XTB

P.A. Nova miała 7,09 mln zł zysku netto, 14,26 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

P.A. Nova odnotowała 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 17,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. P.A. Nova odnotowała 7,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 14,26 mln zł wobec 28,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 123,51 mln zł rok wcześniej. "Istotny spadek łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I. półrocza 2019 r. jest efektem spadku przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej) oraz spadku przychodów czynszowych z obiektów handlowych dotkniętych obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Spadki...
panova

P.A. Nova miała 6,63 mln zł zysku netto, 10,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

P.A. Nova odnotowała 6,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 10,59 mln zł wobec 13,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,95 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 53,96 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,76 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284 mln zł w 2019 r.
zwinięte banknoty 100 PLN

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka. Środki z umowy wykorzystane będą do spłaty zobowiązań kredytowych "Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu" - czytamy w komunikacie. Środki uzyskane w wyniku zawarcia umowy będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą...

P.A. Nova miała 36,05 mln zł zysku netto, 46,03 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

P.A. Nova odnotowała 36,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spory zysk w porównaniu z rokiem ubiegłym Zysk operacyjny wyniósł 46,03 mln zł wobec 34,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,04 mln zł w 2019 r. wobec 183,54 mln zł rok wcześniej. Zakończyliśmy z sukcesem rozpoczęty w I kw. 2019 proces sprzedaży czterech parków handlowych, co umożliwiło z jednej strony obniżenie łącznego poziomu zadłużenia Grupy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów inwestycyjnych, ale także wygenerowało środki finansowe, pozwalające na obniżenie poziomu zadłużenia obrotowego w spółce dominującej. Umożliwiło to także dokonanie w styczniu 2020 r. przedterminowego wykupu wyemitowanych w 2018 r. przez spółkę...
panova

P.A. Nova z mocną poprawą wyników. Kurs odbija od historycznych minimów

P.A. Nova odnotowała 17,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 12,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 28,01 mln zł wobec 20,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,51 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 95,49 mln zł rok wcześniej. "Istotny wzrost przychodów w porównaniu do I połowy 2018 r. jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą - P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej), jak i rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań w inwestycji w Bad Staffelstein w Niemczech" - czytamy w raporcie półrocznym. "Dodatkowo zanotowany został wzrost przychodów w segmencie najmu. Były one w...
panova

P.A. Nova [NVA] – Analiza na zamówienie

P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Wykres tygodniowy wskazuje na panujący od końca sierpnia 2014 roku trend wzrostowy. W tym czasie każdy kolejny dołek pojawia się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że obecnie nie ma poważnych sygnałów świadczących o słabości trendu, ani także ważnych przeszkód technicznych. Cena powinna zatem rosnąć przynajmniej do poprzedniego szczytu, a kluczowym oporem pozostaje poziom okolic 33,80 zł. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie dziennym widać prawie 3 letni kanał wzrostowy, którego krawędzie są całkiem nieźle respektowane. Na przełomie stycznia i lutego można było zaobserwować nieco większe obroty, wydaje się, że niebawem może dojść do zainicjowania kolejnego impulsu...
wolumen

Przed zamknięciem. Paged [PGD] i PA Nova [NVA]

Kurs Pagedu przez półtora roku znajdował się w trendzie spadkowym w kanale widocznym na wykresie. Dzisiaj cena przełamuje górną linię tego kanału. Jest to pozytywny sygnał i za powiedź wzrostu porównywalnego z szerokością kanału. Daje to poziom docelowy w okolicach 62 zł. Panova jest spółką budowlaną. Na wykresie godzinowym mamy formację flagi z górnym ograniczeniem na poziomie 25,03 zł (niebieska linia). Przełamanie tej bariery zapowiadałoby atak na czerwoną linię, a w dalszej kolejności wzrost do około 29,5 zł (bordowa linia).
panova

PA. Nova [NVA] – Analiza na zamówienie

P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Na wykresie tygodniowym widać, że trend wzrostowy trwa od sierpnia 2014 roku. Ostatnio doszło do zdynamizowania wzrostów, a cena wybiła poziom oporu okolic 22,80 zł czyli dwa ważne szczyty na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnio trwają spadki, aczkolwiek na tle mocnego wybicia wyglądają one raczej na korektę. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny potwierdza korekcyjny charakter aktualnie trwających spadków. Mają one zdecydowanie mniejszą dynamikę niż poprzedzające je wzrosty. Wydaje się, że można oczekiwać niebawem na odbicie w górę. Ciekawie wyglądają okolice linii trendu czyli 22 zł. Pojawienie się jakiegoś sygnału świadczącego o powrocie kupujących może doprowadzić do zainicjowanie...
gorące spółki dnia

P.A. Nova [NVA], Komputronik [KOM] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka należała do ścisłej czołówki najmocniej zyskujących firm podczas ostatniej sesji ubiegłego tygodnia. Wzrosty ostatecznie osiągnęły poziom 12% choć wynik w ciągu dnia był jeszcze lepszy. Udanie został zakończy cały tydzień, w którym akcje zdrożały o niemal 20%. Piątkowa zwyżka to reakcja rynku na pozytywne informacje dotyczące wygranego przetargu na budowę sklepu Ikei w Lublinie. Umowa warta jest niemal 66 mln zł i powinna wpłynąć na poprawę wyników w przyszłości. Spółka snuje także plany wejścia na rynek niemiecki co także powinno podobać...
gorące spółki dnia

P.A. Nova [NVA], Bioton [BIO] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: P.A. Nova SA jest firmą oferującą usługi w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Wejdź na stronę brokera HFT i sprawdź jak łatwo dokonywać tzw. "krótkiej sprzedaży" na akcjach spółek z GPW. Spółka zanotowała podczas czwartkowej sesji mocne, ponad 7% wzrosty, nie podparte jednak wielkim wolumenem. Wzrosty świetnie wpisują się w trend wzrostowy, który niedawno skończył 1 rok swego istnienia. Wzrosty to prawdopodobnie reakcja na pozytywne informacje dotyczące planów wejścia na rynek niemiecki oraz zwiększenia aktywności na rynku krajowym. Patrząc od strony czysto technicznej, kurs zmierza do oporu przy 23,50 zł. Poziom ten tworzą dwa szczyty na...

P.A. Nova – z szansami na wzrosty?

Spółka budowlana P.A.Nova została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 28 grudnia 2015 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z dużej formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczał korekty spadkowej. P.A.NOVA Wydaje się, że owa korekta spadkowa dobiegła końca. Dlaczego tak uważam ? Otóż na wykresie kursu spółki P.A.Nova stworzonym w oparciu o dane tygodniowe pojawił się jeden z ulubionych przeze mnie układów technicznych. P.A.NOVA Oto w sytuacji, gdy średnia ze 100 tygodni (średnia żółta) znajduje się w trendzie wzrostowym obliczany w oparciu o dane tygodniowe oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wyprzedania. Przyznam, że osobiście traktuje ten sygnał jako sygnał zwiastujący stosunkowo mocne zachowanie ceny danego instrumentu finansowego w perspektywie 12 miesięcy od momentu jego pojawienia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację