Conotoxia
Strona główna GPW PKO BP akcje

PKO BP akcje

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP akcje) jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Grupa należy jednocześnie do największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. PKO BP giełda jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale jest również ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Notowania PKO BP świadczy również usługi specjalistyczne i zajmuje się sprzedażą produktów finansowych. Grupa wzmacnia także swoją pozycję w branży ubezpieczeniowej. Akcje PKO BP zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku.

PKO BP notowania

PKO BP wraca do wzrostów. Celem wybicie kluczowego oporu

Notowania spółek z sektora bankowego po okresowej korekcie z połowy listopada, zaczynają wracać do wcześniejszych zwyżek. Na wykresie PKO BP widać, że korekta nie wskazała na dużą siłę po stronie podaży. Powrót do wzrostów jest równoznaczny z ponowieniem próby ataku na główny opór w rejonie 29,50 zł.

PKO BP z łagodną reakcją podaży pod czytelnym oporem

Notowania największego polskiego banku spadają w ostatnich sesjach o 7-8%. Reakcja podaży nie jest więc gwałtowna, na tle wcześniejszej zwyżki i testu czytelnego oporu jakim są okolice 29,50 zł. Wydaje się, że pogorszenie nastrojów na szerokim rynku będzie sprzyjało korekcie ostatnich wzrostów w najbliższym czasie. Jeżeli jednak spadki będą miała dotychczasową dynamikę, wydaje się, że dość szybko popyt powalczy o wybicie oporu.

PKO BP był dzisiaj jedną z najsilniejszych spółek indeksu WIG20. Rząd modyfikuje tarczę antyinflacyjną

W dniu dzisiejszym na WIG20 panuje optymizm, zwłaszcza wśród akcji banków, spośród których najlepiej radzą sobie walory PEKAO, mBank i PKO BP. Najważniejszą informacją dnia dzisiejszego była aktualizacja założeń tarczy antyinflacyjnej. Polski rząd zakomunikował dzisiaj, że zamierza dokonać zmian w funkcjonowaniu tarczy antyinflacyjnej oraz tym samym uniknąć sporów z KE. PKO BP umacnia się na początku bieżącego tygodnia Głównie chodzi o zastąpienie obniżania stawek VAT innymi mechanizmami, przy utrzymaniu obniżonego VATu dla żywności tak długo, jak będzie to potrzebne. W ramach powyżej tarczy obniżona jest również akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy oraz energię elektryczną. Co więcej, Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że zyski spółek energetycznych powinny być minimalne i tylko nieco wyższe od zera, a gwarantować to mają mechanizmy zamrażania cen...

PKO BP zorganizuje emisję obligacji komunalnych dla Krakowa na kwotę 678 mln zł

PKO Bank Polski zawarł z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na rekordową kwotę 678 mln zł, podał bank. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie części planowanego w 2022 r. deficytu budżetu" - czytamy w komunikacie. W umowie bank zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Funkcję agenta emisji dla obydwu emisji będzie pełniło Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które zweryfikuje dokumentację emisyjną i zarejestruje emisje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, podano również. "Dziękujemy za zaufanie miastu Kraków, które powierzyło nam organizację już trzeciej emisji obligacji - ponownie na rekordową kwotę. Cieszymy się, że możemy wspierać samorządy jako...

PKO BP z 18% odbiciem w październiku

Notowania największego polskiego banku wzrosły od końca września o ponad 18%. Wpisuje się to w polepszenie nastrojów w sektorze bankowym w tym okresie. Na wykresie kurs zaczyna testować czytelny opór jakim jest poprzedni szczyt. Wybicie ponad okolice 25,30 zł może przynieść przynajmniej okresowy przełom w notowaniach.

PKO BP zawarł umowy zbycia 14,16 mln akcji PKN Orlen po 50,5 zł za akcję

Warszawa, 19.10.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł umowy zbycia łącznie 14 161 080 szt. akcji spółki PKN Orlen nabytych od Skarbu Państwa 29 września 2022 r., podał bank. Cena zbycia akcji wyniosła 50,5 zł za akcję. "Sprzedaż nastąpiła w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB)" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie bank zwraca uwagę, że na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5...

PKO BP udzielił 43,5 mln euro finansowania na akwizycję na rynku niemieckim

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski wraz z innymi instytucjami udzielił kredytu na sfinansowanie akwizycji firm z branży recyklingu na niemieckim rynku: spółka DSD Duales System Holding GmbH & Co. KG została przejęta przez Circular Resources Sàrl oraz fundusz inwestycyjny CirCap, podał bank. Łączna kwota finansowania wyniosła 131 mln euro, w tym udział PKO BP to 43,5 mln euro. "Udzielone finansowanie jest przykładem współpracy banku w Polsce z oddziałem PKO Banku Polskiego w Niemczech, który obsługuje duże przedsiębiorstwa na niemieckim rynku i jest konkurencyjny dla lokalnych banków" - powiedziała dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego w Niemczech Beata Mitukiewicz, cytowana w komunikacie. Pozostałe banki, które wzięły udział w konsorcjum, to: Citibank Europe Plc, Germany Branch i Bank Pekao. Akwizycja spółki DSD pozwoli...

PKO BP ze słabą próbą obrony tegorocznych minimów

Notowania największego polskiego banku nadal wyglądają fatalnie. Brakuje odbicia, mimo bliskości tegorocznych minimów. Patrząc na wykres, widać że trwa walka o to aby utrzymać kurs w rejonie rocznych dołków. Brak silnej reakcji popytu w połączeniu z słabym sentymentem na szerokim rynku sugeruje spore ryzyko po stronie kupujących.

PKO BP nisko na tle historycznym

Notowania największego polskiego banku nadal wyglądają fatalnie. Sytuacja wpisuje się jednak w zachowanie całego sektora bankowego. Na razie nie widać oznak nadchodzącego odbicia. Ciekawie jednak wygląda spojrzenie na historyczny wykres miesięczny. Kurs zmierza do poprzedniego dołka, ale na tle historii cena jest relatywnie niska. Możliwe więc, że jesteśmy już w końcowej fazie bessy.

PKO BP walczy o utrzymanie w rejonie tegorocznych minimów

Notowania największego polskiego banku spadły w drugiej połowie września o 17%, negując wcześniejsze odbicie. Mimo wyznaczenia nowego rocznego minimum, popyt podejmuje walkę o utrzymanie wsparcia w rejonie poprzedniego dołka. Potencjalna przestrzeń do odbicia sięga 25,50 zł, choć w dużej mierze o szansach kupujących zadecyduje sentyment na globalnych rynkach akcji.
PKO Bank Polski wkracza do Metaverse

PKO Bank Polski uruchomił swoją placówkę w Metaverse!

PKO Bank Polski przeniósł jeden z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich budynków do metaświata. Użytkownicy platformy Decentraland mogą odwiedzić wirtualną PKO Rotundę, w której udostępniona została wystawa polskiej sztuki współczesnej. PKO Bank Polski wykorzysta swoją obecność w Metaverse do zdobywania doświadczenia i testowania rozwiązań technologicznych, które posłużą mu do rozwoju nowego kanału komunikacji z klientami oraz jego wykorzystania biznesowego w dalszej przyszłości. PKO Bank Polski wkracza do Metaverse Wirtualna PKO Rotunda dostępna jest na platformie Decentraland i posłuży jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach. Bank obserwuje rozwój platform metaversowych i chce być gotowy do biznesowego wykorzystania tego kanału w przyszłości. PKO Bank Polski jako pierwszy w Polsce bank wkracza do Metaverse - Branża technologiczna co kilkanaście lat...

KSF zgodził się na podwyższenie bufora O-SII dla PKO BP do 2% z 1%

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na PKO Bank Polski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. KNF wnioskowała, by bufor wzrósł do 2% z obecnego 1%. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. (ISBnews)

PKO BP podwyższył oprocentowanie lokaty progresywnej dla firm do max. 7%

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski podwyższył oprocentowanie lokaty progresywnej dla Firm i Przedsiębiorstw do maksymalnie 7%, w zależności od czasu zamknięcia lokaty, podał bank. "W przypadku wypłaty pieniędzy z lokaty w kolejnych miesiącach od jej otwarcia, klient otrzyma odsetki naliczone za każdy dzień do czasu wypłaty, według stawki określonej dla miesiąca zamknięcia lokaty: 1-4 miesiąc - 2% w skali roku, 5-8 miesiąc - 4% w skali roku, 9-12 miesiąc - 7% w skali roku" – czytamy w komunikacie.. Oferta obowiązuje na nowe środki, przedsiębiorca może założyć dowolną liczbę takich lokat, bez górnego ograniczenia kwoty. "Reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe i podwyższamy oprocentowanie lokat dla firm i przedsiębiorstw. Chcemy, aby nasza oferta była atrakcyjna i wspierała polskich przedsiębiorców w zarządzaniu ich finansami poprzez...

PKO BP zawarł umowę nabycia 14,16 mln akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł ze Skarbem Państwa umowę nabycia 14 161 080 akcji PKN Orlen, podał bank. "Na mocy tej umowy bank nabywa 14 161 080 szt. akcji na okaziciela PKN Orlen od Skarbu Państwa - ministra aktywów państwowych za cenę równą iloczynowi liczby akcji i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN Orlen na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu zawarcia umowy pomniejszoną o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji pakietowej nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zawarciu umowy. "Jednocześnie bank zawrze transakcję typu swap zabezpieczającą ryzyko ekonomiczne transakcji nabycia akcji" - podano także w komunikacie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora...

PKO BP oddaje wzrosty z pierwszej połowy września

Notowania największego polskiego banku spadły od połowy września o niemal 15%. Tym samym wymazana została udana pierwsza połowa kończącego się miesiąca. Na wykresie nadal mamy podręcznikowy trend spadkowy, gdzie kolejne odbicia docierają zaledwie pod wcześniejsze dołki. Obecnie zaczyna się walka o utrzymanie w rejonie tegorocznych minimów.

KNF złożyła wniosek w sprawie podwyższenia wysokości bufora dla PKO BP

Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO BP, podał bank. Bufor miałby wynosić 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce obecnego 1%. "W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF, KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez bank, jest podstawą do tego, by na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 1%" - czytamy w komunikacie. "Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej...

PKO BP w korekcie. Kurs blisko oporu 25,40 zł

Notowania największego polskiego banku spadły w okresie wakacyjnym o 25%. Jak dotąd, wrzesień przyniósł korekcyjne podbicie o około 15%. Na wykresie widać, że układ spadkowy nie ulega zmianie. Zwyżka ma problem z kontynuacją już przy najbliższym oporze jakim są okolice 25,40 zł.

PKO BP wprowadził 3-miesięczną lokatę na nowe środki z oprocentowaniem 7%

Warszawa, 19.09.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski wprowadził lokatę 3-miesięczną na nowe środki, której oprocentowanie wynosi 7% w skali roku, podał bank. Dla klientów bankowości osobistej i prywatnej oprocentowanie sięgnie 7,5%. Bank wprowadził również lokatę terminową 3-miesięczna, odnawialną, dla klientów bankowości osobistej i prywatnej, z oprocentowaniem odpowiednio: 4,5% i 5% w skali roku. Oferta skierowana jest do obecnych i nowych klientów. Kwota minimalna to 1 tysiąc zł. Wszystkie trzy oferty obowiązują od 16 września. "Od kilku miesięcy w ofercie PKO dostępne są też m.in.: Lokata 60+ z oprocentowaniem w wysokości 6% w skali roku oraz produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej 7% w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez...

Accelpoint i PKO BP uruchamiają program akceleracyjny ‘Poland ClimAccelerator’

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Akcelerator technologiczny Accelpoint (operator programu) i PKO Bank Polski (wiodący partner) uruchamiają pierwszy polski program akceleracyjny wspierający rozwój technologii sprzyjających ograniczeniu negatywnych skutków klimatycznych - "Poland ClimAccelerator", podał Accelpoint. "Globalna sieć EIT Climate-KIC dedykowana wspieraniu rozwoju startupów klimatycznych otwiera się na rynek polski. Rusza nabór do pierwszej edycji programu mającego na celu akcelerację biznesową najbardziej perspektywicznych, prośrodowiskowych technologii z obszarów zrównoważonego rozwoju. Operatorem programu jest akcelerator technologiczny Accelpoint, a rolę wiodącego partnera objął w nim PKO Bank Polski" - czytamy w komunikacie. Uruchomiona właśnie rekrutacja potrwa do 31 października 2022 r. Planowana akceleracja przeprowadzona zostanie w IV kw. 2022 oraz I kw. 2023. "Do współpracy zachęcamy wszystkie proekologiczne startupy zainteresowane rozwijaniem swoich technologii w ścisłej kooperacji z partnerami...

Akcje Pekao o 5,5% w górę. GPW kontynuuje odbicie

Początek tygodnia na światowych giełdach przyniósł kontynuację pozytywnego nastawienia i wzrostów właściwie wszystkich głównych indeksów. Rosły zarówno najważniejsze indeksy państw europejskich, ale również amerykańskie. Sesja w Azji także wskazuje na zmianę sentymentu po ostatnich spadkach. Wpływ na to miał słabnący dolar amerykański oraz zniżkujące ceny gazu, a same wzrosty zdają się być odbiciem po ostatnich tygodniach dużych spadków. Pośród WIG20 najmocniej wzrosły spółki z sektora bankowego Największe obroty na polskim rynku zanotowały PKO BP (99 mln zł) oraz Pekao (90 mln zł). Najmocniej w WIG20 wzrosły spółki z sektora bankowego: Pekao o 5,5%, mBanku o 4,2% , PKO BP o 4,2%, a Santander Bank Polska o 3,1%. Ropa na giełdzie w Nowym Jorku rozpoczęła nowy tydzień od spadku notowań, który spowodowany jest...

PKO BP rozważa kupno 75%-10 akcji Banku Pocztowego od Poczty Polskiej

Warszawa, 08.09.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski rozważa nabycie 75%-10 akcji Banku Pocztowego od Poczty Polskiej, podał bank, zaznaczając, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne, zależą od negocjacji pomiędzy stronami. PKO BP podał, ujawniając z opóźnieniem informację poufną, że 6 kwietnia 2022 r. wyraził zgodę na udział w procesie inwestycyjnym dotyczącym ewentualnego nabycia od Poczty Polskiej pakietu akcji Banku Pocztowego oraz na rozpoczęcie prac przygotowawczych dotyczących tego projektu. "Bank zaznacza jednocześnie, że prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne, zależą od negocjacji pomiędzy stronami. Żadne wiążące...

PKO BP: Inflacja konsumencka pozostanie na poziomie ok. 15-16% r/r do końca tego roku

Warszawa, 31.08.2022 (ISBnews) - Inflacja CPI pozostanie na poziomie ok. 15-16% r/r do końca br., prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. Według nich, szacowany wysoki wzrost inflacji bazowej przesuwa bilans ryzyka dla zmiany stopy procentowej NBP z 0-25 pb na 25-50 pb na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). "Oczekiwany przez nas 'płaskowyż inflacyjny' przesunie się w górę - do końca roku inflacja CPI pozostanie na poziomie ok. 15-16% r/r. Na początku roku kluczowe znaczenie dla procesów inflacyjnych będzie miała polityczna decyzja o skali podzielenia kosztów zwyżki cen energii między gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa energetyczne oraz budżet państwa. Dzisiejsze dane (szczególnie wzrost inflacji bazowej) przesuwają bilans ryzyka dla zmiany stopy procentowej NBP z 0-25 pb na 25-50 pb na wrześniowym posiedzeniu" -...

PKO BP kontynuuje trend spadkowy. W wakacje spółka straciła 20%

Notowania największego polskiego banku nadal wyglądają fatalnie. Mimo prób zainicjowania odbicia, wszelkie zwyżki kończą się zaledwie po kilku sesjach. Cena zbliża się do poziomu 23 zł. Ostatnio tak nisko kurs był w listopadzie 2020 roku. Zły sentyment do sektora bankowego nadal więc panuje na warszawskim parkiecie.

PKO BP planuje udostępnić usługę płatności odroczonych w IV kw. 2022 r.

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski kończy testy usługi płątności odroczonych (ang. Buy Now Pay Later, BNPL) i planuje udostępnić ją klientom w IV kw. 2022 r, poinformował wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski. "Jesteśmy w fazie zaawansowanych testów usługi płatności odroczonych i udostępnimy ją klientom najprawdopodobniej w czwartym kwartale" – powiedział wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski. Wcześniej bank zapowiadał uruchomienie usługi BNPL na III kw. "To będzie ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale nie jest kluczowy czynnik consumer finance" - dodał wiceprezes. "Chcemy, by ta platforma była otwarta dla całego rynku, zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty" - powiedział natomiast wiceprezes Piotr Mazur. W połowie lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się wdrożenie BNPL w systemie BLIK. Wniosek o rozszerzenie o BNPL działalności Polskiego...

PKO BP: Z wakacji kredytowych skorzystało nieco ponad 40% uprawnionych

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Z wakacji kredytowych skorzystało w PKO Banku Polskim nieco ponad 40% uprawnionych, poinformował wiceprezes banku Bartosz Drabikowski. "Jesteśmy na poziomie nieco ponad 40%" - powiedział wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski, mówiąc o dotychczasowym stopniu partycypacji klientów banku w wakacjach kredytowych. Dodał, ze bank ma w portfelu 560 tys. kredytów hipotecznych. Wcześniej bank przewidywał partycypację na poziomie 63%. "Na dziś przyjmujemy, że ta prognoza 63% jest najbardziej adekwatna" - stwierdził wiceprezes. Jego zdaniem, znacząca część chętnych złożyła już swoje wnioski - większość płatności rat kredytowych przypada na początek miesiąca i właśnie wtedy kredytobiorcy najczęściej składali swoje wnioski. Przypomniał, ze koszty wakacji kredytowych dla banku to ok. 3 mld zł, dodając, że ryzyko regulacyjne wyrosło na główny czynnik, który będzie kształtował przyszłość...

PKO BP zawarł prawie 15,5 tys. ugód z kredytobiorcami CHF do 30 czerwca

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł 15 461 ugód z posiadaczami kredytów w CHF do 30 czerwca 2022 r., podał bank. "Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 15 461, z czego 15 151 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 310 w toku postępowań sądowych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. Ponadto PKO BP oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do...

PKO BP szacuje swoją wpłatę na FWK na 0,3 mld zł

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski szacuje swoją wpłatę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na 0,3 mld zł, podał bank "Koszty dodatkowych wpłat grupy kapitałowej na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będą wynosiły 0,3 mld zł, przy czym ostateczna wysokość wpłat zostanie ustalona przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank zaznaczył, że koszty dodatkowych wpłat na fundusz obciążą wyniki drugiego półrocza 2022 roku. PKO BP podtrzymał również szacunki dotyczące kosztów tzw. wakacji kredytowych. "Korekta wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych grupy kapitałowej w wyniku wprowadzenia 'wakacji kredytowych' będzie wynosiła około 3 mld zł; szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63% klientów posiadających kredyt zdecyduje się na skorzystanie z tych wakacji" - czytamy w sprawozdaniu. PKO Bank Polski jest liderem polskiego...

PKO BP: Koszty działania wzrosły o 42% r/r do 3,8 mld zł w I poł. 2022 r

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Koszty działania PKO Banku Polskiego wyniosły 3 749 mln zł w I półroczu 2022 roku i były wyższe o 42% r/r, podał bank. Koszty działania PKO BP wzrosły o 1 108 mln zł i wyniosły 3 749 mln zł w I poł. 2022 r. (wzrost o 42%). Bank tłumaczy wzrost kosztów przede wszystkim wyższymi kosztami regulacyjnymi, które wzrosły o 225,7% r/r. Koszty regulacyjne wzrosły o 932 mln zł, głównie w wyniku ujęcia kosztu dotyczącego wpłaty początkowej na fundusz pomocowy w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych w wysokości 872 mln zł, podano w sprawozdaniu zarządu. Wyższe o 34 mln zł był też składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - koszty te wyniosły 380 mln zł, z czego 264 mln...

PKO BP miał 422 mln zł zysku netto, 428,84 mld zł aktywów w II kw. 2022 r.

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Plski odnotował 422 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1236 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3639 mln zł wobec 2405 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1249 mln zł wobec 1042 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 428,84 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 418,09 mld zł na koniec 2021 r. W I poł. 2022 r. bank miał 1838 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2413 mln zł zysku rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w I półroczu...

PKO BP z korekcyjną zwyżką. Celem opór przy 27 zł

Na fali poprawy nastrojów na szerokim rynku, straty zaczęły odrabiać notowania banku PKO BP. Spoglądając na wykres widać, że jest to dopiero początek drogi i dotychczasową zwyżkę należy traktować jako typową korektę. Kluczowym oporem pozostają okolice 27 zł.

Paweł Gruza został powołany na prezesa zarządu PKO BP pod warunkiem uzyskania zgody KNF

Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - Paweł Gruza został powołany na wiceprezesa PKO BP, z dniem wydania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. Zastąpi na tym stanowisku Iwonę Dudę, która złożyła rezygnację. "Rada nadzorcza banku z dniem 10 sierpnia 2022 r. powołała Pawła Gruzę na stanowisko wiceprezesa na bieżącą wspólną kadencję zarządu, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r., a pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, powołała Pawła Gruzę na stanowisko prezesa. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego rada nadzorcza powierzyła Pawłowi Gruzie kierowanie pracami zarządu" - czytamy w komunikacie. Jak wynika z komunikatu pełniąca dotychczas funkcję prezesa Iwona Duda złożyła rezygnację z dniem 9 sierpnia. Kilka godzin przed wydaniem przez...

Paweł Gruza został nowym prezesem zarządu PKO BP, Iwona Duda złożyła rezygnację – prasa

Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - Paweł Gruza został nowym prezesem zarządu PKO Banku Polskiego po tym, jak dotychczasowe prezes Iwona Duda złożyła rezygnację podczas posiedzenia rady nadzorczej, podało Radio Zet, powołując się na nieoficjalne informacje. Paweł Gruza to był wiceminister finansów i były wiceminister skarbu. Odpowiadał na tych stanowiskach m.in. za reformę systemu podatkowego i uszczelnienie VAT, oraz reformę nadzoru nad spółkami skarbu państwa. Wcześniej był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym. Ostatnio był wiceprezesem KGHM ds. aktywów zagranicznych. Iwona...

PKO BP zdecydował o ustanowieniu programu emisji euroobligacji o wartości do 4 mld euro

Warszawa, 09.08.2022 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji (program Euro Medium Term Notes - EMTN) o wartości maksymalnie 4 mld euro, podał bank. "Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach: 1) kwota programu EMTN: maksymalnie 4 000 000 000 euro, 2) w ramach programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych banku, 3) format Programu EMTN: Regulacja S, 4) bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym, poza USA, rynku wybranym przez Bank, 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w...

PKO BP udzieli 24 mln euro kredytu na inwestycje w zakłady Stellantis, z gwarancją KUKE

Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski udzieli kredytu w wysokości 24 mln euro na nową linię produkcyjną w należących do MA Polska zakładach Stellantis, a Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) obejmie gwarancją spłaty 80% wartości tego zobowiązania, podała KUKE. Obie instytucje podpisały umowę obejmującą współpracę w zakresie instrumentów finansujących działalność i inwestycje eksporterów, podała KUKE w komunikacie. Kredytobiorcą jest tyska firma z branży motoryzacyjnej MA Polska należąca do globalnego koncernu CLN Group. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup nowych linii produkcyjnych w zakładach Stellantis w Tychach. Całość inwestycji ma wartość ok. 150 mln zł. "Przejęcie przez nas ryzyka umożliwia bankom zwiększenie klientom dostępnych limitów kredytowych, a ci mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego. Produkcja aut, a przede wszystkim części...

Część banków zaczyna zyskiwać. W tym gronie nie ma jednak PKO BP, wskazuje Marcin Tuszkiewicz

Wakacje kredytowe to potencjalna ulga dla kredytobiorców, ale i koszty dla sektora bankowego. Jak wskazuje Marin Tuszkiewicz, na antenie Comparic24, poszczególne banki w trakcie ostatnich sesji radzą sobie na GPW dość dobrze, jednak w doborze poszczególnych spółek trzeba być ostrożnym. Wakacje kredytowe to kosztowe problemy dla sektora bankowego. PKO BP notuje słaby start w sierpniu. Alior Bank próbuje wybić powyżej 26 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://youtu.be/ktF1VRmpuck Niektóre banki zaczynają zyskiwać Wakacje kredytowe to temat ostatnio głośny medialne. Pomysł ten wywołuje kontrowersje, jednak jest on wcielany w życie. Jak wskazuje Marcin Tuszkiewicz, na antenie Comparic24, jest to oczywiście koszt dla banku, zwłaszcza jeżeli ludzie zdecydują się nadpłacić kredyty, bo wtedy jest to realna utrata korzyści przez...

PKO BP zrezygnował z emisji 10-letnich obligacji podporządkowanych

Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zdecydował o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, jak również o rezygnacji z wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych 28 sierpnia 2017 r., podał bank. "Decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej" - czytamy w komunikacie. W kwietniu zarząd PKO BP podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu o wartości 1,7-2 mld zł. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mercator kurs akcji | kurs akcji pkp cargo | biomed notowania | dom development akcje notowania | celon akcje wykres | kurs funta do złotówki | kurs...
dywidenda napis i banknoty usd

Spółki z WIG20 wypłacają dywidendę. Wśród nich PZU, PKO BP, czy też Cyfrowy Polsat

Sezon dywidendowy na GPW trwa, a w sierpniu wiele podmiotów dokona wypłat na rzecz akcjonariuszy. Wśród największych spółek (notowanych w ramach indeksu WIG20), które dzień dywidendy mają dopiero przed sobą, wymienić należy PZU, PKO BP, czy też Cyfrowy Polsat. PZU oferuje 1,94 zł na akcję, co jest mocnym spadkiem względem lat poprzednich. PKO BP ze stopą dywidendy w wysokości ok. 6,85%. Cyfrowy Polsat wypłaci inwestorom 1,20 zł na akcję. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Dywidenda na GPW Wiele spółek wypłatę dywidendy ma już za sobą, jednak na warszawskim parkiecie sezon na dywidendy dalej trwa. W sierpniu wiele podmiotów wyznaczyło swój ostatni dzień, w którym można nabyć akcje z prawem do dywidendy. Należy bowiem pamiętać, że dzień...

PKO BP z mało dynamicznym wybiciem. Próba zainicjowania korekty wzrostowej

Notowania największego polskiego banku spadają od początku roku. W tym czasie przecena sięga już niemal 50%. Wydaje się, że byłby to dobry czas na korekcyjne odbicie. Na wykresie mamy wyjście z klina zniżkującego, niestety dokonane w mało przekonywującym stylu. Jeżeli jednak popyt powalczy o jego kontynuację, kurs miałby otwartą drogę do lokalnego oporu przy 29,50 zł.

PKO BP: Koszty wakacji kredytowych ok. 3 mld zł, ryzyko kredytów CHF wzrost o 1,2 mld zł

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski dokonał korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 mld zł, podał bank. O 1,2 mld zł rośnie też koszt ryzyka kredytów CHF. „Zarząd banku szacuje, iż wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w drugim kwartale oraz w drugim półroczu 2022 r. zostaną obciążone poprzez dokonanie korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 3 mld zł w efekcie wejścia w życie przepisów ustawy, umożliwiającej klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego" – czytamy w komunikacie. Bank zastrzega, że ów szacunek oparł na założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta 63% klientów posiadających kredyty hipoteczne. Gdyby z wakacji skorzystali wszyscy klienci koszty sięgnęłyby 4,8 mld zł, podał bank. „Ostateczna wartość straty...

PKO Bank Hipoteczny: Koszty wakacji kredytowych wyniosą 644 mln zł

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny oszacował koszty wakacji kredytowych na 644 mln zł, podał bank. Obciążą one wyniki banku w II półroczu 2022 r i spowoduję stratę netto na koniec roku. „Bank dokona korekty wartości bilansowej brutto złotowych kredytów hipotecznych o szacunkową kwotę około 644 mln zł w efekcie wejścia w życie przepisów ustawy, umożliwiającej klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego" – czytamy w komunikacie PKO BH. PKO BH poinformował, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że 63% klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w złotych zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych w pełnym przewidzianym ustawą zakresie. „Kwota straty, oszacowana przy założeniu skorzystania z wakacji kredytowych przez 100% klientów wynosiłaby około 1 021 mln zł. Ostateczna wartość straty uzależniona będzie...

PKO BP na minimach trendu spadkowego

Notowania największego polskiego banku spadły od początku roku o ponad 40%. Nadal nie widać sygnałów końca trendu spadkowego, jednak panująca na wykresie konsolidacji, może sugerować korekcyjne odbicie. Wydaje się, że do tego będzie jednak niezbędna poprawa nastrojów na szerokim rynku.

PKO BP planuje progresywne lokaty dla JDG i MŚP z oprocentowaniem do 5% w skali roku

Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje wprowadzenie do oferty lokaty dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oprocentowaną do 5% w skali roku, zapowiedziała prezes PKO BP Iwona Duda. "Przygotowujemy odpowiedź na potrzeby jednoosobowych działalności gospodarczych i małych i średnich firm.Planujemy wprowadzenie do oferty dla przedsiębiorców lokaty na nowe środki z progresywnym oprocentowaniem. W przypadku dotrzymania 12 mies. okresu umownego oprocentowanie sięgnie 5%" - powiedziała Duda podczas konferencji prasowej. "Jako pierwszy bank rozpoczęliśmy nasz cykl podwyżkowy w kwietniu" - przypomniała, dodając, że już w maju PKO BP zaoferował pierwszą na rynku lokatę 5,75%. Ostatnio, w lipcu w ofercie banku pojawiła się 18-miesięczna lokata progresywna, której oprocentowanie sięgnie 9% w ostatnim okresie oszczędzania. Jak poinformowała prezes,...

Sprzedaż samochodów przez Automarket.pl z Grupy PKO BP wzrosła o 40% r/r w I poł. 2022 r.

Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Automarket.pl - platforma należąca do PKO Leasing - sprzedał w I półroczu 2022 r. o 40% więcej samochodów niż rok wcześniej, podała firma. W 2021 roku platforma miesięcznie sprzedawała blisko 250 sztuk aut. W 2022 roku sprzedaż kształtuje się już na poziomie ponad 300 sztuk miesięcznie. "Pomimo trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym związanej z ograniczoną dostępnością samochodów, sprzedaż na naszej platformie dynamicznie rośnie. Pierwsze półrocze 2022 roku przyniosło 40% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Platforma cieszy się coraz większym zaufaniem, czego najlepszym dowodem jest fakt, że przez minione 2 lata, za jej pośrednictwem sprzedaliśmy ponad 5700 pojazdów" - powiedział prezes PKO Leasing Paweł Pach, cytowany w komunikacie. W pierwszym półroczu 2022 r., w porównaniu...

PKO BP wprowadza lokatę progresywną oprocentowaną na 9% w ostatnim okresie oszczędzania

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski z nową ofertę lokat - wśród nich 18-miesięczna lokata progresywna z oprocentowaniem 9% w skali roku w ostatnim okresie oszczędzania, poinformował bank. "Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bieżąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian" - powiedział Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO BP Rafał Madej, cytowany w komunikacie. Od 8 lipca w PKO BP można założyć Lokatę progresywną na okres 18 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe w okresie umownym i zależy od miesiąca jej trwania: w pierwszym 6-miesięcznym okresie: 3%, drugim: 6%, trzecim: 9% w skali roku. Kapitalizacja odsetek co 6 miesięcy, poinformował bank. PKO BP prowadziło również zmiany w dotychczasowej ofercie lokat....

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości 0,5 mld euro dopuszczone do obrotu

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg). Wartość emisji to 0,5 mld euro. PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Łączna wartość emisji wyniosła 0,5 mld euro, czyli 2 350,1 mln zł wg średniego kursu NBP z 4 lipca. Wartość nominalna jednego listu zastawnego to 200 tys. euro czyli równowartość 940,01 tys. zł. Listy mają stałe oprocentowanie - 2,125% p.a. płatne rocznie. Moody's Investors Service Espana przyznał dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1, podano w komunikacie. 27 czerwca PKO Bank Hipoteczny informował o zakończeniu subskrypcji na te papiery. Ogółem złożono zapisy na 4337,5 listów. Stopa redukcji...

PKO BP podwyższył oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym do max. 6%

Warszawa, 04.07.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski wprowadził od 1 lipca promocyjne oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym - do 6% w skali roku, podał bank. Oprocentowanie salda do 10 tys. zł wynosi 4%. Dodatkowe 2 pkt proc. klient zyskuje za systematyczne oszczędzanie - warunkiem są wpłaty w przedziale pomiędzy 20 zł a 1000 zł przez minimum 3 miesiące, podano. Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być otwarte dla dzieci do 18 roku życia, a warunkiem jest posiadanie lub otwarcie: PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego. Od 1 lipca bank podwyższył również oprocentowanie na rachunku PKO Konto Dziecka do 3% (jeśli na koncie jest nie więcej niż 2,5 tys. zł) oraz do 1% dla salda powyżej tej kwoty. Konto jest bezpłatne i przeznaczone dla...
PKO BP

PKO BP uruchomił trzecią placówkę w ramach projektu PKO Koncept – w Fabryce Norblina

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - W zrewitalizowanej Fabryce Norblina na warszawskiej Woli ruszył oddział PKO Banku Polskiego. To trzecia placówka banku w ramach projektu PKO Koncept - po warszawskim Ursynowie i kompleksie "Brama Miasta" obok dworca Łódź Fabryczna, podał bank. PKO Koncept to nowe podejście banku do sieci placówek. Oddziały tego typu oferują obsługę w nietypowych wnętrzach nawiązujących do lokalnych tradycji i wypełnione są nowinkami technologicznymi. Spełniają wszystkie potrzeby klientów w jednym miejscu: doradztwo, sprzedaż, edukacja i wsparcie w korzystaniu z kanałów zdalnych, wskazano. "Nasi klienci szczególnie cenią rozwiązania, które ułatwiają im załatwienie swoich spraw w szybki i prosty sposób. W modernizowanych oddziałach obok tradycyjnej obsługi, mają do dyspozycji rozwiązania samoobsługowe. Jako bank technologiczny - chcemy w ten sposób ułatwiać klientom kontakt...

PKO BP w mało dynamicznym odbiciu. Ryzyko pogłębienia rocznych minimów

Notowania największego polskiego banku spadły od początku bieżącego roku już o ponad 40%. Na wykresie dominuje strona podażowa, a patrząc na ostatnie kilkanaście sesji, niewielka dynamika wzrostowego odbicia każe przypuszczać, że jest to tylko korekta. Wydaje się więc, że pogłębienie rocznych minimów jest więc tylko kwestią czasu.

PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję na listy zastawne o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję na 2,5 tys. szt. listów zastawnych o wartości 500 mln euro w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, podał bank. Papiery zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 42,36%. "W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 8 wyemitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski oraz zamiarem wprowadzenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informacje o: 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 27 czerwca 2022 r., data zakończenia: 27 czerwca 2022 r. 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 27 czerwca 2022 r. 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2 500 sztuk. 4) stopie redukcji...

PKO BP: Mimo słabszych nastrojów konsumentów, wakacje 2022 nie muszą być gorsze niż 2021

Warszawa, 29.06.2022 (ISBnews) - Pomimo lekkiego pogorszenia nastrojów konsumentów w związku ze zmianami w sytuacji makroekonomicznej, krajowy sezon wakacyjny 2022 nie musi być gorszy od znakomitego 2021, oceniają analitycy PKO Banku Polskiego. "Obserwowana przez nas liczba transakcji kartami płatniczymi w branży hotelowo-rekreacyjnej wskazuje, że pomimo lekkiego pogorszenia nastrojów konsumentów w związku ze zmianami w sytuacji makroekonomicznej krajowy sezon wakacyjny 2022 nie musi być gorszy od znakomitego 2021, w którym branża HoReCa mogła liczyć na dodatkowe wpływy z tytułu realizacji popytu odkładanego w czasie pandemii" - czytamy w raporcie "Puls Nieruchomości". "W sezonie letnim najwyższe ceny noclegów notujemy w miejscowościach nadmorskich. W tym regionie obserwujemy też najsilniejsze zróżnicowanie cenowe oferty pomiędzy weekendem a dniami powszednimi. Wysokie ceny idą w parze z wysokim...

PKO BP: W najbliższych miesiącach PLN pod presją, na koniec roku spadek EUR/PLN do 4,55

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Złoty w najbliższych miesiącach pozostanie pod presją, a pod koniec br. roku EUR/PLN zbliży się do 4,55 w scenariuszu bazowym, ocenił główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Ocenił, że sytuacja w regionie związana z prawdopodobnym zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych w przypadku Banku Czech będzie testem rynkowym warunkującym dalsze ruchy Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która musi ważyć ryzyko dla nadmiernego osłabienia złotego w przypadku zakończenia zacieśniania pieniężnego. "W bazowym scenariuszu przewidujemy, że złoty w najbliższych miesiącach będzie pod presją podwyżek stóp procentowych w EBC, awersji utrzymującej się do ryzyka na globalnym rynku, pogorszenia koniunktury, recesji w gospodarkach w USA i strefie euro, także w Polsce. Koniec tego roku powinien być...

PKO BP: Inflacja sięgnie 15,5% r/r w czerwcu, dalszy wzrost do ok. 16% r/r w lipcu

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Inflacja może oscylować w granicach 15,5-16% do września, istnieje również spore prawdopodobieństwo, że jej szczyt może przesunąć się nawet do początku IV kw. br. i ukształtować się na wyższym poziomie, ocenił główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. "Szacujemy CPI w czerwcu br. na poziomie 15,5% i w lipcu jej dalszy wzrost prawdopodobnie do ok. 16%. W granicach 15,5-16% inflacja powinna oscylować do września i dopiero później będzie się powoli obniżać, w ostatnich miesiącach tego roku" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej prezentującej kwartalnik makroekonomiczny banku. Podkreślił, że ryzyko dla tego, bazowego scenariusza jest asymetryczne w górę dla ścieżki inflacji. "Niestety, ryzyko dla tego bazowego scenariusza jest asymetryczna w stronę wyższej ścieżki inflacji,...

PKO BP: RPP zakończy cykl po podwyżkach stóp proc. po 50 pb w lipcu i we wrześniu

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zbliża się do końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej i prawdopodobnie dokona jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych - po 50 pb w lipcu i we wrześniu, przewidują ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Zakładamy, że RPP zbliża się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Rada będzie chciała jeszcze zareagować na wzrost bieżącej inflacji, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne. Dlatego przewidujemy wzrost stóp NBP o 100 pb w III kw. 2022 (stopa referencyjna do 7%), w dwóch ruchach po 50 pb w lipcu i we wrześniu. Bilans ryzyk dla takiego scenariusza jest asymetryczny w stronę większej liczby i skali podwyżek ze względu na zachowanie bieżących procesów inflacyjnych (możliwe, że szczyt inflacji nastąpi wyżej i później) oraz ewentualną...

PKO BP: Inflacja wyniesie 13,3% r/r na koniec 2022, utrzyma się powyżej 10% do poł. 2023

Warszawa, 28.06.2022 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 13,3% na koniec 2022 r. i w bazowym scenariuszu, zakładającym wygaśnięcie tarcz z końcem br., utrzyma się powyżej poziomu 10% r/r do połowy 2023 r., prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Według nich na koniec 2023 r. inflacja wyniesie 8,5% r/r. "Proinflacyjne efekty rosyjskiej agresji podbijają prognozy inflacji na 2022-2023. Prognozy inflacyjne nawet w horyzoncie kilku miesięcy obarczone są ogromną niepewnością. Kluczowe czynniki wpływające na inflację znajdują się w obszarze globalnych cen towarów (nośniki energii, żywność), których podaż nie jest warunkowana procesami ekonomicznymi. Na to nakłada się niepewność dotycząca zmian regulacyjnych, takich jak czas obowiązywania tarczy antyinflacyjnej, wprowadzenie regulacji cenowych np. w obszarze opału czy skala zmian taryf URE" - czytamy w kwartalniku makroekonomicznym...

PKO Leasing zostało wyłącznym partnerem importera motocykli Liberty Corporation

Warszawa, 20.06.2022 (ISBnews) - PKO Leasing z Grupy PKO Banku Polskiego zostało wyłącznym, oficjalnym partnerem finansowym Liberty Corporation. Współpraca umożliwia finansowanie motocykli, skuterów oraz quadów rejestrowanych, oferowanych przez dostawcę, podała spółka. Umowa pomiędzy największą firmą leasingową w Polsce, a importerem na Polskę marek Ducati oraz Gr. Piaggio, została podpisana na 3 lata. "Oferujemy nowoczesne, różnorodne rozwiązania w zakresie finansowania środków trwałych, z których mogą skorzystać zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu firma Liberty Corporation może poszerzyć zakres usług, proponując swoim klientom szeroki wachlarz produktów i finansowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki podjętej współpracy klienci mają dostęp do bogatej oferty lidera na rynku usług leasingowych w Polsce. Otrzymują możliwość uzyskania finansowania na preferencyjnych warunkach, działanie...

PKO BP ma ponad 27 tys. wniosków o mediacje, ponad 15,3 tys. zakończono pozytywnie

Warszawa, 20.06.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł ponad 15,3 tys. ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Łączna liczba wniosków o mediacje w sprawie tych kredytów wyniosła ponad 27 tys. "Od 20 czerwca z programu ugód mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny MIX we frankach szwajcarskich. Kredyt ten pozwalał na sfinansowanie zakupu nieruchomości, jak również spłatę innych zobowiązań. Ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a klienci złożyli dotychczas ponad 27 tys. wniosków. Kolejna grupa wniosków oczekuje na mediacje" - czytamy w komunikacie. Bank systematycznie przedstawia to rozwiązanie także klientom pozostającym w sporze sądowym. "Program ugód dla kredytobiorców frankowych trwa już prawie 9 miesięcy. Wnioski, które po tym okresie możemy wyciągnąć, są jednoznaczne - to rozwiązanie...

PKO BP zyskał wczoraj ponad 4 proc. i był najsilniejszym polskim blue chipem

Za nami udana sesja na krajowym rynku akcji, która zakończyła się wzrostem Warszawskiego Indeksu Giełdowego na poziomie +1,28%. Niemniej jednak na uwagę zasługuje bardzo niski poziom obrotów na poziomie niecałych 0,5 mld zł, co pokazuje niskie zainteresowanie krajowego rynku akcji ze strony inwestorów zagranicznych. Trudno również z tego powodu ocenić wiarygodność kontynuacji tego ruchu w kontekście kolejnych sesji. PKO BP odnotował w trakcie wczorajszej sesji znaczny wzrost Niemniej jednak najwięcej zyskiwał wczoraj krajowych indeks blue-chipów, co pozwoliło mu na kontynuacji odbicia z okolic istotnego wsparcia z poziomu 1800 punktów. Powyższe było konsekwencją przede wszystkim bardzo dobrego zachowania spółek finansowych: PKO BP zyskał 4,66%, a PZU 3,68%. W ramach indeksu mWIG40, najmocniej rosły walory prowadzącej działalność na Ukrainie spółki Kernel, co mogło być...

PZU, PFR i PKO BP przedłużyły porozumienie trójstronne

Warszawa, 30.05.2022 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przedłużył Porozumienie Trójstronne z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczące umowy pożyczki w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Pekao, na dotychczasowych zasadach, podało PZU. "Porozumienie Trójstronne określa wzajemne relacje PZU SA, PFR i PKO BP w kontekście umowy pożyczki zawartej pomiędzy PFR i PKO BP w celu częściowego sfinansowania nabycia akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (bank) przez PFR (umowa pożyczki). Porozumienie Trójstronne przewiduje w szczególności umowne prawo pierwszeństwa dla PZU SA do nabycia części lub całości akcji banku należących do PFR, w przypadku gdyby PKO BP realizowało swoje uprawnienia jako wierzyciel zabezpieczony. Porozumienie Trójstronne zostało zawarte na czas obowiązywania umowy pożyczki" - czytamy...

PKO BP tylko z 15% odbiciem. Reakcja podażowa przy poprzednim dołku

Notowania największego polskiego banku spadły od początku roku o ponad 40%. Podobna sytuacja ma miejsce w całym sektorze bankowym, który jeszcze w ubiegłym roku był główną siłą napędową kluczowych indeksów warszawskiej giełdy. Obecnie widać słabość kupujących. Po krótkim podbiciu, cena zaczyna zawracać już w rejonie poprzedniego dołka.

PKO BP: Kredyty w sektorze bankowym wzrosną o 4,7% r/r, depozyty – o 2,9% r/r w 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się w tym roku o 4,7% r/r po wzroście o 4,8% w ub.r., prognozuje PKO Bank Polski. Według banku, wartość depozytów ogółem zwiększy się w tym czasie o 2,9% r/r po wzroście o 10,8% r/r w ub.r. W lutym bank spodziewał się, że kredyty w sektorze bankowym wzrosną w tym roku o 5,9% r/r, depozyty - o 6% r/r. Według PKO BP, wartość kredytów hipotecznych w złotych wzrośnie w tym roku o 8% r/r po wzroście o 12,5% w ub.r., zaś kredytów konsumpcyjnych - o 0,9% r/r po wzroście o 1,6% w ub.r., podano w prezentacji. Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych zwiększa w tym roku wartość o 6,2% r/r po wzroście o...

PKO BP zawarł 12 383 ugody dotyczące kredytów w CHF do końca marca

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł do końca marca br. 12 383 ugody z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Łączna liczba wniosków o mediacje w sprawie tych kredytów wyniosła prawie 25 tys. "Do końca I kwartału 2022 roku zarejestrowano prawie 25 tys. wniosków o mediacje. 13 745 mediacji zakończyło się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I kwartału 2022 roku było 4 204. Łączna liczba ugód zawartych na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 12 383, z czego 12 193 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 190 w toku postępowań sądowych" - czytamy w raporcie kwartalnym. Bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty...

PKO BP planuje wdrożyć jesienią własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje wdrożyć jesienią własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych - początkowo udostępni klientom możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni, podał bank. "W maju rozpoczęliśmy test F&F na grupie pracowników PKO Banku Polskiego. Wdrożenie dla klientów planujemy na jesieni 2022 r. W pierwszej kolejności udostępnimy klientom możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni. Docelowo klienci będą mogli również rozkładać transakcje na raty" - czytamy w prezentacji wynikowej. Płatności mają objąć wszystkie sklepy w Polsce i na świecie akceptujące BLIK (w internecie i naziemnie) oraz usługę Płacę z iPKO (w internecie), podano także. Obsługa będzie możliwa w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004...

PKO BP miał 1416 mln zł zysku netto, 421,58 mld zł w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1 416 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1 177 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Wzrost zysku netto był determinowany przez: 1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 4 504 mln zł (wzrost o 906 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 888 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 147 mln zł, przy spadku wyniku z pozycji wymiany o 159 mln zł, 2) pogorszenie o 278 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, 3) wzrost o 203 mln zł kosztów działania, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 111 mln...

Akcje PKO BP wzrosły w piątek o ponad 5 proc. Warszawskie blue chips znów zyskują

Piątkowy handel odmienił całkowicie obraz rynków akcji w skali tygodnia, w szczególności Europie gdzie indeksy bazowe zakończyły nawet ostatnie 5 sesji wzrostami (DAX, CAC40 czy FTSE100). Powodów piątkowego odreagowania, któremu zaczątek dała czwartkowa końcówka handlu za oceanem, trudno szukać w danych makroekonomicznych. Wydaje się, że było to zwyczajnie efektem skrajnie negatywnych nastrojów, co zauważyło coraz więcej inwestorów, i tym samym obrali kontrariańskie podejście. Pytanie zatem czy to tylko korekta w trendzie spadkowym, czy może początek odwrócenia negatywnego trendu. Powyższe nastąpiło w otoczeniu zatrzymania aprecjacji dolara amerykańskiego oraz powrotu do wzrostu rentowności skarbowych. Indeks WIG20 odrabia straty Tydzień na symbolicznym plusie kończył również warszawski WIG20, co także zasługą jest piątkowej sesji, kiedy indeks blue chipów wzrósł ponad 4,0%. Wszystkie komponenty indeksu kończyły...

PKO BP przygotował ofertę depozytową z oprocentowaniem nawet 5,75% r/r

Warszawa, 13.05.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski przygotował nową ofertę depozytową dla klientów indywidualnych, z oprocentowaniem nawet 5,75% w skali roku, podał bank. Nowa oferta skierowana będzie zarówno do obecnych, jak i nowych klientów banku. "Po kwietniowych, znaczących podwyżkach oprocentowania depozytów, na które zdecydowaliśmy się jako jedni z pierwszych, idziemy krok dalej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy, zarówno dla naszych obecnych, ale też nowych klientów niezwykle atrakcyjną i konkurencyjną ofertę depozytową. Wierzymy, że dzięki takim rozwiązaniom nie tylko dbamy o stan portfeli Polaków i wzrost ich oszczędności, ale aktywnie wspieramy tym samym polską gospodarkę" - powiedziała prezes PKO BP Iwona Duda, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że "wysokie oprocentowanie lokat będzie wyraźnie przekraczało poziomy, jakie dotychczas były dostępne na rynku". "Przykładowo, w przypadku...

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o 1,83 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2 287,5 mln zł, tj. 49,77% zysku netto za ub.r., na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,83 zł na akcję, podał bank. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 4 sierpnia br., a termin wypłaty dywidendy - na 23 sierpnia 2022 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1 250 000 000 akcji banku, podano w komunikacie. Pod koniec lutego br. zarząd PKO BP zarekomendował przeznaczenie kwoty 2 287,5 mln zł, tj. 49,77% zysku netto za 2021 r., na dywidendę. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO BP niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50%. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku...

Akcje PKO BP straciły niemal 2/3 całego post pandemicznego odbicia

Wysokie stopy procentowe i perspektywy na dalsze podwyżki nie pomagają wycenom polskich banków. Przypomnijmy, że dzisiaj prawdopodobnie dojdzie do kolejnej mocnej podwyżki o 100 pb do poziomu 5,5%. Niemniej działania mające na celu wsparcia kredytobiorców, proponowane przez władze, negatywnie odbijają się na wycenach polskich banków. Dzisiaj prawdopodobnie dojdzie do kolejnej mocnej podwyżki o 100 pb do poziomu 5,5% Minister rozwoju, Waldemar Buda wskazał, że chciałby wprowadzenia "wakacji kredytowych" już w okresie letnim. Wakacje kredytowe miałyby oznaczać, że raz na kwartał rata kredyty będzie przesunięta, bez naliczania dodatkowych odsetek. Oprócz tego rząd planuje zastąpienie stawki WIBOR, ale decyzje mają być podjęte dopiero we wrześniu, a nowa stawka referencyjna weszłaby w życie od 1 stycznia 2023 roku. Pozostałe narzędzia to zwiększenie pomocy z Funduszu...

Kurs PKO BP przebywa obecnie poniżej swojej opadającej średniej 50-sesyjnej

Kurs akcji banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (C/Z 8,34, C/WK 1,08, kapitalizacja 40,8 mld zł) będącego największym i jednym z najstarszych banków w Polsce w okresie minionych 18 lat poruszał się w obrębie szerokiego kanału trendu bocznego. PKO BP - analiza techniczna notowań banku Jego dolne ograniczenie osiągnął ostatnio w 2020 roku w trakcie „cividowego” kryzysu, a górne na przełomie lat 2021 i 2022. Zachowanie kursu akcji banku do listopada 2021 do teraz bardzo przypomina sekwencję, z którą mieliśmy do czynienia na wykresie pomiędzy sierpniem 2007 a marcem 2008. To skojarzenie może być bardzo niepokojące na dłuższą metę, ale w krótszym terminie sugeruje bliskość początku korekcyjnego wzrostu trwającego następne 5 miesięcy (marzec-sierpień 2008). Kurs akcji banku przebywa obecnie poniżej swojej opadającej średniej...

PKO BP: Liczba kredytów hipotecznych spadnie do ok. 170 tys., wartość do 60 mld zł w 2022

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Liczba udzielonych kredytów hipotecznych w tym roku spadnie do ok. 170 tys. z ponad 250 tys. w ub.r., a ich wartość - do 60 mld zł z ponad 85 mld zł, prognozują analitycy PKO Banku Polskiego (PKO BP). Według nich wzrost stóp procentowych i zmiany w zasadach wyliczania zdolności kredytowej rekomendowane bankom przez nadzór spowodowały, że zdolność obniżyła się nawet o ponad połowę względem 2021 r. Za około dwie trzecie tego ubytku odpowiada wzrost stóp procentowych, za około jedną trzecią zaostrzenie polityki kredytowej. "Oceniamy, że liczba udzielonych kredytów w 2022 spadnie do ok. 170 tys. z ponad 250 tys. w 2021, a wartość do 60 mld zł z ponad 85 mld zł. Będzie to znaczący ubytek...

PKO BP zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych o wartości 1,7-2 mld zł

Warszawa, 26.04.2022 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego (PKO BP) podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu o wartości 1,7-2 mld zł, podał bank. "Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1 700 000 000 zł i nie więcej niż 2 000 000 000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - na podwyższenie kapitału Tier II Banku" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500 000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych,...

PKO BP poniżej dołka z końca marca. Ryzyko kontynuacji spadków

Notowania największego polskiego banku słabo spisują się od początku 2022 roku. W tym okresie maksymalny spadek kursu sięgał aż 38%. Od początku roku mamy też czytelny układ spadkowy. Obecnie na wykresie, po sporym powojennym odbiciu, pojawia się problem z przełamaniem oporu jakim są wcześniejsze dołki. Pęka także poziom dołka z końca marca, co może sugerować dalsze spadki.

Składka PKO BP na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 263,65 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Wysokość ustalonej dla PKO Banku Polskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej za 2022 rok została określona na 263,65 mln zł, podał bank. "Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2022 r. ustalona przez BFG w wysokości 115 924 604,21 zł oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 r.) wliczone w ciężar kosztów w banku dotyczących pierwszego kwartału 2022 r. wynoszą 379 576 622,19 zł" - czytamy w komunikacie. Koszty składek na BFG w grupie kapitałowej banku w I kw. 2022 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego, wynoszą 407 129 684,59 zł, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora...

Automarket.pl z Grupy PKO BP sprzedał ponad 1000 samochodów w I kw. 2022 r.

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Automarket.pl - platforma należąca do PKO Leasing - sprzedał w I kw. 2022 r. ponad 1000 samochodów, podała firma. W jej ocenie, w 2022 r. popyt na samochody nie słabnie, choć zmienia się podejście Polaków do wyboru auta; m.in. większą popularnością w porównaniu z IV kw. zeszłego roku cieszyły się używane pojazdy. Rośnie też popularność samochodów w wynajmie długoterminowym z krótkimi umowami. "Na przełomie lutego i marca tego roku nad rynkiem motoryzacyjnym zawisło widmo kryzysu, spowodowanego z jednej strony kolejną falą utrudnień w dostępie do nowych samochodów, a z drugiej - ryzykiem, że w niełatwych czasach wielu kierowców odłoży wybór samochodu na przyszłość. Zauważyliśmy, że na początku 2022 r. wielu naszych klientów nieco inaczej niż dotychczas...

ZWZ PKO BP zdecyduje 12 maja o 1,83 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 10% walorów

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na 12 maja br., o przeznaczeniu 2 287,5 mln zł, tj. 49,77% zysku netto za ub.r., na dywidendę oraz o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 6 500 mln zł, przeznaczonego na finansowanie skupu do 125 mln akcji własnych, podał bank. "Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku w wysokości 4 596 336 372 zł przeznacza się na dywidendę 2 287 500 000 zł, co stanowi 49,77% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku. Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w projektach uchwał. PKO BP w 2022 r. wypłaci dywidendę z...

PKO BP był wczoraj jednym z najsłabszych polskich blue chipów. WIG20 zyskał symboliczne 0,37%

Środowa sesja na krajowym rynku akcji upłynęła pod znakiem lekkich wzrostów, które pojawiły się na szerokim rynku w końcówce handlu. WIG20 zyskał symboliczne 0,37% pomimo tego, że jedynie trzy spółki z indeksu zakończyły sesję spadkami. Były to jednak min. największe pod względem kapitalizacji banki – PKO BP i Pekao, których akcje straciły odpowiednio 2,07% i 2,09%. PKO BP zakończył wczorajszą sesję pod kreską Inwestorzy mogli zatem realizować zyski po bardzo wysokich wzrostach z poniedziałku. Najwięcej w ramach indeksu zyskały walory LPP (+6,11%), które próbują domknąć lukę spadkową z dnia wybuchu wojny pomiędzy Rosją, a Ukrainą. Najlepiej poradziły sobie małe spółki, których indeks (sWIG80) zyskał 1,80%. Wśród nich najmocniej wypadły min. akcje Bogdanki rosnąc o prawie 6,50%. Na zamknięciu sesji europejski benchmark Euro...

PKO BP: Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy ograniczy presję płacową na rynku pracy

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Napływ uchodźców wojennych z Ukrainy ograniczy presję płacową i niedobory kadrowe głównie w sektorach usługowych, nie pogarszając przy tym sytuacji krajowych pracowników, przewidują ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Na rynku pracy wpływ wojny w Ukrainie to negatywny w krótkim terminie i potencjalnie duży, pozytywny szok w dłuższej perspektywie. W bazowym scenariuszu zakładamy, że w Polsce osiedli się w tym roku ok. 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego ok. 30% będzie aktywne zawodowo. Oznaczałoby to wzrost podaży pracy w Polsce aż o 5-6%. Fala uchodźców może też wg nas wygenerować w tym roku dodatkowo nawet 200 tys. miejsc pracy" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym banku "Gospodarcze wichry wojny". Ekonomiści banku podkreślają, że "największa od II wojny światowej fala...

PKO BP: Stopa referencyjna wzrośnie do 4,75% w scenariuszu bazowym

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Cykl podwyżek stóp procentowych zakończy się w II kw. br. na poziomie 4,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej (wobec 3,5%) w warunkach nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, przewidują w bazowym scenariuszu ekonomiści PKO Banku Polskiego. Bilans ryzyka dla scenariusza stóp procentowych pozostaje asymetryczny w stronę większej skali podwyżek. "W scenariuszu bazowym zakładamy, że RPP podwyższy stopy procentowe NBP jeszcze o 125 pb i stopa referencyjna osiągnie szczyt w cyklu na poziomie 4,75%. Widzimy jednak znaczną niepewność dla tego scenariusza, z możliwością zakończenia cyklu na wyraźnie wyższym poziomie. Przy podejmowaniu decyzji Rada będzie musiała uwzględnić wiele, często sprzecznych ze sobą czynników" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym banku pt. "Gospodarcze wichry wojny". Ekonomiści podkreślają, że rośnie ryzyko utrzymywania się wysokiej inflacji...

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB do 3,3% w br.; szczyt inflacji: 10,7% na koniec II kw.

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Ekonomiści PKO Banku Polskiego obniżyli prognozę wzrostu PKB do 3,3% w 2022 r. z uwagi na negatywny wpływ wojny toczącej się w Ukrainie, jednakże zakładany wzrost jest prognozą konserwatywną. Bank zakłada, że szczyt inflacji w br. roku przypadnie na koniec II kw. i wyniesie 10,7% r/r. Zdaniem ekonomistów, inflacja CPI osiągnie dwucyfrowe poziomy w br., a powrót do celu oddala się poza 2023 r. "Biorąc pod uwagę negatywny wpływ wojny, obniżamy prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2022 do 3,3%, ale jest to bardzo konserwatywne podejście. Duży 'efekt przeniesienia' generuje ok. 3% wzrostu PKB w tym roku, co oznacza, że bez przełamania silnie pozytywnych trendów w gospodarce z przełomu 2021/2022 możliwy jest znacznie lepszy wynik (nawet...

Grupa Maspex ma umowę na 2,8 mld zł kredytu z konsorcjum banków na przejęcie CEDC

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Konsorcjum banków z udziałem PKO Banku Polskiego podpisało z Grupą Maspex umowę kredytu o łącznej wartości 2,8 mld zł na sfinansowanie nabycia spółek CEDC International i B2B Wine & Spirits, podał bank. Udział PKO Banku Polskiego wyniósł 875 mln zł. "Przejęcie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz kredytu konsorcjalnego udzielonego przez banki, z którymi współpracujemy od lat. Transakcja pozwoli nam zbudować kolejny, mocny obszar działalności w oparciu o pracowników tej spółki, zakupione zaplecze produkcyjne i marki"- powiedział dyrektor finansowy Grupy Maspex Rafał Gruszeczka, cytowany w komunikacie. Finansowanie umożliwiło Grupie Maspex nabycie spółki CEDC International Sp. z o.o. wraz z jej podmiotem zależnym B2B Wine&Spirits Sp. z o.o., lidera na rynku wódki i największego importera zagranicznych alkoholi na...

Grupa PKO Leasing: Liczba umów w ramach programu ‘Mój elektryk’ sięgnęła 145

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Za pośrednictwem Grupy PKO Leasing do 23 marca br. do Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wpłynęło ponad 350 wniosków w ramach programu "Mój elektryk", z czego ponad 200 zostało do tej pory zaakceptowanych, podała spółka. Zawartych zostało 145 umów leasingu i wynajmu z dofinansowaniem. Grupa PKO Leasing do programu przystąpiła pod koniec zeszłego roku, zaś w połowie stycznia 2022 r. zaczęła przyjmować wnioski klientów. Start działań PKO Leasing oraz Masterlease od początku charakteryzował się dużą dynamiką, zaś skala zainteresowania ze strony klientów przerosła pierwotne oczekiwania, podano. "Do tej pory zostało podpisanych z klientami 145 umów o dotacje. Do użytkowania oddanych zostało ponad 70 aut elektrycznych. Grupa prognozuje, że skala ta będzie dynamicznie rosła" - czytamy w komunikacie. W ścieżce...

Maciej Brzozowski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PKO BP

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego (PKO BP) powołała Macieja Brzozowskiego w skład zarządu na stanowisko wiceprezesa z dniem 25 marca 2022 r., na bieżącą wspólną kadencję zarządu banku, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r., podał bank. Jednocześnie w osobnym komunikacie Alior Bank poinformował, że otrzymał rezygnację Macieja Brzozowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku. "Maciej Brzozowski od początku swojej pracy zawodowej związany jest z bankowością. Do 24 marca 2022 roku, jako członek zarządu Alior Banku, nadzorował politykę kredytową dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Był odpowiedzialny także za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym. Przewodniczył oraz był członkiem odpowiednich komitetów w tym zakresie. Brał także udział w wielu projektach biznesowych...

PKO BP wyhamowuje 30% odbicie. Kurs pod czytelnym oporem 41 zł

Notowania największego polskiego banku wyglądają dość słabo pod koniec pierwszego kwartału roku. Mimo tego, prowojenne odbicie sięgnęło niemal 33%. Technicznie niewiele uległo zmianie, gdyż kurs wyhamował jak dotąd na czytelnym oporze przy 41 zł. Tu pojawia się pierwsza reakcja podażowa. Jej dynamika może wskazać, czy popyt szybko wróci do próby wybicia oporu.

PKO BP nie wycofuje się z Ukrainy, obecnie działa ponad połowa oddziałów Kredobanku 

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Ponad połowa oddziałów Kredobanku wciąż działa, a PKO Bank Polski nie wycofuje się z Ukrainy, poinformował bank. "Nie wycofujemy się z Ukrainy. Kredobank, na tyle na ile to możliwe w obecnej sytuacji, prowadzi normalną działalność. Działa ponad połowa oddziałów, pracownicy dbają o zapewnienie dostępu do usług finansowych. NBU od 9 marca włączył Kredobank do listy systemowych banków Ukrainy" - podał PKO BP na Twitterze. Sieć placówek Kredobanku obejmowała centralę we Lwowie oraz 82 oddziały w 22 z 24 obwodów Ukrainy na koniec ub. r. Grupa kapitałowa Kredobank wypracowała zysk netto w wysokości 800,8 mln UAH (113,9 mln zł) w 2021 roku wobec 522,8 mln UAH (75,2 mln zł) rok wcześniej. Portfel kredytowy Grupy brutto w 2021 roku zwiększył...

PKO BP: Coraz więcej klientów decyduje się na zamianę kredytu na stałą stopę procentową

Warszawa, 10.03.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski obserwuje większe zainteresowanie klientów kredytami hipotecznymi na stałą stopę procentową oraz rosnący udział kredytów na stałą stopę w przypadku zobowiązań konwertowanych z franka szwajcarskiego na złoty, poinformował wiceprezes PKO BP ds. ryzyka Piotr Mazur. Według niego, polska gospodarka i sektor bankowy poradzą sobie ze spadkiem PKB, rosnącą inflacją oraz wyższymi kosztami ryzyka. "W procesie ugód, który prowadzimy, o ile w takiej 'normalnej produkcji' nowych kredytów złotówkowych mieliśmy przed tym szokiem 20-30% kredytów o stałej stopie, o tyle ci klienci, którzy konwertują się z kredytu frankowego na złotowy, wybierają głównie stopę stałą, co znaczy, że ci, którzy doświadczyli tego ryzyka, które się zmaterializowało, nie chcą już brać kolejnego" - powiedział Mazur podczas Forum Bankowego. "Wydaje...

PKO BP nadal spada. Sektor bankowy mocno traci po wybuchu wojny

Notowania największego polskiego banku spadły od początku lutego o ponad 35%. Dużo z tej przeceny miało miejsce już po wybuchu wojny w Ukrainie. Mimo chwilowego odbicia, nie doszło do zwiększonej akumulacji akcji po dużej przecenie. Dotąd faworyzowany sektor bankowy sporo traci, a kapitał przeniósł się głównie na spółki surowcowe. Nie wydaje się aby sytuacja ta mogła szybko ulec zmianie.

Indeks WIG Banki w górę przed posiedzeniem RPP. PKO BP wyceniane powyżej 34 zł

Wojna na Ukrainie trwa i wywiera ogromny wpływ na polski rynek finansowy. Wzrost cen surowców (w tym ropy i gazu), czy też bardzo mocne osłabienie się złotego, to czynniki, które wpływają na podbicie inflacji, która już przed wojną była bardzo wysoka. W takim otoczeniu RPP może podjąć decyzje o mocnej podwyżce stóp procentowych, a sam indeks WIG Banki zyskuje dziś ponad 3%. Indeks WIG Banki w górę o 3,06%. RPP podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. PKO BP odbija do 34 zł po wczorajszych spadkach z początku dnia. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Indeks WIG Banko odbija W trakcie dzisiejszej sesji WIG Banki notuje wyraźny wzrost swojej giełdowej wyceny. Indeks zyskuje obecnie aż 3,06%, co...

WIG20 pozytywnie zaskakuje. PKO BP może odreagować do 40 zł, komentuje Michał Palaczyk

Wojna na Ukrainie trwa i wywiera ogromny wpływ na polski rynek finansowy. Jak wskazuje Michał Palaczyk, na antenie Comparic24, w trakcie wczorajszej sesji WIG20 cechował się ogromną zmiennością i obrotami. Ciężko jest obecnie wyznaczać jasny kierunek, w którym będzie podążał indeks, bo wiele zależy od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Niektóre spółki na WIG20 radzą sobie wyjątkowo dobrze. Są to takie podmioty jak JSW, KGHM, czy też PGNiG. Bardzo mocno traciły natomiast banki, w tym PKO BP. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=bKpmi5umvCI WIG20 pozytywnie zaskoczył - WIG20 wykonał dziś (paradoksalnie) niesamowitą robotę, bo z perspektywy wykresowej wszyscy jeszcze o poranku spoglądali na testowanie dołków z 24 lutego, czyli tego najbardziej dramatycznego poranka i z tego momentu, kiedy...

Indeks WIG Banki zalany czerwienią. PKO BP traci ponad 9%, przewodząc spadkom na bankach

Poniedziałkowe otwarcie na warszawskim parkiecie to czas kontynuacji spadków na WIG Banki. W trakcie ostatnich tygodni indeks ten stracił blisko 1/3 swojej wyceny, a dziś wśród najmocniej tracących wymienić należy największy polski bank, czyli PKO BP, który spada aż o 9,58%. Indeks WIG Banki w dół o 8,24% w trakcie sesji. Wśród najmocniej tracących znajduje się PKO BP, które zniżkuje aż o 9,58%. Spadki mniejsze niż 5% notuje Getin, Pekao SA i BOŚ. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl WIG Banki traci aż 8,24% W trakcie dzisiejszego otwarcia WIG Banki notuje wyraźny spadek swojej giełdowej wyceny. Indeks traci obecnie aż 8,24%, co oznacza spadek o 549,57 pkt względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 6668,13 pkt. Aktualnie inwestorzy...

PKO BP nadal bez domknięcia wojennej luki spadkowej

Kurs akcji największego polskiego banku, spółki PKO BP spadał podczas wczorajszej sesji o około 3,70%. Akcje taniały o 1,42 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 36,93 zł. Jest to przeciętny wynik na tle tracącego wczoraj 1,68% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy standardowych obrotach, na tle ostatnich dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 36,93 zł. Słaby sentyment Notowania sektora bankowego po wybuchu wojny na Ukrainie wyglądają dość słabo. Mimo pierwszej reakcji popytowej, odbicie trwało zaledwie jedną sesję, po czym cena wróciła do spadków. Na wykresie PKO BP widać, że kurs ma bliżej na wojenne minima niż do domknięcia luki z czasu jej wybuchu. Okolice 36 zł to istotne wsparcie i być może tak dojdzie do zainicjowania próby mocniejszego odbicia. Ponad 1,2 mld...

PKO BP zablokował płatności do i z 11 rosyjskich i białoruskich banków 

Warszawa, 28.02.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zablokował od dziś płatności we wszystkich walutach do i z 11 banków rosyjskich i białoruskich w związku z sankcjami, podał bank. Blokada dotyczy następujących banków: - Belinvestbank - Sber Bank Rosja - Sber Bank Białoruś - Bank Dabrabyt - VTB Bank Belarus - PSB Bank Promsvyazbank - Bank Otkrytie - Sberbank CZ - Sovcombank - Novikombank - Vnesheconombank PKO BP podał także, że od piątku blokowane są również płatności klientowskie do i z JSC VTB Bank. "Nie będziemy realizować także przelewów w walucie RUB do innych banków oraz obsługiwać przelewów przychodzących w tej walucie" - czytamy w komunikacie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r. Zobacz...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ