Conotoxia

ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendowały niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok i przeznaczenie go na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2021, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021 w wysokości 163 198 884,26 zł na: a) pokrycie straty spółki z lat ubiegłych w kwocie 8 876 168,54 zł, b) zasilenie kapitału zapasowego spółki w kwocie 154 322 715,72 zł" - czytamy w komunikacie. Strategia zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności strategicznego projektu "Polimery Police" - będącego budową nowego segmentu biznesowego, znacząco współfinansowanego przez spółkę. Bezpośrednie zaangażowanie finansowe spółki (wniesiony...

Grupa Azoty Polyolefins wydłużyła termin i podniosła koszt realizacji Polimerów Police

Warszawa, 25.01.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawarła aneks do umowy z Hyundai Engineering o kompleksową realizację projektu "Polimery Police", podały ZCh Police. Aneks zwiększa wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłuża harmonogram realizacji projektu o 6 miesięcy. "Aneks nr 3 przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 72,48 mln euro, wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy, zmianę załącznika do umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych umową EPC" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że zawarcie aneksu nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police, a wzrost wynagrodzenia wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej. Zawarcie aneksu nr 3 jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Grupy...

ZCh Police miały wstępnie 13,7 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 35,5 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 69,3 mln zł, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kw. sięgnęły 812,7 mln zł. W I-III kw. 2021 r. spółka odnotowała szacunkowo 66,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 2 217,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. "Na osiągnięte za 9 miesięcy 2021 roku oraz w III kwartale 2021 roku skonsolidowane wyniki finansowe emitenta znacząco wpłynęły przede wszystkim wysokie poziomy cen sprzedaży produktów i cen zakupu surowców na rynkach globalnych, które wynikały między innymi z dynamicznych wzrostów cen rynkowych obserwowanych od wielu miesięcy"...

ZCh Police miały 37,8 mln zł zysku netto, 33,92 mln zł EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 37,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 16,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,92 mln zł wobec 22,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 686,63 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 566,96 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 52,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 404,78 mln zł w porównaniu z 1 215,18 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku emitent osiągnął wyższe...
Zetly

ZCh Police miały szacunkowo 37,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 37,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł szacunkowo 33,9 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 68,2 mln zł, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły 686,6 mln zł. W I półroczu 2021 r. spółka odnotowała szacunkowy zysk netto w wysokości 52,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 61 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 129,4 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu wyniosły szacunkowo 1 404,8 mln zł. "Najważniejsze czynniki wpływające na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w II kwartale 2021 roku: - Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy miały przede wszystkim rosnące ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku....
Logo grupa azoty

Raport sektorowy DM BDM: Grupa Azoty (kupuj 34,90 zł), Puławy (kupuj 113 zł), Police (sprzedaj 7,50 zł)

Światło dzienne ujrzał właśnie najnowszy raport datowany na 22 lutego, w którym DM BDM wycenia akcje trzech spółek sektora chemicznego: Grupy Azoty oraz ZA Police i Puławy. Poniżej najważniejsze wnioski i cytaty z raportu.

ZCh Police: Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału GA Polyolefins

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police), podały ZCh Police. Liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się "Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł do kwoty 922 968 300 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 92 296 830 sztuk (dotychczas wynosiła 59 928 331 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w komunikacie. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się i wynosi 31 762 015 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 317 620 150 zł. Aktualnie ZCh Police posiadają...

ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,01 mln zł wobec 21,59 mln zł rok wcześniej. W III kwartale 2020 roku Grupa ZCh Police nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 549,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 546,5 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2020 roku grupa kapitałowa nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży w żadnym z segmentów. Nie zarejestrowano również znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców oraz produktów. W III kwartale 2020 roku...
money, pieniądze, Comparic

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podsumowuje wypracowane wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 566,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 576,19 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 215,18 mln zł w porównaniu...
Zetly

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka. Tarocińska zawieszona Zawieszenie nastąpiło ze względu na ważne powody, w tym potrzebę ochrony poufności informacji, tajemnic śledztwa i przedsiębiorstwa, podano w komunikacie. "Powyższa sytuacja nie ma znaczącego wpływu na sytuację spółki, w szczególności w zakresie możliwości działania jej organów, zgodności ich składu z prawem i statutem spółki" - czytamy dalej. ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudniają ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w...

Zarzuty dla byłych pracowników Grupy Azoty

Kolejne już osoby, będące do niedawna pracownikami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police otrzymały zarzuty w wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie. Zarzuty mają dotyczyć oszustwa oraz niegospodarności związanej z zakupem akcji spółki African Investment Group. Nowe zarzuty dla byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych w Policach. Sprawa dotyczy przekazywania fałszywych informacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzani otrzymali zakaz opuszczania kraju, oraz kontaktu z osobami biorącymi udział w śledztwie. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 W poniedziałek po południu akcje Polic tracą ponad 5%  Spółka Zakłady Chemiczne Police, na przełomie maja i kwietnia bieżącego roku, poinformowała o stworzeniu 250 nowych miejsc pracy, a także o podpisaniu umowy na kredytowanie projektu Polimery Police. Po tych...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje