Conotoxia

Passus z solidnym wzrostem przychodów w I kw. 2023

Sprzedaż informatycznej spółki rośnie systematycznie w szybkim tempie. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła ona ponad 13,4 mln zł, czyli o jedną trzecią więcej niż przed rokiem w tym samym okresie. + 33 proc. do przychodów Passusa w I kw. 2023 Przychody Grupy wyniosły w tym okresie 13,4 mln zł,...

Grupa Passus z solidnymi wynikami finansowymi w 2022 roku. Czat inwestorki z Prezesem Zarządu

Grupa Passus specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycznych z zakresu monitorowania i poprawy wydajności sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwa IT zarówno w architekturze on-premise jak i środowiskach hybrydowych, chmurze prywatnej i publicznej. Gościem czatu inwestorskiego był Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus S.A. Spółka po raz...

Passus pozyskał największy kontrakt w swojej historii

Informatyczna spółka podpisała umowę ramową na wdrożenie oprogramowania Manage Engine w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. Maksymalna wartość zlecenia to 36,5 mln zł brutto Passus zawarł kluczowy kontrakt Passus - specjalizujący się w rozwiązaniach IT z obszaru cyberbezpieczeństwa i utrzymania sieci zdobył największy kontrakt w swojej historii. Warta do 36,5 mln zł...

Grupa PASSUS pozyskała amerykańskiego partnera dla Sycope

Passus SA zintegruje swój flagowy produkt – System Sycope – z produktami Garland Technology - wiodącego amerykańskiego producenta urządzeń do monitoringu i ochrony sieci. Grupa PASSUS pozyskała amerykańskiego partnera dla Sycope Grupa Passus połączyła siły z firmą Garland Technology, aby zaoferować klientom kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności sieci. Firma Garland Technology...

Passus złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu wz. z przejściem na GPW z NC

Warszawa, 15.06.2022 (ISBnews) - Passus złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, podała...

Passus: pierwszy kwartał pod znakiem inwestycji

Informatyczna spółka w pierwszym kwartale 2022 r. skupiła się na inwestycjach związanych z rozwojem i komercjalizacją produktów własnych Przychody Grupy Passus - specjalizującej się w rozwiązaniach IT z obszaru cyberbezpieczeństwa i utrzymania sieci – wyniosły w pierwszym kwartale 9,1 mln zł wobec 17,6 w tym samym okresie przed rokiem. Passus...

Passus wchodzi na Bałkany. Spółka ma umowę dystrybucyjną z firmą Co.next

Informatyczna spółka Passus podpisała z firmą Co.next umowę dystrybucyjną, obejmującą Słowenię, Chorwację, Serbię, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę i Macedonię Północną. Zgodnie z umową Co.next będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów i rozwiązań własnych PASSUS, a także za rozwój rynku, działania przedsprzedażne, edukację i wsparcie klientów. Passus rozszerza sieć dystrybucji Co.next...

Passus z rekordowym rokiem. Spółka znacznie zwiększyła swój zysk operacyjny

Passus - specjalizujący się w rozwiązaniach IT z obszaru cyberbezpieczeństwa i utrzymania sieci – ma za sobą rok skokowego wzrostu. Przychody Grupy wyniosły w tym okresie 62,6 mln zł, co oznacza że były o ok. 46 proc. wyższe niż w roku 2020. Jeszcze szybciej rosła zyskowność Passusa. Wynik EBITDA...
gpw

Passus z zielonym światłem dla oferty akcji

NWZA informatycznej spółki podjęło uchwały dotyczące podniesienia kapitału spółki poprzez przeprowadzenie oferty publicznej. Jednocześnie Passus planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW. Passus: Walne Zgromadzenie zgodziło się na emisję akcji Akcjonariusze Passus zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do  500 tys.  akcji z wyłączeniem prawa poboru. Zgodnie z...

3-krotny wzrost wyceny i plany wejście na główny rynek. Analiza fundamentalna spółki Passus

Passus jest to firma działająca w obszarze IT. Na przełomie 2020/2021 wycena spółki zanotowała wzrost z ok. 15 zł za walor do ponad 60 zł, choć poziom ten finalnie nie został utrzymany. Jak wskazuje Konrad Książak, na antenie Comparic24, za tak mocnym podbiciem stoją wyniki finansowe, które były bardzo...

Akcjonariusze Passus zdecydują 28 lutego o przejściu na główny rynek i emisji akcji

Warszawa, 01.02.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Passus zdecydują o emisji akcji serii G bez prawa poboru oraz o ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. przeniesienie notowań z NewConnect, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28...

Passus podpisał umowy z dwoma podmiotami o łącznej wartości ok. 3,4 mln zł

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał dwie nowe umowy. Jedną z operatorem systemu dystrybucji energii na dostawę rozwiązania informatycznego do zarządzania urządzeniami do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych, a drugą z firmą z branży paliwowej na rozbudowę...

Passus podpisał umowę o wartości 16,8 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbem Państwa. Zakłada ona dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność systemu zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa SIEM/SOAR. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi ponad 16,8 mln...

Passus podpisał umowę z podmiotem z branży automotive o wartości 530 tys. USD

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem z branży motoryzacyjnej. Kontrakt zakłada sprzedaż i dostawę licencji na oprogramowanie do wykrywania i blokowania zaawansowanych cyberataków. Pierwsza płatność z tytułu realizowanego kontraktu planowana jest w połowie stycznia przyszłego...

Passus zdecydował o przejściu na rynek główny GPW, będzie emisja akcji

Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) - Zarząd Passus podjął decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych. "Decyzja o zmianie rynku notowań na rynek główny...

Passus chce przejść na Główny Rynek GPW

Zarząd Passus S.A., notowanego na NewConnect producenta i integratora specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podjął decyzję o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek główny GPW. Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci...

Passus z ponad 7-krotnie większym zyskiem netto w III kw. 2021 r.

Passus S.A., notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje III kwartał 2021 r. W minionym okresie Grupa Passus S.A. wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 67 proc. rdr. do 10,4 mln zł, EBITDA zwiększyła...

Passus z ponad 7-krotnie większym zyskiem netto w III kw. 2021 r.

Passus S.A., notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje III kwartał 2021 r. W minionym okresie Grupa Passus S.A. wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 67 proc. rdr. do 10,4 mln zł, EBITDA zwiększyła...

Passus z historycznie rekordowymi wynikami za I półrocze 2021 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podsumowuje I półrocze 2021 r. W minionym okresie Spółka oraz cała Grupa Kapitałowa osiągnęły historycznie rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody zwiększyły się blisko 2-krotnie do 27,7 mln zł, EBITDA podskoczyła niemal 4-krotnie...

Passus podpisał umowę z największym operatorem logistycznym w Polsce o wartości blisko 1,5 mln zł

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z największym w Polsce operatorem logistycznym i drugim w UE. Kontrakt zakłada udzielenie licencji oraz przedłużenie wsparcia dla Systemu Ochrony Ruchu Sieciowego. Passus podpisał nową umowę Termin realizacji umowy wynosi 7 dni...

Passus ze skokowo większymi wynikami w I kw. 2021 r.

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, wypracował w I kw. 2021 r. rekordowe wyniki finansowe. Przychody całej Grupy wyniosły 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 170 proc. rdr., a EBITDA zwiększyła się ponad dwukrotnie rdr. i osiągnęła...

Passus podpisał umowę dystrybucyjną z KomSvyazEnergy

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę dystrybucyjną z rosyjskim dystrybutorem KomSvyazEnergy. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), obejmujących m.in. Rosję, Armenię, Białoruś, Kazachstan, Tadżykistan oraz...
wysyłanie SMS

Passus zaprezentuje swoje rozwiązania na serii konferencji dla partnerów Nuvias

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, weźmie udział w dwóch konferencjach dla partnerów Nuvias – jednego z najszybciej rozwijających się w Europie dystrybutorów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT. Passus weźmie udział w dwóch konferencjach dla partnerów Nuvias Pierwsza konferencja dedykowana rynkowi...

Passus podpisał umowę dystrybucyjną z Nuvias Deutschland

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę dystrybucyjną z Nuvias Deutschland. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się w Europie dystrybutorów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, posiadający sieć ponad 5 000 partnerów handlowych w 20 krajach regionu EMEA. Dzięki...
security

Passus podpisał umowę o wartości ponad 4,6 mln zł z podmiotem należącym do Skarbu Państwa

Passus, notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada kompleksową ochronę przed oprogramowaniem typu malware. Podstawową część zamówienia, o łącznej wartości blisko 2,2 mln zł, Passus dostarczy do 25 grudnia br....