Conotoxia

Próchnik – upada jedna z najstarszych firm na GPW

Jedna z najdłużej notowanych na GPW spółek właśnie oficjalnie upadła. W miniony piątek Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o uprawomocnieniu wyroku. Firma była notowana na warszawskim parkiecie od 16 kwietnia 1991 roku. Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości spółki, podano w komunikacie. „Sąd w postanowieniu: Wzywa wierzycieli emitenta do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu...

Próchnik – wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. "Pomimo podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, zarząd spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez spółkę w dniu 27 03 2018 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. Jednakże mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki, wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku...

Próchnik – ze stratą za 2017 rok

Próchnik odnotował 64,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 58,58 mln zł wobec 4 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -56,14 mln zł wobec -2,11 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,35 mln zł w 2017 r. wobec 56,48 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 63,18 mln zł wobec 4,01 mln zł straty rok wcześniej. Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich...
gorące spółki dnia

Próchnik [PRC], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia 1.02.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka specjalizuje się w handlu odzieżą męską: głównie płaszczami i kurtkami, ale również garniturami, koszulami i krawatami. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o ponad 24% przy bardzo wysokich obrotach. Poprzednia tak silna sesja miała miejsce w połowie grudnia i od tego czasu kurs spółki powoli rośnie. Bezpośrednim powodem takich wzrostów są zmiany w akcjonariacie. Soho Development odkupił pakiet niemal 33% akcji. Na wykresie dziennym widać szanse na zakończenie długotrwałego trendu spadkowego. Cena wybiła wczoraj dobrze respektowaną górną krawędź kanału spadkowego. Dynamika odbicia wsparta obrotami, sugeruje że kurs może rosnąć. Najbliższy opór mamy...

Próchnik [PRC] – oRGR sugeruje rozpoczęcie korekty – analiza na zamówienie

Spółka specjalizuje się w handlu odzieżą męską: głównie płaszczami i kurtkami, ale również garniturami, koszulami i krawatami. Cena akcji spada niemal bez większych przerw od ponad roku. Obecnie zaczyna się odbicie od poziomu wsparcia jaki wyznacza dołek z przełomu 2014 i 2015 roku. Możliwe więc, że korekta będzie zmierzała do dobrze respektowanej linii trendu spadkowego. Daje to potencjalną przestrzeń do wzrostów do okolic 1 zł. Na wykresie dziennym można zaobserwować tworzenie się formacji odwróconej głowy z ramionami. Fakt, że dzieje się to na ważnym wsparciu dodaje szans na odbicie. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie to cena powinna osiągnąć poziom 1zł, patrząc na poprzednie zasięgi korekt. Zasięg wynikający z formacji oRGR daje nawet większą przestrzeń do wzrostów, sięgającą lokalnego oporu przy 1,07...
wolumen

Przed zamknięciem. Wybicie na Próchniku [PRC] i Rainbow Tours [RBW]

Próchnik D1 Na Próchniku dzieje się coś ciekawego. Pod koniec stycznia miało miejsce mocne wybicie połączone z dużymi obrotami. Na wykresie powstał długi biały korpus, którego dolna połowa od tamtej pory jest skutecznym wsparciem. Dzisiaj znowu mamy wybicie połączone z obrotami. W związku z tym spodziewam się wzrostu, choć jego skalę trudno przewidzieć. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 1,27 i został oznaczony czerwoną linią. Problemem może być ustawienie stop lossa, ponieważ nie ma jednego poziomu, którego przełamanie jednoznacznie zapowiadałoby dalsze obsuwanie się ceny. Dzisiejsze wybicie załamie się jeśli cena spadnie poniżej zielonej linii na 1,09, ale poniżej tego poziomu są inne wsparcia, na przykład wspomniana na początku dolna połowa korpusu z 27 stycznia. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
AKTUALNE ANALIZY AKCJI
DEPESZE O SPÓŁKACH
POPULARNE DZIŚ