Conotoxia

Neuca może wkrótce odwrócić negatywny trend. Analiza techniczna notowań spółki

Neuca od marca 2020 znajdowała się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Obecnie kurs wybił się dołem po ponad 20% spadku, który przyspieszył w ostatnich dniach. Neuca może powrócić do wzrostu Niemniej przebieg wczorajszej sesji z mocniejsza końcówką dnia, sugeruje odwrócenie negatywnego trendu. Za takim scenariuszem przemawia również niski poziom wskaźnika RSI (15 pkt.), który znajduje się wyraźnie poniżej bariery wyprzedania. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy odbicie co najmniej w kierunku minimów z sierpniowo-październikowej konsolidacji, czyli poziomu w okolicach 875 PLN. W negatywnym scenariuszu zejście poniżej wczorajszego minimum (770 PLN) sugerowałoby kontynuację trendu spadkowego ze wsparciem na poziomie 700 PLN. Autor poleca również: Kurs EUR/USD nurkuje na bazie umocnienia dolara. Możliwe, że przetestuje dołki z czerwca 2020 r. Cena złota spadła nieco ponad 1800 USD...

Neuca z korektą po wynikach kwartalnych – zapiski giełdowego spekulanta

Skorygowana EBITDA wyniosła 247,43 mln zł wobec 218,05 mln zł rok wcześniej. "Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych Grupy Neuca po 9 miesiącach 2021 roku wynosi prawie 143 mln zł, czyli przewyższa o ponad 16 mln zł bardzo dobre rezultaty z analogicznego okresu ubiegłego roku" - podkreślił prezes w komunikacie. Wykres sugeruje możliwość korekty do wsparcia w rejonie 875 zł.

NEUCA: III kwartał przyniósł spółce wzrost udziałów rynkowych i stabilne wyniki finansowe

III kwartał 2021 roku to początek IV fali pandemii COVID-19.W tym okresie rynek hurtu aptecznego odnotował wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu odrobił on z nadwyżką straty z I kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% rok do roku.* Na tym tle widoczna jest przewaga Neuki nad konkurencją. Udziały rynkowe Neuki wzrosły do poziomu 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rok do roku (37,6%)**. Grupa NEUCA w III kwartale osiągnęła prawie 41 mln zł zysku netto - Wzrosty udziałów rynkowych to efekt naszej ciągłej pracy nad satysfakcją klienta. NEUCA od kilku lat prowadzi w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z...

Neuca oczekuje ok. 4% wzrostu rynku hurtu aptecznego w IV kw. br. i w 2022 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Neuca spodziewa się ok. 4-proc. r/r wzrostu rynku dystrybucji leków w Polsce w IV kw. i podobnej dynamiki w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. "Odbieramy wiele sygnałów, że na rynku dystrybucji leków w Polsce następuje stabilizacja po bardzo dynamicznych zmianach w I kw. - czyli wyraźnym spadku rynku, a potem gwałtownych wzrostach w II kw. i wysokiej dwucyfrowej dynamice w III kw. Rynek ustabilizował się na poziomie ok. 4% wzrostu r/r i naszym zdaniem jest to dynamika, która utrzyma się w IV kw. i w całym roku. Rynek stabilizuje się na poziomie dynamik sprzed epidemii" - powiedział Sucharski podczas telekonferencji. "Podobnej dynamiki spodziewamy się w przyszłym roku" - dodał. Podkreślił, że jest to efektem m.in. wysokiego poziomu...

Neuca: Nakłady na inwestycje odtworzeniowe będą porównywalne r/r w 2022 r.

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Neuca przeznaczy na inwestycje odtworzeniowe w 2022 r. podobną kwotę, jak w roku 2021, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik. "Skala inwestycji tzw. odtworzeniowych w nasz majątek trwały będzie na poziomie dość porównywalnym do bieżącego roku" - powiedział Dzik podczas telekonferencji. Dodał, że Neuca nadal przygląda się rynkowi zdrowia pod kątem przejęć. "Jest jeszcze za wcześnie, by podawać konkretne kwoty. Z drugiej strony, nasza pozycja gotówkowa jest na tyle mocna, że pozwala ze spokojem patrzeć na nasz potencjał akwizycyjny w kolejnych kwartałach" - wskazał wiceprezes. W marcu br. Neuca podawała, że planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe na poziomie ok. 60 mln zł w 2021 r. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym...

Neuca jest otwarta na nowe alianse z partnerami biznesowymi

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Neuca jest otwarta na nowe alianse z partnerami biznesowymi, w szczególności pod kątem pozyskania nowych kompetencji, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik. "Bardzo mocno skupiamy się na pewnej stabilizacji działań w przejętych podmiotach, szczególnie tych na rynku zagranicznym. Dużo czasu poświęcamy na dalszy rozwój technologii, bo wierzymy, że rozwój w tym obszarze będzie istotnym czynnikiem do dalszych wzrostów w kolejnych okresach" - powiedział Dzik podczas telekonferencji. "Z drugiej strony, cały czas penetrujemy rynek pod kątem pozyskania nowych kompetencji - tutaj dużą rolę odgrywają kompetencje data science czy biostatystyki. Jesteśmy otwarci na nowe alianse z partnerami biznesowymi" - dodał wiceprezes. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec...

Neuca miała 40,05 mln zł zysku netto, 78,74 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2021

Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) - Neuca odnotowała 40,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 44,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 58,93 mln zł wobec 58,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 78,74 mln zł wobec 75,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 552,28 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 305,97 mln zł rok wcześniej. "Podstawowy dla wyników Grupy Neuca rynek hurtu aptecznego odnotował w III kwartale wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu rynek odrobił z nadwyżka straty z pierwszego kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% r/r. Na tym tle widoczna...

Nowe spółki z GPW na liście faworytów DM BOŚ: Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action i Grodno

"Skład naszego portfela w nadchodzącym miesiącu podlega widocznym zmianom. Na listę długich pozycji dodajemy Asseco SEE, LiveChat, Comarch, PlayWay, Action oraz Grodno, natomiast usuwamy Lotos, Kęty, Neuca, Toya oraz Sanok. Lista podmiotów mogących zachować się gorzej od rynku pozostaje bez zmian" - napisano w raporcie DM BOŚ.

Neuca znajduje się w ruchu korekcyjnym. Analiza techniczna notowań spółki

Neuca znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W krótkim terminie po odnotowaniu maksimum pod koniec sierpnia, kurs spółki znajduje się w ruchu korekcyjnym.  Czy Neuca wróci do swojego maksimum? W ostatnich dniach notowania testowały wsparcie w okolicy poziomów 870-900 PLN i jednocześnie zbliżają się do dolnego ograniczenia wspomnianego trendu wzrostowego. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy kontynuowanie trendu wzrostowego trwającego od marca 2019 roku. Wsparciem dla takiego scenariusza będzie sygnał kupna wygenerowany poprzez przecięcie linii MACD.  Powyższy scenariusz zostałby zanegowany w przypadku zejścia notowań poniżej 870 PLN.  Autor poleca również: KGHM był wczoraj jednym z najsłabszych polskich blue chipów Answear poprawia wyniki. Kurs domyka lukę z połowy września – zapiski giełdowego spekulanta PGNiG atakuje niemal półroczną linię korekty Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dino akcje...

Neuca nabyła 49,3% akcji w TU Zdrowie, ma łącznie 50,2%

Warszawa, 30.09.2021 (ISBnews) - Neuca nabyła 49,3% akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zdrowie, zwiększając swój udział do 50,2%, podała spółka. "Spółka nabyła 49,3% akcji spółki Pomerania Investment spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni. W wyniku zawarcia powyższej transakcji spółka posiada 50,2% akcji Pomerania. Pomerania jest jedynym akcjonariuszem spółki Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni" - czytamy w komunikacie. 1 lutego 2021 r. zarząd Neuca zawarł z dotychczasowymi akcjonariuszami Pomerania Investment (jedyny właściciel TU Zdrowie) warunkową umowę sprzedaży łącznie 50,2% akcji Pomerania. Warunkami zawieszającymi było uzyskanie zgód na realizację transakcji ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Jak podawała wcześniej Neuca, Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu....

NEUCA otrzymała zgodę KNF na inwestycję w TU Zdrowie

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na akwizycję Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zdrowie przez Grupę NEUCA. Inwestycja stanowi kolejny ważny krok w realizacji strategii w obszarze pacjenckim – wzmacnia obecność na rynku zdrowia w Polsce i istotnie rozszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów Neuki. NEUCA otrzymała zgodę na akwizycję Towarzystwa Ubezpieczeniowego 1 lutego 2021 roku Zarząd NEUCA S.A. zawarł z dotychczasowymi akcjonariuszami Pomerania Investment S.A. (jedyny właściciel TU Zdrowie S.A.) warunkową umowę sprzedaży łącznie 50,2% akcji Pomerania.Warunkami zawieszającymi było uzyskanie zgód na realizację transakcji ze strony UOKiK i KNF. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 11 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 900 firm...

Neuca zaprosiła do sprzedaży do 32 624 akcji własnych po 890 zł/szt.

Warszawa, 22.09.2021 (ISBnews) - Neuca ogłosiła zaproszenie do sprzedaży do 32 624 akcji własnych spółki, stanowiących nie więcej niż 0,74% kapitału, w cenie 890 zł za sztukę, podała spółka. Oferty przyjmowane będą od 24 września do 4 października br., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 7 października. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Biuro Maklerskie mBanku, podano w komunikacie. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs dolara nbp | dolar notowania | jsw akcje wykres | kurs lewa bułgarskiego | ccc notowania | indeks sp500 | wirtualna polska akcje opinie |

NEUCA: spółka Clinscience ma umowę inwestycyjna na 60% udziałów włoskiej Exom Group

Grupa NEUCA kontynuuje międzynarodową ekspansję w sektorze badań klinicznych. Clinscience, spółka zależna od Neuki, 15 września podpisała umowę inwestycyjną nabycia 60%udziałów technologicznego CRO (Contract Research Organization) - EXOM Group. Pochodzące z Mediolanu, od powstania cyfrowe CRO prowadzi swoją działalność w zakresie  projektowania, nadzorowania oraz zarządzania Badaniami Klinicznymi w oparciu o własny zestaw ponad 20 aplikacji składających się na system Genius Suite stanowiący serce firmy. Autorskie rozwiązania umożliwiają prowadzenie i zarządzanie projektami klinicznymi w modelu “zdecentralizowanych badań klinicznych”. EXOM spodziewa się wypracowania w 2021 roku 2,7 mln EUR zysku EBITDA. Grupa NEUCA kontynuuje międzynarodową ekspansję Wartość globalnego rynku badań klinicznych wyceniana jest na 44,3 miliardy dolarów. Eksperci szacują, że do 2026 roku wartość ta może wzrosnąć nawet do 77,2 miliardów dolarów. Tak...
Neuca z obniżoną rekomendacją. Spółka dociera do poziomu 492 zł

Neuca nie spodziewa się żadnych odpisów w kolejnych kwartałach

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Neuca nie spodziewa się w kolejnych kwartałach żadnych znaczących zdarzeń jednorazowych, które mogłyby wpłynąć na wyniki finansowe, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Według niego, marża brutto na sprzedaży na poziomie powyżej 10% zanotowanym na koniec I połowy br. długoterminowo ma szansę nadal rosnąć. "Absolutnie nie spodziewamy się kolejnych odpisów w kolejnych kwartałach" - powiedział Dzik podczas konferencji prasowej online. W II kwartale spółka utworzyła jednorazowy odpis aktualizujący wartość zapasów i zaliczek na zakup towarów w wysokości 29,8 mln zł brutto. Odpis jest efektem spadku cen rynkowych maseczek ochronnych interwencyjnie zakupionych w pierwszym okresie pandemii. Neuca oferowała wówczas maseczki aptekom w najniższej rekomendowanej dla pacjenta cenie na rynku (2,5 zł). "Ta przecena była dokonana do bieżących cen rynkowych,...

Neuca widzi możliwość upublicznienia TU Zdrowie za kilka lat 

Warszawa, 26.08.2021 (ISBnews) - Neuca nie wyklucza, że w przypadku pomyślnego zakończenia transakcji zakupu udziałów spółki Pomerania - jedynego akcjonariusza Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie - spółka ta może zadebiutować na giełdzie w perspektywie kilku lat, wynika z wypowiedzi prezesa Neuki Piotra Sucharskiego. "Wszystkie biznesy, które są obecnie w grupie i gdzie mamy 100% udziałów - tutaj nie zakładamy rozwoju poprzez wejście na giełdę. Natomiast, gdyby pomyślnie zakończyła się transakcja zakupu akcji TU Zdrowie, to tutaj widzimy taką możliwość, żeby za kilka lat pojawić się z tym podmiotem na giełdzie" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej online. W styczniu br. Neuca podała, że podpisała umowy, na podstawie których ma nabyć 50,2% akcji spółki Pomerania, która jest jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie. Cena sprzedaży...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje