XTB
oponeo

Oponeo z 57% przeceną w ciągu ostatnich 12 miesięcy – zapiski giełdowego spekulanta

"Należy podkreślić, że wzrost sprzedaży opon przez Grupę Oponeo.pl w III kwartale 2022 roku wygląda bardzo pozytywnie na tle branży, która w tym okresie notuje spadki sprzedaży. Dane sprzedażowe w Europie opublikowane przez ETRMA pokazują zmniejszenie wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach opon. Wzrost sprzedaży Grupy jest efektem mocnej pozycji rynkowej i budowaniem silnej marki oraz ciągłego rozwoju rynku e-commerce" - czytamy w raporcie.
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Pozytywne informacje przekazała wczoraj także spółka Oponeo. Dystrybutor opon samochodowych przyzwyczaił już do bardzo dobrych wyników. Nie inaczej było we wrześniu. W tym miesiącu internetowy dystrybutor opon i felg zanotował blisko 50% wzrost przychodów ze sprzedaży. Według wstępnych danych, spółka we wrześniu miała 108,77 mln zł przychodów ze sprzedaży. Trzeci kwartał zapowiada się imponująco, gdyż w sierpniu dynamika wzrostu przychodów sięgała 28%. „Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – czytamy w komunikacie. W sumie w całym trzecim kwartale dystrybutor opon wypracował 243,5 mln zł przychodów ze sprzedaży czyli o 31% więcej rok do roku. Narastająco przychody za okres stycznia do września 2022 roku ukształtowały się na poziomie 785 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r. Notowania rosną o około 20%, przybliżając się do linii trendu spadkowego.
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Narastająco za osiem miesięcy 2022 roku przychody spółki urosły r/r o 12% i przekroczyły 676 mln zł. Na wykresie zaczyna się odbicie po dużej przecenie. Technika wskazuje na otwartą drogę do testu linii trendu spadkowego.

Oponeo.pl miało 4,66 mln zł zysku netto, 11,76 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 19.08.2022 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 5,52 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 11,76 mln zł wobec 26,91 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 144 584 tys. zł, czyli wzrósł o 8,7% w relacji do I półrocza 2021 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto za I półrocze 2022 roku ukształtował się na poziomie 20,9%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 691,58 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 622,06 mln zł rok wcześniej. "Całkowita sprzedaż Grupy Oponeo.pl w...
Gorące spółki dnia

Vivid Games [VVD], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

„Przychody uzyskane w lipcu 2022 roku są wynikiem systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – czytamy w komunikacie. 18 sierpnia poznamy raport za całe półrocze. Szacuje się, że w tym okresie dynamika wzrostu przychodów może sięgać około 10%. Notowania spółki spadają, przełamując poziom tegorocznych minimów.
oponeo

Oponeo utrzymuje dobrą dynamikę wzrostu przychodów – zapiski giełdowego spekulanta

To ma bezpośrednie przełożenie na zużycie opon. Niewiele jest osób, które kupują opony na zapas. Utrzymująca się wysoka cena paliw jest niekorzystna dla całego rynku i dla nas. Do tego dochodzi wzrost m.in. cen surowców, który przekłada się na wzrost cen opon" - dodał.

Oponeo.pl miało 2,76 mln zł straty netto, 3,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r.

Warszawa, 25.05.2022 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 2,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,68 mln zł wobec 3,98 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,93 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 254,53 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów o 8,41% został zrealizowany mimo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie wywołanego między innymi przez wojnę na Ukrainie i kryzys na rynku energetycznym. Przychody z transakcji krajowych wyniosły 215 407 tys. zł wobec 206 079 tys. zł wygenerowanych przychodów w I kwartale 2021 roku (wzrost o 4,53%). Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wyniósł 78,07%....

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o 1,36 zł na akcję dywidendy za 2021 rok

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Oponeo.pl zdecydowało o przeznaczeniu 18,77 mln zł z zysku za 2021 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,36 zł na akcję, podała spółka. Wcześniej zarząd rekomendował dywidendę na poziomie 1,2 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl postanawia: - Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 928 315,76 zł przeznaczyć w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 18 772 781,76 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 1,36 zł na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 35 155 534 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w uchwale walnego Dzień dywidendy ustalono na 18 maja 2022 roku, a dzień...

Oponeo.pl przyjęło politykę dywidendową, przewidującą wypłatę 10-35% zysku netto

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na lata 2022-2026 Oponeo.pl będzie rekomendowało walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy, podała spółka. "Przy rekomendacji podziału zysku netto , zarząd będzie brał pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację rynkową, sytuację finansową i płynnościową spółki i grupy kapitałowej oraz perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne" - czytamy w komunikacie. Uchwalona polityka zakłada również, że zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (tzw. dywidendę zaliczkową), jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje statut. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka...
Symbol GPW na tle wykresu

Oponeo.pl rekomenduje 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Oponeo.pl zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 16,54 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl postanawia: Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 928 315,76 zł przeznaczyć w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 16 564 219,20 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 1,2 zł na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 37 364 096,56 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 18 maja 2022 roku, a dniem wypłaty dywidendy 26 maja 2022 roku, podano również. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy,...

Oponeo.pl miało 60,17 mln zł zysku netto, 79,47 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 07.04.2022 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 60,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 32,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 79,47 mln zł wobec 36,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 514,55 mln zł w 2021 r. wobec 1 063,26 mln zł rok wcześniej. "Na sprzedaż krajową przypadało 1 227 084 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,1%. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 287 462 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,6%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy Oponeo.pl ze sprzedaży wyniósł 81%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży akcesoriów samochodowych (opony,...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], BoomBit [BBT] – Gorące spółki dnia

Zanotowaliśmy też wzrost wydatków na user acquisition, przede wszystkim w grach mid-core, za co odpowiadał 'Hunt Royale' i wydany na początku marca 'Baseball Club'. Warto przypomnieć, że gry tego typu monetyzują się przez mikropłatności i okres zwrotu z inwestycji w UA jest dłuższy niż w przypadku gier hyper-casual. Ale przy umiejętnym wykorzystaniu narzędzi mogą zarabiać dużo i długo, czego przykładem jest właśnie Hunt Royale" - skomentował prezes Marcin Olejarz.
Gorące spółki dnia

Vigo System [VGO], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

To wynik o 28% wyższy niż w 2020 r. „Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – podano w komunikacie. Na wykresie mamy próbę wybicia ponad lokalny opór 63,50 zł, co byłoby równoznaczne z atakiem na maksima trendu.
Gorące spółki dnia

Creepy Jar [CRJ], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Po 9 miesiącach firma miała miała 18,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 864,31 mln zł w porównaniu z 643,9 mln zł rok wcześniej. W utrzymaniu mocnych wyników powinna pomóc pogoda, która szybciej skłoni kierowców do wymiany opon na zimowe.

Oponeo.pl nabyło 2232 akcje własne po średniej jednostkowej cenie nabycia 65,52 zł

Warszawa, 29.11.2021 (ISBnews) -Oponeo.pl nabyło za pośrednictwem mBanku 2 232 akcje własne po średniej jednostkowej cenie nabycia 65,52 zł, podała spółka. "Akcje nabyte 26 listopada 2021 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do wykonywania 2 232 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji" - czytamy w komunikacie. Na dzień 26 listopada 2021 roku spółka posiada łącznie 19 875 akcji własnych stanowiących 0,143% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do wykonywania 19 875 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 0,143% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wskazano również. Oponeo.pl...

Grupa Oponeo.pl rośnie szybciej niż polski e-commerce

OPONEO.PL (OPN) – internetowy dystrybutor opon i felg oraz spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu sWIG80. Jednocześnie spółka dominująca wobec Grupy Kapitałowej Oponeo.pl, która od lat jest liderem polskiego rynku e-commerce w segmencie sprzedaży opon. Obecnie Grupa Oponeo, poza Polską, operuje na 13 rynkach zagranicznych. Zachęcamy również do zapoznania się z oryginałem artykułu na stronie www.RelacjeRynku.pl Grupa Oponeo.pl - wykres i sytuacja techniczna Od 2,5 miesiąca kurs OPONEO.PL porusza się w przedziale pomiędzy ok. 61,4 zł (mocne wsparcie wynikające z profilu wolumenu) oraz 70 zł (aktualny opór i ATH). Obecnie prawdopodobnym scenariuszem w krótkim terminie wydaje się być kontynuacja korekty i zejście kursu w rejony obecnej średniej 50-sesyjnej (MA50), której osiągnięcie może dać mocniejszy impuls wzrostowy....

Oponeo.pl planuje debiut Rotopino.pl na GPW w II kw. 2022 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Grupa Oponeo.pl planuje wprowadzenie spółki zależnej Rotopino.pl na GPW w II kwartale 2022 r., podało Oponeo.pl. "W kolejnych kwartałach Grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju. Zakłada ona m.in.: umacnianie pozycji spółki zależnej Rotopino.pl S.A. na rynku internetowych sprzedawców narzędzi i elektronarzędzi zarówno w Polsce, jak i na terenie UE oraz wprowadzenie tej spółki na GPW w II kwartale 2022 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym Oponeo.pl. W III kwartale 2021 roku przychody spółki Rotopino.pl wzrosły o 58% i wyniosły 28,02 mln zł, co stanowiło 11,6% przychodów Grupy Oponeo.pl. Pełna konsolidacja Rotopino.pl następuje od 1 stycznia 2021 r., podano także. Oponeo.pl sfinalizowało przejęcie Rotopino.pl od TIM za 35 mln zł pod koniec 2020 r. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą...

Oponeo.pl przeprowadzi buy-back do 0,5 mln akcji po 40-100 zł/szt. od 12 XI

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl uruchomi skupi do 0,5 mln akcji własnych 12 listopada br. i będzie mogło go kontynuować do 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, wynika z regulaminu buy-backu, przyjętego przez zarząd spółki. Kwota na skup akcji to maksymalnie 50 mln zł, a cena akcji wyniesie 40-100 zł za sztukę. "Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych" - czytamy w regulaminie. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 14 października 2021 r. kapitału...

Oponeo.pl miało 3,93 mln zł straty netto, 2,65 mln zł straty EBIT w III kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,65 mln zł wobec 5,23 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 183,94 mln zł rok wcześniej. Przychody z zamówień krajowych wyniosły 203,33 mln zł i wzrosły o 47,6% r/r, natomiast przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 16,1% przychodów ogółem i wyniosły 38,98 mln zł, co stanowi spadek o 15,7% r/r. "Dominującym elementem przychodów Grupy Oponeo.pl były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które w III kwartale 2021 roku wyniosły 179 596 tys. zł. Stanowiły one 74,1% całości...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Kino Polska [KPL] – Gorące spółki dnia

"W omawianym okresie spółka zanotowała wzrost rentowności wszystkich swoich kanałów. Spośród nich najlepszy wynik finansowy osiągnął segment Kanały marki Kino Polska, dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam" - podano w komunikacie. Od końca kwietnia kurs porusza się w trendzie bocznym. Wszystko wskazuje jednak na zbliżającą się próbę wybicia z tego zakresu, co będzie równoznaczne z atakiem na tegoroczne maksima.

Oponeo.pl ma warunkową umowę inwestycyjną dot. spółki FAASSH

Warszawa, 03.11.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl zawarło z Arkadiuszem Młynarczykiem oraz FAASSH w organizacji warunkową umowę inwestycyjną w sprawie dokonania inwestycji w FAASSH poprzez objęcie przez Oponeo.pl 68 000 nowych akcji w kapitale zakładowym FAASSH za łączną cenę emisyjną ok. 3 mln zł, podała spółka. Podstawowym przedmiotem działalności FAASSH ma być prowadzenie sklepu internetowego przeznaczonego do sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów odzieżowych marek luksusowych oraz premium w modelu platformy zakupowej typu marketplace, pod adresem faassh.com, podano. "Umowa zakłada objęcie przez spółkę łącznie 68 000 akcji zwykłych na okaziciela, nowej emisji, w kapitale zakładowym FAASSH, o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 68 000 zł, które będą stanowić 40% kapitału zakładowego FAASSH, za łączną cenę emisyjną 3 000 068,95 zł"...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM" - powiedział prezes Krzysztof Folta. Notowania odzwierciedlają poprawę wyników, gdyż cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Trwająca od kilku dni korekta może się zakończyć przy linii trendu lub wsparciu 40 zł. Są to dwa ciekawe technicznie miejsca na kontrę kupujących.

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o skupie do 500 tys. akcji

Warszawa, 14.10.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 500 tys. akcji, stanowiących 3,59% kapitału zakładowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do nabywania akcji własnych spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem ISIN PLOPNPL00013 w łącznej liczbie nie większej niż 500 000, tj. 3,59% kapitału zakładowego spółki w terminie od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w uchwale. Ustalono, że cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 40 zł za akcję i nie wyższa niż 100 zł za akcję. "Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie: a) składania zleceń maklerskich; b) zawierania transakcji...

Oponeo z „KUPUJ” i wyceną 69,00 zł od BM PKO BP. Akcje spółki zyskują blisko 6%

W swoim najnowszym raporcie Biuro Maklerskie PKO BP wyceniło Oponeo na 69,00 zł przy jednoczesnej rekomendacji „Kupuj”, co przy cenie z dnia wydania równej 60,40 zł przekłada się na 14% potencjał do wzrostów. W trakcie dzisiejszej sesji akcje spółki notują pokaźny wystrzał, a ich wycena wzrosła aż do 64 zł. Oponeo z wyceną 69,00 zł i rekomendacją „Kupuj” od BM PKO BP. W trakcie sesji akcje spółki zyskuję 5,96%. Obecna wycena (tj.64 zł) plasuje Oponeo na historycznych maksimach. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Oponeo z rekomendacją „Kupuj” W swoim najnowszym raporcie Biuro Maklerskie PKO BP wyceniło Oponeo na 69,00 zł (raport inicjujący) przy jednoczesnej rekomendacji „Kupuj”. Kurs akcji z dnia wydania rekomendacji wynosił 60,40 zł, co oznacza...

Metalkas realizuje ekspansję e-commerce w Austrii i Niemczech

Firma Metalkas, która w sierpniu złożyła prospekt emisyjny w KNF w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na GPW, rozpoczęła sprzedaż online za pośrednictwem nowych e-sklepów w Austrii i Niemczech. W ofercie znajdują się regały i drabiny wytwarzane przez Metalkas. To 2 z 10 nowych rynków, na których Metalkas planuje ekspansję e-commerce w najbliższych latach. Sklepy na nowych rynkach prowadzone są przez LAM SA, spółkę stworzoną wspólnie z Oponeo, jednym z liderów rynku e-commerce w Polsce. Metalkas realizuje ekspansję oraz rozważa debiut na GPW – E-commerce to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju naszej firmy. Zdecydowaliśmy o intensywnym rozwoju tego obszaru, bo widzimy trendy dotyczące wzrostu sprzedaży internetowej na świecie oraz wysokie marże, które można w ten sposób uzyskać. Na...

Oponeo.pl miało 22,24 mln zł zysku netto, 26,91 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 22,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 13,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,91 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,06 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 459,96 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2021 roku Grupa Oponeo.pl uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 622 057 tys. zł wobec 459 957 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon, które wyniosły 481 076 tys. zł i wzrosły 19% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Przedstawiały one 77,3% całości przychodów ze sprzedaży...
Gorące spółki dnia

BoomBit [BBT], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl – podano w komunikacie spółki. Słowa te znajdują potwierdzenie w niedanym raporcie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, który wskazuje na bardzo silne odbicie na rynku opon po pandemii. Z raportu wynika, że w II kwartale roku sprzedaż opon do aut osobowych wzrosła o 74%. Na wykresie po odbiciu od linii trendu, cena powoli spada. Możliwe, że kurs po raz drugi będzie testował linię, podobnie jak przy poprzednich odbić od linii trendu.

Oponeo zarabia rekordowe 32 mln zł i wkrótce wypłaci dywidendę. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Oponeo jest internetowym dystrybutorem opon i felg. Jak wskazuje Konrad Książak, w analizie fundamentalnej na kanale Comparic24, spółka może pochwalić się regularnie rosnącymi wynikami finansowymi, czy też przewagą konkurencyjną w postaci dostawy w 24 godziny. Od 2012 roku wypłaca ona również regularnie dywidendę. W 2020 Oponeo zarobiło 32,11 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 20,25 mln zł. Spółka wypłaci 1 zł dywidendy na akcję, a wypłata ma mieć miejsce już 20 lipca. Stopa dywidendy jest niska, natomiast na plus wysoka regularność wypłat. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=RzvvVNCo2hU Duże plusy Oponeo Grupa OPONEO.PL to internetowy dystrybutor opon i felg, którego początki istnienia sięgają roku 1999. Od wielu lat utrzymuje pozycję lidera na rynku internetowej sprzedaży opon...

Wig20 zyskuje 1,9% w środę o 13. Analiza notowań: Dino Polska, Ambra, oraz Oponeo.pl

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 4 godzinach handlu 1,9%, WIG zyskuje 1,3%, mWIG40 zyskuje 0,7%, a sWIG80 zyskuje 0,3%. Aż 18 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 5,47%, a najsłabiej PKN Orlen (-0,26%). Wzrosty na GPW po blisko 4 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+5,47%), a najmocniej traci PKN Orlen (-0,26%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Kruk (+3,67%), a najmocniej traci OAT (-2,36%). https://www.youtube.com/watch?v=PGrO8NbQaD0 Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć powyżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo...

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020

Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o przeznaczeniu 13,94 mln zł z zysku za 2020 r., wynoszącego łącznie 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd Oponeo.pl rekomendował wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl S.A. postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 25 361 276,29 zł przeznacza się w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 13 936 000 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 11 425 276,29 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą to 13 936 000...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

W I kwartale jest to tylko -2,4 mln zł czyli sporo mniej niż rok temu. Rekordowe przychody w I kwartale są jednak doskonałą zapowiedzią tego co firma może osiągnąć w bieżącym roku. Od początku roku do końca marca 2021 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 743,1 tys. sztuk opon tj. o 22,2% więcej niż w I kwartale ubiegłego roku oraz 36,5 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych jak i stalowych. Trwająca od połowy kwietnia, płaska korekta pokazuje słabość podaży, co może oznaczać, że trend wzrostowy będzie kontynuowany.

Oponeo.pl miało 2,4 mln zł straty netto, 3,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Oponeo.pl odnotowało 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oponeo.pl przedstawia swoje wyniki finansowe Strata operacyjna wyniosła 3,98 mln zł wobec 8,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,53 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 167,86 mln zł rok wcześniej. "Wzrost przychodów o 51,63% został zrealizowany mimo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie wywołanego przez epidemię SARS-CoV-2 oraz wprowadzonych obostrzeń gospodarczo-społecznych. Grupa odnotowała także znaczącą poprawę wyników. Wynik brutto za I kw. wyniósł -3 272 tys. zł wobec wyniku brutto -9 879 tys. zł odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik netto za I kw. 2021 roku...

Oponeo.pl rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Rada nadzorcza Oponeo.pl pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 8,36 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. Oponeo.pl może wypłacić dywidendę Pozostałe 17 mln zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, podano w komunikacie. W ub. roku akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali, że zysk netto za 2019 r. w kwocie 17 mln zł zostanie przeznaczony na 1,39 mln zł dywidendy (0,1 zł na akcję) i w pozostałej części (15,61 mln zł) na kapitał zapasowy. Oponeo.pl odnotowało 32,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł...

Oponeo.pl miało wstępnie 113,42 mln zł przychodów w IV, wzrost o 2% r/r

Przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez Oponeo.pl w kwietniu 2021 roku wyniosły 113,42 mln zł, co oznacza wzrost o 2% w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Oponeo.pl przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 319,14 mln zł, co stanowi wzrost o 20% w skali roku. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w kwietniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy w komunikacie. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
dadelo

Dadelo miało wstępnie 12,89 mln zł przychodów netto w I kw., wzrost o 41% r/r

Dadelo odnotowało 12,89 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.
Gorące spółki dnia

Oponeo.pl [OPN], Answear [ANR] – Gorące spółki dnia

Pozyskujemy nowych klientów, a jednocześnie rosną wskaźniki odwiedzin, średniego koszyka oraz konwersji, wzmacniając dynamikę wzrostów sprzedaży" - czytamy w komentarzu zarządu spółki. Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF wyniosły 122 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 69 mln zł rok wcześniej (wzrost o 76% r/r). Wcześniej spółka przyznała, że sprzedaż kolekcji jesień-zima 2020 jest znacznie lepsza niż oczekiwano. Dotychczas wydane rekomendacje wyceniały akcje na około 45 zł.

Oponeo.pl miało wstępnie 85,2 mln zł przychodów w marcu, wzrost o 24% r/r

Przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez Oponeo.pl w marcu 2021 roku wyniosły 85,2 mln zł, co oznacza wzrost o 24% r/r, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Oponeo.pl przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, przychody za 3 miesiące tego roku ukształtowały się na poziomie 205 715 tys. zł, co stanowi wzrost o 32% r/r (155 679 tys. zł). "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy w komunikacie. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Oponeo.pl miało 32,11 mln zł zysku netto, 36,87 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Oponeo.pl odnotowało 32,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oponeo.pl przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 36,87 mln zł wobec 28,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 063,26 mln zł w 2020 r. wobec 962,06 mln zł rok wcześniej. "Na sprzedaż krajową przypadało 857 301 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 11,38%. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 205 959 tys. zł, co oznacza wzrost rok  do roku o 7,09%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy Oponeo.pl ze  sprzedaży wyniósł 80,63%. Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon. Wyniosły one 945 756 tys. zł  i przedstawiały 88,95%...

Tąpnięcie na CD Projekt! Wig20 traci w środę rano 0,2%. Analiza notowań: Polimex, Forever, Ambra oraz Oponeo.pl

Środowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po 2 godzinach handlu 0,2%, WIG 0,5%, mWIG40 traci 0,6%, a sWIG80 traci 0,8% 12 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP, które zyskują 2,96%, a najsłabiej CD Projekt (-12,78%). Spadki na GPW w początku środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje KGHM (+2,38%), a najmocniej traci CD Projekt (-4,38%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Selvita której akcje zyskują 2,64%, a najsłabiej Biomed-Lublin (-5,06%). Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na...
Gorące spółki dnia

Oponeo.pl [OPN], AB PL [ABE] – Gorące spółki dnia

"Bardzo dobre wyniki, jakie osiągamy przy bardzo dobrych wskaźnikach zadłużenia, pozwalają nam już na spokojne rozejrzenie się po rynku. Szukamy jednak firm, których działalność jest bardzo zbliżona do naszej, przynajmniej jeśli chodzi o filozofię działania, wartości i kulturę. Tak było w przypadku AT Computers z rynku czeskiego i słowackiego, która to spółka w ramach Grupy AB zdobyła pozycję rynkowego dominatora, a z menedżerami ATC nadajemy na tych samych falach” - powiedział prezes Andrzej Przybyło. Dodano także, że uruchomienie polskojęzycznej wersji portalu Amazon, to korzystna informacja dla spółki, która z Amazonem współpracuje od wielu lat.

Oponeo.pl miało wstępnie 51,73 mln zł przychodów w lutym, wzrost o 29% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lutym 2021 roku wyniosła 51,73 mln zł, co oznacza wzrost o 29% r/r, podała spółka. Oponeo.pl przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco przychody za 2 miesiące tego roku ukształtowały się na poziomie 120 520 tys. zł, co stanowi wzrost o 39% r/r (86 698 tys. zł). "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy w komunikacie. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
Gorące spółki dnia

Columbus Energy [CLC], Oponeo.pl [OPN] – Gorące spółki dnia

Jednak narastająco od początku 2020 roku do końca grudnia, przychody wzrosły o 7% rok do roku. Lepsze wyniki spółka osiąga w okresie pandemii, obostrzeń gospodarczych, spadku wielkości ruchu samochodowego i spadku sprzedaży samochodów. Od pandemicznego dołka z marca mamy trend wzrostowy. Obecnie jednak kurs podlega korekcie. Główne wsparcie to poprzedni szczyt w rejonie 39 zł. Ostatnia rekomendacja wyceniła akcje spółki na 45,30 zł.

Oponeo.pl miało wstępnie 68,79 mln zł przychodów w styczniu, wzrost o 47% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w styczniu 2021 roku wyniosła 68 787 tys. zł, co oznacza wzrost o 47% r/r, podała spółka. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w styczniu 2021 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy w komunikacie. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
oponeo

Oponeo – dobre wieści ze spółek zależnych – zapiski giełdowego spekulanta

Wpływ spółek zależnych na wyniki Grupy już za 2020 rok będzie pozytywny. Samo Oponeo odnotowuje od 1 stycznia po 11 miesiącach, około 982,56 mln zł` przychodów, co stanowi 7% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Patrząc na Oponeo i zmiany, jakie wprowadzono w przejmowanych firmach, można stwierdzić, że strategia ta jest bardzo skuteczne. Oponeo potrafi zwiększać przychody nawet w czasach bardzo łagodnych zim.

Oponeo.pl:Przychody Rotopino.pl wzrosły wstępnie o 35% r/r do 88,6 mln zł w 2020

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Rotopino.pl - spółkę zależną Oponeo.pl - w 2020 roku wyniosła 88,61 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, podało Oponeo.pl. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych przez Rotopino.pl w 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający ze wzmacniania pozycji na rynku i sprzyjających trendów społecznych wpływających na dynamiczny rozwój segmentu e-commerce" - czytamy w komunikacie. Oponeo.pl sfinalizowało przejęcie Rotopino.pl od TIM za 35 mln zł pod koniec 2020 roku Rotopino.pl podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem w internetowej sprzedaży szerokiej oferty narzędzi dla profesjonalistów, a także majsterkowiczów w Polsce. Poza krajem, społka realizje sprzedaż również w krajach Unii Europejskiej takich jak: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia. Grupa Oponeo.pl, z...
dadelo

Dadelo miało 12,52 mln zł przychodów w IV kw. 2020 r., wzrost o 60% r/r

Dadelo miało 12,52 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 7,81 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 60%, podała spółka."Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 64 549 tys. zł, co stanowi 94% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 33 380 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl.Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.
oponeo

Oponeo.pl miało wstępnie 117,19 mln zł przychodów w grudniu, spadek o 24% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w grudniu 2020 roku wyniosła 117,19 mln zł, co oznacza spadek o 24% r/r, podała spółka."Narastająco od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 982 566 tys. zł, co stanowi 7% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 918 190 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl, podano także. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy "Na wielkość przychodów uzyskanych w całym 2020 roku wpłynęły warunki...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Grodno [GRN] – Gorące spółki dnia

Odnotowany wzrost sprzedaży przełożył się na istotną poprawę pozycji wynikowych, w tym ponad trzykrotny wzrost zysku netto. Patrząc na wykres, przez pryzmat tak naprawdę dopiero rozpoczynającej się transformacji energetycznej w naszym kraju, wydaje się, że spadek ceny o ponad 60% w drugim półroczu był bardzo duży. Obecnie cena wróciła jednak do głównego trendu i ponownie głównym celem popytu powinny być rejony przy 20 zł.
dadelo

Ostatnie IPO 2020: Udane wejście Dadelo i słaby debiut Detalion Games

Z kolei za Dadelo stoi Grupa Oponeo. Spółka mocno zainwestowała w Dadelo i równie mocno wdrożyła tam swoją strategię. Jeżeli spojrzymy na historię notowań i działalności Oponeo, zobaczymy jedno - spółka posiada ogromną zdolność do zwiększania przychodów i zdobywania rynku. Sprzedaż opon rośnie nawet wtedy, gdy zimy są bardzo łagodne.
oponeo

Oponeo.pl sfinalizowało przejęcie Rotopino.pl od TIM za 35 mln zł

Oponeo.pl podpisało ze spółką TIM umowę przenoszącą własność wszystkich akcji Rotopino.pl za cenę 35 mln zł, podała spółka. "Zarząd Oponeo.pl informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku zawarta została pomiędzy spółkami TIM S.A. oraz Oponeo.pl S.A. umowa przenosząca własność 10 000 000 akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce 24 grudnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Oponeo.pl kontroli nad Rotopino.pl. Rotopino.pl podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem w internetowej...

Dadelo: Stopa redukcji w transzy detalicznej IPO wyniosła ponad 91%

W ofercie publicznej Dadelo inwestorzy indywidualni złożyli 5 927 zapisów na 10 435 tys. akcji. Liczba akcji przeznaczona dla inwestorów indywidualnych wynosiła 900 tys., podała spółka. W efekcie stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%. GPW dokonała alokacji - stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 91,375%, a więc do inwestorów detalicznych trafi ok. 8,625% akcji Dadelo, na które złożyli zapis, poinformowano. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że inwestorzy nam zaufali i docenili perspektywy rozwoju Dadelo, składając tak liczne zapisy w ofercie publicznej. Bardzo się cieszę, że będę mógł wprowadzić kolejną, po Oponeo.pl spółkę na warszawską giełdę, pozyskując środki, które pozwolą nam znacząco rozszerzyć ofertę naszego sklepu, co szybko przełoży się na zwiększenie naszych udziałów w rynku i dalszy wzrost przychodów i wyników...

Rowery wjeżdżają na giełdę! Jak tam Cyberpunk 2077? Przegląd GPW Marcina Tuszkiewicza

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Czy warto rozważyć zapis na akcje Dadelo? Kolejna spółka z e-commerce debiutuje na giełdzie. Czy debiut tej spółki przyciągnie taką uwagę jak Allegro czy People Can Fly, gdzie redukcja sięgnęła ponad 90%? Mało prawdopodobne, ale ważniejsze pytanie z punktu zapisu, to takie, czy jest to spółka godna zainteresowania z możliwością silnego debiutu? W nocy 10 grudnia wreszcie Cyberpunk 2077 ujrzał światło dzienne. Jakie pierwsze wrażenia według danych z sieci? https://www.youtube.com/watch?v=XRW1a76j8Do Dadelo silnie polega na know-how Oponeo 2020 rok był niesamowity pod względem...

Dadelo miało 4,16 mln zł zysku netto, 5,74 mln zł EBITDA w I-III kw. 2020 r.

Dadelo odnotowało 4,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w w suplemencie do prospektu emisyjnego. Zysk operacyjny wyniósł 5,11 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,74 mln zł wobec 0,91 mln zł rok wcześniej. 4 grudnia rozpoczęła się oferta publiczna nowo emitowanych akcji Dadelo Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,03 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 25,57 mln zł rok wcześniej. Oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji Dadelo rozpoczęła się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Do 11 grudnia przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, a 7 grudnia...
Gorące spółki dnia

CD Projekt [CDR], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Przypomnijmy, że za trzy kwartały spółka notuje stratę netto w wysokości 3,93 mln zł, co nie jest złym wynikiem na tle poprzedniego roku. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 643,9 mln zł w porównaniu z 551,61 mln zł rok wcześniej. Na wykresie cena pnie się do góry i im gorsze będą warunki pogodowe, tym powinniśmy obserwować mocniejszy popyt na akcje.

Oponeo.pl miało wstępnie 155,79 mln zł przychodów w XI, spadek o 3% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w listopadzie br. wyniosła 155,79 mln zł, co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. Na liczbę zamówień grupy Oponeo.pl wpłynęły wprowadzone obostrzenia gospodarczo-społeczne Narastająco przychody za okres styczeń-listopad 2020 roku ukształtowały się na poziomie 865,55 mln zł, co stanowi wzrost o 5% r/r, podano także. "Na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2020 roku wpłynął spadek zamówień wynikający z niesprzyjających branży warunków pogodowych; w listopadzie br. odnotowano wyższe temperatury w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, co skutkować może przesunięciem sezonu wymiany opon. Ponadto na liczbę zamówień wpłynęły wprowadzone obostrzenia gospodarczo-społeczne na skutek dynamicznego wzrostu zachorowań wywołanych wirusem SARS-COV-2, a także spadki sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa...

Dadelo oczekuje kilkudziesięcioprocentowych wzrostów przychodów w l. 2021 i 2022

Dadelo jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników i oczekuje "wysokiego kilkudziesięcioprocentowego" wzrostu przychodów w 2021 i w 2022 roku, poinformował prezes Ryszard Zawieruszynski. Celem strategicznym Dadelo będzie wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych "Chcielibyśmy rosnąć podobnie jak nasz główny akcjonariusz spółka Oponeo kiedy rozpoczynała działalność. Oczekujemy wysokiego kilkudziesięcioprocentowego wzrostu przychodów w 2021 i w 2022 roku" - powiedział prezes podczas wideokonferencji prasowej. Dodał, że celem strategicznym spółki jest wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie 3-5 lat. Obecnie Dadelo szacuje swój udział w rynku, który jest bardzo rozdrobniony, na poziomie około 1,5%. Wcześniej spółka poinformowała, że w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. jej przychody wyniosły 33 mln zł,...

Oponeo.pl miało 3,93 mln zł straty netto, 5,23 mln zł straty EBIT w III kw. 2020

Oponeo.pl odnotowało 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oponeo zamieszcza oficjalne wyniki z III kwartału roku Strata operacyjna wyniosła 5,23 mln zł wobec 8,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,94 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 153,6 mln zł rok wcześniej. "Przychody z zamówień krajowych wyniosły 137 698 tys. zł i wzrosły o 14,5% w stosunku do III kwartału 2019 roku. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 25,14% przychodów ogółem i wyniosły 46 240 tys. zł, co stanowi wzrost o 38,65% w stosunku do przychodów uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie. W III kwartale...
oponeo

Oponeo.pl miało wstępnie 128,67 mln zł przychodów w X, spadek o 12% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w październiku 2020 roku wyniosła 128,67 mln zł, co oznacza spadek o 12% r/r, podała spółka. Oponeo wstępnie publikuje wypracowane wyniki Narastająco przychody za okres styczeń-październik 2020 roku ukształtowały się na poziomie 709,76 mln zł, co stanowi wzrost o 7% r/r, podano także. "Na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2020 roku wpłynął spadek zamówień wynikający z niesprzyjających branży warunków pogodowych; w październiku br. odnotowano znacząco wyższe temperatury w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, co skutkować może przesunięciem sezonu wymiany opon. Ponadto na liczbę zamówień wpłynęło ponowne wprowadzenie obostrzeń gospodarczo-społecznych na skutek dynamicznego wzrostu zachorowań wywołanych wirusem SARS-COV-2, a także spadki sprzedaży nowych samochodów osobowych" - czytamy dalej. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy,...

Metalkas i Oponeo.pl wnioskują do UOKiK ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Metalkas oraz Oponeo.pl złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Metalkas oraz Oponeo.pl złożyły wniosek do UOKiK Wniosek wpłynął 14 października br., sprawa jest w toku. "Zamierzona koncentracja polega na utworzeniu przez Metalkas sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy wspólnego przedsiębiorcy, w formie spółki akcyjnej, w celu prowadzenia sprzedaży metalowych drabin i regałów za pośrednictwem sieci internet (sklepu internetowego). Zamierzone przedsięwzięcie stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie. Metalkas prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży zróżnicowanego asortymentu produktów, obejmującego: sejfy, szafy pancerne, meble metalowe (socjalne, warsztatowe, biurowe), regały, kasetki metalowe, apteczki, szafki...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia

Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 157,92 mln zł wobec 126,89 mln zł rok wcześniej, a przychody spółek zależnych 23,14 mln zł w porównaniu do 13,12 mln zł we wrześniu 2019 r. Jest to kolejny mocny raport, pokazujący że spółka świetnie poradziła sobie w okresie pandemii. Wykres wskazuje jedynie na bardzo płaską korektę i trwającą właśnie próbę jej zakończenia, która na razie nie koczy się sukcesem.
oponeo

Oponeo.pl miało wstępnie 61,8 mln zł przychodów we wrześniu, wzrost o 6% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl we wrześniu 2020 roku wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka. Oponeo podsumowuje swoje wrześniowe przychody Narastająco przychody za okres styczeń-wrzesień 2020 roku ukształtowały się na poziomie 581,09 mln zł, co stanowi wzrost o 13% r/r, podano także. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki oponeo.pl" - czytamy dalej. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Dadelo z Grupy Oponeo złożył prospekt w KNF w zw. z rozważanym debiutem na GPW

Dadelo - należący do Grupy Oponeo - złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z rozważaną przez spółkę pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Dadelo złożył prospekt w KNF "Dadelo łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę zespołu zarządzającego, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów wraz ze wszystkimi zaletami zakupów online. Działamy na dynamicznie rosnącym rynku rowerowym w Polsce. Ponadto udział e-commerce w całości sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej również rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie" - powiedział prezes Ryszard Zawieruszyński, cytowany w komunikacie. Dadelo jest jednym z największych podmiotów działających na polskim rynku e-commerce wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Wielton [WLT] – Gorące spółki dnia

Z najnowszych danych wynika, że w okresie styczeń-sierpień Wielton zarejestrował 1287 nowych przyczep i naczep, czyli o 44,5% mniej rok do roku. Generalnie jednak, spółka była w stanie zachować swoje udziały w rynku na podobnym poziomie. Na wykresie widać, że po odbiciu od marca, spółka szybko wypadła z łask inwestorów. Obecnie realny wydaje się nawet powrót na marcowe minima.
oponeo

Oponeo.pl miało 13,53 mln zł zysku netto, 12,12 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Oponeo.pl odnotowało 13,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 8,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oponeo.pl podsumowuje wypracowane wyniki z pierwszego półrocza Zysk operacyjny wyniósł 12,12 mln zł wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 459,96 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 398,01 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 roku Grupa Oponeo.pl uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 459 957 tys. zł wobec 398 006 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. 15,6% wzrost przychodów został zrealizowany mimo spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie wywołanego przez epidemię SARS-CoV-2 oraz spadków sprzedaży opon osobowych na całym rynku, które wyniosły 22% w...

Oponeo.pl wypłaci dywidendę dziewiąty raz z rzędu

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Oponeo.pl Zarząd Spółki przekazał informację, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją Oponeo.pl wypłaci w formie dywidendy prawie 1,4 mln złotych. Oponeo.pl wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono już na 15 lipca Spółka wypłaci dywidendę już dziewiąty raz z rzędu Oponeo.pl wypłaci dziewiątą dywidendę z rzędu! Komunikatem z dnia 09 lipca Zarząd Oponeo.pl przekazał informację o podjętej przez akcjonariuszy Spółki uchwale dotyczącej sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją kwota 1 393 600 złotych zostanie wypłacona w postaci dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 15 611 994,98 złotych akcjonariusze zdecydowali przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki oznacza, że na każdą...
Gorące spółki dnia

Setanta [SET], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Warto wspomnieć także, że wyniki za pierwszy kwartał były nieco lepsze niż przed rokiem, co pokazuje, że Oponeo jest w stanie radzić sobie w trudnych czasach jak obecnie pandemia ale także wcześniej, kiedy wyniki trzymały pewien poziom, mimo praktycznego braku zimy, a co za tym idzie zmniejszonymi potrzebami wymiany opon. Na wykresie trwa wybijanie oporu przy 26 zł, kolejny cel nie jest zbyt odległy, gdyż popyt skieruje się zapewne na szczyt z lipca 2019 roku przy 28,70 zł.

Oponeo.pl miało wstępnie 85,82 mln zł przychodów w maju, wzrost o 33% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w maju 2020 roku wyniosła 85,82 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r, podała spółka. Oponeo podsumowuje ostatni miesiąc "Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę w maju 2020 roku wynosi 85 817 tys. zł, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (64 512 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Narastająco przychody za 5 miesięcy br. wzrosły o 8% r/r do 352,69 mln zł, podano także. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w maju 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy dalej. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży...

Dadelo z Grupy Oponeo zwiększyło sprzedaż rowerów o 143% r/r w I kw. 2020 r.

Spółka Dadelo, do której należą sklepy internetowe Dadelo.pl i CentrumRowerowe.pl zwiększyła sprzedaż rowerów o 143% r/r w ujęciu wolumenowym oraz o 95% r/r w ujęciu wartościowym w I kw. 2020 r., podało Oponeo.pl, które jest 100-proc. właścicielem tej spółki. Sprzedaż rowerów to główny obszar działalności Dadelo. Oponeo podsumowuje całą działalność w pierwszym kwartale O dynamicznym rozwoju świadczą także wyniki sprzedaży pozostałego asortymentu, do którego należą m.in. części i akcesoria rowerowe czy odzież sportowa - odnotowały one wzrost o 44% w ujęciu wolumenowym i o 80% w ujęciu wartościowym w I kw. br., podano. "Na znaczącą poprawę wyników wpływ mogło mieć co najmniej kilka czynników, w tym działania spółki na rzecz umocnienia marek Dadelo i CentrumRowerowe. W ostatnich miesiącach wyzwaniem dla całego środowiska...

Oponeo.pl rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019

Oponeo.pl zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1,39 mln zł z zysku netto za 2019, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Oponeo.pl rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,39 mln zł z zysku netto za 2019 r. "Zarząd Oponeo.pl podjął uchwałę o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki propozycji przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2019 roku w kwocie 17 005 594,98 zł w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 1 393 600 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy spółki dywidendy w kwocie 0,1 zł na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę w wysokości 15 611 994,98 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Oponeo.pl. Grupa Oponeo.pl,...

Oponeo.pl miało 3,27 mln zł straty netto, 8,54 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Oponeo.pl odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka w podsumowaniu pierwszego kwartału roku Strata operacyjna wyniosła 8,54 mln zł wobec 3,58 mln zł straty rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku wynik netto wyniósł -3 267 tys. zł wobec -3 595 tys. zł straty netto w I kwartale 2019 roku. Wynik z działalności finansowej wyniósł -1 337 tys. zł wobec 70 tys. zł. Na wynik z działalności finansowej wpływ miał wzrost kursów walut, który przełożył się na ujemny bilans różnic kursowych w grupie kapitałowej. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł -8 542 tys. zł wobec wyniku -3 576 tys. zł osiągniętego w...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Atende [ATD] – Gorące spółki dnia

Wyniki całoroczne pokazała wczoraj także spółka Atende. Firma odnotowała 12,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,04 mln zł wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody
Gorące spółki dnia

Unimot [UNT], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia

Spółka od dłuższego czasu publikuje stabilne wyniki finansowe, które nabierają wartości, jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat praktycznie braku zimy w tym roku. W trudnym okresie spółka radzi obie bardzo dobrze, co nie jest jak dotąd doceniane na wykresie.

Akcje Oponeo silnie wzrosną po przebiciu 26 zł? [Squaber.com]

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Oponeo oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Oponeo: Brak zimy i sytuacja finansowa ciąży na firmie - Oponeo to spółka dobra, rentowna i ciekawa. Ma obecnie słabą sytuację finansową i musi ją poprawić, żeby myśleć o niej długoterminowo. Warto zauważyć jak zachował się kurs na informację o niższej sprzedaży. Pomijając niską płynność, poziom 22-23 zł jest bardzo mocno broniony. Rynek przez prawie 3...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Arctic Paper [ATC] – Gorące spółki dnia

Wczoraj spółka poinformowała, że jej szwedzka spółka zależna Rottneros AB odnotowała w sumie za cztery ostatnie kwartały 2019 roku około 965 mln zł przychodów, 152 mln zł zysku EBITDA i 79 mln zł zysku netto. Zdaniem spółki, takie wyniki będą miały znaczący wpływ na wyniki skonsolidowane Arctic Paper za cały 2019 rok. Wcześniej spółka pokazała całkiem dob

Akcje Oponeo ruszyły na północ po dobrych wynikach za 2019 r.

Grupa OPONEO.PL to internetowy dystrybutor opon i felg, którego początki istnienia sięgają roku 1999. Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się indeksowi sWIG80 oraz najciekawszym jego spółkom pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Ludzie muszą kupować opony niezależnie od sytuacji gospodarczej Ekspert zauważa, iż sWIG80 zmienił trend na wzrostowy na początku 2020 roku oraz dał stopę zwrotu w minionym roku ponad 20 procent, gdy WIG20 pozostawał na minusie. Dodatkowo średnia stopa dywidend wyniosła aż 6 procent, a część spółek skupuje akcje własne. - Grupa Oponeo jest związana z branżą samochodową. 2019 rok był trudnym czasem dla spółki, jednak jeśli w dalszym ciągu firma...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia

Wyniki za 2019 rok podał wczoraj Atal. Spółka przekazała w ubiegłym roku 1769 lokali. Kolejne 500 lokali, które zostały ukończone oraz uzyskały pozwolenie na użytkowanie w ubiegłym roku, będzie przekazanych nabywcom w 2020 roku. Atal w zeszłym roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali czyli o 32% więcej niż przed rokiem. Co ważne, prognozy zakładają utrzy

Zapiski giełdowego spekulanta: Oponeo – dobre wyniki i mocna rekomendacja

Oponeo – w miniony piątek spółka opublikowała raport sprzedażowy za listopad. Jest to jeden z kluczowych miesięcy dla firmy, z uwagi na sezonowość prowadzonego biznesu. Pojawiło się małe zaskoczenie, gdyż przychody w listopadzie spadły o 3% rok do roku, do poziomu 160,98 mln zł. Powodem jest jednak brak zimy za oknami oraz to, że mocno wypadły dane za październik (wzrost
oponeo

Oponeo – przychody od stycznia 11% w górę. Sentyment do spółki nadal negatywny

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w listopadzie 2019 roku wyniosła 160,98 mln zł, co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka.
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Polimex-Mostostal [PXM] – Gorące spółki dnia

Oponeo.pl jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Notowania spółki od początku października poruszają się w konsolidacji, ostatnio wzrastają jednak obroty co może sprzyjać zainicjowaniu nowego ruchu. Biorąc pod uwagę uzyskiwane wyniki, może dziwić słabe zachowanie kursu. Obecnie cena znajduje się pod oporem okolic 23 zł, którego wybicie mogłoby skutkować zainicjowaniem nowego trendu wzrostowego. Co do wspomnianych wyników, spółka opublikowała przed weekendem raport kwartalny, który wskazuje na nadal rosnącą sprzedaż, mimo słabnącego rynku. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 16%. Narastająco za trzy kwartały 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 14%. Warto także wspomnieć o wynikach za jeden z ważniejszych miesięcy w branży jakim jest październik. Tu notujemy wzrost przychodów o 27%. Jest to...
oponeo

Oponeo [OPN] – systematycznie poprawia wyniki sprzedażowe – analiza na zamówienie

Oponeo.pl jest internetowym dystrybutorem opon, felg i innych produktów motoryzacyjnych. Notowania spółki zaliczyły od początku bieżącego roku ponad 70% trend wzrostowy. W kwietniu sytuacja zaczęła się pogarszać i spółka zanotowała silną korektę początkowych wzrostów. Jeżeli spojrzymy w raporty roczne, widzimy że co roku rosną przychody ze sprzedaży, a ostatnie lata przynoszą znaczący wzrost zysku netto. W ujęciu kwartalnym widać zdecydowaną sezonowość. Najlepiej wypadają kwartał drugi oraz zwłaszcza czwarty. Jeżeli spojrzymy na raport za pierwszy kwartał, wskazuje on na ponad 28% wzrost przychodów względem poprzedniego roku. To samo możemy wyczytać z comiesięcznych raportów, które wskazują na silnie rosnącą dynamikę sprzedaży. Wydaje się, że można oczekiwać udanych kolejnych kwartałów i wyniku za cały rok. We wrześniu wielkość przychodów ze sprzedaży wzrosła o 16%...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia 9.10.2019

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce. Akcje spółki nieznacznie zyskiwały podczas wtorkowej sesji, jednak bez udziału wyższych obrotów. Wczoraj spółka opublikowała raport sprzedażowy za wrzesień. W tym miesiącu przychody spółki wzrosły o 16% rok do roku, do poziomu 58 mln zł. W całym trzecim kwartale spółka wypracowała 143 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o ponad 12% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że jest to kolejny dobry raport. Sumując wyniki od stycznia, przychody przekraczają poziom 500 mln zł co oznacza wzrost o około 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk netto za pierwsze półrocze wzrósł o niemal 23%. Porównując wyniki z notowaniami, można wysnuć wniosek, że spółka cieszy...

Akcje Oponeo.pl na atrakcyjnych poziomach, ocenia Marcin Tuszkiewicz [Squaber.com]

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się najciekawszym polski spółkom pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Wśród nich znalazła się spółka Oponeo.pl, której akcje pozostają na niskich poziomach. Czy to okazja do kupna? Czego możemy spodziewać się w kolejnym tygodniu? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Akcje Oponeo z perspektywą wzrostową? Ekspert zauważa, iż akcje spółki Oponeo zareagowały w rejonie 21 zł i otworzyło się wczoraj mocną luką wzrostową przede wszystkim z powodu podjęcia uchwały o wcieleniu spółki Oponeo Brendhouse do Oponeo spółki z o.o., co spowoduje wzrost kapitału spółki. - Akcje spółki są nadal w bardzo interesującym miejscu. W perspektywie długoterminowej widać, iż korekta z poziomu 55 zł do 20 zł zniosła większą cześć wcześniejszej...

Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

Oponeo.pl odnotowało 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. - Główne czynniki kreujące wynik finansowy Grupy Oponeo.pl w I półroczu 2019 roku to: • Dynamiczny wzrost przychodów z tytułu sprzedaży. W ciągu I półrocza 2019 roku wyniosły one 398 006 tys. zł, czyli wzrosły o 13% w porównaniu z I półroczem 2018 roku. Przy czym przychody ze sprzedaży w kraju ukształtowały się na poziomie 306 266 tys. zł i przyrosły o 12% w relacji do sześciu pierwszych miesięcy 2018 roku. Wpływy z tytułu sprzedaży za granicą zamknęły się kwotą 91 740 tys. zł (wzrost o 16,3%); • Wzrost kosztów operacyjnych o 12% (tj. kosztów...
oponeo

Oponeo ze stabilnym wzrostem przychodów. Akcje w dół o 5%

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lipcu 2019 r. wyniosła 46,11 mln zł, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (39,11 mln zł), podała spółka. "Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku ukształtowały się na poziomie 419 518 tys. zł, co stanowi 13-proc. wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 370 159 tys. zł. - czytamy w komunikacie. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lipcu był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl, podano także. Źródło: ISBnews Sytuacja...
gorące spółki dnia

PlayWay [PLW], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia 9.07.2019

PlayWay to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Akcje spółki drożały podczas poniedziałkowej sesji o ponad 2%. Była to kolejna wzrostowa sesja z rzędu, naruszająca poziom 190 zł. Na wykresie widać, że kurs zbliża się do poziomu szczytu z początku czerwca. Wybita jest już linia korekty trwająca od początku maja. Wydaje się zatem, że wybicie poziomu 191 zł powinno doprowadzić do ataku na historyczne maksima notowań. Wczoraj spółka poinformowała, że gra „Car Mechanic Simulator” w wersji na konsole, została pobrana już ponad 43 tysiące razy, a przychód brutto przekroczył 1,3 mln USD. Koszty produkcji gry w wersji konsolowej nie przekroczyły pół miliona złotych i spółka informuję,...
Gorące spółki dnia

Atal [1AT], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia 7.06.2019

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki drożały podczas czwartkowej sesji około 3% przy standardowej wielkości obrotach. Powodem wzrostu było zatwierdzenie rekordowo wysokiej dywidendy, która wyniesie 182 mln zł, a więc całość zysku za 2018 rok. Ma to dać dokładnie 4,70 zł na akcję, a więc stopa dywidendy będzie jedną z najwyższych na warszawskim parkiecie i sięgnie około 12%. Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca, a termin wypłaty w dwóch transzach na 3 i 10 lipca. Spółka słynie z wypłacenia bardzo wysokich dywidend, a także z odnotowywania mocnych wyników finansowych, które pozwalają na realizację takiej polityki. Spoglądając na wykres widać, że kluczowe jest wsparcie okolic 38,30 zł. Jeżeli...
Gorące spółki dnia

Oponeo [OPN], LC Corp [LCC] – Gorące spółki dnia 16.05.2019

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o ponad 6% jednak przy dość niskich obrotach. Powodem zwyżki była publikacja bardzo mocnego raportu za pierwszy kwartał. Raport wskazuje bowiem na dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody od stycznia urosły o 28% do poziomu 160 mln zł. Liczba sprzedanych opon przekroczyła 603 tysiące co jest wynikiem lepszym o 25%. Rośnie także sprzedaż na rynkach zagranicznych oraz w kanale internetowym. Na poziomie netto odnotowano wprawdzie stratę rzędu 3,6 mln zł, aczkolwiek i te wyniki są lepsze niż przed rokiem. Warto podkreślić, że sprzedaż grupy rosła mimo spadku na rynku opon w pierwszym kwartale. Na wykresie mamy reakcję na...

Oponeo.pl najwyżej od sierpnia 2018 roku. Akcje drożeją o 7% i testują 30 zł

Po przetestowaniu na początku 2019 roku najniższych poziomów od niemal czterech lat, akcje Oponeo.pl stopniowo pięły się w górę i po publikacji wyników kwartalnych przyspieszyły dynamikę wzrostową. W efekcie wzrost od początku roku wynosi już 60%, a czwartkowa sesja dokłada do niego istotną cegiełkę w wysokości 7%. Jak na razie Oponeo.pl jest jednym z liderów wzrostów przy Książęcej, testując najwyższe poziomy od sierpnia 2018. Akcje Oponeo.pl testują istotny poziom 30 złotych Ruchy w okolicach 30 złotych nie są przypadkowe. Zaznaczona na zielono strefa pełniła rolę ważnego poziomu wsparcia w trakcie zeszłorocznych wakacji, a w 2019 blokowała już aprecjację w lutym. Teraz notowaniom udaje się wybić wspomniane poziomy, jednak do potwierdzenia niezbędne jest zamknięcie sesji powyżej i potwierdzenie w przeciągu kolejnych dni...
Gorące spółki dnia

11BIT Studios [11B], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia 1.04.2019

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Ostatnia sesja minionego tygodnia, podobnie jak czwartkowa, należała do kupujących akcje 11 Bit Studios. Spółka zdecydowanie była jednym z największych wygranych minionego tygodnia. W piątek jej akcje rosły o kolejne 8% przy bardzo wysokich obrotach. Na wykresie kurs zaczyna domykać lukę z ubiegłego roku. Wydaje się, że przed dalszymi wzrostami może więc pojawić się choćby niewielka korekta. Przypomnijmy, że powodem nagłej zwyżki była publikacja wyników za ubiegły rok. Te okazały się być najlepsze w historii firmy. Zysk netto wyniósł 37,55 mln zł wobec 3,42 mln zł w 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 46,95 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,11 mln zł w...
Gorące spółki dnia

Neuca [NEU], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia 7.03.2019

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Spółka poinformowała po zakończeniu wtorkowej sesji, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione. W ten sposób spółka odzyska 14,6 mln zł. Spółka uregulowała zobowiązanie 3 września 2018 roku i jednocześnie zaskarżyła tę decyzję. Reakcja na tę pozytywną wiadomość była słaba. Akcje taniały kolejną sesję, kontynuując spadki rozpoczęte w lutym. Na wykresie mamy wręcz pionowy ruch w dół, co stwarza zagrożenie, że cena zmierza na kluczowy rejon wsparcia czyli okolice 220 zł, a więc na minima ostatnich lat. Zobacz również: Przegląd komunikatów GPW – ING, CCC, Energa Grupa Oponeo to internetowy dystrybutor opon i felg. Akcje spółki drożały o niespełna 1% jednak przy dość niskich obrotach. Spółka poinformowała...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ