Conotoxia
open finance

Postanowienie w sprawie upadłości Open Finance uprawomocniło się

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance w upadłości, podała spółka "22 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym...
open-finance

Sąd ogłosił upadłość Open Finance i wyznaczył syndyka

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance, podała spółka. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Andrzeja Głodka (numer licencji 657), wskazano także. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Open Finance jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne...

KNF cofnęła zezwolenie dla Open Finance na pośrednictwo w zakresie kredytu hipotecznego

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie Open Finance na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, podała spółka. "Decyzja związana jest ze złożeniem przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości . Podstawą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jest uznanie, że emitent będący pośrednikiem kredytu hipotecznego nie spełnia wymogów, na...
open finance

Open Finance po konsultacjach planuje zwolnienie do 1 082 pracowników z 1 103

Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników Open Finance zdecydował o zwolnieniu do 1 082 z 1 103 zatrudnionych, podała spółka. Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie od 28 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. "Emitent przyjął regulamin po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników. W...
Logo Open Finance

Dariusz Krawczyk został powołany na prezesa Open Finance

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance powołała Dariusza Krawczyka w skład zarządu na trzyletnią odrębną kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa, podała spółka. Dariusz Krawczyk wcześniej był m.in. prezesem Synthosu (w latach 2005-2011), Ciechu (2012-2015), Polnordu (2016-2018) i Boryszew Automotive Plastics (2019). Jest właścicielem spółki VDL Business Solutions. Wcześniej...
open finance

Rada nadzorcza Open Finance odwołała z zarządu prezesa Mieczysława Halka

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance odwołała Mieczysława Halka ze składu zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu pana Mieczysława Halka ze składu zarządu Open Finance S.A. ze skutkiem na dzień 30 grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. 14 grudnia br. spółka podała, że Mieczysław...
open finance

Open Finance złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Powodem złożenia wniosku jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez spółkę, brak...
open finance

Mieczysław Halk został powołany na prezesa zarządu Open Finance

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance powołała Mieczysława Halka w skład zarządu Open Finance na trzyletnią kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Wcześniej rada odwołała dotychczasowego prezesa Rafała Gulkę ze składu zarządu spółki. Mieczysław Halk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz Akademię...
open finance

Open Finance miało 5,07 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W związku z planowaną sprzedażą spółki Open Brokers S.A., grupa wykazuje działalność zaniechaną" - czytamy w raporcie. W III...

Open Finance miał 6,91 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotował 6,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,77 mln zł wobec 14,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,94 mln zł w...
Logo Open Finance

Open Finance dokonał wykupu 60% obligacji serii L od obligatariuszy

Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - Open Finance dokonał częściowego wykupu obligacji serii L w postaci wykupu od obligatariuszy 60% obligacji (wraz z zapłatą należnych odsetek w tej części), podała spółka. Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających wejście w życie porozumień z obligatariuszami. "Porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji serii L...

Open Finance miał 2,36 mln zł straty netto, 1,9 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Open Finance odnotował 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 4,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w I kw. 2021 r....

Open Finance ma umowę z doradcą ws. planowanego zbycia 49% Open Life TU Życie

Zarząd Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital dotyczącą doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z planowanym zbyciem 49% akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Umowa została zawarta na 12 miesięcy. Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital Jak wskazano, doradca będzie wspierał Open Finance w...
open finance

Open Finance miał 28,54 mln zł straty netto, 6,14 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Open Finance odnotował 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r. wobec 175,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 161,92 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,84 mln zł w 2020...

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności spółki

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności, podała spółka. Open Finance z dobrymi wieściami "Zarząd Open Finance nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte...
open finance

Open Finance chce zbyć 100% Open Brokers i 49% Open Life TU Życie

Rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji spółek Open Brokers oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Open Finance planuje zbycie akcji dwóch spółek Open Finance planuje zbycie 100 000 akcji Open Brokers o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej...
open finance

Open Finance miało 27,86 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Open Finance odnotowało 27,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,97 mln zł w III kw. 2020 r....
open finance

Home Broker: Sąd ogłosił upadłość spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker, podał Open Finance. Sąd ogłosił upadłość Home Broker Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makucia oraz ogłosił, że wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od...
open-finance

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K, podała spółka. Open Finance nie dokonało wykupu części obligacji serii J i K "Emitent nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności odsetek od obligacji serii J i K w ramach okresowej...
open-finance

Open Finance miał 15,13 mln zł straty netto, 14 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł wobec 3,52...
open finance

Open Finance dokona 9,44 mln zł odpisów w zw. z wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker na kwotę 9,44 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku brutto za I poł. 2020 roku o takąż kwotę, podała spółka. Open Finance działa w związku z upadłością Home Broker "W związku ze złożeniem...
open-finance

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker "W związku ze złożeniem przez...
open-finance

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego...
open finance

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Akcjonariusze Open Brokers - spółki w 100-proc. zależnej od Open Finance zdecydowali o przeznaczeniu  części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł, podał Open Finance. Spółka część zysku przeznaczy na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy...
open finance

Open Finance miał 4,25 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Open Finance odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance podsumowuje pierwszą część roku Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 5,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,87 mln zł w...
open finance

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 7% r/r w I kw. 2020

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 2,36 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 7% r/r. Kwotę 2,09 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% w skali roku, podała spółka. Spadek pośrednictwa Open Finance w sprzedaży kredytów W segmencie kredytów...
open-finance

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji...
open finance

Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker po konsultacjach z przedstawicielami pracowników planują dokonać zwolnień grupowych w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r., które obejmą maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i...
open finance

Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł

Grupa Open Finance wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy o kwotę 91 838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54 000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za...
open-finance

Grupa Open Finance planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe do końca maja br.

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker zdecydowały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej  sprawie, podała spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów.  Zwolnienia optymalizacją kosztów...
open-finance

Strata 5,21 mln zł netto w III kw. 2019 r. spółki Open Finance – kurs rośne 1,9 procent

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,05 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Open Finance [OPF] – Gorące spółki dnia 7.01.2019

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Akcje spółki drożeją od kilku dni, wczoraj o następne 2% i to przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Od dołka z końca grudnia...
open-finance

Open Finance [OPF] – nie widać końca spadków – analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Notowania spółki spadają od 2013 roku. Ma to związek ze słabnącymi wynikami tzn. przychody w ujęciu rocznym wyglądają stabilnie, jednak zysk netto jest z roku na rok coraz niższy. Taka tendencja...
Logo Open Finance

Open Finance z zyskiem 7,9% w III kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach roku 2018 Grupa Open Finance S.A. odnotowała przychody na poziomie 287,5 mln złotych, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych to wciąż najmocniejsza strona działalności Grupy. W ciągu pierwszych 3 kwartałów br. Grupa wygenerowała zysk netto w...
Logo Open Finance

W 3 kwartałach 2018 roku Open Finance S.A. pośredniczył przy sprzedaży produktów o wartości ponad 10 mld zł

Niesłabnące zainteresowanie Polaków kredytami hipotecznymi, zmiany organizacyjno-procesowe w spółce, a także duża aktywność w pozyskiwaniu nowych Klientów to czynniki, które miały istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w 3 kwartałach 2018 roku. Całkowita wartość sprzedaży produktów finansowych oraz nieruchomości za ten okres wynosi...
Logo Open Finance

Grupa Open Finance z 192,2 mln zł przychodu w I pół. br.

Grupa Open Finance S.A. odnotowała w I półroczu br. przychody na poziomie 192,2 mln złotych, co oznacza wzrost o 6,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych, firmowych oraz nieruchomości to wciąż najmocniejsze strony działalności Grupy Open Finance S.A. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku...

Open Finance [OPF] – Analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Wykres tygodniowy wskazuje na wzrosty trwające od końca ubiegłego roku. Szerszy trend jest jednak spadkowy więc należy liczyć się z tym, że mogą być one tylko korektą. Pozytywnym zjawiskiem są podwyższone...
byk i niedźwiedź na rynku

Aktywne o poranku: Serinus, Open Finance, Vindexus

"Aktywne o poranku" - to cykl poświęcony spółkom z GPW, które już od samego rana, na tle rynku wyróżniają się silnym wzrostem, wysokimi obrotami lub zaskakującymi informacjami. W dzisiejszym przeglądzie "aktywnych o poranku" warto zwrócić uwagę na... Serinus – spółka drugi dzień z rzędu zyskuje przy asyście bardzo wysokich obrotów....
wolumen

Przed zamknięciem. Ceramika Nowa Gala [CNG] i Open Finance [OPF]

Ceramika Nowa Gala Ceramika Nowa Gala produkuje płytki ceramiczne. Kurs Spółki przez kilka miesięcy znajdował się w trendzie spadkowym. Teraz jednak nastąpiło przełamanie linii tego trendu. Linia dobrze opisywała trend, przynajmniej od początku września i przed przełamaniem była testowana trzy razy. Poza tym przełamanie było dynamiczne, tego samego dnia padł...