Conotoxia

ZCh Police planują capex na projekty ‘zielone’ i dekarbonizacyjne na 585 mln zł do 2030 r.

Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) - Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne w perspektywie lat 2022-2030 wyniosą ponad 585 mln zł, w tym na energetykę i przetwórstwo chemiczne, podała spółka, prezentując przyjęte przez nią implikacje strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030. "W perspektywie...

ZCh Police miały 189,03 mln zł zysku netto, 262,85 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 189,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 37,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 262,85 mln zł wobec 33,92 mln zł zysku rok...

ZCh Police miały szac. 189 mln zł zysku netto, 295 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 189 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 263 mln zł wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł w II...

ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zarekomendowały niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok i przeznaczenie go na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2021, wnioskując o...

Grupa Azoty Polyolefins wydłużyła termin i podniosła koszt realizacji Polimerów Police

Warszawa, 25.01.2022 (ISBnews) - Grupa Azoty Polyolefins - spółka stowarzyszona Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawarła aneks do umowy z Hyundai Engineering o kompleksową realizację projektu "Polimery Police", podały ZCh Police. Aneks zwiększa wynagrodzenie wykonawcy o 72,48 mln euro i wydłuża harmonogram realizacji projektu o 6 miesięcy. "Aneks...

ZCh Police miały wstępnie 13,7 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Warszawa, 29.10.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 35,5 mln zł a wynik EBITDA sięgnął 69,3 mln zł, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III...

ZCh Police miały 37,8 mln zł zysku netto, 33,92 mln zł EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 37,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 16,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,92 mln zł wobec 22,41 mln zł zysku rok...

ZCh Police miały szacunkowo 37,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 19.08.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 37,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł szacunkowo 33,9 mln zł, a wynik EBITDA sięgnął 68,2 mln zł, podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody wyniosły 686,6 mln zł. W I półroczu 2021...
Logo grupa azoty

Raport sektorowy DM BDM: Grupa Azoty (kupuj 34,90 zł), Puławy (kupuj 113 zł), Police (sprzedaj 7,50 zł)

Światło dzienne ujrzał właśnie najnowszy raport datowany na 22 lutego, w którym DM BDM wycenia akcje trzech spółek sektora chemicznego: Grupy Azoty oraz ZA Police i Puławy. Poniżej najważniejsze wnioski i cytaty z raportu.

ZCh Police: Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału GA Polyolefins

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police), podały ZCh Police. Liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się "Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł...

ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł...
money, pieniądze, Comparic

ZCh Police miały 16,03 mln zł zysku netto, 22,41 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 16,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 6,78 mln zł wobec4,38 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podsumowuje wypracowane wyniki w...

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka. Tarocińska zawieszona Zawieszenie nastąpiło ze względu na ważne powody, w tym potrzebę ochrony poufności informacji, tajemnic śledztwa i przedsiębiorstwa, podano w komunikacie. "Powyższa sytuacja...

Zarzuty dla byłych pracowników Grupy Azoty

Kolejne już osoby, będące do niedawna pracownikami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police otrzymały zarzuty w wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę CBA w Szczecinie. Zarzuty mają dotyczyć oszustwa oraz niegospodarności związanej z zakupem akcji spółki African Investment Group. Nowe zarzuty dla byłych członków zarządu Zakładów Chemicznych w Policach. Sprawa dotyczy...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ