Conotoxia

Mostostal Zabrze sprzedał działkę w Bytomiu za 25,8 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze sprzedał działkę o powierzchni 24,7 ha w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich za 25,8 mln zł netto, podała spółka. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomedlub akcje | aktualny kurs dolar hrywna | kurs euro online | cena akcji cdprojekt | pzu kurs | najniższy kurs dolara nowozelandzkiego | kęty akcje |

Oferta Mostostalu Zabrze za 27,7 mln zł netto wybrana na przebudowę DS Solaris

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - została uznana za najkorzystniejszą w ramach prowadzonego przez Politechnikę Śląską postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa i termomodernizacja DS Solaris w Gliwicach", podała spółka. Wartość złożonej przez GPBP oferty wynosi 27,7 mln zł netto (30 mln zł brutto). Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln...

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. robót za 18,2 mln zł

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - ma list intencyjny z Mercury Engineering Polska Sp. z o. dotyczący realizacji zadania pn.: "Early Works at WAW03 Ballard" /Sękocin Stary k. Warszawy, podał Mostostal Zabrze. Wartość potencjalnego wynagrodzenia wynosić będzie 18,2 mln zł netto. "Zakres robót kontraktu obejmuje m. in. przygotowanie placu budowy, wykonanie platformy pod prowadzenie prac, a także wykonanie sieci telekom. W przypadku podpisania umowy wartość wynagrodzenia wynosić będzie 18,2 mln zł netto, a prace będą realizowane w okresie 4 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano,realizacja kontraktu stanowić będzie kontynuację współpracy Grupy Mostostal Zabrze ze zleceniodawcą, rozpoczętej projektem: "WAW02 Rapid Deploy Data Centre". Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu...

Mostostal Zabrze z wyceną 3,20 zł. Kurs pod ważnym oporem

Notowania spółki na wykresie tygodniowym testują ważny opór przy 2,20 zł. Z tej długoterminowej perspektywy wynika, że w wypadku przełamania oporu, otwarta zostanie droga do około 2,90 zł.

Backlog Mostostalu Zabrze to ponad 1 mld zł, potencjalnie – blisko 1,3 mld zł

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Mostostalu Zabrze w kontraktach podpisanych wynosi rekordowe ponad 1 mld zł, podała spółka. Potencjalna wartość backlogu, uwzględniająca kontrakty do podpisania w oparciu o aktualne oferty to prawie 1,3 mld zł. "Nasza grupa systematycznie rozwija się o czym świadczą zarówno przychody ze sprzedaży, wyniki finansowe, jak i rekordowy poziom obłożenia portfela zleceń (tzw. backlog), a także ogólna sytuacja finansowa grupy" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie. Wartość backlogu (tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach) przekroczyła 1 mld zł. To najwyższy poziom w historii grupy. Wartość backlogu w ostatnim roku podwoiła się. Szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi natomiast ok. 0,2 mld zł, co łącznie z...

Mostostal Zabrze miał 7,72 mln zł zysku netto, 15,76 mln zł zysku EBIT w I półr.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 7,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,76 mln zł wobec 12,33 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 18% r/r do 22,03 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 366,41 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 277,94 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 366 mln zł, które były wyższe o 32% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł prawie 16 mln zł, odnotowując 28% wzrostu, natomiast zysk netto odnotował prawie 2-krotny wzrost...

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z BASF na ponad 40 mln euro netto

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka z Grupy Mostostalu Zabrze - podpisał z BASF Schwarzheide umowę na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Schwarzheide w Niemczech, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi ponad 40 mln euro netto. "Termin zakończenia realizacji prac MZRP został uzgodniony na IV kwartał 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 5,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 206,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 5,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W całym I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 366,4 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 15,7 mln zł, wynik brutto 11,3 mln zł, a wynik netto 8,1 mln zł, podano również. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wzrosła do 879,1 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 394,3 mln zł, co łącznie stanowi 1 273,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Publikacja raportu za II kw. br. nastąpi...

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2020 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Mostostal Zabrze Spółka Akcyjna w Gliwicach postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 625 052,5 zł nie zostanie wypłacony akcjonariuszom i zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: oncoarendi akcje | pkobp notowania | develia akcje | kurs...

Mostostal Zabrze z rekordowym kontraktem wartym 400 mln zł. Analiza Fundamentalna Konrada Książaka

Mostostal Zabrze to polska firma przemysłowa, która działa m.in. w branży energetycznej. Na początku bieżącego roku podpisała ona rekordowy kontrakt wart blisko 400 mln zł, który przełożył się na mocny wzrost giełdowej wyceny. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, w ostatnich trzech latach sytuacja finansowa spółki jest dobra, jednak widać tu marazm. Spółka podpisała rekordowy kontrakt wart ok. 400 mln zł. W 2020 Mostostal Zabrze zarobił ponad 10 mln zł. Na pozytywne informacje zareagował kurs akcji, który wzrósł do 1,5 zł, z 0,6 zł przed pandemią. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Ubm-5I3YOwE Rekordowy kontrakt grupy Mostostal Zabrze Grupa Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu, w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle...
mostostal

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na rozbudowę na terenie ZUSOK za ok.400 mln zł

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarł z Posco Engineering & Construction (Posco E&C) umowę podwykonawczą dotyczącą prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), podał Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze zawarł umowę z Posco Engineering & Construction Wynagrodzenie ryczałtowe spółki zależnej z tytułu realizacji prac objętych umową wyniesie ok. 400 mln zł netto, podano w komunikacie. "Umowa została zawarta w ramach przedsięwzięcia pn. 'Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy'. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, a Posco E&C jest generalnym wykonawcą tej inwestycji" - czytamy dalej. Termin zakończenia...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Mostostal Zabrze miał 160 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 7,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 2,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik brutto wyniósł 4,4 mln zł, czytamy w komunikacie. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571,8 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 530,4 mln zł, co łącznie stanowi 1 102,2 mln zł" - podano również. Publikacja raportu za I kw. br. nastąpi 13 maja 2021 r. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje...
mostostal

Konsorcjum Mostostalu Zabrze wybrane w przetargu ArcelorMittal Poland

Oferta konsorcjum firm Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze, oraz Primetals Technologies Limited została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach prowadzonego przez ArcelorMittal Poland postępowania na zakup, dostawę instalacji i uruchomienie instalacji pilotażowej Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, podał Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze z najkorzystniejszą ofertą "Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi równowartość łącznie ok. 88 mln zł netto, z czego 45 mln zł netto przypada na MZRP" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami...
mostostal

Backlog Mostostalu Zabrze to 534 mln zł, potencjalnie 1 186 mln zł

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi 1 186 mln zł, z czego 534 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka. Mostostal Zabrze podał wartość swojego backlogu "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 534 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 652 mln zł, co łącznie stanowi 1 186 mln zł" - czytamy w raporcie rocznym. Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również przeliczoną odpowiednią wagą wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Podpisanie ostatecznej umowy z POSCO wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu,...

Mostostal Zabrze miał 10,19 mln zł zysku netto, 26,37 mln zł EBIT w 2020 r.

Mostostal Zabrze odnotował 10,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 10,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze podał wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 26,37 mln zł wobec 20,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. wobec 601,37 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego, grupa osiągnęła nieco wyższe przychody mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID. Poza tym od dwóch lat grupa realizuje strategię, zakładającej m.in. ostrożniejszą selekcję oferowanych i realizowanych projektów, bazującej na kompetencjach i doświadczeniu grupy. Podejście to zapewnia dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości wykonawczych grupy oraz pozwala na ograniczenie ryzyka operacyjnego, co w konsekwencji...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje