Cinkciarz.pl
newag

Newag: Koleje Dolnośląskie zamówiły 6 pociągów hybrydowych za 137,4 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Kolejami Dolnośląskimi (KD) na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym. Ponieważ zamawiający skorzystał częściowo z prawa opcji, umowa obejmuje łącznie sześć pojazdów za 137,4 mln zł netto, podała spółka. Newag zawarł umowę z KD na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) "Wraz z zawarciem umowy zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie czterech dodatkowych ZT, co sprawia, że na dzień dzisiejszy przedmiot umowy obejmuje łącznie dostawę sześciu ZT, na co składają się dwa ZT w zakresie podstawowym oraz cztery ZT w ramach wykorzystanej opcji. Zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z prawa opcji zamówienia pozostałych dwóch ZT w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Dostawy będą wykonywane w latach...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (wzrost o 154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Na wykresie mamy ostrą korektę, która w skrajnym momencie sięgała aż 20%. Względem wtorkowego minimum, już możemy jednak mówić o solidnym odbiciu. Aby kurs wrócił do głównego trendu, powinny uspokoić się nastroje na globalnych rynkach akcji. Możliwe także, że europejskie parkiety otrzymają choćby werbalne wsparcie podczas czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.
newag

Newag miał wstępnie 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. (wobec wyniósł niespełna 12,4 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 569,3 mln zł (wzrost o 49,1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku, podano. "Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - czytamy w...
newag

Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD

Oferta Newagu, warta 56,33 mln zł brutto, została przyjęta przez Koleje Dolnośląskie (KD) w przetargu na zakup dwóch pociągów hybrydowych, podał przewoźnik. Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD "Postępowanie na dostawę trójczłonowych pociągów o napędzie dwusystemowym, tj. elektryczno-spalinowym, Koleje Dolnośląskie ogłosiły w maju. Kryterium wyboru była cena. Producentem, który jako jedyny zgłosił się do udziału w przetargu był nowosądecki Newag, który za dwa hybrydowe zespoły trakcyjne zaproponował cenę 56 334 000 zł brutto (28 167 000 zł brutto za jeden pojazd). Spółka zdecydowała się przyjąć tę ofertę" - czytamy w komunikacie. Pociągi hybrydowe pojawią się w parku taborowym Kolei Dolnośląskich najpóźniej po 18 miesiącach od podpisania umowy z producentem. Przetarg przewiduje również możliwość tzw. opcji, czyli rozszerzenia...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Newag ostatecznie wypłaci dywidendy "2. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). 3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 2 września 2020 r., 4. termin wypłaty dywidendy ustalono w sposób następujący: w dniu 9 września 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy, w dniu 30 października 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy" - czytamy w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75...
newag

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza w spółce 2,4 mld zł, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Konieczek. Newag spodziewa się dobrych wyników w najbliższym czasie "Newag nie publikuje prognoz. Spodziewamy się natomiast bardziej równomiernego rozłożenia przychodów ze sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami bieżącego roku i utrzymania rentowności na podobnych poziomach" - powiedział Konieczek pytany o tegoroczne wyniki finansowe. Jutrzejsze WZA Newagu podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 r. Zarząd rekomenduje, by spółka wypłaciła 33,75 mln zł dywidendy z zysku za miniony rok co daje 0,75 zł na akcję. Newag odnotował 32,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 47,3 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku...
newag

Akcjonariusze Newagu zdecydują o 0,75 zł dywidendy na akcję 25 VIII

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia. Newag 25 sierpnia zdecyduje o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł "Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 wynoszący 48 928 824,82 zł na następujące cele: 1. kwotę 33 750 000,75 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję spółki, 2. kwotę 15 178 824,07 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag to spółka produkująca tabor kolejowy Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd Spółki chce zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy kwoty 33 750 000,75 złotych, co oznaczałoby dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 15 178 824,07 złotych miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jeśli propozycja Zarządu...

Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Newagu rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję), kwotę 15,18 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.
Gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Spółka tez notuje świetne wyniki, za pierwszy kwartał zysk netto wyniósł 32,57 mln zł wobec 1,42 mln zł straty przed rokiem. Silnie rosną także przychody i wydaje się, że taki trend ze względu na duże inwestycje kolejowe na kolejnych latach, powinien się utrzymać. Na wykresie trwa korekta i najbliższym wsparciem jest wcześniejszy szczyt w okolicach 24 zł. Najwyższa wycena z rekomendacji wydanych w tym roku zakłada wzrost do 31,20 zł.
newag

Newag dostarczył 20 lokomotyw EU160 Griffin do PKP Intercity

Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy. Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity "Za nami dostawy 20 lokomotyw, czyli kontrakt podstawowy, który zawarliśmy 25 miesięcy temu. Kontrakt przewiduje jeszcze 10 sztuk w opcji, które będą dostarczone przez kolejne 4 miesiące" - powiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek podczas konferencji prasowej. W maju 2018 r. PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł. We wrześniu 2019 r. przewoźnik rozszerzył umowę o kolejne 10 pojazdów, zwiększając zgodnie z prawem...
newag

Newag z bardzo mocnym I kwartałem – zapiski giełdowego spekulanta

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa grupy jest dobra, a wyniki I kwartału br. są zgodne z oczekiwanymi wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji umownych harmonogramów dostaw pojazdów" – dodano w komunikacie.
newag

Newag ma umowę na 7 EZT dla małopolskiego za 154,6 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Województwem Małopolskim na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat za 154,63 mln zł netto, podała spółka. Zamówienie obejmuje prawo opcji do 2 dodatkowych EZT oraz części zamiennych. W razie skorzystania z opcji wartość umowy wyniesie 199,41 mln zł netto. Newag dostarczy zespoły trakcyjne dla małopolski "Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2021-2022, zgodnie z ustalonym harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.
newag

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka. Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Wartość przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej...
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Bloober Team [BLO] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała podczas wtorkowej sesji o podpisaniu z z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowy na produkcję gry. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki. Pierwsze płatności mają się pojawić jeszcze w tym miesiącu, a umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki w bieżącym roku. Zdaniem spółki, ta umowa

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację