Conotoxia

Mostostal Zabrze – omówienie wyników za 2Q2022

Mostostal Zabrze podał dobre wyniki za 2Q22. Zawdzięcza je wysokiej kontraktacji, strategii redukcji ryzyka, stabilizacji cen części surowców i kosztu płac oraz niższym, bo zakontraktowanym wcześniej cenom energii elektrycznej. Realizowana przez spółkę strategia redukcji ryzyka odnosi się głównie do pozostawienia po stronie kontrahentów ekspozycji na zmiany cen stali, poprzez indeksację wynagrodzenie lub pozostawienie dostaw stali po stronie zleceniodawcy. Mostostal Zabrze po wynikach za drugi kwartał Przedstawione wyniki są bliskie naszym prognozom przedstawionym 28 lipca. Największa poprawa wyników w ujęciu r/r nastąpiła w segmencie Realizacje przemysłowe i projektowanie. Jego przychody wzrosły o 42% r/r, co w dużym stopniu jest efektem realizacji m.in. dużego kontraktu dla BASF Schwarzheide na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej. Mimo dużej wartości kontraktu, pozwala on na uzyskiwanie marż...

Mostostal Zabrze miał 12,42 mln zł zysku netto, 23,11 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 12,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 7,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,11 mln zł wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 506,78 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 364,58 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 506.782 tys. zł i były o 39% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę na rynku krajowym w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 284.814 tys. zł i stanowiły 56% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Zabrze utrzymuje się na poziomie ok. 1,2 mld zł

Warszawa, 09.09.2022 (ISBnews) - Portfel zleceń Grupy Mostostalu Zabrze utrzymuje się na poziomie ok. 1,2 mld zł, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. "Pozyskane w minionym okresie kontrakty uzupełniły nasz portfel zleceń, który utrzymuje się od dłuższego czasu na podobnie wysokim poziomie (ok. 1,2 mld zł) pomimo wysokiego przerobu grupy, który średniomiesięcznie wynosi ok. 90 mln zł" napisał Pietyszuk w liście do akcjonariuszy. W I półroczu 2022 roku w portfelu zamówień grupy kapitałowej dominowały kontrakty dla obiektów użyteczności publicznej (22%), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (21%) oraz przemysłu maszynowego (16%), podano w sprawozdaniu zarządu. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych...

Mostostal Zabrze miał szac. 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r.

Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 12,7 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r., przy 275,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2022 roku: - przychody ze sprzedaży 506,8 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 23,1 mln zł, - wynik brutto 20,4 mln zł, - wynik netto 12,9 mln zł" - czytamy też w komunikacie. Powyższe kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie za I półrocze 2022 r., którego publikacja planowana jest na 8 września br., podkreślono. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska,...

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Zabrze ma wartość 1,17 mld zł

Warszawa, 06.09.2022 (ISBnews) - Aktualna wartość backlogu Grupy Mostostalu Zabrze wynosi 1 171,2 mln zł, podała spółka. Szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 186,1 mln zł, podano także. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wzrosła do 1 171,2 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 186,1 mln zł, co łącznie stanowi 1 357,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody spółki...

Mostostal Zabrze ma umowę o wartości szac. 23,5 mln zł netto

Warszawa, 16.08.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, umowę dotyczącą prac wykończeniowych dla projektu Europe Ph-3&4 w Dąbrowie Górniczej za 23,5 mln zł netto, podała spółka. "Ustalone w umowie wynagrodzenie wynosi 23,5 mln zł netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia prac: II kwartał 2023 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym....

Dom Maklerski Banku Millenium prognozuje wyniki Mostostal Zabrze

Przedstawiamy naszą prognozę wyników spółki Mostostal Zabrze za 2 kwartał 2022r. Za sprawą dwóch dużych kontraktów, spółka w bieżący rok weszła z portfelem zamówień niemal dwa razy większym od ubiegłorocznego. Efekty znacznie wyższej kontraktacji najsilniej były widoczne w wynikach za 1Q22 w segmencie Budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, którego przychody wzrosły o 97% r/r. Wysoka dynamika przychodów Spodziewamy się utrzymania wysokiej dynamiki przychodów również w 2Q22, choć w ujęciu procentowym już niższej, bo +33% r/r, z uwagi na efekt rosnącej bazy. W naszej prognozie pozostałe segmenty również odnotują wysokie dynamiki: Segment Realizacji przemysłowych i projektowania +40% r/r, a Segment Konstrukcji maszynowych +22% r/r. Spodziewamy się, że w Segmencie Budownictwa ogólnego i inżynieryjnego, w ramach którego realizowana jest budowa spalarni śmieci w Warszawie...

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z ArcelorMittal na 18,6 mln zł netto

Warszawa, 19.07.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - podpisała z ArcelorMittal Poland umowę pn.: "Modernizacja Wielkiego Pieca nr 2 System odpylania odlewni - prace montażowe w Dąbrowie Górniczej", podał Mostostal Zabrze. Wartość Umowy wynosi 18,6 mln zł netto. "Termin zakończenia prac: III kwartał 2023 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 770 mln zł w 2021 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: neuca akcje rekomendacje | giełda azoty | tms brokers | jsw notowania forum | kurs akcji pge | notowania funta | giełda polenergia |

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r.

Warszawa, 23.05.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz po rozpatrzeniu wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z oceną rady nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 4 305 780,21 zł nie zostanie wypłacony akcjonariuszom i zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. Mostostal Zabrze odnotował 14,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej. W...

Mostostal Zabrze miało 5,89 mln zł zysku netto, 13,34 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r.

Warszawa, 12.05.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotowało 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,39 mln zł wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 13,34 mln zł wobec10,28 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,91 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 160,01 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 131 731 tys.zł i stanowiły 57% sprzedaży ogółem. Sprzedaż eksportowa ukształtowała się w tym okresie na poziomie 99 178 tys.zł, tym samym udział eksportu wyniósł 43%. Największe zaangażowanie w pierwszym...
mostostal

Odbicie na akcjach Mostostalu Zabrze. Wyniki za I kwartał pozytywnie zaskoczyły

Sporządzając naszą prognozę założyliśmy, że spółka w większym stopniu odczuje wzrost kosztów. Tym czasem z podanych danych wynika, że wpływ ten jest mniejszy, bądź skłonność klientów do przyjęcia ich na siebie większa.

Mostostal Zabrze miał wstępnie 6,1 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Warszawa, 06.05.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 230,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 6,1 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Ponadto wynik z działalności operacyjnej wyniósł 10,4 mln zł, a wynik brutto 9,7 mln zł, podano w komunikacie. Aktualna wartość backlogu grupy, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach, wynosi 1 187,6 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 234,2 mln zł, co łącznie stanowi 1 421,8 mln zł, podano także. Publikacja raportu finansowego za I kw. br. nastąpi 12 maja. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą...
Gorące spółki dnia

Selvita [SLV], Mostostal Zabrze [MSZ] – Gorące spółki dnia

Obie wspomniane umowy realizowane będą głównie w trakcie bieżącego roku, przez co znacząco podnieśliśmy prognozę wyników na 2022 r. Utrzymanie tak wysokiego poziomu kontraktacji w segmencie budownictwa jest obarczone dużą niepewnością, przez co konserwatywnie założyliśmy spadek przychodów i wyników w kolejnym roku" - napisano w raporcie.

Mostostal Zabrze wykona prace w Dąbrowie Górn. dla ArcelorMittal za ok. 39 mln zł netto

Warszawa, 31.03.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - podpisał z ArcelorMittal Poland umowę na główne prace mechaniczne dla modernizacji wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 39 mln zł netto. Termin zakończenia prac to III kwartał 2023 r., podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 770 mln zł w 2021 r. ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z...

Wyniki Mostostalu Zabrze za 4 kwartał 2021 r. były dobre, zwłaszcza w obliczu rosnącej presji kosztowej

Mostostal Zabrze funkcjonuje w budownictwie specjalistycznym, montażowym i produkcji przemysłowej, a we wszystkich tych segmentach utrzymuje się dobra koniunktura. Dynamiczny wzrost cen surowców podnosi co prawda ryzyko pogorszenia wyników, ale ostatnie 4 lata jak na razie potwierdzają skuteczność zmiany w funkcjonowaniu. Wartość dla akcjonariuszy spółki Mostostal Zabrze wzrosła do 261 mln PLN Polegała ona na skoncentrowaniu się na zarządzaniu kontraktami, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania podejmowanego ryzyka. Wyniki Mostostalu Zabrze za 4 kwartał 2021r były dobre, zwłaszcza w obliczu rosnącej presji kosztowej, co przełożyło się również na taki obraz wyników całorocznych. Największe pozytywne zaskoczenie dotyczyło Segmentu Konstrukcje maszynowe, gdyż spółka uprzedzała o anulacji części zamówień od jednego z głównych klientów, ale okazało się, że inni klienci z nawiązką uzupełnili portfel zamówień. W ujęciu całego...
Gorące spółki dnia

Famur [FMF], Mostostal Zabrze [MSZ] – Gorące spółki dnia

Na poziomie przychodów są one zgodne z naszymi prognozami, natomiast na poziomie EBIT lepsze, gdyż spółka zaraportowała EBIT 8,2 mln PLN, przy naszej prognozie 6,4 mln PLN. Zawiera on jednak 1,6 mln PLN zysku ze sprzedaży nieruchomości i po skorygowaniu jest bliski prognozie. Mniej korzystnie wypadły natomiast pozycje finansowe i w efekcie zysk netto wyniósł 3,0 mln PLN, przy naszej prognozie 3,9 mln PLN” - podano w omówieniu wyników. Notowania po sporym odbiciu zatrzymały się pod poprzednim dołkiem, gdzie pojawia się reakcja podażowa.

Mostostal Zabrze miał 14,66 mln zł zysku netto, 32,09 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 14,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 10,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 32,09 mln zł wobec 26,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770,05 mln zł w 2021 r. wobec 616,91 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 770 051 tys. zł, z czego 473 681 tys. zł (61,5%), stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Wielkość eksportu w 2021 roku kształtowała się natomiast na poziomie 296 370 tys. zł, a jej udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 38,5% (spadek o 9,6 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. W...

Backlog Mostostalu Zabrze to ponad 1,04 mld zł, potencjalnie 1,5 mld zł

Warszawa, 11.03.2022 (ISBnews) - Wartość backlogu Mostostalu Zabrze w kontraktach podpisanych to 1,04 mld zł, natomiast z kontraktami do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 1,5 mld zł, podała spółka. "Na koniec lutego 2022 roku wartość backlogu, tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach wynosiła 1 041,4 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosiła 453,6 mln zł, co łącznie stanowi 1 495 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. W 2021 roku, podobnie jak w roku poprzednim, w portfelu zamówień grupy dominowały obiekty użyteczności publicznej (26%). Poza tym znaczący udział miały kontrakty dla przemysłu energetycznego (19%), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (17%), przemysłu maszynowego (16%) oraz inżynierii lądowej (9%), wymieniono także. Mostostal Zabrze...
Gorące spółki dnia

Pekabex [PBX], Mostostal Zabrze [MSZ] – Gorące spółki dnia

Przed kilkoma dniami spółka pochwaliła się, że jej gliwicka firma zależna zawarła z S&I Poland umowę na realizację robót żelbetowych dla tzw. Budynku Testów w ramach budowy Fabryki Baterii Samochodowych LG Chem Wrocław Energy w Biskupicach Podgórnych, za 18,8 mln złotych netto. Termin zakończenia prac: III kwartał 2022 r. Warto przypomnieć, że ta sama spółka zależna w połowie lutego zawarła podobną umowę o wartości 109,3 mln zł. Podobne kontrakty mogą więc budzić optymizm wśród akcjonariuszy Mostostalu Zabrze.

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r.

Warszawa, 07.03.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 200,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 3,1 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 8,2 mln zł, a wynik brutto 5,1 mln zł, podano także w komunikacie. Wstępne skonsolidowane dane finansowe za cały 2021 r. były następujące: - przychody ze sprzedaży 770,1 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 32,1 mln zł, - wynik brutto 23,1 mln zł, - wynik netto 15,3 mln zł, wymieniono. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 1 041,4 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 453,6 mln zł, co łącznie stanowi...

Mostostal Zabrze ma umowę na prace przy fabryce LG Chem Wrocław za 18,8 mln zł netto

Warszawa, 04.03.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła z S&I Poland umowę na realizację robót żelbetowych dla tzw. Budynku Testów w ramach budowy Fabryki Baterii Samochodowych LG Chem Wrocław Energy w Biskupicach Podgórnych, za 18,8 mln złotych netto, podał Mostostal. "Wartość umowy wynosi 18,8 mln złotych netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia MZ GPBP zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac: III kwartał 2022 r., podano również. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace...
mostostal

Mostostal Zabrze pokaże pozytywne wynik w ujęciu przychodowym za IV kw. – prognozuje DM Millenium

Ekonomiści z DM Millenium opublikowali dzisiaj swoją prognozę wyników spółki Mostostal Zabrze za IV kwartał 2021 roku. Poniżej kluczowe cytaty z raportu oraz omówienie aktualnej sytuacji technicznej spółki. „Pod względem przychodowym, za sprawą wypełnionego portfela zleceń, powinny kolejny raz z rzędu prezentować się one pozytywnie. Na poziomie rentowności zakładamy jednak, że widoczny będzie wzrost kosztów, przez co może być ona niższa niż w poprzednich kwartałach. Rezultat ostatniego kwartału powinien przełożyć się na nieznaczne obniżenie prognozowanych wcześnie przez nas wyników rocznych” „Wzrost kosztów, wraz z efektem prawdopodobnych przesunięć w harmonogramach prac, odbije się w największym stopniu na rentowności segmentów Budownictwa ogólnego i inżynieryjnego oraz Realizacji przemysłowych i inżynieryjnych. Założenie o opóźnieniach wynika z narastającej pod koniec roku fali zachorowań epidemicznych, a opóźnienia...

Mostostal Zabrze został wybrany do prac przy fabryce LG Chem Wrocław za 18,8 mln zł netto

Warszawa, 18.02.2022 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - otrzymała od S&I Poland list intencyjny potwierdzający wybór jej oferty na realizację robót żelbetowych dla tzw. Budynku Testów (LGEWSWA E&S Test building) w ramach budowy Fabryki Baterii Samochodowych dla LG Chem Wrocław Energy w Biskupicach Podgórnych. Wartość zaakceptowanej oferty wynosi 18,8 mln zł netto, a okres realizacji prac przewidziano na 6 miesięcy, podał Mostostal. "List intencyjny stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu do momentu zawarcia umowy wykonawczej, w związku z czym MZ GPBP niezwłocznie przystąpi do wykonywania prac. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia listu intencyjnego w przypadku, gdy strony nie uzgodnią treści umowy wykonawczej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane...

Spółka Mostostalu Zabrze wykona prace przy M-Project for Poland za ok. 48 mln zł netto

Warszawa, 30.12.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z SK Ecoplant Ltd (generalny wykonawca) umowę na roboty obejmujące prace ziemne, palowe i żelbetowe w ramach pakietu "OBL Foundation Works" dla projektu M-Project for Poland Ph 3&4 w Dąbrowie Górniczej za ok. 48 mln zł netto, podał Mostostal. "Wartość umowy wynosi 48 mln złotych netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia prac: koniec II kwartału 2022 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji...

Mostostal Zabrze znalazł się przy strefie wsparcia przy 1,73 zł

Walory spółki Mostostal Zabrze po ostatniej korekcie dotarły do strefy wsparcia z okolic 1,73 zł. Czy spółka będzie kontynuowała wzrosty? Mostostal Zabrze blisko poziomu 1,73 zł Na wczorajszej sesji mieliśmy do czynienia z mocnym impulsem popytowym, który wyprowadził notowania powyżej ww. poziomu. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy kontynuację wzrostów na co wskazuje min. przebicie od dołu wskaźnika RSI powyżej 30 punktów. W przypadku przebicia krótkoterminowego oporu na poziomie ok. 2,10 zł, otwarta pozostaje droga w kierunku lokalnych szczytów z okolic 2,27 zł. Autor poleca również: Kurs EUR/USD znajduje się poniżej 1,14. Euro kosztowało rano ponad 4,65 zł Cena kawy systematycznie rośnie. Arabica jest już najdroższa od 7 lat EUR/GBP spadnie do 0,83 w przyszłym roku, uważa Danske Bank – analiza dla początkujących Zobacz inne, najczęściej...

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace dla ArcelorMittal za 19,9 mln zł

Warszawa, 15.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - podpisała z ArcelorMittal Poland umowę pn.: "System podawania żelazostopów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza", podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy to 19,9 mln zł netto. "Termin zakończenia prac: koniec I kwartału 2023 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: xtb akcje | prognoza dolara | brokerzy forex | kurs gpw | celon akcje opinie | mercator giełda | bitcoin giełda wykres |

Backlog Mostostalu Zabrze to ponad 1 mld zł, potencjalnie ok. 1,3 mld zł

Warszawa, 05.11.2021 (ISBnews) - Wartość backlogu Mostostalu Zabrze w kontraktach podpisanych to ponad 1 mld zł, natomiast z kontraktami do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi ok. 1,3 mld zł, podała spółka. "Duży wpływ na tak wysoki backlog naszej grupy mają dwa kontrakty podpisane z firmami będącymi światowymi liderami w swoich branżach. Pierwszy zawarliśmy z POSCO na prace projektowe i roboty konstrukcyjno-budowlane w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie, drugi - z BASF na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Schwarzheide w Niemczech. Oba kontrakty stanowią kontynuację wcześniejszej współpracy z tymi firmami. Cieszy nas, że jesteśmy dobrze postrzegani przez światowych...

Mostostal Zabrze miał 3,94 mln zł zysku netto, 8,18 mln zł EBIT w III kw. 2021 r.

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,18 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 203,4 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 151,23 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2021 r. spółka miała 11,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 569,81 mln zł w porównaniu z 429,17 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym okresie trzech kwartałów 2021...

Mostostal Zabrze sprzedał działkę w Bytomiu za 25,8 mln zł netto

Warszawa, 12.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze sprzedał działkę o powierzchni 24,7 ha w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich za 25,8 mln zł netto, podała spółka. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomedlub akcje | aktualny kurs dolar hrywna | kurs euro online | cena akcji cdprojekt | pzu kurs | najniższy kurs dolara nowozelandzkiego | kęty akcje |

Oferta Mostostalu Zabrze za 27,7 mln zł netto wybrana na przebudowę DS Solaris

Warszawa, 11.10.2021 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - została uznana za najkorzystniejszą w ramach prowadzonego przez Politechnikę Śląską postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa i termomodernizacja DS Solaris w Gliwicach", podała spółka. Wartość złożonej przez GPBP oferty wynosi 27,7 mln zł netto (30 mln zł brutto). Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podano w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln...

Spółka Mostostalu Zabrze ma list intencyjny dot. robót za 18,2 mln zł

Warszawa, 05.10.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - ma list intencyjny z Mercury Engineering Polska Sp. z o. dotyczący realizacji zadania pn.: "Early Works at WAW03 Ballard" /Sękocin Stary k. Warszawy, podał Mostostal Zabrze. Wartość potencjalnego wynagrodzenia wynosić będzie 18,2 mln zł netto. "Zakres robót kontraktu obejmuje m. in. przygotowanie placu budowy, wykonanie platformy pod prowadzenie prac, a także wykonanie sieci telekom. W przypadku podpisania umowy wartość wynagrodzenia wynosić będzie 18,2 mln zł netto, a prace będą realizowane w okresie 4 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Jak wskazano,realizacja kontraktu stanowić będzie kontynuację współpracy Grupy Mostostal Zabrze ze zleceniodawcą, rozpoczętej projektem: "WAW02 Rapid Deploy Data Centre". Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu...

Mostostal Zabrze z wyceną 3,20 zł. Kurs pod ważnym oporem

Notowania spółki na wykresie tygodniowym testują ważny opór przy 2,20 zł. Z tej długoterminowej perspektywy wynika, że w wypadku przełamania oporu, otwarta zostanie droga do około 2,90 zł.

Backlog Mostostalu Zabrze to ponad 1 mld zł, potencjalnie – blisko 1,3 mld zł

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Mostostalu Zabrze w kontraktach podpisanych wynosi rekordowe ponad 1 mld zł, podała spółka. Potencjalna wartość backlogu, uwzględniająca kontrakty do podpisania w oparciu o aktualne oferty to prawie 1,3 mld zł. "Nasza grupa systematycznie rozwija się o czym świadczą zarówno przychody ze sprzedaży, wyniki finansowe, jak i rekordowy poziom obłożenia portfela zleceń (tzw. backlog), a także ogólna sytuacja finansowa grupy" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie. Wartość backlogu (tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach) przekroczyła 1 mld zł. To najwyższy poziom w historii grupy. Wartość backlogu w ostatnim roku podwoiła się. Szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi natomiast ok. 0,2 mld zł, co łącznie z...

Mostostal Zabrze miał 7,72 mln zł zysku netto, 15,76 mln zł zysku EBIT w I półr.

Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 7,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,76 mln zł wobec 12,33 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 18% r/r do 22,03 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 366,41 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 277,94 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 366 mln zł, które były wyższe o 32% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł prawie 16 mln zł, odnotowując 28% wzrostu, natomiast zysk netto odnotował prawie 2-krotny wzrost...

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę z BASF na ponad 40 mln euro netto

Warszawa, 10.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka z Grupy Mostostalu Zabrze - podpisał z BASF Schwarzheide umowę na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Schwarzheide w Niemczech, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi ponad 40 mln euro netto. "Termin zakończenia realizacji prac MZRP został uzgodniony na IV kwartał 2022 roku" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 5,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Warszawa, 09.08.2021 (ISBnews) - Mostostal Zabrze miał 206,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 5,5 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W całym I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 366,4 mln zł, wynik z działalności operacyjnej 15,7 mln zł, wynik brutto 11,3 mln zł, a wynik netto 8,1 mln zł, podano również. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wzrosła do 879,1 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 394,3 mln zł, co łącznie stanowi 1 273,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Publikacja raportu za II kw. br. nastąpi...

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r.

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2020 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Mostostal Zabrze Spółka Akcyjna w Gliwicach postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 625 052,5 zł nie zostanie wypłacony akcjonariuszom i zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: oncoarendi akcje | pkobp notowania | develia akcje | kurs...

Mostostal Zabrze z rekordowym kontraktem wartym 400 mln zł. Analiza Fundamentalna Konrada Książaka

Mostostal Zabrze to polska firma przemysłowa, która działa m.in. w branży energetycznej. Na początku bieżącego roku podpisała ona rekordowy kontrakt wart blisko 400 mln zł, który przełożył się na mocny wzrost giełdowej wyceny. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, w ostatnich trzech latach sytuacja finansowa spółki jest dobra, jednak widać tu marazm. Spółka podpisała rekordowy kontrakt wart ok. 400 mln zł. W 2020 Mostostal Zabrze zarobił ponad 10 mln zł. Na pozytywne informacje zareagował kurs akcji, który wzrósł do 1,5 zł, z 0,6 zł przed pandemią. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=Ubm-5I3YOwE Rekordowy kontrakt grupy Mostostal Zabrze Grupa Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu, w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle...
mostostal

Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na rozbudowę na terenie ZUSOK za ok.400 mln zł

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarł z Posco Engineering & Construction (Posco E&C) umowę podwykonawczą dotyczącą prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), podał Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze zawarł umowę z Posco Engineering & Construction Wynagrodzenie ryczałtowe spółki zależnej z tytułu realizacji prac objętych umową wyniesie ok. 400 mln zł netto, podano w komunikacie. "Umowa została zawarta w ramach przedsięwzięcia pn. 'Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy'. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, a Posco E&C jest generalnym wykonawcą tej inwestycji" - czytamy dalej. Termin zakończenia...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.

Mostostal Zabrze miał 160 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 7,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 2,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Wynik brutto wyniósł 4,4 mln zł, czytamy w komunikacie. "Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571,8 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 530,4 mln zł, co łącznie stanowi 1 102,2 mln zł" - podano również. Publikacja raportu za I kw. br. nastąpi 13 maja 2021 r. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje...
mostostal

Konsorcjum Mostostalu Zabrze wybrane w przetargu ArcelorMittal Poland

Oferta konsorcjum firm Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze, oraz Primetals Technologies Limited została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach prowadzonego przez ArcelorMittal Poland postępowania na zakup, dostawę instalacji i uruchomienie instalacji pilotażowej Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, podał Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze z najkorzystniejszą ofertą "Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość złożonej przez konsorcjum oferty wynosi równowartość łącznie ok. 88 mln zł netto, z czego 45 mln zł netto przypada na MZRP" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami...
mostostal

Backlog Mostostalu Zabrze to 534 mln zł, potencjalnie 1 186 mln zł

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi 1 186 mln zł, z czego 534 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka. Mostostal Zabrze podał wartość swojego backlogu "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 534 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 652 mln zł, co łącznie stanowi 1 186 mln zł" - czytamy w raporcie rocznym. Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również przeliczoną odpowiednią wagą wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Podpisanie ostatecznej umowy z POSCO wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu,...

Mostostal Zabrze miał 10,19 mln zł zysku netto, 26,37 mln zł EBIT w 2020 r.

Mostostal Zabrze odnotował 10,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 10,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze podał wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 26,37 mln zł wobec 20,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. wobec 601,37 mln zł rok wcześniej. "W 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego, grupa osiągnęła nieco wyższe przychody mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID. Poza tym od dwóch lat grupa realizuje strategię, zakładającej m.in. ostrożniejszą selekcję oferowanych i realizowanych projektów, bazującej na kompetencjach i doświadczeniu grupy. Podejście to zapewnia dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości wykonawczych grupy oraz pozwala na ograniczenie ryzyka operacyjnego, co w konsekwencji...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 3,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Mostostal Zabrze miał 187,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 3,3 mln zł zysku netto za IV kwartał 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto wynik z działalności operacyjnej sięgnął 8,2 mln zł, a wynik brutto 5,7 mln zł. Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za cały rok 2020 były następujące: - przychody ze sprzedaży 616,9 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 26,4 mln zł, - wynik brutto 16,8 mln zł, - wynik netto 10,6 mln zł, czytamy w komunikacie. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 592 mln zł, co łącznie stanowi 1,2 mld...
mostostal

Mostostal Zabrze ma list intencyjny z Posco E&C ws. prac na ok. 400 mln zł netto

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego podpisał list intencyjny z Posco E&C ws. 'Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy" za ok 4 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze. Mostostal Zabrze z nowym listem intencyjnym "Wartość prac do zrealizowania w okresie około 3 lat, objęta listem intencyjnym, wynosi ok. 400 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. O zawarciu umowy spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, podano również. Mostostal Zabrze podkreśla, że grupa "z sukcesem współpracowała" w minionych latach z Posco E&C przy budowie spalarni odpadów w Krakowie (dotychczas największej w Polsce) oraz z innymi firmami koreańskimi realizującymi duże projekty przemysłowe w Polsce. Kilka dni wcześniej spółka informowała, że Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa...

Mostostal Zabrze negocjuje duży kontrakt na podwykonawstwo

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (spółka zależna Mostostalu Zabrze) dokonała uzgodnień z przedstawicielami potencjalnego kontrahenta zagranicznego w sprawie złożonej oferty dotyczącej udziału spółki w charakterze podwykonawcy w realizacji kontraktu na rozbudowę obiektu w Polsce, podał Mostostal. Wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat wynosi ponad 60% wartości przychodów grupy za 2019 r. Mostostal Zabrze dokonał uzgodnień z przedstawicielami potencjalnego kontrahenta zagranicznego "Uzgodnienia dotyczyły zakresu prac do wykonania, ich wartości oraz ogólnych warunków umowy o podwykonawstwo. Wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat wynosi ponad 60% wartości przychodów grupy kapitałowej emitenta za rok 2019. W przypadku zaakceptowania uzgodnień przez kierownictwo potencjalnego kontrahenta strony planują podpisanie w styczniu br. 'listu intencyjnego' lub 'listu o...

Mostostal Zabrze miał 2,9 mln zł zysku netto, 5,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Mostostal Zabrze odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze oficjalnie raportuje wyniki z III kwartału roku Zysk operacyjny wyniósł 5,79 mln zł wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,23 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 148,38 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 429,17 mln zł w porównaniu z 448,09 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez grupę na rynku krajowym w analizowanym...

Mostostal Zabrze miał wstępnie 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Mostostal Zabrze miał 151,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 5,8 mln zł zysku operacyjnego i 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Mostostal Zabrze miał 151,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży "Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za trzy kwartały 2020 r. kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży 429,2 mln zł, - wynik z działalności operacyjnej 18,1 mln zł, - wynik brutto 11,1 mln zł, - wynik netto 7,3 mln zł" - czytamy także w komunikacie. Na koniec października wartość backlogu grupy, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 560,7 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 226,1 mln zł, co łącznie stanowi 786,8 mln zł, podano...

Mostostal Zabrze ma umowę na prace w Niemczech za ponad 4 mln euro netto

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Mitsubishi Power Europe GmbH umowę na montaż konstrukcji stalowej i komponentów w ramach modernizacji elektrowni w zakładach samochodów osobowych w Niemczech za ryczałtowo ponad 4 mln euro netto, podał Mostostal. Mostostal Zabrze podpisała z Mitsubishi Power Europe GmbH umowę "Zakończenie realizacji prac objętych umową jest planowane na III kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Mostostal Zabrze ma nową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Bytomiu

Mostostal Zabrze odstąpił bez żadnych kosztów od umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni całkowitej 24,7 ha, położonej w Bytomiu, a następnie zawarł z innym podmiotem zewnętrznym nową przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości, podała spółka. Cena netto sprzedaży nieruchomości została ustalona na poziomie ponad 25% kapitałów własnych spółki na koniec 2019 roku. Mostostal Zabrze ma nową umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Bytomiu "Zgodnie z nową umową przedwstępną, ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu się określonych warunków polegających między innymi na uzyskaniu przez kupującego określonych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji planowanej na nieruchomości lub po zrzeczeniu się tych warunków przez kupującego, lecz nie później niż do dnia 31 października 2021 roku" - czytamy w komunikacie. W przypadku...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ