XTB

Akcjonariusze PGS Software zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze PGS Software zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z podjętych uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w uchwale. Wcześniej tj. na początku października br., spółka podała, że w ramach ogłoszonego przez Xebia Group wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGS Software zostały zawarte transakcje nabycia 27 311 482 akcji. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamiarem Xebii było wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy. Xebia jest wspierana przez fundusz Waterland Private Equity Investments. PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z...
pgs software

PGS Software – wezwanie na akcje zakończone sukcesem, Xebia przejmie ponad 95% głosów na WZA

Xebia, holenderska spółka zajmująca się doradztwem IT, ogłosiła dziś przejęcie PGS Software, wiodącego polskiego producenta oprogramowania i eksperta w dziedzinie technologii chmurowych. PGS Software - wezwanie na zakup akcji spółki zakończyło się sukcesem Tym samym wezwanie na zakup akcji PGS Software zakończyło się sukcesem, Wzywający nabędzie akcje reprezentujące ponad 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamiarem Xebii jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji i wycofanie spółki z giełdy. To już piąte przejęcie Xebii w tym roku. Spółka kontynuuje ekspansję zgodnie ze swoją strategią rozwoju, opierającą się na współpracy z innymi liderami branżowymi w celu wzmocnienia swojej pozycji jako autorytetu w globalnym procesie cyfryzacji. Xebia i PGS Software wspólnie zatrudniają 3100 pracowników i są fizycznie obecne w czternastu krajach. Dzięki PGS...
pgs software

PGS Software ma umowę o współpracy strategicznej z Xebia Consultancy Services

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - PGS Software zawarł z Xebia Consultancy Services B.V. umowę o współpracy strategicznej, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi warunek ogłoszonego przez Xebia 5 sierpnia 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki. "Umowa zawiera standardowe postanowienia, zwyczajowo przyjęte dla tego rodzaju dokumentów i transakcji, w tym w szczególności postanowienia dotyczące: (i) udostępniania informacji niezbędnych m.in. dla procesów konsolidacji informacji finansowych przez Xebia; (ii) wstępnych ustaleń dotyczących zmian zasad ładu korporacyjnego spółki, w tym rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej spółki, oraz podmiotów należących do jej grupy kapitałowej; (iii) możliwości świadczenia wzajemnych usług pomiędzy poszczególnymi podmiotami z grupy kapitałowej Xebia (w tym spółkę); oraz (iv) obowiązku zachowania poufności" - czytamy w komunikacie. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące współpracy jej...

PGS Software: Cena w wezwaniu na sprzedaż akcji podniesiona do 18,00 zł

Holenderska firma technologiczna Xebia Group, poprzez Xebia Consultancy Services B.V. („Xebia”), ogłosiła podniesienie ceny w wezwaniu na wszystkie akcje PGS Software do 18,00 zł za jedną akcję z poziomu 15,75 zł, czyli o 14 proc. PGS Software z podniesieniem ceny w wezwaniu na wszystkie akcje Cena stanowi 23,5 proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy, 14,6 proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące oraz 34,3 proc. premię względem kursu zamknięcia akcji 10 marca 2021, czyli przed rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych przez PGS Software. Celem wzywającego jest wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy. Xebia jest wspierana przez fundusz Waterland Private Equity Investments („Waterland”). W dniu 22 września akcjonariusze...
Zetly

PGS Software: główni akcjonariusze odpowiedzieli na wezwanie Xebii

W dniu 5 sierpnia 2021 r. holenderska spółka technologiczna Xebia Group ogłosiła wezwanie na skup wszystkich akcji PGS Software. 8 września odpowiedzieli na wezwanie dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64 proc. akcji i 75 proc. głosów w kapitale Spółki. Tym samym spełnił się główny warunek wymagany do przeprowadzenia wezwania. Xebia: akcjonariusze odpowiedzieli na wezwanie spółki - Osiągnęliśmy niesamowity sukces wzrostu z małej firmy do dzisiejszej skali działalności. Jednak widzimy potrzebę szybkiego zwiększenia skali i umiędzynarodowienia naszej działalności, aby zmniejszyć zależność od polskiego rynku. Potwierdził to nasz przegląd strategiczny, który przeprowadzaliśmy od marca. Na jego podstawie doszliśmy do wniosku, że optymalną strategią dla firmy, jej pracowników i akcjonariuszy będzie znalezienie silnego partnera do którego możemy się przyłączyć.– powiedział...

Sezon wyników na GPW. ML System, KRUK, Inter Cars oraz Develia zaprezentują raporty

Na warszawskim parkiecie trwa sezon prezentowania wyników finansowych za 1 półrocze 2021 roku. W tym tygodniu wśród prezentujących znajduje się wiele dobrze znanych spółek, wśród których wymienić możemy m.in. KRUK, ML System, Inter Cars, Develia, czy też Grupa Azoty. W środę (8 kwietnia) wyniki zaprezentuje m.in. KRUK i ML System. W czwartek będą to z kolei Inter Cars, Grupa Azoty czy też Grupa Police. W piątek 1 półrocze podsumuje Develia, które od początku roku zyskało niemal 80%. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Sezon wyników na GPW W tym tygodniu na warszawskim parkiecie wiele spółek zaprezentuje inwestorom swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2021 roku. Będą one kontynuować trwający od pewnego czasu sezon wyników na warszawskim parkiecie. W poniedziałek...

PGS Software: dziś rozpoczynają się zapisy w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji

Rozpoczyna się okres przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez holenderską firmę technologiczną XebiaGroup („Xebia”, „Wzywający”) na wszystkie akcje PGS Software („Spółka”). Zapisy na wezwanie potrwają od 26 sierpnia do 29 września.Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 15,75 zł. PGS Software: rozpoczyna się okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Zarząd PGS Software opublikował 23 sierpnia br. stanowisko zarządu dotyczące wezwania, w którym ocenił, że oferowana cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Analiza ceny zaproponowanej w wezwaniu przeprowadzona przez zarząd Spółki bazowała między innymi na opinii przygotowanej przez Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. Wzywający zawarł umowę z większościowymi akcjonariuszami, kontrolującymi ponad 75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z którą, zobowiązali się oni bezwarunkowo i nieodwołalnie do odpowiedzi na ogłoszone wezwanie,...

Xebia Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji PGS Software po 15,75 zł/szt.

Holenderska firma technologiczna Xebia Group, poprzez Xebia Consultancy Services B.V. („Xebia”), ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje PGS Software. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 15,75 zł. Jednocześnie Wzywający zawarł umowę z akcjonariuszami reprezentującymi ponad 64 proc. akcji i 75 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z którą sprzedadzą oni wszystkie posiadane akcie po cenie 14,30 zł. Xebia Group ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje PGS Software Celem wzywającego jest wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy kapitałowej. Xebia Group jest wspierana przez fundusz Waterland Private Equity Investments („Waterland”). W dniu 5 sierpnia 2021 r. Xebia zawarła Umowę w sprawie wezwania z Infinitas FIZAN oraz Presto FIZAN, największymi akcjonariuszami PGS Software, których beneficjentami są założyciele informatycznej spółki: Wojciech Gurgul –...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], PGS Software [PSW] – Gorące spółki dnia

Analitycy oceniają że w 2021 r. PGS Software odnotuje 159,4 mln zł ze sprzedaży (poprzednio szacowali 148,2 mln zł), 28,7 mln zł EBIT (poprzednio 23,7 mln zł) oraz 27,5 mln zł zysku netto (22,9 mln zł wcześniej). Przypomnijmy, że spółka wypracowała w I kwartale 43,4 mln zł przychodów w porównaniu z 39,5 mln zł rok wcześniej. Zysk wzrósł do 8,1 mln zł, wobec 3,1 mln zł rok wcześniej. Zdaniem spółki, wszystko wskazuje, że II kwartał także będzie bardzo udany. „Spodziewamy się, że drugi kwartał będzie bardzo podobny do pierwszego. Nie widać objawów osłabienia popytu” - skomentował prezes firmy.
Zetly
pgs software

PGS Software wycenione na 23,70 zł. Kurs rośnie o 12%

Depesza jest skrótem rekomendacji wydanej przez East Value Research. Autorem raportu, którego pierwsze rozpowszechnienie miało miejsce 2 czerwca o godzinie 7:50, jest Adrian Kowollik.
Gorące spółki dnia

Grodno [GRN], PGS Software [PSW] – Gorące spółki dnia

W raporcie podkreślono, że nadal trwa korzystna koniunktura w branży IT. Spółka w I kwartale osiągnęła także najwyższym poziom zatrudnienia w swojej historii. Warto pamiętać, że cały czas trwa przegląd opcji strategicznych. Spółka rozważa pozyskanie inwestora oraz rozgląda się za potencjalnymi celami do przejęcia. Obecnie dla popytu jakimś poziomem docelowym może być jedyna nie wypełniona rekomendacja z wyceną przy 17,70 zł. W przypadku korekty, okolice 15 zł powinny działać jako wsparcie.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje