XTB
Strona główna GPW Newag akcje

Newag akcje

Newag S.A. to polski producent pojazdów szynowych z siedzibą w Nowym Sączu. Firma specjalizuje się w produkcji tramwajów, pociągów oraz lokomotyw. W ofercie firmy znajdują się również usługi serwisowe oraz modernizacja taboru kolejowego. Newag jest jednym z największych producentów pojazdów szynowych w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Newag notowania

W ostatnich latach firma zyskała również uznanie za swoje innowacyjne podejście do produkcji pojazdów szynowych, w tym zastosowanie najnowszych technologii i materiałów.

Hossa i bessa na giełdzie, a psychologia inwestowania

Afera w kolejowej spółce? Krach na akcjach Newagu przy najwyższych obrotach w tym roku! Są jednak chętni na kupno taniejących akcji

W środę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jedną z najbardziej zauważalnych spółek stał się Newag, który doświadczył znacznego spadku wartości akcji, sięgającego nawet 17%, spychając notowania do 18,70 zł. Wszystko to w związku z prasowymi doniesieniami sugerującymi możliwy skandal związany z awariami lokomotyw. Próba odkupywania spadków Niemniej jednak, spółka zaczęła...
byk patrzący w wykresy

Co jest grane na GPW – Panika na CI Games! JSW, Orlen i ING Bank nadal mocne. Nowe maksima Newagu, Eurocash z próbą odbicia

W dzisiejszym wpisie: co dalej z kursem JSW? Prognozy dla kurs CD Projekt i akcji KGHM. Jak zachowają się notowania Orlenu i Allegro? Prognozy na najbliższe dni dla akcji JSW, Orlen, CD Projekt i KGHM. "Co jest grane na GPW" - to cykl podsumowujący wszystko to co działo się...
Gorące spółki dnia

Drago Entertainment [DGE], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Od dłuższego czasu pod lokalnym oporem 19 zł oscylują notowania Newagu. Zmienność pod tym poziomem zanika, co może utrudniać wybicie z najbliższym czasie. Newag odnotował zysk netto w wysokości 22,7 mln zł w 2022 r., czyli o 48,6 mln zł mniej niż w roku 2021, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Jednocześnie EBITDA wyniosła 97,3 mln zł w porównaniu ze 137,4 mln zł za rok 2021. "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 963,9 mln zł i były wyższe o 46,3 mln zł (+5%) w porównaniu do roku 2021. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 148,4 mln zł i była niższa o 24,6 mln zł (-14,2%). W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 3,5 pkt proc.: z 18,9% w roku 2021 do 15,4% w roku 2022" - czytamy także w komunikacie.

Newag i Arctic Paper skorzystają na “zielonym ładzie”?

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej mocno wpływa na producentów pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, ale to nie jedyne branże, które mogą na tym skorzystać. Konrad Książak przedstawił dwie spółki, które w nieoczywisty sposób mogą stać się beneficjentami tych zmian. Będą to Newag i Arctic Paper. Unia Europejska coraz mocniej stawia na...
Gorące spółki dnia

Asbis [ASB], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Notowania Newagu rosły wczoraj o 15% przy podwyższonych obrotach. Jest to reakcja na informację, że Polregio podpisało umowy ramowe z czterema producentami taboru na dostawę do 200 składów elektrycznych. FPS H.Cegielski, Pesa Bydgoszcz, Newag oraz Stadler Polska mają dostarczyć pojazdy za łącznie ponad 7 mld zł w ciągu 3 lat. Pierwsza umowa wykonawcza na kilkadziesiąt pojazdów zostanie podpisana jeszcze w tym roku. "Nowy tabor dla Polregio to rekordowe zamówienie dla polskiej kolei regionalnej. W ramach podpisanych umów ramowych odbędą się aukcje elektroniczne na kolejne transze pojazdów. Spółka zamierza kupić łącznie do 200 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT-ów) za ponad 7 mld zł. Finansowanie będzie pochodzić z grantów i pożyczek unijnych (KPO, FENiKS, RPO), innych źródeł (np. EBI), komercyjnych instrumentów dłużnych oraz środków własnych przewoźnika. Pozyskanie tak dużej liczby pociągów jest możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej spółki. W ostatnich dwóch latach spółka zabezpieczyła blisko 10 mld zł po stronie przychodów do 2030 r. w wieloletnich umowach z urzędami marszałkowskimi" - czytamy w komunikacie.
newag

Newag miał wstępnie 5,4 mln zł straty netto w I poł. 2022 r.

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Grupa Newag odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł w I poł. br., podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 360,6 mln zł. W...
Gorące spółki dnia

Grupa WP [WPL], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

"Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy w zależności od konfiguracji danego EZT. W razie skorzystania przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy w komunikacie.
newag

Newag dostarczy 2 EZT dla woj. pomorskiego za 56,9 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 56,9 mln zł netto. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia umowy o dostawę 29 dodatkowych EZT) wynosi 904,9 mln zł...
Gorące spółki dnia

Photon Energy [PEN], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Wartość umów to 79,65 mln zł. "Szacunkowa wartość umów indywidualnych wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5% stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży lokomotyw płatna po wydaniu lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Lokomotywy będą dostarczane odbiorcy w 2023 i 2024 r.
newag

Newag ma umowy na dostarczenie 5 lokomotyw dla Rail Capital o wartości 79,65 mln zł

Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Newag zawarł z Rail Capital Partners pięć indywidualnych umów na sprzedaż i serwisowanie 5 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 10 lat, podała spółka. Wartość umów to 79,65 mln zł. "Szacunkowa wartość umów indywidualnych wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5% stanowi...
newag

Newag ma umowę na 12 zespołów trakcyjnych dla podkarpackiego za szac. 337,9 mln zł netto

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Newag zawarł umowy z województwem podkarpackim, których przedmiotem jest dostawa łącznie 12 zespołów trakcyjnych (ZT), w tym ośmiu elektrycznych i czterech dwunapędowych, wraz ze świadczeniami dodatkowymi, w tym dostawą symulatora jazdy oraz usługami utrzymania do przeglądu P4. Szacunkowa wartość umów wynosi 337,93 mln zł netto,...
Gorące spółki dnia

Molecure [MOC], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Na wykresie tygodniowym, widać że po niemal 40% spadku notowań, kurs wrócił na kluczowe wsparcie. Wydaje się, że w tym rejonie popyt powinien powalczyć, choćby o korekcyjne odbicie.

Newag zmodernizuje 15 lokomotyw dla Cargounit za 78,8 mln zł netto

Warszawa, 24.06.2022 (ISBnews) - Newag zawarł z Cargounit umowę na modernizację 15 lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi za łącznie 78,75 mln zł netto, podał Newag. Modernizacje lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2024. "Łączna wartość umowy wynosi 78 750 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu...

Zarząd Newagu ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd spółki ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na kolejną trzyletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. mandaty członków zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025...
Akcje PZU wykres notowań

Spółki ogłaszają kolejne dywidendy. PZU wypłaci akcjonariuszom 1,94 zł na akcję

Sezon dywidendowy na GPW trwa, a kolejne podmioty ogłaszają inwestorom swoje decyzje w tej sprawie. Najnowsze doniesienia płyną m.in. od PZU, które planuje wypłacić swoim akcjonariuszom 1,94 zł na akcję, co jest sporym spadkiem względem 3,50 zł rok temu. PZU wypłaci akcjonariuszom 1,94 zł na akcję (rok wcześniej było...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o przeznaczeniu 11,13 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował niewypłacanie dywidendy. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). Do otrzymania dywidendy będą...
newag

Newag miał 2,56 mln zł zysku netto, 20,34 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 2,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,53 mln zł wobec 36,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 20,34...
newag

Newag miał wstępnie 2,5 mln zł skons. zysku netto, 20,3 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 28,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży w I kw. br. spadły o 27,7% r/r do 197,5 mln zł, zaś EBITDA - o 57,3% r/r...
Money, pieniądze, Comparic

Newag rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Newag zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2021 rok, w kwocie 33,58 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 33 582 600,9 zł w całości na kapitał...

Newag miał 86,1 mln zł zysku netto, 157 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 86,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 218,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 113,29 mln zł wobec 254,31 mln zł zysku rok wcześniej. Jednocześnie EBITDA wyniosła 157 mln zł w...
Money, pieniądze, Comparic

Newag miał szacunkowo 85,7 mln zł zysku netto, 157 mln zł EBITDA w 2021 r. 

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Newag wypracował 85,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (tj. o 133,2 mln zł mniej niż w 2020 r.) i 157 mln zł zysku EBITDA w 2021 r. (wobec 291,8 mln zł w 2020 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i...
Money, pieniądze, Comparic

Newag: Woj. Zachodniopomorskie skorzystało z opcji za 100 mln zł netto

Warszawa, 08.02.2022 (ISBnews) - Województwo Zachodniopomorskie skorzystało z prawa opcji zwiększającej dostawę przez Newag na rzecz zamawiającego pięciu dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT), podał Newag. Łączna wartość opcji wynosi 100 mln zł netto. "Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 240 000 000 zł netto....
newag

Newag miał 34,49 mln zł zysku netto, 43,23 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotowało 34,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 50,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,23 mln zł wobec 61,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,94...
newag

Newag miał wstępnie 75,2 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotował skonsolidowany zysk w wysokości 75,2 mln zł w I-III kw. 2021 r. (spadek o 33,4% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła w tym czasie 132,9 mln zł (spadek o 27,6% r/r) przy 692 mln zł przychodów ze sprzedaży grupy (spadek...

Newag ma umowę na 10 lokomotyw wielosyst. dla PKP IC za 210,3 mln zł netto

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Newag podpisał z PKP Intercity umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługą utrzymania za szacunkowo 210,25 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia do 5 kolejnych lokomotyw wraz z usługą utrzymania przed upływem 20 miesięcy od dnia zawarcia...

Newag spodziewa się niewielu przetargów na nowy tabor w Polsce w II poł. br.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag ocenia, że w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w II półroczu 2021 w Polsce pojawi się tylko jeden nowy przetarg, a więcej - po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, podała spółka. "Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w drugiej połowie 2021: - w segmencie elektrycznych zespołów...
newag

Newag miał 12,71 mln zł zysku netto, 20,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,18 mln zł wobec 47,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,83...
newag

Newag miał wstępnie 40,7 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 40,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. (wobec ok. 62,1 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 351,1 mln zł (spadek o 38,3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była o...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Dywidenda na GPW. Które spółki podzielą się zyskami z akcjonariuszami?

Sezon dywidendowy na GPW trwa już od jakiegoś czasu, przez co wiele podmiotów wypłatę dywidendy ma już za sobą. Na rynku pozostały jednak podmioty, które wypłaty dopiero mają w planach, dzięki czemu możliwe jest jeszcze nabycie akcji, które będą miały prawo do dywidendy. Do takich spółek nalezą m.in. PZU,...
newag

Newag ma umowę z ŁKA na dostawę 3 zespołów trakcyjnych za ok. 83,55 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania, podała spółka. Szacunkowa maksymalna wartość umowy w zakresie podstawowym wynosi 83 550 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę trzech ZT w wysokości 61 500...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Newagu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendy za 2020 r. kwotę 67,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 1 zł na akcję. "W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji), do...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Poniesione nakłady dotyczyły głównie wykupu z leasingu dwóch lokomotyw Dragon, przeznaczonych do dzierżawy (27,3 mln zł)" - czytamy w raporcie. Wyniki zostały neutralnie przyjęte przez rynek. Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym, jednak działalność podaży jest mocno ograniczona. Wydaje się, że z czasem, popyt powalczy o kolejną próbę wybicia ponad górną krawędź kanału.
newag

Newag notuje rekordowe 218 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 139% r/r. Analiza fundamentalna Konrada Książąka

Newag jest to polska spółka zajmująca się produkcja oraz modernizacją taboru szynowego. Ubiegły, pandemiczny rok okazał się dla niej wyjątkowo dobry, ponieważ przychody wzrosty o 47,3%, do wartości 1,32 mld zł, co jest wynikiem historycznym, podkreśla Konrad Książak w analizie fundamentalnej na kanale Comparic24. Zysk netto w 2020 wyniósł...
newag

Newag miał 28,23 mln zł zysku netto, 47,62 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Newag odnotowało 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 32,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 36,56 mln zł wobec 47,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 47,62 mln zł wobec 10,42...
newag

Newag rekomenduje 1 zł na akcję dywidendy z zysku za 2020 r.

Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Newag może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego...

Newag spodziewa się przetargów SKM Trójmiasto i PKP IC na lokomotywy w 2021 r.

Newag przewiduje, że w tym roku na rynku pojawią się m.in. postępowanie PKP SKM w Trójmieście na elektryczne zespoły trakcyjne i kolejne postępowania na dostawy nowych lokomotyw dla PKP Intercity. Spółka zamierza też m.in. analizować wszystkie postępowania PKP IC w obszarze wagonów osobowych i pozyskać kilka zamówień na modernizację...
newag

Newag miał 218,66 mln zł zysku netto, 291,8 mln zł EBITDA w 2020 r.

Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 254,31 mln zł wobec 129,89 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 218,9 mln...
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

"Popyt na produkty IT i elektronikę użytkową jest nadal bardzo wysoki, ale osiągane przez nas stopy wzrostu znacznie przewyższają rynek. Tak jak rok temu, naszym celem są nie tylko obroty, ale też wysoka rentowność, dlatego rozbudowujemy usługi dla biznesu. Wciąż pracujemy nad rozszerzeniem naszych usług VAD dla biznesu" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.
newag

Newag miał wstępnie 218,9 mln zł zysku netto w 2020 r.

Newag wypracował 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 291,9 mln zł zysku EBITDA w 2020 roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. Newag przedstawia swoje wyniki finansowe "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld zł i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu...
newag

Newag: Koleje Dolnośląskie zamówiły 6 pociągów hybrydowych za 137,4 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Kolejami Dolnośląskimi (KD) na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym. Ponieważ zamawiający skorzystał częściowo z prawa opcji, umowa obejmuje łącznie sześć pojazdów za 137,4 mln zł netto, podała spółka. Newag zawarł umowę z KD na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) "Wraz z zawarciem umowy zamawiający złożył...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (wzrost o 154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Na wykresie mamy ostrą korektę, która w skrajnym momencie sięgała aż 20%. Względem wtorkowego minimum, już możemy jednak mówić o solidnym odbiciu. Aby kurs wrócił do głównego trendu, powinny uspokoić się nastroje na globalnych rynkach akcji. Możliwe także, że europejskie parkiety otrzymają choćby werbalne wsparcie podczas czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.
newag

Newag miał wstępnie 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. (wobec wyniósł niespełna 12,4 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 569,3 mln zł (wzrost o 49,1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020...
newag

Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD

Oferta Newagu, warta 56,33 mln zł brutto, została przyjęta przez Koleje Dolnośląskie (KD) w przetargu na zakup dwóch pociągów hybrydowych, podał przewoźnik. Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD "Postępowanie na dostawę trójczłonowych pociągów o napędzie dwusystemowym, tj. elektryczno-spalinowym, Koleje Dolnośląskie ogłosiły w maju. Kryterium wyboru...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Newag ostatecznie wypłaci dywidendy "2. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). 3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje...
newag

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza w spółce 2,4 mld zł, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Konieczek. Newag spodziewa się dobrych wyników w najbliższym czasie "Newag nie publikuje prognoz. Spodziewamy się natomiast bardziej równomiernego rozłożenia przychodów ze sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami bieżącego roku i utrzymania rentowności na podobnych poziomach" - powiedział Konieczek...
newag

Akcjonariusze Newagu zdecydują o 0,75 zł dywidendy na akcję 25 VIII

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia. Newag 25 sierpnia zdecyduje o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł "Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk spółki osiągnięty w roku...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag...

Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Newagu rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję), kwotę 15,18 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję...
Gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Spółka tez notuje świetne wyniki, za pierwszy kwartał zysk netto wyniósł 32,57 mln zł wobec 1,42 mln zł straty przed rokiem. Silnie rosną także przychody i wydaje się, że taki trend ze względu na duże inwestycje kolejowe na kolejnych latach, powinien się utrzymać. Na wykresie trwa korekta i najbliższym wsparciem jest wcześniejszy szczyt w okolicach 24 zł. Najwyższa wycena z rekomendacji wydanych w tym roku zakłada wzrost do 31,20 zł.
newag

Newag dostarczył 20 lokomotyw EU160 Griffin do PKP Intercity

Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy. Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity "Za...
newag

Newag z bardzo mocnym I kwartałem – zapiski giełdowego spekulanta

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa grupy jest dobra, a wyniki I kwartału br. są zgodne z oczekiwanymi wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji umownych harmonogramów dostaw pojazdów" – dodano w komunikacie.
newag

Newag ma umowę na 7 EZT dla małopolskiego za 154,6 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Województwem Małopolskim na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat za 154,63 mln zł netto, podała spółka. Zamówienie obejmuje prawo opcji do 2 dodatkowych EZT oraz części zamiennych. W razie skorzystania z opcji wartość umowy wyniesie 199,41...
newag

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka. Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Wartość przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł....
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Bloober Team [BLO] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała podczas wtorkowej sesji o podpisaniu z z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowy na produkcję gry. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki. Pierwsze płatności mają się pojawić jeszcze w tym miesiącu, a umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki w bieżącym roku. Zdaniem spółki, ta umowa
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia

Także spółka Kruk notuje od połowy października bardzo udany okres, szczególnie na tle szerokiego rynku i głównych indeksów. Wcześniej jednak spółka doznała solidnej przeceny. W ostatnich dniach poinformowano, że spółka powróciła do inwestycja na rynku włoski
newag

Newag z umową na dostawę 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Kurs w trendzie wzrostowym

Newag zawarł umowę z województwem lubelskim na dostawę ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego zamówienia do dwóch dodatkowych EZT, podała spółka. Wartość umowy wynosi 119,2 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie
Gorące spółki dnia

Comarch [CMR], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Podczas poniedziałkowej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Zysk netto wyniósł w tym okresie 42,5 mln zł co jest znaczną poprawą względem poprzedniego roku, kiedy zysk wynosił tylko 18,16 mln...
newag

Newag [NWG] – odliczanie do kolejnej zwyżki? – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego. Od strony fundamentalnej spółka pokazuje stabilne wyniki finansowe w ostatnich latach. Także wyniki kwartale wyglądają pozytywnie, mimo że ostatni raport wskazał na niewielki spadek rok do roku zysku i przychodów. Obniżka nie jest jednak duża...
newag

Newag traci około 2%. Wyniki w II kw. porównywalne z tym sprzed roku

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,16 mln zł w II...
Gorące spółki dnia

CDRL [CDL], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia 10.09.2019

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Notowania spółki zyskiwały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia nieco ponad 3% jednak bez udziału większych obrotów. Tego dnia spółka opublikowała raport z wynikami sprzedażowymi za sierpień. W tym miesiącu firma odnotowała około 15,2 mln zł przychodów na terenie kraju, co...
newag

Newag z wynikami nieco słabszymi niż przed rokiem. Kurs pod ważnym oporem

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,16 mln zł w II...
newag

Newag odnotowuje stratę w I kw. Kurs w układzie bocznym

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Spółka wypracowała 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej,. "Wartość EBITDA wyniosła 13,2 mln zł i była prawie o...
newag

Zapiski giełdowego spekulanta: Newag – z kolejnym kontraktem i wysoką dywidendą

Newag – podczas sesji z minionego piątku na stronach spółki pojawiła się informacja o podpisaniu umowy z włoskim przewoźnikiem kolejowym Ferrovie del Sud Est z Bari na dostawę kolejnych sześciu elektrycznych pociągów Impuls 2. Wartość kontrakty wynosi 24,21 mln euro. Umowa jest kontynuacją kontraktu z 2015 roku. Czas na...
gorące spółki dnia

4Fun Media [4FM], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia 10.04.2019

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Notowania spółki od kilku sesji wyraźnie pną się do góry. Wczoraj pojawiły się pozytywne wieści dotyczące raportu rocznego. Ze wstępnych danych wynika, że spółka wypracowała w ubiegłym roku 57 mln zł...
newag

Kurs akcji Newag SA (NWG) mocno w górę – ponad 90 mln zysku w 2018 r.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP) - Według szacunkowych danych zysk netto grupy Newag w 2018 roku wzrósł do 93,4 mln zł z 29,7 mln zł rok w 2017 roku. Newag to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne (spółka akcyjna), które specjalizuje się wprodukcji oraz modernizacji taboru szynowego. Główna siedziba spółki znajduje się...
newag

Newag – akcje lekko w górę po wstępnych wynikach za 2018 rok

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Spółka wypracowała 57,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. według wstępnych danych. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 962,76 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 97,26 mln zł,...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Newag, Altus TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Newag – zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne Jako...
newag

Newag – ponad dwukrotnie wyższy zysk w III kw. Notowania blisko ważnego miejsca

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami uzyskanymi w III kwartale bieżącego roku. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk...
Giełda w Warszawie

Newag z zyskiem 15,9 mln zł w II kw. 2018 r. – wykres reaguje o 5,8%

Grupa kapitałowa Newag - zajmująca się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego - opublikowała dziś raport, w którym odnotowuje 15,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej.  Zysk operacyjny spółki wyniósł 24,47 mln zł wobec...
newag

Newag – prezentacja nowej lokomotywy elektrycznej “Dragon 2”

Firma Newag zaprezentowała w czwartek w Żmigrodzie nowy typ lokomotywy elektrycznej - Dragon 2, zaprojektowanej przez polskich inżynierów i w pełni wyprodukowanej w Polsce. PKP Cargo i Newag podpisały list intencyjny w sprawie zakupu 3 lokomotyw - powiedział podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zaprezentowany pojazd to pierwsza w Europie...
newag

Newag – mocne wyniki za 2017 rok

Newag odnotował 29,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,51 mln zł wobec 19 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 79,41 mln zł wobec 48,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane...
newag

Newag [NWG] – 4 miesiące w tendencji wzrostowej – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Kurs akcji spółki dotarł wczoraj na wsparcie w rejonie 17 zł. Jest to poziom, na który cena reagowała w niedalekiej przeszłości kilka razy. Także wczoraj pojawiła się delikatna reakcja o czym świadczy dłuższy dolny cień świecy dziennej. Jest to...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Newagu [NWG] i Alumetalu [AML]

Newag D1 Newag zajmuje się produkcją, naprawą i modernizacją taboru kolejowego. Kurs Spółki przez ponad rok znajdował się w trendzie horyzontalnym. Ostatnio nastąpiło przełamanie oporu oznaczonego niebieską linią na poziomie 17,40 zł. Oznacza to wyjście górą z konsolidacji i zapowiada wzrost porównywalny z amplitudą w trakcje trwania tejże konsolidacji. Daje...
newag

Newag [NWG] – w nowym trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Spółka nie notuje najlepszej passy w ostatnim czasie, tendencja zaczęła się przechylać na spadkową po słabych wynikach uzyskanych w II kwartale. Po za udanym styczniem, który był dokończeniem wcześniejszych wzrostów, pozostałe miesiąca to trend boczny, który ostatnio zaczyna przechodzić...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PKO BP [PKO] i sprzedaży na Newagu [NWG]

PKO BP H1 W wyniku dwutygodniowej fali spadkowej kurs PKO BP spadł do wsparcia ustanowionego przez sierpniowy dołek na poziomie 34,65 zł oznaczony zieloną linią. W tym miejscu powstała formacja podwójnego dna z czerwoną linią szyi na poziomie 35,40 zł. Dzisiejszy wzrost spowodował przełamanie zarówno tej bariery jak i niebieskiej...
newag

Newag walczy z ważnym oporem

Historia nowosądeckiego Newagu wyglądała bardzo burzliwie. Na początku XXI w. firma była na skraju bankructwa. Właśnie wtedy w kierunku spółki, pomocną dłoń wyciągnął jeden z najbogatszych polaków - Zbigniew Jakubas, który stwierdził, że “kto ma w głowie olej, inwestuje w kolej”. Jeszcze w ubiegłej dekadzie Newag zajmował się głównie...
gorące spółki dnia

EKO Export [EEX], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Eko Export specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Mikrosfera są to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem, powstające w wyniku spalania węgla kamiennego w...
gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Spółka zyskała podczas środowej sesji 3,5%, dzięki czemu nastąpiło wybicie z krótkotrwałej konsolidacji. Wczorajsze wzrosty...
newag

Newag [NWG] – Analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Na wykresie tygodniowym widać, że od maja ubiegłego roku panuje trend spadkowy. W ostatnich dwóch miesiącach trwa próba odbicia w górę. Jak na razie kupujący byli w stanie doprowadzić do testu kluczowego oporu okolic 14 zł. Bardzo blisko przebiega...

Przed zamknięciem. IQ Partners [IQP] i Newag [NWG]

IQ Partners Kurs IQP znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią widoczną na wykresie. Jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Na razie jednak się na to nie zanosi. Obecnie cena przełamuje wsparcie na poziomie 49 gr oznaczone zieloną linią. Na podstawie amplitudy wahań nad wsparciem należy liczyć się ze spadkiem...