Conotoxia

ZCh Police: Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału GA Polyolefins

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police), podały ZCh Police. Liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się "Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł do kwoty 922 968 300 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 92 296 830 sztuk (dotychczas wynosiła 59 928 331 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w komunikacie. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się i wynosi 31 762 015 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 317 620 150 zł. Aktualnie ZCh Police posiadają...

ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,01 mln zł wobec 21,59 mln zł rok wcześniej. W III kwartale 2020 roku Grupa ZCh Police nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 549,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 546,5 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2020 roku grupa kapitałowa nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży w żadnym z segmentów. Nie zarejestrowano również znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców oraz produktów. W III kwartale 2020 roku...
money, pieniądze, Comparic

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podsumowuje wypracowane wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 22,41 mln zł wobec 4,45 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 566,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 576,19 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 215,18 mln zł w porównaniu...

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka. Tarocińska zawieszona Zawieszenie nastąpiło ze względu na ważne powody, w tym potrzebę ochrony poufności informacji, tajemnic śledztwa i przedsiębiorstwa, podano w komunikacie. "Powyższa sytuacja nie ma znaczącego wpływu na sytuację spółki, w szczególności w zakresie możliwości działania jej organów, zgodności ich składu z prawem i statutem spółki" - czytamy dalej. ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudniają ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w...

Zarzuty dla byłych pracowników Grupy Azoty

Kolejne już osoby, będące do niedawna pracownikami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police otrzymały zarzuty w wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie. Zarzuty mają dotyczyć oszustwa oraz niegospodarności związanej z zakupem akcji spółki African Investment Group. Nowe zarzuty dla byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych w Policach. Sprawa dotyczy przekazywania fałszywych informacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzani otrzymali zakaz opuszczania kraju, oraz kontaktu z osobami biorącymi udział w śledztwie. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 W poniedziałek po południu akcje Polic tracą ponad 5%  Spółka Zakłady Chemiczne Police, na przełomie maja i kwietnia bieżącego roku, poinformowała o stworzeniu 250 nowych miejsc pracy, a także o podpisaniu umowy na kredytowanie projektu Polimery Police. Po tych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację