Conotoxia

PKO BP: Liczba mieszkań oddanych do użytku ponownie przekroczy 200 tys. w 2021r.

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2021 r. przekroczy 200 tys., podobnie jak w ub.r., gdy wyniosła 222 tys., oceniają analitycy PKO Banku Polskiego."W 2021 oczekujemy kontynuacji wysokiej liczby mieszkań oddawanych do użytku, z roczną produkcją na poziomie ponad 200 tys. mieszkań. Wskazuje na to duży portfel mieszkań w budowie. Jednocześnie obserwowany spadek liczby rozpoczynanych projektów i wystąpień o pozwolenia na budowę może oznaczać wolniejszy wzrost produkcji w kolejnych latach" - czytamy w analizie sektorowej PKO BP. Analitycy przypominają, że wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2020 są rekordowe Drugi rok z rzędu zostało oddane do użytku ponad 200 tys. mieszkań (tj. 222 tys. wobec 207,4 tys. w 2019 r.). Ostatni raz poziom 200 tys. był przekroczony w 1980 r., a najwyższy wynik...
Oddział Banku Pekao SA w Katowicach

EBI uruchomił 100 mln euro kredytu dla Pekao Leasing na finansowanie MSP

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomił 100 mln euro nowego finansowania dla Pekao Leasing z przeznaczeniem na inwestycje małych i średnich firm, podał bank. Kredyt zabezpieczony jest gwarancją Banku Pekao. "Zgodnie z mandatem EBI i warunkami umowy kredytu, znacząca część środków przeznaczona zostanie na finansowanie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE oraz przygotowanie oferty konkurencyjnego leasingu dla firm zarządzanych lub należących do kobiet" - czytamy w komunikacie. Środki z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI sięgnąć może 12,5 mln euro "Grupa Pekao w wymierny sposób wspiera rozwój polskiej gospodarki. Nowa umowa z EBI...
Oddział Banku Pekao SA w Katowicach

Bank Pekao: CPI wyniesie średniorocznie 2,6% w 2021, NBP skupi się na kursie FX

Inflacja średnioroczna znajdzie się w okolicach celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP) w 2021 r. - na poziomie 2,6%, wynika z raportu Banku Pekao "Czas odbudowy po pandemii. Perspektywy na 2021 rok i dalej". W tym roku ekonomiści banku nie spodziewają się cięcia stóp procentowych, ale widzą aktywną rolę NBP na rynku walutowym. Niższa inflacja w br. to efekt baz i małych wzrostów cen żywności. "Rok 2021 przyniesie spadek inflacji CPI w okolice celu NBP. Spodziewamy się wolniejszego tempa wzrostu cen żywności, spadku inflacji bazowej oraz szybszego wzrostu cen energii (zarówno nośników energii jak i paliw). Skalę spadku inflacji będzie ograniczał wzrost cen regulowanych oraz podatków i opłat. Poziom cen będzie w 2021 r. kształtowany przez (1) krajowe czynniki makroekonomiczne, (2)...
Oddział Banku Pekao SA w Katowicach

Bank Pekao: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do ok. 5,9% na koniec 2021r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do ok. 5,9% na koniec 2021 r. wynika z raportu Banku Pekao pt. "Czas odbudowy po pandemii. Perspektywy na 2021 rok i dalej". Zdaniem ekonomistów banku. wygasanie wsparcia publicznego nie przyniesie skoku bezrobocia, zaś niepewność nie pozwoli na dynamiczny wynagrodzeń w Polsce w br. "W 2021 roku kończyć się będą narzucane beneficjentom wsparcia publicznego okresy stabilizacji zatrudnienia, ale spodziewamy się, że 'wyjście' z tego okresu ochronnego będzie już do normalizującej się gospodarki, co zapobiegnie masowym cięciom zatrudnienia. W powiązaniu z rotacją międzysektorową powinno zapobiec to dalszym wzrostom bezrobocia Powodzenie scenariusza ochrony miejsc pracy zależy od zgrania się czasowego kilku procesów: 1) spadku liczby nowych przypadków COVID, 2) otwierania gospodarki, 3) umarzania pożyczek z Tarcz, 4) utrzymania...
pko_bp

KNF zaleciła PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 r. i wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank."Zarząd PKO Banku Polskiego informuje, że 14 stycznia 2021 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym KNF zaleca bankowi: 1. wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych), 2. niepodejmowanie w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych. KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu...

Sektor bankowy jako bezpieczna inwestycja długoterminowa? – Niekoniecznie

Pozytywne nastroje w dalszym ciągu nie opuszczają inwestorów na GPW w Warszawie. Jednym z beneficjentów hossy „Bidena-Pfizera” jest sektor bankowy, który (skupiony wokół indeksu WIG Banki) wzrósł z poziomu ok. 3150 do blisko 5360 w zaledwie 2 miesiące. Choć wzrost wydaje się znaczny, to należy mieć na uwadze fakt, że bankowcom jeszcze daleka droga do poziomów przed covidowych. Co więcej, otoczenie, w którym operują banki, pozostaje w znacznej dozie niepewności po słowach prezesa NBP o dalszym polu do obniżania stóp procentowych czy też przymusowym przejęciu Idea Banku. Wszystkie niepewności i zagrożenia wpływają na fakt, że sektor bankowy „nie musi być skazany na sukces” w 2021 roku. W 2021 roku żywe pozostanie ryzyko obniżania poziomu stóp procentowych, co potencjalnie uderzy...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

WIG Banki zalała czerwień po słowach prezesa NBP, Adama Glapińskiego.

Giełdowy Indeks WIG Banki traci na wtorkowej sesji (tj. 30 grudnia) już ponad 1% po słowach prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), Adama Glapińskiego, o możliwości dalszego obniżania poziomu stóp procentowych w 1 kwartale 2021 roku. Pomimo (de facto) zerowych stóp procentowych, problemów sektora bankowego czy też rosnącej inflacji bank centralny deklaruje, że istnieje pole do dalszych obniżek w celu zwiększania akcji kredytowej, co finalnie ma przełożyć się na dalsze pobudzanie gospodarki. Indeks WIG Banki tracił na wtorkowym otwarciu nawet 1,4%. RPP mogłaby obniżyć poziom stóp procentowych już w 1 kwartale 2021 roku. W dyskusji pojawiają się opinie, że zabieg ten ma charakter jedynie słowny, co ma przełożyć się na osłabienie złotego. Indeks WIG banki zniżkuje na otwarciu Indeks zrzeszający notowane na...
Filia PKO BP

Pozytywne rekomendacje dla PKO BP. Czas na wybicie 30 zł?

Wykres pokazuje, że listopadowe odbicie w sektorze bankowym było na PKO BP jednym z mocniejszych. To może oznaczać, że sentyment do spółki jest pozytywny. Najbliższym celem popytu powinno być wybicie poziomu 30 zł. Kolejny opór mamy w rejonie 33 zł.
Oddział Banku Pekao SA w Katowicach

Marek Tomczuk zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku Pekao

Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao, jak również ze składu zarządu, podał bank. "Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z przyczyn osobistych" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Watościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,24 pkt proc.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,24 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,36 pkt proc. PKO BP z niższym buforem na ryzyko portfela walutowego Jak podano w komunikacie, dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,18 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna. Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na...
Filia PKO BP

PKO BP z płaską korektą po gigantycznym odbiciu w listopadzie

Notowania spółki wzrosły od końca października o ponad 65%. Ruch ten wpisuje się w mocną poprawę nastrojów na rynkach akcyjnych po amerykańskich wyborach. Wydaje się, że okres końca roku i niższa zmienność, mogą sprzyjać korekcie po tak dużym odbiciu. Na wykresie obserwujemy schłodzenie nastrojów i na razie bardzo łagodną korektę. Najbliższe wsparcie mamy przy 26,50 zł i dopiero jego upadek może zwiększać ryzyko dalszych spadków.
polski złoty

PKO BP przystąpił do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

PKO Bank Polski przystąpił - jako pierwszy bank w Polsce - do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej (European Payments Initiative - EPI), która ma stworzyć kartę płatniczą oraz cyfrowe płatności natychmiastowe, podał bank. "PKO Bank Polski przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej, którą utworzyło 16 wiodących europejskich banków. Dołącza tym samym do grona instytucji, których celem jest zbudowanie europejskiego systemu płatniczego z własnymi kartami dla konsumentów i firm, cyfrowym portfelem, natychmiastowymi płatnościami i przelewami na telefon. EPI podkreśla, że będzie wspierać europejskie instytucje publiczne, poprzez stworzenie europejskiego rozwiązania w dziedzinie płatności" - czytamy w komunikacie. Inicjatywa zyskała wsparcie Europejskiego Banku Centralnego Do realizacji projektu EPI zawiązana została spółka EPI Interim, która ma za zadanie zrealizować wyznaczone cele, w tym stworzyć szczegółowy model biznesowy nowego,...
Filia PKO BP

PKO BP walczy o wybicie oporu przy 21 zł. Czeka nas ruch do linii trendu?

Pod koniec września i października można było zauważyć jak silną reakcję wywołuje zejście poniżej poziomu 20 zł. Niestety, są to tylko chwilowe, choć mocne obicia. Kolejny dołek wypada na niższy poziomie, a otoczenie gospodarcze raczej nie będzie sprzyjać w najbliższym czasie. Wydaje się więc, że możemy mieć kontynuację trendu spadkowego, choć z mocnymi korektami. W ostatnich dniach kurs wyhamował przy lokalnym oporze 21 zł, choć już w piątek dało się wyczuć popytową presję. Można więc zakładać wybicie i ruch w kierunku linii bessy.
Filia PKO BP

PKO BP nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej

PKO Bank Polski nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej, ale nie wyklucza jej dostosowania w przyszłym roku, jeśli warunki makroekonomiczne ulegną pogorszeniu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Mazura. Ok. 95-96% klientów, którzy skorzystali z moratoriów kredytowych wróciło już do normalnej obsługi swoich zobowiązań. PKO BP nie planuje zaostrzania polityki kredytowej "Po okresie pierwszego lockdownu, patrząc, jak zachowuje się nasz portfel kredytowy, jak wyglądają obroty na rachunkach naszych klientów, na przełomie czerwca i lipca podjęliśmy decyzję, jeśli chodzi o relaksację polityki kredytowej i na dziś trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie. To widać też po udziałach rynkowych, jeśli chodzi o kredyty dla konsumentów, kredyty hipoteczne, czy kredyty dla biznesu, bardzo...
pko_bp

PKO BP liczy na stabilizację lub lepszy wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach

PKO Bank Polski ocenia, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. lub może być nieco wyższy, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. PKO BP wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. "Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych NBP i to, co możemy powiedzieć, to jest to, że trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej - przy tym poziomie stóp procentowych - poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego i kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie, bądź nawet lepsze" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji. "To, co nam sprzyja, to wzrost sumy bilansowej szczególnie w II kwartale, wzrost depozytów. Nasze udziały w rynku w płatnościach to jest 26%, a udziały w rynku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację