Conotoxia

KNF wydała zgodę na wycofanie z obrotu akcji Procadu i Alumastu

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie z obrotu akcji Procad i Alumast, podała Komisja w komunikacie. Obie decyzje wchodzą w życie 29 lipca 2022 r. Akcje Procad były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. W październiku 2021 r. porozumienie akcjonariuszy ogłosiło wezwanie na akcje, sfinalizowane - po podniesieniu ceny w wezwaniu - w grudniu. W kwietniu 2022 r. walne zgromadzenie akcjonariuszy Procadu podjęło uchwałę o wycofaniu spółki z obrotu publicznego. 13 maja 2022 r. został wysłany do KNF wniosek o dematerializację wszystkich akcji. Procad działa na rynku profesjonalnego oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy projektowania (CAD). Akcje Alumastu były notowane na New Connect. Także w tym przypadku luksemburska spółka Heart - jako strona porozumienia akcjonariuszy - ogłosiła wezwanie...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na PROCAD [PRD] i Atal [1AT]

PROCAD D1 PROCAD zajmuje się wdrażaniem systemów CAD, czyli projektowania wspomaganego komputerowo. Przez cały ubiegły rok cena Spółki konsolidowała się poniżej oporu znajdującego się w okolicach 1,60 – 1,64 zł. Dzisiaj nastąpiło wybicie górą. Jest to sygnał kupna. Na podstawie amplitudy wahań w trakcie konsolidacji można oszacować minimalny zasięg spodziewanego wzrostu na około 2 zł. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przełamanie czerwonej linii trendu spadkowego, to okazuje się że obecna sytuacja oznacza zakończenie kilkuletniej korekty. Przy takiej interpretacji cena powinna przynajmniej przetestować szczyt sprzed korekty znajdujący się na poziomie 2,41 zł. Oba poziomy docelowe oznaczono zielonymi liniami. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ