Conotoxia
pbg logo

Akcjonariusze PBG podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki po jej likwidacji

Warszawa, 01.07.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze PBG w restrukturyzacji i likwidacji wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2021 podjęli podczas walnego zgromadzenia uchwałę o rozwiązaniu spółki, co ma nastąpić po przeprowadzeniu jej likwidacji, podała spółka. "Walne zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie,...
pbg logo

PBG złożyło w sądzie propozycje układowe w ramach postępowania sanacyjnego

Warszawa, 17.06.2022 (ISBnews) - Zarządca PBG w restrukturyzacji złożył do akt postępowania sanacyjnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto propozycje układowe, zawierające proponowane przez spółkę warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki względem wszystkich wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem podała spółka. Zgodnie z propozycjami układowymi, wierzyciele spółki będą zaspokajani w 7 grupach,...

PBG sprzeda 26,4% akcji Rafako na rzecz MS Galleon z Austrii za 28,45 mln zł

Warszawa, 24.03.2022 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon AG trójstronną umowę, na podstawie której PBG sprzeda austriackiemu inwestorowi bezpośrednio i pośrednio 42,47 mln akcji Rafako (tj. łącznie 26,4% kapitału) za 28,45 mln zł, podało PBG. Uzgodniono także, że Rafako wyemituje dla nowego...
pbg logo

PBG miało 73,78 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2021 r.

Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji odnotowało 73,78 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 80,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 73,77 mln zł wobec 80,7 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
pbg logo

GPW: Na Liście Alertów jest jedna spółka: PBG

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w ramach okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów, zakwalifikowała do niego akcje PBG, podała giełda. PBG jest obecnie jedynym emitentem na liście, ze średnim kursem 0,0469 zł i liczbą kolejnych kwalifikacji - 15. "Akcje spółek zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów...
pbg logo

Akcjonariusze PBG zdecydowali o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze PBG w restrukturyzacji zdecydowali o dalszym istnieniu spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki" - czytamy w uchwale. W osobnej uchwale...
pbg logo

PBG miało 36,47 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 36,51 mln zł wobec 20,29 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

PBG miało 250,44 mln zł straty netto w dział. kontynuowanej w 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 250,44 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 4 275 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG przedstawia swoje wyniki finansowe Z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie PBG odnotowało 392,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej...

Rafako i PBG mają umowę na doradztwo w procesie pozyskania inwestora dla Rafako

Rafako w restrukturyzacji oraz PBG w restrukturyzacji zawarły zawarły z międzynarodowym doradcą finansowym umowę na usługi doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla Rafako, w szczególności poprzez sprzedaż przez PBG 33,32% pakietu akcji Rafako oraz zapewnienie dla Rafako finansowania bezpośredniego (m.in. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego lub...

PBG miało 27,09 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 27,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w III kw. 2020 r. wobec 39,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wzrost straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2020 przez PBG Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki...
pbg logo

PBG otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H i I, złożone przez Sejf Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami - obligatariusza posiadającego 814 obligacji serii G, 616 obligacji serii H oraz 3 103 obligacje serii I. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 453,3 tys. zł, podało...
pbg logo

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG w restrukturyzacji na kolejną kadencję, podała spółka. PBG: Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa "Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji informuje o: 1) wygaśnięciu w dniu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w dniu 7 września 2020 roku kadencji wiceprezesa zarządu PBG pana...
pbg logo

PBG miało 20,27 mln zł straty netto, 20,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w I kw. 2020 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej...

PBG miało 4275 mln zł straty netto, 4273,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 4 275 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG podsumowuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 4 273,09 mln zł wobec 61,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
pbg logo

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka. PBG zawarło porozumienie ze spółką PLNG "Okoliczności sporu z PLNG są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem spółki, Saipem S.p.A., TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. i EGBP Management Sp....

PBG planuje sprzedaż akcji Rafako, dających 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać bardzo duży pakiet akcji Rafako. Spółka podała, że chodzi o pakiet 7 665 999 akcji należących do PBG oraz pakiet 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd. Zarządca PBG podał w komunikacie, że owa transakcja powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami...

PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG. Plan sprzedaży akcji z planem restrukturyzacyjnym "Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie...

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka. PBG zakończyło i złożyło plan restrukturyzacyjny "Plan restrukturyzacyjny został sporządzony i złożony na podstawie art. 313 w zw. z art. 10 ustawy z...

PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka. Rada wierzycieli dla PBG została ustalona "Zarząd otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 kwietnia 2020 roku,...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Obligacje natychmiastowo do wykupu SGB-Bank posiada 5 424 obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO)...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 1 636 500 zł, podało PBG. Wykup obligacji nieunikniony "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Wykup obligacji powinien nastąpić natychmiastowo "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien...

PBG z 2,31 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Właśnie opublikowane zostały wyniki spółki za III kw. 2018  r., które wskazują na łączny skonsolidowany zysk...

PBG gwiazdą sesji – ponad 80% w dół

Mamy środek wakacji, ale indeks największych spółek nie odpoczywa. Indeks WIG20 znalazł się powyżej psychologicznego poziomu 2400 pkt. Radość inwestorów będzie jeszcze większa, jeśli poziom ten uda się utrzymać do końca dzisiejszej sesji. Martwić mogą obroty, które na spółkach z WIG20 wynoszą łącznie 231 mln zł – stan na...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PBG [PBG], potencjalne wybicie na Coalenergy [CLE]

PBG D1 PBG zajmuje się budownictwem przemysłowym szczególnie w zakresie instalacji naftowych i gazowych. W ostatnich tygodniach kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią przebiegającą na poziomie 3 zł. Dzisiejsze przełamanie tej linii jest sygnałem kupna. Następne opory znajdują się na poziomach 3,60 i 4,40 zł i zostały...