XTB
polenergia pep

Polenergia wraca na kluczowe wsparcie – zapiski giełdowego spekulanta

Skutkowała ona między innymi znaczącym wzrostem kosztu profilu negatywnie wpływającym na przychody ze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz wynik ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców" - czytamy w komunikacie. Skorygowany wynik EBITDA grupy w samym III kwartale 2022 roku wyniósł 33 mln zł i był niższy o 62,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.
polenergia pep

Polenergia miała 1,15 mln zł zysku netto, 32,4 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2022 r.

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 1,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 245,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto w ujęciu skorygowanym wyniósł 3,5 mln zł wobec 60,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,9 mln zł wobec 88,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 32,4 mln zł wobec 111,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 337,37 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 575,35 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 110,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 280 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży...
polenergia pep

Polenergia planuje zakończyć budowę FW Kostomłoty w III kw., FW Dębsk – w IV kw. br.

Warszawa, 18.08.2022 (ISBnews) - Polenergia planuje zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Kostomłoty w III kwartale, a Farmy Wiatrowej Dębsk - w IV kwartale br., podała spółka. Na III kwartał planowane jest uruchomienie projektu Farm Fotowoltaicznych Buk. "Do końca zbliżają się prace na FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. Wykonano fundamenty, place manewrowe i drogi do wszystkich 55 turbin. Zakończono realizację linii wysokiego napięcia, linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej. Zmontowane i zenergetyzowane zostały wszystkie turbiny. Trwa ruch próbny poszczególnych turbin. Budowa farmy powinna zostać zakończona w czwartym kwartale 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Z kolei na FW Kostomłoty o mocy 27 MW zakończyły się główne prace budowlane. Budowa farmy powinna zostać zakończona jeszcze...
polenergia pep

Polenergia i Modus Energy złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 08.08.2022 (ISBnews) - Polenergia i Modus Energy złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Wniosek wpłynął 4 sierpnia, sprawa jest w toku. "Działalność wspólnego przedsiębiorcy będzie obejmowała budowę, rozwój i obsługę morskiej farmy wiatrowej na litewskim obszarze morskim" - czytamy w komunikacie. Polenergia jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działającą jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie. Modus jest litewską spółką działającą w sektorze energii odnawialnej, która inwestuje i rozwija projekty biogazowe, a także...
Gorące spółki dnia

Polenergia [PEP], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia

W czerwcu Vivid Games podał, że zawarł wstępne porozumienie z polską spółką działającą w branży reklamowej dotyczące kluczowych warunków sprzedaży technologii Bidlogic za 10 mln zł. Na wykresie, mimo przełamania linii trendu, cały czas popyt nie jest w stanie wyjść ponad ostatni szczyt trendu spadkowego. Kluczowy poziom do pokonania to 1,33 zł.
polenergia pep

Potężne spadki akcji Polenergia po publikacji wyników

Liderem spadków podczas dzisiejszej sesji na polskim parkiecie jest spółka Polenergia (PEP.PL), która traciła dzisiaj nawet 15%. Powodem takiej skali wyprzedaży jest piątkowa publikacja wyników finansowych za Q2 oraz H1. Akcje Polenergi tracą obecnie ponad 10% Skorygowany zysk netto w Q2 wyniósł 3,5 mln zł, czyli o 57,3 mln zł mniej w ujęciu rocznym. Niemniej za cały pierwszy kwartał spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 119,1 mln zł (+ 24 mln zł r/r). Skorygowana EBITDA w Q2 wyniosła 32,4 mln zł i była niższa o 79 mln zł r/r. W H1 EBITDA wyniosła 211,3 mln zł i była wyższa od zeszłorocznej o 24,1 mln zł. Jak nadmieniła spółka, na wyniki w drugim kwartale wpłynęła niespotykana skala zmienności cen energii i gazu ziemnego...
polenergia pep

Polenergia miała szac. 3,5 mln zł skoryg. zysku netto, 32,4 mln skoryg. EBITDA w II kw.

Warszawa, 01.08.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 3,5 mln zł skorygowanego zysku netto w II kw. 2022 r., co oznacza spadek o 57,3 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł 32,4 mln zł i był niższy o 79 mln zł r/r. Na wyniki grupy osiągnięte w II kw. 2022 roku wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie, podano. "Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 32,4 mln zł i był niższy o 79 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie: - niższy wynik na optymalizacji pracy ENS (w...
polenergia pep

Polenergia miała 109,63 mln zł zysku netto, 178,88 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 19.05.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 109,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 34,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 115,54 mln zł wobec 34,26 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 178,88 mln zł wobec 75,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 475,54 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 636,92 mln zł rok wcześniej. "Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 2 476 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 1 839 mln zł, co było spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o 1 792 mln zł oraz lądowych...
polenergia pep

Polenergia miała wstępnie 115,5 mln zł skoryg. zysku netto, 178,9 mln skoryg.EBITDA w Ikw.

Warszawa, 02.05.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała wstępnie 115,5 mln zł skorygowanego zysku netto w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 81,3 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 178,9 mln zł w I kw. i był wyższy o 103,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wyższe wyniki segmentu lądowych farm wiatrowych (o 49 mln zł) oraz segmentu obrotu i sprzedaży (o 62,5 mln zł). "Wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego został spowodowany wysoką produkcją farm wiatrowych będących w fazie eksploatacji (ok. 269 GWh) wyższą o ponad 50% w porównaniu z produkcją analogicznego...
polenergia pep

Akcjonariusze Polenergii zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Polenergii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 11 maja. "Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 241 084 tys. zł zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały. W 2021 r. Polenergia miała 337,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 241,08 mln zł wobec 56,1 mln zł zysku rok wcześniej. Polenergia to polska spółka notowana na GPW działająca jako spółka holdingowa dla jej...
polenergia pep

Polenergia z rekordowymi przychodami. Walka o wybicie oporu 77 zł – zapiski giełdowego spekulanta

Od października do grudnia 2021 roku sprzedaż grupy wyniosła 2 066,9 mln zł, na co największy wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu i sprzedaży o 1480 mln zł, gazu i czystych paliw o 63,1 mln zł oraz lądowych farm wiatrowych o 24 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spoglądając na wykres dzienny, widać próbę przełamania strefy oporu w rejonie 77 zł. Duża dynamik zwyżki i słabe okresy korekcyjne, sugerują że powinno się to udać.

Polenergia planuje zakończyć budowę dwóch farm wiatrowych i trzech portfeli PV w br.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Polenergia planuje zakończyć budowę dwóch farm wiatrowych i trzech portfeli projektów fotowoltaicznych w tym roku, podała spółka. Budowa kolejnych dwóch farm wiatrowych powinna zakończyć się w 2023 r. "Wraz z oddaniem do eksploatacji FW Szymankowo, łączna moc zainstalowana w segmencie energetyki wiatrowej wzrosła z 249 do 287 MW. Zakończenie budowy rekordowej w historii grupy inwestycji tj. FW Dębsk o mocy 121 MW znajdującej się już w okresie rozruchu, planowane jest w połowie tego roku. Z kolei w lutym 2022 roku na FW Kostomłoty o mocy 27 MW rozpoczęły się dostawy komponentów do turbin wiatrowych oraz ich montaże. Budowa farmy powinna zostać zakończona w trzecim kwartale 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Kolejne dwa projekty z zagwarantowanym wsparciem...
polenergia pep

Polenergia miała 15,6 mln zł zysku netto, 78,9 mln zł EBITDA w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 08.04.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 15,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 34 mln zł wobec 38,2 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA w IV kw. ub.r. wyniósł 78,9 mln zł wobec 55,9 mln zł rok wcześniej (wielkości skorygowanej EBITDA były takie same). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 066,9 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 481,9 mln zł rok wcześniej. "W 2021 roku Grupa Polenergia osiągnęła rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży - aż 3 999,4 mln zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie znaczący wzrost przychodów w samym czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2021 roku sprzedaż...
polenergia pep

Polenergia Fotowoltaika wprowadzi nową ofertę dla prosumentów, pracuje nad ofertą dla MSP

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Polenergia Fotowoltaika - spółka zależna Polenergii - wprowadzi od 1 kwietnia br. ofertę "Polenergia 360" dla prosumentów, która gwarantuje 100% energii ze źródeł odnawialnych i równoważy skutki zmian w przepisach dotyczących instalacji prosumenckich, poinformowali przedstawiciele grupy. Spółka zakłada, że może realizować ok. 1-1,5 tys. instalacji miesięcznie w tej formule. Polenergia pracuje też nad analogiczną ofertą dla klientów biznesowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. "To jest oferta, która zapewnia w pełni ekologiczną energię elektryczną, produkowaną nie tylko na miejscu przez klienta, ale również w źródłach należących do Grupy Polenergia. Oferta gwarantuje energię ze źródeł odnawialnych, zapewnia gwarancję bezpieczeństwa i niezmienności cen oraz gwarantuje, co do zasady, czasy zwrotu z inwestycji porównywalne do tych, jakie były możliwe...
polenergia pep

Polenergia ma umowę z Modus Energy AB na budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Polenergia podpisała umowę inwestycyjną z litewską spółką Modus Energy AB na budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim, podała spółka. "21 marca 2022 r. emitent zawarł umowę inwestycyjną podlegającą prawu litewskiemu z litewską spółką Modus Energy AB (działającą pod marką Green Genius), która ma pełnić rolę partnera lokalnego w związku z planowanym rozwojem projektów elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w regionie litewskiego morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej" - czytamy w komunikacie. Jednym z warunków umowy jest uzyskanie zgody przez właściwy organ ochrony konkurencji, podano także. Umowa inwestycyjna zakłada utworzenie pod prawem litewskim spółki specjalnego przeznaczenia. "Celem JV jest sformalizowanie współpracy emitenta z Green Genius, jako lokalnym partnerem, obejmującej dalsze analizy rozwoju litewskich regulacji zmierzających do przyjęcia...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Polenergia miała wstępnie 38,4 mln zł skoryg. zysku netto, 78,9 mln skoryg.EBITDA w IV kw.

Warszawa, 22.03.2022 (ISBnews) - Polenergia odnotowała wstępnie 38,4 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 13,3 mln zł, podała spółka. Skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 78,9 mln zł w IV kw. i był wyższy o 22,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. "Skorygowany wynik EBITDA grupy w IV kw. 2021 roku wyniósł 78,9 mln zł i był wyższy o 22,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wzrost wyniku segmentu gazu i czystych paliw (wzrost o 27,8 mln zł) spowodowany wyższym wynikiem na sprzedaży ciepła i usług systemowych (generacja wymuszona) oraz wzrost wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych (o 19,3...
polenergia pep

Polenergia była wczoraj jedną z najsilniejszych spółek w indeksie mWIG40

Poniedziałkowa sesja zakończyła się głębokimi spadkami na amerykańskim rynku, indeks S&P 500 przecenił się o 3%, jeszcze mocniej spadł Nasdaq o 3,6%. Pod koniec europejskiej sesji nie było jeszcze aż tak źle, DAX zakończył dzień z 2%-owym spadkiem, a CAC40 oddał 1,3%. Dziś na azjatyckiej sesji zniżkowały najważniejsze indeksy w tym Nikkei 225 o 1,7% i SCI o 1,2%. Polenergia zyskała podczas wczorajszej sesji ponad 6 procent Poranne notowania kontraktów wskazują na pogłębienie spadków na otwarciu europejskiej sesji. Wczoraj zakończyła się III tura rozmów ukraińsko-rosyjskich, poczyniono jedynie niewielkie postępy w temacie tworzenia korytarzy humanitarnych. Wkrótce mają odbyć się kolejne rozmowy, choć wciąż strona rosyjska stawia absurdalne warunki. Według Pentagonu Rosja zaangażowała już w inwazję niemal całość wojsk zgromadzonych przy granicach Ukrainy, mimo...
polenergia pep

Spółki Polenergii i Equinora wybrały Siemens Gamesa na dostawcę turbin farm na Bałtyku

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) - Spółki Polenergii i Equinora rozwijające projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wybrały preferowanego dostawcę turbin - wiatraki o mocy do 15 MW dostarczy Siemens Gamesa, podały Polenergia i Equinor. "Podpisana umowa przewiduje dostarczenie dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III nowoczesnych morskich turbin z napędem bezpośrednim SG 14-236 DD o imponującej mocy nawet 15 MW. Tym samym Polenergia i Equinor jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wybrały swojego dostawcę generatorów" - czytamy w komunikacie. W ramach zawartej umowy strony przewidują dostarczenie przez Siemens Gamesa flagowego modelu morskich turbin wiatrowych SG 14-236 DD. Nominalna moc turbiny wynosi 14 MW, a dzięki funkcji power boost może ona osiągać imponującą moc...
Gorące spółki dnia

Grupa STS [STH], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

"Umowa dotyczy wykonania przez wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Grabowo kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Grabowo" - podano w komunikacie.

Spółka Polenergii ma umowę na budowę Farmy Wiatrowej Grabowo o łącznej mocy 44 MW

Warszawa, 21.02.2022 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo - spółka zależna Polenergii - zawarła z Electrum umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Grabowo o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 44 MW (BoP), podała Polenergia. Umowa ma zostać wykonana w terminie do 31 grudnia 2023 roku. "BoP dotyczy wykonania przez wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Grabowo kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Grabowo" - czytamy w komunikacie. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka...
od lewej Artur Labus, TUV,Paweł Wanatowicz TUV,Marcin Frątczak Polenergia.

Polenergia Sprzedaż oferuje pierwszy w Polsce całkowicie zielony prąd

Pierwsza w Polsce spółka energetyczna dostarcza klientom biznesowym i indywidualnym 100%energii pochodzącej z OZE. Polenergia Sprzedaż otrzymała certyfikat TÜVSÜD potwierdzający sprzedaży zielonej energii zgodny ze standardem Energia 2051. Spółka według opracowanego standardu gwarantuje odbiorcom końcowym całkowicie zieloną energię w każdej godzinie poboru. Polenergia Sprzedaż stawia na całkowicie zieloną energię Polenergia Sprzedaż należy do Grupy Polenergia, specjalizującej się w produkcji energii elektrycznej z OZE. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. To właśnie z farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych pochodzi prąd oferowany przez spółkę Polenegia Sprzedaż. Firma standard Energia 2051 uruchomiła już w czerwcu 2021 r., jednak dziś został on potwierdzony niezależnym audytem przeprowadzonym przez ekspertów TÜVSÜD. - Przejście przez proces certyfikacji jest potwierdzeniem...
polenergia pep

ONDE zbuduje farmę wiatrową dla Polenergii

23 mln netto wart jest zdobyty przez ONDE kontrakt na budowę dla Polenergii elektrowni wiatrowej w województwie wielkopolskim. Łącznie od początku roku toruńska spółka podpisała umowy wykonawcze na prawie 100 mln zł. Polenergia podpisała umowę z ONDE Lider rynku wykonawstwa OZE w ramach zlecenia będzie odpowiedzialny za budowę fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowanie dróg serwisowych oraz dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizację istniejącego systemu drogowego, a także wykonanie platform montażowych oraz robót montażowo-elektroenergetycznych. Giełdowa spółka postawi też  kontenerowe stacje transformatorowe wraz z siecią kablową SN i światłowodową. Gotowa instalacja, składająca się z 6 turbin, będzie dostarczać do 13,2 MW energii. Całkowita wartość zlecenia to 23 mln zł netto. Realizacja powinna zakończyć się do 30 września 2023 r. - Inwestorzy i deweloperzy wciąż dążą do rozwoju...
polenergia pep

Polenergia zleciła Onde budowę Farmy Wiatrowej Piekło o mocy 13,2 MW

Warszawa, 04.02.2022 (ISBnews) - Spółki zależne Polenergii zawarły z Onde umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Piekło o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 13,2 MW, podała Polenergia. Umowa ma zostać wykonana w terminie do 30 września 2023 r. Umowa "dotyczy wykonania przez wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Piekło kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo - elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla kontenerowych stacji transformatorowych wraz z sieciami kablowymi SN i światłowodowymi, dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Piekło" - czytamy w komunikacie. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych...
polenergia pep

Polenergia utworzyła spółki Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Polenergia utworzyła spółki zależne Polenergia Fotowoltaika i Polenergia Pompy Ciepła na bazie przejętej w styczniu tego roku Edison Energia, podała grupa. Nowe spółki oferują klientom indywidualnym i biznesowym m.in. przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła. "Przejęcie Edison Energia to kolejny krok do realizacji strategii Polenergii, która z dużej spółki, działającej na rynku hurtowym, staje się jedną z firm energetycznych skutecznie konkurującej na rynku klienta końcowego" - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie. "Naszym celem jest, żeby Polenergia stała się jedną z najsilniejszych grup energetycznych w tej części Europy. Firmą dostarczającą swoim klientom całkowicie zieloną energię i dającą im szansę włączenia się w ogromną transformację energetyczną, która powinna być celem nas wszystkich" - dodała przewodnicząca...
polenergia pep

Oferta publ. do 21,43 mln akcji serii AA Polenergii, po cenie 47 zł/szt., rusza 31 I

Warszawa, 28.01.2022 (ISBnews) - Wtórna oferta publiczna nie więcej niż 21 426 807 akcji serii AA Polenergii rozpocznie się 31 stycznia od przyjmowania zapisów i płatności od uprawnionych inwestorów, podała spółka. Zgodnie z uchwałą akcjonariuszy z 18 czerwca 2021 r., cena oferowanych akcji została ustalona na 47 zł za walor. Spółka przewiduje otrzymać z emisji do 1 007 mln zł, które przeznaczy w dużej mierze na rozwój i budowę zeroemisyjnych źródeł energii. "Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 18 czerwca 2021 roku, cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 47 zł za jedną akcję, co odpowiada cenie za jedną akcję Polenergii ustalonej w umowie akcjonariuszy pomiędzy Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited, o...
polenergia pep

Polenergia nie planuje udziału w drugiej rundzie postępowań ws. offshore

Warszawa, 24.01.2022 (ISBnews) - Polenergia nie planuje brać udziału w drugiej rundzie postępowań o pozwolenia na sztuczne wyspy pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, poinformował dyrektor Maciej Stryjecki. "Rząd przygotowuje drugą pulę projektów morskich farm wiatrowych, tzw. drugą fazę. My, jako Polenergia, nie będziemy brali udziału w tym wyścigu. Chcemy się skupić na rozwoju na naszych projektach realizowanych wspólnie z partnerem strategicznym, firmą Equinor" - powiedział Stryjecki podczas panelu na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym PowerPol. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk...
polenergia pep

Polenergia kontynuuje odbicie. Zwyżka przekracza już 20% – zapiski giełdowego spekulanta

"Jednocześnie emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej udzielenia emitentowi przez Green Genius prawa wyłączności do prowadzenia negocjacji dotyczących projektu. Prawo wyłączności zostało pierwotnie udzielone na okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r." - podano również w komunikacie.
polenergia pep

Polenergia uzgodniła kluczowe warunki JV z Green Genius ws. elektrowni offshore

Warszawa, 03.01.2022 (ISBnews) - Polenergia uzgodniła z litewską spółką Modus Energy AB (działającą pod marką Green Genius), która będzie pełnić funkcję lokalnego partnera, kluczowe warunki porozumienia joint venture (w tym przewidywany harmonogram projektu, role stron, kwestie ładu korporacyjnego oraz mechanizmy rozwiązywania impasu), podała spółka. Jego celem będzie rozwijanie projektów elektrowni wiatrowych na morzu (offshore), które zostaną zbudowane i będą funkcjonowały z wykorzystaniem powiązanej infrastruktury na litewskim terytorium Morza Bałtyckiego, podano. "Jednocześnie w dniu 30 lipca 2021 r. emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej udzielenia emitentowi przez Green Genius prawa wyłączności do prowadzenia negocjacji dotyczących projektu. Prawo wyłączności zostało pierwotnie udzielone na okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r." - czytamy dalej. Polenergai i...

Roszczenia spółek Polenergii wobec Tauronu wzrosły łącznie o 34,34 mln zł

Warszawa, 29.12.2021 (ISBnews) - Amon i Talia - spółki zależne Polenergii - wniosły do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, zmianę powództw przeciwko Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych, w której obok kwot dotychczas dochodzonych, domagają się zapłaty kwot odpowiednio 20 087 593,1 zł i 14 251 738,2 zł, podała Polenergia. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez panią Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc....
polenergia pep

Trzy spółki Polenergii mają umowy z Vestas-Poland na dostawę łącznie 26 turbin

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Spółki zależne Polenergii - Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo, Polenergia Farma Wiatrowa Piekło i Polenergia Farma Wiatrowa 16 - zawarły z Vestas-Poland umowy na dostawę łącznie 26 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 57,2 MW, a także umowy serwisowe na 30 lat, podała Polenergia. "Polenergia Farma Wiatrowa Grabow zawarła z Vestas-Poland 1.1 umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 20 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 44 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku. 1.2. umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla Farmy Wiatrowej Grabowo. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia...
polenergia pep

Polenergia utworzy 19,9 mln zł odpisu w segmencie Gazu i Czystych Paliw

Warszawa, 23.12.2021 (ISBnews) - Polenergia zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość aktywów segmentu Gazu i Czystych Paliw w kwocie około 19,9 mln zł, który wpłynie na skonsolidowany wynik brutto, podała spółka. "Utrata wartości aktywów segmentu Gazu i Czystych Paliw jest wynikiem prognozowanego spadku marży na produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna wynikającego ze zmian oczekiwanych poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2" - czytamy w komunikacie. Odpis ma charakter niegotówkowy, a jego szacowany wpływ na skonsolidowany wynik brutto Polenergii za 2021 rok wynosi około 19,9 mln zł. Zgodnie z przyjętą definicją pozostanie bez wpływu na wynik EBITDA, zaznaczono. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych...
polenergia pep

Trzy spółki Polenergii wygrały aukcję na sprzedaż energii z OZE

Warszawa, 22.12.2021 (ISBnews) - Trzy spółki zależne Polenergii - Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice, Polenergia Obrót 2 oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo - wygrały aukcję na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. "Zgodnie z informacjami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2021 oraz nr 72/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników aukcji zwykłych nr AZ/11/2021 oraz AZ/12/2021: 1. Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. - spółka zależna emitenta, rozwijająca zespół 11 projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o docelowej łącznej mocy 10,5 MW - wygrała aukcję. 2. Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. - spółka zależna emitenta, rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o docelowej łącznej mocy 45,2 MW - wygrała aukcję. 3. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z...
polenergia pep

Polenergia: ENS zaoferowała 112 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2026

Warszawa, 16.12.2021 (ISBnews) - Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - zaoferowała obowiązek mocowy w łącznej wysokości 112 MW w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka. "W toku aukcji ENS zaoferował obowiązek mocowy na rok 2026 w łącznej wysokości 112 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożył ofert wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale ceny maksymalnej 400,40 zł/kW/rok i ceny minimalnej 367,05 zł/kW/rok" - czytamy w komunikacie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały dziś, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w rundzie 1. Wstępne wyniki aukcji zostaną ogłoszone w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki ogłosi Prezes Urzędu Regulacji...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

W I-III kw. spółka miała 321,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 80,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 932,52 mln zł w porównaniu z 1 329,48 mln zł rok wcześniej. Wyniki są więc zdecydowanie lepsze w porównania z ubiegłym rokiem. Notowania jednak mają już za sobą ogromny wzrost. Obecnie kurs po 17% spadku, powinien szukać odbicia na czytelnym wsparciu, opartym o wcześniejsze wierzchołki.
polenergia pep

Polenergia wprowadza ofertę zielonej energii dla klientów indywidualnych

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Polenergia Sprzedaż - spółka należąca do Grupy Polenergia - uruchomiła sprzedaż zielonej energii elektrycznej dla wszystkich klientów indywidualnych, podała Polenergia. Oferta jest zgodna ze standardem Energia 2051, który był do tej pory dostępny jedynie dla przedsiębiorstw. Obecnie wszyscy klienci Polenergii mogą już kupować energię elektryczną wytworzoną w polskich odnawialnych źródłach i tym samym przyczyniać się do rozwoju czystej, zeroemisyjnej energetyki opartej o OZE, podkreślono. Polenergia Sprzedaż jako pierwsza na polskim rynku oferuje wszystkim standard energetyczny Energia 2051 polegający na dostarczaniu końcowemu odbiorcy całkowicie zielonej energii w każdej godzinie poboru. Taki wymóg, według wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu, będzie powszechnie obowiązywał w Polsce dopiero za trzydzieści lat, wynika z materiału. "Rosnąca świadomość społeczna na temat konieczności wprowadzania bardziej zrównoważonych sposobów...
polenergia pep

Polenergia złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Edison Energia

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Polenergia złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Edison Energia i jej spółkami zależnymi, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 listopada, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i jej dwoma spółkami zależnymi, tj. spółką Edison Heat Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie oraz spółką Zielony Ryś Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie akcji spółki Edison Energia" - czytamy w komunikacie. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze...
polenergia pep

Polenergia rośnie po wynikach. Celem kwietniowy szczyt – zapiski giełdowego spekulanta

Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 29,1 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności" - podano w komunikacie. Notowania silnie rosną po okresie korekty i jedynym celem popytu jest już szczyt z początku kwietnia.
polenergia pep

Polenergia miała wstępnie 53,7 mln zł skorygowanego zysku netto w III kw. br.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 53,7 mln zł skorygowanego zysku netto w III kw. br., co stanowi wzrost o 36,8 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 95,1 mln zł i był wyższy o 42 mln zł w skali roku, głównie w efekcie wyższego wyniku w segmencie gazu i czystych paliw (o 33,9 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 4,5 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy ENS zgodnie z postanowieniami umowy SLA. W okresie dziewięciu miesięcy, skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 282,3 mln zł i był wyższy o 81,5 mln zł skali roku. "Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw...
polenergia pep

Polenergia ma przedwstępną umowę nabycia 100% w Edison Energia za 76,5 mln zł

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Polenergia podpisała przedwstępną umowę, na podstawie której nabędzie 100% akcji Edison Energia, podała spółka. Cena nabycia akcji została wstępnie ustalona na 76,5 mln zł. Dokładna kwota płatna przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji będzie podlegała określonym korektom związanym z procedurami zamknięcia rachunków. Ostateczna cena nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty 86 mln zł, podano w komunikacie. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych warunków zawieszających. Zostanie ona podpisana w terminie 10 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków zawieszających lub w innej dacie uzgodnionej przez strony, podano także. "Strategicznym celem Polenergii jest zwiększenie obecności wśród klientów końcowych. Zakup Edison Energia umożliwi nie tylko wzbogacenie oferty produktowej, ale również wzmocni...
polenergia pep

Polenergia głównym beneficjentem transformacji energetycznej – zapiski giełdowego spekulanta

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która stawia nas w gronie liderów aktywnie wspierających transformację polskiego rynku energetycznego. Jesteśmy jednym z największych krajowych producentów energii z lądowych farm wiatrowych"- skomentował prezes Polenergii Michał Michalski. Patrząc na działania spółki i notowania, wydaje się, że rzeczywiście Polenergia już teraz staje się jednym z głównych beneficjentów transformacji energetycznej z Polsce.
polenergia pep

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW w województwie pomorskim, podała spółka. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15% do 287 MW. "Farma Wiatrowa Szymankowo to dziewiątą inwestycja Polenergii w elektrownie wiatrowe na lądzie. Zlokalizowana jest na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składa się z 11 turbin, każda o mocy aż 3,45 MW" - czytamy w komunikacie. Szacowana roczna produkcja energii z farmy wyniesie blisko 120 GWh. Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez 25 lat od chwili uruchomienia jest Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych było Onde, wchodzące w skład grupy Erbud. Usługę inżyniera kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczył Bilfinger Tebodin Polska. "Na nową farmę wiatrową czekaliśmy ponad 5...
polenergia pep

Polenergia: Nakłady na MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to max. 630 mln zł

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor, jako wspólnicy spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu projektów oraz planu ich rozwoju, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024, podała Polenergia. Szacunkowa kwota wynosi do 630 mln zł, wobec przewidywanych w kwietniu br. 307-385 mln zł. Przewidziany w budżecie poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów, koniecznych do poniesienia w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, wynosi obecnie do 630 mln zł. Jak zaznaczono, jest to wartość szacunkowa, która może ulegać dalszym zmianom w toku realizacji projektów. 16 kwietnia br. Polenergia oraz Wind Power szacowały, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych...
polenergia pep

Polenergia wyemituje do 21,43 mln akcji po 47 zł/szt., bez prawa poboru

akcjeWarszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Polenergia podjęła uchwałę w sprawie emisji w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 21 426 807 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, po cenie emisyjnej wysokości 47 zł za sztukę, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. "Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru jest konieczne do stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wynikających w realizacji strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024, w tym budowę nowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych, dalszy rozwój projektów offshore, a także inwestycje w energetykę rozproszoną i elektromobilność"...
Gorące spółki dnia

Bloober Team [BLO], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii" - powiedział dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót Piotr Malik. Na wykresie mamy konsolidację i wydaje się, że szans na odbicie można szukać przy wsparciu 66 zł.
polenergia pep

Polenergia zawarła pierwszą umowę na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Grupa Polenergia podpisała pierwszą umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (DSR), podała spółka. Klientem jest Polskie Pomidory z Grupy Citronex; w ramach umowy zgorzelecka spółka zaoferowała gotowość ograniczenia poboru mocy do 18 MW w godzinie. "Podpisaliśmy umowę na agregację w ramach programu DSR z jednym z największych przedsiębiorstw spożywczych w Polsce. Grupa Citronex ze względu na energochłonną produkcję szklarniową jest dużym odbiorcą energii, korzystającym dotychczas m.in. z rynku mocy. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii" - powiedział dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót Piotr Malik, cytowany w komunikacie Usługa redukcji DSR oferowana przez Polenergię Obrót, skierowana jest do...
polenergia pep

Polenergia miała 245,76 mln zł zysku netto, 111,5 mln zł EBITDA w II kw. 2021

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 245,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 88,5 mln zł wobec 28,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 111,5 mln zł wobec 53,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 363,02 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 212,26 mln zł w porównaniu z 822 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA...
polenergia pep

Polenergia miała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego zysku netto w I poł. 2021 r.

Polenergia odnotowała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. "W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 55,4 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 18,4 mln zł) w...
polenergia pep

Polenergia Obrót wprowadziła ofertę bilansowania za zero dla wytwórców energii

Polenergia Obrót - spółka zależna Polenergii - wprowadziła ofertę bilansowania za zero dla wytwórców działających w systemie aukcyjnym, podała spółka. "Polenergia daje w tym rozwiązaniu możliwość uzyskania zerowej opłaty z tytułu bilansowania i rozliczania wytworzonej energii. Dodatkową wartością jest szansa na zysk pochodzący z optymalizacji rozliczeń kontraktu aukcyjnego oraz wykorzystania wahań rynkowych cen energii" - czytamy w komunikacie. "Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z obsługą klientów w obszarze bilansowania i rozliczania energii, dostrzegliśmy potencjał do wprowadzenia produktu, który umożliwi producentom funkcjonującym w systemie aukcyjnym maksymalizację przychodów. Oferta polega na optymalizacji rozliczeń miesięcznych kontraktu aukcyjnego oraz uzyskaniu możliwie najwyższej efektywnej ceny sprzedaży energii poza systemem aukcyjnym, wykorzystując dostępną elastyczność wolumenu w okresie 3 letnim" - powiedział prezes Jarosław Bogacz, cytowany w komunikacie. Spółka...
polenergia pep

Polenergia zapewni zieloną energię stacjom ładowania GreenWay Polska do 2023 r.

Polenergia Sprzedaż - spółka zależna Polenergii - dostarczy zieloną energię w standardzie Energia 2051 do obecnych oraz planowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay Polska, podały spółki. Umowa będzie obowiązywać do 2023 r. "Nawiązanie współpracy z GreenWay Polska to nie tylko transakcja biznesowa. To realna szansa na wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz pokazanie użytkownikom samochodów elektrycznych zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Naszym nadrzędnym celem jest udział w redukcji emisji CO2 i popularyzacja energii pochodzącej z OZE przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnych cen zielonej energii" - skomentował członek zarządu Polenergii Sprzedaż Marcin Frątczak, cytowany w komunikacie. "Decyzja o nawiązaniu współpracy ze spółką Polenergia stanowi kolejny istotny kamień milowy w rozwoju naszej sieci. Proces transformacji na energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych...

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia, zysk netto, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 56 102 tys. zł zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy" - czytamy w uchwale. Polenergia odnotowała 110,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 109,01 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 56,1 mln zł wobec 43,54 mln zł zysku rok wcześniej. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ