XTB
logo orbis

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Orbis na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br., podała Komisja. Orbis dostał zgodę od KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Wcześniej spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe....

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Orbis odnotował 34,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 30,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orbis podsumowuje gorszy początek roku Strata operacyjna wyniosła 40,41 mln zł wobec 45,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,78 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 269,47 mln zł rok wcześniej. W I kwartale zawiesiliśmy działalność praktycznie wszystkich naszych hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe) decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu - o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego...
hotel

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Postanowienia zgromadzenia spółki "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 92 154 016 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORBIS00014" - czytamy w uchwale. Walne zobowiązało też zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego...
Orbis logo

Orbis z 98,25 mln zł zysku netto w II kw. Akcje w dół o 2%

Orbis odnotował 98,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 117,84 mln zł wobec 246,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDAR wyniosła 175,19 mln zł wobec 172,73 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 414,58 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 410,2 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 129,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 214,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,05 mln zł w porównaniu z 675,87 mln zł rok wcześniej. "Utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy...
Orbis logo

Orbis prognozuje 520-550 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku. Akcje blisko maksimów

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Spółka podała prognozy, z których wynika, że osiągnie w 2019 roku wynik EBITDA w przedziale 520-550 mln zł. Prognozowana EBITDA uwzględnia wpływ MSSF 16 - Leasing obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 roku. "W związku z prowadzonym procesem rozdzielenia linii biznesowych prowadzonych przez emitenta i jego spółki zależne, zarząd emitenta podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej podziału powyższej prognozy na wynik operacyjny EBITDA części nieruchomościowej prowadzonej działalności w przedziale 410-430 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez emitenta i jego spółki zależne oraz uwzględnia ogólne koszty wsparcia oraz wynik operacyjny EBITDA...
logo orbis

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis – na nowych historycznych maksimach

Orbis – spółka zalicza bardzo mocny czerwiec rosnąc na każdej sesji przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Podobnie było wczoraj, kiedy spółka zyskała ponad 5% przełamując poziom 105 zł. Na wykresie widać, że w ten sposób odnotowane zostały nowe historyczne maksima, gdyż spółka przełamała poziom szczytu z połowy maja ubiegłego roku. Wczoraj spółka informowała o podpisaniu ze swoim głównym akcjonariuszem czyli francuską spółką Accor, niewiążące porozumienie, w którym strony uzgodniły warunki planowanej transakcji zbycia na rzecz spółki Accor całej serwisowej działalności spółki Orbis. Wartość transakcji ma wynieść około 1,22 miliarda złotych. Transakcja ma objąć wszelkie aktywa dotyczące usług świadczonych przez Orbis i jego spółki zależne. Obie strony zamierzają zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży w ciągu następnych kilku tygodni, a transakcje zrealizować w pierwszej...
Orbis logo

Orbis: EBITDA wyższa o 2,3 procent rdr – wykres rośnie

Zgodnie z raportem przedstawionym przez polskie przedsiębiorstwo z branży hotelarskiej - spółkę Orbis, za rok 2018 EBITDA wyniosła o ponad 2,3 procent więcej niż w ubiegłym roku, przekładając się na 479,3 mln zł. Do dobrych wyników spółki znacznie przyczynił się ostatni kwartał ubiegłego roku, w którym to firma wygenerowała blisko 25 procent całości rocznego wyniku. Wykres podmiotu wskazuje na znaczne ożywienie.  Z opublikowanego podczas dzisiejszej sesji raportu wynika, iż Grupa Orbis w 2018 roku osiągnęła satysfakcjonujące wyniki na poziomie większym o 2,3 procent r/r oraz ponad 19,5 procent wyższe tylko w czwartym kwartale od ubiegłego roku. Jak podawał zarząd spółki - oczekiwane wyniki szacowane były na poziomie 465/480 mln, a więc osiągnięcie górnego progu szacunków jest bardzo zadowalającym wynikiem dla podmiotu. Jak czytamy...
Gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia 28.11.2018

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje spółki poszybowały na starcie wczorajszej sesji o ponad 18% w górę. Powodem nagłej zwyżki była informacja, która pojawiła się jeszcze przed otwarciem sesji. Największy akcjonariusz firma AccorHotels złożył do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania na nabycie za gotówkę 21 800 593 akcji Orbisu, których obecnie jeszcze nie posiada, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego. Cena w wezwaniu to 87 zł, taki też poziom został bardzo szybko osiągnięty. Współpraca obu firm trwa od niemal pół wieku. Jeżeli Accor przejmie 100% akcji, prawdopodobnie zdecyduje się wycofać Orbis z warszawskiego parkietu. Zobacz również: Poranny przegląd GPW – GPW, LiveChat, Rafako Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane...
logo orbis

Orbis – 83 mln zł zysku netto w III kw., akcje nadal w mocnej, spadkowej korekcie

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za trzeci kwartał. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 111,61 mln zł wobec 129,09 mln zł zysku w III kw. 2017 roku. EBITDA operacyjna sięgnęła 153,19 mln zł w III kw. wobec 164,62 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,69 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 421,92 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 298,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 188,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 082,01 mln zł w porównaniu...
Gorące spółki dnia

Larq [LRQ], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 22.10.2018

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Notowania spółki odbiły w ubiegłym tygodniu o około 7%. Firma opublikowała w miniony piątek prognozy dla swoich spółek zależnych. Według nich EBITDA Nextbike za 2018 rok wyniesie 16,4 mln zł, a Brand 24 odnotuje stratę EBITDA na poziomie 0,9 mln zł. Nextbike ma obsługiwać na koniec 2018 roku 17,8 tys. sztuk rowerów, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przychody tej spółki mają wynieść 70,5 mln zł co oznaczałoby wzrost o 62%. Jeżeli chodzi o Brand 24 – ilość klientów na koniec roku ma wzrosnąć o 34%, a przychody o 42% do poziomu 10,8 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Millennium, Orbis, Esotiq & Henderson 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Bank Millennium z wyższym ratingiem   18 października Zarząd Banku Millennium otrzymał informację od agencji ratingowej Moody’s o podwyższeniu ratingów depozytowych Banku do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3.   Rating baseline credit assessment (BCA) i adjusted BCA zostały podwyższone do ba1 z ba2 oraz długoterminowy rating Counterparty Risk Assessments (CR Assessment) został podwyższony do Baa1(cr) z Baa2(cr) i długoterminowy rating Counterparty Risk Ratings (CRR) do Baa1 z Baa2.   Moody's potwierdził poziom Prime-2(cr) dla ratingu short-term CR Assessment oraz poziom Prime-2 dla ratingu short-term CRR.  Perspektywa długoterminowych ratingów depozytowych pozostaje pozytywna.  Orbis publikuje informacje o przychodach w okresie styczeń-wrzesień 2018  W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Orbis...

DM BZ WBK: „kupuj” dla Orbis i Maxcom

Zgodnie z raportami datowanymi na 19 i 20 lipca, dom maklerski BZ WBK utrzymał rekomendację fundamentalną spółki Orbis na “kupuj” z ceną docelową 110 zł za akcję. Dla akcji spółki Maxcom rekomendacja jest również „kupuj” z prognozowaną ceną 27,40 zł za pojedynczą akcję. Zobacz również: BOŚ: „kupuj” dla CD Projekt i Ronson, „trzymaj” dla 11 bit studios Orbis Analitycy DM BZ WBK, uważają, iż spółka ma potencjał odnotować 24-procentowy wzrost wartości akcji w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport był publikowany, gdy cena akcji była na poziomie 89 zł. W raporcie napisano: "Wierzymy, że firma jest na dobrej drodze do realizacji pożądanej drogi rozwoju systematycznej optymalizacji bazy hotelowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym zdaniem, podjęte kroki umożliwiają Orbisowi utrzymanie pozytywnego tempa wzrostu wyników, pomimo silnej...
byk patrzący w wykresy

Orbis [ORB] oraz Bank Millennium [MIL] publikują wyniki za Q2 2018

Sezon wyników trwa nie tylko w Stanach gdzie Facebook poinformował co prawda o lepszych zarobkach, lecz gorsze prognozy sprawiły, że cena akcji giganta social media zanurkowała o około 20% w handlu posesyjnym. Na szczęście nic nie zapowiada, by podobna historia powtórzyła się na akcjach Orbisu czy Banku Millennium, które opublikowały dziś swoje raporty kwartalne.  Orbis prognozuje EBITDA nawet na poziomie 480 mln zł Wyniki Orbisu - spółki dysponującej największą siecią hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej zawodzą oczekiwania analityków, lecz wciąż nie są gorsze niż przed rokiem. Grupa oferuje 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach oraz jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach Europy. Dzięki silnej pozycji rynkowej w drugim kwartale tego roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 418,8...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 30.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Kruk jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. Akcje spółki drożały podczas piątkowej sesji o niespełna 2% przy dość wysokich obrotach. Ze spółki płynęło kilka ważnych informacji mogących mieć wpływ na najbliższe notowania. Po pierwsze, publikacja wnyków za pierwszy kwartał. Zysk netto przekroczył 90 mln zł i był jednym z najwyższych w historii firmy. Po drugie, informacja o chęci przejęcia portfel wierzytelności GetBack. Spółka podała, że posiada zdolność finansową oraz operacyjną, aby przejąć wszystkie portfele wierzytelności, podkreślając przy tym, że emisja nowych akcji byłaby ostatnim i nie preferowanym wyborem finansowania. Na wykresie dziennym rysuje się...
Orbis logo

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis – problemy z trwałym pokonaniem 100 zł?

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Orbis – spółka porusza się w trendzie wzrostowym od połowy 2013 roku, a więc już blisko 5 lat. W tym czasie akcje zdrożały o ponad 250%. Od początku bieżącego roku, kurs kilkukrotnie mierzył się z barierą okolic 100 zł. Mimo, że cena sięgała 103-104 zł, to jednak dość szybko kurs powracał poniżej nieco psychologicznego poziomu 100 zł. Z jednej strony mogłoby budzić to pewien niepokój, z drugiej strony, biorąc pod uwagę słabość szerokiego rynku, brak...
wolumen

Sygnały kupna na Orbisie [ORB] i Baltonie [BAL]

Orbis D1 Orbis znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym w kanale widocznym na wykresie. Podczas czwartkowej sesji nastąpiło odbicie od dolnej linii tego kanału. Jednocześnie na wykresie powstał biały korpus zakrywający czarny korpus z środy i tworzący razem z nim pozytywną, choć słabą formację objęcia. To, że formację uważam za słabą wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze biały korpus lepiej wyglądałby bez górnego knota, po drugie formacja byłaby silniejsza gdyby czwartkowe minimum wystąpiło choć trochę poniżej środowego. Mimo to w połączeniu z odbiciem od dolnej linii kanału, ta formacja pozwala oczekiwać wzrostu do górnej linii kanału, która obecnie znajduje się w okolicach 107 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub...
Orbis logo

Orbis  – Analiza techniczna i fundamentalna spółki

Opis działalności Orbis S.A. jest największą w Polsce spółką hotelarską, zatrudniającą 2,6 tys. osób (zatrudnienie przeciętne w etatach). Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka prowadziła działalność w 47 hotelach (9 365 pokoi), zlokalizowanych w 14 miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce. Hotele należące do Orbis S.A. działają pod markami Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles. Orbis S.A. jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na dzień bilansowy w ramach umowy franczyzy funkcjonowało 37 hoteli (4 102 pokoje), natomiast w ramach umów o zarządzanie działało łącznie 13 hoteli (1 791 pokoi). Ponadto spółce Orbis S.A., jako generalnemu franczyzobiorcy, przyznane zostało prawo do prowadzenia i rozbudowy sieci hoteli apartamentowych (aparthotels) działających pod następującymi markami Adagio:...
Orbis logo

Orbis – niezłe wyniki i zakup działki pod budowę hotelu

Grupa Orbis miała w 2017 roku 468,3 mln zł EBITDA - podała spółka w raporcie rocznym. To 1,7 % powyżej górnej granicy prognozy, która zakładała wynik w przedziale 450 - 460 mln zł. W samym IV kwartale EBITDA operacyjna wyniosła 101,5 mln zł. Przychody grupy Orbis w 2017 roku wzrosły o 5,4% r/r do 1,46 mld zł. EBIT wzrósł o 19,4% r/r do 315,7 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej wyniósł 232,4 mln zł wobec 207,1 mln zł rok wcześniej. W samym czwartym kwartale przychody grupy zwiększyły się o 2,9% r/r do 356,6 mln zł, a EBIT spadł o 3,8% r/r do 65,5 mln zł. Orbis poinformował także o nabyciu działki o łącznej powierzchni 771 m2, położoną w Krakowie przy ulicy...
Orbis logo

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis – czas na nowe maksima?

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Orbis – korekta z ostatnich kilkunastu dni, której apogeum mieliśmy we wtorek doprowadziła do spadków z okolic 103 zł w rejon 90 zł. To wywołało silną reakcję kupujących, którzy wczoraj wywindowali cenę akcji o ponad 7% choć przy dość skromnych obrotach. Cena po raz kolejny nie dotarła do dolnej krawędzi dobrze respektowanego kanału. Odbicie nastąpiło z poziomu lokalnego wsparcia. Wydaje się więc, że najbliższym celem popytu będzie odnotowanie nowych maksimów. Wszystko to wsparte jest dobrymi...
gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Grupa Azoty [ATT] – Gorące spółki dnia 19.01.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji o niecałe 4%. Od początku roku spółka zyskuje już blisko 10% co stanowi około 30% wzrostów za cały ubiegły rok. Wydaje się, że jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest prowadzona przez cały czas ekspansja na nowe rynki. Patrząc na wykres, wydaje się, że niebawem może dojść do korekty. Mamy bowiem za sobą spory impuls popytowy i test względnie respektowanej krawędzi kanału wzrostowego. Okolice poprzedniego szczytu powinny wyznaczać poziom ważnego wsparcia. Ostatnio o spółce...
Orbis logo

Notowania spółki Orbis przed szansą na nowe historyczne maksima

Od ponad 4 lat notowania spółki Orbis konsekwentnie kontynuują ruch w kierunku północnym. W ostatnim miesiącu cena zdołała osiągnąć poziom z 2007 roku, znajdujący się nieco poniżej 100 zł za akcje, co stanowi jednocześnie jej historyczne maksimum. Pomimo ostatniego wyhamowania strona popytowa ma spore szanse na realizację scenariusza wzrostowego i jednoczesne wybicie się z trendu bocznego, którego górne ograniczenie zlokalizowane jest w rejonie 85 zł. W tym przypadku kolejnym naturalnym celem wydają się być wspomniane wcześniej historyczne maksima. Obecnie za wzrostami przemawia również fakt, iż spółka cały czas prowadzi ekspansje. W połowie 2019 roku zostanie otwarty nowy hotel w Talinie, który będzie oferował 190 pokoi.
Orbis logo

Orbis [ORB] – w okresie korekty – analiza na zamówienie

Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Spółka od kilku lat porusza się w silnym trendzie wzrostowym, nie inaczej jest w tym roku. Od początku 2017 roku akcje zdrożały o ponad 20%, co jest porównywalnym wynikiem z 2016 rokiem. Obecny rok od strony technicznej jest dość trudny, wykres bywa szarpany z głębokimi korektami. Generalnie jednak cena pnie się do góry. Analizując ostatni fragment od połowy września, wypada on pozytywnie. Najpierw silne wybicie przy rosnącym wolumenie, następnie spadki przy malejących obrotach. Od 20 października cena porusza się w wąskiej konsolidacji. Tu wolumen zaczął rosnąć, co powinno oznaczać nadchodzące wybicie. Biorąc pod uwagę negatywne nastroje na szerokim rynku, wybicie może być dołem. Przyniosłoby to ciekawą okazję transakcyjną,...
gorące spółki dnia

Krezus [KZS], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 25.10.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Krezus SA jest firmą poszukującą i wydobywającą surowce mineralne. Spółka drożała podczas wtorkowej sesji o blisko 12% przy najwyższych obrotach od dłuższego czasu. Była to kolejna świetna sesja i od połowy września obserwujemy mocną hossę na tych akcjach, wspartą wysokim wolumenem. W samym tylko październiku cena podskoczyła już o 77%. Wczoraj popyt bez problemów pokonał poziom oporu w rejonie 1,50 zł. Wydaje się więc, że kolejnym punktem oporu będą okolice 2 zł. W tym miejscu wzrosty osiągnęłyby zresztą wielkość zwyżki z początku roku. O szansach na wzrosty piszemy od 10 października. Certyfikaty ING Turbo...
wolumen

Sygnał kupna na Orbisie [ORB] i Esotiq [EAH]

Orbis D1 Kurs Orbisu znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ramach tego trendu w ciągu ostatnich miesięcy powstała formacja trójkąta zwyżkującego. Jej górne ramię na poziomie 88,50 zł zostało dzisiaj przełamane. Jest to zapowiedź kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. Minimalny zasięg wzrostu wynikający z tego sygnału powinien być porównywalny z amplitudą wahań wewnątrz trójkąta, co daje poziom docelowy 101 zł. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie przełamania dolnego ramienia trójkąta, które znajduje się na poziomie 81 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Esotiq & Henderson D1 Esotiq jest firmą bieliźniarską. Kurs Spółki znajduje...
gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 25.09.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Asbis jest podmiotem dominującym grupy zajmującej się dystrybucją komponentów i sprzętu komputerowego. Spółka drożała w trakcie ostatniej sesji ubiegłego tygodnia o ponad 5% przy najwyższych obrotach od początku sierpnia. Patrząc na tegoroczny układ ekstremów, można wymienić trend spadkowy o lutego do lipca oraz obecnie trwający układ boczny. Jest on albo początkiem powrotu do szerszego trendu wzrostowego lub też tylko przystankiem na drodze dla dalszych spadków. Wydaje się, że choćby ze względu na szerszy trend, wariant powrotu do wzrostów wydaje się być bardziej prawdopodobny. W okolicy 2,30 zł kształtuje się silne, respektowane wsparcie. Prawdopodobnie...
Gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Domdev [DOM] – Gorące spółki dnia 24.07.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Spółka odnotowała w miniony piątek kolejną mocną sesję, tym razem rosnąc o 1,6% przy niezłych obrotach. Od 10 lipca spółka notuje niemal same wzrostowe sesje, co ważne okres ten charakteryzuje się podwyższonym wolumenem. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższym czasie powiedzie się atak na linię korekty, a następnie kurs będzie atakować dotychczasowe maksimum tendencji wzrostowej. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów...
gorące spółki dnia

11 BIT [11B], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 30.06.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka drożała podczas wczorajszej sesji o 2,9%. Była to kontynuacja odbicia zapoczątkowanego w ubiegłą środę, kiedy doszło najpierw do naruszenia wsparcia, a następnie dynamicznej reakcji kupujących przy podwyższonym wolumenie. Wczorajsze wzrosty sprawiają, że cena znajduje się już przy linii korekty. Wystarczy jeszcze jedna mocna sesja, aby doszło do jej wybicia co w szerszym układzie wzrostowym, mogłoby dać sygnał do zakończenia korekty. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji...
gorące spółki dnia

Orbis [ORB], AB S.A. [ABE] – Gorące spółki dnia 1.06.2017

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Spółka zyskała podczas środowej sesji 4,1% choć na dość niskim wolumenie. We wtorek pojawiła się informacja o zakupie hotelu w Budapeszcie, więc wczorajsze wzrosty można uznać za spóźnioną reakcję rynku na pozytywną wiadomość. Od strony technicznej dochodzi do kolejnego odbicia od linii trendu i wsparcia w postaci poprzednich szczytów. Wybicie linii korekty w dynamiczny sposób można uznać za sygnał do dalszych wzrostów. Wydaje się, że popyt powinien obecnie powalczyć o wybicie 90 zł i próbować dotrzeć do psychologicznego poziomu 100 zł....

Dywidenda = zysk? Nowe zakupowe pomysły!

Pod jednym z ostatnich wpisów na stronie Gospodarka24 pojawiły się dwie propozycje spółek, które w najbliższym czasie mogłyby wejść w skład Portfela Dywidendowego. Były to Komputronik i Orbis. Obie z wymienionych spółek są dość dobrze znane na polskim rynku. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej, aby sprawdzić czy zgodnie z rekomendacją są one interesujące z punktu widzenia Portfela Dywidendowego. Komputronik to spółka powstała w październiku 1996 roku w Poznaniu, gdzie został otwarty pierwszy sklep sieci. Dwa lata później działał już sklep internetowy. W lipcu 2007 roku Komputronik zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie w Polsce spółka jest jednym z największych sprzedawców detalicznych sprzętu komputerowego, oprogramowania, produktów AGD i RTV, a także różnego typu akcesoriów elektronicznych. Rok finansowy dla Komputronika trwa od...
gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Enel-Med [ENE] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Grupa Hotelowa Orbis jest największą siecią hoteli w Polsce i Europie Wschodniej. Notowania podczas środowej sesji otworzyły się luką wzrostową. Ostatecznie kurs wzrósł o 3,1%. Jest to pozytywna reakcja na opublikowane dzisiaj wyniki. Te nie zawiodły akcjonariuszy i sporo parametrów zostało poprawionych, choćby zysk netto i operacyjny, przychody ze sprzedaży czy choćby hotelowa frekwencja. Cena znacząco przybliżyła się do poziomu poprzedniego szczytu, przy którym zaszła dość gwałtowna reakcja podaży pod koniec października ubiegłego roku. Spadki wyhamowały jednak przy linii trendu i od ponad 3 miesięcy trwa ruch wzrostowy. Wybicie poprzedniego maksimum mogłoby potwierdzić powrót spółki do trendu wzrostowego....
gorące spółki dnia

Orange [OPL], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji 6,5% przy obrotach, które okazały się najwyższe od niemal roku. Prawdopodobnie była to reakcja na dane dotyczące liczby klientów sieci światłowodowej, która przekroczyła barierę 100 tysięcy klientów. Co do samej techniki, należy stwierdzić, że cena oscyluje blisko historycznych dołków, jednak od połowy ubiegłego roku cena nie notuje już nowych dołków. Ostatni okres to ruch boczny, wydaje się więc, że tak silne odbicie może dać początek ruchowi w górę do okolic 6 zł. Ostatnio o spółce pisałem 8 grudnia. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty...
gorące spółki dnia

Intercars [CAR], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka jest największym importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Spółka zyskała podczas wtorkowej sesji 3,6% przy dość niskich obrotach. Nie było żadnego zaskoczenia wynikami za trzeci kwartał, które podano przed rozpoczęciem sesji, mimo że te okazały się całkiem dobre. W szerszej perspektywie należy pamiętać, że spółka porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a więc obecne spadki mogą być jedynie kolejną korektą. Można je opisać krawędziami kanału spadkowego, który obecnie jest testowany. Wybicie z tej formacji może w tym kontekście dać sygnał kupna. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę...
wolumen

Przed zamknięciem. Orbis [ORB] i PKP Cargo [PKP]

Orbis Kurs Orbisu od początku października znajduje się w trendzie spadkowym. Ostatnio przez kilka dni mieliśmy korektę w formacji prostokąta. Dzisiaj nastąpiło wybicie dołem z niej. Jest to negatywny sygnał i zapowiedź kontynuacji trendu spadkowego. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 62,50 zł (zielona linia). Najbliższym oporem jest dolne ograniczenie konsolidacji na poziomie 65,75 zł oznaczone czerwoną linią. PKP Cargo Na wykresie PKP Cargo mamy ciekawą sytuację. Po dłuższym trendzie spadkowym powstała tu formacja klina zwyżkującego. Zarówno charakter formacji, jak i jej kontekst przemawiały za kontynuacją trendu spadkowego. Zamiast tego dzisiaj mamy wybicie górą. Sygnał wygląda na wiarygodny, choć górna linia przechodzi przez tylko dwa punkty zwrotne. Najbliższą przeszkodą dla wzrostu jest szeroka strefa oporu w przedziale 54 - 56 zł. Oznaczoną...

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA Zobacz także: podsumowanie 2015 roku i opis filtra stosowanego w 2016 roku Orbis – po kilkunastu dniach płaskiej korekty wczoraj pojawiła się świeca pin bar na lokalnym wsparciu. Trend jest zdecydowanie wzrostowy i mogłaby być to ciekawa okazja do zagrania na dalsze wzrosty. Problem jednak pojawia się przy spojrzeniu na wykres z szerszej perspektywy... Na wykresie miesięcznym widać, że ostatni szczyt to test historycznego maksimum...
wolumen

Przed zamknięciem. Orbis [ORB] i Millenium [MIL]

Orbis Kurs Orbisu znajduje się w trendzie wzrostowym nad niebieską linią widoczną na wykresie. Linia biegnie przez trzy punkty zwrotne i obecnie znajduje się na poziomie 76,50 zł. Jej przełamanie byłoby negatywnym sygnałem. Najbliższym oporem jest historyczny rekord notowań Spółki z 2007 roku na poziomie 81,36 zł oznaczony czerwoną linią. Millenium Kurs Banku Millenium przełamał niebieską linię trendu spadkowego. Linia biegła przez co najmniej cztery punkty zwrotne, więc jej przełamanie jest dość wiarygodnym sygnałem. Na tej podstawie można oczekiwać wzrostu porównywalnego z amplitudą wahań pod linią. Daje to poziom docelowy 7,50 zł oznaczony czerwoną linią.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ