Conotoxia

PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Grupa należy jednocześnie do największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. PKO BP giełda jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale jest również ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Notowania PKO BP świadczy również usługi specjalistyczne i zajmuje się sprzedażą produktów finansowych. Grupa wzmacnia także swoją pozycję w branży ubezpieczeniowej. Akcje PKO BP zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 roku.

Notowania PKO BP

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,11 pkt proc.

Warszawa, 25.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,11 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,24 pkt proc. Jak podano w komunikacie, dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,08 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna, zaznaczono. Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego...

Analiza fundamentalna PKO BP. Solidne zyski, 2-krotne odbicie wyceny i cień kredytów frankowych.

Największym w Polsce bankiem jest PKO BP. Ostatni rok był dla nich (i dla całego sektora) niezwykle trudny, co wynikało z gwałtownego obniżenia stóp procentowych i zamrożenia życia gospodarczego na wiele miesięcy. Rok 2021 to jednak bardzo mocne odbicie, zarówno w wynikach, jak i wycenie, choć pewnym cieniem na blasku PKO BP pozostają kredyty frankowe. W trakcie ostatniego roku akcje PKO BP wzrosły z 19 zł do obecnych ponad 45 zł. Zysk netto w trzech pierwszych kwartałach wyniósł 3,67 mld zł. Pewnym problemem dla banku pozostaje jednak sprawa frankowiczów. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=FgUIYC1XIMM Problem kredytów frankowych - Banki miały pod górkę w ostatnich latach. Jak obecna władza dochodziła do rządu, no to mówili (z tego...

PKO BP zmierza w stronę linii trendu. Kolejne wsparcie przy 44 zł

Notowania największego polskiego banku spadają od kilku sesji już o blisko 10%. Nie jest to zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę wcześniejszą skalę wzrostów. Na razie spadki należy rozpatrywać w ramach korekty w trendzie wzrostowym. Najbliższa szansa na odbicie może pojawić się przy linii trendu w rejonie 45,55 zł. Niżej mamy kolejne czytelne wsparcie przy 44 zł.

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 6 mln

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 6 mln, podał PKO Bank Polski. Użytkownicy IKO wykonali w sumie 1 mld transakcji na łączną kwotę 274 mld zł. "Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła właśnie rekordowe na polskim rynku bankowym 6 mln. Od momentu uruchomienia w marcu 2013 roku użytkownicy logowali się do niej ponad 4,1 mld razy, wykonali 1 miliard transakcji na łączną kwotę 274 mld zł. Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo średnio wykonują w IKO co dwie sekundy 9 płatności mobilnych w internecie, co minutę - 264 przelewy, co godzinę - 180 tysięcy logowań, codziennie - ponad 10 mln tapnięć" - czytamy w komunikacie. Popularność zyskuje też bankowanie za pomocą mówionych poleceń -...

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank. "KNF zaleciła utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,12 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi...

PKO BP: Wzrost stóp proc. nie ograniczy sprzedaży i wzrostu portfela hipotek

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski zakłada, że wzrost stóp procentowych nie jest obecnie żadnym ograniczeniem dla dalszego wzrostu portfela i sprzedaży kredytów mieszkaniowych, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. "Zakładamy utrzymanie tempa wzrostu portfela hipotecznego. Wydaje się, że te poziomy zmiany stóp, wzrostu stóp procentowych to nie jest jakaś istotna zmiana. Popatrzmy w perspektywie ostatnich dwóch lat, gdzie przed pandemią na takich poziomach byliśmy. Nie wyrównaliśmy do końca" - powiedział Drabikowski podczas konferencji online. Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych PKO BP wyniosła 5 mld zł w III kw. br. wobec 3,1 mld zł rok wcześniej i 4,3 mld zł w II kw. 2020 r. Wartość kredytów mieszkaniowych w walucie lokalnej wzrosła o 4,7% r/r oraz o 2,2% kw/kw do 98 mld zł na...

PKO BP: W przypadku dalszego wzrostu stóp skłonność klientów do ugód może spadać

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski od maja obserwuje systematyczny spadek liczby pozwów klientów z kredytami FX i liczy na utrzymanie tego trendu, poinformował wiceprezes Piotr Mazur. Zakłada jednak, że przy scenariuszu dalszego wzrostu stóp procentowych odsetek klientów, którzy zdecydują się na ugody może spadać. "Mamy już ponad 12 tys. wniosków o mediacje, co najważniejsze - mamy już 500 pozytywnie zakończonych mediacji i tylko 36 takich przypadków, gdzie klienci nie zdecydowali się na propozycję, którą im złożyliśmy. To jest bardzo dobry efekt w połączeniu z tym, że od maja obserwujemy systematyczny spadek pozwów. Wydaje się, że te kwestie są mocno ze sobą powiązane, że klienci czekali, że PKO Bank Polski wyjdzie z propozycją, wstrzymywali się od maja z decyzjami...

PKO BP: Zysk netto przekroczy 5 mld zł w 2022 r. dzięki dobrej sytuacji makro

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna, zakładany dalszy wzrost akcji kredytowej, w tym ożywienie w kredytach korporacyjnych, pozwolą wypracować ponad 5 mld zł zysku netto w 2022 roku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. "Makro będzie wspierać nasze wyniki, zakładamy podobną dwucyfrową dynamikę kredytów hipotecznych - ok. 12% w przyszłym roku. Zakładamy lepszą dynamikę kredytów konsumpcyjnych na poziomie 7,3%. Nowym zjawiskiem, które - mamy nadzieję, że się utrzyma - jest wyższy apetyt na kredyt korporacyjny, zakładana jest wyższa dynamika - ponad 4%. To są warunki, które powinny przełożyć się na lepsze wyniki. Specjalnie separuję to od wzrostu stóp procentowych" - powiedział Drabikowski podczas konferencji online. "5 mld zł w przyszłym roku będzie przekroczone i myślę, że możemy...

PKO BP chce wkrótce rozpocząć prace nad nową 3-letnią strategią

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski zamierza rozpocząć wkrótce prace nad nową strategią i planuje, że będzie ona obejmowała kolejny 3-letni okres, poinformowała wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu Iwona Duda. "Niebawem chcemy rozpocząć prace nad nową strategią, która będzie uwzględniała zarówno nasze cele, które sobie stawiamy jako bank, ale także, która będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed całym systemem finansowym i będzie także uwzględniała doświadczenia wynikające z sytuacji pandemicznej, bo one niosą wiele zmian - także w funkcjonowaniu banków i będą wyznaczały w większym stopniu inny kierunek rozwoju, albo być może większe nakierowanie na wyższy stopień digitalizacji i cyfryzacji" - powiedziała Duda podczas konferencji online. "Nie będzie to aktualizacja, nie będzie to weryfikacja, tylko chcemy zbudować nową strategię. Horyzont czasowy...

PKO BP traci 1,24%. W 3 kwartale bank zarobił 1,26 mld zł

W trakcie piątkowej sesji PKO BP doświadcza wyraźnej przeceny swoich walorów. Opublikowane dziś rano wyniki za 3 kwartał nie tchnęły pozytywnego sentymentu w notowania spółki, choć w tym czasie bank zarobił 1,26 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 712 mln zł. Warto jednak pamiętać, że w trakcie ostatniego roku wycena PKO wzrosła ponad 2-krotnie. PKO BP w dół o 1,24% w trakcie sesji. W 3 kwartale zysk netto wyniósł 1,26 mld zł (712 mln w 3 kwartale 2020). Wycena PKO wzrosła ponad 2-krotnie w trakcie ostatniego roku. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PKO traci 1,24% W trakcie dzisiejszej sesji PKO BP notuje wyraźny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 1,24%, co oznacza...

Finansowanie klientów PKO BP wzrosło o 0,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,5% w III kw.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Finansowanie netto udzielone klientom PKO Banku Polskiego wyniosło 243 mld zł na koniec września br. i było wyższe o 0,1% w skali roku oraz o 2,5% w ujęciu kwartalnym, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących NPL wyniósł 4,5% na koniec III kw. wobec 4,3% rok wcześniej. "Finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 243 mld zł i wzrosło o 7 mld zł w odniesieniu do końca 2020 roku oraz wzrosło o 0,3 mld zł w stosunku do końca września 2020 roku; wartość finansowania udzielonego klientom na koniec września 2021 roku uwzględnia korektę wartości bilansowej brutto kredytów mieszkaniowych ujętą na koniec 2020 roku w związku z decyzją NWZ w sprawie oferowania ugód klientom, co wpływa na zmianę poziomu finansowania w...

PKO BP: Liczba wniosków o mediację ws. kredytów FX przekroczyła 12 tys. 

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Liczba wniosków o mediację, złożonych przez klientów posiadających hipoteczny kredyt walutowy przekroczyła 12 tys. wg stanu na 4 listopada, podał PKO Bank Polski. Ponad 500 mediacji zakończyło się pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym. "Na dzień 4 listopada liczba wniosków o mediację złożonych przez klientów przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończone pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym"- podał bank w prezentacji. Ugoda proponowana przez bank klientom jest oparta o zrównanie warunków kredytu FX z kredytem PLN, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Proces zawierania ugód realizowany jest przy udziale Sądu Arbitrażowego przy KNF. Na koniec III kw. br. przeciwko PKO BP toczyło się 10 815 postępowań sądowych o łącznej wartości 3,26 mld zł. Liczba nowych pozwów w III kw....

PKO BP: Można oczekiwać powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że obecna bardzo dobra sytuacja kapitałowa oraz rozpoczęty proces ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r., poinformował bank. "Wysoki poziom nadwyżki kapitałowej oraz ROE, jak i rozpoczęty proces zawierania ugód, stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r." - czytamy w prezentacji. Bank poinformował, że ma solidną pozycję kapitałową i posiada ponad 16 mld zł powyżej minimów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,97%, a współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 17,76% na koniec września. ROE netto w ujęciu kwartalnym wyniosło 12,1% w III kw. wobec 6,4% rok wcześniej i nie zmieniło się wobec II kw. br. ROE netto w...

PKO BP: Wpływ podwyżek stóp proc. na wynik odsetkowy to ok. 1-1,2 mld zł w 2022

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski szacuje, że podwyżka stóp procentowych o 1,15 pkt proc. wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy na poziomie ok. 1-1,2 mld zł w 2022 roku, poinfomował bank. "Szacunkowy wpływ decyzji RPP o łącznej podwyżce stopy referencyjnej o 1,15 pkt proc. na wynik odsetkowy wynosi ok. 1,0-1,2 mld zł w 2022 roku przy założeniu aktywnego zarządzania strukturą bilansu" - podał bank w prezentacji. Wynik odsetkowy netto PKO BP wyniósł 7 213 mln zł w I-III kw. br. i był niższy o 6,2% w skali roku. W samym III kw. wynik odsetkowy wyniósł 2 495 mln zł i w skali kwartału zwiększył się o 3,7%. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld...

PKO BP miał 1 258 mln zł zysku netto, 403,52 mld zł aktywów w III kw. 2021 r.

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 1 258 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 712 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 496 mln zł wobec 2 446 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 137 mln zł wobec 990 mln zł rok wcześniej. "Silna poprawa wyniku odsetkowego o 3,7% q/q w wyniku wzrostu wolumenów kredytowych, wsparta również efektem większej liczby dni w kwartale" - podał bank w prezentacji. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,67% w III kw. wobec 2,75% rok wcześniej i 2,66% w II kw. br. Bank podał, że w zakresie wyniku z opłat i prowizji wzrost w...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje