XTB
newag

Newag miał wstępnie 5,4 mln zł straty netto w I poł. 2022 r.

Warszawa, 20.09.2022 (ISBnews) - Grupa Newag odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł w I poł. br., podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 360,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,5 mln zł (+2,7%). W pierwszym półroczu 2022 roku grupa odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł (-116,9%)" - czytamy w komunikacie. Wartość EBITDA wyniosła 31,9 mln zł i była niższa o 35,2 mln zł (-52%) w porównaniu do I półrocza 2021 roku, podała także spółka. Na poziomie jednostkowym...
Gorące spółki dnia

Grupa WP [WPL], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

"Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy w zależności od konfiguracji danego EZT. W razie skorzystania przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy w komunikacie.
newag

Newag dostarczy 2 EZT dla woj. pomorskiego za 56,9 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) - Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę dwóch wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 56,9 mln zł netto. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia umowy o dostawę 29 dodatkowych EZT) wynosi 904,9 mln zł netto, podała spółka. "Dostawy EZT objęte zakresem podstawowym umowy będą wykonywane w terminach 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy w zależności od konfiguracji danego EZT. W razie skorzystania przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych EZT strony ustalą odrębny harmonogram dostaw, z zastrzeżeniem, że dostawa wszystkich EZT objętych opcją powinna zostać zakończona w terminie 54 miesięcy od otrzymania przez spółkę oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy w komunikacie. Zamawiający planuje...
Gorące spółki dnia

Photon Energy [PEN], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Wartość umów to 79,65 mln zł. "Szacunkowa wartość umów indywidualnych wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5% stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży lokomotyw płatna po wydaniu lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Lokomotywy będą dostarczane odbiorcy w 2023 i 2024 r.
newag

Newag ma umowy na dostarczenie 5 lokomotyw dla Rail Capital o wartości 79,65 mln zł

Warszawa, 12.07.2022 (ISBnews) - Newag zawarł z Rail Capital Partners pięć indywidualnych umów na sprzedaż i serwisowanie 5 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 10 lat, podała spółka. Wartość umów to 79,65 mln zł. "Szacunkowa wartość umów indywidualnych wynosi 79 653 120,00 zł netto, z czego około 5% stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw, a pozostałą część stanowi cena sprzedaży lokomotyw płatna po wydaniu lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Lokomotywy będą dostarczane odbiorcy w 2023 i 2024 r., podano także. Umowy indywidualne zostały zawarte na podstawie umów ramowych (osobno na sprzedaż i na serwisowanie) z września 2019 roku. Umowy ramowe zostały zawarte...
newag

Newag ma umowę na 12 zespołów trakcyjnych dla podkarpackiego za szac. 337,9 mln zł netto

Warszawa, 08.07.2022 (ISBnews) - Newag zawarł umowy z województwem podkarpackim, których przedmiotem jest dostawa łącznie 12 zespołów trakcyjnych (ZT), w tym ośmiu elektrycznych i czterech dwunapędowych, wraz ze świadczeniami dodatkowymi, w tym dostawą symulatora jazdy oraz usługami utrzymania do przeglądu P4. Szacunkowa wartość umów wynosi 337,93 mln zł netto, w tym 278 mln zł netto za dostawę pojazdów oraz symulatora, podał Newag. "Dostawy ZT będą wykonywane w roku 2023 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs liry tureckiej prognozy | średni kurs forinta...
Gorące spółki dnia

Molecure [MOC], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Na wykresie tygodniowym, widać że po niemal 40% spadku notowań, kurs wrócił na kluczowe wsparcie. Wydaje się, że w tym rejonie popyt powinien powalczyć, choćby o korekcyjne odbicie.

Newag zmodernizuje 15 lokomotyw dla Cargounit za 78,8 mln zł netto

Warszawa, 24.06.2022 (ISBnews) - Newag zawarł z Cargounit umowę na modernizację 15 lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi za łącznie 78,75 mln zł netto, podał Newag. Modernizacje lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2024. "Łączna wartość umowy wynosi 78 750 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne proporcjonalnie po odbiorze przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw. Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez zamawiającego każdej ze zmodernizowanych lokomotyw" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. Cargounit to największa polska firma...

Zarząd Newagu ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem powołany na kolejną kadencję

Warszawa, 02.06.2022 (ISBnews) - Rada nadzorcza Newagu powołała zarząd spółki ze Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na kolejną trzyletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. mandaty członków zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., podała spółka. "W skład zarządu spółki kolejnej kadencji zostali powołani: 1. Zbigniew Konieczek - prezes zarządu, 2. Bogdan Borek - wiceprezes zarządu, 3. Józef Michalik - wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. (ISBnews) Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs...
Akcje PZU wykres notowań

Spółki ogłaszają kolejne dywidendy. PZU wypłaci akcjonariuszom 1,94 zł na akcję

Sezon dywidendowy na GPW trwa, a kolejne podmioty ogłaszają inwestorom swoje decyzje w tej sprawie. Najnowsze doniesienia płyną m.in. od PZU, które planuje wypłacić swoim akcjonariuszom 1,94 zł na akcję, co jest sporym spadkiem względem 3,50 zł rok temu. PZU wypłaci akcjonariuszom 1,94 zł na akcję (rok wcześniej było to 3,50 zł). Niższą dywidendę zapowiedział również Newag, którego akcjonariusze otrzymają 0,25 zł. PCF wypłaci natomiast 0,27 zł na akcję. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy Sezon dywidendy na GPW powoli nabiera tempa. Kolejne podmioty ogłaszają akcjonariuszom, jakich wypłat mogą spodziewać się w tym roku oraz kiedy one nastąpią. Od wczorajszego wieczora informacje takie przedstawiło kilka dużych podmiotów, w tym PZU, które często...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2021 r.

Warszawa, 01.06.2022 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o przeznaczeniu 11,13 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował niewypłacanie dywidendy. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). Do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 10 czerwca 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 czerwca 2022 r., podano w komunikacie. Na początku maja Newag zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2021 rok, w kwocie 33,58 mln zł, na kapitał zapasowy. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody...
newag

Newag miał 2,56 mln zł zysku netto, 20,34 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 2,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,53 mln zł wobec 36,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 20,34 mln zł wobec 47,62 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,48 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 273,24 mln zł rok wcześniej. "Główne czynniki mające wpływ na wyniki grupy (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) przedstawiają się następująco: wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw, wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 31,5 mln zł (-24,6 mln zł w stosunku do analogicznego...
newag

Newag miał wstępnie 2,5 mln zł skons. zysku netto, 20,3 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 18.05.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 28,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody ze sprzedaży w I kw. br. spadły o 27,7% r/r do 197,5 mln zł, zaś EBITDA - o 57,3% r/r do 20,3 mln zł. Jednostkowe przychody w I kw. br. spadły o 28,1% r/r do 194,3 mln zł. Spółka zanotowała w I kw. 2022 roku stratę netto na poziomie 10,6 mln zł wobec 15,3 mln zł zysku netto. Wartość EBITDA wyniosła 6,6 mln zł i była niższa o 79,2%, podano. "Na ww. wyniki spółki i grupy główny wpływ miały następujące czynniki: a) wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych...
Money, pieniądze, Comparic

Newag rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 rok

Warszawa, 05.05.2022 (ISBnews) - Newag zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2021 rok, w kwocie 33,58 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 33 582 600,9 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: notowania mercator | pko akcje wykres | kurs korony islandzkiej prognozy na najbliższe dni | brokerzy stp | eurocash kurs | mercator notowania | kurs ropy naftowej |

Newag miał 86,1 mln zł zysku netto, 157 mln zł EBITDA w 2021 r.

Warszawa, 28.04.2022 (ISBnews) - Newag odnotował 86,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 218,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 113,29 mln zł wobec 254,31 mln zł zysku rok wcześniej. Jednocześnie EBITDA wyniosła 157 mln zł w porównaniu z 291,8 mln zł za rok 2020. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r. wobec 1 320,09 mln zł rok wcześniej. "Pomimo konieczności funkcjonowania kolejny rok z rzędu w warunkach pandemii, przychody grupy w 2021 roku osiągnęły poziom 917,5 mln zł, wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 85,7 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 157 mln zł. Rok 2021 nie przyniósł długo wyczekiwanych rozstrzygnięć dotyczących funduszy europejskich...
Money, pieniądze, Comparic

Newag miał szacunkowo 85,7 mln zł zysku netto, 157 mln zł EBITDA w 2021 r. 

Warszawa, 14.04.2022 (ISBnews) - Newag wypracował 85,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (tj. o 133,2 mln zł mniej niż w 2020 r.) i 157 mln zł zysku EBITDA w 2021 r. (wobec 291,8 mln zł w 2020 r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 917,6 mln zł i były niższe o 402,5 mln zł (-30,5%) w porównaniu do roku 2020. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 192,5 mln zł i była niższa o 179,3 mln zł (-48,2%) w porównaniu do roku 2020. W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 7,2 pkt proc.: z 28,2% w 2020 do 21% w roku 2021" - czytamy w komunikacie. Newag podał, że czynnikami, które...
Money, pieniądze, Comparic

Newag: Woj. Zachodniopomorskie skorzystało z opcji za 100 mln zł netto

Warszawa, 08.02.2022 (ISBnews) - Województwo Zachodniopomorskie skorzystało z prawa opcji zwiększającej dostawę przez Newag na rzecz zamawiającego pięciu dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT), podał Newag. Łączna wartość opcji wynosi 100 mln zł netto. "Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 240 000 000 zł netto. Dostawy ZT stanowiące przedmiot opcji zostaną zrealizowane do dnia 20 grudnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: orlen akcje kupno | dzisiejszy kurs korony norweskiej | wykres eur usd | famur akcje kupno | notowania kernel | dino akcje notowania | najwyższy kurs korony islandzkiej |
newag

Newag miał 34,49 mln zł zysku netto, 43,23 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 19.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotowało 34,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 50,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,23 mln zł wobec 61,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,94 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 234,21 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 75,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 112,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 692 mln zł w porównaniu z 803,5 mln zł rok wcześniej. "Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 692 mln zł. W porównaniu z...
newag

Newag miał wstępnie 75,2 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r.

Warszawa, 09.11.2021 (ISBnews) - Newag odnotował skonsolidowany zysk w wysokości 75,2 mln zł w I-III kw. 2021 r. (spadek o 33,4% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła w tym czasie 132,9 mln zł (spadek o 27,6% r/r) przy 692 mln zł przychodów ze sprzedaży grupy (spadek o 13,9%). W ujęciu jednostkowym w I-III kw. br. spółka zanotowała zysk w wysokości 32 mln zł (spadek o 60% r/r), podano w komunikacie. Na wyniki spółki i grupy główny wpływ miała struktura sprzedawanych produktów i wynikająca z niej marżowość, podkreślono. Ostateczne wyniki spółki i grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021 roku, który zostanie opublikowany 19 listopada 2021 roku. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego...

Newag ma umowę na 10 lokomotyw wielosyst. dla PKP IC za 210,3 mln zł netto

Warszawa, 22.10.2021 (ISBnews) - Newag podpisał z PKP Intercity umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługą utrzymania za szacunkowo 210,25 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia do 5 kolejnych lokomotyw wraz z usługą utrzymania przed upływem 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji to 315,38 mln zł netto. Dostawy lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2025, poinformowali przedstawiciele spółki i zamawiającego. "Wielkim wyzwaniem będzie homologacja lokomotyw, bo to jest aż 6 krajów. Myślę, że sprostamy temu, by lokomotywy produkowane w Polsce mogły wyjechać za granicę. Newag dotrzyma słowa i zamówienie będzie w terminie i odpowiedniej jakości" - powiedział prezes Zbigniew Konieczek, podczas konferencji prasowej. Wcześniej uczestnicy konferencji poinformowali, że...

Newag spodziewa się niewielu przetargów na nowy tabor w Polsce w II poł. br.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag ocenia, że w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w II półroczu 2021 w Polsce pojawi się tylko jeden nowy przetarg, a więcej - po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, podała spółka. "Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w drugiej połowie 2021: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez województwo pomorskie. Większej liczby postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych; - w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach; - w segmencie wagonów osobowych PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 38 składów push-pull. Aktualnie postępowanie jest na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Etap ten powinien zakończyć się w trzecim kwartale tego roku....
newag

Newag miał 12,71 mln zł zysku netto, 20,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2021 r.

Warszawa, 14.09.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 29,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,18 mln zł wobec 47,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,83 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 300,22 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 40,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 351,07 mln zł w porównaniu z 569,29 mln zł rok wcześniej. "Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 351,1 mln zł. W porównaniu z...
newag

Newag miał wstępnie 40,7 mln zł zysku netto w I poł. 2021 r.

Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) - Newag odnotował 40,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. (wobec ok. 62,1 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 351,1 mln zł (spadek o 38,3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była o 33 mln zł niższa niż w I poł. 2020 (-30%), podano w komunikacie. W ujęciu jednostkowym, zysk netto wyniósł 10,7 mln zł, co oznacza spadek o 82,9% r/r. "Na ww. wyniki grupy główny wpływ miał harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz przekazań pojazdów klientom grupy w analizowanym okresie, zgodnie z którym zdecydowanie większa część sprzedaży w 2021 roku przypada na drugie półrocze 2021 roku" - czytam dalej. Ostateczne wyniki zostaną przekazane...
Świnka skarbonka z napisem dywidenda

Dywidenda na GPW. Które spółki podzielą się zyskami z akcjonariuszami?

Sezon dywidendowy na GPW trwa już od jakiegoś czasu, przez co wiele podmiotów wypłatę dywidendy ma już za sobą. Na rynku pozostały jednak podmioty, które wypłaty dopiero mają w planach, dzięki czemu możliwe jest jeszcze nabycie akcji, które będą miały prawo do dywidendy. Do takich spółek nalezą m.in. PZU, Bank Pekao SA, czy też Dębica. Dywidendowy sezon na GPW trwa nadal. Wypłaty planują in. spółki z udziałem skarbu państwa takie jak PZU czy też Pekao. Wysoką stopę dywidendy oferują natomiast Alta, Newag i Ferro. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl GPW: Solidni dywidendowcy na wrzesień Wiele spółek na warszawskim parkiecie ma już wypłatę dywidendy za sobą. Mimo to na rynku pozostało kilka podmiotów, które podzielą się zyskami nieco...
newag

Newag ma umowę z ŁKA na dostawę 3 zespołów trakcyjnych za ok. 83,55 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania, podała spółka. Szacunkowa maksymalna wartość umowy w zakresie podstawowym wynosi 83 550 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę trzech ZT w wysokości 61 500 000 zł netto płatne proporcjonalnie za każdy ZT po jego dostawie oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi utrzymania proporcjonalnie w stosunku do natężenia eksploatacji ZT przez zamawiającego. Dostawa nastąpi w terminie do 29 czerwca 2022 roku. Usługi utrzymania będą świadczone przez 10 lat od przekazania zespołów do eksploatacji, podano. "Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia przez zamawiającego do dwóch dodatkowych ZT wraz ze świadczeniem usług utrzymania....

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Newagu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendy za 2020 r. kwotę 67,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 1 zł na akcję. "W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji), do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 15 września 2021 r., termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 października 2021 r." - czytamy w komunikacie. Pierwotnie Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję. Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r....
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Poniesione nakłady dotyczyły głównie wykupu z leasingu dwóch lokomotyw Dragon, przeznaczonych do dzierżawy (27,3 mln zł)" - czytamy w raporcie. Wyniki zostały neutralnie przyjęte przez rynek. Na wykresie kurs porusza się w kanale spadkowym, jednak działalność podaży jest mocno ograniczona. Wydaje się, że z czasem, popyt powalczy o kolejną próbę wybicia ponad górną krawędź kanału.
newag

Newag notuje rekordowe 218 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 139% r/r. Analiza fundamentalna Konrada Książąka

Newag jest to polska spółka zajmująca się produkcja oraz modernizacją taboru szynowego. Ubiegły, pandemiczny rok okazał się dla niej wyjątkowo dobry, ponieważ przychody wzrosty o 47,3%, do wartości 1,32 mld zł, co jest wynikiem historycznym, podkreśla Konrad Książak w analizie fundamentalnej na kanale Comparic24. Zysk netto w 2020 wyniósł 218,94 mln zł, względem niecałych 92 mln zł w roku 2019. Za rok 2020 spółka wypłaciła 1 zł dywidendy, co by obecnym kursie oznaczą ok. 4% stopy dywidendy. Aktualna wycena spółki wynosi 25,5 zł, choć chwilowo jej akcje były warte powyżej 29 zł. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Zx-OaQMaTNA Przychody przekraczają 1,3 mld zł Newag jest to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne specjalizujące się w produkcji oraz modernizacji taboru szynowego, zarówno...
newag

Newag miał 28,23 mln zł zysku netto, 47,62 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Newag odnotowało 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 32,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 36,56 mln zł wobec 47,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 47,62 mln zł wobec 10,42 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,24 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 269,07 mln zł rok wcześniej. Marża na sprzedaży wyniosła 43,6 mln zł (- 21,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża jest niższa o 9,8 punktów procentowych i wyniosła 16,1%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I kwartale 2021 r., podała spółka. "W I kwartale 2021 r.,...
newag

Newag rekomenduje 1 zł na akcję dywidendy z zysku za 2020 r.

Newag zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie z zysku netto za 2020 rok kwoty 45 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Newag może wypłacić dywidendę za 2020 r. "Zarząd spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 169 138 511,62 zł na następujące cele: 1. kwotę 45 000 001 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki, 2. kwotę 124 138 510,62 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w...

Newag spodziewa się przetargów SKM Trójmiasto i PKP IC na lokomotywy w 2021 r.

Newag przewiduje, że w tym roku na rynku pojawią się m.in. postępowanie PKP SKM w Trójmieście na elektryczne zespoły trakcyjne i kolejne postępowania na dostawy nowych lokomotyw dla PKP Intercity. Spółka zamierza też m.in. analizować wszystkie postępowania PKP IC w obszarze wagonów osobowych i pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych z rynku przewoźników prywatnych, podał Newag. Newag spodziewa się przetargów "Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w 2021 roku: - w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie nowego postępowania przez PKP SKM w Trójmieście. Większej ilości postępowań spodziewamy się po zatwierdzeniu poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych; - w segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych oczekujemy skorzystania z opcji przewidzianych w podpisanych już kontraktach; - w segmencie wagonów osobowych, gdzie głównym zamawiającym jest PKP Intercity S.A. Newag będzie...
newag

Newag miał 218,66 mln zł zysku netto, 291,8 mln zł EBITDA w 2020 r.

Newag odnotował 218,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 254,31 mln zł wobec 129,89 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 291,8 mln zł. Uzyskane wyniki finansowe potwierdzają kondycję grupy, dzięki czemu możemy spokojnie i odważnie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście załączonym do raportu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 320,09 mln zł w 2020 r. wobec 896,09 mln zł rok wcześniej. "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld zł i były wyższe o 424 mln zł...
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

"Popyt na produkty IT i elektronikę użytkową jest nadal bardzo wysoki, ale osiągane przez nas stopy wzrostu znacznie przewyższają rynek. Tak jak rok temu, naszym celem są nie tylko obroty, ale też wysoka rentowność, dlatego rozbudowujemy usługi dla biznesu. Wciąż pracujemy nad rozszerzeniem naszych usług VAD dla biznesu" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.
newag

Newag miał wstępnie 218,9 mln zł zysku netto w 2020 r.

Newag wypracował 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 291,9 mln zł zysku EBITDA w 2020 roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. Newag przedstawia swoje wyniki finansowe "Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld zł i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 371,9 mln zł i była wyższa o 165,4 mln zł (+80,1%). W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 5,1 pkt proc.: z 23% w 2019 do 28,2% w roku 2020" - czytamy w komunikacie. W 2020 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 127,4 mln zł więcej niż w roku 2019. Jednocześnie EBITDA wyniosła 291,8 mln...
newag

Newag: Koleje Dolnośląskie zamówiły 6 pociągów hybrydowych za 137,4 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Kolejami Dolnośląskimi (KD) na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym. Ponieważ zamawiający skorzystał częściowo z prawa opcji, umowa obejmuje łącznie sześć pojazdów za 137,4 mln zł netto, podała spółka. Newag zawarł umowę z KD na dostawę zespołów trakcyjnych (ZT) "Wraz z zawarciem umowy zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie czterech dodatkowych ZT, co sprawia, że na dzień dzisiejszy przedmiot umowy obejmuje łącznie dostawę sześciu ZT, na co składają się dwa ZT w zakresie podstawowym oraz cztery ZT w ramach wykorzystanej opcji. Zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z prawa opcji zamówienia pozostałych dwóch ZT w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Dostawy będą wykonywane w latach...
Gorące spółki dnia

Inter Cars [CAR], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (wzrost o 154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku. Na wykresie mamy ostrą korektę, która w skrajnym momencie sięgała aż 20%. Względem wtorkowego minimum, już możemy jednak mówić o solidnym odbiciu. Aby kurs wrócił do głównego trendu, powinny uspokoić się nastroje na globalnych rynkach akcji. Możliwe także, że europejskie parkiety otrzymają choćby werbalne wsparcie podczas czwartkowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego.
newag

Newag miał wstępnie 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. (wobec wyniósł niespełna 12,4 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach w wysokości 569,3 mln zł (wzrost o 49,1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Newag odnotował 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku, podano. "Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - czytamy w...
newag

Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD

Oferta Newagu, warta 56,33 mln zł brutto, została przyjęta przez Koleje Dolnośląskie (KD) w przetargu na zakup dwóch pociągów hybrydowych, podał przewoźnik. Oferta Newagu na pociągi hybrydowe za 56,3 mln zł przyjęta przez KD "Postępowanie na dostawę trójczłonowych pociągów o napędzie dwusystemowym, tj. elektryczno-spalinowym, Koleje Dolnośląskie ogłosiły w maju. Kryterium wyboru była cena. Producentem, który jako jedyny zgłosił się do udziału w przetargu był nowosądecki Newag, który za dwa hybrydowe zespoły trakcyjne zaproponował cenę 56 334 000 zł brutto (28 167 000 zł brutto za jeden pojazd). Spółka zdecydowała się przyjąć tę ofertę" - czytamy w komunikacie. Pociągi hybrydowe pojawią się w parku taborowym Kolei Dolnośląskich najpóźniej po 18 miesiącach od podpisania umowy z producentem. Przetarg przewiduje również możliwość tzw. opcji, czyli rozszerzenia...

Akcjonariusze Newagu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Newag ostatecznie wypłaci dywidendy "2. W dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji). 3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 2 września 2020 r., 4. termin wypłaty dywidendy ustalono w sposób następujący: w dniu 9 września 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy, w dniu 30 października 2020 r. nastąpi wypłata 50 % dywidendy" - czytamy w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75...
newag

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza 2,4 mld zł

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza w spółce 2,4 mld zł, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Konieczek. Newag spodziewa się dobrych wyników w najbliższym czasie "Newag nie publikuje prognoz. Spodziewamy się natomiast bardziej równomiernego rozłożenia przychodów ze sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami bieżącego roku i utrzymania rentowności na podobnych poziomach" - powiedział Konieczek pytany o tegoroczne wyniki finansowe. Jutrzejsze WZA Newagu podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 r. Zarząd rekomenduje, by spółka wypłaciła 33,75 mln zł dywidendy z zysku za miniony rok co daje 0,75 zł na akcję. Newag odnotował 32,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 47,3 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku...
newag

Akcjonariusze Newagu zdecydują o 0,75 zł dywidendy na akcję 25 VIII

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia. Newag 25 sierpnia zdecyduje o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł "Walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 wynoszący 48 928 824,82 zł na następujące cele: 1. kwotę 33 750 000,75 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję spółki, 2. kwotę 15 178 824,07 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag to spółka produkująca tabor kolejowy Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd Spółki chce zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy kwoty 33 750 000,75 złotych, co oznaczałoby dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 15 178 824,07 złotych miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jeśli propozycja Zarządu...

Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Newagu rekomenduje przeznaczenie zysku za 2019 r., wynoszącego 48,93 mln zł na następujące cele: kwotę 33,75 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,75 zł na jedną akcję), kwotę 15,18 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Newag rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2019 r. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.
Gorące spółki dnia

Eko Export [EEX], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Spółka tez notuje świetne wyniki, za pierwszy kwartał zysk netto wyniósł 32,57 mln zł wobec 1,42 mln zł straty przed rokiem. Silnie rosną także przychody i wydaje się, że taki trend ze względu na duże inwestycje kolejowe na kolejnych latach, powinien się utrzymać. Na wykresie trwa korekta i najbliższym wsparciem jest wcześniejszy szczyt w okolicach 24 zł. Najwyższa wycena z rekomendacji wydanych w tym roku zakłada wzrost do 31,20 zł.
newag

Newag dostarczył 20 lokomotyw EU160 Griffin do PKP Intercity

Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy. Newag zakończył dostawy 20 nowych lokomotyw serii EU160 Griffin do PKP Intercity "Za nami dostawy 20 lokomotyw, czyli kontrakt podstawowy, który zawarliśmy 25 miesięcy temu. Kontrakt przewiduje jeszcze 10 sztuk w opcji, które będą dostarczone przez kolejne 4 miesiące" - powiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek podczas konferencji prasowej. W maju 2018 r. PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł. We wrześniu 2019 r. przewoźnik rozszerzył umowę o kolejne 10 pojazdów, zwiększając zgodnie z prawem...
newag

Newag z bardzo mocnym I kwartałem – zapiski giełdowego spekulanta

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa grupy jest dobra, a wyniki I kwartału br. są zgodne z oczekiwanymi wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji umownych harmonogramów dostaw pojazdów" – dodano w komunikacie.
newag

Newag ma umowę na 7 EZT dla małopolskiego za 154,6 mln zł netto

Newag zawarł umowę z Województwem Małopolskim na dostawę 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat za 154,63 mln zł netto, podała spółka. Zamówienie obejmuje prawo opcji do 2 dodatkowych EZT oraz części zamiennych. W razie skorzystania z opcji wartość umowy wyniesie 199,41 mln zł netto. Newag dostarczy zespoły trakcyjne dla małopolski "Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2021-2022, zgodnie z ustalonym harmonogramem" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.
newag

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka. Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Wartość przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej...
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Bloober Team [BLO] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała podczas wtorkowej sesji o podpisaniu z z globalnym wydawcą i jednym ze światowych liderów branży umowy na produkcję gry. Całkowita wartość zleconych prac przekracza wysokość kapitałów własnych spółki. Pierwsze płatności mają się pojawić jeszcze w tym miesiącu, a umowa będzie miała znaczący wpływ na wyniki w bieżącym roku. Zdaniem spółki, ta umowa
Gorące spółki dnia

Newag [NWG], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia

Także spółka Kruk notuje od połowy października bardzo udany okres, szczególnie na tle szerokiego rynku i głównych indeksów. Wcześniej jednak spółka doznała solidnej przeceny. W ostatnich dniach poinformowano, że spółka powróciła do inwestycja na rynku włoski
newag

Newag z umową na dostawę 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Kurs w trendzie wzrostowym

Newag zawarł umowę z województwem lubelskim na dostawę ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje prawo opcji dla zamawiającego zamówienia do dwóch dodatkowych EZT, podała spółka. Wartość umowy wynosi 119,2 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie
Gorące spółki dnia

Comarch [CMR], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Podczas poniedziałkowej sesji spółka opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Zysk netto wyniósł w tym okresie 42,5 mln zł co jest znaczną poprawą względem poprzedniego roku, kiedy zysk wynosił tylko 18,16 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 66,21 mln zł wobec 27,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,48 mln zł wobec 345,31 mln zł rok wcześniej. Zdaniem spółki, silny wzrost rentowności wynika głównie ze wzrostu sprzedaży zagranicznej, która wzrosła o 34%. Sumując wyniki od początku roku, mamy 69,68 mln zł zysku netto w porównaniu z 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,02...
newag

Newag [NWG] – odliczanie do kolejnej zwyżki? – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego. Od strony fundamentalnej spółka pokazuje stabilne wyniki finansowe w ostatnich latach. Także wyniki kwartale wyglądają pozytywnie, mimo że ostatni raport wskazał na niewielki spadek rok do roku zysku i przychodów. Obniżka nie jest jednak duża i generalnie pozytywnie oceniałbym te wyniki. Przychody w pierwszym półroczu były wyższe niż rok temu. Spółka wygrywa sporo przetargów i modernizacja polskich kolei jest dla niej wymarzonym okresem. Niedawno firma pochwaliła się tzw. hybrydowym zespołem trakcyjnym, na który zapewne znajdzie się popyt. Kluczowa sprawa w wynikach spółki to sezonowość. Od lat najlepszy jest ostatni kwartał roku i wydaje się, że tak też będzie w bieżącym roku. Warto zwrócić uwagę na ciekawe...
newag

Newag traci około 2%. Wyniki w II kw. porównywalne z tym sprzed roku

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 255,68 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,69 mln zł w porównaniu z 375,17 mln zł rok wcześniej. "Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 381,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest...
Gorące spółki dnia

CDRL [CDL], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia 10.09.2019

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Notowania spółki zyskiwały podczas pierwszej sesji nowego tygodnia nieco ponad 3% jednak bez udziału większych obrotów. Tego dnia spółka opublikowała raport z wynikami sprzedażowymi za sierpień. W tym miesiącu firma odnotowała około 15,2 mln zł przychodów na terenie kraju, co oznacza wzrost rok do roku o 4%. Ponadto w kanale internetowym przychody wyniosły 1,8 mln zł. Zarząd wyraził zadowolenie z wyników, szczególnie że mocno udało się poprawić marże. Spadek w sprzedaży internetowej miał wynikać z czynników sezonowych. Pozytywnie wyglądają także wyniki od początku roku. Przychody sięgają już niemal 100 mln zł, co jest wynikiem o 5% lepszym niż przed rokiem. Sprzedaż w internecie rośnie od stycznia o 14%. Niestety, wykres...
newag

Newag z wynikami nieco słabszymi niż przed rokiem. Kurs pod ważnym oporem

Newag odnotował 13,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 24,47 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,16 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 255,68 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 381,69 mln zł w porównaniu z 375,17 mln zł rok wcześniej. "Wartość EBITDA wyniosła 44,13 mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018...
newag

Newag odnotowuje stratę w I kw. Kurs w układzie bocznym

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Spółka wypracowała 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej,. "Wartość EBITDA wyniosła 13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +3,9 mln zł (dodatni wynik na sprzedaży lokomotyw elektrycznych - środków trwałych - Newag Lease SKA), spadek kosztów ogólnego...
newag

Zapiski giełdowego spekulanta: Newag – z kolejnym kontraktem i wysoką dywidendą

Newag – podczas sesji z minionego piątku na stronach spółki pojawiła się informacja o podpisaniu umowy z włoskim przewoźnikiem kolejowym Ferrovie del Sud Est z Bari na dostawę kolejnych sześciu elektrycznych pociągów Impuls 2. Wartość kontrakty wynosi 24,21 mln euro. Umowa jest kontynuacją kontraktu z 2015 roku. Czas na dostarczenie pociągów to 19 miesięcy. Zostaną one objęte 36 miesięczną gwarancją. Pociągi typu Impuls 2 są pierwszymi elektrycznymi pociągami polskiej produkcji w Europie Zachodniej. Osiągają one prędkość około 160 km na godzinę. Współpracą między firmami układ się dobrze, wcześniej spółka dostarczała m.in. pojazdy spalinowe. Jest to kolejny kontrakt, wcześniej spółka informowała o umowie z Laude Smart Intermodal na dostawę 4 lokomotyw o wartości ponad 60 mln zł. Niebawem też akcjonariusze spółki...
gorące spółki dnia

4Fun Media [4FM], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia 10.04.2019

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. Notowania spółki od kilku sesji wyraźnie pną się do góry. Wczoraj pojawiły się pozytywne wieści dotyczące raportu rocznego. Ze wstępnych danych wynika, że spółka wypracowała w ubiegłym roku 57 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza niemal 115% zwyżkę w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto wyniósł 7,9 mln zł, co oznacza wzrost o 107% rok do roku. O podobną wielkość rośnie także wynik w ujęciu EBITDA. Ostateczne dane poznamy 25 kwietnia, szacunki wskazują jednak na sporą poprawę. Spoglądając na wykres, widać że kurs przełamał już linię bardzo rozbudowanej korekty, która zatrzymała się przy długoterminowej linii trendu. Obecnie popyt walczy o...
newag

Kurs akcji Newag SA (NWG) mocno w górę – ponad 90 mln zysku w 2018 r.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP) - Według szacunkowych danych zysk netto grupy Newag w 2018 roku wzrósł do 93,4 mln zł z 29,7 mln zł rok w 2017 roku. Newag to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne (spółka akcyjna), które specjalizuje się wprodukcji oraz modernizacji taboru szynowego. Główna siedziba spółki znajduje się w Nowym Sączu, a w Gliwicach znajdował się Zamiejscowy Wydział Produkcji Lokomotyw Elektrycznych. Pojazdy wyprodukowane przez Newag eksploatowane są w Polsce i we Włoszech. Inne dane z raportu spółki: Przychody grupy Newag - według szacunków - zwiększyły się w 2018 roku do 1,02 mld zł z 789,9 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto na sprzedaży Newagu w ubiegłym roku zwiększył się do 204,6 mln zł z 104,2 mln zł. EBIT wzrósł do 127,9...
newag

Newag – akcje lekko w górę po wstępnych wynikach za 2018 rok

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Spółka wypracowała 57,26 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. według wstępnych danych. Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 962,76 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 97,26 mln zł, a EBITDA sięgnęła 121,17 mln zł. W osobnym komunikacie Newag podał, że data przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego spółki za rok 2018 została zmieniona na 18 kwietnia z 12 kwietnia br. Sytuacja na giełdzie: Notowania reagują na podane dane minimalnym wzrostem. Wykres w ujęciu tygodniowym, wskazuje na szerszy trend boczny. Obecnie kurs wzrasta kierując się do strefy oporu w rejonie 18 zł. Czytaj także: Mangata – z 60% przeceną – analiza...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – Newag, Altus TFI

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Newag – zamówienie na elektryczne zespoły trakcyjne Jako jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce Newag ma wieloletnie doświadczenie w produkcji i modernizacji taboru kolejowego. Newag jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Swoje produkty z sukcesem dostarcza polskim i zagranicznym klientom. Kapitalizacja Spółki wynosi 675 mln PLN. Zarząd spółki Newag informuje, iż w dzisiejszym Spółka otrzymała od Ferrovie Del Sud Est E Servizi Automobilistici z siedzibą Bari...
newag

Newag – ponad dwukrotnie wyższy zysk w III kw. Notowania blisko ważnego miejsca

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Spółka opublikowała dzisiaj raport z wynikami uzyskanymi w III kwartale bieżącego roku. Poniżej najważniejsze dane z raportu. Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,44 mln zł wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,51 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 168,96 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka miała 17,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 522,67 mln zł w porównaniu z 451,53 mln zł rok wcześniej. Zysk...
Giełda w Warszawie

Newag z zyskiem 15,9 mln zł w II kw. 2018 r. – wykres reaguje o 5,8%

Grupa kapitałowa Newag - zajmująca się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego - opublikowała dziś raport, w którym odnotowuje 15,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej.  Zysk operacyjny spółki wyniósł 24,47 mln zł wobec 11,06 mln zł straty rok wcześniej, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 255,68 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 117,6 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,55 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,17 mln zł w porównaniu z 282,57 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym...
newag

Newag – prezentacja nowej lokomotywy elektrycznej “Dragon 2”

Firma Newag zaprezentowała w czwartek w Żmigrodzie nowy typ lokomotywy elektrycznej - Dragon 2, zaprojektowanej przez polskich inżynierów i w pełni wyprodukowanej w Polsce. PKP Cargo i Newag podpisały list intencyjny w sprawie zakupu 3 lokomotyw - powiedział podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zaprezentowany pojazd to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2. Została zaprojektowana do prowadzenia ciężkich składów towarowych. "Elektryczna lokomotywa została w pełni wyprodukowana w Polsce i zaprojektowana przez polskich inżynierów. 78 proc. komponentów użytych do budowy tej lokomotywy pochodzi od polskich producentów" - poinformował podczas prezentacji lokomotywy na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie prezes NEWAG S.A. Zbigniew Konieczek. Obecny na uroczystości minister infrastruktury...
newag

Newag – mocne wyniki za 2017 rok

Newag odnotował 29,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,51 mln zł wobec 19 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 79,41 mln zł wobec 48,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 789,87 mln zł w 2017 r. wobec 559,06 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 14,79 mln zł wobec 38,49 mln zł zysku rok wcześniej. "Mimo trudnego okresu wygrane przez grupę Newag postępowania przetargowe w 2016 pozwoliły na udział w rynku dostaw nowych pojazdów elektrycznych w roku 2017 na poziomie 86%. Przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży o 230,8 mln...
newag

Newag [NWG] – 4 miesiące w tendencji wzrostowej – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Kurs akcji spółki dotarł wczoraj na wsparcie w rejonie 17 zł. Jest to poziom, na który cena reagowała w niedalekiej przeszłości kilka razy. Także wczoraj pojawiła się delikatna reakcja o czym świadczy dłuższy dolny cień świecy dziennej. Jest to więc potencjalna szansa na odbicie, tym bardziej, że trend od połowy listopada jest wzrostowy, choć także mocno szarpany. Cena jednak pnie się na wyższe rejony. Wydaje się, że ma to związek z inwestycjami w polskim kolejnictwie. Spółki PKP powinny zgłaszać zapotrzebowanie na nowe pociągi czy też remonty starych. Nie bez znaczenia będzie miało także nowe rozdanie środków z funduszy europejskich. Może to wpłynąć na poprawę wyników. Certyfikaty ING Turbo to notowane...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na Newagu [NWG] i Alumetalu [AML]

Newag D1 Newag zajmuje się produkcją, naprawą i modernizacją taboru kolejowego. Kurs Spółki przez ponad rok znajdował się w trendzie horyzontalnym. Ostatnio nastąpiło przełamanie oporu oznaczonego niebieską linią na poziomie 17,40 zł. Oznacza to wyjście górą z konsolidacji i zapowiada wzrost porównywalny z amplitudą w trakcje trwania tejże konsolidacji. Daje to poziom docelowy w okolicach 22 zł. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie przełamania czerwonego wsparcia na 16,20 zł. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Alumetal D1 Alumetal zajmuje się produkcją aluminiowych stopów odlewniczych oraz aluminium do odtleniania stali. Od lata ubiegłego roku kurs...
newag

Newag [NWG] – w nowym trendzie spadkowym – analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Spółka nie notuje najlepszej passy w ostatnim czasie, tendencja zaczęła się przechylać na spadkową po słabych wynikach uzyskanych w II kwartale. Po za udanym styczniem, który był dokończeniem wcześniejszych wzrostów, pozostałe miesiąca to trend boczny, który ostatnio zaczyna przechodzić w trend spadkowy. Doskonale widać to na wykresie dziennym, gdzie cena coraz szybciej zaczyna osuwać się w niższe rejony. Patrząc szerzej, po odbiciu od kluczowego oporu, kurs kieruje się w stronę wsparcia jakie wyznaczają wcześniejsze dołki. Pod koniec września cena spadła o „półkę” niżej, łamiąc lokalne wsparcie. Obecnie w grze jest dołek z 22 września. Zejście niżej potwierdzi układ spadkowy i powinno oznaczać dalsze spadki. Wydaje się, że to jest...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na PKO BP [PKO] i sprzedaży na Newagu [NWG]

PKO BP H1 W wyniku dwutygodniowej fali spadkowej kurs PKO BP spadł do wsparcia ustanowionego przez sierpniowy dołek na poziomie 34,65 zł oznaczony zieloną linią. W tym miejscu powstała formacja podwójnego dna z czerwoną linią szyi na poziomie 35,40 zł. Dzisiejszy wzrost spowodował przełamanie zarówno tej bariery jak i niebieskiej linii trendu spadkowego biegnącej przez cztery punkty zwrotne. Jest to sygnał kupna. Poziom docelowy to opór oznaczony czarną linią na poziomie 37,40 zł. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 36,30 zł i został oznaczony bordową linią. Newag D1 Newag jest producentem taboru kolejowego. Od lutego kurs Newagu konsolidował się nad niebieską linią znajdującą się na poziomie 15,50 zł. Dzisiaj rano nastąpiło jej przełamanie i jak na razie cena nie bardzo chce się...
newag

Newag walczy z ważnym oporem

Historia nowosądeckiego Newagu wyglądała bardzo burzliwie. Na początku XXI w. firma była na skraju bankructwa. Właśnie wtedy w kierunku spółki, pomocną dłoń wyciągnął jeden z najbogatszych polaków - Zbigniew Jakubas, który stwierdził, że “kto ma w głowie olej, inwestuje w kolej”. Jeszcze w ubiegłej dekadzie Newag zajmował się głównie modernizacją starszego taboru, dziś stał się czołowym producentem, czego najlepszym przykładem jest nowy Impuls, który to jako pierwszy w Polsce prze­kroczył prędkość 210 km/h. Jednak na tym spółka nie poprzestaje. Dzięki unijnej dotacji o wartości 15.5 mln zł, Newag ma zamiar zbudować pierwszy w Polsce pociąg hybrydowy. Jeśli chodzi o czynniki fundamentalne to należy zwrócić uwagę na nieregularność przychodów (szczególnie w skali kwartalnej) spowodowaną głównie ze specyfikacji działalności (obsługa zleceń). Dlatego...
gorące spółki dnia

EKO Export [EEX], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Eko Export specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Mikrosfera są to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem, powstające w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrowni. Spółka zyskała podczas czwartkowej sesji niemal 10% i co ważne, przy udziale dość dużego wolumenu. Wybity został lokalny wierzchołek z połowy listopada, co otwiera drogę do rozwinięcia ruchu wzrostowego. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z korektą po wcześniejszych bardzo dynamicznych wzrostach. Spadki wyhamowały na ważnym wsparciu opartym o dwa wcześniejsze szczyty. Odbicie w takim miejscu daje więc szanse na kontynuację wzrostów. Najbliższym celem kupujących powinno być przynajmniej wyrównanie poziomu...
gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia

Przyłącz się do rozmów o spółkach z GPW na naszym forum. W dzisiejszym cyklu "Gorących spółek dnia" należy zwrócić uwagę na dwie spółki: Spółka prowadzi działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie, jak i obrotu wierzytelnościami. Spółka zyskała podczas środowej sesji 3,5%, dzięki czemu nastąpiło wybicie z krótkotrwałej konsolidacji. Wczorajsze wzrosty znacząco przyczyniły się do zaakcentowania prawdopodobnie tworzącego się dołka. Odbicie w tym rejonie jest zresztą spodziewane. Kurs po okresie spadków dotarł zarówno na ważne wsparcie jak i na świetnie respektowaną linię trendu. Pojawia się więc szansa na kolejny impuls wzrostowy. Ostatnio o spółce pisałem 15 listopada. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Popyt wyraźnie daje...
newag

Newag [NWG] – Analiza na zamówienie

Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Na wykresie tygodniowym widać, że od maja ubiegłego roku panuje trend spadkowy. W ostatnich dwóch miesiącach trwa próba odbicia w górę. Jak na razie kupujący byli w stanie doprowadzić do testu kluczowego oporu okolic 14 zł. Bardzo blisko przebiega także linia trendu. Wydaje się więc, że znajdujemy się w ważnym miejscu. Albo dojdzie do odbicia w dół i kontynuacji trendu albo też po ewentualnym przełamaniu wspomnianych elementów, trend spadkowy ulegnie zakończeniu lub przynajmniej poważnemu osłabieniu. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Wykres dzienny pokazuje, że aktualnie notowania są dość uśpione, cena rusza się bokiem w bardzo nikłym zakresie i generalnie nic się nie dzieje....

Przed zamknięciem. IQ Partners [IQP] i Newag [NWG]

IQ Partners Kurs IQP znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwoną linią widoczną na wykresie. Jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Na razie jednak się na to nie zanosi. Obecnie cena przełamuje wsparcie na poziomie 49 gr oznaczone zieloną linią. Na podstawie amplitudy wahań nad wsparciem należy liczyć się ze spadkiem nawet do około 35 gr. Newag Kurs Newagu znajduje się w trendzie spadkowym pod linią widoczną na wykresie. Obecnie linia znajduje się na poziomie 13,50 zł. Jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Potwierdzeniem byłoby przełamanie lokalnego oporu na poziomie 14 zł oznaczonego niebieską linią.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ