XTB

Backlog Pekabeksu wynosił 1 138 mln zł na koniec września

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Portfel zleceń Pekabeksu na koniec września br. wyniósł rekordowe 1 138 mln zł, wobec 930,7 mln zł na koniec 2020 r., podała spółka. "Grupa rozpoczęła czwarty kwartał 2021 roku silnym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień (backlog). Wartość podpisanych umów na dzień 30 września 2021 roku wyniosła 1 137 671 tys. zł w tym do realizacji w roku 2021: 456 177 tys. zł, podczas gdy na koniec września 2020 roku wartość podpisanych kontraktów wyniosła 961 476 tys. zł, w tym do realizacji w 2020 roku 295 896 tys. zł" - czytamy w raporcie kwartalnym. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa...

Pekabex miał 8,35 mln zł zysku netto, 11,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 30.11.2021 (ISBnews) - Pekabex odnotował 8,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,39 mln zł wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,65 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 206,25 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 30,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 052,2 mln zł w porównaniu z 684,72 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy Pekabex, lidera budownictwa systemowego w Polsce, wzrosły po trzech kwartałach 2021 r. o...

Pekabex Development ma pozwolenie na budowę III etapu Ja_Sielska na 124 lokale

Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Pekabex Development otrzymał pozwolenie na budowę III etapu os. Ja_Sielska w Poznaniu, podała spółka. W ramach inwestycji powstaną 124 mieszkania w 3 pięciokondygnacyjnych budynkach. Kolejna odsłona projektu deweloperskiego Pekabex będzie oparta na nowoczesnych systemach modułowych produkowanych we własnych fabrykach i realizowana przez generalnego wykonawcę z Grupy Pekabex, podano. "Przygotowanie projektu - od zakupu nieruchomości, poprzez projektowanie, pozyskiwanie pozwoleń i finansowania, produkcję, wykonawstwo i sprzedaż, praktycznie w całości jest realizowana przez zespoły i spółki z Grupy Pekabex co nie tylko gwarantuje najwyższą jakość mieszkań ale, poprzez dywersyfikację kompetencji pozwala na dynamiczny rozwój biznesu" - powiedział członek zarządu Pekabex Development Edward Więcek, cytowany w komunikacie. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie...

Spółka Pekabeksu planuje budowę centrum logistyczno-produkcyjnego w Babimoście

Warszawa, 21.10.2021 (ISBnews) - Intermodal Logistics Hub Babimost z Grupy Pekabex planuje wybudować intermodalne centrum logistyczno-produkcyjne koło lotniska Zielona Góra - Babimost, podał Pekabex. Inwestycja ma zostać zakończona w II kwartale 2022 r. a za realizację w technologii prefabrykacji w systemie generalnego wykonawstwa będzie odpowiedzialna inna spółka z grupy - Pekabex Bet. Partnerem biznesowym i podmiotem odpowiadającym za komercjalizację inwestycji jest Greenhill LTD. "Inwestycja graniczy z lotniskiem Zielona Góra - Babimost, co daje szerokie możliwości w zakresie transportu cargo i całe spektrum intermodalności poprzez transport towarów zarówno drogę lądową (TIR), powietrzną (samolot) oraz kolejową (pociąg). Transport intermodalny ma przed sobą ogromne perspektywy i jako ograniczający emisję CO2 jest promowany przez Unię Europejską. Unikalna, doskonale skomunikowana lokalizacja inwestycji, na szlaku północ...

Pekabex Bet ma umowę na konstrukcję największej na świecie fabryki baterii

Warszawa, 19.10.2021 (ISBnews) - Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarł umowę z firmą SK Ecoplant na wykonanie konstrukcji prefabrykowanej budynku dla inwestycji - Fabryka separatorów do baterii litowo-jonowych faza 3&4 zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, Tucznawa, podał Pekabex. Szacunkowa wartość umowy stanowi 11% przychodów Grupy Pekabex za 2020 r. (w zeszłym roku było to 952,3 mln zł), poinformowano. "Po raz kolejny pozyskujemy zlecenie od zagranicznego partnera w inwestycji dot. elektromobilności, co jest dla nas potwierdzeniem zaufania do Grupy Pekabex i dobrze wykonanej wcześniej pracy. Obecnie kończymy drugi etap budowy fabryki baterii o powierzchni 40 tys. m2 i od razu przystępujemy do etapu 3 i 4, który będzie miał 62 tys. m2. Całość konstrukcji zobowiązaliśmy się wykonać do...

Pekabex Bet ma umowę na budowę parku handlowego w Kępnie

Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarł umowę z L.I. Invest Company na budowę zespołu budynków parku handlowego w Kępnie (5 budynków usługowych o pow. handlowej do 2000 m2 oraz 1 budynku usług gastronomii) z parkingami, drogami manewrowymi, instalacjami wewnętrznymi i pylonem reklamowym, podał Pekabex. "Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia robót ustalono na 2 listopada 2021 roku, a zakończenia - na 31 lipca 2022 roku. Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi...
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia

"Wzrost poziomu sprzedaży osiągnięty w pierwszym półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wynika ze wzrostu skali działalności głównie w segmencie Realizacja kontraktów - prefabrykacja (wzrost sprzedaży o 152 650 tys. zł)" - podano w uzasadnieniu. Ponadto spółka zaznaczyła, że spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach. Na wykresie, po większej korekcie, pojawia się próba dokonania odbicia od linii trendu.

Wrześniowi faworyci BM BNP Paribas BP. JSW zastępuje Mo-Bruk

„Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu wyników po połączeniu z Fideltą, ponadto ograniczenie obostrzeń pandemicznych pozytywnie wpływać będzie na „odblokowanie” się rynku CRO pod względem nowych zamówień”.

Pekabex spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Pekabex spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach, podała spółka. "Grupa zidentyfikowała główne wyzwania związane z zwiększeniem kosztów surowców i materiałów i dąży do zapewnienia niezbędnych wolumenów dostaw. Grupa podjęła renegocjacje w zakresie zwiększenia cen dla części zawartych umów, a kolejne umowy z klientami zawierane są na bazie nowych cen surowców i usług budowlanych (w tym wprowadzeniu mechanizmów indeksacji w niektórych z nich). W związku z powyższym, jak również z zauważalnym wysokim popytem na produkty i usługi grupy - (rekordowy portfel zamówień), a co za tym idzie wysokim poziomem produkcji, zarząd emitenta spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach" - czytamy w raporcie półrocznym. Spółka poinformowała dziś, że jej portfel zamówieńw kontraktach zawartych miał wartość...

Portfel Pekabeksu wynosił 1,04 mld zł na koniec czerwca br.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Portfel zamówień Pekabeksu w kontraktach zawartych miał wartość 1 039,88 mln zł na koniec czerwca, w tym do realizacji w roku 2021: 722,76 mln zł, podczas gdy na koniec czerwca 2020 roku wartość podpisanych kontraktów wyniosła 788,03 mln zł, w tym do realizacji w ub. roku 390,92 mln zł, podała spółka w raporcie za I półrocze. "Grupa rozpoczęła drugie półrocze 2021 roku z rekordowo silnym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień (backlog). Zawiera on zagregowaną wartość kontraktów podpisanych przez Grupę do dnia 30 czerwca 2021 roku, które są / będą realizowane i ujmowane w przychodach ze sprzedaży po dniu bilansowym. Wartości portfela zamówień dla poszczególnych okresów / lat wynikają z harmonogramów wskazanych w kontraktach i zakładają ich terminową...

Pekabex miał 22,17 mln zł zysku netto, 31,46 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 22,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 30,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,46 mln zł wobec 35,34 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej za 6 miesięcy 2021 roku wyniósł 31 464 tys. zł i był niższy o 10,97% od zysku z działalności operacyjnej osiągniętego w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku. Wynik EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 44 672 tys. zł i był na poziomie zbliżonym do EBITDA osiągniętego w pierwszym półroczu 2020 roku. Zysk netto wyniósł 22 155 tys. zł i był niższy o 8 077 tys. zł od...

Pekabex z rekomendacją “trzymaj” i prognozą wzrostu do 24,5 zł od BM PKO BP

Biuro Maklerskie Banku PKO BP rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla akcji Pekabex (GPW: PBX) sugerując wzrost do 24,5 zł (czyli o około 7%) od obecnej wyceny. Grupa Pekabex jest firmą produkcyjno-budowlaną, krajowym liderem w produkcji (z ponad 20% udziałem) i kompleksowym wykonawstwie konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. Rekomendacja trzymaj i cena docelowa 24,5 zł inicjuje wydawanie rekomendacji dla Pekabex auto Moce produkcyjne Pekabeksu można w przybliżeniu określić na około 280 tys. m3.rstwa BM PKO BP Instytucja szacuje, że w tym roku przychody spółki wyniosą 1,388 mld zł, a zysk netto 50 mln zł w 2021 r. Pekabex wzrośnie o kolejne 7%? Na początku 2020 roku spółka ukończyła dużą inwestycję – zautomatyzowaną fabrykę stropów i ścian filigranowych. Pod koniec 2020 firma...

Pekabex miał wstępnie ok. 8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 03.09.2021 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex miała ok. 8 mln zł zysku netto i ponad 18 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r., przy skonsolidowanych przychodach na poziomie ok. 390 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zarząd spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach. "Pogorszenie wyników w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym, spowodowane jest w największym stopniu bezprecedensowymi podwyżkami cen materiałów i usług budowlanych głównie takich jak: stal, wełna mineralna, blacha, sklejka, itp., przykładowo: a) cena stali - wzrost o ok. 120%, b) cena wełny mineralnej - wzrost o ok. 100%, c) cena sklejki - wzrost o ok. 120%" - czytamy w komunikacie. Dodatkowym problemem jest znacząco utrudniony dostęp do wspomnianych materiałów...

Pekabex Development wprowadził do oferty 40 apartamentów w ramach os. Casa Fiore

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Pekabex Development z Grupy Pekabex rozpoczął budowę oraz sprzedaż 40 apartamentów na osiedlu Casa Fiore w Warszawie, podała spółka. Planowane zakończenie budowy to czerwiec 2022 roku. W Warszawie Międzylesiu powstanie 40 dwu- i trzykondygnacyjnych apartamentów o metrażu od 60 do 96 m2. "Osiedle powstaje w technologii budownictwa modułowego. To nowoczesny sposób wznoszenia konstrukcji, którego zalety aktywnie promujemy. Widzimy wśród klientów rosnącą świadomość dotyczącą przewag prefabrykacji. Cieszy nas to, bo jej wykorzystanie nie tylko przyspiesza budowę i uniezależnia ją od warunków pogodowych, ale także gwarantuje trwałość. Dzięki temu wiemy, że apartamenty Casa Fiore będą mogły poszczycić się doskonałymi parametrami termicznymi i akustycznymi, które uczynią wnętrza niezwykle komfortowymi" - powiedział członek zarządu Pekabex Development Edward Więcek, cytowany w...

Pekabex może wkrótce zaatakować majowe szczyty – analiza techniczna wykresu spółki

akcjeKurs akcji spółki Pekabex od marca bieżącego roku pozostaje w stabilnym trendzie wzrostowym. Tym samym Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex może wkrótce opuścić blisko trzymiesięczną konsolidację i zaatakować majowe szczyty. Pekabex szykuje się do dalszych wzrostów Po osiągnięciu nowych szczytów  w połowie maja, walory spółki przeszły do kilkuprocentowej korekty. Korekta ta przełożyła się następnie na blisko trzymiesięczną konsolidację, dzięki której schłodzeniu uległy wskaźniki analizy technicznej jak RSI czy linie sygnalne MACD. Obecnie kurs spółki dotarł do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, przy czym w okolicy znajduje się również silne wsparcie. W bazowym scenariuszu zakładana jest obrona wsparcia w okolicy 25 PLN, a następnie atak na majowe szczyty. Z kolei w negatywnym scenariuszu kolejnym wsparciem pozostają lokalne szczyty z okresu luty-kwiecień w okolicy poziomów 22,50 PLN. Autor...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje