XTB

Grupa Oponeo.pl rośnie szybciej niż polski e-commerce

OPONEO.PL (OPN) – internetowy dystrybutor opon i felg oraz spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80. Jednocześnie spółka dominująca wobec Grupy Kapitałowej Oponeo.pl, która od lat jest liderem polskiego rynku e-commerce w segmencie sprzedaży opon. Obecnie Grupa Oponeo, poza Polską, operuje na 13 rynkach zagranicznych. Zachęcamy również do zapoznania się z oryginałem artykułu na stronie www.RelacjeRynku.pl Grupa Oponeo.pl - wykres i sytuacja techniczna Od 2,5 miesiąca kurs OPONEO.PL porusza się w przedziale pomiędzy ok. 61,4 zł (mocne wsparcie wynikające z profilu wolumenu) oraz 70 zł (aktualny opór i ATH). Obecnie prawdopodobnym scenariuszem w krótkim terminie wydaje się być kontynuacja korekty i zejście kursu w rejony obecnej średniej 50-sesyjnej (MA50), której osiągnięcie może dać mocniejszy impuls wzrostowy....

Oponeo.pl planuje debiut Rotopino.pl na GPW w II kw. 2022 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Oponeo.pl planuje wprowadzenie spółki zależnej Rotopino.pl na GPW w II kwartale 2022 r., podało Oponeo.pl. "W kolejnych kwartałach Grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju. Zakłada ona m.in.: umacnianie pozycji spółki zależnej Rotopino.pl S.A. na rynku internetowych sprzedawców narzędzi i elektronarzędzi zarówno w Polsce, jak i na terenie UE oraz wprowadzenie tej spółki na GPW w II kwartale 2022 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym Oponeo.pl. W III kwartale 2021 roku przychody spółki Rotopino.pl wzrosły o 58% i wyniosły 28,02 mln zł, co stanowiło 11,6% przychodów Grupy Oponeo.pl. Pełna konsolidacja Rotopino.pl następuje od 1 stycznia 2021 r., podano także. Oponeo.pl sfinalizowało przejęcie Rotopino.pl od TIM za 35 mln zł pod koniec 2020 r. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą...

Oponeo.pl przeprowadzi buy-back do 0,5 mln akcji po 40-100 zł/szt. od 12 XI

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl uruchomi skupi do 0,5 mln akcji własnych 12 listopada br. i będzie mogło go kontynuować do 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, wynika z regulaminu buy-backu, przyjętego przez zarząd spółki. Kwota na skup akcji to maksymalnie 50 mln zł, a cena akcji wyniesie 40-100 zł za sztukę. "Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych" - czytamy w regulaminie. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 14 października 2021 r. kapitału...

Oponeo.pl miało 3,93 mln zł straty netto, 2,65 mln zł straty EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,65 mln zł wobec 5,23 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 183,94 mln zł rok wcześniej. Przychody z zamówień krajowych wyniosły 203,33 mln zł i wzrosły o 47,6% r/r, natomiast przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 16,1% przychodów ogółem i wyniosły 38,98 mln zł, co stanowi spadek o 15,7% r/r. "Dominującym elementem przychodów Grupy Oponeo.pl były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które w III kwartale 2021 roku wyniosły 179 596 tys. zł. Stanowiły one 74,1% całości...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

"W omawianym okresie spółka zanotowała wzrost rentowności wszystkich swoich kanałów. Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam" - podano w komunikacie. Od końca kwietnia kurs porusza się w trendzie bocznym. Wszystko wskazuje jednak na zbliżającą się próbę wybicia z tego zakresu, co będzie równoznaczne z atakiem na tegoroczne maksima.

Oponeo.pl ma warunkową umowę inwestycyjną dot. spółki FAASSH

Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl zawarło z Arkadiuszem Młynarczykiem oraz FAASSH w organizacji warunkową umowę inwestycyjną w sprawie dokonania inwestycji w FAASSH poprzez objęcie przez Oponeo.pl 68 000 nowych akcji w kapitale zakładowym FAASSH za łączną cenę emisyjną ok. 3 mln zł, podała spółka. Podstawowym przedmiotem działalności FAASSH ma być prowadzenie sklepu internetowego przeznaczonego do sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów odzieżowych marek luksusowych oraz premium w modelu platformy zakupowej typu marketplace, pod adresem faassh.com, podano. "Umowa zakłada objęcie przez spółkę łącznie 68 000 akcji zwykłych na okaziciela, nowej emisji, w kapitale zakładowym FAASSH, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 68 000 zł, które będą stanowić 40% kapitału zakładowego FAASSH, za łączną cenę emisyjną 3 000 068,95 zł"...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM" - powiedział prezes Krzysztof Folta. Notowania odzwierciedlają poprawę wyników, gdyż cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Trwająca od kilku dni korekta może się zakończyć przy linii trendu lub wsparciu 40 zł. Są to dwa ciekawe technicznie miejsca na kontrę kupujących.

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o skupie do 500 tys. akcji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 500 tys. akcji, stanowiących 3,59% kapitału zakładowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem ISIN PLOPNPL00013 w łącznej liczbie nie większej niż 500 000, tj. 3,59% kapitału zakładowego spółki w terminie od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w uchwale. Ustalono, że cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 40 zł za akcję i nie wyższa niż 100 zł za akcję. "Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie: a) składania zleceń maklerskich; b) zawierania transakcji...

Oponeo z „KUPUJ” i wyceną 69,00 zł od BM PKO BP. Akcje spółki zyskują blisko 6%

W swoim najnowszym raporcie Biuro Maklerskie PKO BP wyceniło Oponeo na 69,00 zł przy jednoczesnej rekomendacji „Kupuj”, co przy cenie z dnia wydania równej 60,40 zł przekłada się na 14% potencjał do wzrostów. W trakcie dzisiejszej sesji akcje spółki notują pokaźny wystrzał, a ich wycena wzrosła aż do 64 zł. Oponeo z wyceną 69,00 zł i rekomendacją „Kupuj” od BM PKO BP. W trakcie sesji akcje spółki zyskuję 5,96%. Obecna wycena (tj.64 zł) plasuje Oponeo na historycznych maksimach. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Oponeo z rekomendacją „Kupuj” W swoim najnowszym raporcie Biuro Maklerskie PKO BP wyceniło Oponeo na 69,00 zł (raport inicjujący) przy jednoczesnej rekomendacji „Kupuj”. Kurs akcji z dnia wydania rekomendacji wynosił 60,40 zł, co oznacza...

Metalkas realizuje ekspansję e-commerce w Austrii i Niemczech

Firma Metalkas, która w sierpniu złożyła prospekt emisyjny w KNF w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na GPW, rozpoczęła sprzedaż online za pośrednictwem nowych e-sklepów w Austrii i Niemczech. W ofercie znajdują się regały i drabiny wytwarzane przez Metalkas. To 2 z 10 nowych rynków, na których Metalkas planuje ekspansję e-commerce w najbliższych latach. Sklepy na nowych rynkach prowadzone są przez LAM SA, spółkę stworzoną wspólnie z Oponeo, jednym z liderów rynku e-commerce w Polsce. Metalkas realizuje ekspansję oraz rozważa debiut na GPW – E-commerce to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju naszej firmy. Zdecydowaliśmy o intensywnym rozwoju tego obszaru, bo widzimy trendy dotyczące wzrostu sprzedaży internetowej na świecie oraz wysokie marże, które można w ten sposób uzyskać. Na...

Oponeo.pl miało 22,24 mln zł zysku netto, 26,91 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 22,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 13,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,91 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,06 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 459,96 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku Grupa Oponeo.pl uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 622 057 tys. zł wobec 459 957 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon, które wyniosły 481 076 tys. zł i wzrosły 19% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Przedstawiały one 77,3% całości przychodów ze sprzedaży...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl – podano w komunikacie spółki. Słowa te znajdują potwierdzenie w niedanym raporcie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, który wskazuje na bardzo silne odbicie na rynku opon po pandemii. Z raportu wynika, że w II kwartale roku sprzedaż opon do aut osobowych wzrosła o 74%. Na wykresie po odbiciu od linii trendu, cena powoli spada. Możliwe, że kurs po raz drugi będzie testował linię, podobnie jak przy poprzednich odbić od linii trendu.

Oponeo zarabia rekordowe 32 mln zł i wkrótce wypłaci dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Oponeo jest internetowym dystrybutorem opon i felg. Jak wskazuje Konrad Książak, w analizie fundamentalnej na kanale Comparic24, spółka może pochwalić się regularnie rosnącymi wynikami finansowymi, czy też przewagą konkurencyjną w postaci dostawy w 24 godziny. Od 2012 roku wypłaca ona również regularnie dywidendę. W 2020 Oponeo zarobiło 32,11 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 20,25 mln zł. Spółka wypłaci 1 zł dywidendy na akcję, a wypłata ma mieć miejsce już 20 lipca. Stopa dywidendy jest niska, natomiast na plus wysoka regularność wypłat. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=RzvvVNCo2hU Duże plusy Oponeo Grupa OPONEO.PL to internetowy dystrybutor opon i felg, którego początki istnienia sięgają roku 1999. Od wielu lat utrzymuje pozycję lidera na rynku internetowej sprzedaży opon...

Wig20 zyskuje 1,9% w środę o 13. Analiza notowań: Dino Polska, Ambra, oraz Oponeo.pl

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 4 godzinach handlu 1,9%, WIG zyskuje 1,3%, mWIG40 zyskuje 0,7%, a sWIG80 zyskuje 0,3%. Aż 18 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 5,47%, a najsłabiej PKN Orlen (-0,26%). Wzrosty na GPW po blisko 4 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+5,47%), a najmocniej traci PKN Orlen (-0,26%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Kruk (+3,67%), a najmocniej traci OAT (-2,36%). https://www.youtube.com/watch?v=PGrO8NbQaD0 Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo...

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o przeznaczeniu 13,94 mln zł z zysku za 2020 r., wynoszącego łącznie 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Oponeo.pl rekomendował wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25 361 276,29 zł przeznacza się w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 13 936 000 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 11 425 276,29 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje