Conotoxia

Pointpack nabędzie 51% udziałów spółki P2A BOX

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Pointpack zawarł umowę inwestycyjną oraz umowę nabycia (SPA) ok. 51% udziałów w polskiej spółce P2A BOX, działającej w branży dostaw technologii z obszaru nadawczo-odbiorczego. Cena sprzedaży udziałów jest równa ich wartości nominalnej, podał Pointpack. "Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, spółka będzie zobowiązana do dofinansowania działalności podmiotu nabywanego poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia podmiotu nabywanego w postaci obligacji wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników, a także, w późniejszym okresie, do dalszego finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni. Łączna kwota zobowiązań spółki w tym zakresie nie przekroczy kwoty 30 mln zł powiększonej o odsetki, w tym kwoty 10 mln zł z tytułu ww. obligacji. P2A BOX sp. z o.o. przeznaczy otrzymane finansowanie na działalność bieżącą, w tym na...

Pointpack miał 1,11 mln zł zysku netto, 1,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Pointpack odnotował 1,11 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,37 mln zł wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,24 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 10,68 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2022 roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 12 237,5 tys. zł oraz wypracowała zysk netto w kwocie 1 107,2 tys. zł i wskaźnik EBITDA wynoszący 1 550,4 tys. zł. Osiągnęła również dodatnie przepływy finansowe w kwocie 214,8 tys. zł. Pierwszy kwartał 2022 roku stał pod znakiem wzrostu napięcia międzynarodowego, wybuchu wojny w Ukrainie oraz ich efektów makroekonomicznych. W...

Akcje Pointpack wyceniane na 60 zł przez Ipopema Securities

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 11 maja, podtrzymali rekomendację dla Pointpacku na poziomie "kupuj", obniżając jednocześnie wartość godziwą akcji do 60 zł ze 115 zł wcześniej. Analitycy wskazują, że Pointpack będzie również dotknięty spowolnieniem na polskim rynku e-commerce spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę i pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną. "Słabość sygnalizuje już opublikowany szacunek przychodów za 1Q22E (12,1 mln zł, który implikuje tylko +14 proc. rdr wzrostu). Dodatkowo widzimy ryzyko dla spółki związane ze współpracą InPostu z Żabką, która została ogłoszona w tym roku, ponieważ może mieć negatywny wpływ na przyszłe wolumeny. Pomimo tego dalej oczekujemy, że Pointpack będzie się rozwijał (z uwagi na większą średnią sieć r/r w 2022E oraz powolną poprawę efektywności kurierów), jednak w wolniejszym tempie niż wcześniej...

Pointpack odnotował wstępnie ok. 12,13 mln przychodów w I kw. 2022 r., wzrost o 13,5% r/r

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Pointpack odnotował szacunkowo ok. 12 126,9 tys. zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2022 roku, co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do I kw. 2021 r., oraz spadek o 16% w stosunku do IV kw. 2021 r., podała spółka. "Podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2022 r." - czytamy w komunikacie. Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń...
Zetly

Pointpack miał 6,05 mln zł zysku netto, 7,14 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 18.03.2022 (ISBnews) - Pointpack odnotował 6,05 mln zł jednostkowego zysku netto w 2021 r. wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,14 mln zł wobec 6,29 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,36 mln zł w 2021 r. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej. "W roku 2021 obserwowaliśmy dalszy wzrost udziału rynku e-commerce w sprzedaży detalicznej, a co za tym rosnące obroty i wolumeny przesyłek realizowanych na polskim rynku. Wolumen usług zrealizowanych przez Pointpack S.A. w 2021 r. osiągnął wzrost w wysokości ponad 24%. Spółka wykorzystała sytuację rynkową do skokowego zwiększenia zasięgu świadczonych usług, dzięki udostępnieniu ponad 17 500 punktów odbioru według stanu na koniec grudnia 2021 r. Spółka kontynuowała działania...

Pointpack ma zgodę KNF na zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu do 31 III

Warszawa, 03.02.2022 (ISBnews) - Pointpack otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zawieszeniu do 31 marca 2022 r. na wniosek spółki postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu, podała spółka. Wniosek został złożony z uwagi na zamiar uwzględnienia w prospekcie danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego spółki za 2021 r., podano w komunikacie. Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: amica giełda | pkp cargo kurs akcji | allegro akcje kupno | akcje bitcoin | internetowy...

Pointpack wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu do 31 III

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Pointpack złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie do 31 marca 2022 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu, podała spółka. "Wniosek został złożony w porozumieniu z KNF z uwagi na zamiar uwzględnienia w prospekcie danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego spółki za 2021 r." - czytamy w komunikacie. Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mercator gpw | asseco kurs | lotos kurs akcji | kurs...

Pointpack może integrować ponad 16 tys. punktów obsługi przesyłek na koniec br.

Warszawa, 10.12.2021 (ISBnews) - Pointpack szacuje, że cały rok 2021 zakończy z liczbą ponad 16 tys. aktywnych punktów nadawczo-odbiorczych zintegrowanych na swojej platformie i bardzo dobrymi wynikami sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Marek Piosik. Spółka ocenia, że zapowiadane przejście na główny rynek GPW nastąpi w I kw. przyszłego roku. "Ostatni kwartał tego roku będzie dla rynku e-commerce rekordowy, pomimo zawirowań związanych z pandemią. Co więcej, ponownie wygeneruje dużą liczbę nowych klientów, z których część po pierwszym doświadczeniu z e-commerce będzie napędzała jego wyniki także w I kw. 2022 i kolejnych okresach" - powiedział Piosik w rozmowie z ISBnews. "Dla Pointpack ostatnie trzy miesiące roku, podobnie jak w całej branży, również powinny być sprzedażowo dużo lepsze rok do roku. Z nowymi partnerami z...

Pointpack ma umowę ws. prowadzenia w sklepach Biedronka agencji pocztowych

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Pointpack podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Pocztą Polską i Jeronimo Martins Polska ws. możliwości współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych przez Pocztę do sklepów Biedronka, podała spółka. Pointpack w osobnym komunikacie poinformował, że wszystkie strony podpisały ramową umowę z Jeronimo Martins, dotyczącą prowadzenia w sklepach sieci handlowej - na zasadzie agencji pocztowej - placówek pocztowych Pointpack oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Jeronimo Martins. "Pomimo, iż nie jest znana ostateczna całkowita wartość kontraktu, w opinii zarządu spółki informacja ta może stanowić stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych" - czytamy w komunikacie. Pointpack...
Zetly

Ipopema: Pointpack z rekomendacją “kupuj” i ceną docelową na 125 zł

W poniedziałek Ipopema wydaje raport, w którym wskazuje na wydanie rekomendacji "kupuj" wobec spółki Pointpack. "Kupuj" dla spółki oferującej rozwiązania IT oraz usługi logistyczne to nie wszystko - obecna cena docelowa akcji to 125 zł, czyli zakres o 53 zł wyższy. Według raportu Pointpack skorzysta na wzroście szerokiego rynku i dodawaniu kolejnych punktów PUDO do swojej sieci. Ipopema zaczyna wydawanie rekomendacji wobec spółki Pointpack W tym momencie spółka oscyluje na zakresie 76 zł za akcję Jej próg docelowy za to ustalony został na 125 zł Pointpack z potencjałem dalszego wzrostu Podczas wtorkowej sesji na rynek wkracza rekomendacja Ipopema, która obejmuje poziom "kupuj" wobec spółki Pointpack. Pointpack oferuje rozwiązania IT oraz usługi logistyczne dla branży kurierskiej oraz handlowej, koncentrując swoją działalność w...

Pointpack liczy na utrzymanie tempa wzrostu w 2021 r.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Pointpack, który przewiduje debiut na rynku głównym GPW w II poł. br., liczy na utrzymanie w 2021 r. tempa wzrostu, zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysków, podała spółka. "Nasze wyniki z drugiego kwartału 2021 r. są skorelowane z pozytywnymi zmianami, jakie obserwujemy na rynku. Na ich wpływ miało znoszenie restrykcji związanych z trzecią falą pandemii koronawirusa. Sytuacja ta zdaje się stabilizować, co oznacza rosnącą aktywność konsumentów, którzy przyzwyczaili się do zakupów online. W efekcie obserwujemy utrzymywanie się wysokich wolumenów w e-handlu. Analizując bieżące trendy zakładamy, że uda nam się utrzymać tempo wzrostu, zarówno pod kątem sprzedaży, jak i zysków. Przewidujemy bowiem, że w najbliższych latach dwucyfrowe tempo wzrostu wolumenu przesyłek będzie się utrzymywać, przy rosnącym...

Pointpack planuje przenieść się na rynek główny GPW w II poł. 2021 r.

Pointpack planuje przenieść się na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych GPW w II poł. 2021 roku, poinformował prezes Pointpack Marek Piosik. "Szacujemy, że w lipcu uda nam się złożyć prospekt i mam nadzieję w II pół. zadebiutować na rynku głównym, bez dodatkowej emisji. Nie planujemy takich ruchów. Mamy stabilny akcjonariat" - powiedział Piosik podczas konferencji GPWInnovationDay. Dodał, że obecnie spółka nie rozważa emisji akcji i spółka koncentruje się na "sticte biznesie", realizacji projektów, choć w zupełności nie wyklucza emisji. "Rozwijamy się z własnych zasobów i tak planujemy to robić. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, by móc dokonywać szybkich wzrostów i projektów z dużą skalą z własnych środków - to jest to w obszarze możliwości" - powiedział prezes. "Idziemy na duży parkiet, by po...

Pointpack ma umowę ramową dot. systemu obsługi przesyłek kurierskich w Rumunii

Poitpack podpisał ramową umowę z Payten Payment Solutions (Paytyen Romania), dotyczącą współpracy we wdrożeniu systemu obsługi przesyłek kurierskich Pointpack w punktach handlowych wykorzystujących terminale płatnicze i inne rozwiązania dostarczane przez Payten Romania na terenie Rumunii, podała spółka. Strony uzgodniły w umowie ramowej warunki, na których będą pozyskiwać sieci handlowe i firmy kurierskie na obszarze Rumunii oraz podział prac związany z wdrożeniem usługi, podkreślono. Strony uzgodniły w umowie ramowej warunki, na których będą pozyskiwać sieci handlowe i firmy kurierskie na obszarze Rumunii "Skupiamy się przede wszystkim na stabilnym rozwoju w Polsce, ale przyglądamy się uważnie każdej okazji biznesowej, pozwalającej rozszerzyć swoją działalność o rynki za granicą. Taką okazją jest dla nas współpraca z Payten Payment Solutions SRL w Rumuni. Nasz partner jest...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje