XTB

Spółka PCC Rokity przyjęła ofertę 42,1 mln zł dotacji z PAIH na nowy zakład

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - PCC BD, spółka zależna w 50% od PCC Rokita i PCC EXOL, przyjęła ofertę wsparcia od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w postaci dotacji z budżetu państwa w wysokości 42,12 mln zł dla rozważanej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, podało PCC Rokita. Przyjęcie oferty nie stanowi decyzji o realizacji inwestycji. "Ponadto spółka zastrzega, że przyjęcie oferty na dotację nie stanowi decyzji spółki ani PCC BD o realizacji inwestycji, zaś w zakresie dotacji pomiędzy PCC BD oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki dodatkowo przewidziane jest zawarcie odpowiedniej umowy. Ze względu na znaczenie...
Gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], PCC Rokita [PCR] – Gorące spółki dnia

Warto spojrzeć na wykres tygodniowy PCC Rokita, gdzie kurs przebija ważny opór w rejonie 80 zł. Jeżeli trend będzie kontynuowany to najbliższym celem będzie szczyt z lutego 2019 roku przy 97 zł.

PCC Rokita i PCC Exol negocjują z PKN Orlen dostawy tlenku etylenu po 2023 r.

Warszawa, 31.08.2021 (ISBnews) - PCC Rokita wraz z PCC Exol od 25 maja bierze udział w negocjacjach z PKN Orlen dotyczących dostaw tlenku etylenu po 2023 r., podała spółka, powołując się na opóźnioną informację poufną. "Zarząd spółki PCC Rokita otrzymał od PCC Exol S.A. wniosek o przeprowadzenie przez PCC Rokita wspólnie z PCC Exol S.A. analizy możliwości wspólnej partycypacji w odbiorach zwiększonych ilości (docelowo do 120 000 ton rocznie) tlenku etylenu od PKN Orlen S.A. po roku 2023, jak również możliwości wspólnego zagospodarowania takiej zwiększonej ilości tlenku etylenu w portfolio produktowym" - czytamy w komunikacie. Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej dostaw tlenku etylenu po 2023 r. jest ustalenie zasad jego zagospodarowania, w tym zasad podziału pomiędzy PCC Rokita oraz PCC Exol...

PCC Rokita miało 90,14 mln zł zysku netto, 159,6 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 90,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 107,36 mln zł wobec 23,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,6 mln zł wobec 59,77 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 559,35 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 329,48 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu odnotowaliśmy rekordowy skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom ponad 295 mln zł, wyższy o ponad 127% wobec analogicznego okresu roku 2020. Również zysk netto grupy to najwyższy historycznie poziom blisko 160 mln zł, wyższy o ponad 429%. Wyższe były także wyniki drugiego...
byk patrzący w wykresy

Rusza sezon wyników za II kwartał. Faworyci z GPW zdaniem DM BOŚ

Eksperci DM BOŚ szacują, że najszybsze tempo wzrostu wyników odnotują spółki, których baza z drugiego kwartału 2020 roku była najniższa. Prognoza zakłada, że w ujęciu procentowym, najwyższe odbicie odnotują spółki z sektora paliwowego, wydobywczego i chemicznego, a także firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego.
pcc rokita

PCC Rokita z mocnymi wynikami i silną reakcją rynku – zapiski giełdowego spekulanta

Podobnie wyniki pierwszego kwartału bieżącego roku wobec czwartego kwartału 2020 roku były wyższe, zysk EBITDA grupy wzrósł o 8%, a skonsolidowany zysk netto był wyższy o 20%" - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu kwartalnego. Wyniki spotkały się z entuzjazmem rynku, na otwarciu cena utworzyła sporą lukę. Wydaje się więc, że kwestią czasu będzie próba ataku na maksima trendu wzrostowego przy 77,50 zł.
pcc rokita

PCC Rokita miało 69,53 mln zł zysku netto, 135,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

PCC Rokita odnotowało 69,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 16,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 93,25 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 135,65 mln zł wobec 69,95 mln zł rok wcześniej. "Miniony okres był dla nas bardzo dobry. Od wielu już miesięcy nasze otoczenie rynkowe charakteryzuje duża zmienność, a światowa gospodarka działa w spowolniony sposób. W tej sytuacji nasze bardzo dobre wyniki po raz kolejny potwierdzają efektywność dywersyfikacji biznesu grupy. W minionym kwartale wypracowaliśmy rekordowo wysoki skonsolidowany zysk EBITDA, który osiągnął poziom blisko 136 mln zł, wyższy o prawie 94% wobec analogicznego...
pcc rokita

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,67 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 72,86 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,67 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. PCC Rokita może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2020 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 97 227 920,17 zł za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w następujący sposób: - kwota 72 861 611 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,67 zł na jedną akcję, - kwota 24 366 309,17 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych...
pcc rokita

PCC Rokita rekomenduje wypłatę 72,86 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć kwotę 72,86 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, podała spółka. PCC Rokita może wypłacić dywidendę za 2020 rok "Zarząd spółki PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok 2020 w kwocie 97 227 920,17 zł. Zarząd, rozważając podział zysku, bierze pod uwagę potrzeby spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego. Mając na uwadze powyższe, zarząd rekomenduje podział zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy spółki została przekazana kwota w wysokości 24 366 309,17 zł, a pozostałą kwotę z podziału zysku - aby walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy w wysokości 72 861...
pcc rokita

PCC Rokita nie przedłuży z chińskim partnerem umowy ws. produkcji węglanów

PCC Rokita podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy o współpracy z chińską spółką Shida Shenghua Chemical Group, dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji na terenie należącym do spółki, położonym w Brzegu Dolnym, w zakresie produkcji węglanów organicznych oraz ich sprzedaży na terenie Europy, podała spółka. PCC Rokita kończy współpracę z chińskim partnerem umowy "Zarząd PCC Rokita, mając na względzie możliwą ewentualną współpracę z firmą Shida w ramach grupy PCC i realizację potencjalnego projektu poza strukturami PCC Rokita, postanawia nie przedłużać umowy, pozwalając na jej wygaśnięcie z dniem 31 marca 2021" - czytamy w komunikacie. W marcu 2019 r. PCC Rokita poinformował o nawiązaniu współpracy z chińskim partnerem, dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy, mających zastosowanie m.in....
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], NanoGroup [NNG] – Gorące spółki dnia

Dane sprzedażowe mówią o wysokim zainteresowaniu produktem, nie dziwi zatem rozszerzanie współpracy, tym bardziej w okresie rozkwitu kolejnej fali pandemii, kiedy można znaleźć odbiorców na tego typu produkty. O NanoGroup było niedawno głośno także za sprawą prac nad polską szczepionką na koronawirusa czy choćby współpracy jednej ze spółek zależnych z Polfą Tarchomin, która buduje nową fabrykę do produkcji m.in. leków onkologicznych.

PCC Rokita miało 117,39 mln zł zysku netto, 332,13 mln zł EBITDA w 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 117,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 93,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 179,67 mln zł wobec 173,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 332,13 mln zł wobec 287,23 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 450,85 mln zł w 2020 r. wobec 1 491,91 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 332,1 mln zł, co jest wynikiem o 15,6% wyższym wobec roku 2019, a zysk netto grupy wyniósł 117,4 mln zł i był wyższy o 25,8% niż rok wcześniej. Również wyniki czwartego kwartału 2020 roku wobec czwartego kwartału 2019 roku...

DM BOŚ: PCC Rokita z obniżoną ceną docelową akcji. Akcje spółki w górę

Dom Maklerski BOŚ opublikował raport, w którym analitycy przyglądają się tym spółce PCC Rokita. Według raportu, spółka otrzymuje rekomendację krótkoterminową "trzymaj" zaktualizowną z wcześniejszego "kupuj". Analitycy zauważają, że niższe wyniki segmentu chloru mogą mieć istotny wpływ na dalsze kształtowanie się cen akcji spółki. Dziś PCC Rokita nieznacznie rośnie do poziomu 63,4 zł za akcję. Rekomendacja spółki dotyczy progu - "trzymaj" z wcześniejszego "kupuj" Analitycy zauważają, że spółka może mieć przejściowe problemy Spółka dziś pozostanie na pozytywnym terytorium PCC Rokita może wyhamować w dalszych wzrostach Dziś dowiadujemy się z raportu przedstawionego 3 lutego przez Dom Maklerski BOŚ, że spółka PCC Rokita otrzymuje rekomendację na poziomie "trzymaj" z wcześniejszego poziomu "kupuj" jednak próg docelowy określony został na zakresie 64 zł za akcję. W...

PCC Rokita miało 29,22 mln zł zysku netto, 77,22 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

PCC Rokita odnotowało 29,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 37,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Rokita odnotowało 29,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 43,89 mln zł wobec 58,29 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 77,22 mln zł wobec 83,09 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 389,21 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 59,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 79,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 045,68 mln zł...
Gorące spółki dnia

PCC Rokita [PCR], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia

Analitycy Haitong Banku oczekują, że Comarch odnotuje w trzecim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 374 mln zł (wzrost o %. rdr). Haitong Bank oczekuje, że EBITDA wyniesie 68 mln zł (wobec 89,8 mln zł w III kw. 2019 r. albo 65,6 mln zł po uwzględnieniu ZUS)" - dodano. Zdaniem analityków, w przyszłości głównym motorem wzrostu spółki powinna stać się telekomunikacja oparta o technologię 5G.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje