XTB
open finance

Postanowienie w sprawie upadłości Open Finance uprawomocniło się

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance w upadłości, podała spółka "22 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Open Finance w upadłości. Postanowienie jest prawomocne z dniem 2 sierpnia 2022 roku" – czytamy w komunikacie. Sąd ogłosił upadłość Open Finance 4 maja 2022 r. Wyznaczył wówczas na syndyka Pawła Andrzeja Głodka. Jak zaznaczył wówczas sąd postanowienie było nieprawomocne, ale skuteczne i wykonalne z dniem ogłoszenia. Wniosek o upadłość złożył sam Open Finance pod koniec grudnia 2021 r. Jak tłumaczyła wówczas...
open-finance

Sąd ogłosił upadłość Open Finance i wyznaczył syndyka

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance, podała spółka. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Pawła Andrzeja Głodka (numer licencji 657), wskazano także. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Open Finance jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, podano w komunikacie. W grudniu 2021 r. zarząd Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem było istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez spółkę, brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w perspektywie najbliższych miesięcy. W kwietniu br. spółka...

KNF cofnęła zezwolenie dla Open Finance na pośrednictwo w zakresie kredytu hipotecznego

Warszawa, 22.04.2022 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie Open Finance na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, podała spółka. "Decyzja związana jest ze złożeniem przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości . Podstawą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jest uznanie, że emitent będący pośrednikiem kredytu hipotecznego nie spełnia wymogów, na podstawie których zezwolenie zostało udzielone. Decyzja nie jest ostateczna i prawomocna" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mbank kurs akcji | forex konto | biomedlub akcje | jsw akcje | bitcoin kurs wykres | najwyższy kurs dolara nowozelandzkiego | amica kurs |
open finance

Open Finance po konsultacjach planuje zwolnienie do 1 082 pracowników z 1 103

Warszawa, 27.01.2022 (ISBnews) - Po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników Open Finance zdecydował o zwolnieniu do 1 082 z 1 103 zatrudnionych, podała spółka. Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie od 28 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. "Emitent przyjął regulamin po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników. W wyniku konsultacji zweryfikowano liczbę zatrudnionych i objętych zamiarem zwolnień grupowych pracowników i ustalono co następuje. Na dzień 26 stycznia 2022 r. w spółce jest zatrudnionych ogółem 1 103 pracowników, z czego 116 pracowników Centrali, 264 pracowników Sieci Sprzedaży Stacjonarnej, 37 pracowników Sieci Sprzedaży Mobilnej i 686 pracowników Sieci Partnerskiej. Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie od 28 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. i obejmą do 95 pracowników...
Logo Open Finance

Dariusz Krawczyk został powołany na prezesa Open Finance

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance powołała Dariusza Krawczyka w skład zarządu na trzyletnią odrębną kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa, podała spółka. Dariusz Krawczyk wcześniej był m.in. prezesem Synthosu (w latach 2005-2011), Ciechu (2012-2015), Polnordu (2016-2018) i Boryszew Automotive Plastics (2019). Jest właścicielem spółki VDL Business Solutions. Wcześniej dziś spółka podała, że rada nadzorcza odwołała Mieczysława Halka ze składu zarządu i funkcji prezesa. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje jastrzębskiej spółki węglowej | cyfrowy polsat giełda | analiza | pekao akcje kupno | analiza bitcoin | develia kurs akcji | kurs dolara australijskiego do złotówki |
open finance

Rada nadzorcza Open Finance odwołała z zarządu prezesa Mieczysława Halka

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance odwołała Mieczysława Halka ze składu zarządu, podała spółka. "Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu pana Mieczysława Halka ze składu zarządu Open Finance S.A. ze skutkiem na dzień 30 grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie. 14 grudnia br. spółka podała, że Mieczysław Halk został powołany w skład zarządu Open Finance i powierzono mu pełnienie funkcji prezesa. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs zloty | kurs amrest | brokerzy forex | pekao kurs akcji | giełda cd projekt | wirtualna polska akcje opinie | pkn notowania |
open finance

Open Finance złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Zarząd Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XVIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. "Powodem złożenia wniosku jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają kosztów ponoszonych przez spółkę, brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w perspektywie najbliższych miesięcy" - czytamy w raporcie. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,27 mln zł w porównaniu z 155,06 mln zł rok wcześniej. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na...
open finance

Mieczysław Halk został powołany na prezesa zarządu Open Finance

Warszawa, 14.12.2021 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance powołała Mieczysława Halka w skład zarządu Open Finance na trzyletnią kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Wcześniej rada odwołała dotychczasowego prezesa Rafała Gulkę ze składu zarządu spółki. Mieczysław Halk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu - Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu. Jest także absolwentem Banking Management na University of Wisconsin oraz MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Zasiadał w zarządach spółek Polnord Construction, Supernovaidmfund (SNF), TFI Contango (obecnie BPS TFI) w Warszawie, II NFI oraz NFI Kwiatkowski (obecnie Midas). Zajmował stanowiska dyrektorskie m.in. w Bank Komunalny w Gdyni (Nordea Bank), Bank Gospodarki Żywnościowej oraz Dr Witt, wymieniono w materiale. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego...
open finance

Open Finance miało 5,07 mln zł straty netto z działalności kont. w III kw. 2021

Warszawa, 18.11.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W związku z planowaną sprzedażą spółki Open Brokers S.A., grupa wykazuje działalność zaniechaną" - czytamy w raporcie. W III kw. br. zysk netto z działalności zaniechanej wyniósł 0,48 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 3,32 mln zł wobec 29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,39 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 43,05 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,11 mln zł zysku...

Open Finance miał 6,91 mln zł straty netto, 2,77 mln zł straty EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 10.09.2021 (ISBnews) - Open Finance odnotował 6,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,77 mln zł wobec 14,51 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,94 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 47,97 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 9,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 19,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 68,88 mln zł w porównaniu z 112,01 mln zł rok wcześniej. "Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego w kwocie 4 196 tys. zł - co miało istotny wpływ na osiągnięte...
Logo Open Finance

Open Finance dokonał wykupu 60% obligacji serii L od obligatariuszy

Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - Open Finance dokonał częściowego wykupu obligacji serii L w postaci wykupu od obligatariuszy 60% obligacji (wraz z zapłatą należnych odsetek w tej części), podała spółka. Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających wejście w życie porozumień z obligatariuszami. "Porozumienia zmieniające warunki emisji obligacji serii L wejdą ostatecznie w życie po uzyskaniu zgód obligatariuszy obligacji serii J oraz K" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs hrywny nbp | kurs dolara nowozelandzkiego kantor | akcje pko | lira turecka kurs | akcje pgnig notowania | pko akcje wykres | kurs dolara australijskiego prognozy |

Open Finance miał 2,36 mln zł straty netto, 1,9 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.

Open Finance odnotował 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 4,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 68,87 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 3,67 mln zł wobec 3,95 mln zł straty rok wcześniej. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

Open Finance ma umowę z doradcą ws. planowanego zbycia 49% Open Life TU Życie

Zarząd Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital dotyczącą doradztwa transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora w związku z planowanym zbyciem 49% akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Umowa została zawarta na 12 miesięcy. Open Finance zawarł umowę z Icentis Capital Jak wskazano, doradca będzie wspierał Open Finance w przygotowaniu i przeprowadzeniu potencjalnej transakcji zbycia w/w akcji na uzgodnionych w ramach umowy warunkach, w tym w szczególności zakresie znalezienia podmiotów zainteresowanych dokonaniem transakcji nabycia w/w akcji, przeprowadzeniem przeglądu dokumentacji związanej z transakcją, przygotowaniem teasera oraz memorandum informacyjnego dotyczących spółki, a także udziału w negocjacjach oraz udziału w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. W połowie marca br. rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu...
open finance

Open Finance miał 28,54 mln zł straty netto, 6,14 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Open Finance odnotował 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2020 r. wobec 175,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 6,14 mln zł wobec 161,92 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,84 mln zł w 2020 r. wobec 337,67 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów wynika ze: spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 35%, spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 16% oraz 69-proc. spadku przychodów z pośrednictwa nieruchomości" - czytamy w raporcie. Spadek przychodów odnotowany w 2020 roku został w dużej mierze spowodowany epidemią COVID-19, co miało przełożenie na realizowane wolumeny sprzedaży, głównie w kategorii produktów kredytowych w II, III i IV kwartale...

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności spółki

Open Finance nie stwierdził zagrożenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności, podała spółka. Open Finance z dobrymi wieściami "Zarząd Open Finance nie stwierdza zagrożenia kontynuowania działalności przez spółkę lub istotnego ograniczenia kontynuowania działalności z uwagi na podjęte działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności spółki m. in takie jak istotne redukcje kosztów stałych w spółce i grupie kapitałowej, zawarcie aneksów do umów kredytowych odraczających termin spłaty zobowiązań finansowych oraz wydłużających okres kredytowania, zawarcie porozumień dotyczących restrukturyzacji zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, pozyskanie nowego finansowania, jak również przyjęcie przez radę nadzorczą spółki planu zbycia akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A....
open finance

Open Finance chce zbyć 100% Open Brokers i 49% Open Life TU Życie

Rada nadzorcza Open Finance na wniosek zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zbycia akcji spółek Open Brokers oraz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Open Finance. Open Finance planuje zbycie akcji dwóch spółek Open Finance planuje zbycie 100 000 akcji Open Brokers o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Open Brokers, a także 46 795 000 akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 46 795 000 zł, stanowiących 49% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Open Life. Open Life podał, że na 100 000 sztukach akcji Open Brokers ustanowiony jest zastaw stanowiący zabezpieczenie umów...
open finance

Open Finance miało 27,86 mln zł zysku netto, 29,52 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Open Finance odnotowało 27,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 5,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 29,52 mln zł wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,97 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 86,65 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,05 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 167,82 mln zł w porównaniu z 259,62 mln zł rok wcześniej. "W związku z epidemią COVID-19 grupa kapitałowa Open Finance zanotowała w III kw. 2020 roku w stosunku do I kw. 2020 r. istotne spadki wolumenów sprzedaży przede...
open finance

Home Broker: Sąd ogłosił upadłość spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker, podał Open Finance. Sąd ogłosił upadłość Home Broker Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Makucia oraz ogłosił, że wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości pod koniec maja br. Wówczas podano, że sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open-finance

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K

Open Finance nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K, podała spółka. Open Finance nie dokonało wykupu części obligacji serii J i K "Emitent nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności odsetek od obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią warunków emisji obligacji serii J i K. Jednocześnie emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych obligatariuszom odsetek od obligacji serii J i K" - czytamy w komunikacie. Niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi dziś porozumieniami z Idea Bankiem oraz spółką Development System, podano także. 16 października rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Idea Bankiem...
open-finance

Open Finance miał 15,13 mln zł straty netto, 14 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 14 mln zł wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,98 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 88,17 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 19,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,83 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 120,85 mln zł w porównaniu z 172,97 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów...
open finance

Open Finance dokona 9,44 mln zł odpisów w zw. z wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker na kwotę 9,44 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku brutto za I poł. 2020 roku o takąż kwotę, podała spółka. Open Finance działa w związku z upadłością Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker, emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1 946 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7 490 tys. zł wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za okres 6 miesięcy 2020 roku zakończonego dnia 30 czerwca 2020 roku o kwotę...
open-finance

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2 983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku...
open-finance

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej zarząd Home Broker podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. W wyniku podjętej uchwały zarząd Home Broker złożył dziś wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa upadłościowego, podano także. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała...
open finance

Open Finance: Open Brokers przeznaczy 1,5 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Akcjonariusze Open Brokers - spółki w 100-proc. zależnej od Open Finance zdecydowali o przeznaczeniu  części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł, podał Open Finance. Spółka część zysku przeznaczy na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zależnej Open Brokers zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 zł" - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
open finance

Open Finance miał 4,25 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Open Finance odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance podsumowuje pierwszą część roku Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 5,15 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,87 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 84,8 mln zł rok wcześniej. "Przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów spadły o 20% r/r, natomiast przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 6% i 17%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 72 554 tys. zł i spadły o 19% w stosunku do I kwartału 2019 roku. W omawianym okresie odnotowano spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 33% (4...
open finance

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 7% r/r w I kw. 2020

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 2,36 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 7% r/r. Kwotę 2,09 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% w skali roku, podała spółka. Spadek pośrednictwa Open Finance w sprzedaży kredytów W segmencie kredytów gotówkowych w I kw. br. Open Finance pośredniczył w udzieleniu finansowania na kwotę 153 mln zł (spadek o 10% r/r) zaś w segmencie w kredytów firmowych na kwotę 119 mln zł (spadek o 27% r/r). Łączna wartość produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 36 mln zł w I kw. i była niższa o 45% w skali roku. Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 349 mln zł...
open-finance

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. Open Finance planuje sprzedać część akcji Noble Funds TFI "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje będą...
open finance

Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker po konsultacjach z przedstawicielami pracowników planują dokonać zwolnień grupowych w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r., które obejmą maksymalnie odpowiednio: 285 i 55 pracowników, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł. Zwolnienia nie ominą pracowników Grupy Open Finance "W dniu dzisiejszym po zakończonych konsultacjach z przedstawicielami pracowników dotyczących przeprowadzenia zwolnień grupowych, przyjął regulamin zwolnień grupowych emitenta. Regulamin zwolnień grupowych emitenta określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych oraz warunki odpraw" - czytamy w komunikacie. Zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 21 kwietnia do 31 maja 2020...
open finance

Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł

Grupa Open Finance wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy o kwotę 91 838 tys. zł oraz znaku towarowego Home Broker o kwotę 54 000 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 145 838 tys. zł brutto, podał Open Finance. Konieczność dokonania odpisu aktualizującego Grupa wykonała test na utratę wartości firmy i znaku towarowego Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej, podano. "Spółka wykonała test na utratę wartości wartości firmy HB Finanse i wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej...
open-finance

Grupa Open Finance planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe do końca maja br.

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker zdecydowały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej  sprawie, podała spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów.  Zwolnienia optymalizacją kosztów działania "Zamiarem emitenta jest przeprowadzenie zwolnień grupowych w terminie do 31 maja 2020 r. Zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 380 osób. Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność optymalizacji kosztów działania, w tym redukcja poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce" - czytamy w komunikacie Open Finance. Jednocześnie Open Finance poinformował, że analogiczną decyzję podjęła jego spółka zależna - Home Broker. Zwolnienia grupowe obejmą w niej maksymalnie 60 osób. Spółka zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe również w terminie do 31...
open-finance

Strata 5,21 mln zł netto w III kw. 2019 r. spółki Open Finance – kurs rośne 1,9 procent

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Open Finance odnotowało 5,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,05 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 95,27 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 15,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 259,62 mln zł w porównaniu z 287,47 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2019 roku przychody w wysokości 259 618 tys. zł (w analogicznym...
Gorące spółki dnia

Elemental [EMT], Open Finance [OPF] – Gorące spółki dnia 7.01.2019

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Akcje spółki drożeją od kilku dni, wczoraj o następne 2% i to przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Od dołka z końca grudnia zwyżka sięga już 35%. Po latach przepełnionych spadki, obecnie widać wyraźne ożywienie notowań. Kurs przełamał ubiegłoroczną linię bessy i zdaje się, że może zmierzać w stronę ostatniego wierzchołka czyli w rejon 1,65 zł. Wczoraj na rynek napłynęła informacja, która może podtrzymać wzrosty. Chodzi o planowany skup akcji własnych. Spółka zamierza skupić do 34 mln akcji, które stanowią niemal 20% kapitału zakładowego. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel nie więcej niż...
open-finance

Open Finance [OPF] – nie widać końca spadków – analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Notowania spółki spadają od 2013 roku. Ma to związek ze słabnącymi wynikami tzn. przychody w ujęciu rocznym wyglądają stabilnie, jednak zysk netto jest z roku na rok coraz niższy. Taka tendencja została potwierdzona w raporcie za trzeci kwartał, gdy mimo wzrostu przychodów, spółka zanotowała bardzo niski wynik netto w porównaniu z rokiem poprzednim. Generalnie, patrząc kilka lata wstecz, firma wygląda bardzo słabo co słusznie odzwierciedlają kiepskie notowania. Problemem spółki jest kiepska reputacja. Niedawno Sąd potwierdził, że przy sprzedaży produktów finansowych, firma wprowadzała klientów w błąd. Swoje robi też wiązanie spółki z Leszkiem Czarneckim. Główny akcjonariusz firmy to Getin Noble oraz Idea Bank....
Logo Open Finance

Open Finance z zyskiem 7,9% w III kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach roku 2018 Grupa Open Finance S.A. odnotowała przychody na poziomie 287,5 mln złotych, co oznacza wzrost o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych to wciąż najmocniejsza strona działalności Grupy. W ciągu pierwszych 3 kwartałów br. Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,9 mln zł.  Należy wyróżnić - wśród danych finansowych po 3 kwartałach 2018 roku – przychody spółki Open Finance na poziomie 235,1 mln złotych, co jest wzrostem o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Wzrost o ponad 45% odnotowano na wskaźniku EBIDTA, który dla spółki Open Finance za pierwsze 9 miesięcy roku 2018 wyniósł 18,7 mln zł. Z istotnych działań biznesowych w minionych 3 kwartałach należy wymienić zwłaszcza...
Logo Open Finance

W 3 kwartałach 2018 roku Open Finance S.A. pośredniczył przy sprzedaży produktów o wartości ponad 10 mld zł

Niesłabnące zainteresowanie Polaków kredytami hipotecznymi, zmiany organizacyjno-procesowe w spółce, a także duża aktywność w pozyskiwaniu nowych Klientów to czynniki, które miały istotny wpływ na wyniki sprzedażowe Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w 3 kwartałach 2018 roku. Całkowita wartość sprzedaży produktów finansowych oraz nieruchomości za ten okres wynosi już ponad 10 mld złotych. Spółka Open Finance S.A. zamknęła 3 kwartały 2018 roku sprzedażą kredytów na poziomie 8,1 mld zł, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017. Prawie 6,8 mld zł z tej sumy stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż dynamicznie wzrosła, bo aż o 34% rok do roku. Warto zauważyć, że spółka zanotowała wzrosty nie tylko w segmencie kredytów mieszkaniowych, ale również gotówkowych, gdzie...
Logo Open Finance

Grupa Open Finance z 192,2 mln zł przychodu w I pół. br.

Grupa Open Finance S.A. odnotowała w I półroczu br. przychody na poziomie 192,2 mln złotych, co oznacza wzrost o 6,6% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Pośrednictwo przy kredytach hipotecznych, firmowych oraz nieruchomości to wciąż najmocniejsze strony działalności Grupy Open Finance S.A. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2018 Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,5 mln zł.  Wśród danych finansowych za I półrocze 2018 roku warto zwrócić uwagę na przychody spółki Open Finance na poziomie 156,2 mln złotych, co jest wzrostem o 9,6% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Wzrost o ponad 43% odnotowano na wskaźniku EBIDTA, który dla spółki Open Finance za pierwsze 6 miesięcy roku 2018 wyniósł 13,4 mln zł.  Warto w tym miejscu przypomnieć,...

Open Finance [OPF] – Analiza na zamówienie

Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Wykres tygodniowy wskazuje na wzrosty trwające od końca ubiegłego roku. Szerszy trend jest jednak spadkowy więc należy liczyć się z tym, że mogą być one tylko korektą. Pozytywnym zjawiskiem są podwyższone obroty w tym czasie. Obecnie cena znajduje się przy linii trendu oraz czytelnym oporze okolic 2-2,15 zł. Wybicie tych ograniczeń powinno dać silny sygnał do zmiany tendencji przynajmniej w krótkim okresie czasu. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Na wykresie dziennym sytuacja techniczna wygląda dość pozytywnie. Cena przy podwyższonych obrotach pnie się do góry. Wyjście ponad dotychczasowe maksimum ruchu wzrostowego czyli 2,07 zł powinno potwierdzać...
byk i niedźwiedź na rynku

Aktywne o poranku: Serinus, Open Finance, Vindexus

"Aktywne o poranku" - to cykl poświęcony spółkom z GPW, które już od samego rana, na tle rynku wyróżniają się silnym wzrostem, wysokimi obrotami lub zaskakującymi informacjami. W dzisiejszym przeglądzie "aktywnych o poranku" warto zwrócić uwagę na... Serinus – spółka drugi dzień z rzędu zyskuje przy asyście bardzo wysokich obrotów. Dzisiejsze wzrosty sięgają już 33%. Tak dynamiczne odbicie na tych do niedawna nieustannie taniejących akcjach to prawdopodobnie efekt porozumienia OPEC dotyczący ograniczenia wydobycia ropy. W ten sposób spółkom takim jak Serinus zafundowano przynajmniej brak spadku cen ropy na najbliższe miesiące. Obecnie kurs przełamuje tegoroczne maksima. Wydaje się, że kolejny opór także jest w zasięgu kupujących czyli okolice 2,5 zł. Open Finance – od samego rana trwają intensywne wzrosty, które w obecnej...
wolumen

Przed zamknięciem. Ceramika Nowa Gala [CNG] i Open Finance [OPF]

Ceramika Nowa Gala Ceramika Nowa Gala produkuje płytki ceramiczne. Kurs Spółki przez kilka miesięcy znajdował się w trendzie spadkowym. Teraz jednak nastąpiło przełamanie linii tego trendu. Linia dobrze opisywała trend, przynajmniej od początku września i przed przełamaniem była testowana trzy razy. Poza tym przełamanie było dynamiczne, tego samego dnia padł także opór oznaczony zieloną linią. Do pełni szczęścia brakuje tylko potwierdzenia wybicia zwiększeniem obrotów. W sumie sygnał wygląda na wiarygodny. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 1,31 i został oznaczony czerwoną linią. Open Finance Kurs Open Finance znajduje się w trendzie spadkowym. Nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie. Nie wiadomo nawet co w obecnej sytuacji mogłoby być wiarygodnym sygnałem tego typu. Raczej nie przełamanie czerwonej linii trendu, ponieważ biegnie ona przez tylko dwa...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ