Conotoxia
newag

Newag miał 34,49 mln zł zysku netto, 43,23 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotowało 34,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 50,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,23 mln zł wobec 61,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,94 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 234,21 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 75,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 112,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 692 mln zł w porównaniu z 803,5 mln zł rok wcześniej. "Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 692 mln zł. W porównaniu z...
newag

Newag miał wstępnie 75,2 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotował skonsolidowany zysk w wysokości 75,2 mln zł w I-III kw. 2021 r. (spadek o 33,4% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła w tym czasie 132,9 mln zł (spadek o 27,6% r/r) przy 692 mln zł przychodów ze sprzedaży grupy (spadek o 13,9%). W ujęciu jednostkowym w I-III kw. br. spółka zanotowała zysk w wysokości 32 mln zł (spadek o 60% r/r), podano w komunikacie. Na wyniki spółki i grupy główny wpływ miała struktura sprzedawanych produktów i wynikająca z niej marżowość, podkreślono. Ostateczne wyniki spółki i grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 roku, który zostanie opublikowany 19 listopada 2021 roku. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego...

Newag ma umowę na 10 lokomotyw wielosyst. dla PKP IC za 210,3 mln zł netto

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Newag podpisał z PKP Intercity umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługą utrzymania za szacunkowo 210,25 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia do 5 kolejnych lokomotyw wraz z usługą utrzymania przed upływem 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji to 315,38 mln zł netto. Dostawy lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2025, poinformowali przedstawiciele spółki i zamawiającego. "Wielkim wyzwaniem będzie homologacja lokomotyw, bo to jest aż 6 krajów. Myślę, że sprostamy temu, by lokomotywy produkowane w Polsce mogły wyjechać za granicę. Newag dotrzyma słowa i zamówienie będzie w terminie i odpowiedniej jakości" - powiedział prezes Zbigniew Konieczek, podczas konferencji prasowej. Wcześniej uczestnicy konferencji poinformowali, że...

Newag spodziewa się niewielu przetargów na nowy tabor w Polsce w II poł. br.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag ocenia, że w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w II półroczu 2021 w Polsce pojawi się tylko jeden nowy przetarg, a więcej - po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, podała spółka. "Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w drugiej połowie 2021: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez województwo pomorskie. Większej liczby postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych; - w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach; - w segmencie wagonów osobowych PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 38 składów push-pull. Aktualnie postępowanie jest na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Etap ten powinien zakończyć się w trzecim kwartale tego roku....
newag

Newag miał 12,71 mln zł zysku netto, 20,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,18 mln zł wobec 47,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,83 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 300,22 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 40,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 351,07 mln zł w porównaniu z 569,29 mln zł rok wcześniej. "Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 351,1 mln zł. W porównaniu z...
newag

Newag miał wstępnie 40,7 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 40,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. (wobec ok. 62,1 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 351,1 mln zł (spadek o 38,3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była o 33 mln zł niższa niż w I poł. 2020 (-30%), podano w komunikacie. W ujęciu jednostkowym, zysk netto wyniósł 10,7 mln zł, co oznacza spadek o 82,9% r/r. "Na ww. wyniki grupy główny wpływ miał harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz przekazań pojazdów klientom grupy w analizowanym okresie, zgodnie z którym zdecydowanie większa część sprzedaży w 2021 roku przypada na drugie półrocze 2021 roku" - czytam dalej. Ostateczne wyniki zostaną przekazane...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Dywidenda na GPW. Które spółki podzielą się zyskami z akcjonariuszami?

Sezon dywidendowy na GPW trwa już od jakiegoś czasu, przez co wiele podmiotów wypłatę dywidendy ma już za sobą. Na rynku pozostały jednak podmioty, które wypłaty dopiero mają w planach, dzięki czemu możliwe jest jeszcze nabycie akcji, które będą miały prawo do dywidendy. Do takich spółek nalezą m.in. PZU, Bank Pekao SA, czy też Dębica. Dywidendowy sezon na GPW trwa nadal. Wypłaty planują in. spółki z udziałem skarbu państwa takie jak PZU czy też Pekao. Wysoką stopę dywidendy oferują natomiast Alta, Newag i Ferro. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl GPW: Solidni dywidendowcy na wrzesień Wiele spółek na warszawskim parkiecie ma już wypłatę dywidendy za sobą. Mimo to na rynku pozostało kilka podmiotów, które podzielą się zyskami nieco...
newag

Newag ma umowę z ŁKA na dostawę 3 zespołów trakcyjnych za ok. 83,55 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania, podała spółka. Szacunkowa maksymalna wartość umowy w zakresie podstawowym wynosi 83 550 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę trzech ZT w wysokości 61 500 000 zł netto płatne proporcjonalnie za każdy ZT po jego dostawie oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi utrzymania proporcjonalnie w stosunku do natężenia eksploatacji ZT przez zamawiającego. Dostawa nastąpi w terminie do 29 czerwca 2022 roku. Usługi utrzymania będą świadczone przez 10 lat od przekazania zespołów do eksploatacji, podano. "Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez zamawiającego do dwóch dodatkowych ZT wraz ze świadczeniem usług utrzymania....

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Newagu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendy za 2020 r. kwotę 67,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 1 zł na akcję. "W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji), do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 15 września 2021 r., termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 października 2021 r." - czytamy w komunikacie. Pierwotnie Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r....
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Poniesione nakłady dotyczyły głównie wykupu z leasingu dwóch lokomotyw Dragon, przeznaczonych do dzierżawy (27,3 mln zł)" - czytamy w raporcie. Wyniki zostały neutralnie przyjęte przez rynek. Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym, jednak działalność podaży jest mocno ograniczona. Wydaje się, że z czasem, popyt powalczy o kolejną próbę wybicia ponad górną krawędź kanału.
newag

Newag notuje rekordowe 218 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 139% r/r. Analiza fundamentalna Konrada Książąka

Newag jest to polska spółka zajmująca się produkcja oraz modernizacją taboru szynowego. Ubiegły, pandemiczny rok okazał się dla niej wyjątkowo dobry, ponieważ przychody wzrosty o 47,3%, do wartości 1,32 mld zł, co jest wynikiem historycznym, podkreśla Konrad Książak w analizie fundamentalnej na kanale Comparic24. Zysk netto w 2020 wyniósł 218,94 mln zł, względem niecałych 92 mln zł w roku 2019. Za rok 2020 spółka wypłaciła 1 zł dywidendy, co by obecnym kursie oznaczą ok. 4% stopy dywidendy. Aktualna wycena spółki wynosi 25,5 zł, choć chwilowo jej akcje były warte powyżej 29 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Zx-OaQMaTNA Przychody przekraczają 1,3 mld zł Newag jest to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne specjalizujące się w produkcji oraz modernizacji taboru szynowego, zarówno...
newag

Newag miał 28,23 mln zł zysku netto, 47,62 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Newag odnotowało 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 32,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 36,56 mln zł wobec 47,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 47,62 mln zł wobec 10,42 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,24 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 269,07 mln zł rok wcześniej. Marża na sprzedaży wyniosła 43,6 mln zł (- 21,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża jest niższa o 9,8 punktów procentowych i wyniosła 16,1%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I kwartale 2021 r., podała spółka. "W I kwartale 2021 r.,...
newag

Newag rekomenduje 1 zł na akcję dywidendy z zysku za 2020 r.

Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Newag może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 169 138 511,62 zł na następujące cele: 1. kwotę 45 000 001 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki, 2. kwotę 124 138 510,62 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w...

Newag spodziewa się przetargów SKM Trójmiasto i PKP IC na lokomotywy w 2021 r.

Newag przewiduje, że w tym roku na rynku pojawią się m.in. postępowanie PKP SKM w Trójmieście na elektryczne zespoły trakcyjne i kolejne postępowania na dostawy nowych lokomotyw dla PKP Intercity. Spółka zamierza też m.in. analizować wszystkie postępowania PKP IC w obszarze wagonów osobowych i pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych z rynku przewoźników prywatnych, podał Newag. Newag spodziewa się przetargów "Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w 2021 roku: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez PKP SKM w Trójmieście. Większej ilości postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych; - w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach; - w segmencie wagonów osobowych, gdzie głównym zamawiającym jest PKP Intercity S.A. Newag będzie...
newag

Newag miał 218,66 mln zł zysku netto, 291,8 mln zł EBITDA w 2020 r.

Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 254,31 mln zł wobec 129,89 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 291,8 mln zł. Uzyskane wyniki finansowe potwierdzają kondycję grupy, dzięki czemu możemy spokojnie i odważnie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście załączonym do raportu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 320,09 mln zł w 2020 r. wobec 896,09 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld zł i były wyższe o 424 mln zł...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje