Orbex

PBG z 2,31 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Właśnie opublikowane zostały wyniki spółki za III kw. 2018  r., które wskazują na łączny skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,31 mln zł wobec 11,37 mln zł zysku rok wcześniej. III kw. 2018 r. III kw. 2017 r. Skonsolidowany zysk netto 2,31 mln zł 11,37 mln zł Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej...

PBG gwiazdą sesji – ponad 80% w dół

Mamy środek wakacji, ale indeks największych spółek nie odpoczywa. Indeks WIG20 znalazł się powyżej psychologicznego poziomu 2400 pkt. Radość inwestorów będzie jeszcze większa, jeśli poziom ten uda się utrzymać do końca dzisiejszej sesji. Martwić mogą obroty, które na spółkach z WIG20 wynoszą łącznie 231 mln zł – stan na godz. 13:20. Na całym rynku obrót wynosi 380 mln zł. Sytuacja na poszczególnych indeksach prezentuje się następująco: WIG20 (+0,63%), WIG (+0,40%), mWIG40 (0,10%), sWIG80 (-0,11%). Kluczowy opór dla WIG20 znajduje...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PBG [PBG], potencjalne wybicie na Coalenergy [CLE]

PBG D1 PBG zajmuje się budownictwem przemysłowym szczególnie w zakresie instalacji naftowych i gazowych. W ostatnich tygodniach kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią przebiegającą na poziomie 3 zł. Dzisiejsze przełamanie tej linii jest sygnałem kupna. Następne opory znajdują się na poziomach 3,60 i 4,40 zł i zostały oznaczone czerwonymi liniami. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie spadku poniżej wsparcia oznaczonego zieloną linią na poziomie 2,95 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ