XTB

PBKM ma umowę nabycia po 26% udziałów w spółkach z Czech i Słowacji

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł z PrimeCell Advanced Therapy, a.s., z siedzibą w Pradze umowę zakupu 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie za cenę w wysokości 0,13 mln USD, co stanowi równowartość ok. 0,5 mln zł oraz 26%...

PBKM miał 0,8 mln zł straty netto, 4,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBKM oficjalnie raportuje wypracowane przez siebie wyniki EBITDA wyniosła 4,8 mln zł wobec 8,02 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...