Conotoxia
polimex GPW

Oferta Polimeksu za 99,8 mln zł netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku

Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Energetyka została wybrana przez Engie EC Słupsk jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego", podała spółka. Wartość oferty to 99,8 mln zł netto. Oferta Polimeksu za 99,8 mln zł netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.
polimex GPW

Polimex-Mostostal zawarł porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji

Polimex Mostostal zawarł z obligatariuszami wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. zł oraz obligatariuszem wyemitowanych przez spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A (WEO serii A) oraz warunki emisji obligacji serii B (WEO serii B), podała spółka. Polimex-Mostostal zawarł porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji "Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu obligacji serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 obligacji serii A przypadający na 31 lipca 2020 r. został przesunięty na dzień 31 października 2020...
siemens logo

Siemens Energy podpisał list intencyjny z Polimex Mostostal zakładający współpracę poza Polską, w krajach UE

Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. GK podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal. Współpraca na poziomie Unii Europejskiej Firmy będą współpracowały ze sobą już podczas etapu pozyskiwania wybranych kontraktów oraz przy ich realizacji i planowaniu zakupów. List intencyjny dotyczy projektów budowy instalacji bloków gazowo - parowych realizowanych przez firmę Siemens Energy w krajach Unii Europejskiej. Strategią Siemens Energy Polska jest wspieranie działalności eksportowej firm, z którymi współpracujemy w Polsce i poszerzenie tego sprawdzonego partnerstwa na działalność w ramach Unii Europejskiej. Cieszymy się, że nasza wieloletnia współpraca na rynku polskim z Polimex Mostostal, jest rozszerzona na inne kraje Unii Europejskiej, w których Polimex Mostostal jest już obecny. Jedocześnie może być to otwarcie dla...
polimex GPW

Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników w Holandii

Polimex-Mostostal jest w trakcie przetargu, jako generalny wykonawca, na budowę zbiorników paliwowych w Holandii, poinformował prezes Krzysztof Figat. Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników paliwowych w Holandii "Zrealizowaliśmy dla PERN 5 zbiorników, a 8 kolejnych jest w budowie, w tym te największe, o pojemności 100 tys. m3 w Gdańsku. Dzięki tym inwestycjom wróciliśmy do kompetencji, które przed laty zostały utracone. To z kolei pozwala nam na ekspansję zagraniczną. Jesteśmy obecnie w trakcie postępowań przetargowych na takie zbiorniki za granicą" - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji z okazji zakończenia budowy zbiornika 32 tys. m3 w bazie paliw PERN w Koluszkach. "Nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa była obecna w Europie na placach budów w rafineriach i zakładach takich firm, jak Total, Neste, Gunvor czy...

WIG-BUDOW vs WIG-ENERG. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-BUDOW oraz WIG-ENERG, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono piątego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie Spółki wchodzące w skład indeksu WIG-BUDOW, w okresie 04.03-26.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Torpol (41%). W przypadku indeksu WIG-ENERG, tym razem 3 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły spadki. Energa z niezłym wynikiem...
polimex GPW

Prezes Polimeksu: Zaktualizowany harmonogram bloku w EC Żerań za kilka tygodni

Zaktualizowany harmonogram realizacji bloku gazowo-parowego o mocy 1 075 MW w Elektrociepłowni Żerań zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Polimelksu-Mostostalu Krzysztof Figat. Analiza wpływu pandemii na projekt W projekcie EC Żerań skala prac lidera konsorcjum, japońskiego Mitsubishi-Hitachi, jest około trzy razy większa niż nasza. Mitsubishi-Hitachi analizuje właśnie wpływ pandemii koronawiruna na ten projekt, a trzeba pamiętać, że Japończycy traktują Polskę jako kraj podobnego ryzyka, jak cała Unia Europejska - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji. Zaktualizowany harmonogram realizacji tej inwestycji zostanie podany w najbliższych tygodniach - dodał. Wartość całkowita kontraktu to 830 mln zł netto oraz 91 mln euro, przy czym udział Polimeksu-Mostostal to 317 mln zł. Pierwotny termin realizacji to listopad 2020 roku. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz...
polimex GPW

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

Spółki z Grupy Polimex-Mostostal uczestniczą obecnie w projektach o wartości 10 mld zł, z czego przypadający na nie udział to około 8 mld zł, poinformował wiceprezes Przemysław Janiszewski. Polimex-Mostostal ciągle planuje zwiększać portfel zamówień Pracujemy nad dalszym zwiększeniem portfela zamówień - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji. Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w Bogdance. Przyglądamy się też elektrociepłowniom w Gdyni i Bydgoszczy - dodał Janiszewski. Jak podkreślił, grupa liczy także na dalszą owocną współpracę z PERN, gdzie przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku prace wyprzedzają harmonogram. PERN ogłosi w tym roku przetargi na budowę 15 zbiorników, bardzo liczymy na więcej - powiedział wiceprezes. Poinformował także, że Grupa Polimex-Mostostal wraca do typowego...
polimex GPW

Polimex-Mostostal podtrzymuje plan 1,9 mld zł przychodów w 2020 roku

Polimex-Mostostal na dzisiaj podtrzymuje plan przychodów na poziomie 1,9 mld zł w 2020 roku, poinformował prezes Krzysztof Figat. Polimex-Mostostal: podtrzymuje plan przychodów na poziomie 1,9 mld zł w 2020 r. "Jest za wcześnie, żeby rewidować nasze przewidywania dotyczące przychodów w 2020 roku, na poziomie 1,9 mld zł. Istnieje niepewność co do segmentu produkcji, przede wszystkim podsegmentu konstrukcji stalowych, z którego większa część trafia na eksport. Spodziewamy się tu spowolnienia szczególnie w maju i czerwcu, ale z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały roku" - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji. Zastrzegł jednocześnie, że nawet w razie pogorszenia w obszarze konstrukcji stalowych, spółka będzie szukać poprawy w innych segmentach, na przykład w segmencie nafta, gaz, chemia. "Dążymy do tego, żeby grupa była jak najbardziej zdywersyfikowana, żeby...
polimex GPW

Polimex-Mostostal miał 9,78 mln zł zysku netto, 7,02 mln zł zysku EBIT w I kw.

Polimex-Mostostal odnotowało 9,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex-Mostostal odnotowało 9,78 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 7,02 mln zł wobec 11,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,35 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 352,9 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 16,79 mln zł wobec 11,61 mln zł straty rok wcześniej. "Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki osiągane przez grupę w najbliższym kwartale należą przede wszystkim: zgodna z harmonogramem realizacja Projektów Puławy i Żerań, sytuacja makroekonomiczna w kraju i...
polimex GPW

Akcjonariusze Polimeksu zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Polimex-Mostostal obserwuje sytuację i nie wypłaca dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej postanawia: przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 93 662 805,95 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów" - czytamy w projekcie uchwały. Polimex-Mostostal odnotował 50,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 93,66 mln zł wobec 22,1 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu ub.r. akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz...
Gorące spółki dnia

Ten Square Games [TEN], Polimex-Mostostal [PXM] – Gorące spółki dnia

Akcje spółki Ten Square Games drożały podczas sesji z ubiegłego piątku o około 7% co wystarczyło do odnotowania nowego, historycznego maksimum. Powodem zwyżki były informacje o planach wypłaty dywidendy w wy
polimex GPW

Polimex-Mostostal miał 50,74 mln zł zysku netto, 95,64 mln zł EBITDA w 2019 r.

Polimex-Mostostal odnotował 50,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex-Mostostal notuje dobre wyniki Zysk operacyjny wyniósł 60,42 mln zł wobec 35,46 mln zł zysku rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym skonsolidowana EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość firmy) wyniosła 95 638 tys. zł i była wyższa w stosunku do roku 2018 o 33 491 tys. zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r. wobec 1 636,87 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 93,66 mln zł wobec 22,1 mln zł zysku rok wcześniej. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną,...
Gorące spółki dnia

AmRest [EAT], Polimex-Mostostal [PXM] – Gorące spółki dnia

W ostatnich dniach świetnie radzi sobie także Polimex-Mostostal i być może spółka wraca do poprzedniej fali wzrostowej z przełomu roku. Analiza obrotów może na to wskazywać, gdyż w trakcie spadków wolumen znacząco spadł, a wczorajsza sesja odbył
polimex GPW

Polimex Mostostal w III fazie projektu Bloki 200+. Kurs w górę o 10%

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu
Gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], Polimex-Mostostal [PXM] – Gorące spółki dnia

Na notowaniach spółki od lipca trwa trend spadkowy i kurs nie reaguje już w zasadzie na żadne informacje. Można przypuszczać, że niebawem obędzie się atak podaży na historyczne minima i kurs może znaleźć się poniżej bariery 2 zł. Wczoraj spółka poinformowała, że konsorcjum w skład, którego wchodzi zawarło umowę z Miastem Konin. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą "Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20". Wartość kontraktu oscyluje przy 72,44 mln zł. Termin zakończenia prac to 16 września 2021 roku.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację