XTB
Strona główna GPW PGNiG akcje

PGNiG akcje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG akcje) jest największą spółką działającą na rynku gazu ziemnego w Polsce. Spółka powstała w 1982 roku, jej głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. PGNiG akcje giełda zajmuje się głównie poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Jest także importerem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki zależne, zajmuje się magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcję ciepła i energii elektrycznej.

Akcje PGNiG

Spółka działa również za granicą, prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie i Norwegii, posiada również koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Akcje PGNiG zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku.

PGNiG notowania

ChatGPT buduje portfel dywidendowy GPW. Wskazał pięć spółek z WIG20

Budowa silnego portfela dywidendowego może zapewnić inwestorowi detalicznym solidny pasywny zysk w długim terminie i jest rekomendowaną strategią dla osób chcących budować majątek w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Dobór odpowiednich spółek do portfela jest tutaj jednak kwestią kluczową. W tym artykule nie analizujemy danych historycznych i fundamentalnych podstaw działalności spółek...

PGNiG z próbą powrotu powyżej 5 zł

Notowania gazowej spółki wyraźnie odbiły podczas wczorajszej sesji. Mimo, że nie zmienia to szerszego układu, wydaje się, że niebawem kurs będzie atakował kluczowy opór, na który składają się wcześniejsze dołki. Powrót powyżej 5 - 5,10 zł byłby sporym sukcesem strony popytowej.

PGNiG ma problem z powrotem powyżej poziomu 5 zł

Notowania gazowej spółki nadal wyglądają fatalnie. Negatywny sentyment do spółki dało się wyczuć podczas wczorajszej sesji, udanej dla warszawskiego parkietu. Na tym tle spółka wypadła blado. Na wykresie widać ewidentne problemy z powrotem powyżej 5 zł, co może sugerować kontynuację spadków.

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 5,36 mld m3 w III kw.

Warszawa, 18.10.2022 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 5,36 mld m3 w III kw. 2022 r. wobec 5,87 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG, prezentując szacunkowe dane. W ciągu 9 miesięcy br. było to 23,98 mld m3 wobec 24,05...

PGNiG złożyło wniosek o wykluczenie z obrotu na GPW z chwilą połączenia z PKN Orlen

Warszawa, 17.10.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku z połączeniem z PKN Orlen, podała spółka. "Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami spółki ma nastąpić...

PGNiG kończy płytką korektę. Opór przy 5,10 zł nie do pokonania

Notowania gazowej spółki nadal nie są w stanie przerwać tendencji spadkowej. Patrząc na wykres widać, że korekta dosięgła zaledwie najbliższego, choć kluczowego oporu przy 5,10 zł. Reakcja podaży w tym miejscu sugeruje ryzyko kontynuacji spadków z kolejnym celem przy tegorocznych minimach.
logo pgnig

Akcjonariusze PGNiG wyrazili zgodę na połączenie z PKN Orlen

Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrazili, podczas walnego zgromadzenia, zgodę na połączenie z PKN Orlen. To ostatni krok formalny niezbędny przed zarejestrowaniem połączenia obu spółek. Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 99,99% akcjonariuszy spośród 85,83% głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgoda akcjonariuszy PGNiG na...
logo pgnig

PGNiG odebrało 14 ładunków LNG na 1,4 mld m3 gazu w III kw. 2022 r.

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w terminalu LNG w Świnoujściu 14 ładunków skroplonego gazu w III kwartale 2022 r., podała spółka. Dodatkowe 3 dostawy Grupa PGNiG sprowadziła poprzez terminal w litewskiej Kłajpedzie. "Działający od kilku lat Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu...

PGNiG testuje strefę oporu w rejonie 5 zł

Notowania gazowej spółki spadły w ostatnich miesiącach o ponad 35%. Obecnie na wykresie trwa ruch korekcyjny, który testuje poziomy wcześniejszych dołków. Wydaje się, że psychologiczna bariera 5 zł jest mocna i powrót ponad niż może być utrudniony przy obecnym sentymencie na rynkach akcji.

PGNiG ma 10-letnią rezerwację mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie, podała spółka. Zapewni to spółce możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat - od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia...

PGE i PGNiG mają umowy ramowe i indywidualne na dostawy gazu ziemnego o wartości 23 mld zł

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały umowy ramowe i kontrakty indywidualne na dostawy gazu ziemnego o wartości 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu, podały spółki. "Umowa wraz z kontraktami...

PGNiG OD otrzymało kolejne 906,7 mln zł z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

Warszawa, 29.09.2022 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otrzymało transze w łącznej wysokości 906,7 mln zł z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, podało PGNiG. "W okresie od 7 marca 2022 r. do 29 września 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny...

PGNiG i Politechnika Śląska mają dofinansowanie NCBR na nowy projekt wodorowy

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Politechnika Śląska otrzymały dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na program "Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych" (HydroSens), podało PGNiG. Projekt koncentruje się na opracowaniu czujników (sensorów) do wykrywania wodoru w mieszaninach gazów, w...

Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili zgodę na połączenie z PGNiG

Płock, 28.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen wyrazili, podczas walnego zgromadzenia, zgodę na połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). To przedostatni krok formalny niezbędny przed zarejestrowaniem połączenia obu spółek. Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 81,85% akcjonariuszy spośród 68,35% głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Zgoda akcjonariuszy PKN Orlen...

PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia PGNiG

Warszawa, 27.09.2022 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), podała spółka. "Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego...

Fuzja PGNiG/Orlen zatwierdzona przez rząd

Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek PKN Orlen (PKN.PL) oraz PGNiG (PGN.PL) oraz dała zielone światło na zbycie pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa (2,26% udziałów w kapitale zakładowym Orlenu; 14,161,080 akcji). Po finalizacji fuzji spółek Skarb Państwa ma posiadać około 52% udziałów w PKN Orlen. Walory PGNiG oraz Orlen...

Rząd wyraził zgodę na połączenie PGNiG i PKN Orlen

Warszawa, 26.09.2022 (ISBnews) - Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz PKN Orlen, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rząd przyjął wyraził także zgodę na zbycie pakietu mniejszościowego akcji PKN Orlen. "Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen,...

PGNiG podpisało pakiet umów na dostawy gazu przez 10 lat ze spółkami z Grupy Equinor

Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło pakiet umów dotyczących dostaw łącznie do 2,4 mld m3 gazu rocznie przez dziesięć lat ze spółkami z grupy Equinor, podała spółka. Gaz ten będzie mógł być przesłany do Polski przede wszystkim za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe. "Dostawy gazu ziemnego...

PGNiG zapewnia, że wykorzysta przepustowość Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100%.

Warszawa, 23.09.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykorzysta przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100%, podała spółka. "W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, którego uruchomienie zaplanowano na 1 października, wyjaśniamy, że PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu...

URE zatwierdził taryfę Gas Storage Poland z grupy PGNiG; średni wzrost opłat to 2,4%

Warszawa, 13.09.2022 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland z grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Średnie opłaty za usługi magazynowania będą wyższe o ok. 2,4%, podał Urząd. "Korekta taryfy wynika z obowiązku jej dostosowania...

PGNiG przy tegorocznych minimach

Notowania gazowej spółki nadal wyglądają bardzo słabo, ostatnio także na tle otoczenia. W przypadku PGNiG nie widać większego odbicia, mimo że kurs oscyluje wokół ważnego wsparcia jakim są dołki z okresu wybuchu wojny w Ukrainie. Wydaje się, że po niemal 30% przecenie, bliskość wsparcia powinna sprzyjać stronie kupującej.

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 10 października o połączeniu z PKN Orlen

Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 10 października br. o połączeniu PKN Orlen, wynika z projektów uchwał. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na: a) połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku spółki, obejmującego wszystkie jej...

PGNiG z blisko 25% spadkiem w sierpniu

Notowania gazowej spółki nie zaliczyły sierpnia do udanych. W minionym miesiącu niemal wszystkie sesje przyniosły spadek kursu. Łącznie spółka potaniała o około 25%, negując wcześniejsze wzrosty. Tym samy, kurs znowu jest na poziomie sprzed wybuchu wojny, który powinien działać jako silne wsparcie.
gpw

WIG 20 poniżej 1600 pkt.

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie rozpoczęła się od poważnych spadków. Od rozpoczęcia sesji WIG 20 stracił 2,64 proc. i jest poniżej 1600 pkt.. Zaledwie 2 spółki z niego minimalnie zyskują (PGNiG i Orlen). Sporą stratę natomiast ponosi KGHM, spada o 6,73 proc. WIG 20 razi słabością Patrząc historycznie, ten poziom nie...

PGNiG wraca do spadków po wtorkowym odbiciu

Notowania gazowej spółki nie zaliczyły wczorajszej sesji do udanych. Wydawało się, że popyt będzie kontynuował odbicie z wtorku, jednak stało się inaczej. Na wykresie mamy reakcję przy domknięciu sporej luki z końca lipca, jednak wcale nie musi to oznaczać końca obecnych spadków.

PGNiG ma umowę kredytu do 120 mln euro z Industrial and Commercial Bank of China

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę kredytową z Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce do kwoty 120 mln euro na okres 12 miesięcy od daty podpisania, podało PGNiG. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się...
logo pgnig

PGNiG odebrało w Świnoujściu 36 dostaw LNG w tym roku wobec 35 w całym 2021 r.

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w tym roku 36 dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu. Oznacza to, że w ciągu ośmiu miesięcy 2022 r. PGNiG sprowadziło do Świnoujścia więcej dostaw, niż przez cały ubiegły rok, gdy było ich 35, podała spółka....

PGNiG: Sytuacja na rynku gazu będzie wymagać wzrostu taryf lub przedłużenia rekompensat

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że w związku z sytuacją na rynku gazu możliwy jest istotny wzrost taryf, chyba że ustawodawca zdecyduje o przedłużeniu obowiązywania rekompensat, poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski. "Rekompensata zwraca nam różnicę pomiędzy tym, za ile gaz sprzedajemy do odbiorcy końcowego i...

PGNiG: Stan zapełnienia magazynów gazu wynosi 99%

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Stan zapełnienia magazynów gazu ziemnego należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wynosi 99%, poinformował wiceprezes Artur Cieślik. Grupa pracuje nad zwiększeniem pojemności magazynów. "Na dzisiaj stan zapełnienia magazynów wynosi 99%" - powiedział Cieślik podczas konferencji prasowej. Spółka pracuje obecnie nad zwiększeniem pojemności magazynowych. Rozpoczęto rozbudowę...

PGNiG wykorzysta całą dostępną w IV kw. przepustowość gazociągu Baltic Pipe (aktual.)

Poniżej zaktualizowana wersja depeszy z właściwym brzmieniem nazwiska wiceprezesa cytowanego w tekście Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe dostępną w IV kwartale br., tj. szacunkowo ok. 800 mln m3, poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski. "Wszystko wskazuje na to, że w IV...

Akcje spółki PGNiG notują dzisiaj umiarkowane wzrosty wobec opublikowanych wyników za Q2 oraz H1

W H1 spółka zwiększyła zysk netto do 4,8 mld zł (+99% r/r). W II kwartale zysk netto wyniósł 746 mln zł wobec 687 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy PGNiG (PGN.PL) w H1 sięgnęły 78,4 mld zł (+214% r/r); w drugim kwartale przychody wyniosły 30,97 mld zł wobec prognoz...

PGNiG wykorzysta całą dostępną w IV kw. przepustowość gazociągu Baltic Pipe

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe dostępną w IV kwartale br., tj. szacunkowo ok. 800 mln m3, poinformował wiceprezes Robert Perkowski. "Wszystko wskazuje na to, że w IV kw. rurociąg ten będzie działał, nie na 100% mocy, ale na...

PGNiG miało 746 mln zł zysku netto, 5 469 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 746 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 687 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3 907 mln zł wobec 980 mln zł zysku rok...

PGNiG ma umowę kredytu do kwoty 4,8 mld zł z BGK

Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu do kwoty 4,8 mld zł na 24 miesiące, podała spółka. Podpisując umowę PGNiG skorzystało z gwarancji Skarbu Państwa - mechanizmu przewidzianego ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku...

PGNiG i Aker BP odkryły nowe złoże ropy i gazu w Norwegii

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Aker BP odkryły złoże ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstępnie pomiędzy 11 a 36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na prospekcie Newt w północnej części Morza Norweskiego, podało...

PGNiG Termika zleciło studium wykonalności połączenia do nowego bloku EC Siekierki

Warszawa, 12.08.2022 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - zawarła umowę na opracowanie studium wykonalności budowy połączenia linią wysokiego napięcia bloku gazowo-parowego (BGP) projektowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa, podała...

PGNiG w korekcie. Ważne wsparcie przy 6,15 zł

Notowania gazowej spółki po kolejnym impulsie wzrostowym, podlegają cyklicznej korekcie. Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, notowaniami wstrząsają kolejne informacje z rynku gazu. Technika schodzi na dalszy plan, choć wydaje się, że kurs może zmierzać do domknięcia luki przy

PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego pod Poznaniem szacowane na 650 mln m3

Warszawa, 04.08.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odkryło złoże gazu ziemnego w Sierosławiu pod Poznaniem szacowane na 650 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, podała spółka. "Wydobycie krajowe to jeden z filarów bezpieczeństwa dostaw gazu dla polskich odbiorców. Systematycznie prowadzimy poszukiwania nowych złóż oraz inwestujemy w zagospodarowanie już...

PGNiG z 35% wzrostem od połowy lipca

Notowania gazowej spółki wzrosły od połowy lipca o 35%. Wszystko to związane jest z kryzysem w energetyce, szczególnie w problemach w dostawach gazu do Europy. Wydaje się, że jeżeli fundamenty nie ulegną zmianie, kurs może powrócić w rejon tegorocznych maksimów.

PGNiG OD otrzymało kolejne 2,5 mld zł z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

Warszawa, 02.08.2022 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otrzymało 2,495 mld zł z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, podała grupa. "W okresie od 7 marca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało łącznie 5,323 mld...

PGNiG miało szacunkowo 0,75 mld zł zysku netto, 5,48 mld zł zysku EBITDA w II kw. 2022

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,75 mld zysku netto w II kw. wobec 0,69 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 5,48 mld zł wobec 1,8 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła...

Finalizacja połączenia PKN Orlen i PGNiG planowana jest w październiku-listopadzie 2022 r.

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - Walne zgromadzenie PKN Orlen, które zdecyduje o połączeniu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) odbędzie się we wrześniu, a walne zgromadzenie PGNiG w październiku 2022 roku, natomiast połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku-listopadzie 2022 roku, podał PKN Orlen. "Przewiduje się, że walne zgromadzenia Orlen...

PKN Orlen i PGNiG uzgodniły plan połączenia; parytet wymiany akcji 1:0,0925

Warszawa, 29.07.2022 (ISBnews) - PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały plan połączenia, który zakłada przejęcie PGNiG (spółka przejmowana) przez PKN Orlen (spółka przejmująca), polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG, podały spółki. Jednocześnie uzgodniono...

Akcje PGNiG odbiły w piątek o ponad 9 proc. GPW szykuje się na sezon wyników

Ostatnia sesja minionego tygodnia przyniosła kontynuacje odbicia głównych indeksów na GPW. WIG20 przy obrotach sięgających 686 mln PLN zyskał 1,1% i zatrzymał się na poziomie 1701,7 pkt., a jego tygodniowy bilans wyniósł +5,0%. Podczas piątkowych notowań, do najmocniejszych polskich blue chipów należały takie podmioty jak: PGNiG (+9,2% - efekt...

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 7,08 mld m3 w II kw.

Warszawa, 21.07.2022 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 7,08 mld m3 w II kw. 2022 r. wobec 6,9 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG, prezentując szacunkowe dane. W całym I półroczu br. było to 18,62 mld m3 wobec 18,18...
gaz

Torpol Oil&Gas i Tesgas rozbudują dla PGNiG kopalnię Lubiatów

Warszawa, 15.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wybrało wykonawców rozbudowy kopalni Lubiatów. Prace na kopalni wykona spółka Torpol Oil&Gas, a budowę rurociągu powierzono Tesgasowi, podało PGNiG. PGNiG podzieliło rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów na dwie części. "Na wykonawcę pierwszej części, pod nazwą 'Rozbudowa KRNiGZ...

PGNiG z brakiem obrony na wsparciu 5,50 zł

Notowania gazowej spółki traciły podczas wczorajszej sesji, co było wiązane z zapowiedziami polityków o możliwości wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków np. ze sprzedaży drożejącego gazu. Kurs spółki oscyluje na wsparciu 5,50 zł, jednak globalny sentyment do rynków akcyjnych każe myśleć o szybkim upadku tego poziomu.

Akcje PGNiG zanurkowały o niemal 5 proc. po słowach premiera!

Notowane w Polsce spółki z sektorów paliwowych, górniczych oraz energetycznych notują w poniedziałek relatywnie duże spadki. Nastroje w tym sektorze gospodarki nadwyrężyły słowa Mateusza Morawieckiego, który w sobotę ogłosił, że rząd wypracuje mechanizm dzielenia się dużymi zyskami spółek skarbu państwa albo nałoży podatek od zysków nadzwyczajnych spółek gazowych i...

PGNiG podpisało aneksy na łącznie 13,4 mld zł na gaz dla pięciu spółek Grupy Azoty

Warszawa, 07.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało aneksy przedłużające kontrakty indywidualne na dostawy gazu dla pięciu spółek z Grupy Azoty, podały spółki w osobnych komunikatach. Całkowita wartość tych aneksów szacowana jest na 13,4 mld zł. "W wyniku zawarcia aneksów PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego do...

PGNiG z ryzykiem ponownego testu wsparcia okolic 5,50 zł – zapiski giełdowego spekulanta

To m.in. dzięki zwiększeniu liczby odbieranych ładunków LNG spółka mogła zatłaczać krajowe magazyny gazu jeszcze w trakcie trwania sezonu grzewczego, a także pomimo zaprzestania przez Gazprom realizacji kontraktu jamalskiego i wstrzymania dostaw dla PGNiG od 27 kwietnia 2022 roku" - powiedziała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG sprowadziło 29 ładunków LNG w I półroczu 2022 r. wobec 18 rok wcześniej

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie, podała spółka. W całym I półroczu 2022 roku spółka sprowadziła 29 ładunków LNG wobec 18 rok wcześniej. PGNiG...

PGNiG ma umowę kredytową z Sumitomo Mitsui Banking Corporation do 170 mln euro

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę kredytową z podmiotami grupy finansowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation do kwoty 170 mln euro na okres 9 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy, podała spółka. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem...

Grupa PGNiG zwiększy pojemność magazynu gazu w Wierzchowicach o 800 mln m3

Warszawa, 30.06.2022 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rozbuduje podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach o 800 mln m3, podała spółka. Dzięki realizacji inwestycji, możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną o 1/4 do 4 mld m3. "Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach będzie znaczącym wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego...

PGNiG walczy o utrzymanie majowych minimów

Notowania gazowej spółki nadal nie są w stanie odwrócić spadkowej tendencji ostatnich miesięcy. Systematyczny spadek kursu sprawił, że obecnie trwa walka o utrzymanie istotnego wsparcia w rejonie 5,55 zł. Czytelny układ sprawia, że jeżeli wsparcie upadnie, wzrośnie ryzyko powrotu na tegoroczne minima przy 5 zł.

PGNiG rozpoczęło eksploatację złoża Kamień Mały w województwie lubuskim

Warszawa, 23.06.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło eksploatację złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Kamień Mały w województwie lubuskim, podała spółka. Obsługująca złoże instalacja zapewni ponad 24 tys. ton ropy i 3,6 mln m3 gazu rocznie. "Konsekwentnie udostępniamy nowe zasoby węglowodorów w Polsce. Wydobycie ropy naftowej...

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) postanowiło przeznaczyć zysk za 2021 r., w kwocie 5,12 mld zł, na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG S.A. postanawia przeznaczyć zysk finansowy netto PGNiG S.A. za rok 2021 w kwocie 5 120...

PGNiG od trzech miesięcy w układzie spadkowym

Notowania gazowej spółki mają za sobą ponad 11% spadek w trwającym miesiącu. Ostatnie podbicie, mimo że wyglądało naprawdę obiecująco, zakończyło się na linii trendu spadkowego. Dopiero więc wybicie linii bessy będzie czytelnym sygnałem do zmiany trendu. Obecnie pojawia się ryzyko zejścia na dołek z połowy maja przy 5,54 zł.

Dwa pierwsze gazowce PGNiG wejdą do użytku w 2023 roku

Warszawa, 09.06.2022 (ISBnews) - Dwa pierwsze statki do przewozu LNG, budowane specjalnie na potrzeby Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), wejdą do użytku w 2023 roku, podała spółka. Dwa kolejne rozpoczną pracę w 2024 roku, a w 2025 roku zostaną oddane do użytku cztery nowe gazowce. W sumie Grupa...

PGNiG zainwestuje 700 mln zł w kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów i Dębno

Warszawa, 06.06.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zainwestuje 700 mln zł w ciągu czterech lat w dwie największe kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego w kraju: Lubiatów i Dębno, podała spółka. Efektem będzie zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przedłużenie okresu funkcjonowania kopalni o...

PGNiG OD zwiększa automatyczną obniżkę cen gazu dla klientów biznesowych do 25%

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka z Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wprowadza od 1 czerwca br. wyższą niż w kwietniu oraz maju automatyczną obniżkę dla klientów biznesowych, podała spółka. Wyniesie ona 25% i będzie dotyczyła wszystkich odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo...

PGNiG odebrało rekordowe 6 dostaw LNG w terminalu Świnoujściu w maju

Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało sześć ładunków skroplonego gazu ziemnego odebrało w terminalu w Świnoujściu w maju, podała spółka. To rekordowa miesięczna liczba dostaw, podkreśliła spółka. "Do terminalu w Świnoujściu zawinął gazowiec Gaslog Westminster przywożąc 73 tys. ton LNG, co odpowiada 100 mln m3...
logo pgnig

PGNiG: Venture Global LNG podjął decyzję inwestycyjną ws. terminalu Plaquemines

Venture Global Plaquemines LNG podjął ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy terminalu skraplającego Plaquemines, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). PGNiG będzie odbierało skroplony gaz ziemny z tego terminalu od 2026 r. "Pierwsze komercyjne dostawy gazu skroplonego (LNG), w ramach kontraktu długoterminowego z dnia 28 września 2018 r. wraz z...

PGNiG przy górnej krawędzi kanału spadkowego

Notowania gazowej spółki mają za sobą korekcyjne odbicie. Niestety, w miniony piątek pojawiła się pierwsza rysa w obozie kupujących. Reakcja spadkowa pojawiła się, kiedy kurs dotarł w rejon poprzednich dołków w układzie spadkowym. Dopóki nie dojdzie do zamknięcia powyżej oporu 6,20 zł, trudno liczyć na wybicie z kanału spadkowego.

PGNiG prowadzi rozmowy, by w pełni wykorzystać zarezerwowaną moc Baltic Pipe

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zdeterminowane, aby zapewnić pełne wykorzystanie zarezerwowanej przepustowości gazociągu Baltic Pipe, podała spółka. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi dostawcami gazu z Norwegii, a osiągnięcie założonych mocy jest obecnie wypadkową kilku czynników: przede wszystkim technicznych zdolności przesyłowych nowego gazociągu, sytuacji...

PGNiG ma umowę nabycia 40% udziałów w złożu Orn na Morzu Norweskim

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisał z Wellesley Petroleum umowę kupna 40% udziałów w złożu gazowym Ørn na Morzu Norweskim, podała spółka. Eksploatacja tego złoża zapewni PGNiG dodatkowe 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie od 2026 r. Norweska...

Fitch podtrzymał ratingi BBB PGNiG z perspektywą stabilną

Warszawa, 20.05.2022 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał ratingi długoterminowe w walucie zagranicznej i krajowej IDR Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pozycję PGNiG jako pionowo zintegrowanego operatora rynku gazu w Polsce, który w coraz większym stopniu dywersyfikuje import gazu...

PGNiG z silnym odbiciem po wynikach za I kwartał – zapiski giełdowego spekulanta

To pokazuje, że zrównoważony model biznesowy zapewnia grupie odporność na zawirowania rynkowe" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Przemysław Wacławski, cytowany w komunikacie. Na wykresie trwa walka o wybicie poprzedniego dołka. Krótkoterminowy układ pozostaje spadkowy, a mocnym sygnałem do wzrostów byłoby wybicie linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach.

Akcje PGNiG zwyżkowały do poziomu 6,17  PLN, aby następnie spaść do 5,90 PLN

Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe punkty do planu ograniczenia zużycia energii pozyskanej z węglowodorów dostarczanych przez Rosję. Głównymi założeniami planu REPowerEU są: podwyższenie redukcji zużycia energii z 9 na 13 proc., przyśpieszanie rozwoju OZE, zwiększenie importu wodoru, oraz wspólne zakupy gazu. Notowania PGNiG idą w dół Na wieść o tych wtorkowych sugestiach...

PGNiG rozmawia z Gaz-Systemem o zwiększeniu liczby dostaw do terinalu LNG w Świnoujściu

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozmawia z Gaz-Systemem o możliwości zwiększenia liczby "slotów" na dostawy w terminalu LNG w Świnoujściu, poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski. "Zaplanowaliśmy 50 dostaw w tym roku, ale rozmawiamy z Gaz-Systemem, żeby 'zagęścic' dostawy i wtedy jeszcze parę statków by się w...

PGNiG jest zainteresowane całą przepustowością planowanego FSRU koło Gdańska

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane całą przepustowością planowanego pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska, poinformował wiceprezes Robert Perkowski. "Jesteśmy zainteresowani możliwościami, które pozwolą cały portfel rozładować w naszym kraju. Ten proces cały czas trwa" - powiedział Perkowski podczas konferencji prasowej. Gaz-System prowadzi...
logo pgnig

PGNiG: Gazociągiem Baltic Pipe będziemy sprowadzać ok. 4,5 mld m3 rocznie od 2023 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że sprowadzi gazociągiem Baltic Pipe ok. 4,5 mld m3 gazu ziemnego w skali roku od 2023 r., poinformował wiceprezes Robert Perkowski. "Najbardziej lubimy własną produkcję, która osiągnie w Norwegii 3 mld m3 w skali roku. Produkcja osiągnie co najmniej...

PGNiG miało 4 093 mln zł zysku netto, 9 598 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 4 093 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 010 mln zł wobec 2 437 mln...

PGNiG ma listy intencyjne z 3 firmami w ramach projektu dot. ‘niebieskiego wodoru’

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało listy intencyjne z trzema firmami w ramach projektu z obszaru wodorowego "Blue H2", podała spółka. Współpraca z partnerami przemysłowymi ma umożliwić kontynuację prac, po etapie badawczym, poprzez zastosowanie instalacji produkcji niebieskiego wodoru m.in. w hutniczych procesach technologicznych. Sygnatariuszami listów,...

PGNiG przy dolnej krawędzi kanału spadkowego. Możliwe odbicie do 6,15 zł

Notowania gazowej spółki mają za sobą dwie fala podażowe sięgające do 20%. W sumie od marca spółka straciła ponad 25%. W tym okresie notowania układają się wewnątrz kanału spadkowego. Obecnie cena zaczyna reagować przy jego dolnej krawędzi, co powinno oznaczać odbicie przynajmniej do najbliższego oporu przy 6,15 zł.
logo pgnig

PGNiG będzie negocjować umowę na dostawy LNG od Sempra Infrastructure Partners

Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictw (PGNiG) zawarło porozumienie w sprawie możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy 3 mln ton gazu skroplonego (LNG) rocznie od Sempra Infrastructure Partners, podała spółka. "Na mocy porozumienia strony prowadzić będą negocjacje zapisów wiążącej umowy na zakup przez PGNiG łącznie 3 mln...

PGNiG odebrało pierwszy ładunek gazu skroplonegi w ramach umowy z Venture Global LNG

Warszawa, 16.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otrzymało pierwszy ładunek LNG realizowany w ramach umowy z Venture Global LNG, podała spółka. Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął tankowiec "Maran Gas Apollonia" z ładunkiem ponad 65 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To także pierwsza dostawa zrealizowana statkiem...

PGNiG prognozuje wydobycie 3 mld m3 gazu, 863 tys. ton ropy naftowej w Norwegii w 2022 r.

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje wydobycie gazu ziemnego w Norwegii na poziomie 3 mld m3 w tym roku, podała spółka. Prognoza wydobycia w Norwegii ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL na ten rok opiewa na 863 tys. ton. Wcześniej PGNiG prognozowało na ten...

PGNiG ma umowę nabycia Solgen – spółki z rynku PV i pomp ciepła

Warszawa, 11.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę nabycia 100% udziałów Solgen - spółki działającej na rynku fotowoltaiki i pomp ciepła, podała spółka. "Inwestycje w obszar energetyki odnawialnej to jeden z priorytetów zarówno grupy kapitałowej PGNiG, jak i powstającego z połączenia PGNiG z PKN Orlen i...

PGNiG rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r.

Warszawa, 10.05.2022 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu PGNiG niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całości zysku netto za 2021 r. na zwiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. "Decyzja zarządu została podjęta w związku z utrzymującą się od 2021 roku sytuacją na europejskich rynkach towarowych,...

PGNiG na granicy 6 zł. Nadal bez reakcji kupujących

Notowania gazowej spółki od początku marca poruszają się w układzie spadkowym, korygując odbicie po wybuchu wojny. Obecnie kurs znajduje się pod oporem 6,30 zł, co może sugerować dalsze spadki. Jeżeli poziom 6 zł nie zatrzyma podaży, kolejnym celem może być dolna krawędź niewielkiego kanału spadkowego.
logo pgnig

PGNiG: Do Terminalu LNG dotarła 3. dostawa gazu w 8 dni; plan na maj to łącznie 6 dostaw

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła 163. dostawa skroplonego gazu ziemnego, zakupionego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Między 25 kwietnia a 2 maja spółka odebrała trzy ładunki LNG. W maju PGNiG spodziewa się łącznie sześciu dostaw, poinformowała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Serię...

PGNiG rozpoczęło dostarczanie gazu do wszystkich odbiorców firmy Novatek

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło dostarczanie gazu do 10 gmin, w których działała objęta sankcjami firma Novatek Green Energy, podała spółka. "Rozwiązania umożliwiające sprawne przywrócenie dostaw gazu przygotowane zostały w ścisłej współpracy spółek grupy kapitałowej PGNIG z administracją rządową. Piątkowe polecenie Prezesa Rady Ministrów...

PGNiG zapewni dostawy gazu odbiorcom firmy Novatek 

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa oraz PGNiG Obrót Detaliczny włączają się w proces przywracania dostaw gazu mieszkańcom gmin, w których paliwo to przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy, poinformowała spółka. "Spółki są w stałym kontakcie i współpracują na bieżąco z administracją rządową. Dzięki temu udało się...
logo pgnig

PGNiG: Dostawy gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego zostały wstrzymane

Warszawa, 27.04.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało, że nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu ziemnego dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Jak podkreśliła spółka, sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów PGNiG, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem. "Pomimo wywiązywania się PGNiG ze...

Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego

Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego, podał Onet, powołując się na nieoficjalne informacje. "Informację najpierw o znacznym zmniejszeniu przesyłu gazu, a następnie o jego wstrzymaniu w dniu dzisiejszym Onet potwierdził nieoficjalnie zarówno w źródłach rządowych, jak i w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG). Rosjanie nie...

PGNiG z trzecią fatalną sesją. Niemal 10% spadek w trzy dni

Notowania gazowej spółki doznały solidnej przeceny w ostatnich sesjach. Niewiele też zostało z odbicia z pierwszej połowy kwietnia, które jest całkowicie zanegowane. Obecnie popyt nastawia się na obronę strefy wsparci przy 6,20 zł lub też ostatniego dołka w rejonie 6,16 zł. Jego upadek może bowiem mieć konsekwencje w postaci kontynuacji przeceny.

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 11,54 mld m3 w I kw. 2022

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 11,54 mld m3 w I kw. 2022 r. wobec 11,28 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG, prezentując szacunkowe dane. Wydobycie gazu ziemnego przez grupę wyniosło 1,78 mld m3 w I kw. 2022...

PGNiG odwołało się od wyroku Sądu UE ws. postępowania KE przeciw Gazpromowi

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 2 lutego 2022 r., który oddalił skargę spółki na decyzję Komisji Europejskiej z 2018 r., akceptującą zaproponowane przez Gazprom zobowiązania mające na celu zaprzestanie stosowania nierynkowych praktyk w państwach UE, podała...

PGNiG z próbą zakończenia korekty

Notowania gazowej spółki mają za sobą 17% korektę po pierwszej fali odbicia po wybuchu wojny w Ukrainie. Korzystna dla spółki sytuacja na rynku gazu powinna sprzyjać wysokiemu kursowi. Obecnie pojawia się próba zakończenia korekty. Wydaje się, że mocne wybicie okolic 6,50 zł powinno o tym przesądzić.
logo pgnig

PGNiG: Uprawomocnił się wyrok sądu oddalający skargę Gazpromu ws. arbitrażu

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Gazprom nie złożył skargi kasacyjnej od wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w przepisanym terminie, co oznacza, że wyrok w sprawie ceny gazu w kontrakcie jamalskim jest prawomocny oraz że wyczerpała się ścieżka prawna kwestionowania przez Gazprom tego wyroku, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "Wyrok...

PGNiG: Projekt Hy-Chess na wytwarzanie paliw ekologicznych uzyskał 34,3 mln zł od NBCR

Warszawa, 11.04.2022 (ISBnews) - Projekt pt. "System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej" (akronim Hy-Chess), zgłoszony przez PGNiG (jako lider konsorcjum) z Politechniką Śląską oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu uzyskał najwyższą ocenę ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

Iwona Waksmundzka-Olejniczak została powołana na prezesa zarządu PGNiG

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na prezesa zarządu na okresie VI kadencji zarządu, kończącej się 10 stycznia 2023 r., podała spółka. Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest prezesem Energi od października 2021 r., od lipca 2021 r. pełniła obowiązki prezesa tej spółki. PGNiG jest...

PGNiG ma umowę czarteru 4 kolejnych zbiornikowców do przewozu LNG

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - PGNiG Supply & Trading - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - zawarło umowę czarteru czterech kolejnych zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG), podała spółka. Nowe jednostki, zbudowane na potrzeby PGNiG, wejdą do użytku w 2025 r. Dwa zbiornikowce zostaną dostarczone przez spółki z...

Stan zapełnienia magazynów gazu PGNiG sięga obecnie 66%

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Stan zapełnienia magazynów gazu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wynosi obecnie 66%, w porównaniu do około 25% w Unii Europejskiej, poinformował wiceprezes PGNiG ds. finansowych Przemysław Wacławski. "Na ten moment poziom zatłoczenia magazynów gazu w Polsce wynosi 66%, w porównaniu do ok. 25% średnio w...

PGNiG: Gazprom wycofał wezwanie na arbitraż w sprawie EuRoPol Gazu

Warszawa, 05.04.2022 (ISBnews) - Trybunał w Sztokholmie umorzył postępowanie arbitrażowe dotyczące EuRoPol Gazu w związku z wycofaniem przez Gazprom wezwania na arbitraż, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). "Spółka otrzymała od Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce pismo w sprawie umorzenia postępowania zainicjowanego przez Gazprom, na skutek...

PGNiG OD otrzymało 2,19 mld zł rekompensaty z tytułu sytuacji na rynku gazu

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w okresie od 7 marca do 4 kwietnia 2022 r. otrzymało łącznie 2,193 mld zł wypłat transz z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie...
logo pgnig

PGNiG załadowało 17,5 tys. ton LNG w ciągu 2 lat korzystania ze stacji w Kłajpedzie

Warszawa, 04.04.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) załadowało 969 autocystern o łącznym tonażu 17 496 ton w ciągu dwóch lat dzierżawy stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie, podała spółka. "W piątek minęły dwa lata od rozpoczęcia użytkowania przez PGNiG stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie. Tylko w tym roku,...

PGNiG Ventures zainwestowało w Reliability Solutions oferującą rozwiązania AI

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - PGNiG Ventures - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - objęło udziały spółki Reliability Solutions oferującej rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) do przewidywania awarii i optymalizacji procesów produkcyjnych, podała spółka. Wartość pierwszego etapu inwestycji to 1 mln euro. Jej całkowita wartość w...

PGNiG złożyło zamówienie na regazyfikację w ramach 1. fazy procedury Open Season FSRU

Warszawa, 30.03.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło zamówienie na usługi regazyfikacji w ramach fazy 1. procedury Open Season FSRU, realizowanego przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System, podało PGNiG. "Projekt będący przedmiotem Open Season FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU...

PGNiG walczy o utrzymanie wsparcia przy 6,40 zł

Notowania gazowej spółki wyraźnie traciły wczoraj na wartości. Powodem przeceny spółek surowcowych okazały się być negocjacje ukraińsko rosyjskie w Turcji. Wycofanie się Rosji z pewnych postulatów, zostało odebrana jako przejaw rosnących szans na zakończenie wojny. To naturalnie stabilizuje sytuację na rynku m.in gazu, co przekłada się na spadek kursu PGNiG. Na wykresie wciąż trwa jednak walka o utrzymanie wsparcia przy 6,40 zł.

PGNiG ruszy z odbiciem? Mocne wyniki za IV kwartał – zapiski giełdowego spekulanta

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 15 593 mln zł wobec 13 009 mld zł rok wcześniej. "Wyniki GK PGNiG za 2021 roku pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawiać wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego" skomentował prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Paweł Majewski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu PGNiG od 8 IV

Warszawa, 25.03.2022 (ISBnews) - Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ze skutkiem na dzień 8 kwietnia br., podała spółka. Majewski był prezesem PGNiG od 12 listopada 2020 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu...
logo pgnig

PGNiG miało 2915 mln zł zysku netto, 6747 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - PGNiG odnotowało 2915 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 1304 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej. Zysk operacyjny wyniósł 6747 mln zł wobec 1341 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. ub.r. 8 201...

PGNiG ma umowę z RARS na sprzedaż gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy

Warszawa, 21.03.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało 10 063 104 MWh gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) na rzecz Skarbu Państwa o wartości 5,955 mld zł, podała spółka. RARS dokona zapłaty ceny za gaz w ratach, nie później niż do...

PKN Orlen zakłada połączenie z PGNiG do końca 2022 roku

Warszawa, 16.03.2022 (ISBnews) - Warunkowa zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen oznacza, że cały proces może zostać sfinalizowany do końca obecnego roku, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Na tę decyzję nie czekaliśmy z założonymi rękami. Równolegle prowadziliśmy...

PGNiG koryguje silne wybicie. Obrona wsparcia przy 6,45 zł

Notowania gazowej spółki sporo zyskały od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Kurs szybko podskoczył o około 50%. Podobnie zachowywały się notowania wielu spółek surowcowych. Obecnie trwa korekta tych wzrostów. Jak dotąd bronione jest lokalne wsparcie oparte o poprzedni szczyt przy 6,45 zł.

PGNiG z korektą do poprzedniego wierzchołka. Możliwa reakcja popytu

Notowania gazowej spółki mają za sobą spore wybicie i równie dynamiczną korektę. Oczywiście wszystko ma związek z wybuchem wojny i sankcjami na Rosję, co przełożyło się silnie na rynek surowców. Szybko też spółki surowcowe na GPW stały się ulubieńcami inwestorów. Na wykresie korekta cofnęła kurs na poprzedni szczyt, skąd wydaje się, że popyt może ponownie zaatakować.
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG: Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu ws. arbitrażu

Warszawa, 09.03.2022 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił jako bezzasadną skargę Gazpromu w zakresie zarzucającym, że Trybunał Arbitrażowy ad hoc orzekając o obniżeniu ceny kontraktowej za gaz dostarczany w ramach Kontraktu Jamalskiego wykroczył poza uprawnienia przyznane Trybunałowi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Gazprom w Kontrakcie...
logo pgnig

PGNIG oraz PGE odnotowały największe wzrosty wśród polskich blue chipów

Pierwsza sesja tygodnia przyniosła inwestorom wiele emocji. Przy obrotach przekraczających 3,6 mld PLN, główne indeksy warszawskiej giełdy, jako jedne z nielicznych w Europie, zakończyły sesję na plusie. WIG20 zyskał 0,8%, a WIG wzrósł 0,3%. Gorzej radziły sobie małe i średnie spółki, których indeksy straciły odpowiednio -1,1%/-0,7%. PGNIG i PGE odnotowały...
logo pgnig

PGNiG OD otrzymało 1,255 mld zł rekompensaty z tytułu sytuacji na rynku gazu

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - otrzymał pierwszą transzę z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w związku z sytuacją na rynku gazu, w wysokości 1,255 mld zł, podało PGNiG. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny utworzony został na podstawie...

RARS nabędzie od PGNiG gaz ziemny stanowiący zapas obowiązkowy

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyraził zgodę na zawarcie umowy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) na potrzeby wykonywania przez RARS zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, podała spółka. "Zgodnie z art. 70c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG spodziewa się rekordowych pięciu dostaw LNG do Świnoujścia w marcu

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje odebrać w marcu pięć ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG), podała spółka. Pierwszy z nich, który dostarczył 120 mln m3 paliwa po regazyfikacji, został już przyjęty w terminalu LNG w Świnoujściu. "W marcu odbierzemy w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego...
logo pgnig

PGNiG z nowym, tegorocznym rekordem notowań

Kurs akcji spółki PGNiG, lidera produkcji gazu w Polsce, rósł podczas wczorajszej sesji o około 17,97%. Akcje drożały o 1,04 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 6,87 zł. Jest to mocny wynik na tle zyskującego wczoraj 3,91% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy wysokich obrotach na tle ostatnich dni....
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG odrzucił roszczenia Gazpromu ws. EuRoPol Gazu z wezwania na arbitraż

Warszawa, 03.03.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło odpowiedź na wezwanie Gazpromu na arbitraż w sprawie EuRoPol Gazu, w której odrzuciło wszystkie roszczenia ze względów merytorycznych i proceduralnych, podała spółka. 2 lutego br. PGNiG otrzymało od pełnomocnika Gazpromu wezwanie na arbitraż obejmujące żądanie uznania prawa Gazpromu do...
logo pgnig

PGNiG, Tauron: ECSW i Abener Energia mają aneks do ugody dot. wzajemnych rozliczeń

Warszawa, 01.03.2022 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) - spółka, w której po 50% udziałów mają grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Tauronu - podpisała z Abener Energia aneks do zawartej 31 grudnia 2021 r. ugody mającej na celu określenie zasad, na jakich ECSW oraz Abener Energia...
logo pgnig

PGNiG zawarło umowy kredytowe na łączną kwotę 1,8 mld zł

Warszawa, 24.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowy kredytowe z konsorcjum banków Bank of China Limited i Bank of China (Europe) na kwotę 1,2 mld zł oraz z bankami Deutsche Bank Polska na kwotę 400 mln zł i Credit Agricole Bank Polska na kwotę 200...
logo pgnig

PGNiG ze sporym odbiciem, jednak nadal w układzie spadkowym

Notowania gazowej spółki podlegają ostatnio sporym wahaniom, choćby ze względu na kryzys w energetyce czy problemy za naszymi wschodnimi granicami. Spore odbicie z ostatnich dni zdołało wprawdzie wybić główny poziom oporu przy 5,50 zł, jednak na razie nie ma mowy o zmianie spadkowej tendencji. Co najmniej od połowy ubiegłego roku mamy bowiem czytelny układ coraz niżej położonych wierzchołków.
logo pgnig

PGNiG patrzy ‘z optymizmem’ na wyniki w 2022 roku

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) patrzy "z optymizmem" na wyniki w 2022 roku, szczególnie dzięki segmentowi poszukiwań i wydobycia, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Przemysław Wacławski. "Patrzymy z optymizmem na 2022 rok. Jeszcze kilka miesięcy temu nasza sytuacja płynnościowa była niewesoła, ale mocno się...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

Capex PGNiG wyniósł 9 mld zł w 2021 r., w tym 3,4 mld zł w Poszukiwaniu i Wydobyciu

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Wydatki inwestycyjne (capex) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) )wyniosły łącznie 9 mld zł w 2021 r., w tym najwięcej - 3,4 mld zł - w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, podała spółka. "W 2021 roku wydatki inwestycyjne (capex) wyniosły łącznie 9 mld zł, w tym 3,4...
logo pgnig

PGNiG miało wstępnie 3,09 mld zł zysku netto, 8,2 mld zł EBITDA w IV kw. 2021

Warszawa, 22.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 3,09 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 1,3 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik EBITDA wyniósł wstępnie 8,2 mld zł wobec 2,32 mld zł rok wcześniej. EBITDA segmentu...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG wniosło o oddalenie roszczeń Gazpromu ws. ceny gazu w kontrakcie jamalskim

Warszawa, 11.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło odpowiedź na wezwanie Gazpromu na arbitraż, w której wniosło o oddalenie roszczeń Gazpromu, a dodatkowo złożyło roszczenia wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej w kontrakcie jamalskim, podała spółka. "Po gruntownym przeanalizowaniu sprawy, podtrzymujemy stanowisko, że żądanie podwyższenia ceny kontraktowej zawarte...
logo pgnig

PGNiG z zanegowaną próbą odbicia. Kurs blisko tegorocznych minimów

Notowania gazowej spółki doznały sporego odbicia pod koniec ubiegłego tygodnia. Taki ruch poprzedzała kilkudniowa korekta po wcześniejszych silnych spadkach. Po niewielkiej konsolidacji wybicie górą, oznaczało szansę na utrzymanie się ponad ważnym poziomem 5,50 zł. Piątkowa sesja przyniosła jednak zanegowanie tego ruchu. Obecnie więc zanosi się raczej na walkę o utrzymanie minimów.
logo pgnig

Gazprom wezwał PGNiG na arbitraż ws. dywidend i praw z nadzoru nad EuRoPol Gazem

Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otrzymało od pełnomocnika Gazpromu wezwanie na arbitraż obejmujące żądanie uznania prawa Gazpromu do dywidend z EuRoPol Gazu (EPG) i praw wynikających z nadzoru korporacyjnego nad tą spółką, podało PGNiG. Drugim pozwanym w jest EuRoPol Gaz. Spółka uznaje żądania za...

Sąd UE oddalił skargę PGNiG na decyzję KE z 2018 r., akceptującą zobowiązania Gazpromu

Warszawa, 02.02.2022 (ISBnews) - Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na decyzję Komisji Europejskiej, która uznała, że wyjaśnienia i zobowiązania podjęte przez Gazprom w celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji dotyczących dostaw hurtowych gazu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej z lat 2011-2015 są wystarczające, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii...
logo pgnig

PGNiG poniżej ważnego wsparcia – zapiski giełdowego spekulanta

Notowania spółki wyglądają słabo, szczególnie na tle kilku rekomendacji z ubiegłego roku, które wyceniały akcje powyżej poziomu 7 zł. Obecnie, cena znajduje się poniżej ważnego wsparcia i gra toczy się o utrzymanie w rejonie minimów z końca listopada 2021 roku. Ewentualny powrót ponad 5,50 zł mógłby być odczytywany jako sygnał kupna.
logo pgnig

PGNiG zakupiło ładunek LNG z USA, który po regazyfikacji trafi na Ukrainę

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA, który po regazyfikacji zostanie dostarczony gazociągami do granicy polsko-ukraińskiej dla ERU Europe, podała spółka. To druga tego typu dostawa zrealizowana przez obie spółki. Zamówiony przez PGNiG statek z amerykańskim LNG przypłynie do...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 10,44 mld m3 w IV kw.

Warszawa, 31.01.2022 (ISBnews) - Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 10,44 mld m3 w IV kw. 2021 r. wobec 9,36 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. W całym 2021 r. sprzedaż wyniosła szacunkowo 34,48 mld m3 wobec 31,64 mld m3 rok...
logo pgnig

PGNiG przełamuje minima z listopada ubiegłego roku

Notowania gazowej spółki na przełomie roku próbowały atakować linię trendu spadkowego. Nieudana próba wybicia i nagłe pogorszenie sentymentu na rynkach akcji, zupełnie odmieniły sytuację techniczną. Obecnie popyt musi bronić wsparcia w postaci listopadowego minimum. Wiele wskazuje na wysokie ryzyko upadku tego poziomu co tylko potwierdzi trend spadkowy.
logo pgnig

PGNiG nadal pod linią trendu. Spore spadki na początku roku

Notowania PGNIG po bardzo udanym grudniu 2021 roku, w którym spółka zyskała około 20%, przeszły do defensywy w nowym roku. Tylko od początku stycznia kurs spada już o 14% oddając wcześniejsze zdobycze strony popytowej. Kolejny raz linia trendu spadkowego okazał się być bariera nie do przejścia. Obecnie odbicia można szukać w strefie wsparcia 5,45 zł lub niżej przy ostatnim minimum w rejonie 5,28 zł.
logo pgnig

PGNiG uzyskało 4 nowe obszary koncesyjne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Warszawa, 19.01.2022 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uzyskało cztery nowe obszary koncesyjne do zagospodarowania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym na trzech PGNiG będzie pełnił funkcję operatora, podała spółka. Tym samym liczba koncesji w Norwegii, w których udziały posiada Grupa...
logo pgnig

PGNiG odebrało 150. dostawę LNG w terminalu w Świnoujściu

Warszawa, 18.01.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało dziś 150. dostawę skroplonego gazu ziemnego (LNG) w terminalu w Świnoujściu, podała spółka. Od początku funkcjonowania gazoportu PGNiG sprowadziło do Polski drogą morską już ok. 17 mld m3 gazu ziemnego. "Zakupione cargo wielkości ok. 70 tys. ton LNG odpowiada...
logo pgnig

Akcje PGNiG nurkują 4. sesję z rzędu! Państwo musi ratować spółkę przed niewypłacalnością?

PGNiG w trakcie dzisiejszych notowań kontynuuje niedźwiedzi sentyment. Walory spółki zniżkują już 4 dzień z rzędu, co jest pochodną informacji o potencjalnej niewypłacalności i potrzebie wsparcia przez państwo. Co więcej, spółka będzie musiała zmierzyć się z Gazpromem przed Trybunałem Sztokholmskim, który to domaga się podwyżki opłat za dostarczany gaz. ...
logo pgnig

WIG20 przetestuje wsparcie, a PGNiG doświadcza koszykowej wyprzedaży, komentuje Michał Palaczyk

WIG20 rozpoczął nowy rok wyraźnymi wzrostami, które podbiły jego wycenę powyżej 2400 pkt, jednak obecnie widoczna jest korekta, która przetestuje wsparcie na poziomie 2355 pkt, wskazuje Michał Palaczyk na antenie Comparic24. Z kolei PGNiG traci przez deklaracje polityków o niepozostawienie spółki samej sobie, czy też niepewność co do kolejnych...
logo pgnig

PGNiG odczuwa skutki kryzysu energetycznego. Banki coraz mocniej tracą

W piątek pomimo początkowych spadków amerykańskim indeksom udało się odbić i zakończyć dzień na plusie – indeks S&P 500 zyskał 0,1%, a Nasdaq wzrósł o 0,6%. Europa nie załapała się na korektę spadków i zakończyła dzień na minusach, gdzie niemiecki DAX przecenił się o 0,9%, a francuski CAC40 stracił...
logo pgnig

PGNiG OD wprowadził w życie 25-proc. obniżkę cen gazu dla biznesu

Warszawa, 14.01.2022 (ISBnews) - Obniżka cen gazu w wysokości 25% dla klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny weszła dziś w życie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Obniżką będą objęci automatycznie wszyscy odbiorcy, podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w aktualnie stosowanym cenniku "Gaz dla...
logo pgnig

PGNiG z reakcją na lokalnym wsparciu. Możliwy powrót pod linię trendu

Notowania PGNIG po krótkim okresie spadków, pozytywnie zareagowały w rejonie lokalnego wsparcia przy 5,95 zł. Biorąc pod uwagę dobrą dynamikę wcześniejszego ruchu wzrostowego, wydaje się, że można oczekiwać jego ponowienia i kolejnego ataku na linie trendu spadkowego. W obecnym układzie, jej wybicie mogłoby dać czytelny sygnał do budowy nowego trendu wzrostowego.
logo pgnig

PSG z Grupy PGNiG czasowo wstrzymała zawieranie nowych umów na przyłącza gazowe

Warszawa, 12.01.2022 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - czasowo wstrzymała zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych w związku z pełnym zarezerwowaniem środków inwestycyjnych, podała spółka. Firma przeznaczy niemal 2 mld zł na przyłączanie nowych odbiorców w latach 2022-2023. "Duże...
logo pgnig

PGNiG było wczoraj najsłabszą spółką wśród polskich blue chipów

Po poniedziałkowych spadkach, wtorek przyniósł solidne odbicie indeksów. WIG20 przy obrotach na poziomie 1,3 mld PLN zyskał 2,3%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2344,5 pkt. 16 z pośród 20 polskich blue chipów zakończyło sesję wzrostami, najwięcej urosły takie walory jak: Allegro (+5,7%), Pekao (+4,7%) oraz PZU (+3,8%). Z...
logo pgnig

PGNiG z atakiem na linię trendu. Po korekcie możliwa kolejna próba wybicia

Notowania gazowej spółki od końca listopada rosną o niemal 22%. Spore i dynamiczne podbicie może sugerować próbę zmiany układu spadkowego, który trwa od kwietnia 2021 roku. Niestety, wszystko wskazuje, że pierwsza próba wybicia linii trendu spadkowego nie powiedzie się. Na wykresie rysuje się kolejny niższy wierzchołek. Duża dynamika podejścia każe jednak oczekiwać, że po korekcie popyt kolejny raz spróbuje pokonać linię trendu.
logo pgnig

PGNiG ma umowę na 750 mln zł krótkoterminowego kredytu z Societe Generale

Warszawa, 05.01.2022 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę kredytu otwartego w rachunku bieżącym z bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce, pozyskując dodatkowe finansowanie krótkoterminowe na łączną kwotę 750 mln zł, podała spółka. Kredyt został udzielony na okres do 9 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy,...
logo pgnig

PGNiG zakończył rok w mocnym stylu. Czas na atak na październikowe maksima

Notowania gazowej spółki zaliczyły niezwykle udaną końcówkę 2021 roku. W zaledwie kilka grudniowych sesji kurs wzrósł o niemal 10%. Na wykresie dziennym, widać że szykuje się kolejna próba zakończenia długiego okresu spadkowego. Najbliższym celem kupujących jest opór przy 6,65 zł.
logo pgnig

PGNiG, Tauron: ECSW zapłaci Abener Energia 92,77 mln euro w ramach rozliczeń

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) - spółka, w której po 50% udziałów mają grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Tauronu - podpisała 31 grudnia 2021 ugodę z Abener Energia dotyczącą wzajemnych rozliczeń, w ramach których ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę...
Gorące spółki dnia

PGNiG [PGN], KGHM [KGH] – Gorące spółki dnia

"Formuła zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, stanowi jeden z elementów realizacji przyjętej przez KGHM Polska Miedź S.A. polityki klimatycznej, zakładającej, że 50% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną będzie pochodziło z bezemisyjnych źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii" - podano w komunikacie.
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

PGNiG: Uruchomiono pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu na złożu Aerfugl

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wraz z Aker BP i pozostałymi partnerami koncesyjnymi odebrali pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu typu electrically heat-traced flowline (EHTF), łączącego trzy otwory wydobywcze na złożu Ærfugl z pływającą jednostką produkcyjno-magazynującą FPSO Skarv, podało...
logo pgnig

PGNiG odstąpiło od udziału w transakcji nabycia polskich aktywów Grupy Fortum

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odstąpiło od udziału w transakcji nabycia polskich aktywów Grupy Fortum i prowadzonej na potrzeby tego procesu współpracy zPolską Grupą Energetyczną (PGE), podała spółka. "Zarząd PGE informuje, że spółka w dalszym ciągu jest zainteresowana nabyciem aktywów Grupy Fortum w Polsce, w...
logo pgnig

PGNiG nadal w spadkowym układzie. Cena zmierza na wsparcie przy 5,50 zł

Notowania gazowej spółki nadal nie są w stanie trwale wybić góra z szerokiego kanału spadkowego. Co więcej, pogorszenie nastrojów na szerokim rynku, silnie wpłynęło także na kurs spółki. Na wykresie cena zaczyna spadać po niewielkim odbiciu, podtrzymując tendencję spadkową. Niebawem kurs powinien więc testować kluczowe wsparcie w rejonie 5,50 zł.
logo pgnig

PGNiG ma 3 umowy kredytu z BGK, PKO BP i CaixaBank na łącznie 2,7 mld zł

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło 3 umowy kredytu Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), PKO Bankiem Polskim SA i CaixaBank na łączną kwotę 2,7 mld zł, podała spółka "PGNiG zawarło 3 umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym z: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim SA i...

PGNiG ma warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita na rzecz PHH

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Polskim Holdingiem Hotelowym (PHH) warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi na terenie całej Polski, podało PGNIG. "Usługi oferowane przez spółkę Geovita nie zaliczają się do podstawowej działalności PGNiG. Dlatego od pewnego czasu szukaliśmy możliwości...
logo pgnig

PGNiG załadowało już 5 454 autocysterny LNG w Świnoujściu od początku roku

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) załadowało już 5 454 autocysterny przewożące skroplony gaz ziemny (LNG) w terminalu w Świnoujściu od początku tego roku, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z 2020 r., podała spółka. "Dynamika sprzedaży skroplonego gazu ziemnego przez PGNiG cały czas...
logo pgnig

PGNiG: Ceny gazu ziemnego powinny unormować się na wiosnę

Warszawa, 15.12.2021 (ISBnews) - Na tegoroczny szok cenowy na rynku gazu ziemnego nałożyło się kilkanaście różnych czynników, z których większość nie powinna się powtórzyć w roku 2022, stąd na wiosnę ceny gazu powinny wrócić do normy, ocenił zastępca dyrektora biura strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Maciej Lachowski. "Wpływ...