XTB

PMPG miało 2,27 mln zł zysku netto, 2,65 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 22.09.2022 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,96 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2,65 mln zł wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,85 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 13,03 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2022 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 21,9 mln zł i były one o 68% wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost w obszarze sprzedaży reklamowej i eventowej wyniósł 80%, zaś wzrost w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań 28%....

PMPG Polskie Media miało 4,09 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,17 mln zł w 2021 r. wobec 32,81 mln zł rok wcześniej. "Wzrastające zasięgi dwóch głównych platform grupy stanowią duży potencjał wzrostu, który starannie będziemy wykorzystywać poprzez efektywną monetyzację siatki reklamowej oraz komercjalizację kontentu. Rok 2022 to dalszy rozwój produktów mediowych poprzez wejście w nowe kategorie tematyczne oraz wzbogacenie oferty B2C o takie produkty jak podcasty czy wideo" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r....

PMPG Polskie Media miało 0,81 mln zł zysku netto, 0,17 mln zł EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowało 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,17 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,39 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 6,49 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 5,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20,43 mln zł w porównaniu z 23,74 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej PMPG po trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 20,4 mln zł i...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

PMPG Polskie Media miało 2 mln zł zysku netto, 0,96 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

PMPG Polskie Media odnotowało 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PMPG Polskie Media przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,67 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej PMPG po I kw. 2021 r. wyniosły 6,7 mln zł i były niższe o 37% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy, a w szczególności wynikiem zakończenia wydawania tygodnika "Wprost" w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym kwartale...

PMPG Polskie Media miało 4,86 mln zł zysku netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

PMPG Polskie Media odnotowało 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 11,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PMPG Polskie Media przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,81 mln zł w 2020 r. wobec 49,63 mln zł rok wcześniej. "W całym roku 2020 grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 5,11 mln zł., a wskaźnik EBITDA wyniósł 2,95 mln zł i był ponad 7-krotnie wyższy od osiągniętego w roku 2019. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej PMPG Polskie Media w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. wyniosły 32,8 mln zł i były niższe o 34% w stosunku...

Nowa prezes PMPG: Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi

Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi, a dystrybucja prasy stanie się w najbliższych latach całkowicie cyfrowa, uważa Ilona Weiss, powołana na prezesa zarządu PMPG Polskie Media. "Zmiana dzieje się teraz - pod wpływem cyfryzacji rynek mediów znajduje się w przełomowym momencie. Cieszę się, że będę mogła z pozycji prezesa zarządu PMPG Polskie Media S.A. przeprowadzić holding działający na rynku tradycyjnych i nowych mediów przez proces zmian technologicznych i wyzwań ery cyfrowej" - powiedziała Weiss, cytowana w komunikacie. Decyzja rady nadzorczej o powołaniu Ilony Weiss na stanowisko prezesa zarządu "Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi. O ile publikacje wytwarzane są w formie tradycyjnej, o tyle w modelu dystrybucji prasy nastąpiła radykalna zmiana - stanie się ona w najbliższych latach całkowicie...

Ilona Weiss została powołana na prezesa zarządu PMPG Polskie Media

Rada nadzorcza PMPG Polskie Media powołała do zarządu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku, Ilonę Weiss oraz Jolantę Kloc, podała spółka. Ilonie Weiss powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu, a Jolancie Kloc - wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy. "Pani Ilona Weiss w okresie od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 1 lipca 2019 roku pełniła funkcję członka zarządu spółki ABC Data S.A. W tym czasie zajmowała stanowiska wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa spółki ds. finansowych i operacyjnych oraz prezesa zarządu. Pani Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 - 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych. W 1996 roku dołączyła do...

PMPG miało 2,3 mln zł zysku netto, 1,23 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 r.

PMPG Polskie Media odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PMPG wyniósł 2,3 mln zł i był wyższy niż rok wcześniej o ponad 2 mln zł do czego przyczyniło się rozwiązanie odpisów z tytułu operacji sprzedaży i wykupu aktywów finansowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 0,43 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1,23 mln zł wobec 1,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,74 mln zł w I- III kw. 2020 r. wobec 35,99 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy kapitałowej PMPG po trzech...

PMPG Polskie Media miało 105 tys. zł straty netto, 36 tys. zł EBITDA w I kw.

PMPG Polskie Media odnotowało 105 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,22 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 36 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec -1,05 mln zł rok wcześniej. PMPG podsumowuje początek roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,15 mln zł rok wcześniej. "Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży niższe o 1,6 mln względem roku ubiegłego. Głównymi obszarami, w których odnotowano spadki była reklama w prasie (-0,8 mln zł), sprzedaż e-wydań (-0,7 mln zł), dystrybucja filmów (-0,3 mln zł)...

PMPG Polskie Media miało 11,23 mln zł straty netto w 2019 r.

PMPG Polskie Media odnotowało 11,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,82 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podsumowuje ostatni rok "Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych grupa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 0,5 mln zł przy wskaźniku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł. Na niższy wynik niż osiągnięty w roku 2018 wpłynęły przede wszystkim większe koszty związane z transformacją cyfrową oraz niższe przychody z tytułu sprzedaży egzemplarzowej czasopism. Liczymy, że poczynione nakłady oraz dokonane już w roku 2020 zmiany w modelu wydawniczym tygodnika 'Wprost' przyczynią się do wzrostu rentowności i poprawy wyników w kolejnych latach" - czytamy w liście...

PMPG Polskie Media [PGM] – w kanale spadkowym – analiza na zamówienie

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Mimo, że spółka notuje spadki w szerszym ujęciu, warto podkreślić siłę odbicia jakie miało miejsce pod koniec maja. Spółka przez niespełna 2 miesiące zyskała ponad 100%. To pokazuje, że firma nadal cieszy się zainteresowaniem inwestorów, a mocniejsze zejścia na niższe poziomy cenowe mogą stanowić kolejne okazje inwestycyjne. Co do fundamentów, spółka pokazała bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale. Ponad 11 mln zł przychodów oraz EBITDA na poziomie 2,89 mln zł czyli o 70% lepiej niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 2,45 mln zł i był wyższy o 74% niż przed rokiem. Najbliższy raport za pierwsze półrocze poznamy już 18 września i wydaje się, że akcjonariusze mogą...
Gorące spółki dnia

PMPG [PGM], Monnari [MON] – Gorące spółki dnia 23.05.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: 25-27 maja, Karpacz - 22 Konferencja WallStreet - posłuchaj na żywo prezesów największych spółek giełdowych i spotkaj się z redakcją Comparic.pl PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Akcje spółki drożały podczas wtorkowej sesji o niemal 13% przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Bezpośrednim powodem zwyżki była publikacja wyników uzyskanych w pierwszym kwartale. Spółka odnotowała 2,33 mln zł zysku netto co oznacza wzrost względem roku poprzedniego o ponad 90%. Na wykresie widoczne jest trwające odbicie. W pierwszej kolejności, z uwagi na trend spadkowy, należy je rozpatrywać w kategoriach...

PMPG – 74% lepszy wynik netto w pierwszym kwartale

Grupa PMPG w I kwartale 2018 r. wypracowała 11,44 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 2,78 mln zł zysku operacyjnego i wyniku EBITDA na poziomie 2,89 mln zł, tj. o 70% lepszym niż rok wcześniej. Z kolei zysk netto, wyniósł 2,45 mln zł i był wyższy o 74% r/r. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media w I kwartale 2018 r. wyniosły 11,44 mln zł. Niewielki spadek przychodów r/r związany jest m.in. z transferem działalności wydawniczej do Internetu, gdzie Grupa odnotowuje bardzo dobre wyniki wzrostu ilości odsłon i użytkowników, ale uzyskiwane przychody w okresie przechodzenia są jeszcze relatywnie mniejsze niż wcześniej uzyskiwane z działalności tradycyjnej. Przenoszenie działalności do Internetu ma pozytywny wpływ na rentowność, gdyż jednocześnie znacznie obniżają się...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PMPG [PGM], potencjalny sygnał na Monnari [MON]

PMPG D1 PMPG Polskie Media to holding medialny będący właścicielem takich tytułów jak „Do Rzeczy” i „Wprost”. Na wykresie Spółki od jakiegoś czasu następują pozytywne zmiany. Wiosną był tam dynamiczny trend spadkowy, który stopniowo wytracił dynamikę. Kilka dni temu nastąpiło najpierw przełamanie niebieskiej linii, która lekko opadała, a później zielonej linii, która już rosła. W sumie oznacza to zmianę trendu na wzrostowy i zapowiada wzrost w okolice kwietniowego szczytu na poziomie 5,40 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Monnari D1 Na początku września kurs Monnari przełamał linię trendu spadkowego generując sygnał kupna....
wolumen

Przed zamknięciem. Potencjalne sygnały kupna na Ciechu [CIE] i PMPG [PGM]

Ciech D1 Przez ostatnie pół roku kurs Ciechu znajdował się w trendzie spadkowym. Obecnie na wykresie powstała odwrócona formacja głowy z ramionami, która w przypadku dopełnienia zapowiadałaby zmianę trendu na wzrostowy. Dopełnienie formacji nastąpiłoby w razie przełamania niebieskiej linii szyi znajdującej się na poziomie 63,45 zł. W takim wypadku należałoby oczekiwać wzrostu do około 73 zł. Poziom docelowy oznaczono czerwoną linią. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. PMPG Polskie Media D1 PMPG Polskie Media to holding medialny, do którego należą między innymi wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”. Od kwietnia kurs PMPG znajdował...
gorące spółki dnia

PMPG [PGM], Biomed Lublin [BML] – Gorące spółki dnia 29.06.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Platforma Mediowa Point Group jest spółką działającą w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Spółka drożała podczas środowej sesji o ponad 8%. Była to więc najmocniejsza sesja w całym ruchu spadkowym, który rozpoczął się 10 kwietnia. W tym czasie spółka staniała o ponad 30%. Patrząc jednak na szerszy układ, można zauważyć przynajmniej próbę przejścia do trendu wzrostowego. Spadki, które w ostatnim czasie traciły impet, dotarły do linii łączącej wcześniejsze dołki. Silna wczorajsza sesja może, tak jak miało to miejsce przy dwóch poprzednich ruchach wzrostowych, zainicjować silny impuls wzrostowy. Czas pokaże czy tak się stanie,...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Mercator Medical [MRC], potencjalny sygnał na PMPG [PGM]

Mercator Medical D1 Grupa Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Od stycznia kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Dzisiaj ta linia została przełamana. Jest to sygnał kupna. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 21 zł i został oznaczony czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest szybko rosnąca zielona linia, która dzisiaj znajduje się na poziomie 19 zł. Jej przełamanie oznaczałoby anulowanie sygnału. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX PMPG Polskie Media D1 PMPG Polskie Media to holding medialny, do którego należą między innymi wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”. Od kwietnia kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Ostatnio nastąpiła konsolidacja, która spowodowała wyjście z tego trendu. Trend spadkowy...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: kupujemy PMPG

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. Nasz portfel opuściła spółka 11BIT. SL był dla niej ustawiony na poziomie 174 zł. Spółka wchodziła w skład portfela od 3 lutego 2016 roku i w tym czasie przyniosła nam 102% zysku. W maju portfel nieco stracił na wartości i obecnie zysk przekracza 10%. Myślę, że wartość ta będzie jednak rosnąć, wraz z końcem korekty na WIGu. Aktualnie wszystkie spółki...
gorące spółki dnia

Ronson [RON], PMPG Polskie Media [PGM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Ronson jest spółką deweloperską realizującą projekty mieszkaniowe. Spółka szybko rozszerza geograficzny zasięg swojego działania na większe miasta Polski. Spółka odnotowała podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia wzrosty rzędu 6,4%. Na wykresie tygodniowym widoczne jest czytelne odbicie od wsparcia w postaci okolic poprzedniego szczytu. Wydaje się, że zainicjowany ruch na północ powinien być kontynuowany w najbliższym czasie. Spore ożywienie po okres korekty widoczne jest bowiem na całym sektorze nieruchomości. Indeks ten zanotował najlepszy tydzień od dłuższego czasu, a Ronson uplasował się na trzecim miejscu wśród najsilniej zyskujących spółek deweloperskich. Jak widać poniżej, także technika wskazuje na prawdopodobne dalsze wzrosty. Ostatnio...
gorące spółki dnia

PKP Cargo [PKP], PMPG [PGM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: PKP Cargo oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. Kolejowa spółka zaskoczyła niespodziewanie mocną sesję, podczas której zdrożała o ponad 15%. Była to reakcja rynku na opublikowane przed rozpoczęciem sesji wyniki za ostatni kwartał ubiegłego roku. Spodziewano się straty rzędu 0,5 mln zł, a tymczasem wynik powyżej 66 mln zł musi robić wrażenie. Kurs osiągnął nowe maksimum trendu wzrostowego, w którym poruszamy się od końca maja ubiegłego roku. Patrząc na wykres, wydaje się, że obecnie celem popytu będą okolice 70 zł. O spółce pisaliśmy ostatnio 7 marca. Certyfikaty ING Turbo to notowane...

PMPG Polskie Media [PGM] – Analiza na zamówienie – 15 marca 2017

Platforma Mediowa Point Group jest spółką działającą w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Na wykresie miesięcznym z pełną historią notowań widać, że obecne poziomy mogą zdawać się mało atrakcyjne. Cena znajduje się między poprzednim szczytem a jednym z wcześniejszych dołków, ponadto szerszy układ to nadal trend spadkowy. Pozytywy to potencjalna formacja podwójnego dna, a także układ wolumenu. Wzrosty z przełomu 2015 i 2016 roku odznaczają się nie tylko sporą dynamiką, ale także wolumenem. W tym kontekście obecne spadki nie wyglądają jak gwałtowna wyprzedaż po spotkaniu z kluczowym oporem, a raczej jak typowo korekcyjna formacja flagi. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny pokazuje, że zarówno w trakcie wzrostów, jak i obecnie – doskonale respektowany...
cykl comparic

System tabelkowy GPW: PMPG Polskie Media

System tabelkowy oparty jest jedynie o wzrost ceny spółek w czasie, na jaki mają wskazywać średnie ruchome. W portfelu mają prawo znajdować się jedynie rosnące spółki. Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwotnej wersji systemu za 2016 rok oraz wprowadzonymi modyfikacjami - LINK. Odwiedź nasz facebookowy profil giełdowy: Zyskowna strona giełdy lub przyłącz się do dyskusji o akcjach na naszym forum. PMPG Polskie Media to jedna ze spółek, na którą zwróciłem uwagę w ostatnim czasie. Wprawdzie cena spada od połowy ubiegłego roku, jednak spadki nie są zbyt gwałtowne, zwłaszcza na tle wcześniejszego trendu wzrostowego. Na wykresie dziennym notowania układają się w formacje klina, z którego niedawno doszło do wybicia górą, co uważam za wstępny sygnał bliskiego końca korekty. Także obroty zaczynają...
gorące spółki dnia

PMPG Polskie Media [PGM], LC Corp. [LCC] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Platforma Mediowa Point Group jest spółką działającą w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 11,6% przy znacznie podwyższonym wolumenie. Była to najmocniejsza sesja od ponad 7 miesięcy. Bezpośrednią przyczyną tak silnych wzrostów były wyniki kwartale. Zysk netto został wyraźnie poprawiony, a prognozy dotyczące wyniku rocznego zostały podtrzymane. Pod względem technicznym, od czerwca miała miejsce korekta w zawężającym się zakresie notowań. Wczoraj doszło do wybicia z takiego klina, co może zwiastować powrót do trendu wzrostowego. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. LC Corp jest spółką holdingową kontrolującą grupę firm, działających...
wolumen

Przed zamknięciem. PMPG [PGM] i Prairie [PDZ]

PMPG Platforma Mediowa Point Group to spółka zajmująca się wydawaniem takich pism jak "Wprost" i "Do Rzeczy". Kurs Spółki od roku znajduje się w trendzie wzrostowym. W ostatnich miesiącach wystąpiła korekta, która przybrała formę klina zniżkującego. Wybicie z formacji tego typu częściej następuje górą. Trzykrotnie potwierdzona górna linia znajduje się na poziomie 4,60 zł. Jej przełamanie zapowiadałoby kontynuację trendu wzrostowego. Wariant minimum w takim przypadku to atak na czerwcowy szczyt na poziomie 6,71 zł. To że bardziej prawdopodobne jest wybicie górą nie znaczy, że wybicie dołem jest niemożliwe. Dolne ramię formacji znajduje się na poziomie 3,43 zł. Przełamanie tej bariery zapowiadałoby spadek do około 2,50 zł. Prairie Prairie to australijska spółka górnicza zajmująca się wydobyciem węgla w okolicach Lublina. Miesiąc temu na jej...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ