XTB

Polimex i Węglokoks wykonają przęsła stalowe dla Straży Granicznej za 589 mln zł

Warszawa, 04.01.2022 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce (MS, spółka zależna Polimeksu Mostostalu) oraz Węglokoks zawarło ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej umowę na wykonanie przęseł stalowych za maksymalnie 589 mln zł brutto, podał Polimex. "Przedmiotem umowy jest wykonanie, z materiałów i surowców wykonawcy, prefabrykowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie przęseł stalowych. Wynagrodzenie za realizację umowy wyniesie maksymalnie 589 mln zł brutto, z czego na spółkę i MS przypadnie maksymalnie 241,2 mln zł brutto. Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazano 20 maja 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym...
polimex GPW

Polimex Mostostal ma umowę na halę dla DB Cargo Polska za 36,2 mln zł netto

Warszawa, 09.12.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Polimex Mostostal i Polimex Infrastruktura zawarło umowę z DB Cargo Polska na budowę hali produkcyjnej w Rybniku w systemie zaprojektuj i wybuduj za ryczałtowo 36,2 mln zł netto, podał Polimex. Jako termin zakończenia realizacji wskazano 30 maja 2023 roku, czytamy w komunikacie. Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs korony czeskiej wykres | lotos akcje | asseco akcje kupno | gpw echo investment | akcje lotos cena | livechat akcje notowania | gpw pkp cargo |

Polimex wnioskuje do ZA Puławy o podwyższenie umowy na blok energ. o 35,8mln zł

Warszawa, 23.11.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" otrzymały od Polimeksu Mostostal wniosek do umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" dotyczący podwyższenia wynagrodzenia o 35,8 mln zł netto oraz przedłużenia okresu realizacji projektu o 223 dni wraz ze zmianą harmonogramu, podała spółka. "W ocenie wykonawcy, głównym powodem zgłoszenia wniosku jest wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektu oraz zmiany legislacyjne z tym związane, co wykonawca kwalifikuje jako siłę wyższą w rozumieniu umowy" - czytamy w komunikacie. Propozycje zmian poddane zostaną szczegółowej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy, a także okoliczności faktycznych, zakończono. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej...

Polimex Mostostal poprawia wyniki w III kwartale – zapiski giełdowego spekulanta

"Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2021 rok 806 mln zł, 2022 rok 2 542 mln zł, 2023 rok 1 253 mln zł, lata następne 322 mln zł" - czytamy w raporcie za III kwartał.

Portfel zamówień Polimeksu to ok. 4 923 mln zł, w tym 806 mln zł na 2021 r.

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 4 923 mln zł, podała spółka. "Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2021 rok 806 mln zł, 2022 rok 2 542 mln zł, 2023 rok 1 253 mln zł, lata następne 322 mln zł" - czytamy w raporcie za III kwartał. Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs korony islandzkiej do złotówki | comarch kurs...

Polimex Mostostal miał 24,1 mln zł zysku netto, 27,93 mln zł zysku EBIT w III kw

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Polimex Mostostal odnotował 24,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 27,93 mln zł wobec 17,65 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 612,51 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 379,8 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 72,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 588,42 mln zł w porównaniu z 1 104,25 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2021 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze...

Polimex ma umowę na infrastrukturę farm wiatrowych za 59,5 mln zł netto

Warszawa, 28.10.2021 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal i Polimex Budownictwo zawarło umowę z E&W na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wzmocnienie dróg gminnych oraz wykonanie zasilania, podłączenie do sieci i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: Farmy Wiatrowej Żnin/Damasławek, Farmy Wiatrowej Żnin II i Farmy Wiatrowej Żnin III za 59,5 mln zł netto, podała spółka. Jako termin zakończenia prac nad realizacją przedmiotu umowy określono termin 30 kwietnia 2023 r., czytamy w komunikacie. Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615...

Zarząd Polimeksu-Mostostalu z K. Figatem na czele powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała z dniem 15 października br. Krzysztofa Figata na prezesa zarządu i Macieja Korniluka na wiceprezesa zarządu na okres wspólnej trzyletniej kadencji, której bieg upływa 15 października 2024 r., podała spółka. "Pan Krzysztof Figat pełni funkcję prezesa zarządu spółki od dnia 11 maja 2018 roku, a pan Maciej Korniluk pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki od dnia 8 stycznia 2018 roku" - przypomniano w komunikacie. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej...

Polimex-Mostostal ma list intencyjny z Tauronem i PFR dot. nabycia akcji Rafako

Warszawa, 06.10.2021 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako, podał Polimex-Mostostal. "Przedmiotem listu intencyjnego jest wola podjęcia prac związanych z ustaleniem 1) możliwości prawnych oraz faktycznych i warunków utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu, 2) warunków transakcji, 3) współpracy z interesariuszami Rafako, w tym z bankami finansującymi i innymi wierzycielami, a także 4) przeprowadzenia badania due diligence" - czytamy w komunikacie. Intencją NJGT nie byłoby nabycie akcji Rafako, lecz wola wsparcia...

Spółka Polimeksu-Mostostalu ma umowę z Orlen Lietuva za 9,3 mln euro netto

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - Naftoremont-Naftobudowa - spółka w 100% zależna od Polimeksu-Mostostalu - zawarła umowę z Orlen Lietuva - litewską spółką z Grupy PKN Orlen - na wykonanie, w formule EPC, modernizacji bloku regeneratora FCC w rafinerii w Możejkach, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 9,3 mln euro netto. "Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest zryczałtowane i wyniesie 9 313 917 euro netto, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami realizacji prac dodatkowych, całkowite wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy 10 250 000 euro netto" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 13 miesięcy od daty jej zawarcia, podano również. Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy...

Polimex-Mostostal może wkrótce zaatakować marcowe szczyty

Kurs akcji Polimex-Mostostal od marca bieżącego roku pozostaje w trendzie spadkowym. Po przebiciu oporu w okolicy 5,20 PLN spółka może powrócić do wzrostów. Polimex-Mostostal może powrócić do trendu wzrostowego Aktualny trend spółki można odbierać jako korektę trendu wzrostowego trwającego od marca 2020 roku. Jeden z polskich liderów w działalności inżynieryjno-usługowej może wkrótce go zakończyć. Obecnie od lipcowego minimum kurs spółki wzrósł o blisko 25% i tym samym walczy z oporem w okolicy 5,20 PLN. Jego pokonania powinno otworzyć drogę do kontynuacji trendu wzrostowego i ataku na marcowe szczyty. Z kolei w negatywnym scenariuszu najbliższym wsparciem pozostaje poziom 4,60 PLN. Warto zwrócić uwagę na relatywnie wysoki poziom wskaźnika RSI, który znajduje się w okolicy strefy wykupienia, co w najbliższych dniach może ciążyć notowaniom. Autor poleca...

Polimex-Mostostal zyskuje ponad 4,5%! Spółka zarobiła 48 mln zł w 1 półroczu

Podczas poniedziałkowych notowań Polimex-Mostostal notuje bardzo mocne wzrosty swojej wyceny. Obecnie inwestorzy płaca za akcje 5,08 zł, co oznacza wzrost o 4,53% względem piątkowego zamknięcia. Za ten stan rzeczy odpowiadają dobre wyniki finansowe za 1 półrocze. Spółce udało się wyraźnie poprawić zyski względem lat poprzednich. Polimex-Mostostal zyskuje 4,53% w trakcie poniedziałkowej sesji. W 1 półroczu spółka zarobiła 48,03 mln zł. W ubiegłym roku firma zakończyła swoją restrukturyzację. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Pomilex Mostostal zyskuje ponad 4,5% W trakcie dzisiejszej sesji Polimex-Mostostal notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 4,53%, co oznacza wzrost o 0,22 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 4,86 zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor równo 5,08 zł,...

Polimex-Mostostal aktualnie ofertuje zadania za łącznie ok. 9,2 mld zł

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Spółki z grupy Polimeksu-Mostostalu złożyły z konsorcjantami oferty w przetargach na zadania o łącznej wartości ok. 11,9 mld zł. Na grupę Polimeksu przypada ok. 9,2 mld zł z tej kwoty, podała spółka w prezentacji. "Priorytetowe projekty to budowa nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu, instalacji termicznego przekształcania odpadów w Łodzi, instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii w Rzeszowie, kompleksu do produkcji bioetanolu w Jedliczu i budowa hydrokrakingowego bloku olejowego dla Lotosu" - wymienił prezes Krzysztof Figat podczas konferencji prasowej. Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów) wynosi 5,02 mld zł, z czego na rok bieżący przypada 1,48 mld zł, podała spółka w raporcie za I półrocze. "Od początku roku nasz portfel utrzymuje się na...

Polimex-Mostostal podtrzymuje cel ok. 2 mld zł przychodów w 2021 r.

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Polimex-Mostostal podtrzymuje cel osiągnięcia ok. 2 mld zł przychodów w 2021 r., przy czym ocenia, że jest to konserwatywny szacunek. Jednocześnie spółka chce, by trend poprawy wyników był trwały. "Tak, podtrzymujemy ten cel" - powiedział prezes Krzysztof Figat podczas konferencji prasowej, pytany o szanse na osiągnięcie poziomu 2 mld zł przychodów w tym roku. "Dążymy, żeby ten poziom był jeszcze większy" - dodał wiceprezes Maciej Korniluk i wskazał, że 2 mld zł to "konserwatywny szacunek". Zarząd nie zadeklarował spodziewanego poziomu rentowności w II półroczu i całym 2021 r. "Nie chcemy deklarować poziomu rentowności. Ale widać, że grupa, poprawia wyniki i przychody, chcielibyśmy, żeby ten trend był trwały" - powiedział Figat. Pod koniec kwietnia zarząd informował, że Polimex-Mostostal widzi szanse na...
mostostal

Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość 5,02 mld zł

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów) wynosi 5,02 mld zł, z czego na rok bieżący przypada 1,48 mld zł, podała spółka. "Aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej pomniejszony o sprzedaż konsorcjantów wynosi 5 015 mln zł. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2021 rok 1 480 mln zł, 2022 rok 1 997 mln zł, 2023 rok 1 217 mln zł, dalsze lata 321 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje