XTB

P.A. Nova może mieć ponad 20 mln zł zysku netto w br. jeśli nie będzie lockdownu

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - P.A. Nova spodziewa się, że jeśli nie nastąpi jesienny lockdown w handlu, może odnotować ponad 20 mln zł zysku netto w br., poinformował prezes Tomasz Janik. Szacuje również przychody w segmencie budowlanym na ok. 120 mln zł w 2021 r. i widzi szansę ich zwiększenia do 140-150 mln zł w 2022 r. "Zysk netto za I półrocze stanowi już 3/4 zysku za okres 2020 r. Jeżeli nie będzie znaczących obostrzeń w zakresie funkcjonowania obiektów handlowych, to spodziewamy się, że ten zysk wyniesie ponad 20 mln zł na koniec roku, ale to jest obarczone sporym ryzykiem ewentualnego lockdownu" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej. "Przychody w segmencie budowlanym powinny wynieść ok. 120 mln zł, czyli o 20-25% więcej...

P.A. Nova rozważa emisję obligacji na 20-30 mln zł na przełomie 2021/2022

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - P.A. Nova prawdopodobnie dokona emisji obligacji o wartości między 20 a 30 mln zł pod koniec br. lub na początku 2022 r., wynika ze słów prezesa Tomasza Janika. "Na dziś jest bardzo prawdopodobne, że skorzystamy z emisji. Obligacje będą konieczne, żeby móc bezpiecznie sfinansować nowe inwestycje. Jeśli nie w tym, to na początku przyszłego roku będziemy chcieli w te obligacje wejść" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej. "Analizujemy plany wydatkowe na przyszły rok, nowe inwestycje mają wartość ok. 150 mln zł. Pewnie 20-25 mln zł, może 30 mln zł, gdyby taka decyzja zapadła. Będziemy to analizować w ciągu najbliższego miesiąca" - dodał, pytany o wysokość ewentualnej emisji. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji...

P.A. Nova chce wrócić do dywidendy, warunkiem możliwości sprzedaży aktywów

Warszawa, 24.09.2021 (ISBnews) - P.A. Nova chce wrócić do wypłacania dywidendy, jednak uzależnia to od uruchomienia się na rynku możliwości sprzedaży obiektów handlowych, wynika ze słów prezesa Tomasza Janika. "Sytuacja związana z covidem zamroziła rynek transakcji, jeśli chodzi o duże obiekty handlowe. W praktyce przez 1,5 roku odbyły się pojedyncze transakcje. My jesteśmy zdeterminowani, żeby nasze sprzedaże uruchomić w najbliższym czasie, dlatego, że powrót do wypłaty dywidendy jest naszym celem. Chcemy wrócić do wypłaty dywidendy, która przez ostatnie lata była utrudniona. Dziś warunkiem koniecznym jest zamknięcie sprzedaży nieruchomości. Jeżeli uda się je zbyć do I połowy 2022 r., to taką możliwość widzimy. Musimy to jednocześnie spiąć z naszym ambitnym planem inwestycyjnym" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej. Wcześniej podczas konferencji prezes...

P.A. Nova miała 11,3 mln zł zysku netto, 19,72 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021

Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 11,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.. 2021 r. wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,72 mln zł wobec 14,26 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,97 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 70,96 mln zł rok wcześniej. "Wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2020 r. jest efektem istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova SA dla odbiorców zewnętrznych. Tak istotny wzrost wynika z niskiego poziomu przychodów w 2020 r. spowodowanego wstrzymaniem decyzji inwestycyjnych prywatnych inwestorów dotyczących rozbudowy nieruchomości handlowych i produkcyjnych w związku z wybuchem...

P.A. Nova liczy na wyższe r/r przychody i wynik brutto w 2021 r.

P.A. Nova spodziewa się przychodów wyższych o ok. 30 mln zł r/r i wyniku brutto wyższego o kilka milionów złotych r/r w 2021 r., pod warunkiem niewprowadzenia nowego lockdownu i braku zmian prawnych dotyczących czynszu płaconego przez najemców w centrach handlowych, poinformował prezes Tomasz Janik. "Z naszego dzisiejszego oglądu, z zastrzeżeniem, że nie będzie dalszych lockdownów, zakładamy, że poziom przychodów segmentu najmu komercyjnego nieruchomości będzie wyższy od zanotowanego w 2020 r. o ok. 5 mln zł, a w działalności budowlanej powinny być lepsze o ok. 25-30 mln zł. W sumie przychody powinny być lepsze o ok. 30 mln zł" - powiedział Janik podczas telekonferencji. Portfel zamówień segmentu budowlanego obecnie ma wartość na poziomie 75 mln zł wobec zrealizowanych w 2020 r....

P.A. Nova miała 16,23 mln zł zysku netto, 32,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

P.A. Nova odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P.A. Nova przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 32,11 mln zł wobec 46,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,68 mln zł w 2020 r. wobec 284,04 mln zł rok wcześniej. "Istotny spadek łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2019 r. jest efektem spadku przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą – P.A. Nova SA dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej). Przychody te w roku 2020 były o ok. 90 mln zł niższe niż w 2019 r. Różnica wynika z istotnego ograniczenia inwestycji w obszarze przemysłowym i handlowym...

P.A. Nova miała 13,85 mln zł zysku netto, 23,87 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

P.A. Nova odnotowała 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 25,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P.A. Nova odnotowała 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 23,87 mln zł wobec 39,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,37 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 191,46 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1,24 mln zł wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody...

P.A. Nova miała 7,09 mln zł zysku netto, 14,26 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

P.A. Nova odnotowała 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P.A. Nova odnotowała 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 14,26 mln zł wobec 28,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 123,51 mln zł rok wcześniej. "Istotny spadek łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I. półrocza 2019 r. jest efektem spadku przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej) oraz spadku przychodów czynszowych z obiektów handlowych dotkniętych obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Spadki...
panova

P.A. Nova miała 6,63 mln zł zysku netto, 10,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

P.A. Nova odnotowała 6,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 10,59 mln zł wobec 13,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,95 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 53,96 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,76 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284 mln zł w 2019 r.
zwinięte banknoty 100 PLN

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka. Środki z umowy wykorzystane będą do spłaty zobowiązań kredytowych "Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu" - czytamy w komunikacie. Środki uzyskane w wyniku zawarcia umowy będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą...

P.A. Nova miała 36,05 mln zł zysku netto, 46,03 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

P.A. Nova odnotowała 36,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spory zysk w porównaniu z rokiem ubiegłym Zysk operacyjny wyniósł 46,03 mln zł wobec 34,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,04 mln zł w 2019 r. wobec 183,54 mln zł rok wcześniej. Zakończyliśmy z sukcesem rozpoczęty w I kw. 2019 proces sprzedaży czterech parków handlowych, co umożliwiło z jednej strony obniżenie łącznego poziomu zadłużenia Grupy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów inwestycyjnych, ale także wygenerowało środki finansowe, pozwalające na obniżenie poziomu zadłużenia obrotowego w spółce dominującej. Umożliwiło to także dokonanie w styczniu 2020 r. przedterminowego wykupu wyemitowanych w 2018 r. przez spółkę...
panova

P.A. Nova z mocną poprawą wyników. Kurs odbija od historycznych minimów

P.A. Nova odnotowała 17,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 12,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 28,01 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,51 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 95,49 mln zł rok wcześniej. "Istotny wzrost przychodów w porównaniu do I połowy 2018 r. jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej), jak i rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań w inwestycji w Bad Staffelstein w Niemczech" - czytamy w raporcie półrocznym. "Dodatkowo zanotowany został wzrost przychodów w segmencie najmu. Były one w...
panova

P.A. Nova [NVA] – Analiza na zamówienie

P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Wykres tygodniowy wskazuje na panujący od końca sierpnia 2014 roku trend wzrostowy. W tym czasie każdy kolejny dołek pojawia się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że obecnie nie ma poważnych sygnałów świadczących o słabości trendu, ani także ważnych przeszkód technicznych. Cena powinna zatem rosnąć przynajmniej do poprzedniego szczytu, a kluczowym oporem pozostaje poziom okolic 33,80 zł. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie dziennym widać prawie 3 letni kanał wzrostowy, którego krawędzie są całkiem nieźle respektowane. Na przełomie stycznia i lutego można było zaobserwować nieco większe obroty, wydaje się, że niebawem może dojść do zainicjowania kolejnego impulsu...
wolumen

Przed zamknięciem. Paged [PGD] i PA Nova [NVA]

Kurs Pagedu przez półtora roku znajdował się w trendzie spadkowym w kanale widocznym na wykresie. Dzisiaj cena przełamuje górną linię tego kanału. Jest to pozytywny sygnał i za powiedź wzrostu porównywalnego z szerokością kanału. Daje to poziom docelowy w okolicach 62 zł. Panova jest spółką budowlaną. Na wykresie godzinowym mamy formację flagi z górnym ograniczeniem na poziomie 25,03 zł (niebieska linia). Przełamanie tej bariery zapowiadałoby atak na czerwoną linię, a w dalszej kolejności wzrost do około 29,5 zł (bordowa linia).
panova

PA. Nova [NVA] – Analiza na zamówienie

P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Na wykresie tygodniowym widać, że trend wzrostowy trwa od sierpnia 2014 roku. Ostatnio doszło do zdynamizowania wzrostów, a cena wybiła poziom oporu okolic 22,80 zł czyli dwa ważne szczyty na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnio trwają spadki, aczkolwiek na tle mocnego wybicia wyglądają one raczej na korektę. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny potwierdza korekcyjny charakter aktualnie trwających spadków. Mają one zdecydowanie mniejszą dynamikę niż poprzedzające je wzrosty. Wydaje się, że można oczekiwać niebawem na odbicie w górę. Ciekawie wyglądają okolice linii trendu czyli 22 zł. Pojawienie się jakiegoś sygnału świadczącego o powrocie kupujących może doprowadzić do zainicjowanie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje