XTB
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

W I-III kw. spółka miała 321,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 80,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 932,52 mln zł w porównaniu z 1 329,48 mln zł rok wcześniej. Wyniki są więc zdecydowanie lepsze w porównania z ubiegłym rokiem. Notowania jednak mają już za sobą ogromny wzrost. Obecnie kurs po 17% spadku, powinien szukać odbicia na czytelnym wsparciu, opartym o wcześniejsze wierzchołki.
polenergia pep

Polenergia wprowadza ofertę zielonej energii dla klientów indywidualnych

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Polenergia Sprzedaż - spółka należąca do Grupy Polenergia - uruchomiła sprzedaż zielonej energii elektrycznej dla wszystkich klientów indywidualnych, podała Polenergia. Oferta jest zgodna ze standardem Energia 2051, który był do tej pory dostępny jedynie dla przedsiębiorstw. Obecnie wszyscy klienci Polenergii mogą już kupować energię elektryczną wytworzoną w polskich odnawialnych źródłach i tym samym przyczyniać się do rozwoju czystej, zeroemisyjnej energetyki opartej o OZE, podkreślono. Polenergia Sprzedaż jako pierwsza na polskim rynku oferuje wszystkim standard energetyczny Energia 2051 polegający na dostarczaniu końcowemu odbiorcy całkowicie zielonej energii w każdej godzinie poboru. Taki wymóg, według wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu, będzie powszechnie obowiązywał w Polsce dopiero za trzydzieści lat, wynika z materiału. "Rosnąca świadomość społeczna na temat konieczności wprowadzania bardziej zrównoważonych sposobów...
polenergia pep

Polenergia złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Edison Energia

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Polenergia złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Edison Energia i jej spółkami zależnymi, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 listopada, sprawa jest w toku. "Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie i jej dwoma spółkami zależnymi, tj. spółką Edison Heat Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie oraz spółką Zielony Ryś Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółkę Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie akcji spółki Edison Energia" - czytamy w komunikacie. Polenergia to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działająca jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze...
polenergia pep

Polenergia rośnie po wynikach. Celem kwietniowy szczyt – zapiski giełdowego spekulanta

Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (spadek o 29,1 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności" - podano w komunikacie. Notowania silnie rosną po okresie korekty i jedynym celem popytu jest już szczyt z początku kwietnia.
polenergia pep

Polenergia miała wstępnie 53,7 mln zł skorygowanego zysku netto w III kw. br.

Warszawa, 08.11.2021 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 53,7 mln zł skorygowanego zysku netto w III kw. br., co stanowi wzrost o 36,8 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 95,1 mln zł i był wyższy o 42 mln zł w skali roku, głównie w efekcie wyższego wyniku w segmencie gazu i czystych paliw (o 33,9 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 4,5 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy ENS zgodnie z postanowieniami umowy SLA. W okresie dziewięciu miesięcy, skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 282,3 mln zł i był wyższy o 81,5 mln zł skali roku. "Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw...
polenergia pep

Polenergia ma przedwstępną umowę nabycia 100% w Edison Energia za 76,5 mln zł

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Polenergia podpisała przedwstępną umowę, na podstawie której nabędzie 100% akcji Edison Energia, podała spółka. Cena nabycia akcji została wstępnie ustalona na 76,5 mln zł. Dokładna kwota płatna przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji będzie podlegała określonym korektom związanym z procedurami zamknięcia rachunków. Ostateczna cena nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty 86 mln zł, podano w komunikacie. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych warunków zawieszających. Zostanie ona podpisana w terminie 10 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków zawieszających lub w innej dacie uzgodnionej przez strony, podano także. "Strategicznym celem Polenergii jest zwiększenie obecności wśród klientów końcowych. Zakup Edison Energia umożliwi nie tylko wzbogacenie oferty produktowej, ale również wzmocni...
polenergia pep

Polenergia głównym beneficjentem transformacji energetycznej – zapiski giełdowego spekulanta

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która stawia nas w gronie liderów aktywnie wspierających transformację polskiego rynku energetycznego. Jesteśmy jednym z największych krajowych producentów energii z lądowych farm wiatrowych"- skomentował prezes Polenergii Michał Michalski. Patrząc na działania spółki i notowania, wydaje się, że rzeczywiście Polenergia już teraz staje się jednym z głównych beneficjentów transformacji energetycznej z Polsce.
polenergia pep

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW w województwie pomorskim, podała spółka. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15% do 287 MW. "Farma Wiatrowa Szymankowo to dziewiątą inwestycja Polenergii w elektrownie wiatrowe na lądzie. Zlokalizowana jest na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składa się z 11 turbin, każda o mocy aż 3,45 MW" - czytamy w komunikacie. Szacowana roczna produkcja energii z farmy wyniesie blisko 120 GWh. Dostawcą turbin i podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez 25 lat od chwili uruchomienia jest Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych było Onde, wchodzące w skład grupy Erbud. Usługę inżyniera kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczył Bilfinger Tebodin Polska. "Na nową farmę wiatrową czekaliśmy ponad 5...
polenergia pep

Polenergia: Nakłady na MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to max. 630 mln zł

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor, jako wspólnicy spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu projektów oraz planu ich rozwoju, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024, podała Polenergia. Szacunkowa kwota wynosi do 630 mln zł, wobec przewidywanych w kwietniu br. 307-385 mln zł. Przewidziany w budżecie poziom nakładów inwestycyjnych na przygotowanie projektów, koniecznych do poniesienia w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, wynosi obecnie do 630 mln zł. Jak zaznaczono, jest to wartość szacunkowa, która może ulegać dalszym zmianom w toku realizacji projektów. 16 kwietnia br. Polenergia oraz Wind Power szacowały, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych...
polenergia pep

Polenergia wyemituje do 21,43 mln akcji po 47 zł/szt., bez prawa poboru

akcjeWarszawa, 23.09.2021 (ISBnews) - Polenergia podjęła uchwałę w sprawie emisji w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 21 426 807 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, po cenie emisyjnej wysokości 47 zł za sztukę, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. "Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru jest konieczne do stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wynikających w realizacji strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024, w tym budowę nowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych, dalszy rozwój projektów offshore, a także inwestycje w energetykę rozproszoną i elektromobilność"...
Gorące spółki dnia

Bloober Team [BLO], Polenergia [PEP] – Gorące spółki dnia

Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii" - powiedział dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót Piotr Malik. Na wykresie mamy konsolidację i wydaje się, że szans na odbicie można szukać przy wsparciu 66 zł.
polenergia pep

Polenergia zawarła pierwszą umowę na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru

Warszawa, 20.09.2021 (ISBnews) - Grupa Polenergia podpisała pierwszą umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru (DSR), podała spółka. Klientem jest Polskie Pomidory z Grupy Citronex; w ramach umowy zgorzelecka spółka zaoferowała gotowość ograniczenia poboru mocy do 18 MW w godzinie. "Podpisaliśmy umowę na agregację w ramach programu DSR z jednym z największych przedsiębiorstw spożywczych w Polsce. Grupa Citronex ze względu na energochłonną produkcję szklarniową jest dużym odbiorcą energii, korzystającym dotychczas m.in. z rynku mocy. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze naszej oferty było elastyczne podejście do potrzeb klienta i możliwość rozszerzenia w przyszłości współpracy na inne obszary rynku energii" - powiedział dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych Polenergii Obrót Piotr Malik, cytowany w komunikacie Usługa redukcji DSR oferowana przez Polenergię Obrót, skierowana jest do...
polenergia pep

Polenergia miała 245,76 mln zł zysku netto, 111,5 mln zł EBITDA w II kw. 2021

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 245,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 88,5 mln zł wobec 28,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 111,5 mln zł wobec 53,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 363,02 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 212,26 mln zł w porównaniu z 822 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA...
polenergia pep

Polenergia miała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego zysku netto w I poł. 2021 r.

Polenergia odnotowała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. "W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 55,4 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 18,4 mln zł) w...
polenergia pep

Polenergia Obrót wprowadziła ofertę bilansowania za zero dla wytwórców energii

Polenergia Obrót - spółka zależna Polenergii - wprowadziła ofertę bilansowania za zero dla wytwórców działających w systemie aukcyjnym, podała spółka. "Polenergia daje w tym rozwiązaniu możliwość uzyskania zerowej opłaty z tytułu bilansowania i rozliczania wytworzonej energii. Dodatkową wartością jest szansa na zysk pochodzący z optymalizacji rozliczeń kontraktu aukcyjnego oraz wykorzystania wahań rynkowych cen energii" - czytamy w komunikacie. "Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z obsługą klientów w obszarze bilansowania i rozliczania energii, dostrzegliśmy potencjał do wprowadzenia produktu, który umożliwi producentom funkcjonującym w systemie aukcyjnym maksymalizację przychodów. Oferta polega na optymalizacji rozliczeń miesięcznych kontraktu aukcyjnego oraz uzyskaniu możliwie najwyższej efektywnej ceny sprzedaży energii poza systemem aukcyjnym, wykorzystując dostępną elastyczność wolumenu w okresie 3 letnim" - powiedział prezes Jarosław Bogacz, cytowany w komunikacie. Spółka...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje