Conotoxia
polnord cc

Polnord: Cena w wezwaniu Cordia International odpowiada wartości godziwej

Zarząd Polnordu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cordia International na akcje spółki odpowiada wartości godziwej, podał Polnord. "Zarząd stwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej, przedstawionymi w art. 79 Ustawy Zarząd, biorąc pod uwagę opinię o cenie akcji, stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku dotyczącym wezwania. 1 grudnia br. Cordia International ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.
polnord cc

Cordia ogłosiła wezwanie na 7,08% akcji Polnordu po 3,55 zł za sztukę

Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP. "(i) W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcjom, tj. zamierza nabyć do 6 905 644 akcji, co odpowiada ok. 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym: jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu akcje serii A i B spółki nie zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu (i) do 6 901 244 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6 901 244 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz (ii) w przypadku akcji serii...
polnord cc

Polnord miał 0,2 mln zł straty netto, 2,73 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Polnord odnotował 0,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,73 mln zł wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka Polnord miała 75,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,83 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24,66 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,06 mln zł w porównaniu z 119,31 mln zł rok wcześniej. "Na koniec trzeciego kwartału 2020...
polnord cc

Polnord miał 53,52 mln zł straty netto, 61,2 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Polnord odnotował 53,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polnord odnotował 53,52 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 61,2 mln zł wobec 6,68 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,19 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,88 mln zł rok wcześniej. "Na koniec pierwszego kwartału 2020r. grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 4,1 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 11 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord" -...
polnord cc

Polnord sprzedał 99 lokali netto w I poł. 2020 r.

Spółki Polnordu sprzedały 99 lokali netto w I półroczu 2020 r. wobec 89 rok wcześniej, podał Polnord. Polnord sprzedał 99 lokali netto w I półroczu 2020 r. "Grupa sprzedała w I półroczu 2020 r., na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, łącznie 99 lokali po uwzględnieniu anulacji 54 umów zawartych w tym okresie (dane ważone udziałem spółki w poszczególnych spółkach grupy). Dla porównania w I półroczu 2019 grupa sprzedała łącznie 89 lokali po uwzględnieniu anulacji 121 umów" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka poinformowała, że nie będzie podawać w przyszłości podobnych danych w formie raportów bieżących. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.
polnord cc

Polnord dokonał odpisu aktualizującego na łączną kwotę 55,12 mln zł

Polnord dokonał odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości i odwrócenia odpisu na łączną kwotę 55,12 mln zł, co przekłada się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,17 mln zł, podała spółka. Polnord obniża kapitał własny "Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartości nieruchomości na łączną kwotę 55,116 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki dokonał odwrócenia odpisu na jednej z nieruchomości w kwocie 2,948 mln zł. Powyższe działania przekładają się na obniżenie kapitałów własnych w kwocie 52,168 mln zł (w sprawozdaniu skonsolidowanym na dzień 31 marca 2020 r.)" - czytamy w komunikacie. Prace nad raportem okresowym trwają i wartość powyższych szacunków dotyczących kwoty obniżenia kapitałów własnych spółki może ulec zmianie, podkreślono. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych...
Siedziba główna GPW

IMC zastąpi Polnord w indeksie sWIG80 po sesji 17 kwietnia

Po sesji 17 kwietnia 2020 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki Polnord, a włączone - akcje spółki IMC, podało GPW Benchmark. Akcje Polnord niedługo zostaną wykreślone "Operacja wykreślenia akcji spółki Polnord z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%" - czytamy w komunikacie. Po sesji 17 kwietnia 2020 r. listy uczestników indeksów sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 8 572 000 akcji spółki IMC, podano także. W ub. tygodniu Cordia International zwiększyła udział w kapitale Polnordu - w wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji spółki ogłoszonego przez Cordia 14 lutego 2020 r. -...
polnord cc

Polnord sprzedał wstępnie 87 lokali, przekazał 220 w I kw. 2020 r.

Polnord sprzedał 87 lokali, a przekazał 220 w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Polnord pracuje pomimo epidemii "Grupa sprzedała w I kwartale 2020 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 87 lokali po uwzględnieniu anulacji 37 umów zawartych w tym okresie (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy)" - czytamy w komunikacie. "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wyniesie 220 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy)" - czytamy dalej. W marcu 2020 r. wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku w ramach inwestycji "Studio Morena" w Gdańsku z 382 lokalami mieszkalnymi. Na koniec I kw. 2020r. sprzedaż...

Polnord wraca do spadków? Problemy z wyjściem ponad poziom 4 zł

Polnord odnotował 116,72 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord miał 116,7 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

Polnord odnotował 116,72 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polnord zanotowało znaczącą stratę Strata brutto z działalności operacyjnej (kontynuowanej) wyniosła 99,43 mln zł wobec 12,12 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 142,97 mln zł w 2019 r. wobec 296,34 mln zł rok wcześniej. "Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 140,3 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 480 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A., z czego najwięcej w inwestycji Neptun Ząbki II etap II (197 lokali, 40% udział w przychodach) oraz w inwestycji...

WIG Nieruchomości zyskał 30% w 2019 r. Deweloperka z ciekawymi okazjami na GPW?

Rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa, poszukiwanie sposobów lokowania nadwyżek kapitałowych oraz brak „tradycji” inwestowania w Polsce dużych sum pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych sprawia, że dla wielu nieruchomości są lepszym pomysłem budowania stóp zwrotu niż GPW, przekonuje Radosław Chodkowski. Podczas rozmowy z Adamem Rakiem z Comparic24.tv zauważa, że indeks WIG Nieruchomości zrzeszający spółki deweloperskie rósł w 2019 o ponad 30%, a indeks polskich blue chipów (WIG20) tracił w tym samym czasie 5%. GPW alternatywą dla zainteresowanych nieruchomościami, jednak z mniejszym kapitałem? Jak zauważa Chodkowski, autor popularnego bloga Humanista na Giełdzie, próg wejścia w rynek nieruchomości – czy to w celu zakupu mieszkania na wynajem, czy też popularnych w ostatnim czasie flipów – posiada relatywnie wysoki prób wejścia. Alternatywą dla zainteresowanych inwestowaniem na...
Gorące spółki dnia

Jujubee [JJB], Polnord [PND] – Gorące spółki dnia

Drugą spółką, która wyróżniała się zmiennością podczas poniedziałkowej sesji był Polnord, który notuje zwyżkę od kilku sesji. Powodem nagłych wzrostów jest ujawnienie się potencjalnego inwestora. Chodzi o węgierską firmę Cordia International, która podczas ostatniej emisji nowych akcji objęła 63,7 mln akcji z przyznawanych 64,85 mln akcji. Warunkiem przejęcia jest więc
polnord cc

Polnord znalazł inwestora? 80% wzrostu w 3 sesje

Polnord pozyskał z emisji akcji 137,5 mln zł - większość wpłaciła firma Cordia International czyli potencjalny inwestor. Rynek z entuzjazmem przyjmuje te informacje. Kurs spółki rośnie dzisiaj o niemal 20%.
polnord cc

Polnord i Pekabex o możliwej współpracy strategicznej. Kurs Polnordu rośnie o 10%

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex i Polnord podjęły rozmowy mające na celu wypracowanie porozumienia w przedmiocie strategicznej współpracy pomiędzy Grupą Pekabex a Polnord w zakresie działalności operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji Grupy Pekabex w akcje Polnord, podał Pekabex.
polnord cc

Cena akcji Polnord najniżej w historii! Wszystko przez rosnące straty i spadające przychody

Polnord będąca jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce firm na rynku budowlanym i deweloperskim, której początki sięgają roku 1977 odnotowała 51,3 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 37,26 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto ogółem przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w tym czasie 71,1 mln zł wobec 38,82 mln zł. Począwszy od 2007 roku podstawowym przedmiotem działalności Polnord jest realizacja, poprzez spółki celowe zawiązywane przez Polnord samodzielnie lub z partnerami, projektów deweloperskich. Grupa Polnord posiada jeden z największych, wśród polskich deweloperów, banków ziemi o powierzchni przeszło 1,2 mln m2, w skład którego wchodzą atrakcyjne nieruchomości zlokalizowane w największych polskich aglomeracjach (m.in. Warszawa, Trójmiasto, Łódź oraz okolice...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację