Conotoxia
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Compremum uzgodniło strategię dot. rozwoju współpracy na rynku amerykańskim

Warszawa, 21.06.2022 (ISBnews) - Compremum przy udziale spółki córki Fabryka Slonawy wraz z długoletnim partnerem biznesowym z USA uzgodniły strategię w sprawie wzajemnego zaangażowania się w rozwój współpracy na rynku amerykańskim, w zakresie intensyfikacji i istotnego zwiększenia sprzedaży produktów polskich na rynku amerykańskim, podała spółka. Współpraca dotyczy przede wszystkim dalszego rozwoju specjalistycznej produkcji drzwi oraz w przyszłości innych produktów stolarki budowlanej. "Strony postanowiły, że współpraca rozwijać się będzie z jednej strony poprzez rozwój sieci dystrybucji, mający na celu istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży na rynku amerykańskim oraz z drugiej strony poprzez wspólne pozyskiwanie dodatkowego finansowania na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce" - czytamy w komunikacie. Docelowo, w zależności od zaakceptowanej formuły finansowania, spółka rozważa utworzenie spółki celowej, dedykowanej dla produkcji stolarki...
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Compremum może dużo zyskać dzięki KPO. Spółka ma ambitne plany na przyszłość

Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu tworzy Grupę Kapitałową o strukturze holdingowej, w której ofercie można znaleźć produkcję drewnianej stolarki otworowej (głównie okna), usługi budowlane (wznoszenie budynków kubaturowych, budowa sieci światłowodowych, rewitalizację dworców kolejowych, budownictwo kolejowe), deweloperkę mieszkaniową, modernizację taboru kolejowego (przy udziale partnera Mag-Train) i inwestycje w obszarze OZE (głownie fotowoltaika). Compremum realizuje obecnie w konsorcjum kontrakt GSM-R na kolei (udział Grupy Compremum 720 mln). Compremum S.A. z dużym potencjałem rozwoju Przychylnie patrzymy na nowe inwestycje w perspektywiczne sektory. Spółka Compremum nie tylko stara się rozwijać w nowych kierunkach, ale również wewnątrz sektorów dywersyfikuje geograficznie źródła przychodów. Dzięki działalności w sektorze kolejowym, Compremum powinno być pośrednim beneficjentem przyznanych Polsce środków z KPO. Marża na bieżącym kontrakcie GSMR, dzięki aneksowi do...
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Compremum S.A. wypracowała w 2021 r. aż 26 mln zł zysku netto

Compremum S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2021. Miniony rok był nie tylko czasem budowy transparentnej struktury holdingowej i intensywnej pracy w ramach dotychczasowej działalności, ale również przełomowym okresem w zakresie nowych segmentów biznesowych – przemysłu kolejowego i OZE (farmy PV, fabryka ogniw Li-Ion i magazyny energii). Finalnym akcentem transformacji Grupy oraz skokowego wzrostu potencjału biznesowego była symboliczna zmiana nazwy. Compremum S.A. prezentuje wyniki finansowe za 2021 r. Rok 2021 zapisał się jako historyczny dla Grupy Compremum z uwagi na przekroczenie progu 200 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży. Pozwoliło to na wypracowanie 26 mln zł zysku netto i utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych. Zwiększenie przez Grupę przychodów w roku 2021 w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego...
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Grupa COMPREMUM S.A. (dawnej Pozbud) wybrała miejsce pod nową inwestycję!

Spółka Faradise z grupy kapitałowej COMPREMUM S.A., spółki notowanej na rynku głównym GPW, podpisała umowę na zakup ponad 8 ha gruntu pod budowę fabryki baterii i systemów magazynowania energii. Inwestycja, której wartość szacowana jest na około 196-255 mln zł, zgodnie z decyzją Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z grudnia zeszłego roku, może uzyskać zwolnienie z CIT na poziomie 89 mln złotych. Jeszcze w tym półroczu ruszą prace projektowe, a produkcja powinna rozpocząć się już w roku 2024. COMPREMUM S.A. ma umowę na zakup nieruchomości pod inwestycje Pracę w fabryce wytwarzającej zaawansowane systemy magazynowania energii – zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i konsumenckich – znajdzie około 300 osób. Produkowane na miejscu od podstaw ogniwa baterii litowo-jonowych będą kluczowym elementem magazynów energii. - Budowa fabryki...
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

COMPREMUM zastąpiło Pozbud – nowa nazwa odzwierciedla zmiany w organizacji i jej działalności biznesowej

Notowana na rynku głównym GPW spółka Pozbud zmieniła już formalnie nazwę na Compremum S.A. Uchwała grudniowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdzona właśnie przez KRS, jest jednym z elementów wewnętrznej reorganizacji holdingu. Spółka Pozbud zmieniła już formalnie nazwę na Compremum S.A. Rozpoczęta w 2020 roku rynkowa ekspansja spowodowała, że spółka znana głównie z działalności produkcyjnej stała się spółką-matką grupy kapitałowej, tworzonej przez podmioty działające w branży budownictwa specjalistycznego, przemysłu kolejowego, OZE oraz stolarki otworowej. Grupa Compremum znana jest przede wszystkim w branży specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). W ostatnim czasie stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE. W segmencie kolejowym spółka, w konsorcjum z partnerem...
pozbud

Pozbud wybuduje nową fabrykę ze wsparciem Łódzkiej SSE

Notowany na rynku głównym GPW Pozbud (wkrótce Compremum) wybuduje w trzy lata wraz z partnerami zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Inwestycja otrzymała właśnie pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Inwestycyjną (ŁSSE). Pozbud otrzymał decyzję o wsparciu przez ŁSSE - To bardzo dobra informacja, oznaczająca potencjalnie aż do 89 mln zł zwolnienia z CIT dla naszej spółki celowej Faradise, odpowiadającej za projekt fabryki magazynów energii. To również ważne wydarzenie, potwierdzające strategiczny potencjał biznesowy budowy w Polsce fabryki ogniw, baterii i magazynów energii. Warto zauważyć, że do tego projektu pozyskaliśmy jako partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower z Singapuru oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) krakowską firmę Elmodis – mówi Łukasz...

Pozbud, Durapower i Elmodis mają decyzję ŁSSE o wsparciu inwestycji w fabrykę baterii

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) wydał spółce w 100% zależnej od Pozbudu pozytywną decyzję o wsparciu inwestycji, polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Decyzja uwzględnia wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji w przedziale 196,21 mln zł - 254,69 mln zł. "Podmiotem wnioskującym o wydanie decyzji jest spółka Faradise S.A. z siedzibą w Poznaniu - spółka celowa, założona przez Pozbud w 2021 roku, zależna w 100% od spółki, działająca w segmencie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja, która realizowana będzie przez grupę Pozbud wspólnie z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obejmie zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych,...
POZBUD zmieni się w COMPREMUM

Pozbud zmieni nazwę na Compremum

Notowana na rynku głównym GPW spółka Pozbud zmieni nazwę na Compremum w ślad za zmianami w samej organizacji. Staje się ona spółką-matką holdingu spółek celowych, przypisanych konkretnym obszarom działalności biznesowej. Zmianę, która wejdzie w życie po zarejestrowaniu w sądzie, zatwierdzili właśnie akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. POZBUD ogłosił zmianę nazwy na Compremum - Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE, w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii w partnerstwie z naszym globalnym partnerem technologicznym, singapurską firmą Durapower. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Łukasz Fojt, Prezes Zarządu spółki Pozbud, wkrótce Compremum. - Szukając odpowiedniej nazwy zależało nam na takich konotacjach, jak...

Pozbud jest spokojny o zawarcie z PKP PLK aneksu nr 3 na system GSM-R

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Pozbud ocenia, że podpisanie aneksu nr 3 do kontraktu na system GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) jest niezagrożone, pozwoli na wynegocjowanie przesunięcia terminu wykonania i uniknięcie kar umownych, poinformował prezes Łukasz Fojt. Ocenił, że osiągnięcie porozumienia jest korzystne dla wykonawcy i zamawiającego w sytuacji, gdy prace nie mogą być zcertyfikowane z powodu równolegle prowadzonych na liniach robót z innych branż kolejowych. "My do tej pory wszystkie kamienie milowe wykonaliśmy w terminie" - podkreślił Fojt podczas konferencji prasowej. "Ale nie możemy fakturować dużej części kwoty wykonanych prac, ponieważ nie mamy zcertyfikowanych linii, a linii nie możemy certyfikować, ponieważ są inne firmy na linii i budują odcinki kolejowe" - wyjaśnił. "Mamy negocjacje aneksu nr 3 i myślę,...
Pozbud

Pozbud: Potwierdzenie lokalizacji fabryki magazynów energii w przyszłym tygodniu

Warszawa, 01.12.2021 (ISBnews) - Pozbud oczekuje, że wstępnie wybrana lokalizacja fabryki magazynów energii, mającej powstać w partnerstwie z Durapower, zostanie formalnie potwierdzona w przyszłym tygodniu, poinformował prezes Łukasz Fojt. "W przyszłym tygodniu mamy mieć potwierdzoną lokalizację i przystąpimy do zakupu - myślę że w I kwartale przyszłego roku - udziałów przez partnera w spółce, którą powołaliśmy. Po czym będziemy przystępowali do zakupu tej nieruchomości" - powiedział Fojt podczas wideokonferencji. Przypomniał, że inwestor zakupi 50% udziałów w spółce powołanej przez Pozbud. "Oczywiście, działalność handlowa już się dzieje, zatrudniliśmy ludzi, oferujemy, robimy prezentacje, jakie produkty mamy" - dodał prezes. Na początku października spółka podawała, że jeszcze w tym roku poinformuje o wyborze lokalizacji zakładu i że chce, by fabryka powstała w ciągu dwóch lat. We wrześniu...

Grupa Pozbud podsumowuje trzy kwartały 2021 roku

Grupa Kapitałowa notowanej na GPW spółki Pozbud, obecna m.in. w branży specjalistycznych prac budowlanych i stolarki otworowej, stawia na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE, w tym sprzedaży i produkcji magazynów energii w partnerstwie z singapurską firmą Durapower. Grupa Pozbud przedstawia swoje wyniki finansowe Grupa Pozbud zanotowała w okresie trzech kwartałów 2021 roku 141 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wypracowała również 38,8 mln zł wyniku EBITDA, 31,6 mln zł zysku operacyjnego i 24,3 mln zł zysku netto. Porównywalność tych rezultatów w ujęciu rok do roku istotnie zaburzają jednak zdarzenia jednorazowe sprzed roku, jak m.in. przejęcie partnera w projektach budownictwa specjalistycznego. Dzięki tej transakcji Pozbud stał...

Pozbud miał 9,3 mln zł zysku netto, 13,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Pozbud odnotował 9,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,5 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,13 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 44,29 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 24,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140,99 mln zł w porównaniu z 130,67 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 0,74...

Pozbud z kolejną 17% korektą? – zapiski giełdowego spekulanta

Spoglądając na notowania, widać że trwa realizacja zysków z silnego trendu wzrostowego. Kurs wzrósł od początku roku o ponad 140%, a od wybuchu pandemii o ponad 800%. Na razie korekta sięga poprzednich wartości czyli 17-18% spadku notowań. Przełamanie poziomu 4,50 zł może mieć więc pewne znaczenie techniczne.
Pozbud

Pozbud nie wyklucza akwizycji i liczy na kolejne kontrakty kolejowe

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Pozbud nie wyklucza celowych akwizycji i liczy na dalsze kontrakty z segmentu kolejowego, poinformowali przedstawiciele spółki. "Zamierzamy kontynuować strategię dywersyfikacji zakresu działalności na IoT oraz inne segmenty z możliwością dokonania celowych akwizycji. Konkretne decyzję ws. akwizycji nie zostały jeszcze podjęte, ale nie wykluczamy ich dla podniesienia wartości całej grupy" - powiedział wiceprezes Michał Ulatowski podczas wideokonferencji Dodał, że spółka będzie także kontynuować także reorganizację zakładu produkcyjnego w Słonawach. Spółka po podpisaniu we wrześniu br. umowy na modernizację, naprawy okresowe i przeglądy 14 wagonów PKP Intercity za łącznie ok. 70,6 mln zł brutto liczy na pozyskanie kolejnych kontraktów. "Z kontraktu, który niedawno został podpisany przychodów spodziewamy się pod koniec przyszłego roku. Natomiast pracujemy nad zdywersyfikowaniem naszego portfolio i nad pozyskaniem...

Pozbud chce wybrać lokalizację dla fabryki baterii jeszcze w tym roku

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - Pozbud zakłada, że w najbliższym czasie dojdzie do ostatecznego wyboru lokalizacji pod budowę zakładu produkcji baterii w Polsce na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia z Durapower z Singapuru i firmą Elmodis, poinformował prezes Łukasz Fojt. "W tym roku jeszcze poinformujemy o wyborze lokalizacji zakładu. W tej chwili brane pod uwagę są trzy lokalizacje i z tych trzech wspólnie wybierzemy jedną i wtedy poinformujemy o dalszych działaniach. Chcemy, aby fabryka powstała w ciągu dwóch lat, a jednocześnie będziemy powoli budowali rynek sprzedaży, tak aby z chwilą rozpoczęcia przez nią działalności, będziemy mogli część tej sprzedaży już obsłużyć" - powiedział Fojt podczas wideokonferencji. Dodał, że nie są także wykluczone dostawy dla potrzeby partnera z Singapuru do krajów z poza Europy. W...

Grupa Pozbud podsumowuje pierwsze półrocze 2021

Notowana na GPW grupa kapitałowa, obecna m.in. w branży stolarki otworowej i specjalistycznych prac budowlanych, ma za sobą bardzo udane półrocze. Zarząd zakłada, że wzrost skali działalności i wyników przyniosą rozwijane dwa segmenty działalności – modernizacja wagonów kolejowych oraz sprzedaż i produkcja magazynów energii, w którym to obszarze partnerem technologicznym została singapurska firma Durapower. Grupa Pozbud poprawia tegoroczne wyniki sprzedażowe i prezentuje plany na przyszłość Grupa Pozbud zanotowała w pierwszej połowie 2021 roku blisko 92 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Analizując porównywalne dane w zakresie wypracowanych wyników finansowych (korekta wyników I poł. 2020 o zdarzenia typu one-off) widać, iż Grupa Pozbud poprawiła również marże, dzięki czemu zyski wzrosły mocniej...

Pozbud wchodzi w rynek OZE, skupiając się na magazynach energii. Rozmowa z zarządem spółki

Firma Pozbud tradycyjnie związana jest m.in. ze stolarką otworową, jednak w ostatnim czasie spółka podpisała umowę z Singapurskim Duapower, zgodnie z którą na terenie polski powstanie zakład produkujący baterie litowo-jonowe. Produkowane w zakładzie magazyny energii mają być oferowane zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym podmiotom przemysłowym. Pozbud będzie produkować magazyny energii. Ten segment branży OZE ma przed sobą bardzo dobre perspektywy i małą konkurencję, podkreślają rozmówcy. Spółka nie planuje porzucać jednak dotychczasowych działalności. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=-QQLdrYutUA Pozbud działa na wielu płaszczyznach - Bieżąca działalność Pozbudu opiera się na kilku filarach. Jest to stolarka otworowa, jest to budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kolejowe. W ostatnim czasie dołączamy także do graczy na rynku remontów taboru kolejowego. Tu możemy...
Pozbud

Pozbud w górę o ponad 8%. Spółka z umową na zakład produkcji baterii w Polsce

W trakcie środowych notowań akcje Pozbud pną się w górę o ponad 8% po tym, jak spółka poinformowała akcjonariuszy o podpisaniu umowy z Durapower Holdings oraz Elmodis w sprawie budowy na terenie polski zakładu produkującego baterie litowo-jonowe. Dzięki temu akcje spółki osiągnęły roczne maksima. Pozbud rośnie o 8,65% w trakcie środowej sesji. Spółka podpisała umowę singapurskim Durapower Holdings oraz spółką Elmodis. W jej ramach utworzony zostanie zakład produkcji baterii (litowo-jonowych). Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Pozbud wystrzelił o 8% W trakcie dzisiejszej sesji Pozbud notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 8,65%, co oznacza wzrost o 0,43 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło 4,97 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor równo...
Atrem - co łączy go z OZE i Baltic Pipe

Pozbud i Elmodis mają umowę z singapurskim producentem baterii i magazynów energii Durapower

Europejskie przedsiębiorstwa energetyczne, elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe będą mogły poprawiać swoją efektywność poprzez wykorzystanie europejskich systemów magazynowania energii (ESS). Będzie to możliwe dzięki partnerstwu zawiązanemu przez Pozbud i Elmodis z Durapower - singapurskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji lekkich, łatwo skalowalnych i bezpiecznych baterii litowo-jonowych do kontenerowych rozwiązań ESS. Pozbud, Elmodis i Durapower rozpoczynają strategiczne partnerstwo Strategiczne partnerstwo, formalizuje zawiązaną współpracę i wzmacnia istniejące relacje pomiędzy Durapower, Pozbud i Elmodis zarówno na poziomie strategicznym, jak i roboczym, koncentrując się na produkcji i dostawie baterii litowo-jonowych do zastosowania w kontenerowych systemach magazynowania energii. Celem jest przyczynienie się do obniżenia emisji w regionie europejskim z obecnego poziomu do 20% do roku 2050, z zamiarem osiągnięcia zerowej emisji netto tak szybko, jak to będzie...
Pozbud

Paweł Piotrowski został nowym wiceprezesem Pozbudu

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Paweł Piotrowski został powołany na stanowisko wiceprezesa Pozbudu, podała spółka. Jednocześnie zakończona została misja członka rady nadzorczej - Marcina Raubo, który w sierpniu tego roku oddelegowany został do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa Pozbudu po zmianach które miały miejsce w organach spółki w lipcu br. "Bardzo cieszę się, iż Grupa Pozbud pozyskała tak istotne wzmocnienie dla segmentu przemysłu kolejowego, który jest jednym ze strategicznych kierunków Grupy. Podpisaliśmy właśnie w ramach konsorcjum pierwsze umowy o wartości 70,6 mln zł z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów. Łącznie złożyliśmy do tej pory oferty dotyczące 130 wagonów na kwotę 590 mln zł, czekamy na rozstrzygnięcia. Planujemy udział w kolejnych postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP...

Konsorcjum Pozbudu ma umowę na modernizację wagonów PKP IC za 70,6 mln zł

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Pozbudu i Mag-Train podpisało umowę na modernizację, naprawy okresowe i przeglądy 14 wagonów PKP Intecity za łącznie ok. 70,6 mln zł brutto. Na prace przewidziano trzy lata, a szacunkowy udział przychodowy Pozbudu w kontraktach zawartych przez konsorcjum to co najmniej 60%, podał Pozbud. "To dopiero pierwsze umowy, pracujemy nad kolejnymi. Podpisane kontrakty potwierdzają olbrzymi potencjał biznesowy segmentu przemysłu kolejowego w Grupie Pozbud. Jednocześnie segment ten wpisuje się w nasze strategiczne dążenie do zmniejszania śladu węglowego, do aktywności proekologicznych. Dlatego też rozwijamy produkcję energooszczędnych okien drewnianych, stawiamy też na projekty szeroko rozumianego segmentu OZE" - powiedział prezes Pozbudu Łukasz Fojt, cytowany w komunikacie. W segmencie przemysłu kolejowego konsorcjum Pozbudu i firmy Mag-Train złożyło oferty w postępowaniach przetargowych...

Pozbud wyceniony na 5,24 zł przez BM mBanku

"Pozbud jeszcze przez ponad dwa lata będzie realizować kontrakt GSM-R na kolei (zostało 420 mln zł do zaksięgowania), po czym zamierza rozwinąć ofertę świadczenia usług w zakresie realizacji inwestycji kolejowych oraz budowy sieci światłowodowych" - dodano.

Pozbud liczy na 100 mln zł przychodów w segmencie stolarki otworowej w 4-5 lat

Pozbud zakłada osiągnięcie 100 mln zł przychodów w segmencie stolarki otworowej w ciągu 4-5 lat i liczy na zrównoważony udział poszczególnych segmentów w przychodach grupy, poinformowali członkowie zarządu. "Założyliśmy sobie cel osiągnięcia 100 mln zł przychodów w ciągu 4-5 lat i uważamy, że jest to bezpieczne. Moce produkcyjne fabryki przy pracy kilkuzmianowej pozwalają nawet na 200 mln zł, więc możliwości są" - powiedział wiceprezes Michał Ulatowski podczas telekonferencji. W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych osiągnęła poziom 28 mln zł, natomiast w 2021 roku celem jest zwiększenie sprzedaży o co najmniej 50% r/r. "Najbardziej byśmy sobie życzyli, żeby przychody były zrównoważone, czyli żeby spółki były na równym poziomie, aczkolwiek mogą być momenty, że jeden segment generuje większe przychody niż inne" - wskazał...

Pozbud planuje utworzenie struktury holdingowej i zmianę nazwy

Pozbud planuje utworzenie struktury holdingowej, w której poszczególne spółki-córki będą odpowiedzialne za realizacje zadań biznesowych z konkretnego segmentu działalności. Planowana jest również zmiana nazwy spółki, poinformował prezes Łukasz Fojt. Grupa chce działa w segmentach stolarki otworowej, budownictwa, odnawialnych źródeł energii i kolejowym. "Skupiamy się na tym, by stworzyć holding - taki mamy cel. Planujemy jesienią wydzielić fabrykę jako osobną spółkę. Pozbud będzie firmą stricte holdingową. W związku z tym, że planujemy w różnych branżach uczestniczyć, planujemy także zmienić nazwę. Ma być to nazwa uniwersalna, nie kojarząca się budowlanką, oknami, OZE czy taborem kolejowym" - powiedział Fojt podczas telekonferencji. Pozbud chce rozwijać działalność w kilku segmentach. W obszarze odnawialnych źródeł energii spółka pracuje nad projektami w ośmiu lokalizacjach, które mogą być potencjalnie...

Polityka dywidendowa Pozbudu zakłada wypłacanie do 66% zysku netto

Pozbud przyjął politykę dywidendy, która zakłada wypłacanie akcjonariuszom do 66% zysku netto przy spełnieniu dodatkowych warunków, podała spółka. "Zarząd Pozbud S.A. zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 66% zysku netto spółki, przy założeniu że relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła mniej niż 4 oraz udział kapitałów własnych w aktywach spółki, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie będzie niższy niż 50%" - czytamy w komunikacie. Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę również sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach...

Wig20 traci 0,2% w środę w południe. Analiza notowań: XTB, Geotrans, Pozbud oraz Hemp

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po ponad 3 godzinach handlu 0,2%, WIG 0,1%, mWIG40 zyskuje 0,4%, a sWIG80 zyskuje 0,1%. Zaledwie 6 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory CD Projekt które zyskują 3,47%, a najsłabiej PGE (-3,09%). Spadki na GPW po 3 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje CD Projekt (+3,47%), a najmocniej traci PGE (-3,09%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje PKP Cargo (+4,65%), a najmocniej traci Stalprod (-2,47%). Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na...

Wig20 traci w piątek rano 0,2%. Analiza notowań: Mercator Medical, Ten Square Games, ZE PAK oraz Pozbud

Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po godzinie handlu 0,2%, WIG zyskuje 0,2%, mWIG40 zyskuje 1%, a sWIG80 traci 0,1%. 10 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory JSW, które zyskują 2,73%, a najsłabiej LPP (-2,09%). Spadki na GPW w początku piątkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje JSW (+2,73%), a najmocniej traci LPP (-2,09%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Millenium której akcje zyskują 3,32%, a najsłabiej Selvita (-1,9%). Nagranie z samego otwarcia piątkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na...

Oferta Mag-Train i Pozbudu za 391,8 mln zł najtańsza na naprawę wagonów PKP IC

Cena zaproponowana w ofercie konsorcjum Mag-Train (lider) i Pozbud, wysokości 391,77 mln zł brutto, okazała się najniższa w przetargu PKP Intercity na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A, podał Pozbud. Pozbud zaproponował najtańszą cenę w przetargu Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 424,53 mln zł brutto. Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Mag-Train specjalizuje się w naprawach i modernizacji wagonów osobowych i towarowych, lokomotyw elektrycznych i cystern. Zajmuje się serwisem i przeglądami taboru kolejowego na poziomie P3; P4; P5.
Pozbud

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023 zakładającej m.in. na rynku stolarki otworowej wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii i nie wyklucza także dokonania celowych akwizycji, podała spółka. "Zarząd spółki Pozbud informuje po analizie przeprowadzonej w związku ze zmianami właścicielskimi w akcjonariacie spółki, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku, że zdecydował o głównych założeniach strategii, która będzie realizowana przez grupę kapitałową Pozbud w latach 2021 - 2023. Jednocześnie zarząd spółki zastrzega, że w związku z bieżącą sytuacją rynkową, strategia może ulec modyfikacjom, uzasadnionym ochroną interesów spółki oraz interesariuszy Pozbud" - czytamy...
Pozbud

Pozbud [POZ] – czekamy na wybicie 2 zł. Kolejny cel przy 2,40 zł

Utworzono już spółkę celową, która się tym zajmie. Wydaje się, że jest to krok w dobrą stronę, na pewne mile widziany na rynku. Patrząc na wykres miesięczny, wydaje się, że spółka jest nisko wyceniana jak na uzyskiwane od lat dość stabilne wyniki. Obecnie trwa walka o wybicie poziomu 2 zł, choć kluczowy opór znajduje się wyżej. Możliwe, że celem będzie przełamanie linii trendu oraz dotarcie przynajmniej do okolic oporu przy 2,40 zł czyli dołkach z poprzednich lat.

Pozbud T&R miał 3,96 mln zł zysku netto, 7,16 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

Pozbud T&R odnotował 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,16 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku grupa Pozbud wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 130 670 tys. zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,29 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 49,78 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 22,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,67 mln zł w porównaniu z 138,35 mln zł rok wcześniej. "W okresie...

Pozbud T&R miał wstępnie 22,67 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 130,67 mln zł przychodów i 22,67 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I-III kw. 2020 r., podała spółka. Pozbud wstępnie szacuje uzyskane przez siebie wyniki "Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): - przychody ze sprzedaży 130 670 tys. zł (138 351 tys. zł), - zysk netto 22 674 tys. zł ( 9 608 tys. zł). Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): - przychody ze sprzedaży 43 589 tys. zł (94 032 tys. zł), - zysk netto 742 tys. zł ( 5 537 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost skonsolidowanego zysku...

Pozbud T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów przedłużone do 31 XII br.

Negocjacje Pozbudu T&R z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r., podał Pozbud T&R. Tym samym przedłużony został okres obowiązywania listu intencyjnego. Pozbudu T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. 17 czerwca Pozbud T&R poinformował, że ma list intencyjny jako generalny wykonawca z Elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzały zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Pozbud T&R miał 18,72 mln zł zysku netto, 26,72 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 26,72 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,38 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 88,57 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa emitenta kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 86 380 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o około 2,46 %. W bieżącym okresie nastąpił wzrost EBITDA grupy...
pozbud

Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE

Pozbud T&R zdecydował o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., na firmę Pozbud OZE celem realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), podała spółka. Pozbud T&R sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo.  Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE "Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie kontynuując komunikację w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej Spółki (raport bieżący 21/2020 z dnia 29 maja 2020 roku), informuje o podjęciu decyzji o utworzeniu spółki celowej, której głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym celu spółka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., w tym zmianie...
pozbud

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 sierpnia br. o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Pozbud nie planuje wypłacać dywidendy Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.
pozbud

Pozbud T&R ma list intencyjny z EC Berdyczów dot. elektrociepłowni na biomasę

Pozbud T&R ma list intencyjny jako generalny wykonawca z elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę, podała spółka. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzają zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&T generalnym wykonawcą elektrociepłowni Berdyczów Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. spółka podpisała list intencyjny ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o., jako inwestorem, potwierdzający podjęcie na zasadzie wyłączności negocjacji i aktywnej współpracy w celu przygotowania realizacji budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami, emitent pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy Projektu, szacowana wartość projektu to kwota 37,5 mln euro. Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę na...
pozbud

Pozbud T&R miał 12,18 mln zł zysku netto, 24,98 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud podsumowuje ostatni rok Zysk operacyjny wyniósł 24,98 mln zł wobec 12,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 196,39 mln zł w 2019 r. wobec 130,46 mln zł rok wcześniej. Ubiegły rok był rekordowy pod względem wypracowanych przez Grupę Pozbud przychodów ze sprzedaży, które przekroczyły 196 mln zł. Uzyskaliśmy zadowalające wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków i strat, a EBITDA przekroczyła 31 mln zł - napisał prezes Łukasz Fojt w liście do akcjonariuszy. Zakończyliśmy realizację pierwszego w historii Grupy Pozbud projektu deweloperskiego, który pomimo opóźnień związanych z ogólną sytuacją na rynku budowlanym wygenerował istotną...
Pozbud

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 118,8 mln zł przychodów i 348 tys. zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w 2019 r., podała spółka. Pozbud wstępnie podsumowuje zeszłoroczne wyniki Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za rok 2019 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): przychody ze sprzedaży 196 392 tys. zł (130 458 tys. zł), zysk netto 12 183 tys. zł (6 717 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. "Tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym, a tym samym wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika w szczególności z coraz większego tempa realizacji inwestycji pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych będzie dalej w sposób istotny...

Roman Andrzejak zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Pozbud T&R

Roman Andrzejak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Pozbud T&R i z funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie spółki Pozbud "Rezygnacja uzasadniona została stanem zdrowia, jednocześnie pan Roman Andrzejak oświadczył, że podtrzymuje zamiar współpracy ze spółką w ramach specjalistycznej działalności deweloperskiej" - czytamy w komunikacie. W wyniku powyższego, w skład zarządu Pozbud T&R aktualnie wchodzą Łukasz Marcin Fojt jako prezes zarządu oraz Michał Ulatowski jako wiceprezes zarządu. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.
pozbud

Pozbud T&R podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy

Pozbud T&R, biorąc pod uwagę zmiany korporacyjne w spółce, podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R, z założeniem zamiaru jej kontynuacji, podała spółka. Spółka planuje się reorganizować "Jednocześnie spółka informuje, że podjęta została decyzja o utworzeniu dwóch spółek w 100% zależnych od emitenta, których docelowym przedmiotem działalności będzie odpowiednio specjalistyczna działalności budowlana w zakresie hydrotechniki (Pozbud Hydrotechnika) oraz w ramach drugiej spółki - działalność deweloperska. W tym zakresie spółka informuje, że utworzenie spółki celowej pozwoli na pozyskanie partnera biznesowego do podjęcia działalności specjalistycznej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze biznesowe w zakresie planowanego obszaru działalności. Utworzenie odrębnej spółki dedykowanej do realizacji projektu deweloperskiego pozwoli na wydzielenie tego segmentu działalności do dedykowanej spółki" -...
pozbud

Pozbud [POZ] – blisko ważnego wsparcia – analiza na zamówienie

Pozbud T&R jest producentem stolarki otworowej z drewna. Oferta spółki obejmuje okna drewniane i drewniano-aluminiowe, drzwi drewniane, bramy garażowe, rolety i żaluzje. Spółka odnotowała we wrześniu niemal 30% przecenę, która sprowadziła kurs blisko wieloletniego wsparcia w rejonie 2,10 – 2,20 zł. Obecna próba odreagowania odbywa się przy niskim wolumenie, co może oznaczać, że kurs jeszcze spadnie. Wiele zresztą może zależeć od sentymentu na szerokim rynku, a także od wyników za trzeci kwartał, które mamy poznać już 9 listopada. Z pozytywnych informacji można wymienić stabilne wyniki finansowe, a także podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong" na kwotę nie większą niż 18,9 mln zł. Jakiś czas temu w ciekawym zestawieniu analitycy...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Pozbud [POZ] – Gorące spółki dnia 11.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz smartfony. W ostatnim czasie świetnie na warszawskim parkiecie radzi sobie większość producentów gier. Podobne ożywienie widoczne jest od dłuższego czasu na akcjach spółki Vivid. Wczoraj spółka drożała o około 6% przy dobrych obrotach. Tym samym atak na dotychczasowe maksimum trendu wzrostowego znacznie się przybliżył. Od początku roku spółka zyskuje już ponad 70% co jest świetnym wynikiem po ponad 2 latach spadków. Spółka ma już za sobą publikację wyników...
gorące spółki dnia

Vistula [VST], Pozbud [POZ] – Gorące spółki dnia 6.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vistula Group S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Spółka zyskała podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia blisko 2% przy nieco wyższych obrotach niż w ostatnich dniach. Była to dość skromna reakcja na opublikowane wyniki za październik. Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 16%. Mimo, że cały tydzień udało skończyć się na plusie, to jednak był to trzeci tydzień z bardzo ograniczoną zmiennością. Na wykresie widać, że cena porusza się w bardzo szarpanym układzie...
Pozbud

Pozbud T&R [POZ] – silna reakcja na zdobyty kontrakt – analiza na zamówienie

Pozbud T&R S.A. to polski producent okien drewnianych, który od ponad 30 lat doskonali technologię budowy stolarki. Akcje spółki tanieją od kwietnia 2015 roku, kiedy wyrównany został historyczny rekord notowań. Od tego czasu kurs spadł z 6,50 zł do nieco ponad 2 zł. Dopiero rejony 2,20 zł wyhamowały wyprzedaż. Jest to ważne wsparcie oparte o dołki z 2011 i 2012 roku. Ciekawie wygląda okres od połowy maja. W tym czasie mieliśmy dwa dynamiczne impulsy wzrostowe wsparte nieco wyższym wolumenem. Spadki natomiast wyglądają dość słabo, mniej dynamicznie. Pojawia się więc pewna szansa, że w okresie od połowy maja przebiega proces akumulacji. Na wykresie można zauważyć formację klina, wybicie więc w jedną ze stron powinno dać odpowiedź na pytanie, co dalej? Na...

Pozbud [POZ] – kanał spadkowy i odwrócona RGR

Pozbud jest producentem stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Główne produkty to: okna drewniane, drewniano-aluminiowe, PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne a także bramy garażowe, rolety i żaluzje. Wykres miesięczny pokazuje panujący trend wzrostowy i ważną, długoterminową strefę wsparcia, na której zakończyła się ostatnia korekta. Pod względem technicznym taki układ może sugerować dalsze wzrosty. Na wykresie tygodniowym mamy dobrze respektowaną linię trendu i to właśnie od niej, po za wsparciem z wykresu MN, odbiła się kurs. Na tym interwale widać jednak, że wzrosty nie są jeszcze na tyle imponujące, aby na 100% mówić o końcu korekty. Nadal nie została pokonana linia korekty, choć do osiągnięcia tego celu brakuje już naprawdę niewiele. Na wykresie dziennym widać, że linia korekty wpisuje się...

Analiza na zamówienie – Pozbud

Pozbud jest producentem stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Główne produkty to: okna drewniane, drewniano-aluminiowe, PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne a także bramy garażowe, rolety i żaluzje. Wykres miesięczny przedstawia trend wzrostowy oraz dość głęboką korektę, która na razie zatrzymuje się na ważnym poziomie dwóch poprzednich szczytów. Na wykresie tygodniowym kurs znajduje się przy linii trendu oraz linii łączącej ostatnie dołki w korekcie. Łącząc to z bliskością wsparcia z wykresu MN, można spodziewać się powrotu do wzrostów właśnie w aktualnych rejonach, zwłaszcza w przypadku ożywienia na całej giełdzie. Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie- wpisz interesującą Cię spółkę w temacie: Analizy spółek z GPW na zamówienie a specjalnie dla Ciebie wykonamy jej analizę. Interesujesz się giełdą lub inwestujesz w...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ