XTB
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

Analitycy Haitong Banku oczekują, że Comarch odnotuje w trzecim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 374 mln zł (wzrost o %. rdr). Haitong Bank oczekuje, że EBITDA wyniesie 68 mln zł (wobec 89,8 mln zł w III kw. 2019 r. albo 65,6 mln zł po uwzględnieniu ZUS)" - dodano. Zdaniem analityków, w przyszłości głównym motorem wzrostu spółki powinna stać się telekomunikacja oparta o technologię 5G.

DM BOŚ: PCC Rokita z podwyższoną ceną docelową akcji do 65 zł. Spółka rośnie dziś 1,55 procent

Podczas ostatnich sesji Dom Maklerski BOŚ publikuje raport, w którym analitycy przyglądają się tym razem spółce PCC Rokita. Według raportu, spółka otrzymuje nadal rekomendację "kupuj". Poziom docelowy z oklei przypisany jest na cenę 65 zł za akcję z poprzedniego targetu na poziomie 52,60 zł. Spółka podczas dzisiejszej sesji wydaje się podzielać optymizm analityków, ponieważ rynek rośnie podczas wtorkowej sesji blisko 1,60 procent. Raport Domu Maklerskiego obejmuje: Rekomendacja spółki dotyczy progu - "kupuj" z nową ceną docelową akcji Analitycy zwracają uwagę na pozytywne wyniki spółki PCC Rokita Spółka dziś rośnie około 1,55 procent a może dalej kontynuować wzrosty PCC z szansą na osiągnięcie zakresu 65 zł za akcje? Według analityków podmiotu - zdecydowanie. Swoje zdane podkreślają tym, że wyniki spółki mogły zaskoczyć pozytywnie,...
pcc rokita

PCC Rokita ma aneks do umowy kredytowej z EBI, kwota wzrosła do ok. 307 mln zł

PCC Rokita zawarło aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) o wartości 45 mln euro (192,9 mln zł), podała spółka. PCC Rokita zawarło aneks do umowy kredytowej z EBI o wartości 45 mln euro "Zgodnie z aneksem wysokość kredytu ulegnie podwyższeniu o kwotę 22,5 mln euro, stanowiącą równowartość 102,4 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r., do kwoty 67,5 mln zł, stanowiącej równowartość 307,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 28.09.2020 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z aneksem nowa kwota finansowania może zostać wypłacona w dwóch transzach, w EUR bądź w PLN, i transze te mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania aneksu, przy czym spółka przewiduje uruchomienie środków...
pcc rokita

PCC Rokita miało 14,13 mln zł zysku netto, 59,77 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 23,89 mln zł wobec 21,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 59,77 mln zł wobec 46,83 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,48 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 350,33 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 30,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 703,88 mln zł w...

Spółki na warszawskiej giełdzie osiągają rekordowe wyniki

Odbicie po kryzysie spowodowanym wybuchem pandemii sprzyja osiąganiu rekordowych wyników przez podmioty GPW. 23 spółki notowane na warszawskiej giełdzie osiągnęły we wtorek swoje co najmniej roczne maksima. Najsłabszą roczna stopę zwrotu ze wszystkich 23 spółek odnotowała GPW. Kapitalizacja XTB zbliża się do 3 miliardów złotych. Indeks WIG.GAMES zyskał 109% w ciągu ostatniego roku.  GPW: Duże zainteresowanie fotowoltaiką i grami Wśród dużych spółek prym w tym aspekcie wiodą firmy kontrolowane przez Skarb Państwa – KGHM, Tauron i Energa. Polska spółka wydobywająca miedź i srebro odnotował jedną z najsłabszych rocznych stóp zwrotu z całej grupy – 19,1%. Słabszy wynik ma jedynie GPW, która wypracowała 13,6% zwrotu. Największym zwycięzcą ostatnich miesięcy jest X-Trade Brokers, który korzysta ze zwiększonego zainteresowania inwestowaniem w akcje. Przychody operacyjne spółki...

Trwa oferta publiczna obligacji PCC Exol. Spółka oferuje 5,5%

Na początku czerwca ruszyła publiczna emisja obligacji oferowanych przez PCC Exol. Spółka oferuje 5,5% odsetek, za papiery, których termin zapadalności przypada na wrzesień 2025 r. Pierwsza emisja, zaproponowana została inwestorom, przez Spółki z grupy PCC, (wtedy PCC Rokita) dziewięć lat temu. Wówczas można było zakupić obligacje, w ramach oferty: 9 proc. na 2 lata. Zapisy na kolejną emisje obligacji ruszyły na początku czerwca.  PCC Exol oferuje 5,5%, w zamian za papiery zapadające w 2025 r.  Rekordowa premia względem WIBOR i kontraktów na stopę procentową.  Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Piąta publiczna emisja obligacji PCC Exol Biorąc pod uwagę ostatni spadek stóp procentowych WIBOR (poniżej 0,3%), premia, którą zyskają nabywający obligacje będzie największa w historii. To już kolejna w tym roku emisja PCC...

PCC Rokita – Spółka wypłaci 67,7 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z 18 maja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podano, że PCC Rokita wypłaci w postaci dywidendy 67,7 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta da dywidendę równą 3,41 zł. PCC Rokita wypłaci dywidendę mimo, że Zarząd chciał inaczej Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja Spółka zadebiutowała w 2014 i regularnie dzieli się zyskami PCC Rokita wypłaci dywidendę wbrew rekomendacji Zarządu W komunikacie z 18 maja Spółka PCC Rokita podała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 67,7 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da 3,41 zł. Jest to decyzja zaskakująca ponieważ wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w kwocie 105,6 mln złotych na kapitał...

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. PCC Rokita zdecydowała o przeznaczeniu kwoty z zysku za 2019 r. na dywidendę "19 maja 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 105 578 539,28 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób: - kwota 67 699 753 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 zł na jedną akcję, - kwota 37 878 786,28 zł na kapitał zapasowy...
pcc rokita

PCC Rokita rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd spółki PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 105,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. PCC przeznaczy zysk z 2019 r. na kapitał zapasowy W ub.r. akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 8,31 zł na akcję. PCC Rokita odnotowało 93,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 226,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 105,58 mln zł wobec 245,81 mln zł zysku rok wcześniej. PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w...

PCC Rokita zakończyło emisję obligacji serii GB o wartości 17,8 mln zł

PCC Rokita zakończyło subskrypcję obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Ostatecznie wyemitowano 178 094 obligacje, a wartość emisji wyniosła 17,81 mln zł. Zakończona emisja obligacji przez PCC Rokita "1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 kwietnia - 11 maja 2020 r. 2. Data przydziału obligacji: 12 maja 2020 r. 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000 4. Stopa redukcji obligacji: 0,00% 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 178 094 6. Liczba przydzielonych obligacji: 178 094 7. Cena, po jakiej obligacje GB były nabywane: 100 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 400 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 400 10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję) 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii...
pcc rokita

PCC Rokita [PCR] – blisko okolic 50 zł. Jutro raport za I kwartał

Notowania chemicznej spółki PCC Rokita od kilku lat wyglądają słabo. Generalnie jednak podobnie wyglądają notowania większości spółek z branży chemicznej. Spółka odnotowuje słabsze wyniki względem wcześniejszych lat, a w dodatku doszedł problem rosnącego zadłużenia. To wszystko spowodowało ogromne spa
Gorące spółki dnia

Auto Partner [APR], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Kurs spółki spadł w czasie wirusowej paniki na poziomy sprzed wielu lat, choć trzeba przyznać, że spółka dużo wcześniej traciła na wartości. Starsi inwestorzy zapewne pamiętają, że dawniej był to murowany pewniak do wzrostów. Niestety problemy branży chemicznej załamały
pcc rokita

PCC Rokita [PCR] – słabość w sektorze i w surowcach – analiza na zamówienie

Spółka do roku 2018 przyzwyczaiła inwestorów do nieustannych wzrostów i wypłat solidnych dywidend. Notowania zaczęły się załamywać 2 lata temu i od tego czasu mamy potężną przecenę. Wczoraj doszło do mocnego spadku i przełamania kilkumiesięcznego wsparcia. Spoglądając na wykres tygodniowy, trudno oczekiwać poprawy z uwagi na trend i kolejnym przysta
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], ZE PAK [ZEP] – Gorące spółki dnia

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Notowania spółki odbiły podczas sesji z ubiegłego piątku od poziomu poprzednich dołków. Kurs ma za sobą spore spadki, dlatego taka reakcja może oznaczać zainicjowanie korekty. Powodem odbicia okazały się wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 37,56 mln zł zysku netto wobec 53,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 58,29 mln zł wobec 62,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,21 mln zł wobec 379,73 mln zł rok wcześniej. Sumując wynik od początku roku, nadal jest on niższy niż w 2018 roku. Zysk wynosi 79,34 mln zł w porównaniu z 161,26 mln zł zysku rok wcześniej. Zobacz również: AB S.A....

Dywidenda = zysk? Rekordowy poziom zysku i oczekiwanie na dywidendy

Rekordowy poziom zysku i oczekiwanie na dywidendy – czyli to co aktualnie widzimy w wykonaniu Portfela Dywidendowego i jednocześnie coś czego oczekujemy w długim terminie inwestycji. Za nami kolejne tygodnie, w których prowadzony jest Portfel Dywidendowy. Jak widać po częstotliwości wpisów i dynamice zmian wśród jego komponentów jest to Portfel dla osób bardzo cierpliwych i właśnie Ci inwestorzy mogą aktualnie oglądać nowe rekordowe poziomy zysku jakie wypracowały spółki będące na naszym rachunku. Portfel wypada bardzo dobrze także w porównaniu z najważniejszymi warszawskimi indeksami. Gdyby czerwiec kończył się już dziś Portfel Dywidendowy miałby za sobą w tym roku serię sześciu wzrostowych miesięcy. Żaden z głównych warszawskich indeksów nie może poszczycić się taką regularnością. Najlepiej to obrazuje poniższa tabela. Zanim przejdę do powodów takich...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację