XTB

Spółka Pekabeksu rozbuduje zakład Mokate

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła umowę z Mokate z siedzibą w Żorach na rozbudowę obiektu produkcyjno - magazynowego, podał Pekabex. Wartość umowy to 4% przychodów grupy według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pekabex zakończy rozbudowę obiektu przed listopadem 2021 roku "Przedmiot umowy: prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji, roboty budowlane i instalacyjne, związane z kompleksowym wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Rozbudowa obiektu produkcyjno - magazynowego o budynek produkcyjny'" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia robót: 15.10.2021 r., podano także. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego...

Zarząd Pekabeksu będzie rekomendował dywidendę za 2020 r.

Zarząd Pekabeksu będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 r., poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Pekabex będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 r. "Chcemy płacić. Zarząd na pewno będzie rekomendował, mimo że do rozwoju są potrzebne inwestycje i są one realizowane" - powiedział Jędrzejowski podczas wideokonferencji prasowej. Zastrzegł, że o wypłacie zadecydują akcjonariusze. W okresie I-III kw. 2020 r. spółka miała 44,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,24 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej. W lipcu br. spółka wypłaciła 0,16 zł dywidendy na akcję. Rok wcześniej - 0,31 zł. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada...

Portfel zamówień Grupy Pekabex wzrósł do 961,48 mln zł na koniec września

Wartość podpisanych do realizacji umów Grupy Pekabex wyniosła 961,48 mln zł, w tym do realizacji w br. - 295,9 mln zł według stanu na 30 września br., podczas gdy na koniec września ub. roku wartość podpisanych kontraktów wyniosła 647,96 mln zł, w tym do realizacji w 2019 r. - 243,51 mln zł, podała spółka.  Pekabex osiągnął najwyższą w swojej historii wartość portfela zamówień "Wartość portfela zamówień na koniec trzeciego kwartału wynosiła 961 476 tys. zł i jest to najwyższa historycznie wartość portfela grupy. Zawiera on zagregowaną wartość kontraktów podpisanych przez grupę do 30 września 2020 roku w segmentach (i) Realizacja kontraktów - prefabrykacja, (ii) Realizacja kontraktów - usługi budowlane, (iii) Realizacja pilotażowych projektów na własny rachunek (po raz pierwszy ujęte w...

Pekabex miał 13,8 mln zł zysku netto, 17,07 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Pekabex odnotował 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,07 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Pekabex odnosi dobre wyniki w 2020 roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,25 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 178,87 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 44,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,72 mln zł w porównaniu z 528,74 mln zł rok wcześniej. "Wynik EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2020 roku wyniósł 67 241 tys. zł i był...

Drutex buduje nowy biurowiec przy zakładzie w Bytowie kosztem ok. 50 mln zł

Drutex zainwestuje ok. 50 mln zł w nowoczesny budynek biurowy w Bytowie, podała firma. Generalnym wykonawcą obiektu jest Pekabex. Drutex buduje na zlecenie Pekabex "Drutex jest firmą globalną, która oprócz innowacyjnych i w pełni zautomatyzowanych rozwiązań w halach produkcyjnych chce wyznaczać standardy na każdej płaszczyźnie prowadzenia biznesu. Rozbudowa kompleksu biurowego to naturalny etap rozwoju spółki i jest wynikiem dynamicznego jej rozwoju. Nowy budynek będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymogi ergonomii i bezpieczeństwa, stanowiąc jednocześnie przykład nowoczesnej architektury i designu. Dzięki temu znacząco poprawi się komfort pracy naszych pracowników, a ponadto zoptymalizujemy sprawność działania i obsługi klienta" - powiedział prezes Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie. Powierzchnia użytkowa dotychczasowego biurowca wynosi 2 292 m2, a po zakończeniu realizacji zwiększy się o 4 760 m2. Ponadto...
Gorące spółki dnia

Pekabex [PBX], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

Warto także dodać, że harmonogram budów i kalendarz przekazań na ten rok, zakładają najwięcej wydań lokali w III i IV kwartale. Oznacza to, że w ostatnich sześciu miesiącach bieżącego roku rozpoznać w przychodach będzie można znaczącą liczbę mieszkań, lokali usługowych i inwestycyjnych, co z pewnością przełoży się na wyniki. Na wykresie mamy próbę zakończenia wakacyjnej korekty.

Pekabex Bet ma umowę na rozbiórkę i budowę budynku biurowego dla Gaz-Systemu

Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - podpisał z Gaz-Systemem umowę na rozbiórkę i budowę budynku biurowo-garażowo-socjalnego "C" wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Oddział w Rembelszczyźnie, podał Pekabex. Pekabex rozpoczyna współpracę z Gaz-Systemem "Wartość umowy: 3% przychodów Grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pekabeksu sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r., co oznacza, że wartość kontraktu to ok. 23,17 mln zł. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia na 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano również. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej....

Pekabex miał 30,23 mln zł zysku netto, 35,34 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Pekabex odnotował 30,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 12,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pekabex odnotował 30,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 35,34 mln zł wobec 16,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 478,47 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 349,87 mln zł rok wcześniej. Produkcja wyrobów prefabrykowanych w I półroczu wyniosła 93,4 tys. m3 i była wyższa o 46% r/r. W całym 2019 r. wyniosła 143,5 tys. m3, przypomniano. "Zaprezentowane wyniki są kontynuacją trendu rynkowego w zakresie prefabrykacji, który możemy obserwować od kilku kwartałów. To również potwierdzanie słuszności modelu biznesowego Pekabex, którego jednym z...

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej", w którym zamawiającym jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe z siedzibą we Włocławku, podała spółka. Oferta Pekabex Bet została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Wartość oferty: 9% przychodów Grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pekabeksu sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r., co oznacza, że wartość oferty to...

Pekabex ma umowę na produkcję i dostawę tubingów do Berlina

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła ze spółką Implenia Construction GmbH NL Tunnelbau z siedzibą w Monachium umowę na produkcję i dostawę tubingów na inwestycję realizowaną w Berlinie, podała spółka. Pekabex zawarła umowę ze spółką Implenia Construction GmbH NL Tunnelbau z siedzibą w Monachium "Termin rozpoczęcia produkcji: lipiec 2021 r. Przewidywany termin zakończenia produkcji: grudzień 2022 r." - czytamy w komunikacie. Według spółki, wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy...

Akcjonariusze Pekabeksu zdecydowali o wypłacie 0,16 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 3 932 753,28 zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję, podała spółka. Pozostały zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 3 387 501,46 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy spółki. Pekabex ostatecznie planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 28 lipca 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 24 579 708 sztuk, podano również. 10 czerwca br. zarząd Pekabeksu dokonał zmiany wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r. tak, by przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy 3,93 mln zł (0,16 zł na jedną akcję). Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie całości zysku netto...

Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września br. Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro "W wyniku dotychczas przeprowadzonego procesu due diligence emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych udziałów za kwotę 12 250 000 euro. Jedyny właściciel potencjalnego celu przejęcia wyraził wstępną aprobatę na główne założenia nowej oferty emitenta. Emitent będzie tym samym kontynuował proces badania due diligence. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września 2020 roku. W tym terminie zarząd emitenta wyraża nadzieję na zakończenie procesu due...

Pekabex przełożył zwyczajne walne zgromadzenie spółki na 21 lipca

Pekabex odwołał zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zwołane na 25 czerwca 2020 roku, ze względu na niemożność uczestnictwa w nim przewodniczącego rady nadzorczej spółki z powodu koronawirusa, podała spółka. Nowy termin walnego zgromadzenia to 21 lipca 2020 roku. Koronawirus blokuje walne zgromadzenie spółki "Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex otrzymał wniosek przewodniczącego rady nadzorczej spółki o odwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 r. , z uwagi na fakt, że ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, nie będzie w stanie uczestniczyć w tym walnym zgromadzeniu. Mając na względzie powyższe, zarząd spółki niniejszym odwołuje zwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Następnie zarząd ponownie zwołał zwyczajne walne zgromadzenie spółki na...

Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex. Wartość oferty wynosi ok. 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r....

Pekabex – Zarząd zmienia wcześniejszą rekomendację i chce, aby Spółka wypłaciła dywidendę

W komunikacie z 10 czerwca Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zmienił swoją wcześniejszą rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z najnowszą propozycją w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 3,9 mln złotych z 7,3 mln złotych zysku. Jeszcze 29 maja Zarząd Pekabex rekomendował przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy 10 czerwca wcześniejsza rekomendacja podziału zysku została zmieniona Spółka planuje wypłatę dywidendy szósty raz z rzędu Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex jednak planuje wypłatę dywidendy Zarząd Pekabex 29 maja wydał komunikat, w którym zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w wysokości 7 320 254,74 złotych na kapitał zapasowy. W dniu 10 czerwca Spółka przekazała do publicznej wiadomości komunikat o zmianie wcześniejszej rekomendacji dotyczącej podziału wypracowanego zysku. Zgodnie z...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację