XTB

PCC Rokita z niskim otwarciem po raporcie za II kwartał – zapiski giełdowego spekulanta

Co ważne, ceny chloroalkaliów sięgnęły historycznie wysokich rejestrów. Odnotowana średnia cena ługu sodowego wzrosła o 132% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Ceny sody kaustycznej natomiast zwiększyły się o 142%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Na wykresie kurs znajduje się blisko dołka z połowy czerwca.
pcc rokita

PCC Rokita miało 117,42 mln zł zysku netto, 137,86 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.

Warszawa, 22.08.2022 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 117,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 90,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 137,86 mln zł wobec 107,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 714,17 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 559,35 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2022 r. spółka miała 241,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,67 mln zł zysku rok wcześniej (+51% r/r), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 411,54 mln zł w porównaniu z 1 054,74 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA grupy osiągnął poziom blisko 385 mln zł, wyższy o...
polenergia pep

PCC Rokita nie wyklucza inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych

Warszawa, 26.05.2022 (ISBnews) - PCC Rokita nie wyklucza, że wobec aktualnej sytuacji na rynku energii zdecyduje się na inwestycje, które zwiększyłyby zdolność produkcji własnej energii, także ze źródeł odnawialnych, poinformował wiceprezes Rafał Zdon. "Energia z własnej produkcji stanowiła ok. 16% całkowitego zużycia spółki w 2021. Wobec aktualnej sytuacji na rynku nie możemy wykluczyć przyszłych inwestycji, które zwiększyłyby zdolność produkcji własnej energii, także ze źródeł odnawialnych, jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe. Energia elektryczna zużywana od początku tego roku była zakontraktowana w zdecydowanej większości z wyprzedzeniem. To również wsparło wyniki pierwszego kwartału. Równolegle kryzys energetyczny, trwający od drugiej połowy ubiegłego roku, wywindował ceny wszystkich surowców energetycznych. Ten stan wzmocniony został jeszcze sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie" - poinformował Zdon...

PCC Rokita miało 123,88 mln zł zysku netto, 203,84 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 123,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 69,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 156,4 mln zł wobec 93,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 203,84 mln zł wobec 135,65 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 697,37 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 495,39 mln zł rok wcześniej. "Największy udział w rezultatach grupy miał segment Chloropochodne, którego zysk EBITDA za pierwszy kwartał 2022 roku wyniósł 107,5 mln zł i był wyższy o ponad 277% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na wyższe wyniki w analizowanym okresie miał przede wszystkim blisko 130% wzrost...

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o 13,23 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.04.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie PCC Rokita podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 r., w której postanowiło, że zysk netto w kwocie 411,77 mln zł zostaje podzielony w następujący sposób: 262,66 mln zł na wypłatę dywidendy (13,23 zł na jedną akcję) i 149,11 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. "Jako dzień dywidendy ustala się dzień 27 kwietnia 2022 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 5 maja 2022 r. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300" - czytamy w komunikacie. PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej...
Gorące spółki dnia

CreativeForge Games [CFG], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 27 kwietnia 2022 r., termin wypłaty dywidendy - na 5 maja 2022 r. Miesiąc temu spółka pokazała mocne wyniki za 2021 rok. W tym czasie firma wypracowała 417,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 117,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 203,31 mln zł wobec 1 475,85 mln zł rok wcześniej.

Walory spółki PCC Rokita rozpoczęły dzisiejsze notowania od dużej, byczej luki cenowej

Zarząd spółki PCC Rokita (PCR.PL) zarekomendował wypłacenie akcjonariuszom 262,66 mln zł z zysku netto w formie dywidendy, która ma wynieść 13,23 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy planowany jest na 27 kwietnia, a termin wypłata na 5 maja. Wysokość dywidendy czyni ją jedną z największych na polskim rynku akcyjnym. Zarząd PCC Rokita rekomenduje 13,23 zł dywidendy Notowania spółki bardzo dobrze odebrały wiadomość o rekomendowanej dywidendzie. Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym jest oświadczenie, że zarząd dopuszcza zwołania NWZ w celu utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Walory spółki PCC Rokita (PCR.PL) rozpoczęły dzisiejsze notowania od dużej, byczej luki cenowej, która zasięgiem wybiła szczyty z października 2021 roku. Poziomy te stanowią teraz wsparcie cenowe dla notowań akcji spółki. Zejście poniżej tego poziomu oraz dopełnienie...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

PCC Rokita rekomenduje 13,23 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 13.04.2022 (ISBnews) - Zarząd PCC Rokita zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 262,66 mln zł z zysku netto za 2021 r., w wysokości 411,77 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 13,23 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje przeznaczenie kwoty 149,109 mln zł z zysku na kapitał zapasowy. "Ponadto zarząd PCC Rokita S.A. dopuszcza możliwość zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu rozważenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie utworzenia kapitału rezerwowego spółki, zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendy" - czytamy w komunikacie. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 27 kwietnia 2022 r., termin wypłaty dywidendy - na 5 maja 2022 r. PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi....
pcc rokita

PCC Rokita wyceniana na 126 zł przez DM BOŚ – zapiski giełdowego spekulanta

Analitycy podwyższyli także oczekiwania dywidendy na akcję w przyszłych latach. "Zakładamy w 2022 i 2023 wypłatę 16,0 zł na akcję, co oznacza około 17 proc. stopę dywidendy brutto (i 76-70 proc. współczynnik wypłaty). Jednocześnie oczekujemy utrzymania niskiego poziomu długu netto w spółce, poniżej 0,5x w okresie 2022-23" - dodano.
Gorące spółki dnia

JSW S.A. [JSW], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 203,31 mln zł wobec 1 475,85 mln zł rok wcześniej. Wyniki były lepsze od rynkowego konsensusu. W komunikacie uspokojono inwestorów, podając dane o sprzedaży do Rosji, Białorusi i Ukrainy. W zeszłym roku przychody z tych kierunków stanowiły tylko 2% całkowitych przychodów ze sprzedaży.
pcc rokita

PCC Rokita miało 417,3 mln zł zysku netto, 670,31 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 417,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 117,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 482,87 mln zł wobec 179,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 670,31 mln zł wobec 332,13 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 203,31 mln zł w 2021 r. wobec 1 475,85 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowany zysk EBITDA odnotowaliśmy na rekordowym poziomie blisko 671 mln zł, wyższym o prawie 102% niż w roku 2020. Zysk netto Grupy osiągnął również historycznie najwyższą wartość na poziomie 417 mln zł, wyższą o ponad 255%. Wyższe były także wyniki samego czwartego kwartału minionego roku wobec...

PCC Rokita chce zaprzestać korzystania z węgla w celach energetycznych do końca 2030 r.

Warszawa, 17.03.2022 (ISBnews) - PCC Rokita przyjęło założenia strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050, podała spółka. Zakładają one m.in. zakończenie używania węgla w celach energetycznych w PCC Rokita do końca 2030 r. Założenia strategii dekarbonizacji PCC Rokita odpowiadają na wyzwania transformacji klimatycznej stawiane przez Unię Europejską. Zakładane przez spółkę cele wpisują się w inicjatywy dotyczące energii odnawialnej, efektywności energetycznej czy emisji gazów cieplarnianych z przemysłu, podano. "Zakładane cele strategii dekarbonizacji: - do końca 2025 r.: 20% lub więcej energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii lub będzie mieć pokrycie gwarancjami pochodzenia z OZE, - do końca 2030 r.: co najmniej 50% redukcja współczynnika emisyjności energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita w stosunku do wartości współczynnika z 2020 r., - do...

PCC Rokita podsumowuje rekordowy 2021 rok, rysując perspektywy na przyszłość

Spółka kończy rekordowy w swojej historii 2021 rok, w którym wypracuje ok. 600 mln PLN EBITDA gł. dzięki segmentowi PUR. Niemniej istotne wzrosty cen sody kaustycznej do poziomów z 2018 roku, zabezpieczenie kosztów energii i wielce prawdopodobna kontynuacja wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych pozwalają z dużym optymizmem patrzeć również na wyniki 2022 roku i oczekiwać rekordowej dywidendy z dwucyfrowym DY. PCC Rokita i bisko 20-procentowy wzrost cen sody kaustycznej w 4Q’21. W 4Q’21 ceny sody kaustycznej w Europie wzrosły o ok. 114 EUR/t (+18% q/q, +27% r/r), a kolejne wzrosty (+30 EUR/t) wg. IHS zapowiadane są na 1Q’22. Na rynku wciąż jest ograniczona dostępność w związku z mniejszą produkcją Chin/USA i wysokimi cenami e.e. w EU. Tym samym średnie ceny w perspektywie 2022 roku wzrosną o ponad...
Gorące spółki dnia

Ultimate Games [ULG], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Szacunkowa wartość inwestycji to około 351 mln zł, a jej zakończenie przewidywane jest na połowę 2026 roku. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę PCC BD. Na wykresie trwa próba zakończenia 17% korekty. Bliskość poprzedniego szczytu oraz linii trendu powinny wspierać stronę kupujących. Na początku listopada spółka pokazała też mocne wyniki za III kwartał i okres od początku roku.

Spółka zależna PCC Rokita dostarczy rozwiązanie technologiczne za 10,65 mln euro

Warszawa, 07.12.2021 (ISBnews) - PCC BD, spółka, w której PCC Rokita i PCC Exol mają po 50% udziałów, podpisała umowę z włoską firmą Desmet Ballestra na dostawę rozwiązania technologicznego, w związku z zatwierdzoną do realizacji inwestycją w budowę zakładu do produkcji etoksylatów, polialkilenoglikoli i polioli polieterowych oraz innych produktów etoksylowanych, podał PCC Rokita. Łączna wartość umowy wynosi 10,65 mln euro (48,9 mln zł wg średniego kursu NBP z 6 grudnia br.). "Umowa ma zapewnić kluczową dokumentację procesową, udzielenie licencji na jej użytkowanie oraz dostawę kluczowych urządzeń" - czytamy w komunikacie. W ub. tygodniu PCC Rokita podjął decyzję ws. realizacji nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym. Szacunkowa wartość inwestycji to około 351 mln zł, a jej...
pcc rokita

PCC Rokita z odbiciem po dużej korekcie – zapiski giełdowego spekulanta

Warto przypomnieć, że spółka znacząco poprawia swoje wyniki. W III kwartale zysk netto sięgnął 76,66 mln zł wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. W sumie po trzech kwartałach zysk wynosi już 236,33 mln zł w porównaniu z 59,4 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita wybuduje zakład produkcji alkoksylatów kosztem ok. 351 mln zł

Warszawa, 03.12.2021 (ISBnews) - PCC Rokita podjął decyzję ws. realizacji nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym, podała spółka. Szacunkowa wartość inwestycji to około 351 mln zł, a jej zakończenie przewidywane jest na połowę 2026 roku. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę PCC BD, której wspólnikami są PCC Rokita i PCC Exol, obie posiadające po 50% udziałów. Zgoda rady nadzorczej PCC Exol na realizację inwestycji powoduje jednocześnie wejście w życie umowy na dostawy i odbiór tlenku etylenu pomiędzy PCC Exol a PKN Orlen oraz umowy o współpracy pomiędzy PCC Rokita a PCC Exol, zaznaczono. "Instalacja wybudowana w ramach Inwestycji będzie służyła do produkcji wyrobów wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu, którego dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie...

PCC Rokita miało 76,66 mln zł zysku netto, 141,57 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r

Warszawa, 12.11.2021 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 76,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 95,05 mln zł wobec 43,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 141,57 mln zł wobec 77,22 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 541,89 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 341,8 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 236,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 596,63 mln zł w porównaniu z 1 045,68 mln zł rok wcześniej. "Narastająco...

Spółka PCC Rokity przyjęła ofertę 42,1 mln zł dotacji z PAIH na nowy zakład

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - PCC BD, spółka zależna w 50% od PCC Rokita i PCC EXOL, przyjęła ofertę wsparcia od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w postaci dotacji z budżetu państwa w wysokości 42,12 mln zł dla rozważanej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, podało PCC Rokita. Przyjęcie oferty nie stanowi decyzji o realizacji inwestycji. "Ponadto spółka zastrzega, że przyjęcie oferty na dotację nie stanowi decyzji spółki ani PCC BD o realizacji inwestycji, zaś w zakresie dotacji pomiędzy PCC BD oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki dodatkowo przewidziane jest zawarcie odpowiedniej umowy. Ze względu na znaczenie...
Gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Warto spojrzeć na wykres tygodniowy PCC Rokita, gdzie kurs przebija ważny opór w rejonie 80 zł. Jeżeli trend będzie kontynuowany to najbliższym celem będzie szczyt z lutego 2019 roku przy 97 zł.

PCC Rokita i PCC Exol negocjują z PKN Orlen dostawy tlenku etylenu po 2023 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - PCC Rokita wraz z PCC Exol od 25 maja bierze udział w negocjacjach z PKN Orlen dotyczących dostaw tlenku etylenu po 2023 r., podała spółka, powołując się na opóźnioną informację poufną. "Zarząd spółki PCC Rokita otrzymał od PCC Exol S.A. wniosek o przeprowadzenie przez PCC Rokita wspólnie z PCC Exol S.A. analizy możliwości wspólnej partycypacji w odbiorach zwiększonych ilości (docelowo do 120 000 ton rocznie) tlenku etylenu od PKN Orlen S.A. po roku 2023, jak również możliwości wspólnego zagospodarowania takiej zwiększonej ilości tlenku etylenu w portfolio produktowym" - czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej dostaw tlenku etylenu po 2023 r. jest ustalenie zasad jego zagospodarowania, w tym zasad podziału pomiędzy PCC Rokita oraz PCC Exol...

PCC Rokita miało 90,14 mln zł zysku netto, 159,6 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 90,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 107,36 mln zł wobec 23,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,6 mln zł wobec 59,77 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 559,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 329,48 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu odnotowaliśmy rekordowy skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom ponad 295 mln zł, wyższy o ponad 127% wobec analogicznego okresu roku 2020. Również zysk netto grupy to najwyższy historycznie poziom blisko 160 mln zł, wyższy o ponad 429%. Wyższe były także wyniki drugiego...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.
pcc rokita

PCC Rokita z mocnymi wynikami i silną reakcją rynku – zapiski giełdowego spekulanta

Podobnie wyniki pierwszego kwartału bieżącego roku wobec czwartego kwartału 2020 roku były wyższe, zysk EBITDA grupy wzrósł o 8%, a skonsolidowany zysk netto był wyższy o 20%" - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu kwartalnego. Wyniki spotkały się z entuzjazmem rynku, na otwarciu cena utworzyła sporą lukę. Wydaje się więc, że kwestią czasu będzie próba ataku na maksima trendu wzrostowego przy 77,50 zł.
pcc rokita

PCC Rokita miało 69,53 mln zł zysku netto, 135,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

PCC Rokita odnotowało 69,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 16,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 93,25 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 135,65 mln zł wobec 69,95 mln zł rok wcześniej. "Miniony okres był dla nas bardzo dobry. Od wielu już miesięcy nasze otoczenie rynkowe charakteryzuje duża zmienność, a światowa gospodarka działa w spowolniony sposób. W tej sytuacji nasze bardzo dobre wyniki po raz kolejny potwierdzają efektywność dywersyfikacji biznesu grupy. W minionym kwartale wypracowaliśmy rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom blisko 136 mln zł, wyższy o prawie 94% wobec analogicznego...
pcc rokita

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,67 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 72,86 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,67 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. PCC Rokita może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2020 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 97 227 920,17 zł za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w następujący sposób: - kwota 72 861 611 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 zł na jedną akcję, - kwota 24 366 309,17 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych...
pcc rokita

PCC Rokita rekomenduje wypłatę 72,86 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć kwotę 72,86 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, podała spółka. PCC Rokita może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Zarząd spółki PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 97 227 920,17 zł. Zarząd, rozważając podział zysku, bierze pod uwagę potrzeby spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego. Mając na uwadze powyższe, zarząd rekomenduje podział zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy spółki została przekazana kwota w wysokości 24 366 309,17 zł, a pozostałą kwotę z podziału zysku - aby walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy w wysokości 72 861...
pcc rokita

PCC Rokita nie przedłuży z chińskim partnerem umowy ws. produkcji węglanów

PCC Rokita podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy o współpracy z chińską spółką Shida Shenghua Chemical Group, dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji na terenie należącym do spółki, położonym w Brzegu Dolnym, w zakresie produkcji węglanów organicznych oraz ich sprzedaży na terenie Europy, podała spółka. PCC Rokita kończy współpracę z chińskim partnerem umowy "Zarząd PCC Rokita, mając na względzie możliwą ewentualną współpracę z firmą Shida w ramach grupy PCC i realizację potencjalnego projektu poza strukturami PCC Rokita, postanawia nie przedłużać umowy, pozwalając na jej wygaśnięcie z dniem 31 marca 2021" - czytamy w komunikacie. W marcu 2019 r. PCC Rokita poinformował o nawiązaniu współpracy z chińskim partnerem, dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy, mających zastosowanie m.in....
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], NanoGroup [NNG] – Gorące spółki dnia

Dane sprzedażowe mówią o wysokim zainteresowaniu produktem, nie dziwi zatem rozszerzanie współpracy, tym bardziej w okresie rozkwitu kolejnej fali pandemii, kiedy można znaleźć odbiorców na tego typu produkty. O NanoGroup było niedawno głośno także za sprawą prac nad polską szczepionką na koronawirusa czy choćby współpracy jednej ze spółek zależnych z Polfą Tarchomin, która buduje nową fabrykę do produkcji m.in. leków onkologicznych.

PCC Rokita miało 117,39 mln zł zysku netto, 332,13 mln zł EBITDA w 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 117,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 93,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 179,67 mln zł wobec 173,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 332,13 mln zł wobec 287,23 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 450,85 mln zł w 2020 r. wobec 1 491,91 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 332,1 mln zł, co jest wynikiem o 15,6% wyższym wobec roku 2019, a zysk netto grupy wyniósł 117,4 mln zł i był wyższy o 25,8% niż rok wcześniej. Również wyniki czwartego kwartału 2020 roku wobec czwartego kwartału 2019 roku...

DM BOŚ: PCC Rokita z obniżoną ceną docelową akcji. Akcje spółki w górę

Dom Maklerski BOŚ opublikował raport, w którym analitycy przyglądają się tym spółce PCC Rokita. Według raportu, spółka otrzymuje rekomendację krótkoterminową "trzymaj" zaktualizowną z wcześniejszego "kupuj". Analitycy zauważają, że niższe wyniki segmentu chloru mogą mieć istotny wpływ na dalsze kształtowanie się cen akcji spółki. Dziś PCC Rokita nieznacznie rośnie do poziomu 63,4 zł za akcję. Rekomendacja spółki dotyczy progu - "trzymaj" z wcześniejszego "kupuj" Analitycy zauważają, że spółka może mieć przejściowe problemy Spółka dziś pozostanie na pozytywnym terytorium PCC Rokita może wyhamować w dalszych wzrostach Dziś dowiadujemy się z raportu przedstawionego 3 lutego przez Dom Maklerski BOŚ, że spółka PCC Rokita otrzymuje rekomendację na poziomie "trzymaj" z wcześniejszego poziomu "kupuj" jednak próg docelowy określony został na zakresie 64 zł za akcję. W...

PCC Rokita miało 29,22 mln zł zysku netto, 77,22 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 29,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita odnotowało 29,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 43,89 mln zł wobec 58,29 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 77,22 mln zł wobec 83,09 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 389,21 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 59,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 79,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 045,68 mln zł...
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

Analitycy Haitong Banku oczekują, że Comarch odnotuje w trzecim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 374 mln zł (wzrost o %. rdr). Haitong Bank oczekuje, że EBITDA wyniesie 68 mln zł (wobec 89,8 mln zł w III kw. 2019 r. albo 65,6 mln zł po uwzględnieniu ZUS)" - dodano. Zdaniem analityków, w przyszłości głównym motorem wzrostu spółki powinna stać się telekomunikacja oparta o technologię 5G.

DM BOŚ: PCC Rokita z podwyższoną ceną docelową akcji do 65 zł. Spółka rośnie dziś 1,55 procent

Podczas ostatnich sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółce PCC Rokita. Według raportu, spółka otrzymuje nadal rekomendację "kupuj". Poziom docelowy z oklei przypisany jest na cenę 65 zł za akcję z poprzedniego targetu na poziomie 52,60 zł. Spółka podczas dzisiejszej sesji wydaje się podzielać optymizm analityków, ponieważ rynek rośnie podczas wtorkowej sesji blisko 1,60 procent. Raport Domu Maklerskiego obejmuje: Rekomendacja spółki dotyczy progu - "kupuj" z nową ceną docelową akcji Analitycy zwracają uwagę na pozytywne wyniki spółki PCC Rokita Spółka dziś rośnie około 1,55 procent a może dalej kontynuować wzrosty PCC z szansą na osiągnięcie zakresu 65 zł za akcje? Według analityków podmiotu - zdecydowanie. Swoje zdane podkreślają tym, że wyniki spółki mogły zaskoczyć pozytywnie,...
pcc rokita

PCC Rokita ma aneks do umowy kredytowej z EBI, kwota wzrosła do ok. 307 mln zł

PCC Rokita zawarło aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wartości 45 mln euro (192,9 mln zł), podała spółka. PCC Rokita zawarło aneks do umowy kredytowej z EBI o wartości 45 mln euro "Zgodnie z aneksem wysokość kredytu ulegnie podwyższeniu o kwotę 22,5 mln euro, stanowiącą równowartość 102,4 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r., do kwoty 67,5 mln zł, stanowiącej równowartość 307,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z aneksem nowa kwota finansowania może zostać wypłacona w dwóch transzach, w EUR bądź w PLN, i transze te mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania aneksu, przy czym spółka przewiduje uruchomienie środków...
pcc rokita

PCC Rokita miało 14,13 mln zł zysku netto, 59,77 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 23,89 mln zł wobec 21,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 59,77 mln zł wobec 46,83 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,48 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 350,33 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 30,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 703,88 mln zł w...

Spółki na warszawskiej giełdzie osiągają rekordowe wyniki

Odbicie po kryzysie spowodowanym wybuchem pandemii sprzyja osiąganiu rekordowych wyników przez podmioty GPW. 23 spółki notowane na warszawskiej giełdzie osiągnęły we wtorek swoje co najmniej roczne maksima. Najsłabszą roczna stopę zwrotu ze wszystkich 23 spółek odnotowała GPW. Kapitalizacja XTB zbliża się do 3 miliardów złotych. Indeks WIG.GAMES zyskał 109% w ciągu ostatniego roku.  GPW: Duże zainteresowanie fotowoltaiką i grami Wśród dużych spółek prym w tym aspekcie wiodą firmy kontrolowane przez Skarb Państwa – KGHM, Tauron i Energa. Polska spółka wydobywająca miedź i srebro odnotował jedną z najsłabszych rocznych stóp zwrotu z całej grupy – 19,1%. Słabszy wynik ma jedynie GPW, która wypracowała 13,6% zwrotu. Największym zwycięzcą ostatnich miesięcy jest X-Trade Brokers, który korzysta ze zwiększonego zainteresowania inwestowaniem w akcje. Przychody operacyjne spółki...

Trwa oferta publiczna obligacji PCC Exol. Spółka oferuje 5,5%

Na początku czerwca ruszyła publiczna emisja obligacji oferowanych przez PCC Exol. Spółka oferuje 5,5% odsetek, za papiery, których termin zapadalności przypada na wrzesień 2025 r. Pierwsza emisja, zaproponowana została inwestorom, przez Spółki z grupy PCC, (wtedy PCC Rokita) dziewięć lat temu. Wówczas można było zakupić obligacje, w ramach oferty: 9 proc. na 2 lata. Zapisy na kolejną emisje obligacji ruszyły na początku czerwca.  PCC Exol oferuje 5,5%, w zamian za papiery zapadające w 2025 r.  Rekordowa premia względem WIBOR i kontraktów na stopę procentową.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Piąta publiczna emisja obligacji PCC Exol Biorąc pod uwagę ostatni spadek stóp procentowych WIBOR (poniżej 0,3%), premia, którą zyskają nabywający obligacje będzie największa w historii. To już kolejna w tym roku emisja PCC...

PCC Rokita – Spółka wypłaci 67,7 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z 18 maja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podano, że PCC Rokita wypłaci w postaci dywidendy 67,7 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta da dywidendę równą 3,41 zł. PCC Rokita wypłaci dywidendę mimo, że Zarząd chciał inaczej Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja Spółka zadebiutowała w 2014 i regularnie dzieli się zyskami PCC Rokita wypłaci dywidendę wbrew rekomendacji Zarządu W komunikacie z 18 maja Spółka PCC Rokita podała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 67,7 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da 3,41 zł. Jest to decyzja zaskakująca ponieważ wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w kwocie 105,6 mln złotych na kapitał...

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. PCC Rokita zdecydowała o przeznaczeniu kwoty z zysku za 2019 r. na dywidendę "19 maja 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 105 578 539,28 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób: - kwota 67 699 753 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 zł na jedną akcję, - kwota 37 878 786,28 zł na kapitał zapasowy...
pcc rokita

PCC Rokita rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd spółki PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 105,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. PCC przeznaczy zysk z 2019 r. na kapitał zapasowy W ub.r. akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 8,31 zł na akcję. PCC Rokita odnotowało 93,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 226,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 105,58 mln zł wobec 245,81 mln zł zysku rok wcześniej. PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w...

PCC Rokita zakończyło emisję obligacji serii GB o wartości 17,8 mln zł

PCC Rokita zakończyło subskrypcję obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Ostatecznie wyemitowano 178 094 obligacje, a wartość emisji wyniosła 17,81 mln zł. Zakończona emisja obligacji przez PCC Rokita "1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 kwietnia - 11 maja 2020 r. 2. Data przydziału obligacji: 12 maja 2020 r. 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000 4. Stopa redukcji obligacji: 0,00% 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 178 094 6. Liczba przydzielonych obligacji: 178 094 7. Cena, po jakiej obligacje GB były nabywane: 100 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 400 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 400 10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję) 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii...
pcc rokita

PCC Rokita [PCR] – blisko okolic 50 zł. Jutro raport za I kwartał

Notowania chemicznej spółki PCC Rokita od kilku lat wyglądają słabo. Generalnie jednak podobnie wyglądają notowania większości spółek z branży chemicznej. Spółka odnotowuje słabsze wyniki względem wcześniejszych lat, a w dodatku doszedł problem rosnącego zadłużenia. To wszystko spowodowało ogromne spa
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Kurs spółki spadł w czasie wirusowej paniki na poziomy sprzed wielu lat, choć trzeba przyznać, że spółka dużo wcześniej traciła na wartości. Starsi inwestorzy zapewne pamiętają, że dawniej był to murowany pewniak do wzrostów. Niestety problemy branży chemicznej załamały
pcc rokita

PCC Rokita [PCR] – słabość w sektorze i w surowcach – analiza na zamówienie

Spółka do roku 2018 przyzwyczaiła inwestorów do nieustannych wzrostów i wypłat solidnych dywidend. Notowania zaczęły się załamywać 2 lata temu i od tego czasu mamy potężną przecenę. Wczoraj doszło do mocnego spadku i przełamania kilkumiesięcznego wsparcia. Spoglądając na wykres tygodniowy, trudno oczekiwać poprawy z uwagi na trend i kolejnym przysta
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], ZE PAK [ZEP] – Gorące spółki dnia

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Notowania spółki odbiły podczas sesji z ubiegłego piątku od poziomu poprzednich dołków. Kurs ma za sobą spore spadki, dlatego taka reakcja może oznaczać zainicjowanie korekty. Powodem odbicia okazały się wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 37,56 mln zł zysku netto wobec 53,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 58,29 mln zł wobec 62,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,21 mln zł wobec 379,73 mln zł rok wcześniej. Sumując wynik od początku roku, nadal jest on niższy niż w 2018 roku. Zysk wynosi 79,34 mln zł w porównaniu z 161,26 mln zł zysku rok wcześniej. Zobacz również: AB S.A....

Dywidenda = zysk? Rekordowy poziom zysku i oczekiwanie na dywidendy

Rekordowy poziom zysku i oczekiwanie na dywidendy – czyli to co aktualnie widzimy w wykonaniu Portfela Dywidendowego i jednocześnie coś czego oczekujemy w długim terminie inwestycji. Za nami kolejne tygodnie, w których prowadzony jest Portfel Dywidendowy. Jak widać po częstotliwości wpisów i dynamice zmian wśród jego komponentów jest to Portfel dla osób bardzo cierpliwych i właśnie Ci inwestorzy mogą aktualnie oglądać nowe rekordowe poziomy zysku jakie wypracowały spółki będące na naszym rachunku. Portfel wypada bardzo dobrze także w porównaniu z najważniejszymi warszawskimi indeksami. Gdyby czerwiec kończył się już dziś Portfel Dywidendowy miałby za sobą w tym roku serię sześciu wzrostowych miesięcy. Żaden z głównych warszawskich indeksów nie może poszczycić się taką regularnością. Najlepiej to obrazuje poniższa tabela. Zanim przejdę do powodów takich...
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia 17.05.2019

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Notowania spółki przebiegały w bardzo emocjonujący sposób podczas czwartkowej, odznaczającej się wyższymi obrotami sesji. Początek to mocny spadek kursu, a kolejne godziny to próba odrabiania strat. Argumentem dla strony podażowej był raport z wynikami za pierwszy kwartał. Spółka negatywnie zaskoczyła, gdyż zysk netto w tym okresie wyniósł tylko niecałe 38 mln zł wobec niemal 64 mln zł przed rokiem. Był to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zdaniem spółki spadek zysku netto o 41% to wynik wyższego podatku dochodowego. Zysk operacyjny wyniósł 60,51 mln zł wobec 70,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 384,12 mln zł wobec 362,37 mln...
Gorące spółki dnia

Impexmetal [IPX], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia 17.04.2019

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Notowania spółki rosły podczas wtorkowej sesji o niemal 1% jednak przy dość skromnych obrotach. Kurs próbował wybić się z kilkudniowej konsolidacji oraz atakować opór okolic 4,28 zł. Jego wybicie powinno podtrzymać tegoroczną, silną zwyżkę i doprowadzić do testu maksimów z ubiegłego roku powyżej 4,50 zł. Powodem wzrostów była publikacja wyników za 2018 rok. Wynika z nich, że spółka miała 163,12 mln zł zysku netto wobec nieco ponad 74 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 194,58 mln zł wobec 135,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 299,68 mln zł w 2018 r. wobec 3 353,39 mln zł rok wcześniej. Spółka poinformowała także o...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Bogdanka mocno w górę, rośnie także PCC Rokita SA, Mostostal w dół

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w piątek, najmocniej zyskuje Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB), aktualnie jest to ruch na ponad +6%. Od wzrostów rozpoczyna także PCC Rokita SA (PCR), jest to wynik na poziomie ponad +3%. Najgorzej radzi sobie Mostostal Warszawa SA (MSW), spółka traci po godzinie 9:30 ponad 13%.  Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) liderem czwartkowej sesji  Lubelski Węgiel Bogdanka SA (LWB) otwiera się bardzo mocno podczas wtorkowej sesji. Jeszcze wczoraj można było myśleć o wybiciu wsparcia przy 45,30 zł, jednak popyt pokazał swoją siłę. Wsparcie oczywiście pozostaje aktualne i niewykluczone, że będzie jeszcze testowane. Niemniej reakcja wzrostowa jaką obserwujemy, może wskazywać na chęć wykonania większej korekty wzrostowej. Pierwszym...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ