Conotoxia

PHN wynajął cały biurowiec Skysawa w Warszawie PKO Bankowi Polskiemu

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - PKO Bank Polski zawarł długoterminową umowę najmu całej powierzchni w biurowcu Skysawa w Warszawie, podał inwestor obiektu - Polski Holding Nieruchomości (PHN). Kompleks biurowy będzie nową siedzibą PKO BP. "Długoterminowy najem całej powierzchni Skysawa jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Grupy PHN, ale i całego rynku nieruchomości komercyjnych. Zawarcie transakcji wskazuje, że jest popyt na centralnie zlokalizowaną, nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń biurową. Z dumą udostępnimy naszą flagową inwestycję, tak wiarygodnemu i ważnemu partnerowi jakim jest PKO Bank Polski" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie. Umowa najmu na ok. 35 tys. m2 powierzchni zawarta z PKO Bankiem Polskim jest największą tego typu transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Biurowiec...

PHN Property Management ma umowę kredytową z Pekao na przejęcie Cosmar Polska

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) - PHN Property Management zawarło 7-letnią umowę kredytową z Bankiem Pekao w celu zrefinansowania przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Cosmar Polska, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel", podała spółka. "Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. pozwoli nam obniżyć koszty finansowania tego przedsięwzięcia. Pokazuje również potencjał inwestycyjny tego projektu i stabilną sytuację finansową całej Grupy PHN, gdyż pomimo trudnej sytuacji na krajowym rynku hotelarskim udało nam się pozyskać finansowanie od renomowanej instytucji finansowej" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie. W lutym br. PHN Property Management zawarła z syndykiem masy upadłości Cosmar Polska w upadłości umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska, funkcjonującej pod nazwą handlową Regent Warsaw Hotel. Wartość transakcji to 130,5 mln zł. Regent...

PHN miał 6 mln zł zysku netto, 26,7 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 16.09.2021 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości PHN odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 42,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,8 mln zł wobec 49,6 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,4 mln zł w II kw. wobec straty 38,5 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 26,7 mln zł wobec 10,8 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 46,2 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej wyniosły 8,1 mln zł wobec 5,8 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności budowlanej sięgnęły 38,1 mln zł wobec 46,6 mln zł...

PHN ukończył konstrukcję 155-metrowego biurowca Skysawa w Warszawie

Warszawa, 29.07.2021 (ISBnews) - Konstrukcja wieży w kompleksie biurowym Skysawa w Warszawie została ukończona, podał deweloper - Polski Holding Nieruchomości (PHN). Obiekt liczy 40 kondygnacji nadziemnych i ponad 155 metrów wysokości. "Zakończono kluczowy etap budowy kompleksu biurowo-handlowego Skysawa. Flagowa warszawska inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości właśnie osiągnęła swoją docelową wysokość. Prace konstrukcyjne części nadziemnej trwały rok, przy czym kondygnacje od +17 do +40 wybudowano w zaledwie 150 dni" - czytamy w komunikacie. Planowany termin ukończenia wieży to III kwartał 2022 r. Niższa, 9-piętrowa część kompleksu zostanie oddana do użytkowania w bieżącym roku, podano także. Skysawa, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r., powstaje w centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. To kompleks biurowo-handlowy o powierzchni ok. 34 550 m2. Za realizację inwestycji...

Akcjonariusze PHN zdecydowali o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali podczas walnego zgromadzenie o przeznaczenie na dywidendę zysku za ubiegły rok oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 17,92 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego postanowiło o: 1) przeniesieniu z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych kwoty 9 889 478,98 zł w celu powiększenia zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, 2) dokonaniu podziału zysku netto spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8 027 824,27 zł powiększonego o kwotę,...

Akcjonariusze PHN zdecydują 29 czerwca o 0,35 zł dywidendy na akcję

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zarekomendował walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na 29 czerwca br., by przenieść z kapitału zapasowego 9,89 mln zł w celu powiększenia zysku netto za 2020 r. (wynoszącego 8,03 mln zł) i przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 17,92 mln zł (0,35 zł na akcję), podała spółka. "Zarząd, wnioskując o przeznaczeniu kwoty z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych na powiększenie zysku za 2020 r. kierował się poziomem wypłaconych dywidend w latach poprzednich, a także zadeklarowanym w strategii spółki zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości spółki w formie wypłaty dywidendy. Jednocześnie zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne grupy kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A., z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości...
Money, pieniądze, Comparic

PHN miał 32,8 mln zł zysku netto, 46,2 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 32,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 29,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 46,2 mln zł wobec 36,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 46,6 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej to 78,7 mln zł wobec 78,5 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z działalności budowlanej 36,9 mln zł wobec 37,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z najmu wyniósł 26,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 25,6 mln zł w I kw. 2020 r. Wynik na działalności deweloperskiej to odpowiednio: 25 mln zł wobec...

Polski Holding Nieruchomości z wyceną przy 19,90 zł. Notowania pną się w górę

Analitycy obniżyli prognozę wyników na 2021 rok, gdyż spółka przyspieszyła przekazania lokali już w 2020 roku. Podwyższyli jednocześnie prognozy na lata 2022 i 2023 w związku z wyższymi od oczekiwań przekazaniami mieszkań i średnią ceną lokali. Ze względu na lepszy od oczekiwań portfel zamówień podwyższyli również szacunki sprzedaży z działalności budowlanej.

PHN miał 45,6 mln zł zysku netto, 94,9 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 45,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 67,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo znacznego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego Grupa PHN utrzymała pozytywne wyniki finansowe. W 2020 roku przychody z najmu wzrosły do 188,9 mln zł z 171,9 mln zł w 2019 roku, a sam wynik z najmu wyniósł 105,4 mln zł wobec 98,1 mln zł wcześniej. Odnotowaliśmy pozytywny wynik netto, a jego spadek o 35% w porównaniu z rokiem 2019 do 44,6 mln zł był w głównej mierze efektem zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Osiągnięte wyniki finansowe pomimo turbulencji spowodowanych pandemią pozwalają nam patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość" - napisał prezes Marcin Mazurek...

Polski Holding Nieruchomości z pozytywnymi prognozami sprzedaży od BM Santander

W podsumowaniu, Sandander BM ocenił ocenił prognozy jako "lekko pozytywne" w związku z rozpoznaniem zysków z segmentu mieszkaniowego. Na wykresie tygodniowym cena porusza się w kanale spadkowym. Słaba reakcja podażowa pod górną krawędzią, może sugerować ponowna próbę wybicia z kanału. Wtedy wycena z rekomendacji stanie się bardziej realna do osiągnięcia.

PHN: Rozpoczęły się prace nad nadziemną częścią Intraco Prime

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął prace związane ze wznoszeniem konstrukcji nadziemnej budynku Intraco Prime w Warszawie, podała spółka. Intraco Prime zostanie oddane do użytkowania w I kwartale 2022 r. PHN rozpoczął prace związane ze wznoszeniem konstrukcji budynku Intraco Prime "Z niecierpliwością czekaliśmy na moment, kiedy nasza inwestycja wyjdzie z ziemi. Od tej chwili postępy prac budowlanych będą zauważalne dla przechodniów i osób znajdujących się w pobliżu Intraco Prime. Każdego miesiąca nasza inwestycja będzie nabierała kształtów i pięła się w górę" - powiedział wiceprezes ds. inwestycji Tomasz Górnicki, cytowany w komunikacie. W ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia budowy zakończona została rozbiórka garażu sąsiadującego z budynkiem Intraco, wykonano ściany szczelinowe oraz wykopy z tymczasowym rozparciem. Budowa konstrukcji podziemia budynku zostanie ukończona w najbliższych dniach. Rozpoczęły się...

Spółka z grupy PHN przejęła Regent Warsaw Hotel za 130,5 mln zł

PHN Property Management - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła z syndykiem masy upadłości "Cosmar Polska" w upadłości umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Cosmar Polska", funkcjonującej pod nazwą handlową Regent Warsaw Hotel, podał PHN. Wartość transakcji to 130,5 mln zł. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez PHN PM ZCP, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej 'Regent Warsaw Hotel'. Po przejęciu ZCP, PHN PM zamierza kontynuować działalność hotelową 'Regent Warsaw Hotel'" - czytamy w komunikacie. Nabycie ZCP ma skutki nabycia w postępowaniu egzekucyjnym (w szczególności skutkiem zawarcia umowy jest wygaśnięcie hipotek ustanowionych na nieruchomościach wchodzących w skład ZCP). Cena sprzedaży ZCP została ustalona w wyniku aukcji przeprowadzonej 23 grudnia 2020 r. na kwotę 130 500 000...
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

Spółka z grupy PHN złożyła ofertę zakupu Regent Warsaw Hotel

PHN Property Management - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - złożyła ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar Polska w upadłości, funkcjonującej pod nazwą handlową Regent Warsaw Hotel, podał PHN."W czasie przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2020 r. licytacji PHN PM zaoferował najwyższą cenę zakupu. Zawarcie umowy nabycia ZCP powinno nastąpić w terminie do dnia 5 lutego 2021 r." - czytamy w komunikacie. Oprócz PHN, akcjonariuszem PHN PM jest również Polski Holding Hotelowy, zaznaczono również Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.

PHN zakończył emisję obligacji o łącznej wartości 325 mln zł

Polski Holding Nieruchomości (PHN) przeprowadził emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 325 mln zł, podała spółka. Środki z emisji spółka przeznaczy na program inwestycyjny. PHN zadowolony z przychylnego przyjęcia ze strony inwestorów Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach ustanowionego w ubiegłym roku siedmioletniego programu o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. W 2019 r. PHN przeprowadził pierwszą emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 160 mln zł, podano. "Bardzo nas cieszy, że nasza kolejna emisja spotkała się z tak przychylnym przyjęciem ze strony inwestorów, co jest dla nas potwierdzeniem, że idziemy właściwą drogą, a nasza spółka oraz jej program inwestycyjny jest wysoko oceniany nawet w tak trudnych czasach pandemii" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie. "Na korzystnych warunkach pozyskaliśmy finansowanie na realizację naszego...

PHN miał 10,7 mln zł zysku netto, 30,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,3 mln zł wobec 31,8 mln zł zysku rok wcześniej. W III kwartale 2020 r. Polski Holding Nieruchomości  odnotował poprawę wyników finansowych Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 45,5 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2020 r. Polski Holding Nieruchomości pomimo turbulencji rynkowych spowodowanych przez pandemię koronawirusa odnotował poprawę wyników finansowych zarówno na poziomie zysku netto jak i operacyjnym. W tym czasie zysk netto grupy kapitałowej PHN wyniósł 10,8 mln zł. W III kwartale skorygowana EBITDA Grupy PHN wyniosła...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje