XTB
pbg logo

PBG otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H i I, złożone przez Sejf Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami - obligatariusza posiadającego 814 obligacji serii G, 616 obligacji serii H oraz 3 103 obligacje serii I. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 453,3 tys. zł, podało PBG. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H i I "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość obligacji objętych ww. żądaniem wynosi 453 300,0 zł. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu...
pbg logo

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG

Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa PBG w restrukturyzacji na kolejną kadencję, podała spółka. PBG: Maciej Stańczuk został powołany na stanowisko wiceprezesa "Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji informuje o: 1) wygaśnięciu w dniu przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to jest w dniu 7 września 2020 roku kadencji wiceprezesa zarządu PBG pana Macieja Stańczuka oraz członka zarządu PBG pana Michała Maćkowiaka; 2) podjęciu przez radę nadzorczą w dniu 7 września 2020 roku uchwały w przedmiocie powołania w skład zarządu PBG pana Macieja Stańczuka i powierzenia funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004...
pbg logo

PBG miało 20,27 mln zł straty netto, 20,29 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w I kw. 2020 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 25,56 mln zł w I kw. wobec 3,7 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 20,29 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 315,54 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto  z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I kw. 2020 r. wyniosła 46,1 mln zł wobec 6,21 mln zł...

PBG miało 4275 mln zł straty netto, 4273,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 4 275 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBG podsumowuje wypracowane wyniki Strata operacyjna wyniosła 4 273,09 mln zł wobec 61,36 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w 2019 r. wobec 1 318,16 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 4 687,58 mln zł wobec 70,38 mln zł straty rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa PBG świadczyła usługi generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w segmentach: gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz energetycznym. Obecnie jednostka dominująca znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego, jej bieżąca działalność operacyjna została wstrzymana i planowane...
pbg logo

PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny

PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka. PBG zawarło porozumienie ze spółką PLNG "Okoliczności sporu z PLNG są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem spółki, Saipem S.p.A., TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. i EGBP Management Sp. z o.o. (uprzednio PBG Export sp. z o.o.) (konsorcjum GRI) zawarło z PLNG umowę, której przedmiotem było opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W dniu 15 lipca 2016 roku konsorcjum GRI wszczęło postępowanie arbitrażowe w związku z umową GRI - przeciwko PLNG. W postępowaniu PLNG zgłosiło roszczenia wzajemne wobec konsorcjum GRI" - czytamy w komunikacie. Na mocy zawartego porozumienia, ze skutkiem...

PBG planuje sprzedaż akcji Rafako, dających 1/3 głosów na walnym zgromadzeniu

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać bardzo duży pakiet akcji Rafako. Spółka podała, że chodzi o pakiet 7 665 999 akcji należących do PBG oraz pakiet 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd. Zarządca PBG podał w komunikacie, że owa transakcja powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego Spółki. PBG planuje pozbyć się ponad 40 mln akcji Rafako.  Transakcja ma odbyć się zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego.  Akcje PBG zyskały podczas wtorkowej sesji 30%, a kurs osiągnął 0,039 zł.  Akcje Rafako drożały we wtorek o ponad 42%, kurs zatrzymał się na poziomie 1,18 zł.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman PBG chce sprzedać akcje Rafako PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32%...

PBG chce sprzedać pakiet akcji Rafako, dający 33,32% głosów na walnym

PBG w restrukturyzacji zamierza sprzedać pakiet akcji Rafako, dający łącznie 33,32% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Rafako, w tym 7 665 999 akcji należących do PBG oraz 34 800 001 akcji należących do Multaros Trading Company Ltd., podało PBG. Plan sprzedaży akcji z planem restrukturyzacyjnym "Sprzedaż pakietu PBG powinna zostać dokonana zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego spółki. Zarządca PBG wyraził oczekiwanie, że władze Rafako S.A. podejmą decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Rafako S.A., w tym o zatrudnieniu doradcy transakcyjnego i powierzeniu mu przygotowania struktury transakcji uwzględniającej aktualną wycenę rynkową akcji Rafako S.A. i ewentualne potrzeby gotówkowe Rafako S.A. Wybór inwestora powinien zostać dokonany w transparentnym procesie, w który zaangażowani będą główni akcjonariusze Rafako S.A., w tym Fundusz Inwestycji Polskich...

PBG złożyło w sądzie plan restrukturyzacyjny

Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka. PBG zakończyło i złożyło plan restrukturyzacyjny "Plan restrukturyzacyjny został sporządzony i złożony na podstawie art. 313 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka. Rada wierzycieli dla PBG została ustalona "Zarząd otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 kwietnia 2020 roku, w przedmiocie: 1. ustanowienia rady wierzycieli i powołaniu w jej skład: Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., VTT Fund Limited, Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie oraz powołania zastępców członków rady wierzycieli, t.j. BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Several Technologies Sp. z o.o.; 2. ustanowienia kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy oraz powołaniu do tej funkcji Banku Polskiego Polskiej Kasy Opieki...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Obligacje natychmiastowo do wykupu SGB-Bank posiada 5 424 obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 1 636 500 zł, podało PBG. Wykup obligacji nieunikniony "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny posiada 2.949 obligacji serii G1, 2.232 obligacje serii H1 oraz 11 184 obligacje serii I1, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Wykup obligacji powinien nastąpić natychmiastowo "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Pekao posiada 68 440 obligacji serii G, 51 800 obligacji serii H, 260 892 obligacji serii I, 11 768 obligacji serii G3, 8 906 obligacji serii H3 oraz 68 325 obligacji serii I3, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego,...

PBG z 2,31 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Właśnie opublikowane zostały wyniki spółki za III kw. 2018  r., które wskazują na łączny skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,31 mln zł wobec 11,37 mln zł zysku rok wcześniej. III kw. 2018 r. III kw. 2017 r. Skonsolidowany zysk netto 2,31 mln zł 11,37 mln zł Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej - 1,07 mln zł - 2,07 mln zł Zysk operacyjny 5,2 mln zł 28,08 mln zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 270,52 mln zł 482,32 mln zł - Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności grupy w III kwartale 2018 roku należały następujące kontrakty budowlane: kontrakt pod nazwą...

PBG gwiazdą sesji – ponad 80% w dół

Mamy środek wakacji, ale indeks największych spółek nie odpoczywa. Indeks WIG20 znalazł się powyżej psychologicznego poziomu 2400 pkt. Radość inwestorów będzie jeszcze większa, jeśli poziom ten uda się utrzymać do końca dzisiejszej sesji. Martwić mogą obroty, które na spółkach z WIG20 wynoszą łącznie 231 mln zł – stan na godz. 13:20. Na całym rynku obrót wynosi 380 mln zł. Sytuacja na poszczególnych indeksach prezentuje się następująco: WIG20 (+0,63%), WIG (+0,40%), mWIG40 (0,10%), sWIG80 (-0,11%). Kluczowy opór dla WIG20 znajduje się na poziomie 2420 pkt i dopiero jego sforsowanie powoli kreślić bardziej optymistyczne scenariusze. Bez zaangażowania większego kapitału może być trudno o pokonanie tego oporu. Na szerokim rynku uwagę zwraca 80% przecena akcji PBG. Tak duża zmiana względem kursu odniesienia związana...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PBG [PBG], potencjalne wybicie na Coalenergy [CLE]

PBG D1 PBG zajmuje się budownictwem przemysłowym szczególnie w zakresie instalacji naftowych i gazowych. W ostatnich tygodniach kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią przebiegającą na poziomie 3 zł. Dzisiejsze przełamanie tej linii jest sygnałem kupna. Następne opory znajdują się na poziomach 3,60 i 4,40 zł i zostały oznaczone czerwonymi liniami. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie spadku poniżej wsparcia oznaczonego zieloną linią na poziomie 2,95 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Coalenergy D1 Coalenergy jest spółką górniczą z Ukrainy. Istotnym czynnikiem ryzyka jest to, że większość jej aktywów znajduje się w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację