Orbex
open-finance

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. W wyniku podjętej uchwały zarząd Home Broker złożył dziś wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego, podano także. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała...
open finance

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Akcjonariusze Open Brokers - spółki w 100-proc. zależnej od Open Finance zdecydowali o przeznaczeniu  części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł, podał Open Finance. Spółka część zysku przeznaczy na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 zł" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open finance

Open Finance miał 4,25 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Open Finance odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance podsumowuje pierwszą część roku Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 5,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,87 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 84,8 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów spadły o 20% r/r, natomiast przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 6% i 17%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 72 554 tys. zł i spadły o 19% w stosunku do I kwartału 2019 roku. W omawianym okresie odnotowano spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 33% (4...
open finance

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 7% r/r w I kw. 2020

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 2,36 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 7% r/r. Kwotę 2,09 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% w skali roku, podała spółka. Spadek pośrednictwa Open Finance w sprzedaży kredytów W segmencie kredytów gotówkowych w I kw. br. Open Finance pośredniczył w udzieleniu finansowania na kwotę 153 mln zł (spadek o 10% r/r) zaś w segmencie w kredytów firmowych na kwotę 119 mln zł (spadek o 27% r/r). Łączna wartość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 36 mln zł w I kw. i była niższa o 45% w skali roku. Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 349 mln zł...
open-finance

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. Open Finance planuje sprzedać część akcji Noble Funds TFI "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje będą...
open finance

Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker po konsultacjach z przedstawicielami pracowników planują dokonać zwolnień grupowych w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r., które obejmą maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł. Zwolnienia nie ominą pracowników Grupy Open Finance "W dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych emitenta. Regulamin zwolnień grupowych emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw" - czytamy w komunikacie. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020...
open finance

Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł

Grupa Open Finance wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy o kwotę 91 838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54 000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145 838 tys. zł brutto, podał Open Finance. Konieczność dokonania odpisu aktualizującego Grupa wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej, podano. "Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej...
open-finance

Grupa Open Finance planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe do końca maja br.

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker zdecydowały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej  sprawie, podała spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów.  Zwolnienia optymalizacją kosztów działania "Zamiarem emitenta jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r. Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 osób. Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce" - czytamy w komunikacie Open Finance. Jednocześnie Open Finance poinformował, że analogiczną decyzję podjęła jego spółka zależna - Home Broker. Zwolnienia grupowe obejmą w niej maksymalnie 60 osób. Spółka zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe również w terminie do 31...
open-finance

Strata 5,21 mln zł netto w III kw. 2019 r. spółki Open Finance – kurs rośne 1,9 procent

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,05 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 95,27 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 15,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 259,62 mln zł w porównaniu z 287,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2019 roku przychody w wysokości 259 618 tys. zł (w analogicznym...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Open Finance [OPF] – Gorące spółki dnia 7.01.2019

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Akcje spółki drożeją od kilku dni, wczoraj o następne 2% i to przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Od dołka z końca grudnia zwyżka sięga już 35%. Po latach przepełnionych spadki, obecnie widać wyraźne ożywienie notowań. Kurs przełamał ubiegłoroczną linię bessy i zdaje się, że może zmierzać w stronę ostatniego wierzchołka czyli w rejon 1,65 zł. Wczoraj na rynek napłynęła informacja, która może podtrzymać wzrosty. Chodzi o planowany skup akcji własnych. Spółka zamierza skupić do 34 mln akcji, które stanowią niemal 20% kapitału zakładowego. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel nie więcej niż...
open-finance

Open Finance [OPF] – nie widać końca spadków – analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Notowania spółki spadają od 2013 roku. Ma to związek ze słabnącymi wynikami tzn. przychody w ujęciu rocznym wyglądają stabilnie, jednak zysk netto jest z roku na rok coraz niższy. Taka tendencja została potwierdzona w raporcie za trzeci kwartał, gdy mimo wzrostu przychodów, spółka zanotowała bardzo niski wynik netto w porównaniu z rokiem poprzednim. Generalnie, patrząc kilka lata wstecz, firma wygląda bardzo słabo co słusznie odzwierciedlają kiepskie notowania. Problemem spółki jest kiepska reputacja. Niedawno Sąd potwierdził, że przy sprzedaży produktów finansowych, firma wprowadzała klientów w błąd. Swoje robi też wiązanie spółki z Leszkiem Czarneckim. Główny akcjonariusz firmy to Getin Noble oraz Idea Bank....
Logo Open Finance

Open Finance z zyskiem 7,9% w III kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach roku 2018 Grupa Open Finance S.A. odnotowała przychody na poziomie 287,5 mln złotych, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych to wciąż najmocniejsza strona działalności Grupy. W ciągu pierwszych 3 kwartałów br. Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,9 mln zł.  Należy wyróżnić - wśród danych finansowych po 3 kwartałach 2018 roku – przychody spółki Open Finance na poziomie 235,1 mln złotych, co jest wzrostem o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Wzrost o ponad 45% odnotowano na wskaźniku EBIDTA, który dla spółki Open Finance za pierwsze 9 miesięcy roku 2018 wyniósł 18,7 mln zł. Z istotnych działań biznesowych w minionych 3 kwartałach należy wymienić zwłaszcza...
Logo Open Finance

W 3 kwartałach 2018 roku Open Finance S.A. pośredniczył przy sprzedaży produktów o wartości ponad 10 mld zł

Niesłabnące zainteresowanie Polaków kredytami hipotecznymi, zmiany organizacyjno-procesowe w spółce, a także duża aktywność w pozyskiwaniu nowych Klientów to czynniki, które miały istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w 3 kwartałach 2018 roku. Całkowita wartość sprzedaży produktów finansowych oraz nieruchomości za ten okres wynosi już ponad 10 mld złotych. Spółka Open Finance S.A. zamknęła 3 kwartały 2018 roku sprzedażą kredytów na poziomie 8,1 mld zł, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017. Prawie 6,8 mld zł z tej sumy stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż dynamicznie wzrosła, bo aż o 34% rok do roku. Warto zauważyć, że spółka zanotowała wzrosty nie tylko w segmencie kredytów mieszkaniowych, ale również gotówkowych, gdzie...
Logo Open Finance

Grupa Open Finance z 192,2 mln zł przychodu w I pół. br.

Grupa Open Finance S.A. odnotowała w I półroczu br. przychody na poziomie 192,2 mln złotych, co oznacza wzrost o 6,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych, firmowych oraz nieruchomości to wciąż najmocniejsze strony działalności Grupy Open Finance S.A. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2018 Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,5 mln zł.  Wśród danych finansowych za I półrocze 2018 roku warto zwrócić uwagę na przychody spółki Open Finance na poziomie 156,2 mln złotych, co jest wzrostem o 9,6% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Wzrost o ponad 43% odnotowano na wskaźniku EBIDTA, który dla spółki Open Finance za pierwsze 6 miesięcy roku 2018 wyniósł 13,4 mln zł.  Warto w tym miejscu przypomnieć,...

Open Finance [OPF] – Analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Wykres tygodniowy wskazuje na wzrosty trwające od końca ubiegłego roku. Szerszy trend jest jednak spadkowy więc należy liczyć się z tym, że mogą być one tylko korektą. Pozytywnym zjawiskiem są podwyższone obroty w tym czasie. Obecnie cena znajduje się przy linii trendu oraz czytelnym oporze okolic 2-2,15 zł. Wybicie tych ograniczeń powinno dać silny sygnał do zmiany tendencji przynajmniej w krótkim okresie czasu. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie dziennym sytuacja techniczna wygląda dość pozytywnie. Cena przy podwyższonych obrotach pnie się do góry. Wyjście ponad dotychczasowe maksimum ruchu wzrostowego czyli 2,07 zł powinno potwierdzać...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację