Conotoxia
fotow

Photon Energy: Zatwierdzono prospekt zw. z emisją zielonych obligacji

Warszawa, 13.10.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) zatwierdziła prospekt emisyjny Photon Energy w związku z ofertą 6-letnich, zielonych obligacji o wartości do 50 mln euro z terminem zapadalności w listopadzie 2027 r., podała spółka. "Oferta publiczna pierwszych, zielonych obligacji EUR 2021/27 odbędzie się w Niemczech, Austrii i Luksemburgu za pośrednictwem skrzynki subskrypcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie lub poprzez formularz subskrypcyjny dostępny bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Dodatkowo, oferta prywatna skierowana do inwestorów kwalifikowanych w niektórych jurysdykcjach europejskich zostanie przeprowadzona przez globalnego koordynatora Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG" - czytamy w komunikacie. Sześcioletnie, zielone obligacje o nominale 1 000 euro posiadają oprocentowanie roczne na poziomie 6,5%. Oferta publiczna rozpocznie się 2 listopada i...

Photon Energy planuje emisję zielonych obligacji o wartości nom. do 50 mln euro

Warszawa, 08.10.2021 (ISBnews) - Photon Energy planuje nową emisję zielonych obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej do 50 mln euro, podała spółka. Photon Energy planuje przeprowadzić emisję w listopadzie br. "Zielone obligacje korporacyjne na lata 2021/2027 (o sześcioletnim terminie zapadalności) o łącznej kwocie głównej do 50 mln euro będą oprocentowane według stopy 6,50% p.a. z kwartalną płatnością odsetek. Zostanie złożony wniosek o dopuszczenie zielonej obligacji korporacyjnej do obrotu w segmencie notowań giełdowych na otwartym rynku (Freiverkehr) na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierbörse)" - czytamy w komunikacie. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany na stronie internetowej spółki po jego zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu, co jest spodziewane 12 października 2021 r. W przypadku zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez CSSF, oferta...

Konsorcjum z Photon Energy uruchomiło w Koszalinie farmę PV o mocy 0,95MWp

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Photon Energy i RenCraft zrealizowało zlecenie od koszalińskiego przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95MWp, podał Photon Energy. Projekt o wartości 3,36 mln zł (0,73 mln euro) został sfinansowany w całości przez klienta. "Photon Energy Solutions, spółka zależna Grupy Photon Energy, zajmująca się rozwiązaniami EPC (projektowaniem instalacji, dostawą oraz montażem urządzeń) dostarczyła technologię i zbudowała w ramach konsorcjum kierowanego przez firmę RenCraft elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,95 MWp do zarządzanej przez przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Oczyszczalni Ścieków w Koszalinie" - czytamy w komunikacie. Photon Energy Solutions, zakontraktowana do zaprojektowania i budowy elektrowni PV, będzie również świadczyć usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym 60 miesięcy od daty uruchomienia instalacji, podkreślono. "Jesteśmy...

Photon Energy rozważa przeprowadzenie emisji obligacji

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Photon Energy rozważa przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych, które najpie będą oferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji zapadających w październiku 2022 roku, podała spółka. "Photon Energy ogłosił zamiar przeprowadzenia emisji obligacji korporacyjnych, które w pierwszym kroku będą oferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji 2017/2022 i zapadających w 27 października 2022 r. oprocentowanych na 7,75% (DE000A19MFH4). Nowe obligacje nieobjęte przez dotychczasowych obligatariuszy zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej i oferty prywatnej inwestorom kwalifikowanym w Niemczech, Austrii i Luksemburgu oraz potencjalnie z kilku innych krajów Europy Środkowej' - czytamy w komunikacie. "To, czy i w jakim zakresie obligacje zostaną wyemitowane, będzie zależało od wyniku wstępnych rozmów z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi oraz warunków rynkowych" - podkreślono. Spółka podała także, że firma Bankhaus...
fotow

Photon Energy miał 0,83 mln euro straty netto, 0,97 mln euro zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 11.08.2021 (ISBnews) - Photon Energy odnotował 0,83 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,95 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,97 mln euro wobec 1,71 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,86 mln euro w II kw. 2021 r. wobec 8,88 mln euro rok wcześniej. "Przy jednoczesnym wzroście skonsolidowanych przychodów, spółka odnotowała niższą rentowność r/r, w związku z rozwojem portfela projektów własnych oraz opóźnieniem w uruchomieniu dwóch australijskich farm fotowoltaicznych w Leeton. Firma zamknęła II kwartał 2021 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,855 mln euro (wzrost o 11% r/r) dzięki solidnemu 16,1-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży czystej energii elektrycznej wygenerowanej...
Gorące spółki dnia

Photon Energy [PEN], Neuca [NEU] – Gorące spółki dnia

"Spodziewamy się lepszych wyników finansowych w drugim kwartale 2021 r. głównie dzięki wzrostowi rynku farmaceutycznego (+22 proc. rdr)" - napisano w raporcie. Analitycy oczekują dobrych wyników w drugim półroczu 2021 r. wspieranych m.in. przez rosnące ceny leków oraz wzrost popytu na nie związany z infekcjami sezonowymi. W całym 2021 r. analitycy prognozują ok. 9,8 mld zł przychodów, 238,7 mln zł EBIT, 313,2 mln zł EBITDA oraz 174,2 mln zł zysku netto.

Photon Energy pozyskał z oferty akcji 35 mln zł na dalszy rozwój

Photon Energy Group uplasował 5 mln akcji po 7 zł/szt., co odpowiada łącznej kwocie brutto 35 mln zł (7,7 mln euro), podała spółka. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z oferty na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024. W ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych uplasowano akcje stanowiące 8,33% kapitału zakładowego spółki. W efekcie udział akcji spółki będących w wolnym obrocie wzrośnie do 22,69% z 14,36%, podano. "Transakcja sprzedaży akcji własnych jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Photon Energy. Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatu. Pozyskany kapitał umożliwi realizację niedawno opublikowanych przez Photon Energy planów strategicznych oraz koncentrację na poszerzaniu bazy aktywów wytwarzających czystą energię elektryczną, a także budowaniu nowych, stabilnych przychodów w oparciu...

Photon Energy rozpoczął ofertę sprzedaży do 11 742 688 akcji

Photon Energy rozpoczął ofertę sprzedaży do 11 742 688 istniejących akcji, którą spodziewa się zamknąć do końca przyszłego tygodnia, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży do 7 000 000 akcji spółka zamierza przeznaczyć na realizacji strategii rozwoju na lata 2021-2024. "W ramach transakcji może być sprzedanych maksymalnie do 11 742 688 istniejących akcji, stanowiących 19,57% kapitału, które obejmują: - do 7 000 000 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację strategii rozwoju, - do 1 142 688 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację skupu akcji pracowniczych, - do 3 600 000 istniejących akcji należących do dwóch głównych akcjonariuszy spółki, tj. Solar Future Coöperatief oraz Solar Power to the People Coöperatief" - czytamy w komunikacie. Rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu pełni...
fotow

Photon Energy – nowa strategia spodobała się inwestorom – zapiski giełdowego spekulanta

Photon Energy będzie także kontynuować rozwój w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji) na całym świecie. Do końca 2024 r. Photon Energy na bazie podpisanych kontraktów zamierza osiągnąć moc 1 GWp obsługiwanych elektrowni własnych i klientów w porównaniu z 300 MWp obecnie. Na wykresie kurs naruszał wczoraj linię trendu, a zwyżka wyhamowała dopiero przy oporze w rejonie 14 zł.

Strategia Photon Energy zakłada osiągnięcie w 2024 r. 5-krotn. EBITDA z 2020 r.

Photon Energy opublikował długoterminową strategię rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie w 2024 r. pięciokrotności wyniku EBITDA z 2020 r., podała spółka. W celu zapewnienia finansowania realizacji strategii, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych. "Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp oraz zwiększyć powtarzalne strumienie przychodów z wytwarzania czystej energii elektrycznej i usług wsparcia sieci. Jednocześnie, spółka zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych, będących na różnych etapach przygotowania lub w procesie budowy, zarówno organicznie, jak i w ramach współpracy z partnerami, do 1,5 GWp, celem kontynuacji wzrostu po 2024 r." - czytamy w komunikacie. Spółka zakłada ponadto dalszy wzrost potencjału segmentu EPC...
fotow

Photon Energy: Udział w polskich aukcjach OZE to tylko jedna z opcji

Photon Energy rozważa udział w polskich aukcjach na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), jednak w pierwszej kolejności chce bazować na działaniu bezpośrednio na rynku, poinformował prezes Georg Hotar. "Mamy w przygotowaniu portfel projektów o mocy 67 MW w Polsce, który dość dynamicznie rósł w I kwartale. Pracujemy nad ewaluacją znacznie większego portfela terenów pod inwestycje" - powiedział Hotar podczas telekonferencji. Dodał, że w Polsce działalność w obszarze fotowoltaiki obecnie charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. "Chociaż nie wykluczamy udziału w aukcjach, ale jest to tylko opcja - nazwałbym ją planem B lub planem C. Patrząc na obecne ceny rynkowe w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce, widzimy silną odbudowę, a także wiele czynników fundamentalnych, które wpłyną na stały wzrost cen energii" - wskazał...
fotow

Photon Energy nie zakłada wypłat dywidendy w najbliższych 2-3 latach

Photon Energy widzi potencjał do inwestycji w najbliższych 2-3 latach, w związku z czym nie zakłada wypłat dywidendy w tym okresie, poinformował prezes Georg Hotar. "Nasz ogólne podejście jest takie, że jeśli widzimy możliwości inwestycyjne, które pozwalają zainwestować kapitał ze zwrotem wyższym niż jego koszt, to będziemy wciąż tak robić" - powiedział Hotar podczas telekonferencji. Gdyby takie możliwości się skończyły, spółka będzie z pewnością dzielić się kapitałem z akcjonariuszami - co może przyjąć formę zarówno dywidendy, jak i skupu akcji, dodał. "Jesteśmy przekonani, że w horyzoncie dwóch-trzech lat we wszystkich liniach biznesowych mamy znaczące możliwości wzrostu, więc jest mało prawdopodobne, żebyśmy wypłacali dywidendę" - podsumował. Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021...

Photon Energy miał 3,13 mln euro straty netto, 0,22 mln euro EBITDA w I kw. 2021

Photon Energy odnotował 3,13 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,69 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Photon Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 1,48 mln euro wobec 0,08 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,22 mln euro wobec 1,4 mln zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,57 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 5,32 mln euro rok wcześniej. "Nasze wyniki finansowe odzwierciedlają trudny I kwartał. Przychody wyniosły 4,571 mln euro, o 14% mniej niż w I kwartale 2020. To efekt niesprzyjających warunków pogodowych (choć mogło być to skompensowane rosnącym portfolio farm fotowoltaicznych), niższymi przychodami EPC, przy pozostałych strumieniach przychodów zasadniczo niezmienionych r/r. Przychody...

Pozyskiwanie zielonej energii przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa | Debata Invest Cuffs 2021

W trakcie konferencji Invest Cuffs 2021 odbyła się debata zatytułowana "Pozyskiwanie zielonej energii przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa". Redaktor Comparic Marcin Podlacki zadawał pytania gościom, którymi byli: Michał Gondek Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego w Columbus Energy S.A. oraz Maciej Górski Country Head Poland w Photon Energy Group. Jak wypadł 2020 rok z punktu widzenia spółek? Czy Columbus Energy skorzysta na programie Mój Prąd 3.0? Czy w najbliższych latach, możemy się spodziewać wzrostu popularności PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych? https://www.youtube.com/watch?v=IcevoTh0wA8 Columbus Energy zamierza bilansować energię w stosunku 1:1 Jeszcze do niedawna, w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej, klienci mogli liczyć na bilansowanie nadwyżki produkcji energii w stosunku 1:0,8 ewentualnie 1:0,7 w zależności od mocy instalacji. Bilansowanie 1:1...

Photon Energy miał 8,65 mln euro straty netto, +8,44 mln euro EBITDA w 2020 r.

Photon Energy odnotował 8,65 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Photon Energy przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln euro wobec 5,38 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 8,44 mln euro wobec 7,94 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,26 mln euro w 2020 r. wobec 30,15 mln euro rok wcześniej. "Spółka zakończyła rok 2020 z całkowitymi przychodami w wysokości 28,258 mln euro, co oznacza spadek o 6,3% r/r. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży technologii (-27,8% r/r), m.in. ze względu na trudne otoczenie związane z pandemią, firma odnotowała silny wzrost przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 17,6% rok do...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje