XTB

Akcjonariusze Netii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

Warszawa, 08.09.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w uchwale. Akcjonariusze spółki upoważnili i zobowiązali zarząd do niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania akcji spółki z obrotu. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: amrest...

Akcjonariusze Netii zdecydują 8 września o wycofaniu akcji z GPW

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Akcjonariusze Netii zdecydują 8 września br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o wycofaniu akcji spółki, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLNETIA00014 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w projekcie uchwały. Jednocześnie akcjonariusze mają upoważnić zarząd do niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, a także podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego,...

Netia miała 12,24 mln zł zysku netto, 111,33 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021

Warszawa, 12.08.2021 (ISBnews) - Netia odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,09 mln zł wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 111,33 mln zł wobec 116,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 325,37 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 326,69 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 25,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki w porównaniu z 28,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 649,66 mln zł w porównaniu z 649,81 mln zł rok wcześniej. "Zysk EBITDA wyniósł 223 508 zł za pierwsze 6...

GPW zawiesiła obrót akcjami Netii w zw. z przymusowym wykupem akcji

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami Netii od 30 lipca w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podała Netia. "W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Netia S.A. zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLNETIA00014' - od dnia 30 lipca 2021 r. Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Netia S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 29 lipca 2021 r. (włącznie), tracą ważność; 2) zlecenia maklerskie na akcje spółki Netia S.A., począwszy od dnia 30 lipca 2021 r., nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu...

Netia ma umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem na kwotę do 350 mln zł

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem (CP), na podstawie której CP udzieli spółce pożyczki w wysokości do 350 mln zł, której wypłata może nastąpić w transzach, podała spółka. "Zgodnie z umową pożyczki środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez spółkę w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335 000 000 zł, zaciągniętego przez spółkę, w związku z przystąpieniem do umowy kredytów , a także na pozostałe cele operacyjne spółki - w wysokości do 15 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Począwszy od dnia udostępnienia spółce pożyczki, CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nieodstającej od bieżących warunków rynkowych. Pożyczka zostanie spłacona przez spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1...

Zonifero, spółka należąca do grupy TenderHut S.A., podpisała umowę o współpracy z Netią

Zarząd spółki TenderHut S.A. poinformował o podpisaniu umowy między Zonifero S.A., spółką zależną należącą do Grupy a liderem rynku telekomunikacyjnego Netia S.A.. Współpraca będzie opierać się na modelu „white label”, czyli w tym przypadku na sprzedaży rozwiązań Zonifero w brandingu i pod marką partnera handlowego, spółki Netia. Zonifero podpisało umowę z liderem rynku telekomunikacyjnego - Netia S.A. Zonifero, spółka działająca w branży PropTech i WorkTech to start-up zajmujący się technologiami wspierającymi pracowników biurowych w codziennej pracy. Zonifero umożliwia m.in zarządzanie przestrzenią biurową i parkingami, rezerwacją biurek, sal konferencyjnych i innych zasobów, wsparcie pracy hybrydowej i procesów z nią związanych – w tym realizacją wymogów prawnych, czy też pozwala na dostęp do biura za pomocą wirtualnych kart w telefonach komórkowych. Start-up jest...

WIG Motoryzacja (+46,99%) liderem wzrostów w 1 półroczu. Na drugim biegunie WIG Games (-17,83%)

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na sprawdzenie, jak w tym okresie poradziły sobie najważniejsze indeksy branżowe. Ostatnie 6 miesięcy należało przede wszystko do WIG Motoryzacja i WIG odzież, które to mogą pochwalić się ponad 40% wzrostami. Na drugim biegunie znajdują się WIG Górnictwo i WIG Telekomunikacja, które zyskały zaledwie kilka procent.  Najgorszej wypadł jednak WIG Games, jedyny indeks z wynikiem ujemnym. W 1 półroczu najmocniej zyskał WIG Motoryzacja (+46,99%) oraz WIG Odzież (+46,15%). Dobrze poradził sobie również sektor bankowy, choć ten w ostatnich dniach notuje solidną korektę. Najgorzej wypadł WIG Games, co pokazuje, że ubiegłoroczny urok gamingu wyparował. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Motoryzacja i odzież liderami wzrostów Pierwsze półrocze 2021 roku oficjalnie za nami. W...

Akcjonariusze Netii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Netii zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, czytamy w uchwale. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2020 w kwocie 39 371 760,92 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem jest Cyfrowy Polsat. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lpp notowania | kurs playway | celon pharma akcje | bitcoin era | kurs bitcoin prognozy | kurs santander | notowania cyfrowy polsat |

Netia rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zarząd Netii podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeniesienie zysku netto spółki za 2020 r. w kwocie 39 371 760,92 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "Powyższy wniosek zarządu został skierowany do oceny rady nadzorczej spółki, o wynikach której spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie. W 2020 r. Netia odnotowała 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 47,58 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 39,37 mln zł wobec 29,22 mln zł zysku rok wcześniej. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest...

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami, prowadzi rozmowy

Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku i prowadzi rozmowy z potencjalnymi celami akwizycyjnymi, powiedział prezes Andrzej Abramczuk. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji ws. ewentualnej rekomendacji dotyczącej dywidendy. Netia podtrzymuje zainteresowanie kolejnymi przejęciami na rynku "Rozmowy się toczą, każdy efekt, który zakończy się pozytywnie dla obu stron oczywiście poinformujemy. Myślę, że w ubiegłym roku było głównie wyczekiwanie ze strony tych firm, które chcą się sprzedać, a sama pandemia nie wspierała, niestety, procesów akwizycyjnych. Pewne rzeczy dogrywa się jednak ostatecznie 'face-to-face'" -  powiedział prezes Abramczuk podczas wideokonferencji. Spółka nie wyklucza, że w tym roku dojdzie do realizacji przejęcia na rynku. "Nie zaprzeczam i nie potwierdzam takiej sytuacji" - powiedział prezes w odpowiedzi na pytanie czy do końca roku dojdzie do przejęcia. Pod koniec...
Kurs cyfrowego Polsatu

Netia miała 13,52 mln zł zysku netto, 112,18 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Netia odnotowała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 13,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 19,88 mln zł wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 324,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 323,12 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I kw. 2021 wyniósł 112,18 mln i był wyższy o 5% r/r, a jednocześnie o 2% niższy kw/kw. Tym samym marża EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. ub.r. z 33,2% do 34,6%, podano w komunikacie. "Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Netia w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku uznaję za co najmniej zadowalające. Kolejny kwartał z rzędu odnotowaliśmy wzrosty we...
Kurs cyfrowego Polsatu

Netia: Data center w Jawczycach jest skomercjalizowana w 32%

Netia Data Center Mind w Jawczycach pod Warszawą, który rozpoczął działalność na początku miesiąca, w trzecim tygodniu funkcjonowania został skomercjalizowany w 32%, podała spółka. Nowy obiekt jest w pełni zasilany zieloną energią z lądowych farm wiatrowych od Innogy. Netia przedstawia informacje dotyczące Data Center Mind w Jawczycach "Tempo, w jakim skomercjalizowana została poprzednia inwestycja Data Center w Warszawie przy ul. Poleczki oraz imponujące wyniki w pierwszych tygodni nowego obiektu pod Warszawą, pokazują, że klienci doceniają naszą profesjonalną i kompleksową opiekę, wysoki poziom redundancji oraz bezpieczeństwo naszych obiektów. Dzięki temu nawet na tak konkurencyjnym rynku, jak warszawski, jesteśmy w stanie szybko rosnąć" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie. Pierwszym klientem, który korzysta m.in. z usług: kolokacji (kilkadziesiąt szaf rack), dzierżawy łączy,...

Netia ocenia 2020 r. jako dobry, lockdown chce nadrobić w bieżącym, komentuje prezes Andrzej Abramczuk

Netia odnotowała 7,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jak podkreśla prezes Andrzej Abramczuk, będący gościem Comparic24.tv, spółce udało się przełamać spadek przychodów w minionym roku, który ogólnie ocenia jako dobry. Jednocześnie liczy na dalszy dynamiczny rozwój i odrobienie chwilowego spowolnienia wywołanego lockdownem w roku biężacm. W całym 2020 roku Grupa Netia przeznaczyła na inwestycje kwotę 380 mln zł, czyli o 28 mln zł więcej niż w 2019 roku Netia osiągnęła rekordowy wzrost usług świadczonych na sieciach własnych wśród klientów detalicznych Akcje spółki w 2020 zyskiwały 15%, a w roku bieżącym dodają do wartości kolejne 4% https://www.youtube.com/watch?v=OfAddPIyrRI Netia opublikowała wyniki za 2020 r. komentuje dyrektor generalny...

Netia miała 7,74 mln zł zysku netto, 13,01 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 r.

Netia odnotowała 7,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Netia przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 13,01 mln zł wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,63 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 324,58 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. Netia odnotowała 47,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 47,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 70,53 mln zł wobec 78,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EDITDA w ostatnim kwartale 2020 r. wyniósł 114 mln zł (+1% kw/kw. oraz -1% r/r) natomiast w całym roku sięgnął 451 mln zł (-1% r/r), podano w komunikacie. "Zysk...

Netia: Cena akcji w wezwaniu Cyfrowego Polsatu odpowiada wartości godziwej

Zarząd Netii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała Netia."Zarząd spółki stwierdza, że cena akcji w wezwaniu mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku dotyczącym wezwania. Cyfrowy Polsat 23 grudnia 2020 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,8 zł za sztukę. Nertia podała, że ze względu na brak informacji związanych z dalszymi zamiarami wzywającego wobec spółki, zarząd nie jest w stanie ocenić w dalszym zakresie wpływu wezwania na jej interes. Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje