Conotoxia

Polimex Mostostal nadal ze wzrostami w indeksie małych spółek

Pierwsza sesja 2021 roku zakończyła się sporą zniżką kluczowych amerykańskich indeksów. Na dzisiaj zaplanowane są wybory do Senatu w stanie Georgia, gdyby Demokraci zyskali oba dostępne mandaty zapewniłoby im to kontrolę. Demokratyczna przewaga w Senacie ułatwiłaby przeprowadzanie reform zapowiadanych przez Joe Bidena. Polimex Mostostal w ciągu 3 ostatnich sesji niemal podwoił swoją wartość Z pozostałych tematów: 1. Europejska Agencja Leków nie podjęła wczoraj decyzji w sprawie autoryzacji szczepionki firmy Moderna, kolejne spotkanie zaplanowane jest na jutro. 2. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił wprowadzenie rygorystycznego, pełnego lockdownu, który zakłada m.in. zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionego powodu. 3. Decyzja OPEC+ odnośnie dostaw ropy prawdopodobnie zapadnie dzisiaj. Na krajowym rynku dominował popyt, co jest szczególnie widocznie w notowaniach średnich i małych spółek. Indeks...

Polimex-Mostostal spłaca długi. Kurs w górę o 28% – zapiski giełdowego spekulanta

Aktualny portfel zamówień, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 3,9 mld zł. W trzecim kwartale 2020 roku grupa Polimex Mostostal miała 10,2 mln zł zysku netto. Mimo, że poziom 3 zł stanowi pewien opór, to jednak na tle wyceny historycznej, spółka nadal ma przestrzeń do odrabiania strat.

Polimex Mostostal liderem wzrostów na sWIG80 we wtorek, akcje o 16% w górę

Akcje Polimex Mostostalu wystrzeliły we wtorkowej sesji o ponad 16%, a spółka jest zarówno liderem dziennych wzrostów, jak i obrotu, pośród spółek zrzeszonych w indeksie sWIG80. Powodem zwyżki jest opublikowana w poniedziałek wieczorem informacja o spłacenie przez spółkę całości zadłużenia względem umowy zawartej w grudniu 2012 r. Polimex Mostostal pokrył wierzytelności o wartości ponad 80 mln zł Spłata dokonana została przedterminowo, a umowa restrukturyzacyjna uległa przedawnieniu W rezultacie notowania waloru wybiły mocno w górę we wtorkowej sesji Akcje Polimex Mostostal w górę o 16% we wtorek Notowania Polimex Mostostalu są zdecydowanym liderem obrotu we wtorek spośród komponentów sWIG80. Do godziny 12:20, wyniósł on aż ponad 4,5 mln zł, co stanowi około 18% łącznego obrotu wszystkich spółek zrzeszonych w indeksie. Tak duży wolumen...

Polimex Mostostal spłacił w całości dług objęty restrukturyzacją finansową

Polimex Mostostal dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln zł, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej rozpoczętej w 2012 r., podała spółka. Polimex Mostostal dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego wobec banków umożliwiła zawarcie nowych umów linii gwarancyjnych z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Ochrony Środowiska i Bankiem Pekao, na mocy których spółka uzyskała odnawialny limit gwarancyjny w kwocie 127 mln zł. Gwarancje, które będą wystawiane w ramach tych linii będą finansowały nowe projekty spółki oraz wybranych podmiotów zależnych, podano w komunikacie. "Jest to ważny moment w naszej działalności -...

Polimex-Mostostal: Obecny poziom długu jest zbyt wysoki, by wypłacić dywidendę

Obecny poziom długu Polimeksu-Mostostalu jest zbyt wysoki, żeby myśleć o wypłacie dywidendy, wynika z wypowiedzi prezesa Krzysztofa Figata. Spółka myśli natomiast o dywidendzie w perspektywie średnioterminowej. Za wcześnie, aby mówić o wypłacie dywidendy przez Polimex w perspektywie średnioterminowej "Na chwilę obecną wydaje się, że poziom długu jest zbyt wysoki. Rozmawiamy natomiast o dywidendzie w perspektywie średnioterminowej, ale jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach" - powiedział Figat podczas wideokonferencji. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 35,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 104,25 mln zł w porównaniu z 1 232,73 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw....

Polimex-Mostostal chce uzupełnić portfel zamówień do ok. 4 mld zł

Polimex-Mostostal ma nadzieję w najbliższych miesiącach uzupełniać portfel zamówień tak, aby był on ponownie na poziomie ok. 4 mld zł, poinformował prezes Krzysztof Figat. Spółka zaklada, że cały rok 2020 grupa zamknie dodatnimi wynikami "na bardzo przyzwoitym poziomie". Polimex-Mostostal patrzy w przyszłość z optymizmem "Spodziewamy się pewnego spowolnienia na rynku inwestycyjnym, bo reakcje rynkowe pojawiają się z pewnym opóźnieniem, ale mamy nadzieję uzupełniać portfel, aby był ponownie na poziomie około 4 mld zł" - powiedział Figat podczas wideokonferencji. Po trzech kwartałach 2020 r. portfel zamówień grupy (bez konsorcjantów) wynosił ok. 3,9 mld zł. "Na przyszły rok portfele w poszczególnych segmentach mamy w dużej części pozapełniane, dlatego patrzymy w przyszłość z optymizmem" - dodał prezes. Zapewnił, że aktywnie na rynku działa spółka Polimex Infrastruktura. "Mamy nadzieję, że...

Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość ok. 3,9 mld zł

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów) wynosi ok. 3,9 mld zł, podała spółka. Portfel Grupy Polimex-Mostostal w całości dotyczy kontraktów zawartych oraz kontraktów w przypadku których nastąpił wybór oferty grupy "Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,9 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych oraz kontraktów w przypadku których nastąpił wybór oferty grupy" - czytamy w raporcie. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2020 rok - 0,5 mld zł, 2021 rok - 1,6 mld zł, 2022 rok - 1,1 mld zł, lata następne - 0,7 mld zł, podano również. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na...
polimex GPW

Polimex-Mostostal miał 10,23 mln zł zysku netto, 17,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Polimex-Mostostal odnotował 10,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,65 mln zł wobec 20,43 mln zł zysku rok wcześniej. Polimex-Mostostal osiągnął niższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wobec poprzedniego roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 379,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 482,44 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 35,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 104,25 mln zł w porównaniu z 1 232,73 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa Polimex-Mostostal zrealizowała...
polimex GPW

Polimex-Mostostal: Przemysław Janiszewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa

Przemysław Janiszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Polimexu-Mostostalu z dniem 30 listopada 2020 roku, podała spółka. Polimex-Mostostal: Przemysław Janiszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.
polimex GPW

Spółka Polimeksu-Mostostalu wykona remont instalacji PKN Orlen za 161 mln zł

Naftoremont-Naftobudowa - spółka zależna Polimeksu-Mostostalu - podpisała umowę z PKN Orlen na wykonanie, w formule EPC, remontu planowego Wytwórni Olefin 2 na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, podał Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 161 mln zł netto. Polimex-Mostostal z kolejnymi zleceniami "Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 161 000 000 zł netto, z czego część zryczałtowana wyniesie 149 483 165 zł netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z harmonogramem rzeczowym zakresów prac. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka...
polimex GPW

Polimex publikuje wyniki za I półrocze. Kurs zyskuje 8%!

Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem wzrostów na walorach Polimex Mostostal. Spółka opublikowała dobre wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. co spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów. Walory spółki podczas sesji zyskiwały nawet 8%, a kurs osiągnął pułap 2,435 zł. Obroty przekroczyły 1,2 mln zł., co jest niezłą wartością zestawiając z popularnością walorów spółki w ostatnich kilkunastu sesjach. Polimex odnotował w I kwartale nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży. Spółka odnotowała ponad 24 mln zł zysku netto, w porównaniu ze stratą w I półroczu 2019 (-12 mln zł.). Akcje Polimex Mostostal drożeją w poniedziałek o 8%, a kurs oscyluje w okolicach 2,43 zł. Zobacz również: Polman z kolejną umową. Akcje zyskują 15% i są na historycznym szczycie Walory Polimex Mostostal na poziomie...
polimex GPW

Portfel Grupy Polimex-Mostostal bez konsorcjantów ma wartość ok. 3,84 mld zł

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów; kontrakty zawarte) wynosi ok. 3,84 mld zł, podała spółka. Polimex-Mostostal: Aktualny portfel zamówień wynosi ok. 3,84 mld zł "Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3 840 mln zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2020 rok 832 mln zł, 2021 rok 1 216 mln zł, 2022 rok 1 060 mln zł oraz lata następne 732 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Grupa Polimex Mostostal podała, że planuje sukcesywny wzrost portfela projektów zagranicznych. "W chwili obecnej realizuje projekty m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Planowane zwiększenie portfela projektów zagranicznych obywać się będzie w szczególności...
polimex GPW

Polimex-Mostostal miał 15,02 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Polimex-Mostostal odnotowało 15,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex-Mostostal podsumowuje wyniki wypracowane w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 23,87 mln zł wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,09 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 397,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 724,45 mln zł w porównaniu z 750,29 mln zł rok wcześniej. "Na spadek wartości przychodów ze sprzedaży grupy w okresie 6 miesięcy 2020 roku...
polimex GPW

Oferta Polimeksu za 91,6 mln zł netto wybrana na budowę kotłowni gazowej

Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Energetyka została wybrana przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.", poinformowała spółka. Oferta Polimeksu została wybrana przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn "Wynagrodzenie wykonawcy za realizację zadania wyniesie 91,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.
polimex GPW

Oferta Polimeksu za 99,8 mln zł netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku

Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Energetyka została wybrana przez Engie EC Słupsk jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego", podała spółka. Wartość oferty to 99,8 mln zł netto. Oferta Polimeksu za 99,8 mln zł netto wybrana na budowę ciepłowni w Słupsku Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację