Conotoxia
Strona główna GPW PKN Orlen akcje

PKN Orlen akcje

Polski Koncern Naftowy Orlen (Orlen akcje) powstał 7 września 1999 roku, jego główna siedziba znajduje się w Płocku. Jest to polski koncern paliwowo-energetyczny i zarazem lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo-Zachodniej.

Orlen akcje

PKN Orlen notowania wchodzą w skład indeksu WIG20, a największym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa. Koncern zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. PKN Orlen giełda posiada największą w Europie Centralnej siec stacji paliw, które są zlokalizowane głównie w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Akcje PKN Orlen zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1999 roku.

Orlen notowania

PKN Orlen zmienił rekomendację dot. dnia dywidendy na 27 lipca br.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Z uwagi na toczące się procesy inwestycyjne w Grupie Orlen, zarząd PKN Orlen zmienił propozycję daty dnia dywidendy z 10 sierpnia 2022 roku na 27 lipca 2022 roku, podała spółka. Pozostały zakres propozycji dotyczącej podziału zysku netto spółki za 2021 rok, przewidujący przeznaczenie 1 496 981 713,5 zł na wypłatę dywidendy (3,5 zł na akcję), a pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 zł na kapitał zapasowy spółki, pozostaje bez zmian, podkreślono. Zgodnie z nową propozycją, dzień dywidendy ustalony zostanie na 27 lipca br., a dzień wypłaty dywidendy, zgodnie z pierwotną rekomendacją, na 3 października br. Ostateczną decyzję ws. podziału zysku podejmie walne zgromadzenia, zwołane na 25 maja 2022 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce,...

Baltic Power przeprowadzi prekwalifikacje do przetargów dot. budowy farmy offshore

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Spółka Baltic Power z Grupy PKN Orlen zamierza przeprowadzić w czerwcu-lipcu 2022 r. prekwalifikacje, a następnie zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do planowanych przetargów na usługi i sprzęt wykorzystywany przy budowie morskich farm wiatrowych, zaplanowanej na lata 2024 -2026, podała spółka. Dostawy usług i sprzętu obejmują następujące zakresy: - Pomoce nawigacyjne (AtoN), - Boje meteorologiczne, - Statek strażniczy (GV zgodny ze standardami branży wiatrowej) , - Statek do przewozu załogi (CTV zgodny z normami obowiązującymi w przemyśle wiatrowym) - Audyty statków (akredytowani przez I.M.C.A., doświadczeni inspektorzy HSE) - Sprzęt ochrony osobistej (m.in. zestaw ratunkowy, kamizelka ratunkowa, osobisty nadajnik lokalizacyjny PLB, sprzęt do pracy na wysokości), - Usługi prognozowania pogody, - Zasoby ludzkie, w tym przedstawiciele klienta na lądzie i morzu (fundamenty, kable podmorskie, turbiny...

PKN Orlen spodziewa się finalizacji przejęcia Grupy Lotos do końca lipca 2022 r.

Bajerze, 18.05.2022 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej ws. przejęcia Grupy Lotos do końca maja br., a finalizacji całego procesu - do końca lipca 2022 r., poinformował prezes Daniel Obajtek. "Proces nie jest zagrożony, decyzja Komisji nastąpi najprawdopodobniej do końca maja, a samo połączenie nastąpi pod koniec lipca" - powiedział Obajtek dziennikarzom. Podkreślił, że trwają rozmowy w sprawie parytetu wymiany akcji, który powinien być znany "niebawem". "Potwierdzam również, że w III lub IV kwartale tego roku spodziewamy się finalizacji przejęcia PGNiG" - dodał prezes. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana...

PKN Orlen uruchomił dwa nowe złoża gazowe w centralnej Polsce

Bajerze, 18.05.2022 (ISBnews) - PKN Orlen uruchomił złoża gazowe Bajerze i Tuchola w województwie kujawsko-pomorskim. Ich szacunkowe zasoby to ok. 1,5 mld m3 gazu zaazotowanego. To pierwsza w Grupie Orlen inwestycja, w której wydobywany gaz nie jest oddawany do sieci, tylko służy do produkcji energii elektrycznej na miejscu, przy wykorzystaniu instalacji modułowych. "Ta inwestycje powstała w 2 lata i 4 miesiące wraz z projektem. Obie elektrownie mają moc do 20 MW. Capex wyniósł 111 mln zł z bardzo dobrą stopą zwrotu. Planujemy w ciągu trzech lat następne odwierty i kolejne tego typu inwestycje" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas uroczystości uruchomienia instalacji w Bajerzu. PKN Orlen analizuje także kolejne dane geologiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i rozważa możliwość zagospodarowania...
Zetly

PKN Orlen od początku roku bez wyraźnego trendu

Notowania Orlenu od dłuższego czasu poruszają się bez wyraźnego trendu. W tym roku mamy ewidentną konsolidację. W tym zakresie doszło właśnie do niewielkiego odbicia. Z tej perspektywy widać, że już podejście pod 80 zł można byłoby uznać za sukces kupujących.

PKN Orlen: Zdolności produk. nowej wytwórni gazów będą 3-krotnie wyższe niż 2 istniejących

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - Zdolności wytwórcze nowej Wytwórni Tlenu i Azotu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, która powstanie na początku 2025 roku, będą trzykrotnie wyższe niż obu istniejących wytwórni i wyniosą 38,5 tys. Nm3/h tlenu oraz 75 tys. Nm3/h azotu, podał PKN Orlen. To ilość, która pozwoli zaspokoić potrzeby płockiego zakładu. "W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku działają już dwie wytwórnie skroplonego tlenu i azotu. Gazy wykorzystywane są na potrzeby własne spółki, m.in. do produkcji olefin. Zdolności wytwórcze nowej instalacji, która powstanie na początku 2025 roku, będą trzykrotnie wyższe niż obu istniejących wytwórni i wyniosą 38,5 tys. Nm3/h tlenu oraz 75 tys. Nm3/h azotu" - czytamy w komunikacie. Wytwarzany w nowej instalacji gazowy tlen i azot będzie wykorzystywany na potrzeby spółki, w...

PKN Orlen ma porozumienie o współpracy z Alstom ws. tankowania pociągów wodorowych

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z Alstom, na podstawie którego zapewni infrastrukturę tankowania i dostawy wodoru dla produkowanych przez Alstom bezemisyjnych, podał koncern. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat. "Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie Orlen wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 mln ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Współpraca z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni naszą pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych" - powiedział prezes PKN...

PKN Orlen przeznaczy ok. 760 mln zł na nową jednostkę Wytwórni Tlenu i Azotu III w Płocku

Warszawa, 17.05.2022 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał z Linde GmbH, Linde Engineering umowę na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku w formule EPC (engineering, procurement and construction) dla zakresu ISBL, podał koncern. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na ok. 760 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2025 r. "Nowa jednostka będzie produkowała rocznie 38 500 Nm3/h tlenu oraz 75 000 Nm3/h azotu. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczania tlenu gazowego i azotu gazowego dla nowego, budowanego kompleksu instalacji Olefin III oraz innych instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Dodatkowo, w wyniku realizacji inwestycji poszerzony zostanie portfel oferowanych produktów o wysokomarżowe gazy ciekłe oraz osiągnięte zostaną oszczędności z...

PKN Orlen: Baltic Power zbuduje w Łebie port serwisowy dla morskiej farmy wiatrowej

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Spółka Baltic Power podpisała umowę na dzierżawę terenu w Łebie, na którym powstanie baza umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych, obsługujących około 70 turbin na morskiej farmie wiatrowej, podał PKN Orlen, który współrealizuje farmę. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, inwestycja w Łebie zostanie zrealizowana w latach 2023-2025, a jej szacunkowy koszt wyniesie ok. 20-30 mln zł. "Morska farma wiatrowa Baltic Power to nie tylko kluczowy element zielonej transformacji naszego systemu energetycznego, ale też znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności Polski. Dlatego bardzo konsekwentnie i zdecydowanie realizujemy kolejne kroki przybliżające nas do uruchomienia tej inwestycji już w 2026 roku. Pozyskanie portu serwisowego jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania inwestycji, która za kilka lat będzie w stanie zasilić nawet milion gospodarstw domowych"...
Zetly

Marża rafineryjna Grupy PKN Orlen to 20,5 USD/b, petrochemiczna: 1 456 euro/t w kwietniu

Warszawa, 06.05.2022 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy PKN Orlen wyniosła 20,5 USD/b w kwietniu 2022 r. wobec 10,8 USD/b miesiąc wcześniej i 2 USD/b w kwietniu 2021 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 456 euro/t. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. Modelowa marża rafineryjna nie uwzględnia kosztów CO2, gazu, energii elektrycznej i logistyki. Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w kwietniu 14,8 USD/b, wobec 15,5 USD/b miesiąc wcześniej i 2,5 USD/b w kwietniu 2021 r. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 1 456 euro/t,...

PKN Orlen stracił w trakcie poniedziałkowej sesji ponad 3,80 proc.

Z uwagi na trwający w poniedziałek „długi weekend” w kraju, sesja giełdowa na GPW w Warszawie upłynęła pod znakiem bardzo niskich obrotów, które na całym rynku przekroczyły zaledwie 700 mln zł. Krajowi inwestorzy dyskontowali w cenach minorowe nastroje, które panowały w ostatni dzień zeszłego tygodnia w USA. Akcje PKN Orlen odnotowały stratę Motorem napędowym zmian były przede wszystkim największe spółki skupione w ramach indeksu WIG20, który stracił 1,83%. Wśród nich największe spadki dotknęły min. akcje emitentów z branży paliwowo-energetycznej. PGE stracił 4,88%, a PKN Orlen 3,80%. Relatywnie najlepiej radziły sobie małe podmioty wśród których wyróżniały się akcje Boryszewa i Bumechu, kończąc handel na poziomie +19,01% i 18,80%. Wtorkowa sesja na głównych indeksach akcji w USA upłynęła w otoczeniu kontynuacji odbicia spadków z...

PKN Orlen z ryzykiem powrotu na 73 zł

Notowania Orlenu wybroniły w minionym tygodniu dolną krawędź niewielkiego kanału wzrostowego. Styl tej obrony pozostawia jednak wiele do życzenia. Technika sugeruje, że może pojawić się kolejna fala podażowa, która doprowadzi do wybicia dołem z tej formacji. Zagrożone mogą więc być okolice 73 zł.

PKN Orlen jest przygotowany na całkowite odejście od rosyjskich surowców

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Zużycie ropy pochodzącej z Rosji w Grupie PKN Orlen wynosi obecnie około 30%, a koncern jest przygotowany na całkowite odejście od rosyjskich surowców, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Jan Szewczak. "Od wybuchu wojny w Ukrainie znacząco zmniejszyliśmy udział rosyjskiej ropy w przerobie. Obecnie wynosi od poniżej 50% w rafinerii w Płocku, a w całej Grupie Orlen około 30%, przy czym są w naszej grupie rafinerie, które w ogóle nie wykorzystują rosyjskiej ropy. Realizujemy obecnie wyłącznie zobowiązania kontraktowe i nie kupujemy ropy z Rosji w transakcjach spotowych" - powiedział Szewczak podczas telekonferencji. Jak zapewnił, Grupa PKN Orlen jest przygotowana do całkowitego odejścia od rosyjskich surowców. "Chcielibyśmy, żeby inne kraje i firmy w Europie radziły sobie z tym równie...

Capex Orlen Lietuva wyniósł 132 mln zł w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva - litewskiej spółki z Grupy Orlen - wyniosły 132 mln zł w I kw. 2022 r., wobec 63 mln zł rok wcześniej, podał koncern. Skonsolidowane przychody wyniosły 7 575 mln zł (wzrost o 166%), zysk operacyjny wyniósł 581 mln zł (wzrost o 518% r/r), EBITDA LIFO wyniosła 589 mln zł (wzrost o 792%), zaś zysk netto sięgnął 514 mln zł (wzrost o 478% r/r) w I kw., podała spółka. "Wyższe przychody ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów rafineryjnych i wolumenów sprzedaży. Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 31 pkt proc. (r/r) głównie z uwagi na korzystną sytuację makroekonomiczną. Niższy uzysk paliw o (-) 3 pkt proc. (r/r) spowodowany wzrostem udziału rop zasiarczonych w...

PKN Orlen: Cena ropy Brent wzrośnie do średnio ok. 120 USD/bbl w 2022 roku

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Średnioroczna cena ropy Brent wzrośnie do poziomu ok. 120 USD/bbl w 2022 roku, przy założeniu uwolnienia rezerw strategicznych ropy przez USA oraz słabszego popytu ze strony Chin, podał PKN Orlen. "Marża rafineryjna - oczekujemy, że nierównowaga na rynkach paliw w Europie związana z eliminowaniem importu paliw z Rosji zwiększy popyt na paliwa wytwarzane przez europejskie rafinerie, poprawi wykorzystanie mocy rafineryjnych i przyczyni się do poprawy marż rafineryjnych" - czytamy w prezentacji wynikowej. Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U wyniosła 18,3 USD/bbl w I kw. 2022 roku; wzrost o 815% (r/r), podał Orlen. "Marża petrochemiczna - czynnikiem wspierającym marże petrochemiczne jest popyt skorelowany ze wzrostem PKB oraz niższy import w efekcie wzrostu kosztów frachtu. Z drugiej strony wysoka cena ropy...

Capex Orlen Unipetrol wyniósł 458 mln zł w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Orlen Unipetrol - czeskiej spółki z Grupy Orlen - wyniosły 458 mln zł w I kwartale 2022 r. wobec 247 mln zł rok wcześniej, podał koncern. Skonsolidowane przychody w I kw. wyniosły 8 004 mln zł (wzrost o 84% r/r), zysk operacyjny wyniósł 393 mln zł (wzrost o 175% r/r), EBITDA LIFO wyniosła 209 mln zł (wzrost o 42% r/r), zaś zysk netto sięgnął 312 mln zł (wzrost o 171% r/r), podał PKN Orlen w prezentacji. "Wyższe przychody ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wolumenów sprzedaży w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym dzięki poprawie sytuacji rynkowej. Wzrost przerobu ropy (r/r) i wskaźnika wykorzystania mocy rafineryjnych o 3 pkt proc. pomimo planowanego...

PKN Orlen miał 2,77 mld zł zysku netto, 2,79 mld zł EBITDA LIFO w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 2 770 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1 845 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3 533 mln zł wobec 2 252 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4 933 mln zł wobec 3 563 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 2 786 mln zł wobec 2 425 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 0,4 mld zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu wyższych marż, wyższego dyferencjału B/U, osłabienia zł wzg. USD, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż hurtowych i wykorzystania historycznych warstw zapasów. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo skompensowane ujemnym wpływem hedgingu oraz...

Capex PKN Orlen wzrósł r/r do 3 mld zł w I kw. 2022 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 3 mld zł w I kwartale 2022 r. wobec 1,8 mld zł rok wcześniej, podała spółka. W I kw. br. nakłady na rafinerię wyniosły 0,7 mld zł, na petrochemię 1,3 mld zł, na energetykę 0,4 mld zł, na detal 0,3 mld zł, a na wydobycie 0,2 mld zł, podano w prezentacji wynikowej. Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w I kwartale 2022 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji visbreakingu oraz HVO w Płocku oraz instalacji hydrokrakingu w Orlen Lietuva, projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku, budowę pieca krakingu parowego w Litvinowie, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, modernizację aktywów energetycznych oraz przyłączenie nowych odbiorców w Enerdze, zabudowę nowej stacji transformatorowej w...

PKN Orlen chce mieć 1 000 punktów ładowania e-aut do 2030 roku – wywiad

Katowice, 27.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen chce dysponować siecią co najmniej tysiąca punktów ładowania samochodów elektrycznych do 2030 roku. W miarę zapotrzebowania mają też powstawać ładowarki o coraz wyższych mocach ładowania, poinformował ISBnews dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak. "Do 2030 roku chcemy mieć łącznie 1 000 punktów ładowania, przy czym w miarę rozwoju rynku samochodów elektrycznych będziemy chcieli uruchamiać huby ładowarkowe, dysponujące 4-8 stanowiskami ładowania, które będą pozwalały na ładowanie z mocą nawet do 300 kW" - powiedział Jóźwiak w rozmowie z ISBnews podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia. Jak podkreślił, PKN Orlen chce rozbudowywać sieć ładowania pojazdów elektrycznych w taki sposób, żeby nadążać nad rozwojem rynku. "Nie chcemy za...

PKN Orlen z obroną dolnego zakresu dwumiesięcznej konsolidacji

Notowania Orlenu od początku marca konsolidują się w ramach niewielkiego kanału wzrostowego. Pogorszenie nastrojów na szerokim rynku doprowadziło do naruszenia dolnej krawędzi, która jednak wczoraj była broniona. Wydaje się więc, że wiele zależy od zewnętrznych nastrojów. Przy lepszym sentymencie, spółka powinna przynajmniej pozostać na obecnych zakresach cenowych.

PKN Orlen analizuje inwestycje w energetykę na Litwie

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen przygotowuje się do podjęcia decyzji inwestycyjnych w sprawie realizacji na Litwie ważnych z punktu widzenia całego regionu przedsięwzięć energetycznych, poinformował prezes Daniel Obajtek. Podczas spotkania z premier Republiki Litwy Ingridą Šimonyt omawiał on m.in. dalszy rozwój rafinerii w Możejkach i planowane przez koncern inwestycje w energetykę wiatrową, wodór, a także małą energetykę jądrową. "Litwa jest dla nas ważnym partnerem biznesowym. Zacieśniamy relacje, otwierając się na nowe możliwości współpracy. Trudne czasy, w których obecnie działamy, stanowią nie tylko wyzwanie, ale też dużą szansę dalszego rozwoju. Musimy ją w pełni wykorzystać. Dlatego budujemy silną, nowoczesną energetykę, opartą o czyste źródła. Przygotowujemy się do podjęcia decyzji inwestycyjnych w sprawie realizacji na Litwie ważnych z punktu widzenia całego...

PKN Orlen w niewielkim kanale wzrostowym. Szansa na odbicie przy 75 zł

Notowania Orlenu niedawno wybiły z dość wąskiego zakresu konsolidacji między 74 -79 zł. Wybicie górą nie przyniosło jednak mocnych wzrostów i na fali późniejszego pogorszenia nastrojów na szerokim rynku, kurs wraca do wspomnianego zakresu. Obecnie wydaje się, że kolejna próba podbicia powinna pojawić się przy 75 zł.

Daniel Obajtek został czasowo delegowany do wykonywania czynności prezesa Energi

Warszawa, 21.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi z Grupy PKN Orlen delegowała członka RN Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki na okres trzech miesięcy, podała Energa. Daniel Obajtek będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Energi VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji (która rozpocznie się od dnia następnego po dniu odbycia walnego zgromadzenia Energi zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021) w okresie od 21 kwietnia 2022 roku do 21 lipca 2022 roku, poinformowano. Daniel Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa zarządu spółki bez pobierania wynagrodzenia, zastrzeżono także. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od...

PKN Orlen otworzy pierwszą w Polsce stację wodorową w Krakowie w najbliższych tygodniach

Warszawa, 20.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen planuje otwarcie pierwszej w Polsce stacji tankowania wodoru w Krakowie w najbliższych tygodniach, poinformował członek zarządu Armen Konrad Artwich. "W najbliższych tygodniach planujemy otwarcie stacji wodorowej w Krakowie. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim dla floty komunikacji miejskiej, ale będzie też ogólnodostępna" - powiedział Artwich podczas panelu na Szczycie Klimatycznym Togetair 2022. Dodał, że pierwsza stacja wodorowa PKN Orlen działa już w Niemczech, teraz natomiast koncern skupia się na rozwoju w tym obszarze na terenie Polski, Czech i Słowacji. Strategia wodorowa PKN Orlen przewiduje capex na poziomie 7,4 mld zł, w tym 6,8 mld zł w latach 2025-2030 i 0,6 mld zł do roku 2024. Z łącznej kwoty 2 mld zł ma zostać przeznaczone na dekarbonizację aktywów,...

Marek Kasicki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Energi ds. finansowych od 22 IV br.

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Marek Kasicki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Energi ds. finansowych ze skutkiem na koniec dnia 22 kwietnia 2022 r., podała spółka. "Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pzu akcje rekomendacje | kurs liry tureckiej do złotówki | gpw biomed | kurs eur usd | kurs bitcoina wykres | comparic.pl | aktualny kurs lewa |

PKN Orlen: Usługa ‘Orlen Paczka’ może wyjść poza granice Polski – wywiad

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen analizuje możliwości wyjścia z usługą "Orlen Paczka", w tym także z automatami do odbioru paczek, poza granice kraju. Przede wszystkim na rynki, na których posiada już stacje paliw, tj. Czechy czy Niemcy, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Łukasz Porażyński. "Potencjał wyjścia za granicę z usługą 'Orlen Paczka' na pewno jest, patrzymy przede wszystkim na rynki czeski i niemiecki" - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews. Zastrzegł, że w Niemczech ewentualne wprowadzenie tej usługi jest utrudnione z jednej strony dlatego, że całe rozwiązanie automatów paczkowych zostało tam opatentowane przez firmę DHL, więc wiązałoby się z koniecznością uiszczania opłat licencyjnych, a z drugiej strony - ze względu na fakt, że konsumenci bardziej przyzwyczajeni...

PKN Orlen chce mieć ponad 10 tys. punktów ‘Orlen Paczka’ do końca 2022 r. – wywiad

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen planuje ponad 10 tys. punktów nadań i odbioru przesyłek w sieci "Orlen Paczka" do końca 2022 roku, w porównaniu do 6 tys. obecnie, a także podtrzymuje plan uruchomienia przed końcem roku ok. 2 tys. automatów paczkowych, wobec 600 obecnie, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Łukasz Porażyński. "Jeszcze w tym roku chcemy osiągnąć ponad 10 tys. punktów nadań i odbioru przesyłek w całej Polsce, na rynku wciąż jest duży potencjał uruchamiania tego typu punktów, na co zwracają nam uwagę sami klienci lub partnerzy, z którymi już współpracujemy" - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews. Jak dodał, koncern podtrzymuje też plan powiększenia liczby automatów paczkowych do ok. 2 tys. na koniec 2022 roku,...

PKN Orlen nie podjął jeszcze decyzji ws. przyszłości konceptu Orlen Drive – wywiad

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen nie podjął jeszcze decyzji na temat przyszłości konceptu Orlen Drive. Obecnie testuje ten format przed wprowadzeniem na większą skalę na trzech stacjach o różnych profilach - stacja typu MOP, stacja miejska, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Łukasz Porażyński. "Musimy to rozwiązanie przetestować w 'normalnych' czasach, bez wpływu pandemii czy teraz wojny, bo inaczej trudno uzyskać miarodajne wyniki. Realnie ten koncept będzie można ocenić mniej więcej po roku standardowego ruchu" - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews. Koncept Orlen Drive płocki koncern wprowadził po raz pierwszy pod koniec 2018 roku na stacji MOP Michałowice przy trasie S8. Była to wówczas pierwsza w Europie stacja paliw w formacie drive-through, charakteryzująca się tym, że...

PKN Orlen chce mieć ok. 400 punktów ładowania e-pojazdów do końca 2022 roku – wywiad

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen planuje ok. 400 punktów ładowania (ok. 150 stacji ładowania) samochodów elektrycznych do końca 2022 roku w Polsce, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Łukasz Porażyński "Do końca roku planujemy dysponować siecią około 400 punktów ładowania (ok. 150 stacji ładowania), w porównaniu do 315 punktów obecnie (126 stacji ładowania)" - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews. Według najnowszych danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), na koniec lutego br. po polskich drogach poruszało się 20,2 tys. samochodów w pełni elektrycznych. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest...

PKN Orlen podtrzymuje docelowy plan 900 punktów ‘Orlen w Ruchu’ – wywiad

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Pilotażowy program punktów pod marką "Orlen w Ruchu" powinien zakończyć się do końca 2022 roku. PKN Orlen podtrzymuje plan uruchomienia docelowo około 900 placówek pod taką marką, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Łukasz Porażyński. "Pilotaż rozpoczęliśmy w trakcie pandemii COVID-19, więc dajemy sobie na niego więcej czasu, niż zakładaliśmy. Sprawdzamy, jakie lokalizacje są najlepsze, testujemy asortyment i modyfikujemy go na bieżąco. Zakładam, że do końca roku poznamy odpowiedzi na najważniejsze pytania, a w międzyczasie może zapaść decyzja o modyfikacjach konceptu w tych lokalizacjach, które się najlepiej sprawdzają" - powiedział Porażyński w rozmowie z ISBnews. Zapewnił, że koncern podtrzymuje plan uruchomienia docelowo około 900 placówek "Orlen w Ruchu" poza stacjami paliw, pytanie tylko, jak...

PKN Orlen kontynuuje wzrosty. Dobre nastroje utrzymują się na krajowych rafineriach

Wczorajsze notowania dla głównych krajowych indeksów przyniosły niewielkie zmiany. Dla WIG, mimo niewielkie zwyżki na w relacji do poprzedniego zamknięcia, zakres wahań nie wyszedł poza analogiczny przedział dzień wcześniej. Na wykresie dziennym indeksu pojawianie się kolejnej „szpulki” jest wyrazem osiągnięcia stanu lokalnej równowagi. Akcje PKN Orlen nadal zwyżkują Uwagę zwracają niskie obroty, które można tłumaczyć skróconym tygodniem sesyjnym, które to zjawisko z reguły nie sprzyja aktywności inwestycyjnej. W grupie największych spółek bardzo dobre nastroje utrzymują się na krajowych rafineriach. Oczywiście sprzyjają temu czynniki fundamentalne, a związane przede wszystkim z prawdopodobnym rozszerzeniem marż rafineryjnych po ostatnich zmianach cen ropy oraz paliw. Ale też w kwietniu miał być podany parytet wymiany akcji PKN Orlen i LOTOS, nad którym w czerwcu mogliby głosować akcjonariusze obu...

Orlen Południe uruchomił pilotażową instalację kwasu mlekowego kosztem 10 mln zł

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Orlen Południe - spółka zależna PKN Orlen - uruchomił w Trzebini pierwszą w Polsce pilotażową instalację do produkcji ekologicznego kwasu mlekowego przy wykorzystaniu mikroorganizmów, podał PKN Orlen. Inwestycja o wartości 10 mln zł po zakończeniu pilotażu ma być rozbudowana, a produkcja kwasu mlekowego docelowo zwiększona do 5 tys. ton rocznie, co pozwoli na pokrycie ponad połowy krajowego zapotrzebowania na ten bioprodukt. "Budujemy kompetencje w innowacyjnych obszarach, maksymalizując w ten sposób zyski i wzmacniając przewagi konkurencyjne. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kwasu mlekowego, wykorzystując do tego mikroorganizmy. Tworzymy bioprodukt, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na świecie. Ekologiczna inwestycja zrealizowana w Orlen Południe przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe i będzie kolejnym ważnym krokiem w przekształcaniu spółki w...

PKN Orlen odnotował znaczny wzrost w marcu. Krajowe rafinerie nadal zyskują

Wtorkowa sesja przyniosła osłabienie notowań na krajowym rynku, co było zwłaszcza odczuwalne w segmencie największych spółek. W ramach tej grupy najbardziej obciążyły indeks banki, które w środowisku rosnących stóp procentowych, mimo szans na wyższy dochód odsetkowych, są również pod presją ryzyka spowolnienia akcji kredytowej oraz możliwego pogorszenia jakości portfeli kredytowych. PKN Orlen rozpoczął bieżący tydzień od wzrostu A jak wskazują wypowiedzi przedstawicieli RPP oraz wyceny instrumentów na stopę procentową, cykl podwyżek jeszcze będzie trwać. Tylko w odniesieniu do najbliższych kwartałów jest „wyceniany” WIBOR3M o ponad 2 pp wyższy od bieżącej stopy referencyjnej. Z punktu widzenia rynku będzie to miało kilka implikacji. Oprócz typowych oczekiwanych skutków związanych z bezpośrednim  działaniem polityki pieniężnej na gospodarkę, wzrost stopy wolnej od ryzyka oznacza wzrost stopy dyskontowej,...

Grupa Orlen przejmuje 25 stacji paliw na Słowacji, łącznie będzie miała ich 47

Warszawa, 12.04.2022 (ISBnews) - Grupa Orlen podpisała umowę przejęcia 25 stacji na Słowacji, podał PKN Orlen. W efekcie liczba stacji koncernu na Słowacji wzrośnie do 47 placówek, a Orlen znajdzie się wśród pięciu największych operatorów na tym rynku. Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całej Słowacji m.in. w Bratysławie czy Koszycach. Bezobsługowe obiekty będą działać pod marką Orlen Express. "Konsekwentnie wdrażamy strategię Grupy Orlen, inwestując w dynamiczny rozwój sieci stacji paliw nie tylko w Polsce, ale również w regionie. Jednym ze strategicznych i naturalnych kierunków w tym obszarze jest Słowacja. Inwestycje w sieć stacji paliw za granicą to ważny element wzmacniania międzynarodowej rozpoznawalności marki Orlen, ale też pozycji biznesowej. Szczególnie, że już teraz mamy 14,5% udziału w rynku hurtowym na...

PKN Orlen od miesiąca wąskiej konsolidacji

Notowania Orlenu po ponad 30% odbiciu po wybuchu wojny w Ukrainie, ugrzęzły w dość wąskiej konsolidacji. Z jednej strony jest to korzystna sytuacja, gdyż nie mamy realizacji zysków po odbiciu, co może sugerować dalsze wzrosty w dłuższym okresie czasu. Do okolic 72,50 zł strona popytowa powinna być bezpieczna.

Główny ekonomista PKN Orlen: Marża rafineryjna nie wpływa na ceny paliw – wywiad

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Rekordowy poziom modelowej marży rafineryjnej PKN Orlen w marcu 2022 r. ma charakter w dużej mierze "papierowy" i nie przekłada się bezpośrednio na ceny paliw koncernu, ocenia główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski w rozmowie z ISBnews. "Modelowa marża rafineryjna to wskaźnik, który mierzy kondycję rynkową, w jakiej działają rafinerie. Powinna się w zasadzie nazywać 'nożycami cenowymi', bo mierzy różnicę między cenami na rynkach produktów i surowców. Jeśli ceny paliw na rynkach międzynarodowych oddalają się od cen ropy, to rosną marże i odwrotnie" - powiedział Czyżewski w rozmowie z ISBnews. Jak podkreślił, biznes naftowy jest biznesem cyklicznym, dlatego modelowa marża rafineryjna jest potrzebna, żeby wiedzieć, w jakiej fazie cyklu się znajdujemy. "Marża nie tyle wpływa na ceny paliw,...

Główny ekonomista PKN Orlen: Wysokie marże rafineryjne nie utrzymają się długo – wywiad

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Rekordowo wysoka modelowa marża rafineryjna nie utrzyma się w kolejnych miesiącach i jej poziom wróci do poziomu zbliżonego do normalnego, przewiduje w rozmowie z ISBnews główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski. "Marże mierzą kondycję rynkową i ich definicja musi być dostosowana do warunków, w jakich działamy. Niedobór paliw na globalnych rynkach sprawił, że ich ceny wzrosły bardziej niż ceny ropy, więc marże rafineryjne wzrosły na całym świecie. Poprawa warunków rynkowych nie była jednak taka, jak to sugeruje nasza marża, bo nie kupujemy już rosyjskiej ropy po niskiej cenie na spocie. Zmiana gatunków zużywanej ropy powinna jak najszybciej znaleźć odzwierciedlenie w modelu wyliczania naszej marży rafineryjnej. Obecnie mamy do czynienia ze sztuczną sytuacją, bo nikt nie chce...

Energa z Grupy Orlen ma pozwolenie na I etap PV Mitra o mocy ok. 65 MW

Warszawa, 06.04.2022 (ISBnews) - Energa Green Development - spółka zależna Energi z Grupy Orlen - uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla I etapu farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona, podała Energa. W I etapie inwestycji powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha. "PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę Orlen. Będzie to kolejna instalacja OZE w gminie Przykona. Rozbudowa portfolio OZE jest realizacją założeń Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do 2030 roku i Strategii Orlen2030, która zakłada wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca dekady. Oprócz PV Mitra, Energa realizuje obecnie sześć inwestycji fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 25 MW....

PKN Orlen zyskał wczoraj ponad 3 proc. i był jednym z najsilniejszych spółek w WIG20

Pierwsza sesja nowego tygodnia rozpoczęła się od delikatnej straty WIG20. Indeks polskich blue chipów przy obrotach na poziomie 1,1 mld PLN poszedł w dół o 0,3%, zatrzymując się na poziomie 2157,8 pkt. Tego dnia do najsłabszych podmiotów należały takie podmioty jak: Allegro (-6,8%, walorowi ciążyła informacja o powrocie eBay’a na polski rynek), JSW (-6,6%) oraz PGE (-4,0%). PKN Orlen zakończył wczorajszą sesję nad kreską Z drugiej strony znalazły się takie spółki jak: PKN Orlen (+3,3%), Asseco PL (+3,0%) oraz Lotos (+1,8%). Tego dnia lepiej wypadły małe i średnie spółki, a mWIG40 i sWIG80 zakończyły notowania wzrostem odpowiednio o 0,6%/0,9%. Sektorowo najlepiej poradziła sobie chemia (+3,1%), natomiast najgorszą branżą okazała się energetyka (-2,8%). W dniu wczorajszym Premier Morawiecki powiedział, że liczy na...

PKN Orlen i Synthos Green Energy planują wspólną inwestycję w import energii z Ukrainy

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Spółka Orlen Synthos Green Energy - utworzona przez PKN Orlen i Synthos Green Energy - planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw, podał PKN Orlen. Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy, podkreślono. "Energia elektryczna, która mogłaby być przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie. Jak przypomniano w informacji, spółka, na...

Marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 36,2 USD/b w marcu

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 36,2 USD/b w marcu 2022 r. wobec 9,6 USD/b miesiąc wcześniej i 8,5 USD/b w marcu 2021 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 106 euro/t. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny). Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent Grupy PKN Orlen wyniosła 39,3 USD/b w marcu 2022 r. w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu 2021 r. marża wynosiła 0,8 USD/b, podał także...

PKN Orlen i NCBR ogłosiły nabór do konkursu na projekty zw. z produkcją biomasy

Warszawa, 01.04.2022 (ISBnews) - PKN Orlen i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN - w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln zł na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu, podał PKN Orlen. Nabór wniosków w konkursie programu NEON trwać będzie od 18 maja do 4 lipca br. Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej stają się więc ważnym elementem transformacji systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach, podano. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern realizuje projekty w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujące się w założenia gospodarki cyrkularnej. Program NEON wspiera rozwój tych technologii i osiągnięcie przez koncern celu neutralności...

PKN Orlen publikuje rekordowe wyniki finansowe. Zysk operacyjny wyniósł aż 13,87 mld zł

Spółka PKN Orlen podała zrewidowane wyniki finansowe za 2021 rok. Polski potentat naftowy zaksięgował 11,12 mld zl zysku netto wobec wcześniej podanych 10,158 mld zł i zeszłorocznego wyniku na poziomie 2,755 mln zł zysku rok temu. Zysk operacyjny wyniósł 13,87 mld zł (względem blisko 3,91 mld zł w 2020). Przychody ze sprzedaży firmy zaksięgowane zostały na poziomie ponad 131,34 mld zł. W 2020 roku było to 86,18 mld zł. PKN Orlen osiągnęło rekordowe wyniki finansowe Jak skomentował Prezes Obajtek, to największy odnotowany zysk w historii polskiego rynku kapitałowego. Spółka zwróciła uwagę na poszerzające się znaczenie roli odnawialnych źródeł energii oraz atomu i właśnie na nie zamierza przeznaczyć znaczącą część swoich inwestycji. Poziom zadłużenia spółki to na tę chwilę 12,3 mld zł....

PKN Orlen miał 11,12 mld zł zysku netto, 19,21 mld zł zysku EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 11 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 2 755 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł 10 158 mln zł w 2021 r. Zysk operacyjny wyniósł 13 870 mln zł wobec 3 908 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 19 211 mln zł wobec 8 465 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131 341 mln zł w 2021 r. wobec 86 180 mln zł rok wcześniej. "W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska...

PKN Orlen zarobił w 2021 ponad 10 mld zł! Spółka wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję

Polski naftowy gigant z Płocka, czyli PKN Orlen, zaprezentował dziś rano inwestorom swoje wyniki za rok 2021. Spółka w trakcie ostatnich 12 miesięcy zarobiła ponad 10 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2,83 mld zł, więc wzrost jest blisko 4-krotny. Za tak dobre wyniki odpowiedzialne są m.in. wysokie ceny ropy naftowej. PKN Orlen w górę o 0,50% na czwartkowym otwarciu. W 2021 spółka zarobiła 10,24 mld zł. Orlen planuje wypłacić 3,5 zł dywidendy na akcję. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PKN Orlen w górę na otwarciu W trakcie dzisiejszych notowań PKN Orlen notuje wzrost swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie 0,50%, co oznacza wzrost o 0,38 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 75,62...

Prezes PKN Orlen: Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz w kwestii odejścia od ropy z Rosji

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - PKN Orlen jest gotowy na każdy scenariusz, jeśli chodzi o zapowiadane przez rząd odejście od stosowania rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Intensywny proces dywersyfikacji realizujemy od kilku lat. Rafineria w Możejkach już teraz w 100% zaopatrywana jest w ropę inną niż rosyjska" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej. "Do tego potrzebna jest solidarność europejska - żeby nie było tak, że inne państwa będą sprowadzać tanią ropę rosyjską i zalewać nas wyprodukowanymi z niej paliwami" - dodał. Ale ta solidarność to kwestia polityczna, związana z podatkiem od węglowodorów rosyjskich, który postuluje polski rząd, podkreślił prezes. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej podczas konferencji, że rząd zakłada odejście od...

PKN Orlen powołuje fundusz VC oraz proponuje 1,5 mld zł dywidendy

Zarząd spółki PKN Orlen zarekomendował wypłatę 1,5 mld zł w formie dywidendy dla akcjonariuszy, co przekłada się na stawkę 3,5 zł na pojedynczą akcję (w chwili obecnej przekłada się to na stopę dywidendy bliską 4,6%). W 2021 roku spółka wypracowała 10 mld zł zysku netto. PKN Orlen powoła korporacyjny fundusz venture capital Co więcej, podjęto decyzję o powołaniu korporacyjnego funduszu venture capital, który ma inwestować w spółki technologiczne, szczególnie w zakresie petrochemii, energetyki czy przemysłu 4.0. Podmiot ma w ciągu dekady zainwestować blisko 100 mln euro. Walory polskiego giganta paliwowego zdołały wybić się powyżej górne ograniczenie trendu spadkowego, chociaż obecnie trwa ruch negujący. Na ten moment cena zareagowała na wsparcie wyznaczone przez strefę zbiegu 50-, 100- oraz 200- wykładniczych, średnich kroczących (odpowiednio niebieski,...

PKN Orlen rekomenduje wypłatę 3,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Zarząd PKN Orlen zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 1 496 981 713,5 zł na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w 2021 roku, tj. 3,5 zł dywidendy na 1 akcję, podała spółka. "Zarząd PKN Orlen S.A. informuje, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by zysk netto spółki za 2021 rok w wysokości 8 397 702 761,43 zł podzielić w następujący sposób: - kwotę 1 496 981 713,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję), - pozostałą kwotę w wysokości 6 900 721 047,93 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd proponuje 10 sierpnia 2022 r. jako dzień dywidendy oraz 3 października 2022 r. jako dzień wypłaty dywidendy. W maju ub. roku akcjonariusze PKN Orlen...

PKN Orlen powołał fundusz Orlen VC, który zainwestuje 100 mln euro w ciągu 10 lat

Warszawa, 29.03.2022 (ISBnews) - PKN Orlen powołał korporacyjny fundusz venture capital, który w ciągu 10 lat zainwestuje ok. 100 mln euro w spółki technologiczne, oferujące przełomowe i innowacyjne rozwiązania, podał koncern. Orlen VC jest zainteresowany inwestycjami w takie branże jak: petrochemia, energetyka, gospodarka o obiegu zamkniętym, nowoczesny detal, biopaliwa drugiej generacji, nowoczesne materiały, nowa mobilność, cyfryzacja, a także cyberbezpieczeństwo oraz przemysł 4.0. Inwestycje Orlen VC pozwolą koncernowi bezpośrednio i pośrednio wchodzić i rozwijać wspólnie z najlepszymi zespołami nowe perspektywiczne biznesy, które umocnią jego międzynarodową pozycję, podkreśłono. "Fundusz VC to kolejny ważny etap rozwoju biznesu w obszarze innowacyjnych technologii, niezbędnych dla funkcjonowania Grupy Orlen w kolejnych latach. Wcześniej zbudowaliśmy w Płocku jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczo-rozwojowych, a także uruchomiliśmy własny...

WIG20 i PKN Orlen czekają spadki? Komentuje Michał Palaczyk

Wojna na Ukrainie trwa, co dalej wywiera wpływ na Polską giełdę. Jak wskazuje Michał Palaczyk, na antenie Comparic24, WIG20 znajduje się obecne w niezwykle istotnym miejscu, a najbliższe sesje mogą wskazać dalszy kierunek dla indeksu. Z kolei PKN Orlen od wielu sesji znajduje się w miejscu, nie mogąc wyjść powyżej 78 zł. WIG20 znajduje się w niezwykle istotnym miejscu, wskazuje Michał Palaczyk. PKN Orlen nie może wybić powyżej 78 zł. Potencjalne spadki mogą sięgnąć nawet do 68 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=NQSlQM5NjJ0 Co dalej z WIG20? - WIG20 w niezwykle istotnym miejscu. Przede wszystkim z tej perspektywy, że na aktualnych poziomach, które widzimy, trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób kształtuje się aktualna stopa...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje