XTB
polenergia pep

Polenergia ma umowę na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW, podała spółka. Polenergia z kolejną dużą umową "Umowa dotyczy realizacji przez Konsorcjum na rzecz Farmy Wiatrowej kompleksowych robót montażowo - elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk" - czytamy w komunikacie. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 459 mln zł wobec 714,7 mln zł rok wcześniej. Zdaniem spółki, poprawa wyników to zasługa głównie energetyki wiatrowej i wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów. Reakcja rynku na wyniki była pozytywna. Ciekawie wygląda wykres miesięczny, który wskazuje, że w najbliższym czasie popyt powinien walczyć w strefie oporu 33-34 zł.
polenergia pep

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 43,54 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Polenergia przeznacza całą kwotę na kapitał zapasowy Polenergia miała w 2019 r. 109 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 43,54 mln zł wobec 43,93 mln zł straty rok wcześniej. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
polenergia pep

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r.

Strategia Polenergii na lata 2020-2024 zakłada osiągnięcie docelowego poziomu wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł w 2024 roku, podała spółka. Strategia Polenergii zakłada osiągnięcie wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł Spółka podała w prezentacji, że docelowo chce zwiększyć wynik EBITDA o 139 mln zł wobec 2019 roku - do 418 mln zł w 2024 roku. Polenergia wspólnie z Equinor planuje dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. Polenergia podała, że przyszłe możliwości rozwoju wymagać będą finansowania zewnętrznego, uzależnionego...
polenergia pep

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej, podała spółka. Dokument przewiduje 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, gotowość do rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 roku oraz rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej. Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024 Nakłady na realizację strategii wyniosą 0,5 mld zł, nie licząc 2,6 mld zł na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Budowanie wartości dla akcjonariuszy, dalszy wzrost organiczny poprzez rozwój projektów morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych to nadrzędne cele, które w najbliższych pięciu latach będą realizowane przez spółkę, poinformowano. "Teraz jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej i jesteśmy gotowi kształtować przyszłość rynku energii w Polsce. Po pełnej implementacji strategii umocnimy swoją...
polenergia pep

Polenergia miała 49,9 mln zł zysku netto, 94,1 mln zł EBITDA w I kw.

Polenergia odnotowała 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 51,1 mln zł wobec 40 mln zł rok wcześniej. Polenergia w podsumowaniu pierwszego kwartału roku Zysk operacyjny wyniósł 68,6 mln zł wobec 54,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I kw. 2020 r. 94,1 mln zł wobec 80,3 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 94,1 mln zł oraz 51,1 mln zł, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 13,8 mln zł i 11,1 mln  zł" -...
polenergia pep

Polenergia niewiele straciła na panice. Zysk netto w IV kw. dwa razy wyższy niż rok temu

Polenergia odnotowała 34,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 16,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 32,8 mln zł wobec 27,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 57,4 mln zł wobec 49,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w IV kw. 2019 r. 78,7 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 649 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 888 mln zł rok wcześniej. W całym 2019 r. spółka miała 109 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 596,6 mln zł w porównaniu z 3...
Gorące spółki dnia

QubicGames [QUB], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Spółka przekazała wczoraj informację o tym, że zaksięgowała na swoim rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I, które przeszły na rzecz Wind Power AS. NA początku grudnia spółki zawarły umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I która jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I – firma ta prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Na wykresie nie pojawiła się większa reakcja, a cena porusza się bokiem w ramach korekty w szerszym trendzie wzrostowym.
polenergia pep

Polenergia blisko tegorocznych maksimów. Poprawa wyników w III kw.

Polenergia odnotowała 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany (o przychody/ koszty o charakterze niepieniężnym/jednorazowym rozpoznane w danym roku obrotowym) skonsolidowany zysk netto wyniósł 31,6 mln zł wobec 20,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 47,1 mln zł wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 72,6 mln zł w III kw. br. wobec 64,4 mln zł rok wcześniej, a wynik skorygowany - odpowiednio: 72,6 mln zł wobec 64,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 643,4 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 987,01 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 74,56 mln zł...
polenergia pep

Polenergia (PEP) – znacząca poprawa wyników. Kurs atakuje ważny poziom oporu

Polenergia odnotowała 8,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 37,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto wyniósł 10,73 mln zł wobec 30,49 mln zł straty rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 47,6 mln zł wobec 18,41 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 589,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 826,94 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 45,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,26 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 304,23 mln zł w porównaniu z 1 573,76 mln zł rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA w pierwszych...
gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia 6.03.2019

Vivid Games jest jednym z najlepszych polskich developerów gier mobilnych. Spółka poinformowała podczas wczorajszej sesji, że planuje wydanie nowej, dużej gry „Zombie Blast Crew” już w trzecim kwartale tego roku. Gra ma zostać wydana na platformach iOS oraz Android.„Zombie Blast Crew” to strzelanina osadzona w realiach apokalipsy Zombie. Tytuł zaoferuje możliwość rozgrywki w trybach wieloosobowych i survivalowych, turnieje, listy rankingowe oraz kampanię jednoosobową. Spółka podkreśliła, że w 2018 roku jej gry trafiły do ponad 22 milionów graczy, aczkolwiek na ten rok oczekiwania są sporo wyższe. Rynek specjalnie nie zareagował na podaną informację. Na wykresie cena oscyluje przy tegorocznych maksimach, a więc przy lokalnym oporze. Na razie pozytywny jest brak silniejszej reakcji podażowej. Zobacz również: Przegląd komunikatów GPW – ING, CCC, Energa Polenergia...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Polenergia, AB, Wittchen

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Polenergia publikuje raport roczny Polenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Polenergia Holding S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu: Grupy PEP (Polish Energy Partners SA) - notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firmy realizującej projekty energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. Kapitalizacja Spółki wynosi 1,08 mld...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Polenergia, Prochem, Braster

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Polenergia – skonsolidowany raport kwartalny Zarząd Polenergia opublikował wczoraj formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego. Przychody ze sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach roku wzrosły o 27% r/r, a stratę netto zmniejszono z 84,2 mln PLN do 13,2 mln PLN. Oto skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 9 miesięcy 2018 roku: Prochem – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Prochem opublikował 15 października formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego. Mimo zwiększenia przychodów ze sprzedaży zysk netto znacznie spadł w porównaniu do zeszłego roku. Poniżej znajdują...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Alior, Pekao, Polenergia

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Zmiany w zarządzie Alior  17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. Rada Nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i wyraziła podziękowania za ogromny wkład w budowaniu pozycji rynkowej Banku.  Jednocześnie powołano w skład Zarządu Krzysztofa Bachty i powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie go na Prezesa Zarządu Banku.   Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym w Polsce. Bezpośrednio przed nominacją ze strony Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Ciech, Polenergia, Neuca

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Ciech – porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki W dniu 10 października Ciech zawarł trójstronne porozumienie ze spółką zależną CIECH Soda Polska oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino”. IKS Solino jest strategicznym dostawcą solanki, która następnie jest przerabiana przez spółkę zależną. Przedmiotem porozumienia jest budowa przez IKS Solino rurociągu solankowego, który będzie łączył zbiornik należący do spółki w Inowrocławiu z zakładem produkcyjnym CIECH Soda Polska w Janikowie. IKS Solino zobowiązał się do wybudowania Łącznika do 30 czerwca 2021 roku. Łącznik zwiększy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację