XTB

Protektor miał 0,01 mln zł straty netto, 1,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 15,72 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,8 mln zł w porównaniu z 40,31 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 1,14 mln zł wobec 0,76...
Symbol GPW na tle wykresu

Protektor z podwyższoną ceną docelową o 27,1%. DM Banku BPS wydaje rekomendacje

Dom Maklerski Banku BPS w środę rano udostępnia raport, w którym wydaje rekomendację dotyczącą spółki Protektor SA. Analitycy podwyższają próg ceny docelowej z zakresu wcześniejszego 3,62 zł do obecnego zakresu 4,6 zł za akcję. Obecnie spółka oscyluje na poziomie 3,70 zł, co daje spory potencjał wzrostu. Dom Maklerski Banku BPS podnosi cenę docelową akcji Protektor W tym momencie spółka oscyluje w zakresie 3,70 zł za akcję, wcześniejsza cena docelowa dotyczyła progu 3,62 zl Protektor z potencjałem nawet 20 procent wzrostu W środę rano na rynek wpływa rekomendacja Domu Maklerskiego Banku BPS, w której czytamy, że wobec spółki Protektor zwiększone zostały prognozy. Wcześniejszym progiem docelowym dla akcji był zakres 3,62 zł, a w tym momencie analitycy podwyższyli ten próg do zakresu 4,6 zł....

Protektor miał 1,25 mln zł zysku netto, 2,54 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Protektor odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,54 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,35 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 24,59 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2021 roku jest trzecim z rzędu, w którym grupa poprawiła wynik na poziomie netto w ujęciu rok do roku, pomimo trudnego otoczenia biznesowego będącego następstwem kolejnej fali COVID-19. Uzyskane lepsze wyniki osiągnęliśmy głównie dzięki dalszej poprawie naszej efektywności działania, w tym optymalizacji kosztowej. Skonsolidowane przychody grupy w I kw. 2021 r. wyniosły 25,4 mln zł i były o 0,8 mln zł wyższe niż...

Protektor wyceniany na 3,87 zł przez BM Banku Pekao

"Sądzimy, że w przypadku dobrego przyjęcia nowej kolekcji, główny efekt sprzedażowy pojawi się w kolejnych latach, co może przyczynić się do poprawy skali produkcji oraz korzystnego efektu dźwigni w przypadku pozostałych kosztów ogólnych" - dodano.

Protektor miał 1,08 mln zł zysku netto, 2,49 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Protektor odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 2,49 mln zł wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,76 mln zł w 2020 r. wobec 99,72 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku wyprodukowano łącznie 635 tys. par obuwia w porównaniu do 804 tys. par obuwia w 2019 roku (-169 tys. par r/r), co stanowi spadek o 21,1% r/r" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,23 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego,...

Protektor podpisał list o współpracy ze spółką JV International z Mediolanu

Protektor i spółka zależna Abeba GmBH podpisali list o współpracy z firmą JV International S.r.l a socio unico z siedzibą w Mediolanie, podała spółka. Współpraca ma trwać dwa lata i obejmować realizację podeszew dla branży energetycznej, automotiv i spożywczej. Protektor podpisał list o współpracy z firmą JV International S.r.l "JV International zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją komponentów do obuwia pod marką 'Michelin'. Współpraca stron została zaplanowana na kolejne dwa lata i będzie obejmowała realizację projektów podeszew dla następujących branż: energetyka odnawialna (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), energetyka wysokich napięć, branża automotiv oraz przemysł spożywczy" - czytamy w komunikacie. Podpisanie listu o współpracy z JV International stanowi element wdrażania w życie strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2023, podano także. Jak informowała w ub. roku...

Protektor rozpoczyna projekt „obuwie przyszłości”. Buty wspierane przez sztuczną inteligencję

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Protektor (GPW: PRT), będąca jednym z największych w Europie producentów obuwia specjalistycznego, poinformowała o uzyskaniu unijnego wsparcia dla projektu "obuwie przyszłości" (smartware), który ma wykorzystywać sztuczną inteligencję w produkcji butów. Akcje podmiotu zyskują w trakcie poniedziałkowej sesji 2,5%, testując poziom powyżej 4 zł. Projekt zakłada opracowanie obuwia przyszłości dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej Celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których powstanie obuwie wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na lokalizację i wykrywanie zagrożeń. Obuwie przyszłości w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w kluczowych dla grupy segmentach rynku – opieka medyczna oraz obuwie strażackie. Protektor pozyskał ponad 6,2 mln zł dofinansowania na obuwie...

Protektor miał 0,57 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Protektor odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor poprawił wynik operacyjny w III kwartale 2020 roku Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,8 mln zł i był wyższy o 1,3 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2019 r. (w ujęciu procentowym wzrósł o 83%). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,87 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 25,24 mln zł rok wcześniej. "Poprawa wyniku operacyjnego w III kwartale 2020 r. to przede wszystkim efekt ograniczenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 8,5% r/r oraz poprawa marży pierwszej na sprzedaży w...

Protektor miał 2,07 mln zł straty netto, 2,25 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł rok wcześniej. "Wydarzeniem bez precedensu w minionym półroczu był wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzenie kwarantanny na niemal wszystkich rynkach, na których działa grupa, w wyniku czego nastąpił spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 20% r/r. Zanotowaliśmy także okresowe pogorszenie się efektywności kosztowej w zakładach produkcyjnych grupy spowodowane przestojem powstałym w związku...

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 1,19 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Protektor zadecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r.,  w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, w wysokości 1 187 066,64 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100...
Kurs euro do złotego EURPLN 6 czerwca 2019

Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

Protektor zakłada powrót do regularnych wypłat dywidendy począwszy od 2021 roku, o ile uda się zrealizować założony w strategii na lata 2020-2023 scenariusz bazowy, poinformował prezes Tomasz Malicki. Mimo niepewności, Protektor planuje wrócić do wypłat dywidendy Na tym etapie za wcześnie jest na konkretne deklaracje z uwagi na dużą niepewność związaną z wpływem COVID-19. Niemniej, jeśli zrealizujemy scenariusz bazowy naszej strategii, to chcielibyśmy począwszy od 2021 roku powrócić do regularnych wypłat dywidendy - powiedział Malicki, cytowany w komunikacie. Przyjęty w strategii scenariusz bazowy opiera się na założeniu, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować od początku 2021 r., a spadek sprzedaży obuwia w związku z pandemią COVID-19 potrwa do IV kw. 2020 r. Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w...
money, pieniądze, Comparic

Strategia Protektora zakłada zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł do 2023 r.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r., podała spółka. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej. Protektor ustawia sobie kolejne cele "Długofalowe cele strategii Protektor S.A. dla wariantu bazowego zakładają do 2023 roku: 1. transformację Grupy Protektor ze statycznego producenta i dystrybutora w dynamiczną i innowacyjną firmę działającą w segmencie personal protective equipment (PPE) 2. dywersyfikację źródeł przychodów, nowe segmenty produktowe tj. środki ochrony osobistej i inteligentna odzież, będą stanowiły do 20% udziału w...

Protektor chce wprowadzić nową linię dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw.

Protektor chce wprowadzić na rynek nową linię dla przemysłu lekkiego na przełomie III i IV kw. br, poinformował prezes Tomasz Malicki. Protektor planuje się rozwijać pomimo kryzysu Mając na uwadze fakt, iż DNA Grupy Protektor to obuwie i najważniejszym elementem determinujących rozwój jest kolekcja postanowiliśmy, iż jednymi z nielicznych elementów, dla których budżet nie będzie skorygowany, to rozwój naszej kolekcji. Na przełomie Q3 i Q4 chcemy wprowadzić na rynek całkowicie nową linię dla przemysłu lekkiego - linię opartą o nowe zasady projektowania i wizerunku marki - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I kw. 2020 r. Prezes wskazał, że pomimo dobrego początku roku, końcówka pierwszego I kw. przyniosła spółce nadzwyczajną sytuację rynkową, którą trudno było przewidzieć. Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko...

Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Protektor odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 0,49 mln zł starty w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,05 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,72 mln zł w 2019 r. wobec 104,23 mln zł rok wcześniej. "Pozytywne tendencje wprowadzonych korekt funkcjonowania firmy zaobserwowaliśmy już w IV kwartale 2019 roku. Po pierwsze, w ujęciu jednostkowym spółka Protektor S.A. uzyskała w tym okresie wzrost sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu...

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto, podała spółka. Protektor dostarczy maski jednokrotnego użytku "Na mocy zawartych umów spółka wytworzy, a następnie dostarczy periodycznie w okresie drugiego półrocza 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Całkowite wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umów wynosi łącznie 6 420 000 zł netto, z zastrzeżeniem, iż może ono ulec obniżeniu w stosunku do jeszcze niewyprodukowanych produktów w przypadku, gdy emitent pozyska w trakcie trwania umów materiały do produkcji produktu w cenach jednostkowych niższych przynajmniej o 10% od cen bieżących" - czytamy w komunikacie. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie:...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje