XTB

Odlewnie Polskie ze stratą ponad 4%. Spółka prezentuje wyniki finansowe

W trakcie poniedziałkowej sesji Odlewnie Polskie notują wyraźny spadek swojej wyceny, co jest efektem m.in. publikacji wyników finansowych za 1 półrocze 2021. W omawianym okresie spółce udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży do ponad 100 mln zł, jednak jednocześnie spadły wypracowane przez firmę zyski netto. Odlewnie Polskie tracą 4,29% w trakcie poniedziałkowych notowań. W 1 półroczu spółka zarobiła 8,47 mln zł (w 2020 było to 9,12 mln zł). Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,25 zł na akcję. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Polskie Odlewnie tracą ponad 4% W trakcie dzisiejszej sesji Odlewnie Polskie notują bardzo mocny spadek swojej giełdowej wyceny. Spółka traci obecnie aż 4,29%, co oznacza spadek o 0,26 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło...

Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Odlewni Polskich, które odbyło się 28 lipca przekazano do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych dywidendy Spółka przeznaczy 3 mln złotych na skup akcji własnych Spółka wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy W dniu 28 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odlewni Polskich. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy kwoty 5 166 030,25 złotych, która ma zostać podzielona pomiędzy 20 664 121 akcje Spółki. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zestawiając tę kwotę z ceną akcji z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...

Odlewnie Polskie [ODL] – z szansami na szybkie zakończenie spadków – analiza na zamówienie

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odlewów z pełnej gamy tworzyw odlewniczych. Akcje spółki powoli tanieją od początku ubiegłego roku. Cały 2017 rok przyniósł przecenę rzędu 33%. Nie jest to duża wartość, zwłaszcza jeżeli ocenimy to przez pryzmat długości okresu trwania spadków. Wskazuje to na spore prawdopodobieństwo, że spadki są jedynie ruchem korekcyjnym. Wydaje się, że pozostaje poszukać miejsca, gdzie szanse strony popytowej będą na tyle duże aby w końcu zakończyć okres spadków. Technika wskazuje na 3 okazje. Pierwsza z nich to scenariusz negatywny, zakładający kontynuację spadków. Jeżeli tak się stanie, szansa może pojawić się przy dobrze respektowanej 9 letniej linii trendu wzrostowego. Linia pokrywa się mniej więcej z poziomem 3 zł. Dwie pozostałe okazje to warianty pozytywne. Po pierwsze, warto...

Odlewnie Polskie [ODL] – czy linia trendu zatrzyma spadki? – analiza na zamówienie

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja odlewów z pełnej gamy tworzyw odlewniczych. Wykres tygodniowy wskazuje na długoterminowy trend wzrostowy, mimo trwających od końca styczni spadków. Obecnie kurs znajduje się przy wsparciu jaki wyznacza wcześniejszy szczyt. Wydaje się, że jest to dobre miejsce na zakończenie korekty, tym bardziej, że widać wyhamowanie ruchu spadkowego w okolicach 4 zł. Co ciekawe, poprzednie korekty respektowały okrągłe poziomy, rejon 2 i 3 zł to poziomy, przy których dochodziło do odbicia w poprzednich latach. Wykres dzienny pokazuje, że cena zbliża się do linii trendu wzrostowego. Połączenie linii trendu i kluczowego wsparcia daje więc potencjalne miejsce na odbicie. Z drugiej jednak strony upadek tak ważnych technicznych elementów może oznaczać zakończenie trendu. Dopóki jednak wsparcie utrzymuje się, cały czas można...
wolumen

Przed zamknięciem. Odlewnie [ODL] i Trakcja [TRK]

Odlewnie Firma Odlewnie Polskie S. A. zajmuje się produkcją wyrobów odlewniczych z żeliwa sferoidalnego. Odbiorcą najczęściej jest przemysł maszynowy i motoryzacyjny. Na wykresie widać konsolidację, która zaczęła się w marcu, choć niebieską linię stanowiącą jej górne ograniczenie można przedłużyć aż do końcówki 2010. Linia znajduje się na poziomie 3,80 zł. Jej przełamanie oznaczałoby otwarcie drogi w górę. Zasięg wzrostu byłby przynajmniej porównywalny z amplitudą wahań wewnątrz konsolidacji. Daje to poziom docelowy 4,45 zł oznaczony czerwoną linią. Na razie jednak co najmniej równie prawdopodobne jest odbicie od niebieskiej linii i cofnięcie się do dolnego ograniczenia konsolidacji w okolicach 3,18 zł (zielona linia). Trakcja Trakcja zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym i energetycznym, a głównym odbiorcą jest PKP. Kurs Spółki znajduje się w trendzie wzrostowym nad...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ