XTB

Netia: Określony budżet IT na ochronę danych ma co piąta średnia firma

Warszawa, 14.03.2022 (ISBnews) - Co piąte działające w Polsce przedsiębiorstwo średniej wielkości ma w swoim budżecie IT środki przypisane kwestiom bezpieczeństwa danych (backup itp.), wynika z raportu przygotowanego przez IDC Polska we współpracy z Netią i Commvault. W większości firm inwestycje w ten obszar mają najczęściej charakter incydentalny i reaktywny. "Znakomita większość (77,5%) badanych firm, zatrudniających od 250 do 999 pracowników (Midmarket), nie ma określonego budżetu na ochronę danych (najczęściej stanowi on jakąś część całego budżetu IT). Oznacza to, że inwestycje w ochronę danych mają najczęściej incydentalny i reaktywny charakter i są odpowiedzią na to, co już się wydarzyło. Również przeznaczane na ten cel kwoty nie są wysokie" - czytamy w raporcie "Ochrona i zarządzanie danymi w erze cyfrowej. Czy...

Netia ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW z końcem 2021 r.

Warszawa, 17.12.2021 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji Netii z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dniem 31 grudnia 2021 r., podała Komisja. Obecnie Cyfrowy Polsat posiada 99,999% udziału w kapitale zakładowym Netii. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs orlen | cena akcji playway | pko kurs | eurocash akcje rekomendacje | cena akcji stalprodukt | theppro sklep | akcje mercator |

Netia miała 8,56 mln zł zysku netto, 112,41 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Netia odnotowała 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 11,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,84 mln zł wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA za III kw. br. wyniósł 112,41 mln zł wobec 113,31 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 307,73 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 315,16 mln zł rok wcześniej. "Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 305,44 mln zł (-6% k/k). Udział przychodów z transmisji danych wyniósł 45% w III kw. 2021 r. w stosunku do 42% w poprzednim kwartale, a udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych pozostał na poziomie 19%. Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne...

Akcjonariusze Netii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w uchwale. Akcjonariusze spółki upoważnili i zobowiązali zarząd do niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania akcji spółki z obrotu. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: amrest...

Akcjonariusze Netii zdecydują 8 września o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydują 8 września br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLNETIA00014 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w projekcie uchwały. Jednocześnie akcjonariusze mają upoważnić zarząd do niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, a także podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego,...

Netia miała 12,24 mln zł zysku netto, 111,33 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Netia odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,09 mln zł wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 111,33 mln zł wobec 116,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,37 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 326,69 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 25,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki w porównaniu z 28,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 649,66 mln zł w porównaniu z 649,81 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł 223 508 zł za pierwsze 6...

GPW zawiesiła obrót akcjami Netii w zw. z przymusowym wykupem akcji

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami Netii od 30 lipca w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podała Netia. "W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Netia S.A. zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLNETIA00014' - od dnia 30 lipca 2021 r. Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Netia S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 29 lipca 2021 r. (włącznie), tracą ważność; 2) zlecenia maklerskie na akcje spółki Netia S.A., począwszy od dnia 30 lipca 2021 r., nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu...

Netia ma umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem na kwotę do 350 mln zł

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem (CP), na podstawie której CP udzieli spółce pożyczki w wysokości do 350 mln zł, której wypłata może nastąpić w transzach, podała spółka. "Zgodnie z umową pożyczki środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez spółkę w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335 000 000 zł, zaciągniętego przez spółkę, w związku z przystąpieniem do umowy kredytów , a także na pozostałe cele operacyjne spółki - w wysokości do 15 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Począwszy od dnia udostępnienia spółce pożyczki, CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nieodstającej od bieżących warunków rynkowych. Pożyczka zostanie spłacona przez spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1...

Zonifero, spółka należąca do grupy TenderHut S.A., podpisała umowę o współpracy z Netią

Zarząd spółki TenderHut S.A. poinformował o podpisaniu umowy między Zonifero S.A., spółką zależną należącą do Grupy a liderem rynku telekomunikacyjnego Netia S.A.. Współpraca będzie opierać się na modelu „white label”, czyli w tym przypadku na sprzedaży rozwiązań Zonifero w brandingu i pod marką partnera handlowego, spółki Netia. Zonifero podpisało umowę z liderem rynku telekomunikacyjnego - Netia S.A. Zonifero, spółka działająca w branży PropTech i WorkTech to start-up zajmujący się technologiami wspierającymi pracowników biurowych w codziennej pracy. Zonifero umożliwia m.in zarządzanie przestrzenią biurową i parkingami, rezerwacją biurek, sal konferencyjnych i innych zasobów, wsparcie pracy hybrydowej i procesów z nią związanych – w tym realizacją wymogów prawnych, czy też pozwala na dostęp do biura za pomocą wirtualnych kart w telefonach komórkowych. Start-up jest...

WIG Motoryzacja (+46,99%) liderem wzrostów w 1 półroczu. Na drugim biegunie WIG Games (-17,83%)

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na sprawdzenie, jak w tym okresie poradziły sobie najważniejsze indeksy branżowe. Ostatnie 6 miesięcy należało przede wszystko do WIG Motoryzacja i WIG odzież, które to mogą pochwalić się ponad 40% wzrostami. Na drugim biegunie znajdują się WIG Górnictwo i WIG Telekomunikacja, które zyskały zaledwie kilka procent.  Najgorszej wypadł jednak WIG Games, jedyny indeks z wynikiem ujemnym. W 1 półroczu najmocniej zyskał WIG Motoryzacja (+46,99%) oraz WIG Odzież (+46,15%). Dobrze poradził sobie również sektor bankowy, choć ten w ostatnich dniach notuje solidną korektę. Najgorzej wypadł WIG Games, co pokazuje, że ubiegłoroczny urok gamingu wyparował. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Motoryzacja i odzież liderami wzrostów Pierwsze półrocze 2021 roku oficjalnie za nami. W...

Akcjonariusze Netii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Netii zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, czytamy w uchwale. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w kwocie 39 371 760,92 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem jest Cyfrowy Polsat. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lpp notowania | kurs playway | celon pharma akcje | bitcoin era | kurs bitcoin prognozy | kurs santander | notowania cyfrowy polsat |

Netia rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Netii podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeniesienie zysku netto spółki za 2020 r. w kwocie 39 371 760,92 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Powyższy wniosek zarządu został skierowany do oceny rady nadzorczej spółki, o wynikach której spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie. W 2020 r. Netia odnotowała 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 47,58 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 39,37 mln zł wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest...

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami, prowadzi rozmowy

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku i prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami akwizycyjnymi, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji ws. ewentualnej rekomendacji dotyczącej dywidendy. Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku "Rozmowy się toczą, każdy efekt, który zakończy się pozytywnie dla obu stron oczywiście poinformujemy. Myślę, że w ubiegłym roku było głównie wyczekiwanie ze strony tych firm, które chcą się sprzedać, a sama pandemia nie wspierała, niestety, procesów akwizycyjnych. Pewne rzeczy dogrywa się jednak ostatecznie 'face-to-face'" -  powiedział prezes Abramczuk podczas wideokonferencji. Spółka nie wyklucza, że w tym roku dojdzie do realizacji przejęcia na rynku. "Nie zaprzeczam i nie potwierdzam takiej sytuacji" - powiedział prezes w odpowiedzi na pytanie czy do końca roku dojdzie do przejęcia. Pod koniec...
Kurs cyfrowego Polsatu

Netia miała 13,52 mln zł zysku netto, 112,18 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Netia odnotowała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 19,88 mln zł wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 324,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 323,12 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I kw. 2021 wyniósł 112,18 mln i był wyższy o 5% r/r, a jednocześnie o 2% niższy kw/kw. Tym samym marża EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. ub.r. z 33,2% do 34,6%, podano w komunikacie. "Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Netia w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku uznaję za co najmniej zadowalające. Kolejny kwartał z rzędu odnotowaliśmy wzrosty we...
Kurs cyfrowego Polsatu

Netia: Data center w Jawczycach jest skomercjalizowana w 32%

Netia Data Center Mind w Jawczycach pod Warszawą, który rozpoczął działalność na początku miesiąca, w trzecim tygodniu funkcjonowania został skomercjalizowany w 32%, podała spółka. Nowy obiekt jest w pełni zasilany zieloną energią z lądowych farm wiatrowych od Innogy. Netia przedstawia informacje dotyczące Data Center Mind w Jawczycach "Tempo, w jakim skomercjalizowana została poprzednia inwestycja Data Center w Warszawie przy ul. Poleczki oraz imponujące wyniki w pierwszych tygodni nowego obiektu pod Warszawą, pokazują, że klienci doceniają naszą profesjonalną i kompleksową opiekę, wysoki poziom redundancji oraz bezpieczeństwo naszych obiektów. Dzięki temu nawet na tak konkurencyjnym rynku, jak warszawski, jesteśmy w stanie szybko rosnąć" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie. Pierwszym klientem, który korzysta m.in. z usług: kolokacji (kilkadziesiąt szaf rack), dzierżawy łączy,...

Netia ocenia 2020 r. jako dobry, lockdown chce nadrobić w bieżącym, komentuje prezes Andrzej Abramczuk

Netia odnotowała 7,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jak podkreśla prezes Andrzej Abramczuk, będący gościem Comparic24.tv, spółce udało się przełamać spadek przychodów w minionym roku, który ogólnie ocenia jako dobry. Jednocześnie liczy na dalszy dynamiczny rozwój i odrobienie chwilowego spowolnienia wywołanego lockdownem w roku biężacm. W całym 2020 roku Grupa Netia przeznaczyła na inwestycje kwotę 380 mln zł, czyli o 28 mln zł więcej niż w 2019 roku Netia osiągnęła rekordowy wzrost usług świadczonych na sieciach własnych wśród klientów detalicznych Akcje spółki w 2020 zyskiwały 15%, a w roku bieżącym dodają do wartości kolejne 4% https://www.youtube.com/watch?v=OfAddPIyrRI Netia opublikowała wyniki za 2020 r. komentuje dyrektor generalny...

Netia miała 7,74 mln zł zysku netto, 13,01 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 r.

Netia odnotowała 7,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 13,01 mln zł wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,63 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 324,58 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. Netia odnotowała 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 47,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 70,53 mln zł wobec 78,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EDITDA w ostatnim kwartale 2020 r. wyniósł 114 mln zł (+1% kw/kw. oraz -1% r/r) natomiast w całym roku sięgnął 451 mln zł (-1% r/r), podano w komunikacie. "Zysk...

Netia: Cena akcji w wezwaniu Cyfrowego Polsatu odpowiada wartości godziwej

Zarząd Netii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała Netia."Zarząd spółki stwierdza, że cena akcji w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku dotyczącym wezwania. Cyfrowy Polsat 23 grudnia 2020 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,8 zł za sztukę. Nertia podała, że ze względu na brak informacji związanych z dalszymi zamiarami wzywającego wobec spółki, zarząd nie jest w stanie ocenić w dalszym zakresie wpływu wezwania na jej interes. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu...

Netia liczy na weryfikację hurtowych stawek za zakańczanie połączeń w UE

Netia liczy, że hurtowe stawki za zakańczanie połączeń w Unii Europejskiej, które mają zostać mocno obniżone w przyszłym roku, będą jeszcze podlegały ostatecznej weryfikacji. Spółka liczy także na wyrównanie warunków, na jakich można korzystać z sieci wybudowanych w ramach programu POPC przez wszystkich operatorów, poinformował ISBnews prezes Andrzej Abramczuk. Netia jest także nadal zainteresowana wejściem z ofertą na sieci zbudowane z dotacji ze środków publicznych w ramach programu POPC Zdaniem prezesa Netii, koncepcja wprowadzenia jednolitej stawki jest problematyczna, a czas jej wprowadzenia bardzo niefortunny. "Ta zmiana w przypadku naszego kraju ograniczy, w mojej ocenie, o co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych przychody sektora, które operatorzy mogliby przeznaczyć na rozbudowę i modernizację sieci. Polskim konsumentom obniżenie cen hurtowych żadnych korzyści nie przyniesie, gdyż jesteśmy...

Netia ‘nie narzeka na brak chętnych’ do ewentualnych przejęć

Netia nie wyklucza akwizycji podmiotów w przyszłym roku, które uzupełnią jej sieć dostępową, a budowa nowego data center pod Warszawą i jego komercjalizacja przebiega zgodnie z założeniami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Abramczuk. Netia bierze pod uwagę dużo zmiennych i to w konsekwencji ona decyduje o tym, z kim rozmawia "Rozmowy dotyczące akwizycji wybranych przez nas podmiotów trwają. Patrzymy na te projekty przede wszystkim od strony technologicznej. Mam tu na myśli światłowód, uzupełnienie zasięgu w tych obszarach, w których już jesteśmy, ewentualnie zdobycie nowych obszarów w interesujących nas rejonach" - powiedział Abramczuk w rozmowie z ISBnews. Jak wskazał prezes, Netia "nie narzeka na brak chętnych" do ewentualnych przejęć. Spółka bierze pod uwagę dużo zmiennych i to w konsekwencji ona decyduje o tym, z...

Netia negocjuje kolejne przejęcia na rynku, liczy na dobry 2021 r.

Netia pozostaje w kilku procesach akwizycyjnych, ale nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących konkretnych firm, poinformował prezes Andrzej Abramczuk. Netia snuje plany na zbliżający się 2021 r. "Prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych akwizycji, ale COVID-19, jak i wakacje spowolniły te procesy. We wrześniu wróciło to wszystko na swoje tory. Wiadomo jednak, że badanie danej spółki jak i analizy trwają zwykle kilka miesięcy i w tym czasie też negocjuje się cenę. Możemy jedynie powiedzieć, że jesteśmy w paru procesach" - powiedział Abramczuk podczas wideokonferencji. Abramczuk nie chciał ujawnić, jak duże są to podmioty i kiedy spółka poda szczegóły ewentualnej transakcji. Przedstawiciele spółki uważają, że Netia jest dobrze przygotowana do ewentualnego pogorszenia sytuacji związanej z pandemią. Według Abramczuka, po wynikach za III kw. widać, że wpływ...

Netia miała 11,28 mln zł zysku netto, 113,31 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Netia odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia oficjalnie raportuje swoje wyniki Zysk operacyjny wyniósł 18,54 mln zł wobec 26,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,16 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 319,85 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 964,97 mln zł w porównaniu z 972,81 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA (liczony zgodnie ze standardem MSSF 16) za III kw. br. wyniósł 113,31 mln zł...

Netia miała 14,69 mln zł zysku netto, 116 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Netia odnotowała 14,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia odnotowała 14,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. "Już w I kw. 2020 roku widać było w wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Netia pozytywne przesilenie w panujących od wielu lat trendach. W trakcie II kw. br. - pomimo trudnej sytuacji epidemicznej - pozytywne efekty uległy nawet wzmocnieniu" - powiedział prezes, dyrektor generalny Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie. "Mieliśmy solidne wzrosty na wszystkich kluczowych typach usług, zarówno na rynku B2B, jak i B2C, co pokazuje, że intensywne inwestycje w modernizację sieci do standardu gigabitowego, rozwój centrów danych i zaawansowanych usług ICT, a także współpraca...

Netia chce ukończyć nowy data center w aglomeracji warszawskiej na pocz. 2021 r.

Netia rozpocznie komercjalizację nowego obiektu data center w Jawczycach koło Warszawy w tym miesiącu, a na początku 2021 planuje obiekt oddać do użytku, podała spółka. Nowa inwestycja ma wartość ok. 79 mln zł. Netia rozpocznie komercjalizację nowego obiektu data center w Jawczycach Netia systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku zaawansowanych rozwiązań ICT, dla których bazą są nowoczesne centra danych (Data Center - DC). Po przejęciu na przełomie roku dużego data center w Krakowie i komercyjnym sukcesie na południu Polski, kolejnym krokiem ekspansji operatora jest nowa inwestycja w centrum kraju. W jej ramach Netia inwestuje ok. 79 mln zł w wielofunkcyjny obiekt, w którym powstaje m.in. ponad 1 000 m2 powierzchni serwerowej (4 komory, pozwalające na kolokowanie blisko 520 szaf rack) i...

Akcjonariusze Netii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

Akcjonariusze Netii postanowili przeznaczyć zysk netto spółki wypracowany w roku  2019 w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał. Netia ostatecznie nie planuje wpłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą Netia S.A., wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 29 222 113,98 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Akcjonariusze Netii zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019

Akcjonariusze Netii zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br. przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne. Netia zadecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki pod firmą Netia, wypracowany w roku obrotowym 2019 w kwocie 29 222 113,98 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Netia rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Netii podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeniesienie zysku netto spółki za 2019 r. w kwocie 29 222 113,98 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Netia rekomenduje przeniesienie zysku netto spółki za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Powyższy wniosek zarządu został skierowany do oceny rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie. Netia odnotowała 47,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,84 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,22 mln zł wobec 188,99 mln zł zysku rok wcześniej. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym...

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku, w tym również ewentualnym zakupem części aktywów Vectry, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Netia zainteresowana ewentualnym zakupem części aktywów Vectry "Pewnie się wydarzą jakieś okazje , ale na pewno nie chcielibyśmy wykorzystywać specjalnie trudnych sytuacji, be ona przekładają się i na standing finansowy takiego przedsięwzięcia, czy na przykład na relacje z klientami takich firm, a my skrupulatnie dbaliśmy o relacje z naszymi klientami. W związku z tym pewnie tylko o te sytuacje, które by pasowały do nas sieciowo, infrastrukturalnie plus byłyby dobrymi podmiotami, niekoniecznie obciążonymi negatywną historią zwłaszcza w ciężkich sytuacjach związanych z pandemią" - powiedział Abramczuk podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka nie wyklucza zainteresowania także częścią aktywów, które Vectra będzie musiała sprzedać po przejęciu...

Netia miała 13,42 mln zł zysku netto, 107,17 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia odnotowała powiększony zysk wobec roku poprzedniego Zysk operacyjny wyniósł 16,64 mln zł wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 107,17 mln zł, wobec 107,22 mln zł rok wczesniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 327,32 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych oraz usług telewizyjnych (15% r/r i 4% kw/kw) amortyzując...
Wykres Forex

Netia miała 13,42 mln zł zysku netto, 107,17 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,64 mln zł wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 107,17 mln zł, wobec 107,22 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 327,32 mln zł rok wcześniej. Netia podaje wyniki za I kw. br. "Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych oraz usług telewizyjnych (15% r/r i 4%...

Netia wprowadza usługę wsparcia IT i dzierżawy komputerów dla biznesu

Netia IT Support wprowadza nową usługę kompleksowego wsparcia technicznego IT dla biznesu, wraz z (opcjonalną) dostawą komputerów Dell, podała Netia. Netia postanawia wspierać klientów biznesowych Korzystanie z zewnętrznych usług wsparcia IT - czym zainteresowanie wg. badań, deklaruje wciąż ok. 70% firm - pozwala też na optymalizację działania własnych sił IT i koncentrację personelu na projektach rozwojowych. Daje też dużą elastyczność i możliwość ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy, szkoleniami oraz certyfikacjami pracowników. Dzięki dostępowi do pełnego wachlarza narzędzi do zdalnego monitoringu i pełnej dostępności zasobów Help Desk Netii, nasza usługa może być doskonałym wsparciem systemu zapewnienia ciągłości działania firm - powiedział kierownik produktu w Netii Krzysztof Jaworski, cytowany w komunikacie. Dostępne są 3 predefiniowane warianty abonamentu Netia IT Support (Basic,...

Netia z rekomendacją na poziomie 5,50 zł. Kurs odbija od wsparcia

Wyniki Netii za III kw. 2019 r. pokazują, że ogólny trend dotyczący KPI pozostaje niezmienny. Netia pozyskuje nowych klientów jej podstawowej działalności oraz usług telefonii stacjonarnej, ale wciąż traci klientów w swoim dostępie offnet (WLR/BSA/LLU).
Kurs Netia w środę na interwale tygodniowym źródło tradingview.com 30 10 19

Netia miała 21,19 mln zł zysku netto, 26,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Spółka Netia odnotowała 21,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 18,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 26,54 mln zł wobec 23,13 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,85 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 340,83 mln zł rok wcześniej. Zobacz również: Kryzys nadchodzi, co nie przeszkadza mi w kupnie akcji: Trader21 Netia zwiększa liczbę klientów, którym świadczy usługi głosowe "Przychody w III kw. 2019 r. wyniosły 319 845 zł (-2% k/k). Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 3%,...

Netia z 15,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r.

Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż spółka Netia odnotowała 15,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec prawie 12 mln zł zysku rok wcześniej. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. Netia oczekuje lepszych wyników w kolejnych kwartałach - Zysk operacyjny wyniósł 20,74 mln zł wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,65 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 342,87 mln zł rok wcześniej. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do  internetu i utrzymanie pozytywnego trendu. Spadek przychodów był przede wszystkim...
GPW sesja z dzwonkiem

WIG20 powyżej 2100 pkt. Akcje KHGM i Netia tracą po publikacji wyników

Indeks WIG20 kontynuuje odbicie od tegorocznych minimów, a od początku tygodnia wzrósł już o ponad 3 procent. W środę notowania zdołały przebić okrągły poziom 2100 punktów i na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec zmianie. Na łamach programu „Tymczasem na GPW…” w Comparic24.TV Agnieszka Zaręba poinformowała, iż Na GPW we wtorek wzrosły ceny akcji 131 spółek, 161 spadły, a 170 nie zmieniły się. Serdecznie zapraszamy na kolejny przegląd najważniejszych i najciekawszych wiadomości z Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawdź bieżące wydarzenia na rynkach finansowych. WIG20 z szansą na większe odreagowanie. Co zrobi w środę? - We wtorek Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,37% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 110,11. WIG30 wzrósł o 0,38% i osiągnął 2 415pkt. Z...

Netia miała 15,53 mln zł zysku netto, 20,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Netia - operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej, który notowany na GPW jest od 2000 r. opublikował dzisiaj wyniki za II kw. 2019 r. Wynika z nich, że spółka odnotowała 15,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,72 mln zł zysku rok wcześniej. W komunikacie podano, że zysk operacyjny spółki wyniósł w II kw. 2019 r. 20,74 mln zł wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 90,12 mln zł (+9% kw/kw, -3% r/r). Natomiast zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w II kw. br. 114,26 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do I kw. br. Marża zysku EBITDA (MSR 17) za...

Netia – traci 2% po publikacji wyników za 2018 rok

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za 2018 rok. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka wypracowała w 2018 roku 64,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 32,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody w IV kwartale 2018 r. wyniosły 342,5 mln zł wobec 359,43 mln zł rok wcześniej, a zysk EBIT 10,62 mln zł w porównaniu do 13,43 mln zł rok wcześniej. "W wynikach finansowych i operacyjnych - zwłaszcza na rynku B2C - od drugiej połowy 2018 roku są wyraźnie widoczne pozytywne efekty projektu modernizacji sieci dostępowych do standardu światłowodowego i...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd komunikatów GPW – GPW, Netia, ALTUS

Przegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyglądamy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupiamy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy są zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. GPW przekazuje raport roczny Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Kapitalizacja Grupy Kapitałowej wynosi 1,69 mld zł. 28 lutego Zarząd GPW opublikował formularz skonsolidowanego raportu rocznego. Zysk netto wyniósł 183,7 mln PLN w porównaniu do 158,7 mln...
Wykres forex

Haitong Bank z rekomendacją “kupuj” dla Netii oraz wyższą ceną docelową

Haitong Bank w raporcie z 3 września (godz. 08:30) podnosi rekomendację dla Netii do KUPUJ z Neutralnie oraz cenę docelową akcji do 5,65 PLN (z 5,5 PLN). Powodem aktualizacji jest gwałtowny spadek kursu spółki – o 17 proc. od początku roku wobec spadku indeksu WIG o 5 proc. Jednocześnie analitycy pozostawiają bez zmian prognozę EBITDA na lata 2018/2019, natomiast podnoszą ją o 5 proc. na rok 2020 w związku z pozytywnym wpływem synergii dla przychodów i wydatków operacyjnych. "Nie byłoby dla nich zaskoczeniem, gdyby Cyfrowy Polsat, po przejęciu od Karswell Ltd. planowanego 17,5-proc. pakietu w Netii i osiągnięciu 65-proc. udziałów w niej, ogłosił wezwanie na całość po cenie 5,77 PLN za akcję (30-proc. potencjał wzrostowy).  Netia jest atrakcyjną propozycją o małym ryzyku...

DM BZ WBK podnosi rekomendacje dla Netii do “kupuj”, obniża do “trzymaj” dla Cyfrowego Polsatu

Raport Domu Maklerskiego BZ WBK datowany na 20 sierpnia mówi o podniesieniu rekomendacji dla Netii do "kupuj". Z kolei dla Cyfrowego Polsatu rekomendacja obniżona została do "trzymaj". Dodatkowo raport mówi o podtrzymaniu zaleceń dla Orange Polska ("sprzedaj") i Play ("kupuj). Wycena akcji Cyfrowego Polsatu obniżona została o 16% do 24 zł, z kolei cena docelowa akcji Netii wynosi 5,77 zł, a zatem pozostała na poziomie z poprzedniego raportu. Obniżenie wyceny akcji dotyczy także Orange Polska (o 17% do 3,69 zł) oraz Play (o 15% do 45,45 zł). Według Pawła Puchalskiego, autora raportu, w średnim terminie dodatkową presję na Play może wywierać pozyskanie przez Cyfrowy Polsat (poprzez zakup Netii) i T-Mobile Polska dostępu do sieci stacjonarnej. Na rynku telekomunikacyjnym ma się jednak utrzymać wysoki poziom konkurencji,...

Netia – publikuje wyniki za II kwartał

Netia odnotowała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,34 mln zł wobec 18,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 93,15 mln zł wobec 95,35 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 342,87 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 361,11 mln zł rok wcześniej. "Na kwotę 343 mln zł przychodów ogółem złożyło się 181 mln zł wypracowane na rynku B2B (-1% kw/kw) oraz 155 mln zł (-3% kw/kw) na rynku B2C, a także 7 mln zł przychodów spółki Petrotel. Do 151 mln zł (o 1 mln zł więcej niż w I kw. br.) wzrosły przychody z transmisji...
boś

DM BOŚ rekomenduje “trzymaj” dla Unimotu i “sprzedaj” dla Netii

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w raporcie datowanym na 18 lipca podwyższył cenę docelową akcji Netii do 4,7 zł z 4,5 zł poprzednio, utrzymując zalecenie "sprzedaj" oraz obniżył cenę docelową akcji Unimotu do 10,8 zł z zaleceniem "trzymaj". "Po uwzględnieniu faktycznych wyników spółki za I kwartał i naszych prognoz wyników finansowych za II kwartał nieco zmodyfikowaliśmy nasze prognozy wyników Netii na 2018 rok i lata następne. Obniżyliśmy prognozy przychodów dla spółki na lata 2018-20 o 3-4 proc. biorąc pod uwagę oczekiwania spadku przychodów internetowych wynikającego z niższej niż oczekiwaliśmy liczby nowych klientów (tendencja prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych kwartałach)" - czytamy w raporcie. Analitycy banku nie spodziewają się wypłat dywidendy w 2018 roku natomiast rok później oczekują 0,25 zł na akcję,...

Netia – notuje stratę netto w IV kwartale

Netia w ostatnim kwartale 2017 r. wypracowała 91,9 mln zł zysku EBITDA. To wynik zbliżony do oczekiwań analityków, którzy prognozowali 93,4 mln zł. Przychody Netii wyniosły 360,6 mln zł - ponad 5 mln zł powyżej konsensusu rynkowego. Operator zamknął ostatni kwartał stratą netto w wysokości 6 mln zł. Wynik EBITDA grupy był w czwartym kwartale o 9,6% niższy niż przed rokiem i 6,6% niższy niż w trzecim kwartale. Z kolei skorygowany wynik EBITDA sięgnął 99 mln zł i był o 13% niższy rok do roku i 4% niższy niż w trzecim kwartale. Marża skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale wyniosła 27,6% wobec 29% kwartał wcześniej. Przychody Netii spadły rok do roku o 3% ale zanotowały wzrost o 1,2%. w porównaniu z trzecim...
ing bank wejście

DM BOŚ utrzymuje „sprzedaj” dla akcji Netii i ING Banku Śląskiego

Z datowanych na 18 stycznia raportów Domu Maklerskiego BOŚ wynika, że instytucja utrzymała rekomendację fundamentalną „sprzedaj” dla akcji dwóch spółek – Netti oraz ING Banku Śląskiego. W przypadku pierwszej dokonano również podwyżki ceny docelowej do 188,8 zł. Netia – 4,50 za akcję w długim terminie „Zawsze postrzegaliśmy Netię jako podmiot aktywny na polu konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, który z drugiej strony sam może stać się interesującym „fragmentem układanki” dla większego operatora dążącego do oferowania w  pełni konwergentnych usług. Ten scenariusz właśnie się urzeczywistnia, ponieważ w  grudniu ub. roku Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 66% akcji Netii po cenie 5,77 zł za akcję, co implikuje, że transakcja kupna odbędzie się przy wskaźniku 7,0x EV/EBITDA na 2018P. Uważamy cenę zaoferowaną w wezwaniu jako bardzo atrakcyjną dla...

BOŚ: Netia z rekomendacją “trzymaj”, Azoty z “kupuj”

Zgodnie z raportami opublikowanym w drugiej połowie października autorstwa Jakuba Viscardi i Łukasza Prokopiuka z Domu Maklerskiego BOŚ, instytucja utrzymała rekomendację trzymaj dla akcji Spółki Netia oraz kupuj dla akcji Spółki Azoty. Netia "Z  uwagi na brak znaczącego fundamentalnego potencjału wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj. Podtrzymujemy również krótkoterminową rekomendację relatywną Neutralnie biorąc pod uwagę oczekiwane słabe wyniki finansowe za III kw. br. oraz fakt, że podmioty związane z głównym akcjonariuszem Zbigniewem Jakubasem sukcesywnie zwiększają swój udział w Spółce." – czytamy w rekomendacji DM BOŚ. Po uwzględnieniu faktycznych wyników za I poł. br. oraz naszych prognoz wyników finansowych za III kwartał roku istotnie zmodyfikowaliśmy nasze prognozy wyników Netii na 2017 rok i lata następne. Obniżyliśmy prognozy (i) przychodów dla Spółki na 2017 rok...

Zapiski giełdowego spekulanta: Netia – z formacją podwójnego dna

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji kierując się podstawowymi technikami Price Action. Przyłącz się do dyskusji na największej polskojęzycznej grupie poświęconej GPW na Facebooku - Zyskowna strona giełdy. Netia – w ostatnim czasie bardzo słabo wyglądają główne indeksy naszego parkietu. Także indeks średnich spółek silnie traci na wartości. Na tym tle całkiem pozytywnie wyróżnia się Netia, która w październiku zyskuje już blisko 5%. Co ważniejsze, obroty w tym okresie są najwyższe od marca ubiegłego roku. Cena spada od końca września ubiegłego roku, a obecne odbicie ma miejsce z poziomu dwóch dołków z 2016 roku. Wydaje się, że po długim okresie spadków ukształtowała się...

Zapiski giełdowego spekulanta: Orange, Netia

Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste - szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action. Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA Orange – spółka kontynuowała wczoraj wzrosty rozpoczęte w ubiegły czwartek. Kolejne 3,5% znacznie przybliżyło kurs do kluczowych ograniczeń jakimi jest prawie 1,5 roczna linia trendu spadkowego oraz opór jaki wyznacza poprzedni wierzchołek. Podwyższone obroty w ostatnim czasie dają szansę na udane wybicie. Byłby to dość mocny sygnał kupna, aczkolwiek z dość bliskim pierwszym celem w rejonie 6 – 6,10 zł. Netia – wczoraj doszło do...
wolumen

Przed zamknięciem. Netia [NET] i CCC [CCC]

Netia Kurs Netii znajduje się w trendzie spadkowym pod czerwona linią widoczną na wykresie. Obecnie linia znajduje się na poziomie 4,62 zł i jest testowana czwarty raz. Sądząc po górnych knotach świec z ostatnich trzech sesji linia działa jak opór. W związku z tym jej przełamanie byłoby pozytywnym sygnałem. Wcześniej cena poruszała się w kanale trendowym złożonym z dwóch niebieskich linii. Pod koniec października nastąpiło wybicie dołem, po czym cena spadła mniej więcej o tyle, ile wynosiła szerokość kanału. Jest to argument za tym, że przełamanie czerwonej linii powinno nastąpić wkrótce, a nawet jeśli nastąpi odbicie od niej i kolejna fala spadkowa, to kolejny dołek nie powinien znacząco przekroczyć zielonej linii na poziomie 4,38 zł. CCC CCC produkuje buty. Kurs Spółki znajduje się...
wolumen

Przed zamknięciem. W Investments [WIS] i Netia [NET]

W Investments W Inwestments to holding finansowy.  Kurs Spółki znajduje się w trendzie spadkowym. Na razie nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie tego trendu. Takim sygnałem, lub przynajmniej zapowiedzią większego odbicia byłoby przełamanie linii trendu spadkowego znajdującej się na poziomie 2,60 zł. Przełamaniu linii powinno towarzyszyć zwiększenie obrotów. Netia Kurs Netii znajduje się w trendzie wzrostowym w kanale widocznym na wykresie. Obecnie cena testuje dolną linię kanału, więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wzrost do górnej linii, która obecnie znajduje się w okolicach 5,20 zł. Alternatywą jest przełamanie dolnej linii kanału, która obecnie znajduje się na poziomie 4,80 zł. Byłby to sygnał zapowiadający spadek porównywalny z amplitudą wahań wewnątrz kanału, co daje poziom docelowy w okolicach 4,40 zł. Poziom ten pokrywa się ze...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ