Conotoxia
logo orbis

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Orbis na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br., podała Komisja. Orbis dostał zgodę od KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW. Wcześniej spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe....

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Orbis odnotował 34,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 30,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orbis podsumowuje gorszy początek roku Strata operacyjna wyniosła 40,41 mln zł wobec 45,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,78 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 269,47 mln zł rok wcześniej. W I kwartale zawiesiliśmy działalność praktycznie wszystkich naszych hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe) decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu - o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego...
hotel

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Postanowienia zgromadzenia spółki "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda i łącznej wartości nominalnej 92 154 016 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORBIS00014" - czytamy w uchwale. Walne zobowiązało też zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego...
Orbis logo

Orbis z 98,25 mln zł zysku netto w II kw. Akcje w dół o 2%

Orbis odnotował 98,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 117,84 mln zł wobec 246,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDAR wyniosła 175,19 mln zł wobec 172,73 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 414,58 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 410,2 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 129,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 214,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 684,05 mln zł w porównaniu z 675,87 mln zł rok wcześniej. "Utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy...
Orbis logo

Orbis prognozuje 520-550 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku. Akcje blisko maksimów

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Spółka podała prognozy, z których wynika, że osiągnie w 2019 roku wynik EBITDA w przedziale 520-550 mln zł. Prognozowana EBITDA uwzględnia wpływ MSSF 16 - Leasing obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 roku. "W związku z prowadzonym procesem rozdzielenia linii biznesowych prowadzonych przez emitenta i jego spółki zależne, zarząd emitenta podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej podziału powyższej prognozy na wynik operacyjny EBITDA części nieruchomościowej prowadzonej działalności w przedziale 410-430 mln zł. Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez emitenta i jego spółki zależne oraz uwzględnia ogólne koszty wsparcia oraz wynik operacyjny EBITDA...
logo orbis

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis – na nowych historycznych maksimach

Orbis – spółka zalicza bardzo mocny czerwiec rosnąc na każdej sesji przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Podobnie było wczoraj, kiedy spółka zyskała ponad 5% przełamując poziom 105 zł. Na wykresie widać, że w ten sposób odnotowane zostały nowe historyczne maksima, gdyż spółka przełamała poziom szczytu z połowy maja ubiegłego roku. Wczoraj spółka informowała o podpisaniu ze swoim głównym akcjonariuszem czyli francuską spółką Accor, niewiążące porozumienie, w którym strony uzgodniły warunki planowanej transakcji zbycia na rzecz spółki Accor całej serwisowej działalności spółki Orbis. Wartość transakcji ma wynieść około 1,22 miliarda złotych. Transakcja ma objąć wszelkie aktywa dotyczące usług świadczonych przez Orbis i jego spółki zależne. Obie strony zamierzają zawrzeć ostateczną umowę sprzedaży w ciągu następnych kilku tygodni, a transakcje zrealizować w pierwszej...
Orbis logo

Orbis: EBITDA wyższa o 2,3 procent rdr – wykres rośnie

Zgodnie z raportem przedstawionym przez polskie przedsiębiorstwo z branży hotelarskiej - spółkę Orbis, za rok 2018 EBITDA wyniosła o ponad 2,3 procent więcej niż w ubiegłym roku, przekładając się na 479,3 mln zł. Do dobrych wyników spółki znacznie przyczynił się ostatni kwartał ubiegłego roku, w którym to firma wygenerowała blisko 25 procent całości rocznego wyniku. Wykres podmiotu wskazuje na znaczne ożywienie.  Z opublikowanego podczas dzisiejszej sesji raportu wynika, iż Grupa Orbis w 2018 roku osiągnęła satysfakcjonujące wyniki na poziomie większym o 2,3 procent r/r oraz ponad 19,5 procent wyższe tylko w czwartym kwartale od ubiegłego roku. Jak podawał zarząd spółki - oczekiwane wyniki szacowane były na poziomie 465/480 mln, a więc osiągnięcie górnego progu szacunków jest bardzo zadowalającym wynikiem dla podmiotu. Jak czytamy...
Gorące spółki dnia

Orbis [ORB], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia 28.11.2018

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Akcje spółki poszybowały na starcie wczorajszej sesji o ponad 18% w górę. Powodem nagłej zwyżki była informacja, która pojawiła się jeszcze przed otwarciem sesji. Największy akcjonariusz firma AccorHotels złożył do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania na nabycie za gotówkę 21 800 593 akcji Orbisu, których obecnie jeszcze nie posiada, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego. Cena w wezwaniu to 87 zł, taki też poziom został bardzo szybko osiągnięty. Współpraca obu firm trwa od niemal pół wieku. Jeżeli Accor przejmie 100% akcji, prawdopodobnie zdecyduje się wycofać Orbis z warszawskiego parkietu. Zobacz również: Poranny przegląd GPW – GPW, LiveChat, Rafako Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane...
logo orbis

Orbis – 83 mln zł zysku netto w III kw., akcje nadal w mocnej, spadkowej korekcie

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za trzeci kwartał. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 111,61 mln zł wobec 129,09 mln zł zysku w III kw. 2017 roku. EBITDA operacyjna sięgnęła 153,19 mln zł w III kw. wobec 164,62 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,69 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 421,92 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 298,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 188,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 082,01 mln zł w porównaniu...
Gorące spółki dnia

Larq [LRQ], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 22.10.2018

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Notowania spółki odbiły w ubiegłym tygodniu o około 7%. Firma opublikowała w miniony piątek prognozy dla swoich spółek zależnych. Według nich EBITDA Nextbike za 2018 rok wyniesie 16,4 mln zł, a Brand 24 odnotuje stratę EBITDA na poziomie 0,9 mln zł. Nextbike ma obsługiwać na koniec 2018 roku 17,8 tys. sztuk rowerów, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przychody tej spółki mają wynieść 70,5 mln zł co oznaczałoby wzrost o 62%. Jeżeli chodzi o Brand 24 – ilość klientów na koniec roku ma wzrosnąć o 34%, a przychody o 42% do poziomu 10,8 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Millennium, Orbis, Esotiq & Henderson 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Bank Millennium z wyższym ratingiem   18 października Zarząd Banku Millennium otrzymał informację od agencji ratingowej Moody’s o podwyższeniu ratingów depozytowych Banku do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3.   Rating baseline credit assessment (BCA) i adjusted BCA zostały podwyższone do ba1 z ba2 oraz długoterminowy rating Counterparty Risk Assessments (CR Assessment) został podwyższony do Baa1(cr) z Baa2(cr) i długoterminowy rating Counterparty Risk Ratings (CRR) do Baa1 z Baa2.   Moody's potwierdził poziom Prime-2(cr) dla ratingu short-term CR Assessment oraz poziom Prime-2 dla ratingu short-term CRR.  Perspektywa długoterminowych ratingów depozytowych pozostaje pozytywna.  Orbis publikuje informacje o przychodach w okresie styczeń-wrzesień 2018  W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Orbis...

DM BZ WBK: „kupuj” dla Orbis i Maxcom

Zgodnie z raportami datowanymi na 19 i 20 lipca, dom maklerski BZ WBK utrzymał rekomendację fundamentalną spółki Orbis na “kupuj” z ceną docelową 110 zł za akcję. Dla akcji spółki Maxcom rekomendacja jest również „kupuj” z prognozowaną ceną 27,40 zł za pojedynczą akcję. Zobacz również: BOŚ: „kupuj” dla CD Projekt i Ronson, „trzymaj” dla 11 bit studios Orbis Analitycy DM BZ WBK, uważają, iż spółka ma potencjał odnotować 24-procentowy wzrost wartości akcji w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Raport był publikowany, gdy cena akcji była na poziomie 89 zł. W raporcie napisano: "Wierzymy, że firma jest na dobrej drodze do realizacji pożądanej drogi rozwoju systematycznej optymalizacji bazy hotelowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym zdaniem, podjęte kroki umożliwiają Orbisowi utrzymanie pozytywnego tempa wzrostu wyników, pomimo silnej...
byk patrzący w wykresy

Orbis [ORB] oraz Bank Millennium [MIL] publikują wyniki za Q2 2018

Sezon wyników trwa nie tylko w Stanach gdzie Facebook poinformował co prawda o lepszych zarobkach, lecz gorsze prognozy sprawiły, że cena akcji giganta social media zanurkowała o około 20% w handlu posesyjnym. Na szczęście nic nie zapowiada, by podobna historia powtórzyła się na akcjach Orbisu czy Banku Millennium, które opublikowały dziś swoje raporty kwartalne.  Orbis prognozuje EBITDA nawet na poziomie 480 mln zł Wyniki Orbisu - spółki dysponującej największą siecią hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej zawodzą oczekiwania analityków, lecz wciąż nie są gorsze niż przed rokiem. Grupa oferuje 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach oraz jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach Europy. Dzięki silnej pozycji rynkowej w drugim kwartale tego roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 418,8...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Orbis [ORB] – Gorące spółki dnia 30.04.2018

Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. W dzisiejszym cyklu “Gorących spółek dnia” należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Kruk jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. Akcje spółki drożały podczas piątkowej sesji o niespełna 2% przy dość wysokich obrotach. Ze spółki płynęło kilka ważnych informacji mogących mieć wpływ na najbliższe notowania. Po pierwsze, publikacja wnyków za pierwszy kwartał. Zysk netto przekroczył 90 mln zł i był jednym z najwyższych w historii firmy. Po drugie, informacja o chęci przejęcia portfel wierzytelności GetBack. Spółka podała, że posiada zdolność finansową oraz operacyjną, aby przejąć wszystkie portfele wierzytelności, podkreślając przy tym, że emisja nowych akcji byłaby ostatnim i nie preferowanym wyborem finansowania. Na wykresie dziennym rysuje się...
Orbis logo

Zapiski giełdowego spekulanta: Orbis – problemy z trwałym pokonaniem 100 zł?

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Orbis – spółka porusza się w trendzie wzrostowym od połowy 2013 roku, a więc już blisko 5 lat. W tym czasie akcje zdrożały o ponad 250%. Od początku bieżącego roku, kurs kilkukrotnie mierzył się z barierą okolic 100 zł. Mimo, że cena sięgała 103-104 zł, to jednak dość szybko kurs powracał poniżej nieco psychologicznego poziomu 100 zł. Z jednej strony mogłoby budzić to pewien niepokój, z drugiej strony, biorąc pod uwagę słabość szerokiego rynku, brak...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje