Conotoxia

Ovostar miał 17,82 mln USD straty netto, 15,5 mln USD straty EBITDA w I poł. 2022 r.

Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Ovostar Union odnotował 17,82 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,84 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 17,57 mln USD wobec 1,37 mln USD zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 15,5 mln USD wobec 3,5 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,58 mln USD w I poł. 2022 r. wobec 61,42 mln USD rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym wolumen sprzedaży w segmencie jaj wyniósł 541 mln (I poł. 2021 r.: 540 mln). Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 128 mln (I poł. 2021 r.: 144 mln), co stanowi 24% całkowitej liczby sprzedanych jaj w I poł. 2022 r. (I...

Ovostar zmniejszył produkcję jaj o 4% r/r do 794 mln sztuk w I poł. 2022 r.

Warszawa, 26.07.2022 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 4% r/r do 794 mln sztuk w I poł. 2022 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 541 mln sztuk z 540 mln rok wcześniej. "Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 128 mln (I półrocze 2021: 144 mln), co stanowiło 24% całkowitej liczby sprzedanych jaj w I poł. 2022 (I półrocze 2021: 27%)" - czytamy w komunikacie. Na 30 czerwca 2022 r. całkowite stado spółki wynosiło 6,26 mln kur, w tym 6,18 mln niosek (30 czerwca 2021 r. było to odpowiednio 8,01 i 6,63 mln kur). Średnia cena jaj w I półroczu 2022 r. spadła o 2% r/r do 0,076 USD/jajko (I półrocze 2021 r.: 0,078 USD/jajko). "Wolumen przetworzonych jaj...

Ovostar zmniejszył produkcję jaj o 10% r/r do 371 mln sztuk w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.04.2022 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 10% r/r do 371 mln sztuk w I kw. 2022 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 232 mln sztuk z 266 mln rok wcześniej. Spółki grupy kontynuują działalność w trybie takim jak przed rozpoczęciem agresji przez Rosję na Ukrainie 24 lutego br., wprowadziły jednocześnie szereg modyfikacji w cyklu dostaw, produkcji i dystrybucji, podał Ovostar. "Wolumen eksportu jaj wyniósł 27 mln sztuk (I kw. 2021: 64 mln), co stanowi 11% całkowitej sprzedaży jaj w I kw. 2022 (I kw. 2021: 24%)" - czytamy w komunikacie. Na 31 marca 2022 r. całkowite stado spółki wynosiło 7,26 mln sztuk wobec 8,08 mln rok wcześniej. Stado niosek wzrosło do 6,8 mln...

Ovostar miał 2,86 mln USD zysku netto, 2,23 mln USD zysku EBIT w I-III kw.

Warszawa, 16.11.2021 (ISBnews) - Ovostar odnotował 2,86 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,23 mln zł wobec 4,51 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 5,4 mln USD wobec 7,6 mln USD rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,36 mln USD w I-III kw. 2021 r. wobec 67,82 mln zł rok wcześniej. "Łączne przychody za dziewięć miesięcy 2021 r. wyniosły 94,4 mln USD, co jest o 26,5 mln USD, czyli o 39%, przewyższają poziom z dziewięciu miesięcy 2020 roku (9M 2020: USD 67,8 mln USD). Na wzrost ten składają się a) większy wolumen sprzedaży jaj w skorupkach w porównaniu...

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 1 254 mln sztuk na koniec IX br.

Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) - Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 1 254 mln sztuk w okresie styczeń-wrzesień br. z 1 236 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj wzrósł do 844 mln sztuk z 768 mln rok wcześniej. "W ciągu 9 miesięcy 2021 roku spółka koncentrowała się na zbilansowaniu sprzedaży wewnętrznej i eksportowej w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe, w szczególności trendy cenowe oraz relacje popytu i podaży. Zarząd ocenia wyniki operacyjne okresu sprawozdawczego jako satysfakcjonujące" - czytamy w komunikacie. "Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 209 mln, co stanowi 25% ogólnej liczby sprzedanych jaj (2020: 266 mln jaj, 35% ogólnej liczby)" - czytamy w komunikacie. Na dzień 30 września 2021 roku stado ogółem spółki wynosiło 8 mln sztuk (2020:...

Ovostar miał 1,6 mln USD zysku netto, 3,5 mln USD EBITDA w I poł. 2021 r.

Warszawa, 30.08.2021 (ISBnews) - Ovostar odnotował 1,6 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,4 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,4 mln USD wobec 2,7 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 3,5 mln USD wobec 4,8 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,4 mln USD w II kw. 2021 r. wobec 44,6 mln USD rok wcześniej. "Całkowite przychody za sześć miesięcy 2021 roku wyniosły 61,4 mln USD, wzrosły o 16,8 mln USD r/r - tj. o 38%, co przewyższa poziom z I poł. 2020 roku (6M 2020: 44,6 mln USD). Wzrost ten wynika z: a) większego wolumenu sprzedaży jaj w skorupkach w...

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 831 mln sztuk w I poł. 2021 r.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 831 mln sztuk w I poł. 2021 r. z 793 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj wzrósł do 560 mln sztuk z 490 mln rok wcześniej. "Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 144 mln (I półrocze 2020: 169 mln), co stanowi 26% ogólnej liczby sprzedanych jaj w I półroczu 2021 roku (I półrocze 2020: 34%)" - czytamy w komunikacie. Na dzień 30 czerwca 2021 r. całkowite stado spółki wynosiło 8,01 mln kur, w tym 6,63 mln niosek (30 czerwca 2020 r.: 8,24 i 6,91), wskazano również. "Wolumen przerobu jaj w I poł. 2021 spadł o 16% r/r i wyniósł 244 mln sztuk (I półrocze 2020: 290 mln sztuk). Spółka wyprodukowała 1 619 ton suchych...

Ovostar miał 2,7 mln USD zysku netto, 4,04 mln USD zysku EBIT w 2020 r.

Ovostar odnotował 2,7 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,01 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ovostar przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln USD wobec 19,4 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,91 mln USD w 2020 r. wobec 104,65 mln USD rok wcześniej. W  2020 r. spółka posiadała 6,6 mln niosek, w porównaniu do 6,7 mln niosek rok wcześniej. Udział spółki w rynku niosek wzrósł do 22% w ub.r. vs. 19% w 2019 r. Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

Ovostar zwiększył produkcję jaj o 5% r/r do 411 mln sztuk w I kw. 2021 r.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 5% r/r do 411 mln sztuk w I kw. 2021 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wyniósł 276 mln sztuk wobec 241 mln sztuk rok wcześniej. Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 5% r/r "Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 64 mln (w I kw. 2020: 81 mln), co stanowi 23% całkowitej liczby sprzedanych jaj (w I kw. 2020: 34%)" - czytamy w komunikacie. Na 31 marca 2021 r. całkowite stado spółki wynosiło 8,08 mln sztuk wobec 7,96 mln rok wcześniej. Stado niosek zwiększyło się do 6,67 mln sztuk wobec 6,5 mln sztuk rok w I kw. 2020 r. Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 47% r/r i wyniosła 0,087 USD/szt. Liczba jaj przetworzonych w...

Ovostar miał 2,57 mln USD zysku netto, 4,8 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2020 r.

Ovostar odnotował 2,57 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2020 r. wobec 3,47 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ovostar podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu Zysk operacyjny wyniósł 2,72 mln USD wobec 4,24 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 4,8 mln USD wobec 5,9 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,63 mln USD w I półroczu 2020 r. wobec 53,99 mln USD rok wcześniej. Na koniec czerwca 2020 r. spółka posiadała łącznie 8,24 mln kur, w tym 6,91 mln niosek, w porównaniu do 7,56 mln kur i 6,51 mln niosek rok wcześniej. W I półroczu 2020 r. spółka wyprodukowała 793 mln jajek, o 1% więcej niż rok wcześniej....

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 793 mln sztuk w I poł. 2020

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 793 mln sztuk w I poł. 2020 r. z 782 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 490 mln sztuk z 610 mln rok wcześniej. Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 793 mln sztuk w I poł. 2020 r. z 782 mln rok wcześniej "Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 169 mln (I poł. 2019: 335 mln), co stanowi 34% całkowitej liczby jaj sprzedanych w I poł. 2020 (I poł. 2019: 55%)" - czytamy w komunikacie. Na 30 czerwca 2020 r. całkowite stado spółki wynosiło 8,24 mln sztuk wobec 7,56 mln rok wcześniej. Stado niosek wzrosło do 6,91 mln sztuk wobec 6,51 mln sztuk rok w I poł. 2019 r. Średnia jednostkowa...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ