XTB

PBKM ma umowę nabycia po 26% udziałów w spółkach z Czech i Słowacji

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł z PrimeCell Advanced Therapy, a.s., z siedzibą w Pradze umowę zakupu 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie za cenę w wysokości 0,13 mln USD, co stanowi równowartość ok. 0,5 mln zł oraz 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie za 0,39 mln USD, co stanowi równowartość ok. 1,5 mln zł, podała spółka. PBKM zawarł nową umowę "Nabycie przez PBKM udziałów w spółce czeskiej nastąpiło w dniu zawarcia umowy sprzedaży, natomiast nabycie udziałów w spółce słowackiej nastąpi z chwilą wpisu PBKM jako wspólnika spółki słowackiej we właściwym rejestrze handlowym" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie z zawarciem umowy...

PBKM miał 0,8 mln zł straty netto, 4,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBKM oficjalnie raportuje wypracowane przez siebie wyniki EBITDA wyniosła 4,8 mln zł wobec 8,02 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,29 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 151,11 mln zł w porównaniu z 138,67 mln zł rok wcześniej. "W ciągu 9 miesięcy 2020 roku grupa osiągnęła skorygowaną EBITDA na poziomie 22...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ