiągnęły poziom 14,4% przy najwyższych obrotach od końca października ubiegłego roku. Patrząc z szerszej perspektywy, należy stwierdzić, że od wielu lat panuje tu szeroki trend wzrostowy. Cały 2016 rok to jednak spadki. Wczorajsze wzrosty doprowadziły do wybicia linii bessy oraz oporu w postaci poprzedniego szczytu. Pękła także bariera okrągłych 200 zł. Cały ruch spadkowy zatrzymał się na szczycie z 2013 roku, a więc ważnym wsparciu. Daje to szansę na trwałe...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację