AVA Trade

Pozbud T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów przedłużone do 31 XII br.

Negocjacje Pozbudu T&R z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r., podał Pozbud T&R. Tym samym przedłużony został okres obowiązywania listu intencyjnego. Pozbudu T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. 17 czerwca Pozbud T&R poinformował, że ma list intencyjny jako generalny wykonawca z Elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzały zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Pozbud T&R miał 18,72 mln zł zysku netto, 26,72 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 26,72 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,38 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 88,57 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa emitenta kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 86 380 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o około 2,46 %. W bieżącym okresie nastąpił wzrost EBITDA grupy...
pozbud

Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE

Pozbud T&R zdecydował o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., na firmę Pozbud OZE celem realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), podała spółka. Pozbud T&R sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo.  Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE "Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie kontynuując komunikację w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej Spółki (raport bieżący 21/2020 z dnia 29 maja 2020 roku), informuje o podjęciu decyzji o utworzeniu spółki celowej, której głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym celu spółka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., w tym zmianie...
pozbud

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 sierpnia br. o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Pozbud nie planuje wypłacać dywidendy Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.
pozbud

Pozbud T&R ma list intencyjny z EC Berdyczów dot. elektrociepłowni na biomasę

Pozbud T&R ma list intencyjny jako generalny wykonawca z elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę, podała spółka. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzają zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&T generalnym wykonawcą elektrociepłowni Berdyczów Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. spółka podpisała list intencyjny ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o., jako inwestorem, potwierdzający podjęcie na zasadzie wyłączności negocjacji i aktywnej współpracy w celu przygotowania realizacji budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami, emitent pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy Projektu, szacowana wartość projektu to kwota 37,5 mln euro. Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę na...
pozbud

Pozbud T&R miał 12,18 mln zł zysku netto, 24,98 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud podsumowuje ostatni rok Zysk operacyjny wyniósł 24,98 mln zł wobec 12,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 196,39 mln zł w 2019 r. wobec 130,46 mln zł rok wcześniej. Ubiegły rok był rekordowy pod względem wypracowanych przez Grupę Pozbud przychodów ze sprzedaży, które przekroczyły 196 mln zł. Uzyskaliśmy zadowalające wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków i strat, a EBITDA przekroczyła 31 mln zł - napisał prezes Łukasz Fojt w liście do akcjonariuszy. Zakończyliśmy realizację pierwszego w historii Grupy Pozbud projektu deweloperskiego, który pomimo opóźnień związanych z ogólną sytuacją na rynku budowlanym wygenerował istotną...
Pozbud

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 118,8 mln zł przychodów i 348 tys. zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w 2019 r., podała spółka. Pozbud wstępnie podsumowuje zeszłoroczne wyniki Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za rok 2019 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): przychody ze sprzedaży 196 392 tys. zł (130 458 tys. zł), zysk netto 12 183 tys. zł (6 717 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. "Tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym, a tym samym wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika w szczególności z coraz większego tempa realizacji inwestycji pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych będzie dalej w sposób istotny...

Roman Andrzejak zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Pozbud T&R

Roman Andrzejak złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Pozbud T&R i z funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie spółki Pozbud "Rezygnacja uzasadniona została stanem zdrowia, jednocześnie pan Roman Andrzejak oświadczył, że podtrzymuje zamiar współpracy ze spółką w ramach specjalistycznej działalności deweloperskiej" - czytamy w komunikacie. W wyniku powyższego, w skład zarządu Pozbud T&R aktualnie wchodzą Łukasz Marcin Fojt jako prezes zarządu oraz Michał Ulatowski jako wiceprezes zarządu. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.
pozbud

Pozbud T&R podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy

Pozbud T&R, biorąc pod uwagę zmiany korporacyjne w spółce, podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R, z założeniem zamiaru jej kontynuacji, podała spółka. Spółka planuje się reorganizować "Jednocześnie spółka informuje, że podjęta została decyzja o utworzeniu dwóch spółek w 100% zależnych od emitenta, których docelowym przedmiotem działalności będzie odpowiednio specjalistyczna działalności budowlana w zakresie hydrotechniki (Pozbud Hydrotechnika) oraz w ramach drugiej spółki - działalność deweloperska. W tym zakresie spółka informuje, że utworzenie spółki celowej pozwoli na pozyskanie partnera biznesowego do podjęcia działalności specjalistycznej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze biznesowe w zakresie planowanego obszaru działalności. Utworzenie odrębnej spółki dedykowanej do realizacji projektu deweloperskiego pozwoli na wydzielenie tego segmentu działalności do dedykowanej spółki" -...
pozbud

Pozbud [POZ] – blisko ważnego wsparcia – analiza na zamówienie

Pozbud T&R jest producentem stolarki otworowej z drewna. Oferta spółki obejmuje okna drewniane i drewniano-aluminiowe, drzwi drewniane, bramy garażowe, rolety i żaluzje. Spółka odnotowała we wrześniu niemal 30% przecenę, która sprowadziła kurs blisko wieloletniego wsparcia w rejonie 2,10 – 2,20 zł. Obecna próba odreagowania odbywa się przy niskim wolumenie, co może oznaczać, że kurs jeszcze spadnie. Wiele zresztą może zależeć od sentymentu na szerokim rynku, a także od wyników za trzeci kwartał, które mamy poznać już 9 listopada. Z pozytywnych informacji można wymienić stabilne wyniki finansowe, a także podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong" na kwotę nie większą niż 18,9 mln zł. Jakiś czas temu w ciekawym zestawieniu analitycy...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Pozbud [POZ] – Gorące spółki dnia 11.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vivid Games S.A. to nowoczesne studio deweloperskie zajmujące się projektowaniem, produkcją oraz publikowaniem gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz smartfony. W ostatnim czasie świetnie na warszawskim parkiecie radzi sobie większość producentów gier. Podobne ożywienie widoczne jest od dłuższego czasu na akcjach spółki Vivid. Wczoraj spółka drożała o około 6% przy dobrych obrotach. Tym samym atak na dotychczasowe maksimum trendu wzrostowego znacznie się przybliżył. Od początku roku spółka zyskuje już ponad 70% co jest świetnym wynikiem po ponad 2 latach spadków. Spółka ma już za sobą publikację wyników...
gorące spółki dnia

Vistula [VST], Pozbud [POZ] – Gorące spółki dnia 6.11.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Vistula Group S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Spółka zyskała podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia blisko 2% przy nieco wyższych obrotach niż w ostatnich dniach. Była to dość skromna reakcja na opublikowane wyniki za październik. Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 16%. Mimo, że cały tydzień udało skończyć się na plusie, to jednak był to trzeci tydzień z bardzo ograniczoną zmiennością. Na wykresie widać, że cena porusza się w bardzo szarpanym układzie...
Pozbud

Pozbud T&R [POZ] – silna reakcja na zdobyty kontrakt – analiza na zamówienie

Pozbud T&R S.A. to polski producent okien drewnianych, który od ponad 30 lat doskonali technologię budowy stolarki. Akcje spółki tanieją od kwietnia 2015 roku, kiedy wyrównany został historyczny rekord notowań. Od tego czasu kurs spadł z 6,50 zł do nieco ponad 2 zł. Dopiero rejony 2,20 zł wyhamowały wyprzedaż. Jest to ważne wsparcie oparte o dołki z 2011 i 2012 roku. Ciekawie wygląda okres od połowy maja. W tym czasie mieliśmy dwa dynamiczne impulsy wzrostowe wsparte nieco wyższym wolumenem. Spadki natomiast wyglądają dość słabo, mniej dynamicznie. Pojawia się więc pewna szansa, że w okresie od połowy maja przebiega proces akumulacji. Na wykresie można zauważyć formację klina, wybicie więc w jedną ze stron powinno dać odpowiedź na pytanie, co dalej? Na...

Pozbud [POZ] – kanał spadkowy i odwrócona RGR

Pozbud jest producentem stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Główne produkty to: okna drewniane, drewniano-aluminiowe, PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne a także bramy garażowe, rolety i żaluzje. Wykres miesięczny pokazuje panujący trend wzrostowy i ważną, długoterminową strefę wsparcia, na której zakończyła się ostatnia korekta. Pod względem technicznym taki układ może sugerować dalsze wzrosty. Na wykresie tygodniowym mamy dobrze respektowaną linię trendu i to właśnie od niej, po za wsparciem z wykresu MN, odbiła się kurs. Na tym interwale widać jednak, że wzrosty nie są jeszcze na tyle imponujące, aby na 100% mówić o końcu korekty. Nadal nie została pokonana linia korekty, choć do osiągnięcia tego celu brakuje już naprawdę niewiele. Na wykresie dziennym widać, że linia korekty wpisuje się...

Analiza na zamówienie – Pozbud

Pozbud jest producentem stolarki otworowej z drewna i PCV na terenie Wielkopolski. Główne produkty to: okna drewniane, drewniano-aluminiowe, PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne a także bramy garażowe, rolety i żaluzje. Wykres miesięczny przedstawia trend wzrostowy oraz dość głęboką korektę, która na razie zatrzymuje się na ważnym poziomie dwóch poprzednich szczytów. Na wykresie tygodniowym kurs znajduje się przy linii trendu oraz linii łączącej ostatnie dołki w korekcie. Łącząc to z bliskością wsparcia z wykresu MN, można spodziewać się powrotu do wzrostów właśnie w aktualnych rejonach, zwłaszcza w przypadku ożywienia na całej giełdzie. Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie- wpisz interesującą Cię spółkę w temacie: Analizy spółek z GPW na zamówienie a specjalnie dla Ciebie wykonamy jej analizę. Interesujesz się giełdą lub inwestujesz w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację