Conotoxia

Protektor miał 0,68 mln zł straty netto, 63 tys. zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 63 tys. zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,46 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 22,45 mln zł rok wcześniej. "Po okresie 6 m-cy roku 2022 udział nowych produktów w całości sprzedaży grupy stanowił około 5,2% wartości przychodów. W tym samym czasie nastąpił wzrost globalnej sprzedaży wartościowej na poziomie 13,9% oraz ilościowej 9,5% r/r (po wykluczeniu wpływu spółki Terri-Pa na wynik 1. półrocza 2021 roku). Widzimy też, iż pozyskujemy nowych klientów i wracają do nas ci, którzy odeszli...

Protektor miał 0,8 mln zł zysku netto, 1,78 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,78 mln zł wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,49 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 25,35 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2022 roku grupa kapitałowa Protektor uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 27,5 mln zł, co przekłada się na wynik wyższy o 2,1 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku (+8,4% r/r). Przychody ze sprzedaży poszczególnych spółek kształtowały się następująco: Grupa Abeba: 21,5 mln zł (-0,6 mln zł r/r), Protektor: 6 mln zł (+2,7 mln zł...

Protektor miał 0,68 mln zł zysku netto, 6,7 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,62 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej. "Skonsolidowany wynik operacyjny w 2021 r. grupa kapitałowa Protektor wygenerowała na poziomie 0,6 mln zł (-1,5 mln zł r/r) Na pogorszenie wyniku operacyjnego w 2021 roku wpływ miała przede wszystkim wygenerowana niższa marża % ze sprzedaży o 2,5 pkt proc. r/r. oraz sprzedaż udziałów w spółce zależnej Terri-Pa. Skonsolidowany wynik EBITDA w 2021 roku wyniósł 6,7 mln zł, w porównaniu do 7,8 mln zł w 2020 roku (-1,0 mln zł r/r). Rentowność EBITDA (udział skonsolidowanego wyniku EBITDA...

Protektor wnioskuje do NCBR o zakończenie realizacji projektu dot. rozwiązań smartware

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Protektor zdecydował o skierowaniu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wniosku o zakończenie projektu pn. "Obuwie przyszłości - opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej", podała spółka. Na dzień podjęcia decyzji o skierowaniu wniosku do NCBR spółka realizowała pierwszy z czterech etapów projektu. W opinii zarządu kontynuowanie prac nad projektem powodowałoby powstanie nieuzasadnionych kosztów, podano. "Główne zjawiska, których wystąpienie powoduje w ocenie zarządu niezasadność kontynuowania prac nad projektem, obejmują: a) znaczące wydłużenie czasu dostaw i ograniczenie dostępności materiałów (w tym elektroniki) oraz oprzyrządowania, niezbędnych do realizacji projektu; b) wzrost cen wskazanych powyżej materiałów (w tym elektroniki) oraz oprzyrządowania, przez co znacząco odbiegają one od...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Protektor miał 0,71 mln zł straty netto, 0,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,65 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,73 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 24,87 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,64 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 73,53 mln zł w porównaniu z 65,18 mln zł rok wcześniej. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o...

Protektor miał 0,01 mln zł straty netto, 1,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 15,72 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,8 mln zł w porównaniu z 40,31 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 1,14 mln zł wobec 0,76...
Symbol GPW na tle wykresu

Protektor z podwyższoną ceną docelową o 27,1%. DM Banku BPS wydaje rekomendacje

Dom Maklerski Banku BPS w środę rano udostępnia raport, w którym wydaje rekomendację dotyczącą spółki Protektor SA. Analitycy podwyższają próg ceny docelowej z zakresu wcześniejszego 3,62 zł do obecnego zakresu 4,6 zł za akcję. Obecnie spółka oscyluje na poziomie 3,70 zł, co daje spory potencjał wzrostu. Dom Maklerski Banku BPS podnosi cenę docelową akcji Protektor W tym momencie spółka oscyluje w zakresie 3,70 zł za akcję, wcześniejsza cena docelowa dotyczyła progu 3,62 zl Protektor z potencjałem nawet 20 procent wzrostu W środę rano na rynek wpływa rekomendacja Domu Maklerskiego Banku BPS, w której czytamy, że wobec spółki Protektor zwiększone zostały prognozy. Wcześniejszym progiem docelowym dla akcji był zakres 3,62 zł, a w tym momencie analitycy podwyższyli ten próg do zakresu 4,6 zł....

Protektor miał 1,25 mln zł zysku netto, 2,54 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Protektor odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,54 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,35 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 24,59 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2021 roku jest trzecim z rzędu, w którym grupa poprawiła wynik na poziomie netto w ujęciu rok do roku, pomimo trudnego otoczenia biznesowego będącego następstwem kolejnej fali COVID-19. Uzyskane lepsze wyniki osiągnęliśmy głównie dzięki dalszej poprawie naszej efektywności działania, w tym optymalizacji kosztowej. Skonsolidowane przychody grupy w I kw. 2021 r. wyniosły 25,4 mln zł i były o 0,8 mln zł wyższe niż...

Protektor wyceniany na 3,87 zł przez BM Banku Pekao

"Sądzimy, że w przypadku dobrego przyjęcia nowej kolekcji, główny efekt sprzedażowy pojawi się w kolejnych latach, co może przyczynić się do poprawy skali produkcji oraz korzystnego efektu dźwigni w przypadku pozostałych kosztów ogólnych" - dodano.

Protektor miał 1,08 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Protektor odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,76 mln zł w 2020 r. wobec 99,72 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku wyprodukowano łącznie 635 tys. par obuwia w porównaniu do 804 tys. par obuwia w 2019 roku (-169 tys. par r/r), co stanowi spadek o 21,1% r/r" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,23 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego,...

Protektor podpisał list o współpracy ze spółką JV International z Mediolanu

Protektor i spółka zależna Abeba GmBH podpisali list o współpracy z firmą JV International S.r.l a socio unico z siedzibą w Mediolanie, podała spółka. Współpraca ma trwać dwa lata i obejmować realizację podeszew dla branży energetycznej, automotiv i spożywczej. Protektor podpisał list o współpracy z firmą JV International S.r.l "JV International zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją komponentów do obuwia pod marką 'Michelin'. Współpraca stron została zaplanowana na kolejne dwa lata i będzie obejmowała realizację projektów podeszew dla następujących branż: energetyka odnawialna (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), energetyka wysokich napięć, branża automotiv oraz przemysł spożywczy" - czytamy w komunikacie. Podpisanie listu o współpracy z JV International stanowi element wdrażania w życie strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2023, podano także. Jak informowała w ub. roku...

Protektor rozpoczyna projekt “obuwie przyszłości”. Buty wspierane przez sztuczną inteligencję

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Protektor (GPW: PRT), będąca jednym z największych w Europie producentów obuwia specjalistycznego, poinformowała o uzyskaniu unijnego wsparcia dla projektu "obuwie przyszłości" (smartware), który ma wykorzystywać sztuczną inteligencję w produkcji butów. Akcje podmiotu zyskują w trakcie poniedziałkowej sesji 2,5%, testując poziom powyżej 4 zł. Projekt zakłada opracowanie obuwia przyszłości dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej Celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których powstanie obuwie wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na lokalizację i wykrywanie zagrożeń. Obuwie przyszłości w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w kluczowych dla grupy segmentach rynku – opieka medyczna oraz obuwie strażackie. Protektor pozyskał ponad 6,2 mln zł dofinansowania na obuwie...

Protektor miał 0,57 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Protektor odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor poprawił wynik operacyjny w III kwartale 2020 roku Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,8 mln zł i był wyższy o 1,3 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2019 r. (w ujęciu procentowym wzrósł o 83%). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,87 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 25,24 mln zł rok wcześniej. "Poprawa wyniku operacyjnego w III kwartale 2020 r. to przede wszystkim efekt ograniczenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 8,5% r/r oraz poprawa marży pierwszej na sprzedaży w...

Protektor miał 2,07 mln zł straty netto, 2,25 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł rok wcześniej. "Wydarzeniem bez precedensu w minionym półroczu był wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzenie kwarantanny na niemal wszystkich rynkach, na których działa grupa, w wyniku czego nastąpił spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 20% r/r. Zanotowaliśmy także okresowe pogorszenie się efektywności kosztowej w zakładach produkcyjnych grupy spowodowane przestojem powstałym w związku...

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 1,19 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Protektor zadecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r.,  w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, w wysokości 1 187 066,64 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100...
Kurs euro do złotego EURPLN 6 czerwca 2019

Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

Protektor zakłada powrót do regularnych wypłat dywidendy począwszy od 2021 roku, o ile uda się zrealizować założony w strategii na lata 2020-2023 scenariusz bazowy, poinformował prezes Tomasz Malicki. Mimo niepewności, Protektor planuje wrócić do wypłat dywidendy Na tym etapie za wcześnie jest na konkretne deklaracje z uwagi na dużą niepewność związaną z wpływem COVID-19. Niemniej, jeśli zrealizujemy scenariusz bazowy naszej strategii, to chcielibyśmy począwszy od 2021 roku powrócić do regularnych wypłat dywidendy - powiedział Malicki, cytowany w komunikacie. Przyjęty w strategii scenariusz bazowy opiera się na założeniu, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować od początku 2021 r., a spadek sprzedaży obuwia w związku z pandemią COVID-19 potrwa do IV kw. 2020 r. Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w...
money, pieniądze, Comparic

Strategia Protektora zakłada zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł do 2023 r.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r., podała spółka. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej. Protektor ustawia sobie kolejne cele "Długofalowe cele strategii Protektor S.A. dla wariantu bazowego zakładają do 2023 roku: 1. transformację Grupy Protektor ze statycznego producenta i dystrybutora w dynamiczną i innowacyjną firmę działającą w segmencie personal protective equipment (PPE) 2. dywersyfikację źródeł przychodów, nowe segmenty produktowe tj. środki ochrony osobistej i inteligentna odzież, będą stanowiły do 20% udziału w...

Protektor chce wprowadzić nową linię dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw.

Protektor chce wprowadzić na rynek nową linię dla przemysłu lekkiego na przełomie III i IV kw. br, poinformował prezes Tomasz Malicki. Protektor planuje się rozwijać pomimo kryzysu Mając na uwadze fakt, iż DNA Grupy Protektor to obuwie i najważniejszym elementem determinujących rozwój jest kolekcja postanowiliśmy, iż jednymi z nielicznych elementów, dla których budżet nie będzie skorygowany, to rozwój naszej kolekcji. Na przełomie Q3 i Q4 chcemy wprowadzić na rynek całkowicie nową linię dla przemysłu lekkiego - linię opartą o nowe zasady projektowania i wizerunku marki - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I kw. 2020 r. Prezes wskazał, że pomimo dobrego początku roku, końcówka pierwszego I kw. przyniosła spółce nadzwyczajną sytuację rynkową, którą trudno było przewidzieć. Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko...

Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Protektor odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 0,49 mln zł starty w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,05 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,72 mln zł w 2019 r. wobec 104,23 mln zł rok wcześniej. "Pozytywne tendencje wprowadzonych korekt funkcjonowania firmy zaobserwowaliśmy już w IV kwartale 2019 roku. Po pierwsze, w ujęciu jednostkowym spółka Protektor S.A. uzyskała w tym okresie wzrost sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu...

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto, podała spółka. Protektor dostarczy maski jednokrotnego użytku "Na mocy zawartych umów spółka wytworzy, a następnie dostarczy periodycznie w okresie drugiego półrocza 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Całkowite wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umów wynosi łącznie 6 420 000 zł netto, z zastrzeżeniem, iż może ono ulec obniżeniu w stosunku do jeszcze niewyprodukowanych produktów w przypadku, gdy emitent pozyska w trakcie trwania umów materiały do produkcji produktu w cenach jednostkowych niższych przynajmniej o 10% od cen bieżących" - czytamy w komunikacie. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie:...

Protektor dostarczy maseczki ochronne warte 1,76 mln zł dla ARP

Protektor zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na dostawę masek ochronnych o wartości 1 764 000 zł netto, podała spółka.  Spółka będzie utrzymywała zdolność wytwarzania masek o liczbie 2 500 000 sztuk miesięcznie przez 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wygaśnięcia umowy. Maski ochronne towarem pierwszej potrzeby "Na mocy umowy spółka wytworzy oraz dostarczy do dnia 30 czerwca 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umowy wynosi łącznie 1 764 000 zł netto, chyba że ARP skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu w stosunku do nadwyżek produktu wyprodukowanych ponad ustalone w umowie ilości. Ponadto po wyczerpaniu kwoty łącznego wynagrodzenia, ARP może złożyć oświadczenie o kontynuacji umowy na dotychczasowych warunkach" - czytamy w komunikacie. Protektor jest...
Gorące spółki dnia

Mercator [MRC], Protektor [PRT] – Gorące spółki dnia 4.10.2018

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Akcje spółki drożały o około 6% podczas środowej sesji, jednak nie udało się dowieźć tak dobrego wyniku do zakończenia dnia. Wydaje się, że była to pozytywna reakcja rynku na doniesienia o ukończeniu budowy fabryki rękawic w Tajlandii. Spółka uruchomiła ósmą linię produkcyjną, w ten sposób kończąc inwestycję o wartości 119 mln zł. Dzięki niej zwiększono moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie. Jest to największa inwestycja w historii spółki, która powinna przekładać się na polepszenie wyników finansowych w przyszłości. Niedawno spółka opublikowała także wyniki za pierwsze półrocze. W tym okresie zanotowano 5,55...

Dywidenda = zysk? Inwestujemy wolną gotówkę?!

W ostatnim  wpisie z cyklu Dywidenda = zysk? wskazywałem, że Portfel Dywidendowy składa się w przeszło 12% z gotówki, którą chciałbym przeznaczyć na zwiększenie jego zaangażowania w akcje. Analizowałem możliwości zwiększenia udziałów w którejś z posiadanych już spółek. Sprawdzałem ostatnie raporty okresowe i doszedłem do wniosku, że jednak wprowadzę do Portfela Dywidendowego akcje jakiejś nowej spółki. Na początek przynajmniej jednej. Równocześnie chcę zrealizować zysk z innej posiadanej spółki. Analizie poddałem spółki wskazane 22 maja przez WolfOfGPW pod artykułem zatytułowanym Dywidenda = zysk? W oczekiwaniu na wypłatę dywidendy sprzedajemy!. Napisał on: Ze względu na nasze zaangażowanie w Echo Investment odstąpiłem (przynajmniej na razie) od analizy Dom Development. Są to spółki z tej samej branży i zakup Dom Development mógłbym rozpatrzyć w momencie...

Dywidenda = zysk? Sezon wyników trwa w najlepsze

W Portfelu Dywidendowym mamy aktualnie siedem spółek, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z swoimi akcjonariuszami. Zdobyte w ten sposób fundusze są do tej pory tylko niewiele niższe niż wynosi jedna miesięczna wpłata do portfela. W kalendarzu mamy późną jesień więc giełdowe spółki przekazują do publicznej wiadomości informacje o swoich osiągnięciach w miesiącach letnich. Raport za III kwartał udostępniła już GPW. Pochylił się już nad nim mój redakcyjny kolega, który w przystępny sposób przybliżył silne oraz słabe strony działalności GPW w ostatnim kwartale. Po trzech kwartałach i założeniach opartych na doświadczeniach z poprzednich lat można zaczynać spekulować na temat wysokości dywidendy za rok obrotowy 2016. W przypadku GPW przyjęto: W IV kwartale zostanie wypracowany zysk nie mniejszy niż w analogicznym okresie roku...

Dywidenda = zysk? Dlaczego pożegnaliśmy się dziś z Protektorem?

Podczas dzisiejszej sesji poprzez stronę Gospodarka24 poinformowałem o złożeniu zlecenia sprzedaży posiadanego pakietu akcji Protektora. Informacja pojawiła się też w grupie Zyskowna Strona Giełdy. Wielu czytelników może być zaskoczonych taką właśnie decyzją na kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy. Podział zysku wypracowanego przez spółkę w roku 2015 ma nastąpić 26 września. Żeby brać w nim udział należałoby posiadać akcje na zamknięciu czwartkowej sesji. My dziś z tego zrezygnowaliśmy, bo zlecenie niewiele po złożeniu zostało zrealizowane. Akcje Protektora kupiliśmy 25 lipca. Na cały pakiet wydaliśmy wtedy (łącznie z prowizją) 498,88 zł. Dziś, czyli po niecałych dwóch miesiącach wszystkie zostały sprzedane za kwotę 563,64 zł (po zapłaceniu prowizji dało to 560,64 zł). Na operacji zyskaliśmy 61,76 zł, czyli ponad 12% zainwestowanej kwoty....

Przed zamknięciem. Oponeo.pl [OPN], Polimex-Mostostal [PXM], Protektor [PRT]

Oponeo.pl Kurs Oponeo znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym od wiosny 2013 r. Przez kilka ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z korektą w tym trendzie. Dzisiaj nastąpiło przełamanie zielonej linii trendu spadkowego. Jest to pozytywny sygnał. Na podstawie amplitudy wahań pod przełamaną linią można oczekiwać wzrostu do około 40 zł. Poziom ten oznaczono niebieską linią. Po drodze znajduje się szczyt na poziomie 37 zł stanowiący najbliższy opór oznaczony czerwoną linią. Polimex-Mostostal Kurs Polimexu przełamał linię trendu spadkowego generując pozytywny sygnał. Wiarygodność sygnału zwiększa to, że linia przechodziła przez cztery punkty zwrotne. Najbliższy opór na poziomie 4,45 zł oznaczono czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest niedawny dołek na poziomie 3,36 zł oznaczony zieloną linią. Protektor Kurs Protektora wybił się górą z konsolidacji ograniczonej dwiema niebieskimi liniami....
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ